papol oxy 2 hóa học

6 113 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 22:01

Vai trò oxi đời sống nhóm 1: vai trò oxy a) Trong đời sống - Oxy có vai trò vô quan trọng trình hô hấp gọi dưỡng khí , định sống người động vật - Chúng ta biết ăn uống quan trọng tới sức khỏe người, thấy vai trò thở sống.Người ta nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày nhịn thở kéo dài vòng vài phút - Nếu não không cung cấp oxy sau đến phút bắt đầu bị tổn thương, sau – 10 phút bị tổn thương không phục hồi Oxy cần thiết b) Oxy công nghiệp - Ngoài oxi dùng nhiều công nhiệp : luyện thép, y khoa hàn cắt kim loại - - 5: tạo thành oxi nhiên - Trong tự nhiên, oxy sinh từ việc phân giải nước trình quang hợp oxy tác động ánh sáng chất diệp lục có -Theo vài ước tính, tảo lục và cyanobacteria trong môi trường biển cung cấp khoảng 70% ôxy tạo Trái Đất phần lại từ thực vật đất liền Công thức tính đơn giản từ trình quang hợp là: CO2 + 6 H2O + photons → C6H12O6 + 6 O2 - Các tính toán khác đóng góp từ đại dương vào oxy khí tạo khoảng 45% ôxy khí năm Lưu ý:Oxy rất cần thiết thiếu oxy nguyên nhân tiên phát thứ phát nhiều bệnh Có nhiều bệnh: ngộ độc oxyd carbon, suy tim, hen suyễn… thiếu oxy toàn thân Cũng có nhiều bệnh nhân thiếu máu ( thực thiếu oxy) cục như: thiếu máu tim, thiểu tuần hoàn não… Bệnh tiểu đường lâu ngày thường gây viêm tắc mạch, mạch máu chân Khi nặng gây hoại tử bàn chân, lúc thiếu oxy trầm trọng Để thể khỏe mạnh, làm việc có suất cần luôn đảm bảo đủ nhu cầu oxy cho thể Tạo môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi có nhiều xanh, thông thoáng biện pháp cần thiết ... trình quang hợp là: CO2 + 6 H2O + photons → C6H12O6 + 6 O2 - Các tính toán khác đóng góp từ đại dương vào oxy khí tạo khoảng 45% ôxy khí năm Lưu ý :Oxy rất cần thiết thiếu oxy nguyên nhân tiên... kéo dài vòng vài phút - Nếu não không cung cấp oxy sau đến phút bắt đầu bị tổn thương, sau – 10 phút bị tổn thương không phục hồi Oxy cần thiết b) Oxy công nghiệp - Ngoài oxi dùng nhiều công nhiệp... phát thứ phát nhiều bệnh Có nhiều bệnh: ngộ độc oxyd carbon, suy tim, hen suyễn… thiếu oxy toàn thân Cũng có nhiều bệnh nhân thiếu máu ( thực thiếu oxy) cục như: thiếu máu tim, thiểu tuần hoàn não…
- Xem thêm -

Xem thêm: papol oxy 2 hóa học, papol oxy 2 hóa học, papol oxy 2 hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay