Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift cho giếng 918HAH mỏ Bạch Hổ

149 343 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2017, 22:37

MỤC LỤCMỤC LỤC1MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DẦU Ở MỎ BẠCH HỔ21.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế nhân văn của vùng mỏ21.1.1 Địa lý tự nhiên21.1.2 Đặc điểm kinh tế nhân văn41.2 Đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ Bạch Hổ41.2.1 Lịch sử phát triển địa chất mỏ Bạch Hổ41.2.2 Đặc điểm kiến tạo mỏ Bạch Hổ61.3 Tính chất vật lý của vỉa sản phẩm và của chất lưu trong vỉa71.3.1 Tính chất vật lý của vỉa sản phẩm71.3.2 Tính chất của chất lưu trong điều kiện vỉa121.3.3 Nhiệt độ và gradient địa nhiệt151.4 Lịch sử thăm dò, khai thác và tiềm năng vùng mỏ Bạch Hổ15CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT DÒNG CHẢY TRONG VỈA DẦU VÀ TRONG GIẾNG KHAI THÁC172.1 Dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng172.1.1 Mục đích và cơ sở nghiên cứu172.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy của chất lỏng và khí từ vỉa vào đáy giếng192.2 Dòng chảy của hỗn hợp dầu khí trong ống đứng và ống nghiêng272.2.1 Phương trình phân bố áp suất dọc theo thành ống khai thác282.2.2 Xác định các thông số cơ bản của hỗn hợp lỏng – khí282.2.3 Phương pháp tính áp suất phân bố của dòng chất lỏng – khí trong ống khai thác31CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHỔ BIẾN343.1 Các phương pháp khai thác cơ học phổ biến343.1.1 Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm pitton cần và máy bơm guồng xoắn343.1.2 Khai thác dầu bằng máy bơm thuỷ lực ngầm363.1.3 Phương pháp khai thác dầu bằng máy bơm ly tâm điện ngầm373.1.4 Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift393.2 Cơ sở lý luận chọn phương pháp khai thác gaslift liên tục cho giếng thiết kế42CHƯƠNG 4 LÝ THUYẾT KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT474.1 Giới thiệu chung474.1.1 Nguyên lý hoạt động của phương pháp gaslift474.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của phương pháp Gaslift484.2 Sơ đồ nguyên lý cấu trúc hệ thống ống khai thác bằng gaslift48.4.2.1 Các loại sơ đồ cấu trúc cơ bản484.2.2 Giếng khai thác Gaslift theo chế độ vành xuyến494.2.3 Giếng khai thác Gaslift theo chế độ trung tâm504.2.4 Lựa chọn hệ thống ống nâng cho giếng thiết kế514.3 Tính toán cột ống nâng524.3.1 Tính toán cột ống nâng khi khống chế lưu lượng khai thác534.4 Nguyên lý tính toán chiều sâu đặt van gaslift554.5 Phương pháp tính áp suất khởi động và các biện pháp làm giảm áp suất khởi động584.5.1 Phương pháp tính áp suất khởi động584.5.2 Các phương pháp làm giảm áp suất khởi động614.6 Quá trình khởi động giếng64CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 918HAH Ở MỎ BẠCH HỔ675.1 Các thông số của giếng thiết kế67Bảng 5.1 Các thông số của vỉa và giếng675.2 Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế675.2.1 Xác định chiều dài cột ống nâng L685.2.2 Xác định đường kính cột ống nâng695.3 Xây dựng biểu đồ xác định độ sâu đặt van gaslift695.3.1 Xây dựng đường cong phân bố áp suất lỏng khí trong cột ống nâng (đường số 1)705.3.2 Xây dựng đường phân bố áp suất thuỷ tĩnh (đường số 2)705.3.3 Xây dựng đường phân bố áp suất khí nén ngoài cần (đường số 3)705.3.4 Xây dựng đường gradient nhiệt độ của khí nén ngoài cần (đường số 4)715.3.5 Xây dựng đường gradient nhiệt độ chất lỏng trong cần (đường số 5)715.4 Xác định độ sâu đặt van gaslift và các đặc tính của van715.4.1 Van số 1715.4.2 Van số 2735.4.3 Van số 3745.4.4 Van số 475CHƯƠNG 6 HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHO GIẾNG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT856.1 Thiết bị bề mặt856.1.1 Thiết bị miệng giếng866.1.2 Hệ thống thu gom xử lý916.1.3 Hệ thống máy nén khí926.1.4 Các loại bình tách926.2 Thiết bị lòng giếng956.2.1 Phễu định hướng966.2.2 Nhippen966.2.3 Ống đục lỗ966.2.4 Van cắt976.2.5 Paker976.2.6 Thiết bị bù trừ nhiệt996.2.7 Van tuần hoàn1006.2.8 Mandrel1026.2.9 Van an toàn sâu1026.2.10 Các loại ống khai thác1036.2.11 Van gaslift104CHƯƠNG 7 SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU112BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT1127.1 Sự hình thành nút cát ở đáy giếng khai thác1127.1.1 Nguyên nhân phát sinh1127.1.2 Biện pháp phòng ngừa1127.1.3 Biện pháp khắc phục1137.2 Sự lắng đọng paraffin trong ống khai thác và đường ống1137.2.1 Nguyên nhân phát sinh1137.2.2 Biện pháp phòng ngừa1137.2.3 Biện pháp khắc phục1147.3 Sự tạo thành những nút rỉ sắt trong khoảng không gian vành xuyến1157.3.1 Nguyên nhân phát sinh1157.3.2 Biện pháp khắc phục1157.4 Sự lắng tụ muối trong ống nâng1157.4.1 Nguyên nhân phát sinh1157.4.2 Biện pháp phòng ngừa1167.4.3 Biện pháp khắc phục1167.5 Sự tạo thành nhũ tương trong giếng1167.5.1 Nguyên nhân phát sinh1167.5.2 Biện pháp khắc phục1167.6 Sự rò rỉ của các thiết bị chịu áp lực1177.6.1 Các thiết bị chịu áp lực1177.6.2 Các thiết bị hư hỏng1177.7 Sự cố về công nghệ1177.7.1 Áp suất nguồn cung cấp không ổn định1177.7.2 Sự cố cháy118CHƯƠNG 8 NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT ĐỊNH KỲ ”1198.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bằng Gaslif định kỳ1198.1.1 Phương pháp khai thác Gaslift định kỳ sử dụng bồn tích chứa1208.1.2 Phương pháp khai thác Gaslift định kỳ sử dụng con thoi đẩy1238.1.3 Phương pháp khai thác Gaslift định kỳ sử dụng van chu kỳ1268.2. Trạng thái làm việc của giếng khai thác bằng phương pháp Gaslift có sản lượng thấp tại Mỏ Bạch Hổ.1308.2.1 Hiện trạng làm việc của các giếng có sản lượng thấp tại mỏ Bạch Hổ.1308.2.2 Nguyên nhân làm giảm sản lượng khai thác dầu ở các giếng khai thác Gaslift1308.3 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác Gaslift định kỳ áp dụng khai thác các giếng có sản lượng thấp tại mỏ Bạch Hổ.1318.3.1 Phương pháp Gaslift định kỳ sử dụng van Gaslift chu kỳ1318.3.2 Phân tích kết quả áp dụng phương pháp khai thác Gaslift định kỳ sử dụng van Gaslift chu kỳ tại mỏ Bạch Hổ132CHƯƠNG 9 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG……………………1359.1 Vai trò của công tác an toàn trong khai thác dầu khí1359.2 Các yêu cầu đối với công tác an toàn lao động ở trên giàn khoan1359.2.1 Yêu cầu đối với người lao động1359.2.2 Yêu cầu đối với các thiết bị máy móc1369.2.3 An toàn cháy1369.2.4 An toàn trong sửa chữa và các công việc khác1379.3 An toàn lao động trong khai thác dầu bằng phương pháp gaslift1379.3.1 Yêu cầu chung1379.3.2 Yêu cầu an toàn khi khai thác1379.4 Bảo vệ mội trường138TÀI LIỆU THAM KHẢO140 MC LC M U CHNG C IM A CHT V QU TRèNH KHAI THC DU M BCH H 1.1 c im a lý t nhiờn v kinh t - nhõn ca vựng m 1.1.1 a lý t nhiờn 1.1.2 c im kinh t - nhõn .4 1.2 c im cu trỳc a cht m Bch H 1.2.1 Lch s phỏt trin a cht m Bch H 1.2.2 c im kin to m Bch H 1.3 Tớnh cht vt lý ca va sn phm v ca cht lu va 1.3.1 Tớnh cht vt lý ca va sn phm .7 Bng 1: c trng cỏc thõn du ỏ trm tớch Bng c trng ca du ỏ múng 10 1.3.2 Tớnh cht ca cht lu iu kin va 12 Bng Cỏc nhúm du ca m Bch H .12 Bng Thnh phn v tớnh cht ca khớ hũa tan du 13 1.3.3 Nhit v gradient a nhit 14 1.4 Lch s thm dũ, khai thỏc v tim nng vựng m Bch H 15 CHNG Lí THUYT DềNG CHY TRONG VA DU V TRONG GING KHAI THC 16 2.1 Dũng chy ca cht lu t va vo ging .16 2.1.1 Mc ớch v c s nghiờn cu 16 2.1.2 Cỏc yu t nh hng n dũng chy ca cht lng v khớ t va vo ỏy ging19 2.2 Dũng chy ca hn hp du khớ ng ng v ng nghiờng 27 2.2.1 Phng trỡnh phõn b ỏp sut dc theo thnh ng khai thỏc .28 2.2.2 Xỏc nh cỏc thụng s c bn ca hn hp lng khớ 28 2.2.3 Phng phỏp tớnh ỏp sut phõn b ca dũng cht lng khớ ng khai thỏc 31 CHNG CC PHNG PHP KHAI THC C HC PH BIN 33 3.1 Cỏc phng phỏp khai thỏc c hc ph bin 34 3.1.1 Phng phỏp khai thỏc du bng mỏy bm pitton cn v mỏy bm guụng xon 34 3.1.2 Khai thỏc du bng mỏy bm thuy lc ngm 35 3.1.3 Phng phỏp khai thỏc du bng mỏy bm ly tõm in ngm 37 3.1.4 Khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift 39 3.2 C s lý lun chn phng phỏp khai thỏc gaslift liờn tc cho ging thit k 42 Bng 3.2 Tng kt kh nng v hiu qu ỏp dng cỏc phng phỏp khai thỏc du bng c hc 44 CHNG Lí THUYT KHAI THC DU BNG PHNG PHP GASLIFT 46 4.1 Gii thiu chung 46 4.1.1 Nguyờn lý hot ng ca phng phỏp gaslift 46 4.1.2 Cỏc yu t nh hng n hiu qu ca phng phỏp Gaslift 47 4.2 S ụ nguyờn lý cu trỳc h thng ng khai thỏc bng gaslift .48 4.2.1 Cỏc loi s ụ cu trỳc c bn 48 4.2.2 Ging khai thỏc Gaslift theo ch vnh xuyn .49 4.2.3 Ging khai thỏc Gaslift theo ch trung tõm 50 4.2.4 La chn h thng ng nõng cho ging thit k 51 4.3 Tớnh toỏn ct ng nõng 51 4.3.1 Tớnh toỏn ct ng nõng khng ch lu lng khai thỏc .52 4.4 Nguyờn lý tớnh toỏn chiu sõu t van gaslift .55 4.5 Phng phỏp tớnh ỏp sut ng v cỏc bin phỏp lm gim ỏp sut ng 58 4.5.1 Phng phỏp tớnh ỏp sut ng 58 4.5.2 Cỏc phng phỏp lm gim ỏp sut ng 61 4.6 Quỏ trỡnh ng ging 63 CHNG TNH TON THIT K KHAI THC DU BNG PHNG PHP GASLIFT CHO GING 918HAH M BCH H .66 5.1 Cỏc thụng s ca ging thit k 66 Bng 5.1 Cỏc thụng s ca va v ging .66 5.2 Tớnh toỏn ct ng nõng cho ging thit k 66 5.2.1 Xỏc nh chiu di ct ng nõng L 67 5.2.2 Xỏc nh ng kớnh ct ng nõng 68 5.3 Xõy dng biu ụ xỏc nh sõu t van gaslift 68 5.3.1 Xõy dng ng cong phõn b ỏp sut lng khớ ct ng nõng (ng s 1) 69 5.3.2 Xõy dng ng phõn b ỏp sut thuy tinh (ng s 2) 69 5.3.3 Xõy dng ng phõn b ỏp sut khớ nen ngoi cn (ng s 3) 69 5.3.4 Xõy dng ng gradient nhit ca khớ nen ngoi cn (ng s 4) 70 5.3.5 Xõy dng ng gradient nhit cht lng cn (ng s 5) .70 5.4 Xỏc nh sõu t van gaslift v cỏc c tớnh ca van .70 5.4.1 Van s .70 5.4.2 Van s .72 5.4.3 Van s 73 5.4.4 Van s 74 Bng 5.2 Bng h s ỏp sut ct khớ - ty trng 0,65 78 Bng 5.3 H s hiu chnh ỏp sut v ng kớnh ti a ca van .80 Bng 5.4 c tớnh ca mt s van gaslift liờn tc 80 CHNG H THNG THIT B CHO GING KHAI THC DU BNG PHNG PHP GASLIFT 84 6.1 Thit b b mt .84 6.1.1 Thit b ming ging 85 6.1.2 H thng thu gom x lý 91 6.1.3 H thng mỏy nen khớ .92 6.1.4 Cỏc loi bỡnh tỏch 92 6.2 Thit b lũng ging .95 6.2.1 Phờu nh hng .96 6.2.2 Nhippen 96 6.2.3 ng c l 96 6.2.4 Van ct .97 6.2.5 Paker 97 6.2.6 Thit b bự tr nhit 99 6.2.7 Van tun hon 100 6.2.8 Mandrel 101 6.2.9 Van an ton sõu .102 6.2.10 Cỏc loi ng khai thỏc 103 Bng 6.1 ng HKT sn xut theo tiờu chun GOST 633-80 103 Bng 6.2 ng HKT sn xut theo tiờu chun API 104 6.2.11 Van gaslift .104 CHNG S C V PHC TP TRONG KHAI THC DU 112 BNG PHNG PHP GASLIFT 112 7.1 S hỡnh thnh nỳt cỏt ỏy ging khai thỏc .112 7.1.1 Nguyờn nhõn phỏt sinh 112 7.1.2 Bin phỏp phũng nga .112 7.1.3 Bin phỏp khc phc .113 7.2 S lng ng paraffin ng khai thỏc v ng ng 113 7.2.1 Nguyờn nhõn phỏt sinh 113 7.2.2 Bin phỏp phũng nga .113 7.2.3 Bin phỏp khc phc .114 7.3 S to thnh nhng nỳt r st khong khụng gian vnh xuyn 115 7.3.1 Nguyờn nhõn phỏt sinh 115 7.3.2 Bin phỏp khc phc .115 7.4 S lng t mui ng nõng 115 7.4.1 Nguyờn nhõn phỏt sinh 115 7.4.2 Bin phỏp phũng nga .116 7.4.3 Bin phỏp khc phc .116 7.5 S to thnh nh tng ging 116 7.5.1 Nguyờn nhõn phỏt sinh 116 7.5.2 Bin phỏp khc phc .116 7.6 S rũ r ca cỏc thit b chu ỏp lc 117 7.6.1 Cỏc thit b chu ỏp lc 117 7.6.2 Cỏc thit b h hng 117 7.7 S c v cụng ngh 117 7.7.1 p sut nguụn cung cp khụng n nh 117 7.7.2 S c chỏy .118 CHUYấN NNG CAO HIU QU KHAI THC DU BNG PHNG PHP GASLIFT NH K 119 8.1 Cỏc bin phỏp nõng cao hiu qu khai thỏc bng Gaslif nh k 119 8.1.1 Phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng bụn tớch cha .120 8.1.2 Phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng thoi y 123 8.1.3 Phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng van chu k 126 8.2 Trng thỏi lm vic ca ging khai thỏc bng phng phỏp Gaslift cú sn lng thp ti M Bch H 130 8.2.1 Hin trng lm vic ca cỏc ging cú sn lng thp ti m Bch H 130 8.2.2 Nguyờn nhõn lm gim sn lng khai thỏc du cỏc ging khai thỏc Gaslift.130 8.3 Nghiờn cu la chn phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k ỏp dng khai thỏc cỏc ging cú sn lng thp ti m Bch H 131 8.3.1 Phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k .131 8.3.2 Phõn tớch kt qu ỏp dng phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k ti m Bch H 132 9.1 Vai trũ ca cụng tỏc an ton khai thỏc du khớ 135 9.2 Cỏc yờu cu i vi cụng tỏc an ton lao ng trờn gin khoan 135 9.2.1 Yờu cu i vi ngi lao ng 135 9.2.2 Yờu cu i vi cỏc thit b mỏy múc .136 9.2.3 An ton chỏy 136 9.2.4 An ton sa cha v cỏc cụng vic khỏc 137 9.3 An ton lao ng khai thỏc du bng phng phỏp gaslift 137 9.3.1 Yờu cu chung 137 9.3.2 Yờu cu an ton khai thỏc 137 9.4 Bo v mi trng .138 TI LIU THAM KHO 140 DANH MC CC HèNH V TRONG N DANH MC CC HèNH V TRONG N DANH MC CC BNG BIU TRONG N Hỡnh 1.1 V trớ khu vc m Bch H Hỡnh 2.1 Phờu chờnh ỏp xung quanh ging .19 Hỡnh 2.2 Cỏc dng m va ca ging 20 Hỡnh 2.3 ụ th xỏc nh C1 22 Hỡnh 2.4 ụ th xỏc nh C2 23 Hỡnh 4.1 Nguyờn lý hot ng ca phng phỏp khai thỏc Gaslift 47 49 Hỡnh 4.2 S ụ cu trỳc h thng khai thỏc bng Gaslift 49 Hỡnh 4.3 S ụ cu trỳc vnh xuyn mt ct ng 51 Hỡnh 4.4 ụ th xỏc nh P theo L v Rti u 55 Hỡnh 4.5 S ụ nguyờn tc tớnh toỏn chiu sõu t van 56 Hỡnh 4.6 S ụ tớnh toỏn ỏp sut ng h thng vnh xuyn ct ng 59 Hỡnh 4.7 S ụ phng phỏp hũa trn khớ vo cht lng 62 Hỡnh 4.8 S ụ bin thiờn ỏp sut theo thi gian khi ng 64 75 Hỡnh 5.1 Biu ụ xỏc nh chiu sõu t van .75 Hỡnh 5.2 ng cong phõn b ỏp sut ca hn hp lng-khớ 76 Hỡnh 5.3 ụ th xỏc nh ng kớnh l van 77 Bng 5.5a Bng h s hiu chnh ỏp sut m van 82 Bng 5.5b Bng h s hiu chnh ỏp sut m van 83 Hỡnh 6.1 S ụ nguyờn lý quỏ trỡnh khai thỏc du bng gaslift 84 Hỡnh 6.2 S ụ cõy thụng kiu chc 88 Hỡnh 6.3 S ụ cõy thụng kiu chc 89 Hỡnh 6.4 S ụ thit b ming ging 90 95 Hỡnh 6.5 S ụ thit b lũng ging khai thỏc bng gaslift 95 Hỡnh 6.6 S ụ van ct .97 Hỡnh 6.7- S ụ paker loi 99 Hỡnh 6.8 S ụ thit b bự tr nhit 100 Van cú loi keo lờn c 101 Hỡnh 6.9 S ụ van tun hon 101 Hỡnh 6.10 S ụ nguyờn lý cu to mandrel vi tit din hỡnh oval 102 Hỡnh 6.9 S ụ nguyờn lý cu to ca van gaslift 107 Hỡnh 6.11 S ụ nguyờn lý cu to ca trm np khớ v th van gaslift 110 Hỡnh 8.1 Phng phỏp Gaslift nh k s dng bụn tớch cha 120 Hỡnh 8.2 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift nh k s dng bụn tớch cha 121 Hỡnh 8.3 Phng phỏp Gaslift nh k dựng thoi y .123 Hỡnh 8.4 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift nh k s dng thoi y 125 Hỡnh 8.5 Phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k 126 Hỡnh 8.7 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k 129 DANH MC CC BNG BIU TRONG N M U Bng 1: c trng cỏc thõn du ỏ trm tớch Bng c trng ca du ỏ múng 10 Bng Cỏc nhúm du ca m Bch H .12 Bng Thnh phn v tớnh cht ca khớ hũa tan du 13 Bng 3.2 Tng kt kh nng v hiu qu ỏp dng cỏc phng phỏp khai thỏc du bng c hc 44 4.1 Gii thiu chung 46 Bng 5.1 Cỏc thụng s ca va v ging .66 Bng 5.2 Bng h s ỏp sut ct khớ - ty trng 0,65 78 Bng 5.3 H s hiu chnh ỏp sut v ng kớnh ti a ca van .80 Bng 5.4 c tớnh ca mt s van gaslift liờn tc 80 Bng 6.1 ng HKT sn xut theo tiờu chun GOST 633-80 103 Bng 6.2 ng HKT sn xut theo tiờu chun API 104 M U Du khớ l ngnh cụng nghip cũn rt non tr nhng l ngnh kinh t mi nhn v cú nhiu tim nng, trin vng tng lai Sau hn 25 nm phn u xõy dng v trng thnh, ngnh du khớ ó t c nhiu thnh tu rt to ln, úng gúp nhiu cho s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc Cho n Vit Nam ó khai thỏc c hn 150 triu tn du thụ v trờn ty m khớ ụng hnh Cụng tỏc khoan v khai thỏc cỏc ging du l mt cụng vic ht sc khú khn, phc v l cụng vic sng cũn ca ngnh cụng nghip du khớ Hin cỏc nh khoa hc trờn th gii luụn khụng ngng nghiờn cu nhm tỡm cỏc phng phỏp khai thỏc mi t hiu qu cao Mc tiờu quan trng nht ca ngi k s du khớ l bit ỏp dng cỏc k thut v cụng ngh mi khai thỏc ngy cng hiu qu nguụn ti nguyờn thiờn nhiờn vụ giỏ ny Qua cỏc kt qu thc t khai thỏc ti m Bch H ngi ta thy rng vic s dng khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift mang li hiu qu cao hn cỏc phng phỏp khai thỏc khỏc Chớnh vỡ vy m XNLD Vietsovpetro ó v ang tin hnh lp t trờn cỏc gin khai thỏc h thng khai thỏc c hc bng phng phỏp ep khớ cho cỏc ging giai on cui t phun v ngng phun c s ụng ý ca B mụn Khoan - Khai thỏc Khoa du khớ, tụi ó tin hnh thc hin ụ ỏn tt nghip vi ti: Thit k khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift cho ging 918HAH m Bch H Ni dung chớnh l nờu lờn tm quan trng ca phng phỏp khai thỏc Gaslift, cỏc bc tớnh toỏn thit k khai thỏc Gaslift, cỏc thit b dựng khai thỏc Gaslift, Vi kin thc ó hc kt hp vi thc t, cựng vi s n lc ca bn thõn, s cng tỏc ca bn bố ụng nghip v c bit l s giỳp tn tỡnh ca thy giỏo PGS.TS Cao Ngc Lõm cựng cỏc thy cụ b mụn Khoan - Khai thỏc, ụ ỏn ca tụi ó c hon thnh ỳng vi thi gian quy nh ca nh trng Mc dự ó rt c gng, n lc, song bn ụ ỏn chc chn khụng trỏnh nhng sai sút, vy tỏc gi rt mong nhn c s úng gúp ý kin, phờ bỡnh ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn ụng nghip bn ụ ỏn c hon thin hn Tỏc gi xin by t lũng bit n sõu sc ti thy giỏo PGS.TS Cao Ngc Lõm -ngi trc tip hng dn tỏc gi sut quỏ trỡnh thc hin ụ ỏn, cỏc thy cụ giỏo b mụn v cỏc bn ụng nghip ó giỳp tỏc gi hon thnh bn ụ ỏn ny H Ni, thỏng 06 nm 2017 Sinh viờn Nguyn Vn Hp CHNG C IM A CHT V QU TRèNH KHAI THC DU M BCH H 1.1 c im a lý t nhiờn v kinh t - nhõn ca vựng m 1.1.1 a lý t nhiờn a V trớ a lý M Bch H nm lụ s ca thm lc a ụng Nam Vit Nam thuc bụn trng Cu Long, din tớch khong 10000km 2, cỏch b bin Vng Tu khong 120km phớa Tõy Nam ca m Bch H khong 35km l m Rụng, v xa hn na l m i Hựng Ton b c s dch v trờn b nm phm vi thnh hú Vng Tu, bao gụm: Vin nghiờn cu du khớ, Xớ nghip khoan v sa ging, Xớ nghip khai thỏc, Xớ nghip ti, Xớ nghip dch v k thut b c im khớ hu Vựng m chu nh hng ca khớ hu cn nhit i giú mựa, nm khu vc ca khụng khớ cú ch tun hon n nh, cú l ma v khụ Vo khụ, t thỏng 11 n thỏng cú giú ụng Bc vi sc giú mnh nht vo thỏng 12 v thỏng Giú ụng Bc quyt nh hng ca súng bin, súng cao ti 8m Nhit khụng khớ ban ngy khong 24 -27 0C, ban ờm v sỏng l 22 240C Lng ma ny rt ớt, ch 0,7mm vo thỏng thỏng khụ nht m tng i ca khụng khớ thp l 65% thi gian chuyn Giú Tõy Nam thi t xớch o lm tng m khụng khớ nhng ma ớt v khụng u Vo ma, t thỏng n thỏng cú giú Tõy Nam, nhit khụng khớ tng i cao, trung bỡnh t 28 300C Chờnh lch nhit gia ban ngy v ban ờm khụng ỏng k, ma tr nờn thng xuyờn v to hn Giú cú kốm theo giụng t vi tc 25m/s m khụng khớ trung bỡnh khong 85 89% Vo thỏng 10, giú Tõy Nam yu dn v c thay th bng giú ụng Bc Nhit khụng khớ h thp xung cũn 24 30 0C, v cui thỏng hu nh ht ma Vựng m cũn chu nh hng ca bóo, bóo thng xy vo cỏc thỏng 7, 8, 9, 10 Cỏc dũng chy tuõn theo ch giú v thy triu Nhit nc cựng thm lc a thay i nm t 24,9 29,6 0C mn nc bin trung bỡnh l 34 35g/l c c im t nhiờn Thm lc a Vit Nam c trng bi dc ln, chiu rng hp i nõng Cụn Sn vi chiu dy hn 100km, ngoi i nõng ny õy cũn phỏt hin mt s o nh a hỡnh ỏy bin rt phc khu vc b Cu Long, vựng ca sụng giỏp bin, a hỡnh ỏy bụn trng a dng, bao gụm cỏc rónh súng ngm, bói cỏt ngm Phn trung tõm b, sõu ỏy bin t 40 60m, õy V IE T N A M 128 01 H O C H I M IN H P H U Q U Y IS R UBY To p a z B la c k L io n C LJ O C V U N G TA U -1 129 P E TR O N A S E m e ld J PVC 02 Ra n g D o n g 09 SO C O 130 Ba c h H o -2 C O N O C O 25 17 C hom C hom 03 Ro n g 131 N a m R o n g V IE T S O V P E T R O 18 10 132 Bo C a u 26 C O N S O N IS 1 -1 19 A M V IE T S O V P E T R O D a i B a n g - U n g Tra n g Th ie n N g a a ng C a u Ha i Au 133 D a i Hung C a C ho C 27 B 1 -2 20 Ro n g Vi D a i R o n g Ba y M o c T in h Ro n g D o i KNO C 12W 12E 28 A ED C L a n Ta y Th a n h L o n g 5 BP H a i Th a c h C O NO C O 134 K im C ụ n g Ta y La n D o -1 BP 21 C O NO C O 135 07 29 13 22 136 K í h i ệu - C ấ u t o t r i ển v ọ n g - - M ỏ dầu - k h í - M ỏ dầu Ro n g - Đ a n g k h a i th c M ỏ khí L a n Ta y - C h u ẩ n b ị k h a i th c 128 van nõng lờn van ca phn iu khin pilot , lm cho pilot m Lỳc ny mt lng khớ nen i qua pilot n phn ng lc Khi phn pilot bt u m xut hin s tng ỏp sut gia van phn pilot v piston phn ng lc Khớ nen tỏc dng lờn piston ca phn ng lc lm lũ xo phớa di piston b nen li v piston chuyn ng trt xung di lm ty van ri ca phn ng lc Ngay lp tc vi tc cao , mt lng khớ ln i qua l van chớnh vo ng nõng Lỳc ny ỏp sut khớ nen gim , phn iu khin pilot bt u úng , ỏp sut sau van bng ỏp sut khớ nen trc van ca phn pilot bt u úng , ỏp sut ny nh hn ỏp sut vũng rng trờn piston , lũ xo phn ng lc y piston chuyn ng li , van ngc úng li Khi ỏp sut khong khụng tng li , mt chu trỡnh mi bt u Khong ỏp sut gia ỏp sut m van v ỏp sut úng van c gi l m ca van v c xỏc nh bng hiu gia hai giỏ tr ỏp sut trờn Theo thc t sn sut , m van Gaslift chu k nm khong 15 at Nguyờn lý lm vic ca phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k nh sau Giai on cui tớch ly : Trong giai on ny van Gaslift úng , sn phm khai thỏc chy t va vo ging chờnh ỏp gia va v ỏy ging Sn phm khai thỏc i qua van ngc tip tc tớch ly ng nõng phớa trờn van ( Hỡnh 8.7a ) Giai on nõng cht lng : Trong giai on ny ỏp sut khớ nen c nen vo khong khụng gian vnh xuyn lm ỏp sut ny tng dn Khi ỏp sut ngoi khong khụng gian vnh xuyn lm ỏp sut ny tng dn Khi ỏp sut ngoi khong khụng gian vnh xuyn tng n giỏ tr ỏp sut xỏc nh trc thỡ van Gaslift chu k m , khớ nen bt u i qua van vo ng nõng v nõng ct cht lng phớa trờn van i lờn b mt ( hỡnh 8.7b ) Giai on sn phm khai thỏc lờn n b mt : Khi phn trờn cựng cht lng n b mt l lỳc ỏp sut ming ging tng, cht lng bt u i vo h thng thu gom, phn i ỏp cht lng to phớa trờn khớ gim v khớ c gii phúng lờn trờn, ỏp sut ngoi khong khụng gian vnh xuyn bt u gim nhanh v gim n ỏp sut úng van Gaslift chu k ( Hỡnh 8.7c) Giai on u tớch ly cht lng : Khi van Gaslift chu k úng , ỏp sut ming ging gim n ỏp sut bỡnh tỏch Cht lng trờn thnh ng nõng v cht lng cũn d chy ngc li v nhp cựng vi cht lng chy t va vo ging to thnh cht lng mi cho chu k tip theo Khi ct cht lng v ỏp sut khong khụng gian vnh 129 xuyn t n mt giỏ tr xỏc nh , van Gaslft chu k m v ging bt u mt chu k mi ( Hỡnh 8.7d ) Hỡnh 8.7 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k 130 8.2 Trng thỏi lm vic ca ging khai thỏc bng phng phỏp Gaslift cú sn lng thp ti M Bch H 8.2.1 Hin trng lm vic ca cỏc ging cú sn lng thp ti m Bch H Hin , m Bch H ca Liờn Doanh Du khớ Vietsov Petro cú khong 152 ging ang khai thỏc , ú cú 74 ging t phun , 78 ging khai thỏc bng Gaslift Trong tng s 78 ging khai thỏc bng Gaslift cú 57 ging cú sn lng khai thỏc trung bỡnh nh hn 30 m3 / Ngd Cỏc ging Gaslift cú sn lng thp thng cú cỏc ng thỏi lm vic nh sau: p sut khớ nen cú khong khụng gian ngoi cn v ỏp sut ming ging dao ng khụng theo quy lut p sut dao ng ln lm cho ỏp sut ỏy ging khụng n nh Thi gian cú dũng sn phm ca ging ngn , khú xỏc nh v kim soỏt ch lm vic ca ging van Gaslift m - úng ph thuc vo ỏp sut khớ nen ngoi khong khụng gian vnh xuyn Nhit ti ming ging rt thp so vi mụi trng , dao ng khong 25 30 0C hin tng trt khớ ng nõng Thng xuyờn lng ng Parafin ng khai thỏc sõu 20-150m vy khụng hnh c thit b long ging , thng xuyờn phi dng ging x lý paraffin ng khai thỏc va cm phõn dũng ( khong 10 -15 ngy mt ln ) Chi phớ s dng khớ nen Gaslift ln nhng lu lng khai thỏc li thp gii quyt nhng phc ca nhng ging Gaslift cú sn lng thp núi trờn cn phi ỏp dng nhng bin phỏp k thut cụng ngh phự hp Mt nhng bin phỏp ú l khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift nh k 8.2.2 Nguyờn nhõn lm gim sn lng khai thỏc du cỏc ging khai thỏc Gaslift Hiu qu lm vic ca cỏc ging Gaslift ti M Bch H ph thuc nhiu vo kh nng lu chuyn ca hn hp khớ du nc ng khai thỏc , mc to bt khớ du v kh nng khuch tỏn chỳng dũng sn phm Du khai thỏc tt c cỏc tng sn phm ca M Bch H l du cú hm lng Parafin cao ( 17-20%) Nhit kt tinh Parafin du dao ng khong 51 680C v nhit ụng c ca du l 31 36% Trong ú nhit 131 du ti ming ging ca cỏc ging Gaslift ch khong 25 50 0C dn n kh nng nõng sn phm ct ng nõng thp Ngoi ,bờn thnh ng cũn xut hin lp lng ng Parafin Theo thi gian khai thỏc , b dy lp lng ng ny ln dn s lm gim tit din ng khai thỏc vy lu lng khai thỏc gim dn v cui cựng cú th phi dng khai thỏc Vic gia tng hm lng nc hn hp du khớ cũn to nờn iu kin kt tinh ụ t Parafin du , lm dy thờm lng ng Parafin , gim kh nng lu chuyn ca dũng cht lu ct ng nõng, ụng thi lm tng tn tht nng lng Ngoi s xut hin ca nc sn phm cũn lm gim kh nng tỏch khớ cht lng Tt c nhng lý trờn dn n gim ỏng k kh nng lm vic v sn lng cỏc ging khai thỏc Gaslift i vi cỏc ging sau mt thi gian khai thỏc ỏp sut va gim , vựng ỏy ging b nhiờm bn , h s sn phm gim Do ú dn n gim ngp sõu tng i ca ng nõng ging, lm gim hiu qu khai thỏc Trong phng ỏn khai thỏc Gaslift , thit k thng tớnh vi lu lng khai thỏc ban u ln , vy ng kớnh ng nõng ln , hn na van lm vic thng l loi DKO ( loi l ) , cho nờn lu lng khai thỏc ca cỏc ging nh thỡ hiu qu nõng cht lng gim khớ nen luụn trt trc cht lng v lm gim ỏp sut khớ nen ngoi cn ( 20-30at) khớ i qua van vo ng nõng , khụng hũa trn hiu qu vi cht lng ct ng nõng 8.3 Nghiờn cu la chn phng phỏp khai thỏc Gaslift nh ky ỏp dng khai thỏc cỏc ging cú sn lng thp ti m Bch H 8.3.1 Phng phỏp Gaslift nh ky s dng van Gaslift chu ky u im : Phng phỏp ny ỏp dng cho mi ging cú sõu v cong ln Tt cỏc ging mi hoc ging khai thỏc sau sa cha ó c trang b sn sang cỏc van Gaslift Khi ỏp sut gim , lu lng khai thỏc thp , vic chuyn i sang khai thỏc Gaslft nh k s dờ dng khụng ũi hi phi sa cha ging , m bo c vựng cn ỏy ging khụng b nhiờn bn , m bo c thi gian lm vic liờn tc ca ging , nõng cao sn lng khai thỏc 132 Cú th tin hnh kho sỏt v x lý ỏy ging m khụng phi keo ng khai thỏc v thay thit b lũng ging Gim ỏng k s to thnh Parafin trờn thnh ng khai thỏc : Do chu k ngh , du c tớch ly ng nõng n sõu 500 1000 m vi nhit ỏy cao 90 1000C Khi sang chu k lm vic , du khớ c nen ylờn b mt vi tc cao Vn tc nh vy cựng vi nhit dũng du s m bo khụng cú iu kin thnh to Parafin ng Ch cp khớ nen n nh , van lm vic úng m theo mt ch nht nh ti sõu t van dn n n nh ton h thng Gaslift Nhc im : Lu lng khai thỏc cc i b gii hn p sut dao ng mnh vựng cn ỏy ging , cú th dn n phỏ hy ỏy ging Khụng thớch hp vi nhng ging sõu trang b ct ng nõng nh Khú iu khin h thng Gaslift khep kớn v nh Kt lun : Bng vic phõn tớch , nghiờn cu v tỡm hiu phõn tớch cỏc phng phỏp Gaslift nh k ang c ỏp dng trờn th gii v xớ nghip liờn doanh Vietsov petro qua tng kt cỏc u nhc im , cỏc iu kin cn thit ca cỏc trang thit b hin cú cng nh hiu qu tng phng phỏp i vi tng iu kin khai thỏc Vic ỏp dng phng phỏp Gaslift nh k dựng van Gaslift chu k trờn phm vi m Bch H cho cỏc ging khai thỏc cú sn lng thp s en li hiu qu kinh t cao so vi phng phỏp Gaslift nh k s dng bụn tớch cha v phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k s dng thoi y 8.3.2 Phõn tớch kt qu ỏp dng phng phỏp khai thỏc Gaslift nh ky s dng van Gaslift chu ky ti m Bch H Hin ti m Bch H thuc XNLD Vietsov Petro , mt s ging khai thỏc Gaslift liờn tc cú sn lng thp ngi ta chuyn sang khai thỏc Gaslift bỏn chu k iu khin bng thit b nh gi b mt ( cho lm vic vi gi ngy ) v phng 133 phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k : Phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k Sau õy l nhng phõn tớch ỏnh giỏ theo ch lm vic ca mt s ging theo cỏc ch khai thỏc Gaslift nh k trờn Ging No 175 : Thuc Oligoxen di vũn Nam Trc chuyn sang ch Gaslift nh k , ging khai thỏc liờn tc vi ch khớ nen t Q kt = 10000 m3/Ng , lu lng khai thỏc trung bỡnh khong 23 m 3/Ng Nhit ming ging trung bỡnh 26 32 0C , khong thi gian dng ging x lý Parafin ng nõng v cm phõn dũng khong ln / thỏng ( mi ln khong chng -8 gi ) Khi chuyn sang ch khai thỏc Gaslift bỏn chu k iu khin bng thit b nh gi b mt , lu lng khớ nen t Qkt =10000 m3 /Ng v lu lng cht lng khai thỏc trung bỡnh khong 15 m3/Ng , lng khớ nen tiờu th thc t trung bỡnh khong 5921 m 3/ Ng, nhit ming ging trung bỡnh khong 28 38oC Tip theo chuyn sang ch khai thỏc Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k ( thay van lm vic bng van chu k loi WFM 14R bng dng c cỏp ti ) Lu lng khớ nen t Q kt = 10000 m3/Ng, lu lng khai thỏc trung bỡnh 28 m3/ Ng v nhit ming ging dao ng khong 26 39oC Ging No.708 : Thuc Mioxen di vũn Bc Trc chuyn sang ch khai thỏc Gaslift nh k , ging khai thỏc Gaslift liờn tc vi ch khớ nen t Q kt = 9000 m3/Ng , lu lng khai thỏc trung bỡnh m 3/Ng, nhit ming ging trung bỡnh l 26 310C , khong thi gian dng ging x lý Parafin ng nõng v cm phõn dũng khong ln/ thỏng ( mi ln gi) Khi chuyn sang ch khai thỏc Gaslift bỏn chu k iu khin bng thit b nh gi b mt , lu lng khớ nen t Q = 9000 m3/Ng lu lng cht lng khai thỏc trung bỡnh 5,3 m 3/ Ng lng khớ nen tiờu th thc t trung bỡnh khong 4560 m3/Ng , nhit ming ging trung bỡnh khong 28 330 C Tip theo chuyn sang ch khai thỏc Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k ( thay van lm vic bng van Gaslift chu k loi WFM 14R bng dng c cỏp ti Lng khớ nen t Q kt = 9000 m3/Ng , lu lng khai thỏc trung bỡnh khong 6,2 m3/Ng v nhit ming ging dao ng khong 26 360C Ging No.145: Thuc Mioxen vũn bc Trc chuyn sang ch khai thỏc Gaslift nh k , ging khai thỏc Gaslift liờn tc vi ch khớ nen t Q kt = 10000 m3/ 134 ng , lu lng khai thỏc trung bỡnh t 18 m 3/Ng , nhit ming ging trung bỡnh khong 26 330C , khong thi gian dng ging x lý Parafin ng nõng v cm phõn dũng khong ln / thỏng ( mi ln -8 gi ) Khi chuyn sang ch khai thỏc Gaslift bỏn chu k iu khin bng thit b nh gi b mt , lu lng khớ nen t Qkt = 10000 m3/Ng , lu lng cht lng khai thỏc c trung bỡnh 14 m3/Ng , lng khớ nen tiờu th thc t trung bỡnh khong 7580 m 3/ Ng, nhit ming ging trung bỡnh 28 390 C Tip theo chuyn ging sang ch khai thỏc Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k ( thay van lm vic bng van chu k loi WFM 14 R bng dng c cỏp ti ) Lu lng khớ nen t Q kt = 10000 m3/ Ng / lu lng khai thỏc trung bỡnh 25m 3/ Ng v nhit ming ging dao ng khong 28 380C 135 CHNG AN TON LAO ễNG V BO V MễI TRNG 9.1 Vai trũ ca cụng tỏc an ton khai thỏc du khớ Khai thỏc du khớ l cụng vic nng nhc v c hi Cụng nhõn viờn phi lm vic iu kin c nguy c xy tai nn cao Hng ngy h phi i mt vi nguy him nh cỏc húa cht c hi vic x lý vựng cn ỏy ging, cht n, cht khớ c cú th rũ r t b phn thu gom, chuyn Du li l mt cht cú kh nng gõy n, dự ch mt hnh ng khụng tuõn theo cỏc qui tc an ton cng cú th gõy chỏy n gin rt nguy him Cựng vi nguy him gõy húa cht quỏ trỡnh khai thỏc thỡ cỏc thit b mỏy múc cng l nguụn cú kh nng gõy tai nn cao Do phi thng xuyờn i mt vi cỏc nguy him nh vy, m bo khụng xy cỏc tai nn ỏng tic gõy thit hi i vi ca ci cng nh i vi ngi, vỡ th cụng tỏc an ton t lờn hng u quỏ trỡnh khai thỏc Thc hin tt cụng tỏc an ton khụng nhng mang li nhng li ớch kinh t m cũn m bo cuc sng an lnh i vi cụng nhõn viờn lm vic trờn gin khoan Nú khụng nhng giỳp chỳng ta bo v c nhng thnh qu lao ng ó t c, m cũn mang li cho chỳng ta nhng sc lc v ý cú th lao ng ngy cng tt hn 9.2 Cỏc yờu cu i vi cụng tỏc an ton lao ng trờn gin khoan 9.2.1 Yờu cu i vi ngi lao ng Ngi lao ng cú th lm vic c iu kin ny ũi hi phi cú sc khe tt, ớt bnh tt Yờu cu quan trng ln nht i vi ngi lao ng l phi nm vng cỏc quy tc lao ng Mun vy ngi lao ng cn phi t chc hc cỏc quy tc an ton ti trung tõm an ton ca xớ nghip liờn doanh Cn phi ghi nh v tin hnh thi ly chng ch trc lm vic gin khoan Cụng tỏc ny phi c thc hin mt cỏch nghiờm ngt, cú nh vy mi mang li hiu qu cao Ngi lao ng cng cn phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng lm vic trỏnh nhng sai sút dn n tai nn H cn nm vng c nhim v ca mỡnh cụng vic thc hin quy trỡnh an ton ú l trỏch nhim i vi chớnh mỡnh cng nh i vi ton th cụng nhõn trờn gin v thit b khai thỏc Cựng vi vic thng xuyờn giỏo dc nõng cao ý thc t giỏc thc hin cỏc quy tc an ton, nõng cao trỡnh hiu bit v an ton lao ng v t chc cỏc t thc hnh v cụng tỏc chng chỏy n 136 T chc kim tra thng xuyờn cỏc thit b an ton nh xuụng cu sinh phao cu sinh, cỏc ng cu ha, cỏc thit b chỏy n, lp k hoch phũng chng cỏc s c v phng phỏp gii quyt cú chỏy n 9.2.2 Yờu cu i vi cỏc thit b mỏy múc i vi cỏc thit b mỏy múc cú nguy c chỏy n cao can phi kim tra ki cng v an ton ca thit b trc s dng Thit b phi c t v trớ m chỏy khụng nh hng n cỏc b phn khỏc Trờn thit b cú cỏc b phn an ton nh van an ton (i vi cỏc thit b chu ỏp lc), ụng hụ bỏo chỏy t ng (thit b dờ chỏy) Nh vy thit b úng gúp ỏng k vo cụng tỏc an ton lao ng Theo thng kờ nhng tai nn nguyờn nhõn ch quan ca ngi lao ng l khụng tuõn th cỏc quy tc an ton v cỏc tai nn xy khụng kim tra ki cỏc thit b bo m an ton Vy cn t l phi kim tra tớnh an ton ca thit b (thit b dờ chỏy, n, ng day in, dng c treo vt nng .) Kim tra s lng, cht lng ca cỏc loi dng c m bo an ton cho phao cu sinh, thit b cu Thit b phi thng xuyờn c bo dng nhng ch hng, cn t thit b nguy him xa khu vc sinh sng v b trớ tu cu h thng xuyờn tỳc trc ni lm vic An ton i vi ging khai thỏc: trỏnh hin tng phun t ngi ta cú quy nh v ỏp sut ng chng cho phep Thụng thng ỏp sut gia cỏc ng chng bng khụng Trng hp ỏp sut ng chng ln hn khụng phi xỏc nh nguyờn nhõn Nu vt qua ch s cho phep thỡ phi cú bin phỏp khc phc kp thi an ton cụng tỏc khai thỏc ngi ta lp h thng K.O bao gụm: Paker van an ton sõu, van an ton ming ging c iu khin qua h thng TKS 9.2.3 An ton chỏy Chỏy l s c rt nguy him gõy hu qu nghiờm trng, vỡ vy trc nht ta phi phũng khụng xy chỏy Nguyờn nhõn chỏy gụm yu t: cht chỏy, ụxi, nguụn chỏy Thiu mt ba yu t thỡ ỏm chỏy khụng th xut hin v trỡ c Nh ta ó bit du khớ cú thnh phn l C nHm rt dờ bt chỏy v phỏt trin ỏm chỏy Do ú trc tiờn phi ngn nga s rũ r ca Cacbuahirụ mụi trng bờn ngoi Mt khỏc hn ch ti a vic s dng nguụn chỏy Ch c phep s dng ni an ton 137 9.2.4 An ton sa cha v cỏc cụng vic khỏc Vic sa cha thit b yờu cu quy tc an ton nghiờm ngt i vi ni dung cụng vic khỏc thỡ cú quy ch an ton khỏc Nh vy ch cú th thc hin tt cụng tỏc an ton ngi lm ch c mỏy múc thit b í thc c tm quan trng cụng tỏc an ton v luụn luụn thc hin ỳng quy ch an ton ó ban hnh 9.3 An ton lao ng khai thỏc du bng phng phỏp gaslift 9.3.1 Yờu cu chung Cụng vic khai thỏc du khớ bng phng phỏp Gaslift cú nhng yờu cu an ton sau: Ming ging t phun cng nh ep khớ phi lp t cỏc thit b u ging theo tiờu chun quc t, ỏp sut lm vic phi tng ng vi ỏp sut cho phep ca thit b ming ging S ụ thit b ming ging cn phi c phờ duyt bi chỏnh ki s xớ nghip khai thỏc vi s ụng ý ca b phn chng phun ca trung tõm an ton 9.3.2 Yờu cu an ton khai thỏc Trc lp t thit b u ging phi ep th bng ỏp sut lm vic ti a (theo lớ lch thit b), i vi m Bch H l 350at Sau lp t xong thit b ming ging li tin hnh th ln na trc a ging vo khai thỏc Kt qu nhng ep th ghi vo bn v hụ s lu tr ca ging Cn lp t thit b u ging vi tt c cỏc c vớt v vũng m khụng ph thuc vo ỏp sut lm vic d kin o ỏp sut bỡnh Bufe ngoi cụn gia ng chng, u ng chng cn lp t ụng hụ cựng van chc Trc thay cụn v hp s cn h ỏp sut sau cụn ti ỏp sut khớ quyn bng van lp trờn ng dn Thi sch v ging, ng ng, bỡnh tỏch can c tin hnh qua block cụng ngh Ch c phep lp t ton b h thng t cõy thụng n Manhờphụn bng cỏc an ng cong v cỏc on ng ni chc nh mỏy ch to 138 ụng hụ o v cỏc thit b o khỏc c lp t lm cho th hnh dờ thy ụng hụ o ỏp sut c lp t cho kim ch ỏp sut lm vic ch vo khong 1/3 gia thang chia Khi thay i ụng hụ o phi m bo ren c cht, thỏo v lp ụng hụ o bng thit b chuyờn dng Phi kim tra kh nng lm vic ca cỏc van ngt lũng ging v cỏc van ngt theo lch Khụng cho phep xut hin ỏp sut ngoi ng chng khai thỏc ca cỏc ging ó lp t paker Khi ỏp sut tng lờn phi tỡm cỏch loi b nú Nghiờm cm gim ỏp sut ng khớ qua mt bớch bng cỏch ni lng bulụng cui di ỏp sut úng v m cỏc van chn bng tay, khụng c phep s dng cỏc dng c khỏc dng ging ep khớ trc ht cn tin hnh úng van trờn ng khớ vo ging sau úng van ng Manhờphụn Vỡ khai thỏc gaslift h thng ny luụn cú ỏp sut khớ nen cao nờn cỏc cụng nhõn lm vic phi c hc cỏc quy tc hnh an ton v phi c kim tra nh kỡ Khi lm vic phi tuyt i tuõn th cỏc quy tc hnh ó c phờ duyt m bo an ton cho ngi v gin khoan 9.4 Bo v mi trng Trong quỏ trỡnh khai thỏc cn m bo cỏc quy tc bo v mụi trng sau: + Thu gom du vo bỡnh thi sau ú bm theo ng ng n bỡnh cha v chuyn vo b + Ch c thi nc t tiờu chun xung bin + Du nguyờn liu b trn phi c thu gom vo b + Du iezen v nht rũ r c thu gom v b v chuyn v b tỏi sinh + H thng tỏch v lm sch khớ phi m bo h s tỏch 99% sau ú mi a phakel t + Phi cú bỡnh cha Bart hay Bentonit trỏnh ụ nhiờm mụi trng + t van an ton sõu v van an ton trung tõm cú th t ng úng m trng hp ỏp sut quỏ cao hoc quỏ thp 139 KT LUN Sau mt thi gian i thc c tip xỳc vi thc t v nghiờn cu ti liu tụi ó hon thnh bn ụ ỏn vi ti: Thit k khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift cho ging 918HAH m Bch H Trong thi gian lm ụ ỏn, qua cỏc ti liu v a cht vựng m Bch H cho thy iu kin ỏp sut, nhit cựng vi bn cht phc ca t ỏ vựng m thỡ vi s la chn v ỏp dng phng phỏp khai thỏc c hc úng mt vai trũ quan trng, quyt nh ch yu n kh nng khai thỏc tr lng du khớ Trờn c s phõn tớch ú tụi ó a phng ỏn thit k khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift v rỳt rng: Khai thỏc du bng phng phỏp Gaslift ó chng minh tớnh u vit v mt cụng nghip, tớnh hiu qu v mt kinh t v cú nhiu u im hn so vi cỏc phng phỏp khai thỏc c hc khỏc Hin ti cỏc cụng ty sn xut thit b v khai thỏc du trờn th gii cng nh bn thõn phũng khai thỏc du khớ ca Vin NCKH & TK thuc XNLD u cú sn chng trỡnh lp trỡnh mỏy tớnh xỏc nh tt c cỏc thụng s cn thit tin hnh thit k khai thỏc gaslift ụ ỏn ny nhm mc ớch minh phng phỏp v cỏc bc tớnh toỏn quỏ trỡnh thit k, cú s dng phng phỏp biu ụ Camco xỏc nh chiu sõu t van Trong quỏ trỡnh khai thỏc gaslift, ỏp sut va khụng sc thng c tn hao nng lng nõng sn phm thỡ cn chuyn sang ch khai thỏc gaslift nh kỡ Thc t lng khớ ụng hnh c s dng khụng nhiu, phn ln b t b nhiu nguyờn nhõn Do vy cn y nhanh cụng tỏc xõy dng trm nen khớ cụng sut ln phc v kp thi vic trin khai m rng khai thỏc du bng phng phỏp gaslift v chuyn khớ vo b ụng thi tng cng nghiờn cu nhng tỏc ng lờn dũng chy nhiu pha tit kim nng lng va, nõng cao sn lng khai thỏc cng nh ti u húa quỏ trỡnh thit k lp t h thng gaslift H Ni, thỏng 06 nm 2017 140 TI LIU THAM KHO Bi ging Cụng ngh khai thỏc du khớ PGS.TS Cao Ngc Lõm Cụng ngh v ki thut khai thỏc du khớ Phựng ỡnh Thc, Dng Danh Lam, Lờ Bỏ Tun, Nguyờn Vn Cnh Computer programmes related to gaslift Harmony Undus Limited Kt qu nghiờn cu thc nghim cụng nghip t hp cỏc cht hot tớnh b mt (PVA) nõng cao hiu qu ca h thng khai thỏc bng Gaslift Phựng ỡnh Thc, Trõn Si Phit, Kairimov M.Ph, Mokrisev, Nguyờn Vn Cnh, Cao Mi Li, Lờ Vit Hi, Lờ Bỏ Tun v mt s tỏc gi khỏc-Tp Du Khớ s 3-2002 Nghiờn cu la chn cỏc gii phỏp ki thut khc phc hin tng bt n nh ch lm vic ca ging khai thỏc bng phng phỏp t phun v Gaslift ti m Bch H Dng Danh Lam, Lờ Bỏ Tun Bỏo cỏo tham gia hi tho khoa hc ti Hi Ngh Khoa Hc ln th 12, Trng i Hc M-a Cht Tuyn Hi Ngh Khoa Hc-Ki Thut du khớ k nim 20 nm thnh lp XNLD Vietsovpetro v khai thỏc tn du th 100triu Tng cụng ty Du Khớ Vit Nam Vn chn thit b lũng ging khai thỏc du bng phng phỏp t phun v Gaslift ti m Bch H Safarov R.A., Trn Si Phit, Lờ Bỏ Tun, Nguyờn Vn Cnh-Tp Du Khớ s 4-1991 Nhng c bn ca quỏ trỡnh khai thỏc du bng Gaslift i vi cỏc m ca XNLD Vietsovpetro 141 PH LC H THNG N V O LNG 1.H quc t SI: di: m Khi lng: kg Thi gian: s 1kG = 9,90665N Lc: N 1kG/m2 = 0,981bar p sut: N/m2 = Pa KPa = 1000Pa nht: P 1P = 10-6 bar.s 1Cp = 10-8 bar.s Qui i h Anh sang h SI: inch = 2,54 cm 1m = 3,281 ft mile = 1,609 km bbl = 0,1589 m3 m3/m3 = 5,62 ft3/bbl at =14,7 psi psi = 0,07031 kG/cm2 at = 1,033 kG/ cm2 psig = 1,176 psi API = 141.5 131.5 (G / cm ) = 273 + 0C = 460 + 0F K R C o = F 32 142 ... ging khai thỏc Gaslift. 130 8.3 Nghiờn cu la chn phng phỏp khai thỏc Gaslift nh k ỏp dng khai thỏc cỏc ging cú sn lng thp ti m Bch H 131 8.3.1 Phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu... van gaslift 107 Hỡnh 6.11 S ụ nguyờn lý cu to ca trm np khớ v th van gaslift 110 Hỡnh 8.1 Phng phỏp Gaslift nh k s dng bụn tớch cha 120 Hỡnh 8.2 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift. .. 8.3 Phng phỏp Gaslift nh k dựng thoi y .123 Hỡnh 8.4 S ụ nguyờn lý hot ng ca phng phỏp Gaslift nh k s dng thoi y 125 Hỡnh 8.5 Phng phỏp Gaslift nh k s dng van Gaslift chu k
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift cho giếng 918HAH mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift cho giếng 918HAH mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift cho giếng 918HAH mỏ Bạch Hổ, CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DẦU Ở MỎ BẠCH HỔ, 2 Đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ Bạch Hổ, 3 Tính chất vật lý của vỉa sản phẩm và của chất lưu trong vỉa, CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT DÒNG CHẢY TRONG VỈA DẦU VÀ TRONG GIẾNG KHAI THÁC, 1 Dòng chảy của chất lưu từ vỉa vào giếng, 2 Dòng chảy của hỗn hợp dầu khí trong ống đứng và ống nghiêng, CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHỔ BIẾN, 1 Các phương pháp khai thác cơ học phổ biến, 2 Cơ sở lý luận chọn phương pháp khai thác gaslift liên tục cho giếng thiết kế, CHƯƠNG 4 LÝ THUYẾT KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, 2 Sơ đồ nguyên lý cấu trúc hệ thống ống khai thác bằng gaslift, 3 Tính toán cột ống nâng, 4 Nguyên lý tính toán chiều sâu đặt van gaslift, 5 Phương pháp tính áp suất khởi động và các biện pháp làm giảm áp suất khởi động, 6 Quá trình khởi động giếng, CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 918HAH Ở MỎ BẠCH HỔ, 4 Xác định độ sâu đặt van gaslift và các đặc tính của van, CHƯƠNG 6 HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHO GIẾNG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, 1 Thiết bị bề mặt, 2 Thiết bị lòng giếng, BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, CHUYÊN ĐỀ “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT ĐỊNH KỲ ”, 1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bằng Gaslif định kỳ, 3 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác Gaslift định kỳ áp dụng khai thác các giếng có sản lượng thấp tại mỏ Bạch Hổ., 4 Bảo vệ mội trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay