Thất nghiệp Thất nghiệp là gì?Bản chất của thất nghiệp? Nguyên nhân và lý do của thất nghiệp? tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinh tế? Hãy nêu và phân tích được một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong gia

20 2,222 22
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2017, 11:10

Thất nghiệp Thất nghiệp là gì?Bản chất của thất nghiệp? Nguyên nhân và lý do của thất nghiệp? tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinh tế? Hãy nêu và phân tích được một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Môn học: Kinh Tế Vĩ mô – QT102 Lớp: Quản Trị Kinh Doanh – OD30 Giảng viên hướng dẫn: TS Hoàng Khắc Lịch - ThS Phạm Thanh Tú Đề tài lựa chọn: đề số Thất nghiệp gì?Bản chất thất nghiệp? Nguyên nhân lý thất nghiệp? Thất nghiệp tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế? Hãy nêu phân tích số giải pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn Nhóm thực hiện: nhóm 1 Đặng Văn Tuyến -số điện thoại: 0902518951- email: tuyendv80094@studenttopica.edu.vn Lê Hoàng Thiện Trần Minh Lạc Phan Thị Lệ Quyên Hoàng Thanh Vũ Lý Thọ Huy Phù Minh Hoàng Đỗ Hoàng Nguyên 11 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Minh Cần Phan Cao Huy Dương Trà My Hồ Văn Đương BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Mục lục Phần 1: sở lý thuyết Khái niệm thất nghiệp Phân loại thất nghiệp nhằm làm rõ chất thất nghiệp  Phân loại theo hình thức thất nghiệp  Phân loại theo lý thất nghiệp  Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Phần 2: thực trạng, nguyên nhân tác động thất nghiệp Thực trạng thất nghiệp Việt Nam năm gần Các nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp Sự tác động thất nghiệp đến người lao động xã hội Phần 3: giải pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp      Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp lý thuyết Việc đầu tư hay nói kích cầu Tạo điều kiện cho lao động việc Hướng nghiệp Những giải pháp khác Mở đầu BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Trong điều kiện hội nhập kinh tế phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật,thế giới nói chung Việt Nam nói riêng chững kiến thành tựu vượt bậc kinh tế, văn hóa xã hội Những thành tựu đưa nhân loại tiến bước dài tới xã hội văn minh phát triển Tuy nhiên song song với thành tựu đáng ghi nhận xã hội tồn vấn đề lớn cần khắc phục, phân hóa giàu nghèo giửa vùng miền ngày rõ rệt, tệ nạn xã hội bùng phát nhiều nơi, hay dịch bệnh lây lan Trong có vấn đề gây đau đầu cho nhiều nước giới mà Việt Nam không ngoại lệ, vấn đề thất nghiệp Là sinh viên theo học hệ E-learning, người làm nằm độ tuổi lao động, hết chúng em nắm rõ tác động mà thất nghiệp mang đến cho cá nhân toàn xã hội Vì để góp phần tìm hiểu phân tích để hiểu rõ vấn đề thất nghiệp để từ có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế thất nghiệp nhóm lớp OD30 chọn đề tài: “Thất nghiệp gì? Bản chất thất nghiệp? Nguyên nhân lý thất nghiệp? Thất nghiệp tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế? Hãy nêu phân tích số giải pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn nay.” Phần 1: Cơ sở lý thuyết Khái niệm thất nghiệp: Thất nghiệp kinh tế học tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm việc làm Trên giới có nhiều ý kiến khác thất nghiệp Ở Đức: “thất nghiệp người lao động tạm thời quan hệ lao động thực công việc ngắn hạn.” Ở Pháp, thất nghiệp việc làm, có điều kiện làm việc tìm việc làm Thái Lan định nghĩa: “thất nghiệp việc làm, muốn làm việc, có lực làm việc” Trung Quốc định nghĩa thất nghiệp sau: “Thất nghiệp người tuổi lao động có khả lao động, chưa có việc làm, tìm việc làm, đăng kí quan giải việc làm” Theo tổ chức Lao động quốc tế (ILO), “Thất nghiệp tình trạng tồn số người lực lượng lao động muốn làm việc tìm việc làm mức lương thịnh hành” Hội nghị Thống kê Lao động Quốc tế lần thứ tám năm 1954 Giơnevơ đưa định nghĩa: “Thất nghiệp người thuộc loại sau đây: – Người lao động làm hết hạn hợp đồng bị tạm ngừng hợp đồng, việc làm tìm việc làm – Người lao động làm thời gian xác định tìm việc làm có lương mà trước chưa có việc làm, vị trí hành nghề cuối trước BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 người làm công ăn lương (ví dụ người sử dụng lao động chẳng hạn) việc – Người việc làm làm có chuẩn bị cuối để làm công việc vào ngày định sau thời kỳ xác định – Người phải nghỉ việc tạm thời không thời hạn mà lương Các định nghĩa có khác mức độ, giới hạn (tuổi, thời gian việc) thống người thất nghiệp phải có đặc trưng: +Có khả lao động +Đang việc làm +Đang tìm việc làm Ở Việt nam, thất nghiệp vấn đề nảy sinh thời kì chuyển đổi kinh tếsang chế thị trường Theo định nghĩa thất nghiệp Việt Nam: “Thất nghiệp người độ tuổi lao động, có khả lao động, có nhu cầu việc làm, việc làm, tìm việc làm” Trong tỷ lệ thất nghiệp phần trăm số người lao động việc làm tổng số lực lượng lao động xã hội Số người việc làm Tỷ lệ thất nghiệp = 100% X Tổng số lao động xã hội Phân loại thất nghiệp Trong sách báo kinh tế thường gặp nhiều tên gọi khác lọai hình thất nghiệp Thực tế bắt nguồn từ quan niệm không thống thất nghiệp dựa tiêu chuẩn phân loại khác Chúng ta hay gặp thuật ngữ: Thất nghiệp tạm thời, Thất nghiệp tự nhiên, Thất nghiệp tự nguyện, Thất nghiệp không tự nguyện, Thất nghiệp cấu, Thất nghiệp công nghệ, Thất nghiệp mùa vụ, Thất nghiệp hữu hình, Thất nghiệp trá hình, Thất nghiệp ngắn hạn, Thất nghiệp trung hạn, Thất nghiệp dài hạn, Thất nghiệp phần (bán thất nghiệp), Thất nghiệp toàn phần, Thất nghiệp chu kỳ, Thất nghiệp nhu cầu, Thất nghiệp kinh niên, Thiếu việc làm hữu hình, Thiếu việc làm vô hình, Thừa lao động, Lao động dôi dư Tuy nhiên khuôn khổ đề tài phân tích để làm rõ loại hình thất nghiệp phân loại dựa vào + Phân loại theo hình thức thất nghiệp + Phân loại theo lý thất nghiệp + Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp A Phân loại theo hình thức thất nghiệp Căn vào tình trạng trạng phân bố thất nghiệp dân cư có dạng sau : - Thất nghiệp chia theo giới tính(nam, nữ) - Thất nghiệp chia theo lứa tuổi (tuổi-nghề) - Thất nghiệp chia theo vụng lãnh thổ (thành thị -nông thôn) BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 - Thất nghiệp chia theo nghành nghề(nghành sản xuất,dịch vụ) - Thất nghiệp chia theo dân tộc, chủng tộc Thông thường xã hội, tỷ lệ thất nghiệp nữ giới cao nam giới, tỷ lệ thất nghiệp người trẻ tuổi cao so với người có tuổi với tay nghề kinh nghiệm lâu năm Việc nắm số giúp cho nhà lãnh đạo vạch sách thích hợp để sử dụng tốt lực lượng lao động dư thừa loại hình thất nghiệp cụ thể B Phân loại theo lý thất nghiệp Có thể chia làm bốn loại sau: - Bỏ việc: số người tự nguy ện bỏ việc lý khác nhau, cho lương thấp, điều kiện làm việc không thích hợp - Mất việc: M ột số người bị sa thải trở nên dư thừa khó khăn cửa hàng kinh doanh - Mới vào:Là người lần đầu bổ xung vào lượng lao động chưa tìm việc làm (thanh niên đến tuổi lao động tìm việc, sinh viên tốt nghiệp chờ công tác ) - Quay lại: Những người có việc làm, sau việc chí không đăng ký thất nghiệp, muốn quay lại làm việc chưa tìm việc làm Kết cục người thất nghiệp vĩnh viễn Người ta khỏi đội quân thất nghiệp theo hướng ngược lại Một số tìm việc làm, số khác từ bỏ việc tìm kiếm công việc hoàn toàn rút khỏi số lực lượng lao động Mặc dù nhóm rút lui hoàn toàn có số người điều kiện thân hoàn toàn không p hù hợp so với yêu cầu thị trường lao động, đa p hần số họ không hứng thú làm việc, người chán nản triển vọng tìm việc làm định không làm việc Như số người thất nghiệp số cố định mà số mang tính thời điểm Nó biến đổi không ngừng theo thời gian Thất nghiệp trình vận động từ có việc, trưởng thành trở lên thất nghiệp khỏi thạng thái C Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp Việc tìm hiểu nguồn gốc thất nghiệp có ý nghĩa p hân tích sâu sắc thực trạng thất nghiệp, từ tìm hướng giải quy ết - Thất nghiệp cọ xát (thất nghiệp tạm thời): Thất nghiệp cọ xát đề cập đến việc người lao động có kĩ lao động đáp ứng nhu cầu thị trường lại bị thất nghiệp thời gian ngắn họ thay đổi việc làm cách tự nguy ện muốn tìm kiếm công việc nơi làm việc tốt hơn, p hù hợp với ý muốn riêng (lương cao hơn, gần nhà hơn…) thay đổi cung cầu hàng hoá dẫn đến việc p hải thay đổi công việc từ doanh nghiệp, ngành sản xuất hay vùng lãnh thổ sang nơi khác Trong mối quan hệ với dạng thất nghiệp tạm thời có dạng thất nghiệp tìm kiếm xảy trường hợp chuyển đổi chỗ làm việc mang tính tự nguyện bị đuổi việc Khi người BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 lao động cần có thời gian chờ đợi để tìm kiếm chỗ làm việc Thời gian trình tìm kiếm làm tăng chi p hí (phải tìm nhiều nguồn thông tin, người thất nghiệp thu nhập, dần kinh nghiệm, thành thạo nghề nghiệp mối quan hệ xã hội…) Mọi xã hội thời điểm tồn loại thất nghiệp - Thất nghiệp yếu tố thị trường: Loại thất nghiệp gọi thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Nó xảy tiền lương ấn định không lực lượng thị trường cao mức lương cân thực tế thị trường lao động Vì tiền lương không quan hệ đến p hân bố thu nhập gắn liền với kết đến lao động mà quan hệ đến mức sống tối thiểu nên nhiều quốc gia (chính phủ công đoàn) có quy định cứng nhắc mức lương tối thiểu, hạn chế linh hoạt tiền lương (ngược lại với động thị trường lao động) dẫn đến phận lao động việc làm - Thất nghiệp cấu: Thất nghiệp cấu tỷ lệ người không làm việc cấu kinh tế có số ngành không tạo đủ việc làm cho tất người muốn có việc Thất nghiệp cấu tồn số người tìm việc ngành vượt số lượng việc làm có sẵn ngành Thất nghiệp cấu diễn mức lương ngành vượt cao mức lương cân thị trường Nói cách khác, lương cao mức cân bằng, nhiều người muốn có việc làm so với mức sẵn sàng tuyển dụng doanh nghiệp Ngoài ra, lương yếu tố chậm điều chỉnh, nên thị trường lao động cân cách linh hoạt Chính người ta thường nói thất nghiệp cấu hệ tính linh hoạt lương - Thất nghiệp chu kỳ: Thất nghiệp chu kì gọi thất nghiệp nhu cầu thấp Loại thất nghiệp xảy sút giảm nhu cầu sản p hẩm kinh tế so với sản lượng (hay lực sản xuất) Sự sút giảm nhu cầu dẫn đến sa thải lao động bắt đầu vài thành phố lớn kinh tế sau gây sút giảm nhu cầu sản lượng toàn kinh tế Đây thất nghiệp theo lý thuyết Key nes tổng cầu giảm mà tiền lương giá chưa kịp điều chỉnh để p hục hồi mức hữu nghiệp toàn phần Khi tiền lương giá điều chỉnh theo mức cân dài hạn mới, nhu cầu thấp sản lượng tồn kho tăng lên nên nhà sản xuất buộc phải cắt giảm sản lượng sa thải lao động Một số công nhân muốn làm việc mức lương thực tế hành tìm việc làm Chỉ có dài hạn, tiền lương giá giảm đến mức đủ để tăng nhanh mức lương giá giảm lãi xuất đến mức cần thiết để phục hồi tổng cầu mức hữu nghiệp toàn phần có lúc thất nghiệp thiếu cầu bị triệt tiêu Thất BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 nghiệp chu kì thường gắn liền với lực cạnh tranh quốc gia, thời kì hội nhập Thất nghiệp nhu cầu thấp có quan hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp Có thể dễ dàng thấy sản lượng tăng trưởng chậm tốc độ tăng trưởng lực sản xuất kinh tế, kể số lượng lao động, thất nghiệp tăng Suy thoái làm tăng thất nghiệp p hục hồi hay tăng trưởng làm giảm thất nghiệp Sự tăng giảm thất nghiệp nhu cầu thấp làm tăng giảm tỷ lệ thất nghiệp chu kì kinh tế Ngoài ra, thất nghiệp chia thất nghiệp dài hạn thất nghiệp ngắn hạn Thất nghiệp dài hạn người thất nghiệp liên tục từ 12 tháng trở lên tính từ ngày đăng ký thất nghiệp từ tuần lễ tham khảo trở trước, người thất nghiệp ngắn hạn người thất nghiệp 12 tháng tính từ ngày đăng ký thất nghiệp từ tuần lễ tham khảo trở trước Thất nghiệp trá hình dạng thất nghiệp người lao động không sử dụng không sử dụng hết kỹ Thuộc loại bao gồm người làm nghề nông thời điểm nông nhàn (đôi người tách riêng thành người thất nghiệp theo thời vụ) Thất nghiệp ẩn: dạng thất nghiệp không báo cáo Theo tính chất, thất nghiệp chia thành thất nghiệp tự nguy ện (thất nghiệp nảy sinh người lao động không chấp nhận công việc thời với m ức lương tương ứng) thất nghiệp không tự nguyện D Loại thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tự nhiên mức thất nghiệp xảy thị trường lao động đạt trạng thái cân bằng.Nói cách khác,thất nghiệp tự nhiên số lượng người lao động không chấp nhận làm việc mức tiền công thị trường lao động cân bằng.Số lượng người thất nghiệp tự nhiên tổng số thất nghiệp tự nguyện,những người chưa có điều kiện mong muốn để tham gia vào thị trường lao động Thất nghiệp tự nguyên người “tự nguyện” không muốn làm việc,do việc làm mức lương tương ứng chưa phù hợp với mong muốn mình.Giả thiết sở để xây dựng đường cung : Một đường cung lao động nói chung quy mô lực lượng lao động xã hội tương ứng với mức lương tương ứng thị trường lao động Khoảng cách giữ đường cung biểu thị số thất nghiệp.Tại mức tiền công W1 số người thự tế tham gia lao động L1,số người nằm lự lượng lao động L2 xảy tượng dư thừa lao động đoạn EF =L2 – L1, số thất nghiệp tự nguyện Đồ thị bên : đường DL đường cầu lao động,do nhu cầu lao động doanh nghiệp định,đường SL đường cung lực lượng lao động xã hội ,đường S’L đường cung lao động sẵn sang chấp nhận việc làm tương ứng với mức lương thị trường lao động BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Nếu Chính phủ quy địnhmức tiền lương tối thiểu,giả sử W2 cao mức lương cân thị trường lao động W0.Ở mức tiền lương W2 cung lao động sẵn sang chấp nhận việc làm S’L lớn cầu lao động Đoạn AB đồ thị biểu thị chênh lệch Đó số người thất nghiệp mà theo “Lý thuyết cổ điển” phận thất nghiệp tự nguyện xã hội chấp nhận làm việc mức lương cao W2 Tổng số thất nghiệp tự nguyện trường hợp đoạn AC (bao gồm thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cấu thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển) Mức tiền lương thựctế ((W) DL SL S’L A W22 C B E W11 E0 W0 L3 L1 oooo L0 L2 L44 Lượng cung lao động (L) Phần 2: Thực trạng, nguyên nhân tác động thất nghiệp Thực trạng thất nghiệp Việt nam: Theo công bố tổng cục thống kê lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước tính đến thời điểm 01/01/2016 54.61 triệu người, tăng 185 ngàn người so với thời điểm năm 2014, lao động nam chiếm 51.7%; lao động nữ chiếm 48.3% Đến thời điểm trên, lực lượng lao động độ tuổi lao động ước tính 48.19 triệu người, tăng 506.1 ngàn người so với thời điểm năm trước, lao động nam chiếm 54%; lao động nữ chiếm 46% BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc ngành kinh tế năm 2015 ước tính 52.9 triệu người, tăng 142 ngàn người so với năm 2014 Trong tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2015, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 44.3% (năm 2014 46.3%); khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 22.9% (năm 2014 21.5%); khu vực dịch vụ chiếm 32.8% (năm 2014 32.2%) Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2015 khu vực thành thị chiếm 31.2%; khu vực nông thôn chiếm 68.8% Tỷ lệ lao động độ tuổi qua đào tạo năm 2015 ước tính đạt 21.9%, cao mức 19.6% năm trước Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2015 2.31% (năm 2013 2,18%; năm 2014 2.10%), khu vực thành thị 3.29% (năm 2013 3.59%; năm 2014 3.40%); khu vực nông thôn 1.83% (năm 2013 1.54%; năm 2014 1.49%) Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế khởi sắc với phát triển mạnh khu vực công nghiệp dịch vụ nguyên nhân chủ yếu làm giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi giảm dần theo quý (quý 2.43%; quý 2.42%; quý 2.35%; quý 2.12%) giảm chủ yếu khu vực thành thị (quý 3.43%; quý 3.53%; quý 3.38%, quý 2.91%) Ước tính năm 2015 nước có 56% lao động có việc làm phi thức hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản có việc làm phi thức (năm 2013 59.3%; năm 2014 56.6%), thành thị 47.1% (năm 2013 49.8%; năm 2014 46.7%) nông thôn 64.3% (năm 2013 67.9%; năm 2014 66.0%) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước đến thời điểm 01/4/2016 ước tính 54.4 triệu người, tăng 1.4% so với thời điểm năm 2015 Đến thời điểm trên, lực lượng lao động độ tuổi lao động ước tính 47.8 triệu người, tăng 0.2% so với thời điểm năm trước Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm quý 01/2016 ước tính 53.3 triệu người Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi quý 1/2016 ước tính 2.23% Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi có trình độ đại học trở lên nước 3.96% (cao 1.73 điểm phần trăm so với tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi) Tỷ lệ thất nghiệp niên (15 - 24 tuổi) quý 1/2016 ước tính 6.47% Tỷ lệ thất nghiệp người từ 25 tuổi trở lên quý 1/2016 1.27% Còn tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi quý 1/2016 năm ước tính 1.77% (quý 01/2015 tương ứng 2.43%) BTN QT102 pg BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Số người thiếu việc làm số người thất nghiệp chia theo quý ( Đơn vị tính: Nghìn người) Số người thiếu việc làm Số người thất nghiệp Giới tính/Nơi cư trú/vùng Quý 3/2013 Quý 4/2013 Cả nước 1,321.0 1,328.4 Thành thị 199.5 Nông thôn Giới tính Quý 2/2014 Quý 3/2013 Quý 4/2013 Quý 1/2014 Quý 2/2014 1,386.1 1,140.2 1,118.1 905.8 1,054.7 876.1 194.6 220.5 155.7 540.4 477.8 548.6 481.2 1,121.5 1,133.8 1,165.6 984.5 577.7 428.0 506.1 394.8 Nam 737.4 7.7.7 760.7 627.3 580.4 474.0 554.4 480.1 Nữ Các vùng 583.6 620.7 625.4 513.0 537.8 431.8 500.3 396.0 Trung du miền núi phía Bắc 118.3 106.7 110.0 94.6 63.1 50.0 53.8 44.5 Đồng sông Hồng (*) 289.7 256.7 281.0 304.5 156.0 132.6 131.9 113.6 Bắc Trung Duyên hải miền Trung 253.9 346.0 354.9 229.8 237.1 209.5 246.4 190.4 Tây Nguyên 83.2 Quý 1/2014 52.9 73.1 74.3 50.9 30.8 43.3 28.1 Đông Nam (*) 56.6 73.6 46.2 30.4 82.2 54.0 100.4 67.4 Đồng sông Cửu Long 461.4 461.9 479.9 377.0 245.7 187.8 207.4 168.8 Hà Nội 52.4 29.0 29.2 27.3 149.5 136.1 143.3 133.3 Thành phố Hồ Chí Minh 5.6 1.4 11.7 2.4 133.7 105.0 128.1 130.1 (*) Đồng sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp tuổi lao động chia theo quý ( Đơn vị tính :phần trăm) BTN QT102 pg 10 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Số người thiếu việc làm Giới tính/Nơi cư trú/vùng Quý 3/2013 Quý 4/2013 Số người thất nghiệp Quý 1/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2013 Quý 4/2013 Quý 1/2014 Quý 2/201 Cả nước 2.64 2.63 2.78 2.25 2.32 1.90 2.21 1.84 Thành thị 1.30 1.28 1.45 1.05 3.59 3.19 3.72 3.26 Nông thôn Giới tính 3.24 3.23 3.37 2.77 1.74 1.30 1.53 1.20 Nam 2.82 2.69 2.92 2.42 2.25 1.85 2.17 1.88 Nữ Các vùng 2.42 2.56 2.62 2.05 2.40 1.95 2.25 1.79 Trung du miền núi phía Bắc 1.71 1.57 1.61 1.36 0.93 0.75 0.80 0.65 Đồng sông Hồng (*) 3.67 3.30 3.78 3.87 2.23 1.93 1.92 1.62 Bắc Trung Duyên hải miền Trung 2.42 3.20 3.27 2.15 2.29 2.07 2.41 1.86 Tây Nguyên 2.80 1.70 2.44 2.49 1.70 1.02 1.44 0.94 Đông Nam (*) 1.27 1.74 1.12 0.75 1.88 1.27 2.37 1.63 Đồng sông Cửu Long 4.97 4.80 4.99 3.86 2.65 2.02 2.21 1.85 Hà Nội 1.42 0.74 0.86 0.73 4.27 3.81 4.10 3.87 Thành phố Hồ Chí Minh 0.08 0.04 0.31 0.06 3.40 2.71 3.28 3.29 (*) Đồng sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ thất nghiệp niên,tỷ lệ thất nghiệp người từ 25 tuổi trở lên chia theo quý ( Đơn vị tính: %) Tỷ lệ thất nghiệp niên (15-24 tuổi) Tỷ lệ thất nghiệp từ 25 tuổi trở lên Giới tính/Nơi cư trú/vùng Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý 3/201 4/201 4/2013 1/2014 2/2014 3/2013 1/2014 2/2014 3 Cả nước 6.94 5.95 6.66 5.09 1.22 0.99 1.20 1.06 Thành thị 11.48 11.17 12.31 10.65 2.20 1.88 2.27 2.04 Nông thôn Giới tính 5.49 4.26 4.85 3.35 0.77 0.58 0.71 0.63 Nam 6.08 4.88 5.66 4.85 1.33 1.15 1.37 1.19 Nữ Các vùng 8.00 7.26 7.86 5.38 1.10 0.82 1.01 0.93 Trung du miền núi phía Bắc 2.74 1.98 1.97 1.37 0.36 0.39 0.47 0.43 BTN QT102 pg 11 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Đồng sông Hồng (*) 8.46 7.30 7.32 6.74 1.01 0.91 0.95 0.70 Bắc Trung Duyên hải miền Trung 8.57 7.76 7.73 6.14 0.77 0.77 1.08 0.82 Tây Nguyên 3.43 3.26 4.37 2.51 1.13 0.40 0.62 0.51 Đông Nam (*) 5.28 3.72 7.48 4.46 1.03 0.70 1.18 0.91 Đồng sông Cửu Long 7.78 6.40 8.03 5.58 1.51 1.09 1.05 1.01 Hà Nội 11.81 9.94 8.64 7.77 2.80 2.64 3.07 2.97 Thành phố Hồ Chí Minh 11.36 10.39 10.15 9.22 2.27 1.67 2.25 2.43 (*) Đồng sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động giai đoạn 2012 đến hết quý 2/2014 ( Đơn vị tính: %) Tỷ lệ thiếu việc làm Năm Năm 2012 Quý 1/2012 Quý 2/2012 Quý 3/2012 Quý 4/2012 Năm 2013 Quý 1/2013 Quý 2/2013 Quý 3/2013 Quý 4/2013 Năm 2014 Quý 1/2014 Quý 2/2014 Tổng số Thành thị Tỷ lệ thất nghiệp Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn 2.74 3.09 2.39 2.75 2.71 2.75 3.12 2.51 2.64 2.63 1.56 2.14 1.19 1.46 1.44 1.48 1.95 1.32 1.30 1.28 3.27 3.51 2.93 3.33 3.29 3.31 3.63 3.04 3.24 3.23 1.96 2.08 1.87 2.06 1.81 2.18 2.27 2.17 2.32 1.90 3.21 3.46 3.12 3.31 2.88 3.59 3.80 3.66 3.59 3.19 1.39 1.46 1.29 1.48 1.32 1.54 1.58 1.49 1.74 1.30 2.78 2.25 1.45 1.05 3.37 2.77 2.21 1.84 3.72 3.26 1.53 1.20 Nguyên nhân thất nghiệp Giả sử thường xuyên có lượng người thất nghiệp định bổ sung vào đội ngũ tìm kiếm việc làm người phải chờ đợi nhiều thời gian tìm việc làm thời gian số lượng người thất nghiệp tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp bị nâng cao Thời gian chờ đợi gọi khoảng thời gian thất nghiệp phụ thuộc vào: - Cách thức tổ chức thị trường lao động - Cấu tạo nhân người thất nghiệp (tuổi đời, tuổi nghề, ngành nghề) - Cơ cấu loại việc l àm khả sẵn có việc làm Mọi sách cải thiện yếu tố dẫn đến rút ngắn khoảng thời gian thất nghiệp Do cạnh tranh mạnh mẽ chế thị trường, việc mở rộng sản xuất tạo nhiều việc làm tốt, thu nhập ổn định gắn liền với suất ngày BTN QT102 pg 12 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 cao Ở mức tiền công thu hút nhiều lao động tăng lên khoảng thời gian thất nghiệp giảm xuống Phân tích cách sâu sắc nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạnh thất nghiệp bao gồm chuyển biến tích cực sau Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI điều cần thiết cho việc đề đạo thực giải việc làm đầy đủ có hiệu a) Ngay từ đầu, nước, thời kỳ dài sau chưa thấy (đúng không muốn thấy) vai trò ý nghĩa thành phần kinh tế phát triển lực lượng sản xuất, mở mang việc làm cho nhân dân, nên hạn chế hết mức gần xoá bỏ thành phần kinh tế cũ, phát triển nhanh có phần ạt thành phần quốc doanh tập thể Đến năm 1975, sau giải phóng niềm nam thống đất nước với hai học kinh nghiệm miền Bắc, mong muốn tương lai phát triển mạnh mẽ kinh tế quốc dân b) Chậm "mở cửa" phát triển kinh tế đối ngoại mở rộng giao lưu, thông tin quốc tế nói chung, nguyên nhân ảnh hưởng rõ rệt đến việc sử dụng có hiệu nguồn lao động phát triển việc làm Nước ta nước nông nghiệp, chậm phát triển, thuộc vào nước nghèo giới đặt chương trình mở mang, phát triển việc làm thiếu vốn, thiếu kỹ thuật máy móc trang thiết bị, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá Trong số nước phát triển lại thiếu sức lao động, thiếu thị trường đầu tư Vì vậy, "mở cửa" phát triển kinh tế đối ngoại có lợi cho hai bên C) Nguyên nhân ảnh hưởng lớn sai lầm, thiếu sót việc xác định cấu kinh tế, cấu kinh tế bao gồm ba phận lớn: - Cơ cấu thành phần kinh tế - Cơ cấu ngành kinh tế - Cơ cấu kinh tế Ngoài ảnh hưởng cấu thành phần kinh tế đến giải việc làm nói trên, ảnh hưởng cấu ngành kinh tế lớn Trong Đại hội Đảng lần thứ VI xác định rõ năm 1986 - 1991, nạn lại thời kỳ độ, phải tập trung vốn việc thực mục tiêu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hành xuất Sự điều chỉnh, xếp lại cấu ngành kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến trình sử dụng lao động giải việc làm Bắt đầu từ năm 1986 trở đi, quan hệ tỷ lệ phân bổ lao động ngành có chuyển biến theo xu hướng tiến bộ, tình trạng công ăn việc làm cải thiện, thất nghiệp giảm bước đáng kể d) Duy trì lâu chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp nguyên nhân lớn ảnh hưởng nặng nề, đến hiệu sử dụng nguồn lao động kết giải công ăn việc làm Trên tầm vĩ mô thiếu hệ thống tương đối luật lệ sách nhằm sử dụng có hiệu nguồn lao động mở BTN QT102 pg 13 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 mang phát triển việc làm Ở tầm vĩ mô chế cũ có phần nặng nề Hàng loạt quy chế, sách, hình thức tổ chức, chức danh tiêu chuẩn, biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần, chế độ, nề nếp lao động, sản xuất, học tập nghiên cứu khoa học nhằm đề cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc, khuyến khích mạnh mẽ tính chủ động tích cực, sáng tạo người thiếu Tình trạng tổ chức chồng chéo hiệu quả, tình trạng trả công, phân phối bình quân bất hợp lý phổ biến làm cho hiệu suất làm việc Trên nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề tăng giảm thất nghiệp Trên sở đại hội Đảng làm thứ VI thị nghị Đảng Nhà nước thời kỳ gian gần đây, chung ta vào nghiên cứu đường phương hướng sử dụng có hiệu lực lượng lao động tăng thêm hàng năm Lực lượng lao động phân bố không đồng vùng kinh tế, chủ yếu tập trung đồng sông Cửu Long, đồng sông Hồng Vì vậy, chưa tạo điều kiện phát huy lợi đất đai, tạo việc làm cho người lao động góp phần phân bố lại lực lượng lao động hợp lý Đây nguyên nhân tạo cân đối lao động tác nhân thiếu việc làm, thất nghiệp Chất lượng lao động thấp Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trong thang điểm 10), xếp hạng thứ 11 số 12 quốc gia khảo sát châu Á Nguồn nhân lực nước ta yếu chất lượng, tác phong lao động công nghiệp, thiếu động sáng tạo ,tác phong lao động công nghiệp , thể lực lao động Việt Nam mức trung bình kém, chưa đáp ứng cường độ làm việc yêu cầu sử dụng máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế.Công tác chăm sóc sức khỏe an toàn nghề nghiệp chưa tốt; bên cạnh đó, kỷ luật lao động so với nhiều quốc gia khu vực Một phận lớn người lao động chưa tập huấn kỷ luật lao động công nghiệp, tùy tiện giấc hành vi Người lao động chưa trang bị kiến thức kỹ làm việc theo nhóm, thiếu khả hợp tác gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc Lao động nước ta chưa trang bị kiến thức kỹ làm việc theo nhóm, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc, thiếu khả hợp tác gánh chịu rủi ro Vì mà tình trạng thất nghiệp Việt Nam không ngừng tăng cao Tác động thất nghiệp  Lợi ích thất nghiệp - Thất nghiệp ngắn hạn giúp người lao động tìm công việc ưng ý phù hợp với nguyện vọng lực làm tăng hiệu xã hội - Lợi ích xã hội: Làm cho việc phân bổ nguồn lực cách hiệu góp phần làm tăng tổng sản lượng kinh tế dài hạn BTN QT102 pg 14 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 - Thất nghiệp mang lại thời gian nghỉ ngơi sức khỏe - Thất nghiệp mang lại thời gian cho học hành trau dồi thêm kỹ - Thất nghiệp tạo cạnh tranh tăng hiệu  Chi phí thất nghiệp - Hao phí nguồn lực xã hội: người máy móc Quy luật Okun áp dụng cho kinh tế Mỹ nói 1% thất nghiệp chu kỳ làm sản lượng giảm 2,5% so với mức sảnlượng tiềm (xuống mức tự nhiên) - Công nhân tuyệt vọng có việc làm sau thời gian dài - Khủng hoảng gia đình thu nhập - Cá nhân thất nghiệp bị tiền lương nhận trợ cấp thất nghiệp - Chính phủ thu nhập từ thuế phải trả thêm trợ cấp - Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – nguồn lực người không sử dụng, bỏ phí hội sản xuất thêm sản phẩm dịch vụ - Thất nghiệp có nghĩa sản xuất Giảm tính hiệu sản xuất theo quy mô - Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm Hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng, hội kinh doanh ỏi, chất lượng sản phẩm giá tụt giảm Hơn nữa, tìnhtrạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng so với nhiều việc làm, mà hội đầu tư Các doanh nghiệp bị giảm lợi nhuận Bên cạnh thất nghiệp đem lại tác hại vô to lớn cá nhân toàn xã hội Về mặt kinh tế mức tỷ lệ thất nghiệp cao liền với tỷ lệ sản lượng bị bỏ không sản xuất Khi tỷ lệ thất nghiệp cao tài nguyên bị lãng phí, thu nhập người dân bị giảm sút kéo theo tổng giá trị sản phẩm quốc dân giảm Đối với quốc gia, thất nghiệp phí phạm nguồn nhân lực, không thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời dễ dẫn đến xáo trộn xã hội, chí dẫn đến biến động trị Về mặt xã hội thất nghiệp gây tổn thất người, tâm lý nặng nề dẫn đến nhiều tượng tiêu cực xã hội xảy Khi thất nghiệp cao kéo theo hàng loạt vấn đề cần quan tâm tệ nạn xã hội ngày gia tăng cờ bạc, trộm cắp,nghiện ngập… Đối với cá nhân, thất nghiệp cắt đứt nguồn thu nhập chủ yếu người lao động (nhất nước thị trường phát triển), đồng thời cắt đứt phương tiện sinh sống người lao động gia đình họ, đẩy người vào cảnh túng quẫn khả toán cho chi phí thường ngày tiền nhà, tiền điện, tiền nước…Do thất nghiệp mà có chốc có người trở thành vô gia cư, nhiều người thất nghiệp phải tự kết thúc đời chịu đựng túng quẫn sa vào tệ nạn xã hội, tội phạm,… Theo số liệu thống kê, Việt Nam số phụ nữ làm nghề mại dâm có đến 70% việc làm, gia đình thu nhập, bắt BTN QT102 pg 15 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 buộc họ phải “ bán thân nuôi miệng” Nhiều người việc làm sa vào cảnh nghiện ngập phải bán dần bán mòn tài sản Chính điều làm cho người dân hoang mang vấn đề xã hội xảy ra, phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống Tác hại tình trạng thất nghiệp tác động tới nhà nước ta: - Số người việc làm gia tăng họ buộc phải kiếm sống đủ cách để tồn tại, từ việc khai thác tài nguyên bừa bãi – vàng, gỗ, quặng kim loại, than… đến buôn lậu, làm hàng giả, trộm cắp… làm cho kinh tế, văn hóa, môi trường tự nhiên quốc gia bị tổn hại - Do thừa lao động nước ta tiến nhanh lên trình độ công nghiệp hóa đại hóa trang bị máy móc đại, cần lao động Trong thời gian dài nước ta cần có nhiều việc dùng máy móc nhiều lao động để có gắng giải phần nạn thất nghiệp - Việc thất nghiệp gia tăng ngày nhanh khiến nhà nước phải bỏ khoản chi phí lớn để trợ cấp cho người thất nghiệp, mở lớp dạy nghề… làm cho nguồn ngân sách bị thu hẹp, mở rộng đầu tư xây dựng dự án kinh tế khác Phần 3: Giải pháp Để phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế đồng thời giảm tỉ lệ t hất nghiệp, phải thực đồng hàng loạt giải pháp, theo cần quan tâm đến giải pháp chủ yếu sau: Hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp theo lý thuyết Đối với loại thất nghiệp tự nguyện: – Cần tạo nhiều công ăn việc làm có mức tiền lương tốt để mức lương thu hút nhiều lao động – Tăng cường hoàn thiện chương trình dạy nghề, đào tạo lại, tổ chức tốt thị trường lao động Đối với loại thất nghiệp chu kỳ: – Cần áp dụng sách tài khoá, tiền tệ để làm gia tăng tổng cầu nhằm kích thích doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, theo thu hút nhiều lao động – Để xảy tình trạng thất nghiệp tràn lan ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội Nền kinh tế phải từ bỏ sản phẩm, dịch vụ mà người công nhân bị thất nghiệp làm Hơn nữa, lãng phí to lớn nguồn nhân lực độ tuổi lao động để tồn lượng lớn người việc làm, để họ rơi vào tình cảnh nghèo khó làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp Do đó, cần phải có sách, kế hoạch để ngăn ngừa nguy nạn thất nghiệp tiếp tục lan rộng Kích cầu Trong điều kiện khoảng 70% lực lượng lao động nước lao động nông nghiệp thiếu việc làm trầm trọng, giải pháp kinh tế tổng hợp hàng đầu để BTN QT102 pg 16 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 bước khắc phục tình trạng phải dồn sức cho phát triển toàn diện nông- lâm- ngư nghiệp, gắn với công nghệ chế biến nông lâm thuỷ sản đổi co cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá Phát triển mạnh mẽ ngành nghề phi nông nghiệp, sử dụng nhiều lao động nông thôn, khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống hướng đầu tư vào phát triền trồng, vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, có khả xuất Đầu tư phát triển ngành nghề công nghiệp, trọng trước hỗ trợ công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc số sở công nghiệp nặng, dầu khí, xi măng, khí điện tử, thép, phân bón, hoá chất Đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ thiết thực xúc cho phát triển Phát triển ngành dich vụ, tập trung vào lĩnh vực vận tải thông tin liên lạc, thương mại, du lịch, dịch vụ tài ngân hàng, công nghệ, pháp lý… Việc đầu tư hay nói kích cầu nhắm vào doanh nghiệp vừa nhỏ trọng tâm xác định Việc “bơm vốn” áp dụng sách ưu đãi cho khu vực doanh nghiệp trước hết nhằm kích thích sản xuất, từ tạo việc làm Bên cạnh đó, kích cầu việc đầu tư vào phát triển hoàn thiện sở hạ tầng đánh giá giải pháp tối ưu Đây giải pháp mà quốc gia áp dụng trước Việc đẩy nhanh tiến độ công trình thi công làm mới, cải tạo, nâng cấp công trình xuống cấp phạm vi rộng không giải toán yếu sở hạ tầng nước ta “phàn nàn” nhiều nhà đầu tư nước ngoài, mà tạo nhiều việc làm cho người lao động, giải vấn đề lao động dôi dư việc làm từ ảnh hưởng suy thoái Một vấn đề yếu sở hạ tầng giải quyết, cộng hưởng sách kinh tế vĩ mô khác việc thu hút nhà đầu tư nước trở nên khả quan kinh tế giới hồi phục trở lại Tạo điều kiện cho lao động việc Lao động bị việc có tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội Trước tình hình lao động quý I/2016, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đưa ba giải pháp chủ yếu để hỗ trợ lao động việc làm Thứ nhất, Tổng liên đoàn lao động tỉnh, thành phố giúp đỡ người lao động sớm tìm việc làm Hiện Tổng liên đoàn có hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm (31 trung tâm) Theo báo cáo Tổng liên đoàn lao động tỉnh, thành có 80% lao động việc tìm việc làm trở lại Tổng liên đoàn lao động đạo sang doanh nghiệp tỉnh lân cận Thứ hai, trường dạy nghề tổ chức công đoàn có nhiệm vụ nâng cao tay nghề cho người lao động thu hút người lao động vào học nghề, tranh thủ lúc việc Bên cạnh việc giải việc làm đầu tư cho công tác dạy nghề biện pháp kích cầu không phần quan trọng BTN QT102 pg 17 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 Thứ ba, cho vay vốn từ quỹ quốc gia Tổng liên đoàn Những người lao động việc suy thoái kinh tế vay vốn để họ có thu nhập giải khó khăn trước mắt Ngoài ra, số tình, thành phố có thêm quỹ trợ vốn cho lao động nghèo Quỹ cho người lao động việc làm vay vốn để tạo công việc Điều mang lại hiệu tương đối tốt, giúp người lao động ổn định sống Huy động nguồn lực để tạo môi trường kinh tế phát triển nhanh có khả tạo nhiều chổ làm việc thường xuyên liên tục Phấn đấu dạt tốc đọ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9-10% vừa yêu cầu phát triển vừa đòi hỏi việc tạo công ăn việc làm Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp đời góp phần ổn định đời sống hỗ trợ cho người lao động học nghề tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc Bên cạnh bảo hiểm thất nghiệp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước doanh nghiệp Từ định hướng trên, triển khai Bảo hiểm thất nghiệp theo bước sau: Một là, sớm ban hành văn hướng dẫn thi hành chương V luật Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Những nội dung cần tập trung hướng dẫn gồm: Quyền lợi trach nhiệm người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, chế hình thành sử dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chức nhiệm vụ cấu tổ chức quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp; mối quan hệ quan Bảo hiểm thất nghiệp với hệ thống dạy nghề giới thiệu việc làm Hai là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động người sử dụng lao động chế độ bảo hiểm thất nghiệp Đây điều kiện quan trọng để bảo hiểm thất nghiệp thực Việt Nam Do cần quan tâm đến vấn đề này, điều kiện lao động nước ta có hiểu biết hạn chế loại bảo hiểm nói chung, loại hình bảo hiểm Bảo hiểm thất nghiệp nói riêng Bởi vậy, cần tuyên truyền sâu rộng xu ngày gia tăng thất nghiệp Không cần tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ mục đích ý nghĩa Bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi trách nhiệm tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, để họ hiểu thấy rõ lợi ích chế độ bảo hiểm thất nghiệp hệ thống an sinh xã hội, từ tự giác tham gia Ba là, xây dựng chế phối hợp quan Bảo hiểm thất nghiệp với dạy nghề, giới thiệu việc làm,kiện toàn hệ thống dạy nghề giới thiệu việc làm để có đủ lực đáp úng yêu cầu học nghề giới thiệu việc làm cho người lao động trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò to lớn chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Đồng thời tham gia tích cực vào hoạt động phát triển thị trường lao động tổ chức hội trợ việc làm, ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng tổ chức sàn giao dịch việc làm Đây giải pháp quan trọng cho quan BTN QT102 pg 18 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 phối hợp chặt chẽ với thực có hiệu mục tiêu sách Bảo hiểm thất nghiệp sớm đưangười lao động trở lại làm việc Bốn là, mở rộng phát triển thị trường lao động nước nước để tạo điều kiện cho lao động thất nghiệp có hội tìm việc làm nước làm việc nước Tóm lại, nước ta bối cảnh thất nghiệp mức cao đặt biệt khu vực thành thị khu ự làm công ăn lương triển khai thực bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo ổn định sống cho nười lao động, Những biện pháp khác *Tạo môi trường pháp lý đồng khuyến khích tạo mở trì chỗ làm việc khuyến khích tự tạo việc làm Bộ lao động, thương binh xã hội nước ta sở pháp lý vấn đề việc làm Tuy nhiên việc khuyến khích tự tạo việc làm trở thành thực sống văn hướng dẫn thực lao động văn khác đầu tư, tài – tín dụng, bổ sung hoàn thiện có xem xét kỹ lưỡng đến vấn đề cách đồng Tiếp tục nghiên cứu, ban hành sách hỗ trợ đối tượng yếu việc tìm kiếm tạo việc làm Trong thời gian trước mắt, càn tập trung nghiên cứu ban hành sách chế cụ thể về: – Trợ cấp tỷ lệ định quỹ lương doanh nghiệp Họ hỗ trợ doanh nghiệp nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, quỹ lương hưu v.v… mà mục đích không khác việc giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhân lực liên quan mà không cần phải sa thải nhân công – Cắt giảm thuế tiêu thụ giúp giảm gánh nặng chi tiêu cho người tiêu dùng với hy vọng tổng cầu trì mức khả dĩ, tác động tích cực ngược lại đến doanh nghiệp giảm thiểu nạn sa thải nhân lực sản xuất kinh doanh đình đốn – Thông qua tổ chức công đoàn thuyết phục người lao động chủ doanh nghiệp chấp nhận mức cắt giảm tiền lương để trì số công ăn việc làm doanh nghiệp Tuy nhiên, biện pháp lại áp dụng nơi có tổ chức công đoàn hoạt động – Đào tạo nghề cho bà nông thôn đặc biệt họ, diện tích đất sản xuất họ bị thu hồi dể dàng chuyển sang làm ngành nghề khác – Mở rộng thị trường xuất lao động nơi mà giải tình trạng thất nghiệp nước mà thu nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia – Chú trọng đầu tư cho giáo dục đào tạo – Hạn chế tăng dân số – Khuyến khích sử dụng lao động nữ BTN QT102 pg 19 BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ – NHÓM LỚP OD30 – Khuyến khích sử dụng lao động người tàn tật Hỗ trợ sở sản xuất thương binh người tàn tật _Tập trung phần vốn tín dụng từ quỹ quốc gia việc làm với lãi xuất ưu đãi đối tượng trọng điểm vay theo dự án nhỏ để tự tạo việc làm cho thân gia đình công cộng Hỗ trợ phần kinh phí đào tạo cho lao động thuộc diện sách, ưu đãi lao động thuộc đối tượng yếu Phát triển nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm Trung tâm việc làm đơn vị nghiệp hoạt động mục tiêu xã hội Nó cầu quan trọng thiếu cung cầu lao động Chức tư vấn, cung cấp thông tin cho người lao động sử dụng lao động vào học nghề, việc làm, vấn đề liên quan tới tuyển dụng sử dụng lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, day nghề gán với việc làm, tổ chức sản xuất quy mô thích hợp để tận dụng lực thiết bị thực hành Nó cánh tay quản lý giúp nhà nước thông qua cung cầu việc làm lao động -Hết- BTN QT102 pg 20 ... ngữ: Thất nghiệp tạm thời, Thất nghiệp tự nhiên, Thất nghiệp tự nguyện, Thất nghiệp không tự nguyện, Thất nghiệp cấu, Thất nghiệp công nghệ, Thất nghiệp mùa vụ, Thất nghiệp hữu hình, Thất nghiệp. .. trá hình, Thất nghiệp ngắn hạn, Thất nghiệp trung hạn, Thất nghiệp dài hạn, Thất nghiệp phần (bán thất nghiệp) , Thất nghiệp toàn phần, Thất nghiệp chu kỳ, Thất nghiệp nhu cầu, Thất nghiệp kinh... niệm thất nghiệp Phân loại thất nghiệp nhằm làm rõ chất thất nghiệp  Phân loại theo hình thức thất nghiệp  Phân loại theo lý thất nghiệp  Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp  Thất nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thất nghiệp Thất nghiệp là gì?Bản chất của thất nghiệp? Nguyên nhân và lý do của thất nghiệp? tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinh tế? Hãy nêu và phân tích được một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong gia, Thất nghiệp Thất nghiệp là gì?Bản chất của thất nghiệp? Nguyên nhân và lý do của thất nghiệp? tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinh tế? Hãy nêu và phân tích được một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong gia, Thất nghiệp Thất nghiệp là gì?Bản chất của thất nghiệp? Nguyên nhân và lý do của thất nghiệp? tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinh tế? Hãy nêu và phân tích được một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn