Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5

20 704 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 14:02

I MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tiếng Việt số ngôn ngữ phong phú, đa dạng có sức biểu cảm Từ ngữ Tiếng Việt tinh tế giàu hình ảnh học sinh biết cách sử dụng từ ngữ viết văn giúp cho em truyền đạt đến người đọc nội dung thông tin cách có hiệu Chính việc rèn kỹ sử dụng Tiếng Việt cho học sinh cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Trong chương trình Tiểu học, Tiếng Việt môn học công cụ, với nhiệm vụ cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng mẹ đẻ, rèn cho em sử dụng Tiếng Việt nghe, nói, đọc, viết Tập làm văn phân môn môn Tiếng Việt, thông qua phân môn Tập làm văn, học sinh rèn luyện khả dùng từ, đặt câu xác, từ em viết văn hay, giàu tính nghệ thuật Nếu học sinh rèn luyện kỹ viết văn em dễ dàng nhận thấy hay đẹp chứa đựng yếu tố ngôn ngữ Từ em biết cách dùng từ đặt câu, chọn ý cho hay để miêu tả hình ảnh, vật cách sinh động Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh trình dạy tiết tập làm văn viết lớp phương pháp đặt từ lâu sách giáo viên sách học sinh Các giáo viên lớp hướng dẫn phương pháp dạy học tập làm văn qua nhiều chuyên đề hàng năm cách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học Mỗi giáo viên có cố gắng định để thể phương pháp dạy học tích cực tập làm văn Qua giảng dạy nhiều năm, giáo viên tìm tòi, đúc rút số kinh nghiệm giảng dạy tốt đóng góp cho phong trào chung Tuy nhiên thực tế giảng dạy chưa đạt kết mong muốn Biểu cụ thể học sinh lớp chưa có ý thức học tập tốt môn Chưa thấy rõ nhu cầu phải nắm vững cách trình bày viết với thể loại đề quy định Một số học sinh ỷ lại học tập, chưa động sáng tạo, tiếp thu cách thụ động nhớ học trước cô nói gì, nhớ ghi theo kiểu liệt kê việc Bài làm em viết sai tả phát âm địa phương, dùng từ đặt câu chưa xác, nhiều câu viết lan man, dùng dấu câu tuỳ tiện, việc lặp ý, lặp từ văn nhiều Bài văn chưa diễn đạt thể thống từ đầu đến cuối Với HS lớp 5, việc rèn kỹ làm văn miêu tả cho em cần thiết Học tốt văn miêu tả điều kiện thuận lợi để em học tốt môn học khác Tiểu học học tiếp lên lớp Việc giúp em hoàn thành tốt văn miêu tả góp phần nâng cao lực cảm thụ văn học mà giúp em khám phá đẹp qua việc xây dựng văn Nhằm góp phần đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học nhà trường nói chung, dạy cho HS lớp học tốt văn miêu tả nói riêng, chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn làm văn miêu tả cho HS lớp 5.” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Giúp học sinh có viết văn miêu tả thông qua việc tìm hiểu đề bài, phân tích sửa chữa câu, từ dùng sai ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phân môn tập làm văn lớp có nhiều thể loại đề tài trình bày vài kinh nghiệm nhằm rèn luyện làm văn miêu tả cho HS lớp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp dạy thực nghiệm lớp - đối chứng chất lượng kiểm tra - Phương pháp thống kê, tổng hợp, báo cáo II NỘI DUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HS LỚPsở lí luận: Mục tiêu môn Tiếng Việt tiểu học là: Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác tư duy, cung cấp cho học sinh kiến thức giản Tiếng Việt hiểu biết giản xã hội, tự nhiên người, văn hóa, văn học Việt Nam nước Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Về phân môn Tập làm văn lớp 5: Học sinh học kiểu văn tả cảnh tả người Đồng thời ôn tập văn kể chuyện, tả đồ vật, tả cối, tả vật Trong có: tiết trả văn tả cảnh, tiết trả văn tả người, tiết trả văn kể chuyện, tiết trả văn tả đồ vật, tiết trả văn tả cối, tiết trả văn tả vật Như vậy, năm học, học sinh trả viết (10 tiết ) với đề cụ thể nhiều hình thức chữa lỗi như: Lỗi tả, lỗi từ, lỗi câu, lỗi dùng dấu câu, lỗi đoạn văn Nội dung dạy Tập làm văn nhằm hệ thống vốn kiến thức em học môn Tiếng việt Phân môn tập làm văn đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều phân môn (Tập đọc, LTVC, Kể chuyện, Chính tả…) nên giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở học sinh nắm vững thao tác tập làm văn theo kiểu đề quy định chương trình, chịu khó suy nghĩ để có hiệu làm tập làm văn Bài văn em phản ánh kiến thức trình độ sử dụng Tiếng Việt Kỹ viết bao gồm kỹ dùng từ đặt câu, vận dụng biện pháp tu từ để diễn đạt ý tưởng cách xác hay lập luận Thực trạng học sinh học tiết Tập làm văn: Ngay từ đầu năm học, nhận lớp có kế hoạch khảo sát chất lượng môn tập làm văn lớp Tôi đề kiểm tra: Tả bóng mát gắn bó với em nhiều kỷ niệm Kết viết học sinh sau: Học sinh viết tỏ hiểu đề, xong bố cục văn chưa rõ ràng Một số học sinh chưa xác định đối tượng, mục đích miêu tả, trọng tâm miêu tả Một số HS chưa có lực viết câu dẫn đến chưa có viết văn Một vài học sinh biết sử dụng biện pháp tu từ, xong chưa biết chọn từ xác để diễn đạt Kết cụ thể là: Tổng số học sinh 25 Hoàn thành tốt Hoàn thành 17 Chưa hoàn thành Giải pháp cách tổ chức thực tiết tập làm văn miêu tả lớp - Qua việc khảo sát chất lượng học sinh thấy thực tế việc học tiết Tập làm văn lớp, từ định hướng số công việc sau: + Khi dạy giáo viên cần giúp học sinh nắm lôgic tiết tập làm văn thể loại để làm Từ văn tả cảnh, tả người mà em khai thác tiết lý thuyết giúp em nắm cấu tạo văn, giúp học sinh phân tích văn để hiểu nghệ thuật quan sát miêu tả văn Qua phân tích bài, giáo viên rèn cho em hiểu thêm cách quan sát chọn lọc chi tiết, làm văn viết, trả viết đề cụ thể Khác với học sinh lớp lớn, học sinh tiểu học vốn từ ngữ, tầm hiểu biết có phần hạn chế Từ nhận định trên, mạnh dạn trình bày số biện pháp nhằm rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp sau: Muốn làm tốt tập làm văn, học sinh phải học hiểu đầy đủ phương pháp làm bài, đồng thời thực hành nhiều lần Qua thực tiễn giảng dạy, thấy có nhiều cách để rèn viết văn miêu tả cho HS sau đưa vài giải pháp để rèn viết văn cho em 3.1 Rèn tìm hiểu đề văn miêu tả cho HS: Ở cấp Tiểu học, HS lớp 4, lớp tập làm văn miêu tả theo đề cho trước với yêu cầu định Tìm hiểu đề kỹ mà HS phải tiến hành trình làm có vai trò định hướng khái quát, định văn đáp ứng hay sai, toàn hay phần yêu cầu đề Trong trính tìm hiểu đề văn miêu tả, người viết cần xác định rõ yêu cầu đối tượng miêu tả, mục đích miêu tả, trọng tâm miêu tả đối tượng tiếp nhận (người đọc) văn miêu tả Những yêu cầu đề nêu cách trực tiếp, đầy đủ, rõ rang, tường minh thể cách gián tiếp, không đầy đủ Vì thế, giáo viên vần phải có biện pháp thích hợp nhằn giúp HS rèn kỹ tìm hiểu đề, nghĩa giúp HS biết cách xác định đúng, đủ yêu cầu nói trên, tránh lúng túng trình triển khai lời viết, dẫn đến viết xa đề, lạc đề Dưới số kinh nghiệm giúp HS tìm hiểu đề văn miêu tả : a, Xác định đối tượng miêu tả: Trong đề văn miêu tả, yêu cầu đối tượng miêu tả yêu cầu thiếu Xác định đối tượng miêu tả nghĩa HS phải trả lời câu hỏi “Bài văn miêu tả gì?” (hoặc vật gì, gì, cảnh gì, người nào, ) Cũng nhờ xác định đối tượng miêu tảHS xác định xác kiểu văn miêu tả cần viết (tả đồ vật hay cối, vật, cảnh vật, người,…) Việc xá định đối tượng miêu tả tuỳ thuộc phạm vi đề Đối với đề quy định cụ thể đối tượng miêu tả (VD: Hãy tả bàn học em…), học sinh dễ dàng xác định đối tượng miêu tả có đề mà người viết có quyền lựa chọn đối tượng miêu tả cho trước, ví dụ: Hãy tả chó (hoặc mèo) nhà em (hoặc hàng xóm),… Hoặc có đề cho phép người viết lựa chọn đối tượng miêu tả tuỳ theo sở thích, hiểu biết, ý muốn cá nhân Trong SGK tiểu học nay, đề văn miêu tả ý tạo cho HS nhiều khả lựa chọn đối tượng miêu tả (VD: Tả đồ vật mà em thích; Tả mà em thích; Tả người thân em, ) Với đề thuộc loại này, giáo viên cần câu hỏi gợi ý giúp HS có định hướng lựa chọn đối tượng miêu tả, tránh tình trạng lựa chọn đối tượng theo ý muốn chủ quan, thời GV cần hướng HS lựa chọn đối tượng miêu tả quan sát kĩ, có tình cảm ấn tượng sâu sắc đối tượng VD: Hãy tả đồ vật viện bảo tàng (hoặc nhà truyền thống) mà em có dịp quan sát Câu hỏi gợi ý: + Hãy kể đồ vật quan sát viện bảo tang ( nhà truyền thống) (Đó đồ vật nào? Em quan sát đồ vật đâu?) + Trong đồ vật kể trên, em có ấn tượng sâu sắc với đồ vật nào? + Em lựa chọn đồ vật để tả? Mỗi đồ vật viện bảo tàng (hoặc nhà truyền thống) có ý nghĩa lịch sử có câu chuyện riêng HS lựa chọn đồ vật có ấn tượng sâu sắc dễ dàng tái tìm nhiều chi tiết hay, đặc sắc, đồng thời dễ bộc lộ tình cảm, cảm xúc với đối tượng miêu tả b, Xác định mục đích miêu tả: Tuỳ theo đề bài, tuỳ theo ý định người viết mà văn có mục đích miêu tả khác Nhiều giáo viên dùng mức đặt tập làm văn HS mục đích “biết tả” Điều cần chưa đủ Cũng lấy việc “tả” làm mục đích nên nhiều HS lầm tưởng văn tả theo cách thức khác nhau, không rõ mục đích, tính cách cá nhân viết Trong số đề bài, mục đích miêu tả thể qua yếu tố ngôn ngữ, như: “thích nhất”, "kính trọng nhất”, “ấn tượng nhất”, … Hoặc thể “mệnh lệnh”, VD: Hãy tả trống trường em nói lên cảm xúc em nghe tiếng trống trường” Trong số đề khác, thái độ, cảm xúc,… miêu tả chủ yếu phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người viết Với đề này, giáo viên cần hướng cho HS tình cảm, cảm xúc,… tươi đẹp, tích cực Chẳng hạn, với đồ vật tình cảm gắn bó, thân thiết; với loại vật, cối chăm sóc, tình cảm yêu mến; với cảnh vật cảm xúc gắn liền với cảnh; với người lòng biết ơn, kính trọng, quý trọng thân mật, yêu mến,… Để giúp HS xác định mục đích miêu tả cho văn mình, giáo viên cần có tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp VD: Đề “Em tả câymà em yêu thích khu vực trương em (hoặc nơi em ở)” Gợi ý: + Cây em định tả gì: Thuộc loại nào? + Em tả nhằm mục đích gì? / Khoanh tròn vào chữ trước đáp án em chọn sau đây: a, Ca ngợi vẻ đẹp lợi ích b, Thể tình cảm yêu mếm gắn bó em với c, Mong muốn người chăm sóc, giữ gìn d, ý Đây dạng tập dễ (mục đích miêu tả dự tính trước, HS cần lựa chọn), nên dừng giai đoạn đầu nhằm giúp HS làm quen với giai đoạn xác định mục đích, thái độ miêu tả Ở mức độc yêu cầu cao có tính phổ biến tập yêu cầu HS trả lời ngắn mục đích, thái độ miêu tả VD: Đề “Tả vật nuôi nhà mà em thích” Bài tập: (1) Em lựa chọn vật để tả? Đó vật ai? (2) Em tả vật nhằm mục đích: - Mang đến cho người đọc thông tin vật tả (hoặc giúp người đọc hình dung đặc điểm vật)? - Thề tình cảm vật? - Thể suy nghĩ, mong muốn khác em? Trong tập trên, nội dung (1) có tác dụng giúp HS xác định đối tượng miêu tả, nội dung (2) nhằm xác định mục địch miêu tả, bao gồm: Gợi ý thứ nhấtgợi ý nhận thức (VD: Tả vật nhằm giúp người đọc hình dung vẻ đẹp hình dáng, hoạt động lợi ích vật) gợi ý thứ hai- gợi ý tình cảm (VD: Thể tình cảm yêu mến gắn bó vật); gợi ý thứ ba- gợi ý hành động, VD: Mong muốn nhà em nuôi vật (nếu vật nhà hàng xóm), mong vật người bạn thân thiết em (nếu vật nhà em) Việc HS xác định rõ ràng nhận thức tình cảm (trước hết tình cảm người viết đối tượng miêu tả) yêu cầu bắt buộc Còn HS tiểu học, đích tác hành động yêu cầu bắt buộc Đối với HS Hoàn thành tốt, GV cần “cá thể hoá” đề Có nghĩa từ đối tượng miêu tả, nêm nhiều đề khác nhau, đề có mục đích miêu tả khác (mục đích quy định đề) Từ đó, HS có quyền lựa chọn đề với mục đích mà mong muốn Khi có đề vậy, cần HS nêu mục đích miêu tả quy định sẵn đề VD: Chọn hai đề sau cho biết đề yêu cầu em miêu tả nhằm mục đích gì? Đề 1: Lần cắp sách tới trường, em cảm thấy bỡ ngỡ xúc động Ngôi trường thật lạkhông giống trường mẫu giáo em Nơi chắn có điều thú vị chờ em khám phá Hãy tả lại trường với tâm trạng ngạc nhiên đầy xúc động Đề 2: Mới ngày em HS lớp đầy bỡ ngỡ, rụt rè Thế mà hôm nay, phút chia tay mái trương tiểu học thân thương đến Năm năm qua, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, bảng đen, ô cửa sổ nơi điều gắn bó với em bao kỉ niệm buồn vui Hãy tả lại trường phút chi tay với tâm trạng đầy bang khuâng, lưu luyến em Cùng đối tượng miêu tả “ngôi trường em” đề văn lại đặt hai mức độ miêu tả khác nhau; Đề thứ HS tả trường với mục đích làm rõ vẻ đẹp, khác biệt trường tiểu học với trường mẫu giáo học, thể tâm trạng ngạc nhiên, tò mò, xúc động HS lần cắp sách tới trường tiểu học; Đề thứ hai, yêu cầu HS tả trường với mục thể tình cảm đầy thương nhớ, lưu luyến xem lẫn tiếc nuối trường phải rời xa Nói tóm lại, hướng dẫn xác định mục đích miêu tả, cần giúp HS trả lời câu hỏi “Miêu tả để làm gì?” Việc trả lời câu hỏi bao gồm nội dung: Miêu tả nhằm đem tới cho người đọc thông tin gì? Miêu tả nhằm thể thái độ, tình cảm nào? Miêu tả nhằm thể mong muốn người viết người đọc? c, Xác định yêu cầu trọng tâm miêu tả: Trong trình tìm hiểu đề, việc xác định trọng tâm miêu tả luôn gắn liền với xác định phương hướng làm bài, trọng tâm miêu tả giúp người làm phác hoạ ý triển khai, khiến viết không sa vào liệt kê cho hết, cho đủ đặc điểm đối tượng miêu tả Với đề rõ trọng tâm miêu tả vấn đề thật đơn giản VD: Đề “Hãy miêu tả hình dáng vật mà em yêu thích”, HS xác định trọng tâm miêu tả tập trung vào “hình dáng” vật tả Tuy nhiên, nhiều đề nêu đối tượng miêu tả mà không nêu cụ thể trọng tâm miêu tả Hay nói cách khác trọng tâm miêu tả yếu tố ngôn ngữ cụ thể, đó, người làm cần phải suy nghĩ, cân nhấc để xác định trọng tâm miêu tả VD: Hãy tả đồ vật nhà em.; Hãy tả có bóng mát”; “Hãy tả người mà em yêu mến”; “Hãy tả cảnh đẹp quê hương em”; … Nhìn chung, trọng tâm miêu tả đề thuộc loại thường đặc điểm bật giúp khắc hoạ đối tượng cách rõ nét, đặc điểm mang dấu hiệu đặc trưng đối tượng gây cho người viết nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc Bên cạnh đó, giúp HS xác định trọng tâm miêu tả dựa vào số sở định, trước hết dựa vào kiểu văn miêu tả Bởi kiểu văn miêu tả chương trình Tiểu học (tả đồ vật, tả cối, tả loài vật, tả cảnh, tả người), bên cạnh đặc điểm chung có đặc điểm riêng Vì thế, có để xác định trọng tâm miêu tả Nhìn chung, xác định trọng tâm văn miêu tả vấn đề tương đối rộng, phức tạp, trìu tượng, phụ thuộc vào cảm, ý thức chủ quan người viết Đối với HS tiểu học, vốn hiểu biết, vốn sống hạn chế nên đề không nêu rõ trọng tâm cần tả, chắn HS lúng túng phải xác định trọng tâm viết Do đó, để giảm bớt khó khăn cho HS tiểu học, cần có câu hỏi, tập giúp em xác định trọng tâm miêu tả, xác xác định phạm vi, giới hạn miêu tả nhằm trả lời cho câu hỏi: Miêu tả gì? Miêu tả đến đâu? Những điểm quan trọng cần phải tập trung miêu tả? Những điểm thứ yếu cần miêu tả qua? Việc xác định trọng tâm miêu tả dựa vào dẫn có đề VD: Đọc đề “Em tả người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, ) làm việc” cho biết: Đề yêu cầu em tập trung miêu tả đặc điểm đối tượng miêu tả? Từ ngữ cho em biết điều đó? Ở tập này, dựa vào từ ngữ có đề (người lao động, làm việc), HS xác định trọng tâm miêu tả viết tả hoạt động người lao động Mặc dù, hình thức tập đơn giản, HS dễ dàng thực có tác dụng tạo thói quen xác định trọng tâm miêu tả ý viết văn theo trọng tâm Việc rèn luyện cho HS kỹ xác định trọng tâm miêu tả viết tiến hành mức độ cao thông qua tập trả lời ngắn VD: Đề “Em tả có bong mát trường em (hoặc nơi em ở)” Bài tập: (1) Em biết bóng mát nào? (2) Em lựa chọn để tả? Cây trồng đâu? (3) Cây có bóng mát em chọn để tả có đặc điểm khác với ăn quả, hoa, cảnh,…? (4) Em cần tập trung tả đặc điểm đó? Trong tập này, trả lời câu hỏi thứ nhất, HS xác định rõ đối tượngm iêu tả (cây có bóng mát) địa điểm cụ thể; trả lời câu hỏi thứ hai, HS xác định rõ đặc điểm cần tập trung miêu tả viết- đặc điểm giúp phân biệt có bóng mát với loại khác Việc xây dựng câu hỏi cho tẩp tả lời ngắn phụ thuộc vào đè bài, nhìn chung câu hỏi cụ thể giúp HS xác định nhanh chóng dễ dàng trọng tâm miêu tả đề d, Xác định đối tượng tiếp nhận văn miêu tả: Đối tượng giao tiếp (còn gọi đối tượng tiếp nhận) nhân tố để lại dấu ấn đậm nét văn Phần lớn đề văn miêu tả tiểu học dường không đề cập tới đối tượng tiếp nhận Vì thế, em tự xác định: viết văn cho thây (cô) giáo Đây đối tượng tiếp nhận (được mặc định trước) gần em Rõ ràng xác định đối tượng tiếp nhận “đóng khung” với kiểu văn thuộc loại sáng tác văn miêu tả không phù hợp, cứng nhắc, chật hẹp Từ dẫn đến tình trạng lời lẽ viết em trở nên khô khan, dập khuôn, chí na ná Và góc độ đó, đề làm phần sinh động, hồn nhiên em viết văn miêu tả Việc xác định đối tượng giao tiếp có vai trò quan trọng việc tổ chức ngôn bản, tổ chức văn miêu tả củ HS (cho dù giúp HS xác định đối tượng giao tiếp văn (có thể đối tượng giao tiếp giả định) Muốn HS dễ dàng làm điều này, đề vừa rõ yêu cầu đối tượng giao tiếp, sau yêu cầu HS làm tập trả lời ngắn gọn VD a) Đề “Có nhiều bạn nước muốn tìm hiểu tre Việt Nam Em tả tre gắn bó với đời sống người dân Việt Nam cho bạn biết” Bài tập: Em viết văm miêu tả nhằm mục đích gì? Viết cho đọc? Những từ ngữ cho em biết điều đó? VD b) Đề “ Quê hương em có nhiều cảnh đẹp Em tả lại cảnh đẹp mà em yêu thích cho người bạn (hoặc người thân) em từ nơi khác đến thăm quê em” Bài tập: (1) Cảnh đẹp em lựa chọn để miêu tả cảnh nào? Em tả cảnh đẹp cho đọc? (2) Em lựa chọn từ ngữ để xưng hô viết cho phù hợp với người đọc bạn người thân em? Các câu hỏi trên, nhằm giúp HS xác định mục đích miêu tả người đọc văn miêu tả Việc xác định mục đích miêu tả chịu ảnh hưởng rõ việc xác định đối tượng tiếp nhận Ở VD a, viết văn tả tre cho bạn thiếu nhi nước mục đích miêu tả xác định là: miêu tả vẻ đẹp cảnh, bộc lộ niền tự hào cảnh đẹp gợi lên người nước khao khát, mong muốn tới thăm cảnh đẹp Tóm lại, tìm hiểu đề nhằm xác địnhyêu cầu viết nămg đầu tiêm mà HS cần phải rèn luyện trình viết văn miêu tả Việc rèn luyện tốt có ảnh hưởng đến kết Để giúp HS thực thục tìm hiểu đề văn miêu tả, cần ý hướng dẫn em số thao tác sau tìm hiểu đề: (1) Đọc kỹ đề để bước đầu nhận thức nội dung, yêu cầu miêu tả (2) Gạch chân từ ngữ quan trọng đề (Kết thu sau thực hai thao tác giúp người viết nắm bao quát đề bài, nhận biết yêu cầu có tính bắt buộc hay có tính gợi ýchỉ dẫn, yêu cầu cần tự xác định cho viết, ) (3) Trả lời câu hỏi để xác định yêu cầu đề, như: Đề yêu cầu viết theo kiểu văn miêu tả nào? Đối tượng miêu tả viết gì? Mục đích viết văn miêu tả để làm gì? Bài viết tập trung miêu tả đặc điểm chủ yếu đối tượng? Vì lại tập trung tả đặc điểm đó? Bài viết hướng tới người đọc ai? Từ ngữ xưng hô sử dụng viết gì? Cần lưu ý điểm sử dụng ngôn ngữ văn miêu tả? Việc thực thao tác trình tìm hiểu đề giúp HS có hiểu biết đầy đủ đề văn miêu tả , từ có hứng thú viết phát huy cao khả sáng tạo văn 3.2 Nâng cao lực viết văn cho HS thông qua lập dàn ý (kết hợp với việc tìm ý) Dàn ý lập sở tìm ý với đề tài trọng tâm đề Muốn việc tìm ý đạt yêu cầu tốt ta phải vào thực tế quan sát hiểu biết đối tượng, vào hiểu biết qua thực tiễn sống… Tìm nhiều ý tốt, cần phải lựa chọn ý tiêu biểu để làm hướng trọng tâm, tránh rườm rà Việc tìm ý, chọn ý gắn với lập dàn ý hai công việc bổ sung, hỗ trợ cho Cùng với việc lập dàn ý, ta bổ sung ý khác mà trước chưa tìm loại bỏ vài ý chưa cần, chưa sát trọng tâm bài… Lập dàn ý yêu cầu cần thiết phải có Một dàn ý rõ ràng, cụ thể, hợp lí góp phần vào kết làm văn học sinh Và dàn tập làm văn thường có ba phần: - Mở - Thân - Kết Sau giúp HS lập dàn ý, GV giúp HS dùng từ viết câu cho xác 3.3 Nâng cao viết văn cho HS cách phân tích chữa lỗi dùng từ văm miêu tả Trong trình dạy tập làm văn lớp 5, thường thấy em sử dụng từ cách không xác, dùng từ không đúng, dùng từ chưa hay,… hiệu làm không cao Một nguyên nhân vốn từ em nghèo, bí từ nên dùng sai, dùng từ cách bừa bãi, làm sai ý câu văn làm cho câu văn khô khan, đơn diệu, thiếu hình ảnh Các em chưa biết cách khai thác sử dụng từ ngữ cách độc đáo, sáng tạo để diễn tả điều quan sát được, chưa biết cách thể cảm xúc, suy nghĩ trước vật tượng Do khả hiểu từ, lựa chọn từ, sử dụng từ học sinh nhiều hạn chế, em sử dụng từ cách tùy tiện, vận dụng biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, so sánh… câu văn thường thiếu sinh động hình ảnh Căn yêu cầu việc dùng từ văn miêu tả thực tế mắc lỗi lôgic dùng từ HS, chia lỗi dùng từ văn miêu tả học sinh thành loại lỗi sau: Dạng 1: Lỗi nghĩa từ: Nội dung ý nghĩa bình diện từ Nó biểu đạt từ Do đó, yêu cầu dùng từ văn phải dùng từ cho với ý nghĩa từ Điều có nghĩa từ dùng phải có biểu xác nội dung miêu tả cần thể Đối với học sinh Tiểu học, việc nắm nghĩa từ (bao gồm: nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm nghĩa biểu thái từ) nhiều hạn chế, em thường mắc lỗi dùng từ sai nghĩa văn miêu tả Trong phổ biến lỗi thường xảy từ gần nghĩa có yếu tố cấu tạo chung Tuy có phần giống nghĩa từ có khác cần sử dụng khác VD1: Có học sinh tả “Mẹ em có dáng người khoan khoái, dễ chịu.” Để giúp học sinh tự chữa lỗi dùng từ câu trên, làm sau: + Giáo viên nêu vấn đề: Một bạn viết: Mẹ em có dáng khoan khoái, dễ chịu Em có nhận xét câu văn bạn? (Học sinh: Trong câu văn trên, bạn dùng từ chưa xác, từ khoan khoái, dễ chịu) + Giáo viên gợi ý: Em có biết bạn lại dùng từ không? (HS: Bạn dùng từ sai bạn chưa hiểu rõ nghĩa từ Các từ khoan khoái, dễ chịu thường dùng để miêu tả cảm giác người không dùng để miêu tả dáng đi…) + GV cho nhiều HS sửa lỗi HS thay từ khoan khoái, dễ chịu từ khoai thai, nhẹ nhàng, uyển chuyển,… + GV “chốt lại ” từ dùng cho học sinh đọc lại (VD: Mẹ em có dáng nhẹ nhàng, uyển chuyển.) VD2: Dáng người anh đội cao Ở VD từ dùng sai từ cao có nghĩa là: Cao khô, không bị ẩm thấp Do đó, từ dùng cho địa điểm nơi chốn (hoặc có dùng tả người dùng ngữ- ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày) Để miêu tả hình dáng anh đội nên thay từ cao lớn VD3: Cô giáo em người phụ nữ dịu dàng, nết na Ở VD này, HS dùng từ nết na để miêu tả cô giáo không thích hợp từ dùng để miêu tả, nhận xét người vai thấp vai người viết Vì thế, cần thay từ khác hợp lí hơn, chẳng hạn từ nhân hậu,… - Trong câu văn mắc lỗi chung dùng từ sai nghĩa Để chữa lỗi này, cần phải thay từ ngữ dùng sai từ ngữ khác có khả thể xác nội dung, ý nghĩa mà người viết muốn diễn đạt * Dạng 2: Lỗi kết hợp từ: Các từ dùng câu văn, văn miêu tả, có mối quan hệ nghĩa ngữ pháp Chúng nằm mối quan hệ với từ trước từ sau Vì thế, không nắm nghĩa không ý mối quan hệ, ý ngữ pháp từ dùng câu nên HS kết hợp từ không đảm bảo tương hợp với nhau, không “ăn khớp” với VD1: Mỗi ba tiếng trống đổ hồi đặn, chúng em lại nhanh chân xếp hàng vào lớp VD2: Cô giáo có hàm trắng thẳng VD3: Những hoa mào gà xanh xao đỡ nàng công chúa xinh xắn 10 VD4: Khuôn mặt mẹ em có nhiều nếp nhăn mẹ giữ nét đẹp thời gái - Cách chữa lỗi cho HS tiến hành tương tự mục chữa lỗi nghĩa từ Ở VD1, dùng từ đổ hồi để miêu tả ba tiếng trống nghĩa chúng không tương hợp với Hồi nhiều âm thời gian định, có ba tiếng trống không thành hồi Vì thế, cần thay từ đổ hồi từ khác, VD từ vang lên, Ở VD2, từ thẳng (nghĩa thẳng thành đường dài) dùng để miêu tả hàm không hợp lí, nên thay từ từ đặn Từ xanh xao VD3 dùng để miêu tả màu da người ốm dậy, nên ta cần chữa lại thành xanh mướt (xanh thẫm) ,… Ở VD4 mắc lỗi sử dụng sai quan hệ vế câu Ở VD4, từ “vì” biểu thị nguyên nhân, Khuôn mặt mẹ có nhiều nếp nhăn có nguyên nhân là: mẹ giữ nét đẹp thời gái Do đó, cần thay quan hệ từ “vì” câu quan hệ từ “nhưng” Hoặc chữa cách khác giữ lại quan hệ từ vì, sửa đổi nội dung hai vế câu (tuỳ theo ý định miêu tả người viết), chẳng hạn như: Khuôn mặt mẹ có nhiều nếp nhăn mẹ phải lao động vất vả (hoặc Mới thoáng nhìn, người đoán mẹ em 35 tuổi mẹ giữ nét đẹp thời gái) *Dạng 3: Lỗi dùng từ thừa, lặp từ: Dùng từ thừa, lặp từ lỗi mà HS thường mắc phải văn miêu tả Nguyên nhân lỗi học sinh chưa nắm nghĩa từ, không nắm mô hình câu Đồng thời học sinh ta nghèo vốn từ, khả huy động lựa chọn từ hạn chế VD1: Khi trăng lên, sông quê trở nên thơ mộng VD2: Người bạn em yêu quý bạn Lê VD3: Trong số sách mẹ mua về, sách mà em thích sách Tiếng Việt 5, tập VD4: Ngôi nhà đẹp đẽ thân yêu giữ bao kỉ niệm êm đềm gia đình em, nhà gắn bó với em người ruột thịt Để chữa lỗi thừa từ, lặp từ câu văn trên, cần hướng dẫn HS loại bỏ từ dùng thừa, dùng lặp câu Ở VD1, cần bỏ hai từ: Tuy nhiên nên bỏ từ để giữ lại từ từ giúp cho câu văn miêu tả hay truyền cảm Ở VD2, cần loại bỏ hai từ: Ở VD3, học sinh dùng đến từ sách câu, cần phải bỏ bớt từ để câu văn trôi chảy gọn (Trong số sách mẹ mua về, em thích Tiếng Việt 5, tập 2.) Đối với câu văn VD4 cần phải cho HS phát để tìm lỗi lặp từ tìm cách chữa loại bỏ từ trùng lặp thay từ ngữ từ ngữ 11 khác thích hợp, chẳng hạn VD4, thay nhà (Ngôi nhà đẹp đẽ thân yêu giữ bao kỉ niệm êm đềm gia đình em, gắn bó với em người ruột thịt.) *Dạng 4: Lỗi dùng từ không phong cách: Một số loại văn có đặc điểm riêng ngôn ngữ, cách dùng từ Vì thế, có từ thích hợp dùng phong cách ngôn ngữ Do không ý thức rõ chuẩn mực phong cách kiểu văn miêu tả nên HS sử dụng từ thuộc phong cách ngôn ngữ nói (chỉ dùng sinh hoạt ngày) vào văn miêu tả (thuộc phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng ngôn ngữ có tính chất nghệ thuật.) VD1: Vào buổi sáng, không khí công viên lành VD2: Suốt năm học, em chưa thấy cô xỉ mắng học sinh VD3: Chúng chả dễ quên phượng góc sân trường Trong câu văn từ cực kì, xỉ mắng, chả dễ gì, vui vui không nên sử dụng văn miêu tả, cần phải thay từ ngữ khác cho phù hợp hơn, chẳng hạn như: vô cùng, nặng lời trách mắng, quên,… *Dạng 5: Lỗi dùng từ thiếu hình ảnh, cảm xúc: Văn miêu tả loại văn giàu hình ảnh, cảm xúc Vì thế, văn miêu tả cần dùng từ chưa đủ mà phải tiến tới dùng từ hay Bởi dùng lúc, chỗ, từ ngữ gợi tả, gợi cảm, hình ảnh nhân hoá, so sánh,… làm cho đối tượng miêu tả cách cụ thể, sinh động, đồng thời bộc lộ tình cảm, cảm xúc người viết khơi gợi tình cảm, cảm xúc người đọc Chính thế, thông qua thao tác thay từ, giáo viên giúp học sinh biết cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm,… văm miêu tả VD1: Những hoa vườn toả hương thơm VD2: Mặt cặp nhẵn, vết VD3: Phía chân núi, mặt trời màu đỏ từ từ nhô lên Những câu văn xét phong cách cô lập, tách khỏi văn miêu tả hoàn toàn bình thường cấu tạo ngữ pháp ý nghĩa Tuy nhiên, đặt văn miêu tả, thấy chúng chưa thực hay, chưa hấp dẫn truyền cảm Do cần thay vào vị trí từ ngữ thiếu hình ảnh cảm xúc từ láy, tính từ gợi tả, gợi cảm hình ảnh so sánh, nhân hoá,… thích hợp Ở VD1; VD2 thay từ thơm, nhẵn từ ngữ thơm ngát, (hoặc thơm ngào ngạt), nhắn bóng (hoặc nhẵn thín)… từ ngữ thay có tác dụng tạo nên hình ảnh cụ thể, hiển rõ nét trước mắt người đọc Đối với VD3 cần phối hợp sử dụng hai biện pháp tu từ so sánh nhân hoá để viết lại cho câu văn sinh động, gợi cảm hơn: + Phía chân núi, ông mặt trời cầu đỏ ối từ từ nhô lên 12 * Một số điều cần lưu ý trình phát chữa lỗi dùng từ văn miêu tả cho HS Tiểu học: Để hoạt động chữa lỗi đạt kết cao, GV cần dựa sở kết khảo sát, thống kê, phân loại lỗi văn miêu tả HS để chọn chữa lỗi điển hình, xuất phổ biến văn em Ngoài ra, không nên chọn câu văn chứa nhiều lỗi dùng từ, câu làm cho việc chữa lỗi lớp phức tạp, khiến cho HS khó phát nguyên nhân mắc lỗi khó tìm cách chữa Bên cạnh đó, muốn phát sửa chữa xác lỗi dùng từ, cần nắm bắt lĩnh hội thật sát nội dung miêu tả người viết Để đạt điều này, nên đặt từ xét vào câu, đoạn văn, chí văn miêu tả Thao tác sử dụng để chữa lỗi dùng từ lựa chọn từ ngữ thích hợp thay vào vị trí từ dùng không không hay Cũng nên tránh cách chữa làm thay đổi nhiều làm khác biệt nội dung cách diễn đạt mà người viết sử dụng Trong trình chữa lỗi dùng từ, GV cần lưu ý: HS phân tích lỗi chữa lỗi cách chủ động em có vốn từ định, có hiểu biết tương đối nghĩa từ, mối quan hệ ngữ nghĩa ngữ pháp từ câu Vì vậy, việc phân tích chữa lỗi dùng từ cho HS quan trọng tiết trả tập làm văn *Quy trình chữa lỗi dùng từ tiến hành theo bước chủ yếu sau: (1) Phát lỗi (2) Phóng đoán nguyên nhân mắc lỗi (3) Căn vào nguyên nhân để xác định cách chữa Có thể nói, chữa lỗi dùng từ biện pháp có tác dụng tích cực việc rèn luyện dùng từ hay cho học sinh Tiểu học Giáo viên cần vào văn miêu tả cụ thể học sinh để lựa chọn lỗi dùng từ cần chữa cho phù hợp với học sinh đạt hiệu cao 3.4 Nâng cao lực viết câu cho học sinh việc phân tích câu sai chữa câu sai: Việc giáo viên giúp HS chữa câu văn sai có tác dụng tích cực việc rèn luyện viết câu cho HS Phát hiện, phân tích chữa lỗi viết HS kiểm tra kết trình viết Việc làm mặt giúp HS loại bỏ lỗi viết câu văn mình, hình thành viết câu em; mặt khác giúp giáo viên nắm trình độ HS, từ có biện pháp dạy học phù hợp Một câu sai thường có nhiều cách chữa, cách chữa tốt nhau, yêu cầu việc chữa câu sai phải cho câu chữa có nội dung, cấu trúc gần gũivới câu cũ liên kết tốt với câu đoạn Điều có nghĩa không tuỳ tiện thêm bớt từ ngữ, đặc biệt từ ngữ miêu tả mang tính trọng tâm, việc làm thường kéo theo thay đổi nội dung, chí cấu tạo câu Cũng cần tránh thay đổi trật tự từ, lẽ 13 việc làm khiến cấu trúc câu thay đổi, khiến câu không lien kết với câu khác GV cần gợi ý để HS chữa câu nhiều cách, sau đưa câu hình thành vào ngữ cảnh chọn cách chữa có nội dung, cấu trúc gắn với câu ban đầu lien kết chặt chẽ với câu khác đoạn Để hoạt động chữa câu có hiệu tích cực với số đông HS, nên chọn phân tích chữa lỗi điển hình, xuất phổ biến viết em Cách lựa chọn giúp HS rút cách chữa chung cho dạng câu sai Ngoài ra, không nên chọn câu chữa nhiều loại lỗi, câu gây “nhiễu” cho việc chữa câu theo đoạn sức HS tiểu học * Các bước phân tích lỗi, chữa câu sai Để việc chữa câu đạt hiệu quả, nên tiến hành thao tác chữa câu theo bước chủ yếu sau: - Phát phân tích lỗi (tìm thành phần chính, phụ câu, xem câu có cấu tạo hay không, phân tích xem nội dung câu có tường minh logic không, có gắn với mục đích nói, phù hợp với tình giao tiếp hay không…) - Phỏng đoán nguyên nhân gây lỗi (do nhầm lẫn thành phần câu, không hiểu nghĩa từ, không nắm cấu trúc câu, đưa cách nói ngữ vào văn viết, không dùng dấu câu hay dùng dấu câu không quy tắc…) - Căn vào nguyên nhân gây lỗi để chữa câu cho vừa bán sát nội dung cấu trúc câu cũ, đảm bảo lien kết với câu khác bài, vừa tiết kiệm từ * Một số ví dụ lỗi cách chữa lỗi viết câu thường gặp viết HS a, Lỗi câu rời: Có hai kiểu câu rời lỗi cấu tạo lỗi nội dung Trong làm HS, lỗi cấu tạo câu chiếm tỉ lệ tương đối cao quy số dạng phổ biến Từ hiểu biết trên, cho rằng, hướng dẫn cho HS chữa câu sai, trước hết nên ý tới câu sai cấu tạo Có hai loại câu sai cấu tạo phổ biến câu thiếu thành phần câu thừa thành phần Dưới số VD: a1) Câu thiếu thành phần Ví dụ (1): Qua câu chuyện “ Bàn chân diệu” cho em thấy ý chí phấn đấu nghị lực phi thường anh Nguyễn Ngọc - Khi chữa câu này, GV để HS phát lỗi, nên yêu cầu em xác định thành phần chính, phụ câu (VD: tìm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ), từ phát sai cấu tạo: thiếu chủ ngữ- có trạng ngữ vị ngữ Để câu có đủ thành phần, cần bổ sung chủ ngữ, chữa cách “cải tạo” câu cho đủ thành phần VD cải tạo theo hai cách: chuyển trạng ngữ thành chủ ngữ việc gạch bỏ từ “qua” tạo cho câu nòng cốt cách thay từ ‘cho” dấu phẩy Như vậy, câu sai chữa thành câu sau: 14 - Qua câu chuyện “Bàn chân diệu”, em thấy ý chí phấn đấu nghị lực phi thường anh Nguyễn Ngọc Ký ( bổ sung chủ ngữ) - Qua câu chuyện “Bàn chân diệu”, tác giả cho em thấy ý chí phấn đấu nghị lực phi thường anh Nguyễn Ngọc Ký (tạo nòng cốt cho câu) - Câu chuyện “Bàn chân diệu” cho em thấy ý chí phấn đấu nghị lực phi thường anh Nguyễn Ngọc Ký (chuyển trạng ngữ thành chủ ngữ) Ví dụ (2): Mẹ em, người bạn lớn vô thân thiết với em Câu câu thiếu thành phần, nhưcâu VD(2) thuộc dạng lỗi khác có nguyên nhân khác Cái sai câu người viết lời nói người viết không chuẩn mực Về nguyên tắc, câu giới thiệu, câu nhận định có mẫu câu kiểu “Ai gi?” phải có vị ngữ mở đầu từ “là” Câu sai thiếu từ “là” trước từ “người bạn” Cách chữa đơn giản thêm từ “là” vào trước “người bạn” để có câu Cũng cho nguyên nhân tạo câu sai người viết nhầm thành phần thích chủ ngữ vị ngữ câu Theo cách phân tích câu VD(2) chưa có vị ngữ, việc cần làm câu thêm vào vị ngữ Ta chữa sau: - Mẹ em người bạn lớn mà vô rhân thiết em - Mẹ em, người bạn lớn mà vô thân thiết em, bảo cho em điều hay lẽ phải Qua phân tích hai câu trên, rút kết luận: Muốn chữa câu thiếu thành phần, cần phải “thêm” thành phần thiếu cho câu Ở ta hiểu thao tác “thêm” theo nghĩa rộng: bổ sung thành phần câu thiếu, cải biến thành phần câu vốn giữ chức khác thành phần thiếu câu a 2) Câu thừa thành phần Loại câu HS mắc lỗi sai không nhiều lỗi câu thiếu thành phần Nguyên nhân chủ yếu sai lỗi HS mang thói quen lời nói miệng vào viết VD(3): Bài thơ Tre Việt Nam nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi đức tính tốt đẹp người Việt Nam Câu “thừa chủ ngữ” người viết đưa tên tác giả, tác phẩm Để HS thấy thấy rõ sai câu, GV cần cho em phân tích cấu tạon ngữ pháp, bắt đầu việc chủ ngũ, vị ngữ câu Sau phân tích, em thấy hai cụm từ làm chủ ngữ “Bài thơ Tre Việt Nam” “Nhà thơ Nguyễn Duy”, làm chủ ngữ cho câu chúng hoàn toàn khác nghĩa Chữa câu thừa thành phần tương tự câu thiếu thành phần, quy trình ngược lại: cần gạch bỏ thành phần thừa chuyển bớt thành phần thừa sang chứa khác Do vây, câu VD(3) có cách chữa sau: + Gạch bỏ “Tre Việt Nam”, câu là: Nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi đức tính tốt đẹp người Việt Nam + Gạch bỏ “ Nhà thơ Nguyễn Duy”, câu là: Bài thơ Tre Việt Nam ca ngợi đức tính tốt đẹp người Việt Nam 15 + Chuyển “Bài thơ Tre Việt Nam” thành trạng ngữ câu cách thêm từ quan hệ lúc câu là: Qua thơ Tre Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi đức tính tốt đẹp người Việt Nam Hoặc ta thêm từ quan hệ sở hữu vào câu ta có câu: Bài thơ Tre Việt nam nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi đức tính tốt đẹp người Việt Nam Như vậy, câu sai ta chữa nhiều cách khác Sau chữa xong, cần hướng dẫn HS tìm câu có nội dung cấu tạo gần với câu ban đầu (câu sai) có mối quan hệ chặt chẽ với câu khác Từ cách chữa trên, ta thấy muốn chữa câu thừa thành phần phải bớt thành phần thừa cách gạch bỏ từ ngữ “thừa” chuyển từ ngữ “thừa” sang đảm nhiệm chức ngữ pháp khác câu b, Lỗi câu văn bản: b1, Lỗi trật tự câu: VD(4): Con mèo nhà em nặng khoảng ki-lô-gam rưỡi Lông màu tro Em nhớ có lần, vườn chuối, thấy chuột vàng béo quay Nó rón co lại nấp vào gốc chuối Mắt nhìn chuột lao vút tới chỗ chuột, giây lát, tóm gọn chuột vào miệng Đầu trông to nắm đấm em Mắt tròn xoa,rất tinh nghịch Trong VD(4) đứng riêng lẻ câu cấu tạo Tuy xem xét đoạn ta thấy số câu xếp không hợp lí: lẽ phải viết hất chi tiết hình dáng viết chi tiết hoạt động người viết chưa tả xong hình dáng lại tả hoạt động sau lại tiếp tục tả hình dáng mèo Chính cách xếp chi tiết phá vỡ mạch đoạn văn Với lỗi trên, ta cần sử dụng câu hỏi gợi mở để HS tách riêng chi tiết hình dáng chi tiết hoạt động mèo, sau hướng dẫn em xếp chi tiết theo trật tự thích hợp Như thế, để hạn chế tận gốc kiểu lỗi này, GV cần ý hướng dẫn HS cách quan sát, tìm ý, lựa chọn xếp ý, lập dàn ý trước viết, nguyên nhân lỗi không thuộc kỹ viết mà thuộc lập dàn ý b2) Lỗi lien kết: VD (5): Có bướm trắng từ tứ xứ rủ đến chơi vườn cải Nó hợp thành đàn, bay rập rờn cánh hoa Trong câu VD(5), người viết sử dụng từ “nó” đại từ số để thay cho cụm từ có ý nghĩa số nhiều “bướm trắng” cách sử dụng từ không tạo lỗi logic viết Với lỗi này, GV cần giúp HS phát từ thay từ thay thế, không tương hợp chúng lựa chọn đại từ số nhiều để thay vào vị trí từ “nó” b3) Lỗi dấu câu: *Dạng 1: Lỗi sử dụng dấu câu sai: 16 Trong viết, số học sinh dùng dấu câu không hợp lý, không quy tắc Lỗi sử dụng dấu câu sai học sinh Tiểu học bao gồm: Dùng dấu chấm ngắt câu chưa đủ ý, dùng dấu phẩy ngăn cách thành phần Chủ - Vị (tất nhiên loại trừ trường hợp sử dụng dấu câu với dụng ý tu từ), dùng dấu hai chấm ngăn cách hai vế vế ý giải thích cho vế kia… Phổ biến loại lỗi câu dùng dấu chấm tùy tiện chưa hết ý, cắt đôi câu cách vô lý Ví dụ: -Buổi sáng, cành cỏ Sương long lanh hạt ngọc - Chiếc cặp to Hình chữ nhật vuông vắn + Để chữa lỗi câu yêu cầu học sinh đọc lại câu xem đủ ý chưa, xác định câu cho đủ ý để người đọc hiểu nội dung câu Sau học sinh tự sửa lỗi cách thay dấu chấm dấu phẩy câu + Ngoài học sinh mắc lỗi dùng dấu câu khác mà hình dung qua ví dụ: - Quê hương em, có nhiều dừa Với lỗi này, giúp học sinh nắm vững quy tắc không dùng dấu phẩy ngăn cách thành phần chủ vị câu, không dùng dấu hai chấm ngăn cách hai vế vế ý giải thích cho vế không dùng dấu chấm hỏi kết thúc câu câu hỏi Trong trình chấm, chữa cho học sinh, gặp trường hợp học sinh muốn truyền đạt lời nói người khác theo hình thức gián tiếp, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu hỏi gián tiếp Ví dụ: Bà bảo cháu hát ! Học sinh mắc lỗi em không nắm vững quy tắc chuyển đổi câu từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp Để chữa lỗi này, hướng dẫn học sinh sau: Khi muốn truyền đạt lời nói người khác lời nói mình, gặp câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm thán cần phải chuyển đổi câu thành câu kể dùng dấu chấm để kết thúc * Dạng 2: Lỗi không dùng dấu câu: Ví dụ : Sáng dậy muộn thấy cách cửa mở không hiểu chuyện gì, gọi Cún sân tập thể dục chẳng thấy Cún đâu chạy tìm Cún bỏ Ví dụ: Cô giáo khen em bố mua cho em cặp sách Để chữa lỗi này, hướng dẫn học sinh phân tích cấu trúc, tách đoạn thành câu điền dấu chấm, viết hoa cho Học sinh thường bỏ không dùng dấu phẩy (dấu chấm phẩy) ngăn cách hô ngữ, ngăn cách phận đồng chức vụ Ví dụ: - Chiếc bút chì em dài gang tay to đũa - Mẹ em vui em vui Khi chữa lỗi này, hướng dẫn cho học sinh biết cách thêm dấu phẩy (dấu chấm phẩy) vào chỗ cần thiết (ngăn cách phận chức vụ) 17 c Sửa chữa lỗi diễn đạt: Thông thường việc sửa lỗi diễn đạt dựa sở viết lớp để tìm câu tiêu biểu có vấn đề ngữ pháp, tả học sinh nhận xét, sửa chữa trình bày phần Định hướng giúp cho việc sửa chữa lỗi sát trình độ lớp Tuy nhiên, để có văn tốt giáo viên cần tính đến việc sửa lỗi diễn đạt cho học sinh Về cách tiến hành sửa chữa lỗi diễn đạt, cần chia nội dung sửa chữa lỗi chung trước lớp nội dung cá nhân học sinh tự sửa chữa lỗi viết thầy, cô giáo nhận xét Để thực việc này, giáo viên cần thống với học sinh lớp dạy số ký hiệu chấm thầy cô giáo Ký hiệu không cần thống toàn trường hay toàn khối Chỉ cần thống giáo viên dạy học sinh lớp Để thực đề có hiệu quả, thời gian qua thân thực sau: Những lỗi thông thường, hay gặp viết học sinh, gạch ghi bên lề ký hiệu xác nhận hình thức lỗi cần sửa Học sinh nhận lại cô giáo chấm có trách nhiệm tìm đọc lỗi cô giáo phát để chữa lại cho * Ví dụ 1: Ông thường cho em ăn quà nên em yêu mến nhớ mong ông ông có dịp xa (Bài viết học sinh) Câu văn muốn nói lên tình cảm yêu mến nhớ mong cháu (đã học đến lớp 5) người ông Hai vế câu ghép nối với quan hệ từ “nên” giúp nhận nguyên nhân tình cảm Và điều làm phải băn khoăn thứ tình cảm yêu mến nhớ mong người cháu người ông Cháu yêu mến ông sao? Vì ông thường cho cháu ăn quà Viết làm giảm tình cảm yêu mến cháu ông Có thể kết hợp với ý câu viết để sửa lại, nhằm tôn lên tình cảm yêu thương cháu ông Ta sửa lại sau: Là đứa cháu đích tôn đại gia đình, em nuông chiều nhiều nên em yêu mến ông Viết làm cho tình cảm ông cháu trở nên sâu nặng phần có tính chất thiêng liêng Sự gắn bó hai hệ, gắn bó dòng họ Sự gắn bó sâu nặng làm sao! Nỗi nhớ mong cháu ông diễn đạt “Khi ông có dịp xa…” Đối với người già mà dùng cụm từ “đi xa” có ý khác nên ta cần tránh dùng cụm từ Phải chăng, ông xa nhớ, ông gần không nhớ chắc! Nên sửa là: Khi ông vắng, hay ông khỏi nhà Nói tăng gắn bó người cháu người ông, tránh ngộ nhận người đọc Có thể sửa lại sau: Mỗi ông vắng, em lại nhớ mong ông Có thể cụ thể nhớ mong ông người cháu cách miêu tả tâm trạng người cháu Ví dụ: Mỗi ông vắng, em lại cảm thấy nhà trống trải hẳn, em nhớ mong ông nhiều 18 Hay thêm chi tiết làm rõ hoàn cảnh vắng ông tâm trạng nhớ mong người cháu ông: Mỗi học mà không thấy ông nhà, em lại cảm thấy nhà trống vắng hẳn Em không thiết làm hết chạy cửa lại quay vào nhà mong ngóng ông trở Khi sửa lỗi câu, từ, cách diễn đạt, để dẫn đến khía cạnh khác học sinh thấy từ ngữ mà hình ảnh câu văn bạn sinh động Kết học kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, mạnh dạn lên chuyên đề Tập làm văn trả Tôi áp dụng phương pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh theo hoạt động nêu Thực tế cho thấy hiệu dạy nâng lên nhiều Đáng ý năm 2016 - 2017 khảo sát chất lượng học I, số học sinh Hoàn thành tốt đạt 12 % , thi cuối học II có 68 % HS Hoàn thành tốt phân môn Tập làm văn (không có HS xếp loại Chưa hoàn thành) Giờ dạy thành công, xếp loại Giỏi, Ban giám hiệu, anh chị em đồng nghiệp đánh giá cao Khi áp dụng vào thực tế cho thấy em vững vàng viết câu văn Đã biết sử dụng câu có hình ảnh, lột tả cảm xúc người, vật, cảnh vật Nhờ việc giúp HS rèn luyện xác định yêu cầu đề bài, dùng từ, viết câu mà chất lượng môn Tập làm văn cao hẳn so với đầu năm Và đặc biệt nữa, nhận tin yêu từ phía học sinh Các em không mạnh dạn góp ý, trao đổi ý kiến tiết Tập làm văn mà em tự tin tất tiết học Tình cảm cô trò ngày trở nên thân thiết Tôi hiểu rõ ý nghĩa sâu xa câu: “Yêu người bao nhiêu, yêu nghề nhiêu” Đó động lực thúc đẩy tiếp tục tìm tòi áp dụng kinh nghiệm tích lũy vào nghiệp trồng người III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dạy học môn tập làm văn lớp tức dạy cho học sinh kỹ sử dụng tốt, đúng, có sáng tạo ngôn ngữ Việt Nam giao tiếp Tuy nhiên để làm tốt điều đòi hỏi người giáo viên phải có số yêu cầu sau đây: - Giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh nắm phương pháp làm thể loại, HS phải xác định yêu cầu trọng tâm đề bài, biết dùng từ ngữ để viết câu, biết sử dụng câu cho lôgíc phù hợp với đoạn văn - Xem trọng việc chấm, chữa viết học sinh để tìm lỗi sai làm em em sửa chữa lỗi sai 19 - Phải biết động viên, gợi mở, giúp em mở rộng câu văn gợi tả gợi cảm câu văn em làm - Giáo viên phải không ngừng học tập, tự nghiên cứu, nắm vững phương pháp môn Nắm bắt kịp thời phân môn lòng tâm cao - Giáo viên phải tham gia thường xuyên lớp tập huấn, chuyên đề để nắm tinh thần đổi mới, để tháo gỡ khó khăn, lung túng trình dạy học - Giáo viên phải thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao vốn từ ngữ, văn học thân, theo cách học học sinh nêu nhiều tình huống, nhiều câu hỏi, giáo viên không am hiểu bị lúng túng, không thuyết phục học sinh - Học sinh có định hướng học tập rõ ràng, nắm vững hoạt động phải làm yêu cầu phải đạt sau hoạt động Trên vài kinh nghiệm mà thân rút trình giảng dạy Song việc dạy học văn cho học sinh trình sớm, chiều có kết mong muốn, mà cần phải có nhiều thời gian Bản thân cố gắng tìm nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy - học Do kiến thức Tiếng Việt Tiểu học muôn hình muôn vẻ, không tránh khỏi thiếu sót định Vì mong đóng góp ý kiến xây dựng quý cấp bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn chỉnh có hiệu XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hoằng Lộc, ngày 12 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết không chép nội dung người khác Nguyễn Thị Lành 20 ... cách để rèn kĩ viết văn miêu tả cho HS sau đưa vài giải pháp để rèn kĩ viết văn cho em 3.1 Rèn kĩ tìm hiểu đề văn miêu tả cho HS: Ở cấp Tiểu học, HS lớp 4, lớp tập làm văn miêu tả theo đề cho trước... môn Tập làm văn lớp 5: Học sinh học kiểu văn tả cảnh tả người Đồng thời ôn tập văn kể chuyện, tả đồ vật, tả cối, tả vật Trong có: tiết trả văn tả cảnh, tiết trả văn tả người, tiết trả văn kể chuyện,... giúp HS tìm hiểu đề văn miêu tả : a, Xác định đối tượng miêu tả: Trong đề văn miêu tả, yêu cầu đối tượng miêu tả yêu cầu thiếu Xác định đối tượng miêu tả nghĩa HS phải trả lời câu hỏi “Bài văn miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5 , Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5 , Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho HS lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn