Train Bài giảng robotic

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 09:58

Ngày soạn 27/8/2015 GIÁO ÁN STEM KICKY – SENSING Lesson 3: Train (xe lửa) I Mục tiêu  Kiến thức: - Giới thiệu tàu lửa - Cảm biến dò đường (cảm biến hồng ngoại)  Kỹ năng: - Cách chơi hòa đồng với bạn bè - Ý thức giao thông  Thái độ: II Nội dung Thời gian phút Giáo viên Nhắc nhở TA ổn định lớp, điểm danh, Học viên Trật tự ổn định chổ ngồi xếp chổ ngồi cho học viên Cho học viên chơi trò chơi “Vượt qua thử thách” Luật chơi: giáo viên đưa gợi ý liên quan đến từ khóa Học viên dựa vào gợi ý đoán từ khóa Các gợi ý: Đây loại phương tiện giao thông? Từ khóa: Train: xe lửa hay tàu hỏa Tiếng anh đọc “Train” Đây phương tiện chạy đường sắt vận chuyển người Phương tiện có đầu tàu phút toa nối lại với Chuyển đoạn : 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213 Ngày soạn 27/8/2015 Có bạn tàu lửa chưa? Bài hôm tìm hiểu xe lửa Cho học viên xem số hình ảnh loại xe lửa Cho học viên xem hình ảnh đường rây xe lửa thành phố Hồ Chí Minh Khi ngồi xe lửa phải ngồi nào? Khi qua tuyến đường rây phải nào? Cho học viên xem mô hình xe lửa Cho xe lửa hoạt động vào cảm biến hồng ngoại hỏi biết thiết bị không? Cho học viên tìm hiểu cảm biến hồng ngoại Chuyển đoạn: Hôm lắp ráp xe lửa chở hành khách từ bắc vào nam 15 phút nha Các có 35 phút hoạt thành mô hình Ai hoàn thành sớm trước thời gian cô tặng điểm cộng, sau lắp xong cô có trò chơi “Tranh tài tốc độ” dành cho con, phải cố gắng hoàn thành sớm Trước lắp cô có số nguyên tắc cho con: lắp ghép phải gọn gàng dụng cụ không vứt lung tung, trình lắp 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213 Ngày soạn 27/8/2015 ghép bạn có khó khăn đưa tay lên cô đến hỗ trợ Giáo viên phân vị trí cho học viên ngồi Tham gia việc lắp ghép mô lắp mô hình hình để giáo viên kiểm tra Kết hợp với TA đưa học viên vào vị trí 35 phút ngồi Nhờ TA phát tài liệu cho học viên Cho học viên tiến hành lắp rắp mô hình Kiểm tra xem học viên hoàn thành phút xong mô hình chưa Chuyển đoạn : Bây cô cho chơi trò chơi cô hứa Luật chơi : có phút sáng tạo mô hình mình, sau phút lên thi với Luật chơi: Các học viên xếp mô hình xe lửa vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh giáo viên học viên cho khởi động mô hình 15 phút Bạn có xe lửa đích trước người chiến thắng Người chiến thắng nhận phần quà giáo viên Cho học viên tham gia trò chơi Giáo viên tổng kết lại trò chơi phát thưởng cho bạn chiến thắng 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213 Ngày soạn 27/8/2015 Củng cố lại kiến thức vừa học : phút - Giới thiệu tàu lửa - Cảm biến hồng ngoại - Từ vựng tiếng anh: Train Đưa nhận xét chung vấn đề cần lưu ý phần lắp ráp,thái độ làm việc nhóm, cá nhân Từ đưa định khen thưởng hay nhắc phút nhở tùy trường hợp Cho học viên cất mô hình vào hộp Sắp xếp gọn gàng thiết nhắc nhở TA học viên kiểm tra bị kiểm tra có sót lại lại thiết bị có rớt hay thất lạc hay thiết bị không không Viết nhận xét vào học viên Cuối cho học viên 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213 ... cố lại kiến thức vừa học : phút - Giới thiệu tàu lửa - Cảm biến hồng ngoại - Từ vựng tiếng anh: Train Đưa nhận xét chung vấn đề cần lưu ý phần lắp ráp,thái độ làm việc nhóm, cá nhân Từ đưa định
- Xem thêm -

Xem thêm: Train Bài giảng robotic, Train Bài giảng robotic, Train Bài giảng robotic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay