Tình hình thực hiện chính sách việc làm tại xã yên phúc, huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

36 85 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2017, 00:52

Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang trong những bước chuyển mình mạnh mẽ chúng ta đang dần vươn lên trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuy nhiên trong quá trình đổi mới không thể tránh khỏi những khó khăn mà nước nào cũng gặp phải không chỉ là nước phát triển hay đang phát triển. Đó là vấn đề việc làm.Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là với nước đang phát triển như Việt Nam. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương chính sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và phát triển tối đa nguồn nhân lực nhất là việc làm tại nông thôn vì nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở đất nước. Với nhiều cơ chế chính sách, hệ thống văn bản pháp luật và những chương trình mục tiêu những ưu đãi lớn giúp cho lao động nông thôn cải thiện được thu nhập cho người dân. Tuy nhiên bên cạnh một số kết quả đạt được vấn đề việc làm tại nông thôn vẫn còn thiếu ổn định chưa đồng đều, thất nghiệp vẫn gia tăng, tình trạng lao động từ nông thôn lên thành thị tìm việc làm vẫn còn nhiều, trình độ lao động còn chưa cao. Số người đã qua đào tạo còn thấp…Đối với xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng thì chính sách giải quyết việc làm luôn được các cán bộ xã ở đây quan tâm do đây là một xã có nhiều tiềm năng phát triển cả về kinh tế và nhân lực, với nhiều lợi thế sẵn có. Mặc dù vậy vẫn xảy ra tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm. Trong khi thực hiện chính sách vẫn gặp phải những khó khăn, thách thức khiến cho kết quả đạt được chưa cao ảnh hưởng đến tình hình kinh tế tại địa phương. Chính vì vậy trong bài báo cáo này em xin chọn đề tài thực hiện chính sách việc làm tại xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, được phân tích theo mô hình phân tích SWOT mà em đã được học và tìm hiểu trong quá trình học tập công cụ này được sử dụng nhằm hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu cơ hội và thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách, giúp mang lại cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề gặp phải và từ đó kết hợp các yếu tố lại để từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc quyết định chiến lược, hoạch định mục tiêu, và có những giải pháp hợp lý và hiệu quả.MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU1. ĐẶT VẤN ĐỀB. PHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC HUYỆN VĂN QUAN TỈNH LẠNG SƠN.1.1 Giới thiệu khái quát về UBND xã Yên Phúc.1.2 Mục tiêu của UBND xã yên Phúc.1.2.1 Mục tiêu cụ thể.1.2.2. Vai trò của các chủ thể trong hoạch định mục tiêu.1.3. Cơ cấu tổ chức1.4 Hiện trạng nhân lựcCHƯƠN II CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN2.1 Thực trạng chính sách việc làm tại UBND xã Yên Phúc2.1.1 Khái niệm việc làm2.1.1 Điểm mạn: Strengths (S)2.1.2 Điểm yếu: weaknesses (W)2.1.3 Cơ hội: Opportunities (O)2.1.4 Thách thức: Threats (T)CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TẠI XÃ YÊN PHÚC3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT3.1.1 Chiến lược S – O3.1.2. Chiến lược W – O3.1.3 Chiến lược S – T3.1.4 Chiến lược W – TKẾT LUẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI - - BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Đề tài: Tình hình thực sách việc làm xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Cơ quan thực tế : UBND xã Yên Phúc – huyện Văn Quan – tỉnh Lạng Sơn Cán hướng dẫn : Dương Thị Phương Sinh viên thực tế : Hoàng Thị Hằng Lớp : Khoa học quản lý K10 Mã sinh viên : DTZ1253404010023 Thái Nguyên, tháng năm 2015 LỜI CẢM ƠN Thực tế phần quan trọng trình học tập sinh viên trình thực tập ra, dù khoảng thời gian ngắn phần giúp cho tìm hiểu áp dụng kiến thức học giảng đường vào thực tiễn công việc, để từ biết khắc phục mặt hạn chế nhằm giúp hoàn thiện để tiến hành thực tập tối nghiệp cho công việc sau dễ dàng Sau trình thực tế có báo cáo đánh giá kết hoàn thành thực tế sinh viên Để hoàn thành báo cáo trình thực tế nhận nhiều quan tâm giúp đỡ chị, cô, làm việc Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chú Linh Văn Chuyên chủ tịch xã Yên Phúc tạo điều kiện để có hội thực tế xã, đặc biệt chị Dương Thị Phương cán Văn hóa xã hội cô Ủy ban xã giúp đỡ góp ý để hoàn thành báo cáo Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa môn, Trường đại học Khoa học có môn học đầy bổ ích lý thú Và Thầy, Cô quan tâm sẵn sàng giúp đỡ Bài thực báo cáo thực tế tiến hành khoảng thời gian tuần từ ngày 6/7/2015 đến 31/7/2015 thời gian thực tế có hạn cùng, lực thân kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý, đánh giá quý Thầy Cô để báo cáo hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A PHẦN MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC HUYỆN VĂN QUAN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Giới thiệu khái quát UBND xã Yên Phúc 1.2 Mục tiêu UBND xã yên Phúc .2 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Vai trò chủ thể hoạch định mục tiêu 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.4 Hiện trạng nhân lực 13 CHƯƠN II CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN 17 2.1 Thực trạng sách việc làm UBND xã Yên Phúc 17 2.1.1 Khái niệm việc làm .17 2.1.1 Điểm mạn: Strengths (S) 19 2.1.2 Điểm yếu: weaknesses (W) 21 2.1.3 Cơ hội: Opportunities (O) 23 2.1.4 Thách thức: Threats (T) 25 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TẠI XÃ YÊN PHÚC .28 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 28 3.1.1 Chiến lược S – O 28 3.1.2 Chiến lược W – O 30 3.1.3 Chiến lược S – T 30 3.1.4 Chiến lược W – T 31 KẾT LUẬN .32 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND HĐND Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân CBCC Cán công chức THPT Trung học sở THCS Trung học phổ thông CT CTX Chủ tịch Chủ tịch xã A PHẦN MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Xã hội ngày phát triển, kinh tế Việt Nam bước chuyển mạnh mẽ dần vươn lên trở thành nước công nghiệp hóa đại hóa Tuy nhiên trình đổi tránh khỏi khó khăn mà nước gặp phải không nước phát triển hay phát triển Đó vấn đề việc làm Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt với nước phát triển Việt Nam Trong năm qua Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phát triển tối đa nguồn nhân lực việc làm nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Với nhiều chế sách, hệ thống văn pháp luật chương trình mục tiêu ưu đãi lớn giúp cho lao động nông thôn cải thiện thu nhập cho người dân Tuy nhiên bên cạnh số kết đạt vấn đề việc làm nông thôn thiếu ổn định chưa đồng đều, thất nghiệp gia tăng, tình trạng lao động từ nông thôn lên thành thị tìm việc làm nhiều, trình độ lao động chưa cao Số người qua đào tạo thấp… Đối với xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng sách giải việc làm cán xã quan tâm xã có nhiều tiềm phát triển kinh tế nhân lực, với nhiều lợi sẵn có Mặc dù xảy tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm Trong thực sách gặp phải khó khăn, thách thức khiến cho kết đạt chưa cao ảnh hưởng đến tình hình kinh tế địa phương Chính báo cáo em xin chọn đề tài thực sách việc làm xã Yên Phúc huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, phân tích theo mô hình phân tích SWOT mà em học tìm hiểu trình học tập công cụ sử dụng nhằm hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức gặp phải trình thực sách, giúp mang lại nhìn toàn diện sâu sắc vấn đề gặp phải từ kết hợp yếu tố lại để từ đưa ý kiến đóng góp việc định chiến lược, hoạch định mục tiêu, có giải pháp hợp lý hiệu B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC HUYỆN VĂN QUAN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Giới thiệu khái quát UBND xã Yên Phúc Xã Yên Phúc nằm phía Nam huyện Văn Quan, cách trung tâm huyên lỵ Văn Quan 11km, có tổng diện tích tự nhiên 2.792,73 Yên phúc có 1.092 hộ dân, phân bố thôn gồm: thôn Trung, thôn Đông A, thôn Đông B, Tây A, Tây B, thôn Nam, thôn Bắc, Chợ Bãi 1, Chợ Bãi Dân cư tập trung đông khu trung tâm chợ Bãi, nơi trung tâm trao đổi hàng hóa, buôn bán, giao thương, hộ gia đình vừa sản xuất nông nghiệp vừa tham gia dịch vụ buôn bán, sản xuất hàng tiêu dùng Ngoài khu dân cư khác phân bố rải rác địa bàn thôn, ven khe suối thung lũng Cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn nhiều bất cập, giao thông lại khó khăn Trên địa bàn xã có nhiều tuyến đường lớn tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn quốc lộ 279, đường tỉnh lộ 240 thuận lợi cho việc giao thông lại góp phần phát triển kinh tế - xã hội UBND xã Yên Phúc có trụ sở chợ Bãi 2, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, UBND xã Yên Phúc, đặt trung tâm chợ thuận lợi cho người dân đến giải công việc tiếp dân, UBND xã có 01 phòng họp HĐND, 03 phòng ban chức gồm 01 phòng Chủ tịch xã, phòng thực chế “1 cửa” có nhiệm vụ tiếp dân thực chứng thực, đăng ký giấy tờ như: công chứng, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giải vấn đề liên quan đến chứng thực, giải tranh chấp Và phòng Văn hóa – xã hội 1.2 Mục tiêu UBND xã yên Phúc 1.2.1 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển Kinh tế Xã hội Tiếp tục tăng cường đầu tư cho kêt cấu hạ tầng, nông nghiệp, nông thôn, tạo chuyển biến rõ rệt cấu kinh tế Chăm lo nghiệp Giáo dục – Đào tạo, y tế, văn hóa xã hội; giải vấn đề xúc xã hội việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững An ninh trị, trật tụe an toàn xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh Căn vào để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 cụ thể sau: STT Lĩnh vực Mục tiêu định tính Mục tiêu định lượng Về kinh tế Trồng hết diện tích gieo trồng địa Đạt 602,5ha bàn xã Cây lương thực có hạt Đạt 453ha Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có Đạt 1.905,2 hạt tăng lên Chỉ đạo đôn đốc thôn tranh thủ yếu tố thời vụ Quan tâm chăm sóc, cải tạo rừng hồi Phấn đấu trồng 18 theo hướng thâm canh Trồng gỗ loại ăn vùng thích hợp Cải tạo rừng phòng hộ rừng đầu nguồn Thu ngân sách năm 2015 đạt tiêu Phấn đấu đạt giao 168.000.000đ Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm Phấn đấu tổng trâu:1.150 theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp Tổng bò: 320 công tác tiêm phòng, không để dịch Tổng số lợn: 2.800 bệnh xảy Tổng gia cầm: 22.360 Quản lý, tu, bảo vệ tốt đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi Về văn Nâng cao chất lượng dạy học, phấn Tỷ lệ học sinh đến hóa – xã đấu trường phổ thông có nhiều học lớp đạt 98% trở lên hội sinh giỏi tham gia thi học sinh giỏi huyện, tỉnh tổ chức Khắc phục bệnh thành tích giáo dục Phấn đấu đạt tỷ lệ học sinh đến lớp tiêu đề Thực tốt công tác xã hội hóa giáo 100% trẻ em dục Tiếp tục trì kết phổ cập độ tuổi học Trung học sở, phổ cập giáo dục Tiểu đến trường học, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em tuổi Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực tốt 12 điều y đức đội ngũ thầy thuốc thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia y tế địa bàn xã Về công tác dân số - Gia đình trẻ em: Giảm tỷ lệ suy dinh Giảm hẳn việc sinh thứ ba dưỡng trẻ em tuổi xuống 18,0 % Giảm tỷ suất sinh 0,4% Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống Từ 3-5% trở lên mức thấp Quan tâm thực tốt sách người có công, đối tượng sách xã hội… Phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hóa khu dân cư Đối với quan đạt quan an toàn, 86% hộ đạt “gia quan văn hóa đình văn hóa” Phấn đấu xây dựng nông thôn Đạt tiêu chí ( hệ thống trị, giáo dục) Nâng việc hoàn thành tiêu chí Đạt 7/19 tiêu chí tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn Về ninh Quốc phòng An Củng cố nâng cao lực hoạt động – cảu tổ chức tự quản, tổ an ninh thôn Phấn đấu khu dân cư đảm bảo 9/9 thôn an ninh trị Khu dân cư đảm bảo trật tự 8/9 thôn an toàn xã hội Tổ chức tuần tra nắm tình hình bảo vệ Các tiêu chí phấn An ninh khu phố tết Nguyên đấu đạt 100% đán ngày lễ hội tiêu Thực tốt công tác phòng chống toàn dân, tổ chức huấn luyện dân quân thời gian, đủ quân số, chất lượng cao, tuyển quân đạt tiêu 1.2.2 Vai trò chủ thể hoạch định mục tiêu Việc hoạch định mục tiêu có vai trò quan trọng việc phối hợp nỗ lực thành viên Ủy ban xã trình thực mục tiêu đề Nhằm giảm chồng chéo hoạt động lãng phí, tạo mục tiêu phương hướng rõ ràng cụ thể không lãng phí tài nguyên, công sức, chệch quỹ đạo tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan Để mục tiêu đạt hiệu hoạch định cần nỗ lực hợp tác chủ thể ủy ban nhân dân xã Yên Phúc, bên cạnh việc hoạch định mục tiêu xã cần phải thống với mục tiêu UBND, HĐND huyện tỉnh Vì vai trò cụ thể chủ thể hoạch định mục tiêu đề sau: Đối với Đảng ủy – chi bộ: vào tình hình địa bàn định mà đưa tiêu, đánh giá cho phù hợp Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với quan đoàn thể việc hoạch định mục tiêu, trình thực Đối với UBND xã Yên Phúc: HĐND tán thành báo cáo, đánh giá tình hình phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà UBND xã trình lên Thường trực HĐND đại biểu HĐND xã kiểm tra, giám sát việc thực mục tiêu đề theo quy định Pháp luật UBND xã có trách nhiệm thực tốt tiêu, nâng cao chất lượng lực điều hành quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đối tượng cụ thể Báo cáo tình hình kinh tế - trị, văn hóa – xã hội cho cấp tiến hành tổng kết Chủ tịch UBND: xem xét, thông qua, đưa ý kiến thảo luận, báo cáo tình phương hướng hoạt động trình lên HĐND, UBND cấp Đối với ban chức năng: tổng hợp, báo cáo cho cho cấp Đề chiến lược cụ thể cho mục tiêu, phối hợp với thôn xã nhằm nâng cao hiệu hoạt động, thống mục tiêu chung Ngoài ra, người ta chia việc làm thành việc làm toàn thời gian, bán thời gian, việc làm thêm - Việc làm toàn thời gian: Việc làm tiếng ngày, theo hành tiếng ngày ngày tuần - Việc làm bán thời gian: Mô tả công việc làm không đủ thời gian hành quy định Nhà nước tiếng ngày ngày tuần Thời gian làm việc dao động từ 0.5 đến tiếng ngày không liên tục - Việc làm thêm: Mô tả công việc không thức, không thường xuyên bên cạnh công việc thức ổn định - Việc làm có vai trò quan trọng đời sống xã hội, thiếu cá nhân toàn kinh tế, vấn đề cốt lõi, xuyên suốt hoạt động kinh tế Đối với cá nhân có việc làm đôi với có thu nhập để nuôi sống thân mình, ảnh hưởng trực tiếp chi phối toàn đời sống cá nhân Việc làm ngày gắn chặt với trình độ học vấn, trình độ tay nghề cá nhân, thực tế cho thấy người việc làm thường tập trung vào vùng định Vai trò việc làm cá nhân, kinh tế, xã hội quan trọng Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu việc làm toàn xã hội đòi hỏi Nhà nước phải có chiến lược, kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu Dựa vào khái niệm cho thấy việc làm đa dạng, tạo thu nhập vật Những phân tích làm rõ phần trạng việc làm sách việc làm địa bàn xã Yên Phúc qua sơ đồ phân tích SWOT: 18 ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) S1: Chính sách vay vốn, hỗ trợ việc W1: Chưa có nghiên cứu, điều tra cụ làm thể tình hình việc làm, lao động S2 : Chương trình đào tạo, học nghề cho người dân xã địa bàn xã W2: Đầu cho sản phẩm, hàng hóa S3: Xây dựng mô hình kinh doanh giỏi chưa quan tâm mức W3: Ít sử dụng sách vay vốn việc làm CƠ HỘI (O) THÁCH THỨC (T) O1: Tài nguyên thiên nhiên phong T1: Trình độ lao động chưa cao phú T2: Việc làm chưa đồng O2: Có khu chợ, đường giao thông thôn thuận lợi cho giao lưu buôn bán, kinh doanh dịch vụ O3: Ngành nghề phát triển O5: Nguồn lao động tương đối đông T3: Người độ tuổi lao động làm ăn xa T4: Nông nghiệp chủ yếu T5: Tệ nạn xã hội 2.1.1 Điểm mạn: Strengths (S) S1: Chính sách vay vốn hỗ trợ - UBND để góp phần hỗ trợ việc làm, giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống thay đổi mặt kinh tế xã, UBND xã Yên Phúc có sách thiết thực để đảm bảo cho nhu cầu kinh doanh sản xuất người dân việc cho vay vốn với lãi suất thấp qua 19 liên kết với hội Hội phụ nữ, Hội nông dân,… phối hợp với Ngân hàng sách xã hội chương trình “Cho vay để giải việc làm” có nhiều đối tượng khác như: + Đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh người thương binh, tàn tật (lãi suất 0,55%/tháng) + Doanh nghiệp, chủ trang trại, trung tâm Giáo dục Lao động – xã hội (gọi chung sở sản xuất kinh doanh) với lãi xuất 0,55%/tháng +Với gói mức cho vay tối đa không 500 triệu đồng/dự án không 20 triệu đồng/1 lao động thu hút + Cho vay với thương binh, người tàn tật (lãi suất 0,55%/tháng) mức cho vay tối đa 20 triệu đồng, thời hạn năm + Với Hộ gia đình áp dụng lãi suất cho vay với đối tượng khác 0,55%/tháng Đa số hộ gia đình vay vốn để chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, trồng rừng đặc biệt Keo, Hồi mức cho vay hộ gia đình tối đa không 20 triệu đồng/hộ gia đình.Thời hạn tối đa năm - Ngoài hỗ trợ, cung ứng trồng cho người dân: + Cây bạch đàn: 2.370 + Cây lát : 60 + Cây Keo : 100 + Cây Hồi : 10.300 S2: Chương trình đào tạo, học nghề cho người dân xã - Thực phong trào mục tiêu quốc gia việc làm UBND xã tiến hành lớp dạy nghề, phối hợp với UBND huyện, phòng Lao động thương binh xã hội kết hợp với Trung tâm dạy nghề mở lớp dạy nghề cho người dân địa bàn xã, đặc biệt đối tượng niên, Phụ nữ, người nghèo, bên cạnh tổ chức buổi huấn luyện cho hộ gia đình chăn nuôi buổi họp thôn 20 + Trong năm 2014 tổ chức lớp dạy nghề cho người dân lớp Sửa chữa khí, Trồng trọt, chăn nuôi, kỹ tuật trồng thuốc lá… giải việc làm cho nhiều lao động Đầu năm 2015 nhận thấy tiềm xã phát triển Hồi, đầu cho Hồi chỗ địa bàn xã có nhiều hộ thu mua đem bán cho thương lái Trung Quốc Để người dân có kỹ thuật canh tác, chăm sóc cho hiệu nhất, đem lại thu nhập cao UBND tiến hành mở lớp dạy nghề Kỹ thuật trồng hồi Thu hút gần 35 học viên tham gia đặc biệt Nữ giới có 32 người, 03 Nam giới Cho thấy vị người phụ nữ không bó hẹp phạm vi gia đình, mà rộng nắm vai trò quan trọng phát triển kinh tế S3: Xây dựng mô hình kinh doanh giỏi Xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm cho người lao động Thực phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thông qua hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh chủ động tổ chức cho hội viên đăng ký, sản xuất kinh doanh giỏi, phấn đấu chi hội có hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi trở lên Để nêu gương cho hộ khác học hỏi kinh nghiệm 2.1.2 Điểm yếu: weaknesses (W) W1: Chưa có điều tra cụ thể tình hình việc làm, tình hình lao động địa bàn Trong trình thực công việc, vấn đề tổng hợp số liệu cụ thể số lao động có địa bàn hạn chế, tự tổng hợp số liệu tự thu thập chép tay, mà chưa tiến hành điều tra, rà soát cách cụ thể chi tiết công văn đưa văn bản, có số liệu số liệu năm trước Vì khiến cho công tác tổng hợp, báo cáo gặp nhiều khó khăn vấn đề quản lý người lao động, tình hình lao động xã có biến chuyển số người độ tuổi lao động, độ tuổi lao động, trình độ lao động Cũng chưa có thống kê đầy đủ 21 tình hình việc làm, vấn đề việc làm ngành nghề cần đẩy mạnh W2: Đầu cho sản phẩm, hàng hóa chưa quan tâm mức Khó khăn công tác thực sách việc làm cho người dân xã vấn đề đầu Đa số người dân tự tìm đầu cho sản phẩm giá thường không ổn định chăn nuôi, hộ gia đình chăn nuôi với quy mô lớn thường chủ lò mổ đến mua với giá dao động từ 36 ~ 40 nghìn đồng/kg, giá lò mổ có chênh lệch từ 0,5 ~ nghìn đồng/kg Bên cạnh giá thịt lợn bán thị trường dao động khoảng 70 ~ 80 nghìn đồng/kg, sau mua giết mổ chỗ, chủ lò mổ đem bán sang Trung Quốc với giá cao Tạo chênh lệch lớn giá mua vào bán ra, ảnh hưởng đến lãi suất người dân sau trừ số vốn ban đầu mua giống, thức ăn chăn nuôi… Tuy nhên đa số chăn nuôi nhỏ lẻ không theo hình thức trang trại nên hộ gia đình thường nuôi từ đến lãi suất khoảng đến triệu đồng, số nuôi từ 10 trở lên sau trừ số vốn bỏ lãi suất thu từ đến 10 triệu đồng lứa lợn gồm 10 Còn trồng trọt thuốc ngành then chốt địa bàn có diện tích trồng thuốc 21.2 ha/324 tổng diện tích gieo trồng tháng đầu năm 2015 Song việc tìm đầu cho thuốc làm vấn đề nan giải Sau sấy khô đóng gói cẩn thận người dân bị động chờ thương lái đến mua giá năm có chênh lệch, không ổn định lên xuống thất thường giá từ 30 ~ 45 nghìn đồng/kg Thuốc chia thành nhiều loại khác Loại 1: Lá thu hoạch đợt 1, vàng óng, đẹp không thâm đen, to đốm giá từ 45 nghìn đồng/kg trở lên Loại 2: Vàng có đốm, màu sắc không đẹp giá từ 40 nghìn đồng/kg trở lên 22 Loại 3: Lá nhỏ, thu hoạch gần cuối giá từ 30 nghìn đồng/kg Như cho thấy giá chênh lệch lớn, việc chăm sóc, chăn nuôi không dễ dàng, gia súc, gia cầm dễ mắc dịch bệnh, thuốc lá, dễ bị sâu bệnh đốm gây ảnh hưởng đến màu sắc Trong đầu không ổn định đa số hộ dân sử dụng vay vốn để sản xuất W3: Người dân sử dụng sách vay vốn việc làm + Ngân hàng sách xã hội có nhiều chương trình cho vay vốn, không cho vay giải việc làm mà nhiều chương trình khác như: cho vay hộ nghèo, cho vay vốn xuất lao động, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay nước vệ sinh môi trường nông thôn… Đa dạng cho người dân lựa chọn loại hình phù hợp với điều kiện + Nhưng đa số sử dụng chương trình cho vay hộ nghèo: theo Danh sách vay vốn thôn Tây A có tới 14 hộ vay vốn theo Hộ nghèo, 03 hộ vay theo chương trình Xuât lao động, thôn có người vay vốn theo chương trình xuất lao động Còn vay vốn việc làm người dân sử dụng đến chưa hiểu rõ xa lạ, số khác đăng ký vay qua Hội phụ nữ nằm gói chương trình vay vốn việc làm không biết, hỏi đến biết vay theo Hội Phụ nữ 2.1.3 Cơ hội: Opportunities (O) O1: Tài nguyên thiên nhiên phong phú - Xã Yên Phúc xã có tài nguyên thiên nhiên phong phú địa hình đồi núi thấp, thuận lợi cho việc trồng rừng trồng công nghiệp - Địa hình thung lũng: có diện tích nhỏ, phân tán, xen kẽ vùng đồi núi, vùng dọc suối có bãi bồi phẳng tạo thành vùng canh tác nông nghiệp trồng lúa, ngô chủ yếu cho nhân dân vùng - Theo số liệu thống kê đất đai tính đến ngày 31/12/2013, diện tích rừng xã là: 1.552,06 ha, chiếm 55,58% tổng diện tích tự nhiên, đó: Rừng 23 sản xuất 1.420,96 ha, rừng phòng hộ 131,10 ha, cho thấy rừng sản xuất người dân chiếm tỷ lệ lớn rừng đa số toàn rừng Hồi không cần phải trồng lại sau thu hoạch xong, không cần chăm sóc, tiết kiệm chi phí O2: Có khu trung tâm chợ, đường giao thông thuận lợi cho giao lưu buôn bán, kinh doanh dịch vụ - Trên địa bàn xã có chợ Bãi, nơi mua bán trao đổi hàng hóa chủ yếu xã với thị trường bên ngoài, hàng hóa đa dạng phong phú vào ngày chợ phiên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt nhân dân Ngoài xã có sở kinh doanh dịch vụ theo hình thức kinh tế hộ gia đình, cung cấp dịch vụ phân bón, lương thực thực phẩm nhu cầu thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân Năm 2013, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ phát triển đạt 2.20 tỷ đồng, chiếm 6.50% tổng giá trị sản xuất - Có nhiều tuyến đường chạy qua QL279, tỉnh lộ 240 số tuyến đường khác liên thông với xã, huyện thôn khác Thuận lợi cho giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hóa, bên cạnh kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ phat triển địa bàn xã có 03 nhà xe Hoàng Hiếu, nhà xe Hoàng Long, nhà xe Yến Quyết nhà xe có từ đến xe trở lên, thuận lợi cho việc di chuyển lại cho người dân Bên cạnh tuyển thêm lái xe phụ xe tạo việc làm cho người dân xã, đặc biệt đối tượng niên O3: Các ngành nghề sẵn có Xã Yên Phúc có ngành nghề sẵn có như: nghề mộc, sản xuất gạch, cung cấp vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán, tinh chế dầu hồi, nghề làm phở truyền thống mang lại thu nhập cho người dân Là bàn đạp cho phát triển kinh tế xã hội, việc làm biết tận dụng lợi để chuyển từ Nông nghiệp sang phát triển công thương nghiệp 24 O4: Nguồn lao động tương dồi Nguồn lao động địa bàn xã Yên Phúc thể qua bảng số liệu sau: Bảng 1.3: Tình hình dân số xã Yên Phúc Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 Tổng số nhân Người 4.812 4.570 4.600 Tổng số lao động Người 2.887 2.617 2.683 Biến động dân số Người -6 -242 30 Theo số liệu thống kê toàn xã 4.600 người với 1.092 hộ Tổng số nhân tổng số lao động có tương đương nhau, tổng lao động chiếm nửa tổng số nhân xã Năm 2011 tổng số người tuổi lao động cao 2.887 người, đến năm 2012 giảm 2.617 người đến năm 2013 có xu hướng tăng lên 66 người 2.1.4 Thách thức: Threats (T) T1: Chất lượng lao động chưa cao - Chất lượng lao động xã chưa cao thể qua trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, sức khỏe… + Trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật: Nguồn nhân lực xã Yên Phúc đông số lượng có 2.683 người tổng số 4.600 người Tuy nhiên phát triển nhân lực nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu khắt khe thị trường Sau hoàn thành THPT THCS, số theo học trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp… nhiên sau trường lâm vào tình trạng thất nghiệp Số học hết THPT,THCS làm cho công ty Khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang,… vào Miền Nam Bình Dương + Một thách thức đặt nguồn nhân lực xã chưa phát huy hết khả năng, môt phần trình độ chuyên môn, kỹ thuật chưa cao Mặt khác kỹ 25 thuật lạc hậu, không sử dụng sức kéo để canh tác nhiên tiến hành trồng trọt, chăn nuôi kinh nghiệm, chưa có học tập UBND có mở lớp học nghề, huấn luyện kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thường tổ chức huấn luyện cho thôn thường vào mùa vụ Nên người dân dù muốn khó tham gia + Về sức khỏe người lao động: thể lực người lao động nông thôn nói chung không cao Một phần môi trường làm việc, môi trường sống chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc sức khỏe chưa cao T2: Việc làm chưa đồng thôn Xã Yên Phúc có tất thôn nhiên phát triển thôn không đồng nhau, thuận lợi điều kiện địa hình, giao thông nên thôn nơi có đường quốc lộ qua như: Chợ Bãi 1, Chợ Bãi khu trung tâm trợ có điều kiện phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội Trong thôn Tây A, Tây B điều kiện giao thông khó khăn, xa đường quốc lộ nên giải vấn đề việc làm thách thức lớn T3: Người độ tuổi lao động làm ăn xa Trước khó khăn việc làm nhiều người thành phố, đến khu công nghiệp để tìm kế mưu sinh Tuy nhiên đa số việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, trình độ học vấn thấp, quan hệ xã hội hạn hẹp, có điều kiện tiếp cận sử dụng tư liệu lao động đại nên làm công việc giản đơn theo vụ với mức lương thấp, đời sống khó khăn tạm bợ Người lao động không hứng thú với nghề nông, sản xuất chăn nuôi, số vốn có việc tìm đầu ra, mức độ rủi ro cao… Nên làm khu công nghiệp giải pháp không lâu dài, không tốn nhiều công sức Làm để giữ lao động làm việc yên tâm phát triển kinh tế quê nhà, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng giúp sức trình xây dựng phát triển kinh tế thách thức lớn 26 T4: Nông nghiệp chủ yếu Yên Phúc xã nông nên nông nghiệp chủ yếu, công nghiệp xã chưa có điều kiện phát triển chiếm tỷ lệ nhỏ giá trị sản xuất thấp Tính đến năm 2013, cấu kinh tế ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 7,25%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.21 tỷ đồng Ngành nghề công nghiệp có số ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá, đồ gỗ gia dụng, sơ chế biến hàng nông lâm sản, thủy cất dầu hồi Các sở sản xuất nhỏ lẻ, doanh thu chưa cao T5: Tệ nạn xã hội tăng cao Thiếu việc làm không niên nông thôn chơi bời, lổng vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút…đây nhóm người đánh giá có nguy cao nạn xã hội Đặc biệt niên khu vực Chợ Bãi Chợ Bãi mức độ tệ nạn cao thôn khác kinh tế phát triển hơn, kéo theo tệ nạn phát triển Nhất niên phần lớn nghiện ma túy việc làm, ý định tìm việc để làm 27 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TẠI XÃ YÊN PHÚC 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT - Sau phân tích yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức SWOT việc phân tích không phát huy tác dụng chiến lược giải cho vấn đề Sau chiến lược để xây dựng phương hướng giải quyết, sở kêt hợp vấn đề lại sau: + Chiến lược S – O Theo đuổi hội thuộc điểm mạnh xã Yên Phúc UBND xã Yên Phúc + Chiến lược W – O Vượt qua điểm yếu để tận dụng hội cách tối đa hiệu + Chiến lược S – T Xác định lợi thế, điểm mạnh để giảm thiểu rủi ro thách thức môi trường bên gây + Chiến lược W – T Thiết lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro, thách thức tránh điểm yếu bị ảnh hưởng từ yếu tố ngoại cảnh 3.1.1 Chiến lược S – O - Mở rộng thị trường cách kết hợp yếu tố S1, S2, S3, S4 + O1, O2, O3, O4 với để tạo phương án sau: Như biết lao động mặt phận nguồn nhân lực phát triển, yếu tố đầu vào thiếu trình sản xuất, ba yếu tố: Vốn, lao động, công nghệ vốn vay qua chương trình hỗ trợ việc làm Ngân hàng sách xã hội, công nghệ mua được, lao động sẵn có địa phương nên mở rộng thị trường khả thi Căn điều kiện thuận lợi nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực Mở rộng thị trường nghiên cứu phát triển ngành nghề có tiềm phát triển, đầu tư máy móc trang thiết bị đại, 28 tận dụng tối đa nguồn lực vốn có, lợi giao thông, phát triển vươn khỏi địa bàn xã - Hướng nghiệp cho người dân: tổ chức buổi hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao động, Đối với lao động lớn tuổi (từ 35 tuổi trở lên), điều kiện học tập trung, cần tạo điều kiện tổ chức lớp dạy nghề chỗ, với nghề truyền thống địa phương Sau học xong, cần có hỗ trợ vốn để người lao động phát triển kinh tế hộ gia đình Với đối tượng áp dụng hình thức dạy nghề lưu động, lồng ghép với chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, tạo hội cho lao động có nghề Đối với lao động trẻ, lực lượng lao động lâu dài xã hội, cần khuyến khích họ vào học trường trung tâm dạy nghề, đảm bảo có tay nghề vững, chuyên môn chắc, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp xã hội Các trường dạy nghề có vai trò quan trọng việc thu hút đào tạo nghề cho học viên Bởi vậy, trường, mặt, phải nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, mặt khác, chủ động đào tạo nghề thông qua liên doanh, liên kết trường với sở dạy nghề với nhau, trường dạy nghề với trường đại học, cao đẳng Giữa sở dạy nghề với doanh nghiệp với trung tâm giáo dục quốc phòng, vừa đào tạo nghề, vừa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, để sau tốt nghiệp, nhận chứng nghề, học viên tìm kiếm việc làm đáp ứng nguyện vọng thân, vừa sẵn sàng thực nghĩa vụ quân có yêu cầu Với đối tượng nghèo, điều kiện để học nghề, Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí học nghề hình thức phù hợp, cấp thẻ học nghề lần cho người học viên - Xây dựng dự án phát triển thị trường lao động, tổ chức xây dựng kế hoạch sớm thực cập nhật thông tin biến động cung lao động, khai thác có hiệu sở liệu cung - cầu lao động sở chủ động tham mưu, đề xuất với huyện sách hợp lý, đối tượng phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH UBND xã quan cấp Mở sàn giao dịch 29 việc làm UBND vào ngày đầu tuần Để người lao động nắm rõ tình hình lao động tìm việc làm 3.1.2 Chiến lược W – O - Cần có giúp đỡ chủa cấp quyền việc giải tạo việc làm cho người dân Trước hết cần có điều tra tổng thể tình hình lao động địa bàn, tình hình lao động, việc làm để từ đưa phương hướng giải cụ thể rõ ràng tốt - Khi xác định vấn đề cần xác định ngành nghề cần quan tâm đặc biệt, liên hệ đầu ổn định cho hàng hóa để người dân yên tâm sản xuất Tiến hành ký hợp đồng mua hàng với doanh nghiệp, lò giết mổ, thu mua với số lượng lớn đảm bảo giá ổn định Thành lập đội nghiên cứu thị trường nhu cầu, giá xác tránh tình trạng giá mua vào thấp bán lại cao Tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống, đôi với xây dựng ngành nghề mới, phát triển tiểu – Thủ công nghiệp với quy mô vừa nhỏ 3.1.3 Chiến lược S – T Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình tất lĩnh vực, ngành hộ tham gia Kinh tế hộ xác định đơn vị kinh tế tự chủ lao động sản xuất Phát triển kinh tế hộ cần hướng vào thúc đẩy loại hình tổ chức sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ hàng hóa theo mô hình kinh tế trang trại, với quy mô lớn, lợi dụng nguồn lực đông đảo sẵn có vùng để tham gia kinh doanh sản xuất , tức khuyến khích hộ sử dụng lao động làm thuê chỗ thông qua sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ: sách đất đai, thuế, thị trường tiêu thụ sản phẩm Chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp dần sang ngành nghề như: kinh doanh dịch vụ, nghề mộc, cung cấp nguyên vật liệu xây dựng… Nâng cao trình độ lao động tiến hành phổ cập giáo dục THCS, THPT cho người độ tuổi học Nâng cao trình độ học vấn thông qua hệ thống giáo 30 dục thường xuyên cách hỗ trợ, trao suất quà cho học sinh, sinh viên Thực xã hội hóa việc làm thu hút nguồn nhân lực việc đào tạo phát triển nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận với việc làm Về thể lực thực chính, vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài Chất lượng nguồn nhân lực thấp chuyển dịch cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp khó khăn để khắc phục tình trạng cần quan tâm, chăm lo đến sức khỏe, Đảng nhà nước tiến hành chủ trương, sách chăm sóc sức khỏe nhân dân (1989) bảo hiểm y tế … Thực tốt công tác tuyên truyền, gắn lao động với việc làm ổn định xã, hạn chế tình trạng lao động làm xa sinh sống Và tình trạng người độ tuổi lao động thất nghiệp gây gánh nặng cho gia đình xã hội 3.1.4 Chiến lược W – T Phát triển kinh tế Thôn điều kiện kinh tế gặp khó khăn, đầu tư, mở rộng đường giao thông thông suốt dễ dàng cho giao lưu buôn bán hàng hóa Liên kết với doanh nghiệp, công ty địa bàn tỉnh, giới thiệu lao động vào làm doanh nghiệp có uy tín Chính sách việc làm cần thực đồng đồng thời, chí trước bước với sách kinh tế khác Đặc biệt, công tác đào tạo nghề cần bám sát nhu cầu thị trường trước, đón đầu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội xã, thôn có tốc độ phát triển cao Sớm bổ sung sách việc làm mới, đặc biệt ý phát triển nguồn nhân lực trình độ cao ngành, lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa định đến hiệu tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, kinh tế rừng, xuất lao động có kỹ thuật, khai thác tốt đội ngũ lao động từ nước trở sau kết thúc hợp đồng lao động nước 31 KẾT LUẬN Giải việc làm tiến hành “ngày ngày hai” mà cần quan tâm, chế thực lâu dài cụ thể Người thực không khác Đảng Nhà nước người chèo lái UBND, cách thức tác động tới đối tượng giúp họ sớn thoát khỏi tình trạng khó khăn, thất nghiệp, việc làm,… để cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng sống người dân Người dân người chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp cần phải chủ động tìm đường cho riêng mình, tránh ỷ lại phụ thuộc Xây dựng, hoạch định mục tiêu cụ thể, kế hoạch phương án, tránh rủi ro tới mức tối đa tiến hành công việc Bài báo cáo chưa thể nói lên khái quát cách toàn diện tình trạng việc làm địa bàn xã Yên Phúc, nhiên phần nêu lên thực trạng không xã Yên Phúc nói chung, mà rông tình trạng chung lao động nông thôn trình độ lao động vấn đề quan trọng để đào tạo, đào tạo có hiệu Cần phải có quan tâm cấp quyền 32 ... 1.4 Hiện trạng nhân lực 13 CHƯƠN II CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN 17 2.1 Thực trạng sách việc làm UBND xã Yên Phúc ... LÀM TẠI UBND XÃ YÊN PHÚC, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Thực trạng sách việc làm UBND xã Yên Phúc 2.1.1 Khái niệm việc làm Để hiểu rõ khái niệm chất việc làm, trước hết ta làm rõ khái niệm... QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC HUYỆN VĂN QUAN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Giới thiệu khái quát UBND xã Yên Phúc Xã Yên Phúc nằm phía Nam huyện Văn Quan, cách trung tâm huyên lỵ Văn Quan 11km, có tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện chính sách việc làm tại xã yên phúc, huyện văn quan, tỉnh lạng sơn, Tình hình thực hiện chính sách việc làm tại xã yên phúc, huyện văn quan, tỉnh lạng sơn, Tình hình thực hiện chính sách việc làm tại xã yên phúc, huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay