Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 7

2 571 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

. Phòng giáo dục tiên lãng Ngày 5/01/20 07 đề kiểm tra chất lợng cu i học kì i năm hoch 2006 -20 07 Môn ngữ văn - lớp 7 I phần trắc nghiệm Đọc kỹ đoạn văn sau. và cả ngày mai biết cách t i tiêu ,chăm bón, trân trọng và giữ gìn đô thị ngọc ngà nay. ( Ngữ văn 7 Tập I ) Câu 1.:Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 7, Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 7, Đề kiểm tra học kì I Ngữ văn 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn