Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ

92 231 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 21:38

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU6CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC GIẾNG DẦU BẰNG7PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ71.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp khai thác dầu bằng gaslift71.1.1. Bản chất của phương pháp71.1.2. Nguyên lý hoạt động của phương pháp gaslift71.1.3. Phạm vi ứng dụng91.1.4. Ưu điểm của phương pháp khai thác gaslift91.1.5. Nhược điểm của phương pháp khai thác gaslift91.1.6. Các phương pháp khai thác dầu bằng gaslift101.1.7. Cấu trúc của hệ thống ống khai thác bằng phương pháp gaslift111.1.8. Phương pháp khởi động giếng gaslift141.1.9. Nghiên cứu giếng trong khai thác dầu bằng gaslift221.2. Cơ sở áp dụng phương pháp khai thác gaslift tại mỏ Bạch Hổ241.2.1. Cơ sở áp dụng241.2.2. Lựa chọn phương pháp khởi động cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ26CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIF272.1.Hệ thống công nghệ gaslift272.2.Chức năng và nhiệm vụ272.2.1.Các thành phần chính của miệng giếng282.2.2.Đầu treo ống khai thác:282.2.3.Cây thông khai thác:292.3.Thiết bị lòng giếng312.3.1.Phễu định hướng312.3.2.Nhippen322.3.3.Ống đục lỗ322.3.5.Paker332.3.6.Thiết bị bù trừ nhiệt342.3.7.Van tuần hoàn372.3.8.Mandrel382.3.9.Van an toàn sâu382.3.10.Các loại ống khai thác392.3.11.Van gaslift40CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007MSP10 MỎ BẠCH HỔ493.1.Đặc điểm kĩ thuật của giếng 1007msp10 ở mỏ Bạch Hổ và các thông số đầu vào493.2. Cơ sở lựa chọn phương pháp khai thác bằng gaslift cho giếng 1007msp10503.3. Tính toán cột ống nâng cho giếng thiết kế503.3.1. Xác định chiều dài cột ống nâng L.503.3.2. Xác định đường kính cột ống nâng.513.3.3.Xác định chiều sâu của van gaslift và đặc tính của van523.3.3.1. Van số 1:523.3.3.2 Van số 2.553.3.3.3. Van số 3.57Để xác định các thông số của van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at trên593.3.3.4. Van số 4.593.3.3.5 Van số 5.613.3.3.6. Van số 6.643.3.3.7. Van số 7.663.4.Áp suất mở đóng van khởi động và đường kính lỗ van68CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU714.1. Sự hình thành nút cát ở đáy giếng khai thác714.1.1. Nguyên nhân phát sinh714.1.2. Biện pháp phòng ngừa71+ Đưa giếng vào khai thác mọt cách điều hòa để tránh sự làm việc714.2. Sự lắng đọng parafin trong ống khai thác724.2.1. Nguyên nhân phát sinh724.2.2. Biện pháp phòng ngừa724.2.3. Biện pháp khắc phục734.3. Sự tạo thành những nút rỉ sắt trong đường ống khai thác734.3.1. Nguyên nhân phát sinh734.3.2. Biện pháp khắc phục744.5. Sự tạo thành nhủ tương trong giếng754.5.1. Nguyên nhân phát sinh754.5.2. Biện pháp khắc phục754.6. Hiện tượng trượt khí754.7. Giếng không khởi động được764.8. Các sự cố thiết bị764.8.1. Sự rò rỉ của các thiết bị chịu áp lực764.8.2. Các thiết bị hư hỏng764.9. Sự cố về công nghệ774.9.1. Áp suất cung cấp không ổn định774.9.2. Sự cố cháy77CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG785.1. Vai trò của công tác an toàn trong khai thác dầu khí785.2. Các yêu cầu đối với công tác an toàn lao động trên giàn khoan785.2.1. Yêu cầu đối với người lao động785.2.2. Yêu cầu đối với các thiết bị máy móc795.2.3. An toàn cháy nổ795.2.4. An toàn trong sửa chữa, thay thế đường ống công nghệ, cơ cấu cơ khí805.3. An toàn lao động trong khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift805.3.1. Yêu cầu chung805.4. Bảo vệ môi trường81TÀI LIỆU THAM KHẢO82PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG83KẾT LUẬN84
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng 1007 MSP10 Mỏ Bạch Hổ, PHƯƠNG PHÁP GASLIFT VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CHO GIẾNG THIẾT KẾ, Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý làm việc của phương pháp khai thác bằng gaslift theo cấu trúc hai dãy ống nâng - Hệ vành xuyến, Hình 1.4: Sơ đồ xác định áp suất khởi động đối với giếng có cấu trúc một cột ống hệ vành khuyên, CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT, Hình 2.8- Sơ đồ van tuần hoàn., CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 1007-MSP10 MỎ BẠCH HỔ, Bảng 3.2: Ống HKT sản xuất theo tiêu chuẩn API, Để xác định các thông số của van 4, từ điểm Pmin3 = 879,79 psi = 59,89 at trên, Bảng 3.4 hệ số hiệu chỉnh lỗ van, CHƯƠNG 4: SỰ CỐ VÀ PHỨC TẠP TRONG KHAI THÁC DẦU, CHƯƠNG 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay