Một số biện pháp giúp HS lớp 4 hiểu và phân biệt nhanh từ loại tiếng việt

23 33 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 15:01

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục đích nghiên cứu: 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM .2 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi: .4 2.2.2 Khó khăn: .5 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Kết thực 18 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 19 i PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu giáo dục Tiểu học giáo dục tồn diện cho trẻ từ đến 11 tuổi có hiểu biết về: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội chăm sóc sức khoẻ ban đầu Thực chủ trương dạy đủ mơn trường Tiểu học, ngành giáo dục khơng ngừng đổi phương pháp dạy học tất mơn học nói chung Mỗi mơn học góp phần hình thành phát triển nhân cách trẻ, cung cấp cho em tri thức cần thiết để phục vụ cho sống, học tập sinh hoạt cho tốt có hiệu cao Mơn Tiếng Việt quan trọng học sinh cấp bậc tiểu học nói chung, lớp tơi nói riêng Nếu học tốt phân mơn giúp em học tốt phân mơn phân mơn Tiếng Việt như: Nó giúp thêm cho mơn Tập làm văn, câu trau chuốt hơn, diễn đạt ngơn ngữ rõ ràng mạch lạc, biết sàng lọc để đưa hình ảnh hay vào Nó giúp cho phân mơn tả viết đúng, lỗi Trong phân mơn kể chuyện, em biết cách kể hay, hấp dẫn người nghe Học tốt phân mơn giúp cho việc học nắm bắt kiến thức mơn học khác cách dể dàng Được phân cơng dạy lớp 4, qua thời gian giảng dạy tơi thấy học sinh cố gắng học tập tất mơn học đặc biệt mơn Tiếng Việt Nhưng thực tế học đến từ loại Tiếng Việt nhiều em lúng túng Với suy nghĩ "Làm để học sinh nắm kiến thức tự tin học tập?" nên tơi định chọn đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp hiểu phân biệt nhanh từ loại Tiếng Việt ” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Tơi thực sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích sau: - Để giúp cho thấy rõ vị trí quan trọng từ loại Tiếng Việt - Để giúp học sinh tiếp thu giảng cách nhẹ nhàng, khắc sâu kiến thức từ loại - Phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học phù hợp, giúp học sinh xác định từ loại Tiếng Việt 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp 4A trường Tiểu học Hoằng Anh - Biện pháp giúp học sinh lớp hiểu phân biệt nhanh từ loại Tiếng Việt 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Để tiến hành nghiên cứu đề tài này, tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Đọc tra cứu tài liệu Điều tra khảo sát thực tế thu thập thơng tin Mơ tả, phân loại so sánh liệu Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết Phương pháp thống kê xử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận Mục tiêu mơn Tiếng Việt Tiểu học là: Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp mơi trường hoạt động lứa tuổi Thơng qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác duy, cung cấp cho học sinh kiến thức giản Tiếng Việt hiểu biết giản xã hội, tự nhiên người, văn ho¸, văn học Việt Nam nước ngồi Bồi dưỡng tình u Tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Các kiến thức từ loại phân mơn Luyện từ câu ®ãng vai trß rÊt lín viƯc thùc hiƯn c¸c mơc tiªu ®ã Theo tác giả Diệp Quang Ban Hồng Văn Thung “Danh từ, động từ, tính từ, ba từ loại bản, chiếm số lượng lớn thể tương đối đầy đủ rõ rệt tiêu chuẩn phân loại.” (Ngữ pháp Tiếng Việt – trang 77) Đặc trưng ngữ pháp danh từ ý nghĩa thực thể (ý nghĩa vật, khái niệm vật “sự vật hóa”), tồn thực tại, nhận thức phản ánh người ngữ vật Danh từ có khả kết hợp với đại từ định: này, kia, ấy, nọ, v.v…Danh từ có khả kết hợp trực tiếp hay gián tiếp với số từ Trong mối quan hệ với động từ, tính từ danh từ thường làm chủ ngữ làm vị ngữ danh từ phải kết hợp với từ “là” đứng trước Động từ từ biểu thị ý nghĩa khái qt q trình Ý nghĩa q trình thể trực tiếp đặc trưng vận động thực thể Đó ý nghĩa hành động Ý nghĩa trạng thái khái qt hóa mối liên hệ với vận động thực thể thời gian khơng gian Về khả kết hợp, động từ thường có phụ từ kèm như: hãy, đừng, với lắm, q; khơng kết hợp với rất, Tính từ lớp từ ý nghĩa đặc trưng (đặc trưng thực thể hay đặc trưng q trình) Ý nghĩa đặc trưng biểu tính từ thường có tính chất đối lập phân cực (thành cặp trái nghĩa) có tính chất mức độ (so sánh miêu tả theo thang độ) Tính từ có khả kết hợp với phụ từ, khơng kết hợp với hãy, đừng, (đối lập với động từ) Tính từ kết hợp với thực từ kèm (để bổ nghĩa cho tính từ) Chức tính từ làm vị ngữ câu, tính từ dùng kèm với danh từ động từ để bổ nghĩa cho danh từ hay động từ Trên sở lí luận ba từ loại mà tác giả Diệp Quang Ban Hồng Văn Thung cung cấp, tơi nhận thấy dạy cho em cần trọng nội dung, ý nghĩa dấu hiệu hình thức từ loại, đồng thời rút cho “mẹo” nhỏ giúp học sinh dễ dàng nhận danh từ, động từ, tính từ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Ở trường Tiểu học mơn Tiếng Việt giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đắc lực vào việc thực mục tiêu đào tạo hệ trẻ Tiểu học theo đặc trưng mơn Việc dạy Tiếng Việt nhà trường nhằm tạo cho học sinh lực sử dụng Tiếng Việt giao tiếp học tập Thơng qua việc học Tiếng Việt, nhà trường rèn luyện cho em lực duy, phương pháp suy nghĩ, giáo dục em tưởng lành mạnh, sáng, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Mơn Tiếng Việt Tiểu học bao gồm nhiều phân mơn Mỗi phân mơn có nhiệm vụ riêng song mục đích cuối cung cấp cho học sinh kiến thức phổ thơng ngơn ngữ Trên sở rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc, viết nhằm giúp học sinh vận dụng từ học vào phân mơn tập làm văn vốn hạn chế việc hiểu nghĩa từ loại chưa xác Trong q trình thực tế trực tiếp giảng dạy tơi thấy học sinh trường tiểu học nói chung, học sinh lớp 4A nói riêng, việc xác định từ loại Tiếng Việt vận dụng từ loại Tiếng Việt vào kỹ nói, viết nhiều hạn chế số ngun nhân sau: - Do khơng phân định ranh giới từ mà học sinh xác định từ loại sai - Nhiều em khơng nắm vững khái niệm "từ loại" nên khơng hiểu u cầu tập - Khi xác định từ loại học sinh gặp khó khăn trường hợp mà nghĩa từ dấu hiệu hình thức khơng rõ ràng - Thời gian luyện tập, số tiết luyện tập từ loại Tiếng Việt chương trình lớp chưa nhiều Sau bảng thống kê kết học sinh lớp 4A năm học 2016 – 2017 (tháng 9/2016) làm số tập thực hành từ loại Tiếng việt có chương trình hành chưa thực đề tài KÕt q -10 ®iĨm 7-8 ®iĨm - ®iĨm Điểm S.L % S.L % S.L % 16 13 52 28 u¶ S.L T.S HS 25 % 2.2.1 Thuận lợi: - Phòng giáo dục, Đảng ủy, Ủy ban xã Hoằng Anh đặc biệt Ban giám hiệu trường Tiểu học Hoằng Anh quan tâm đầu để khơng ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Tiểu học nói chung việc nâng cao kỹ phân mơn Tiếng Việt học sinh Tiểu học nói riêng - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầu đồng bộ, đầy đủ - Phần lớn phụ huynh quan tâm đến việc học tập - Đa phần học sinh có trí nhớ tốt, có khả tiếp thu nhanh tích cực, chịu khó học tập 2.2.2 Khó khăn: - Do trình độ dân trí chưa cao, đặc biệt kiến thức từ loại bậc phụ huynh nhiều hạn chế - Thời gian luyện tập, số tiết luyện tập từ loại Tiếng Việt chương trình lớp chưa nhiều - Đa số học sinh hiểu nghĩa từ loại chưa xác dẫn đến kỹ nói, viết nhiều hạn chế 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Biện pháp Giúp học sinh nắm lí thuyết từ loại Từ loại lớp từ có chất ngữ pháp phân chia theo ý nghĩa khái qt, theo khả kết hợp với từ ngữ khác thực chức ngữ pháp định câu (Đinh Văn Đức - Ngữ pháp Tiếng Việt - Từ loại) Từ loại khái niệm phân loại từ nhằm mục đích ngữ pháp,theo chất ngữ pháp từ (Lê Biên - Từ loại Tiếng Việt đại) Trong Từ điển Tiếng Việt - 2008 (trang 1327) định nghĩa “Từ loại phạm trù ngữ pháp bao gồm từ có chung đặc điểm ngữ pháp ý nghĩa khái qt như: danh từ, động từ, tính từ,…” Các từ loại Danh từ DT chung Động từ DT riêng ĐT trạng thái Tính từ ĐT hoạt động Chỉ t/c chung khơng kèm mức độ Đại từ Chỉ t/c mức độ cao Quan hệ từ Đại từ ngơi Ghi nhớ : - Dựa vào giống đặc điểm ngữ pháp, từ phân thành loại, gọi từ loại - Từ loại loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp ý nghĩa khái qt - Các từ loại Tiếng Việt gồm : Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, Quan hệ từ (Ở chương trình lớp học sinh chưa học đại từ, quan hệ từ) 3.3.1.1 Danh từ: a.1 Danh từ từ vật (người, vật, tượng, khái niệm đơn vị Ví dụ: - Chỉ người: ơng, bà, bố, me, thầy giáo , giáo, học sinh - Chỉ vật: nhà, bàn, ghế, cây, sách, vở, sơng - Chỉ tượng: gió, bão, nắng, mưa - Chỉ đơn vị: cơn, cân, mét, mẫu, lít,… a.2 Muốn biết từ có phải danh từ khơng cần phải thử xem: - Thêm vào trước từ số lượng (một, hai, vài, những,các ) xem có khơng, danh từ Ví dụ: + Hai học sinh; vài ghế, bàn, xe đạp… ( học sinh, ghế, bàn, xe đạp danh từ) - Thêm vào sau từ trỏ (này, ấy, kia, đó, ) xem có khơng danh từ Ví dụ: Học sinh ấy;cái ghế đó; bàn kia; xe đạp … ( học sinh, ghế, bàn, xe đạp danh từ) a.3 Danh từ có nhiều loại: Phân biệt danh từ chung với danh từ riêng: * Danh từ chung: tên gọi chung loại vật VD: cơng nhân, thành phố, cối, bàn ghế, bút chì a.3.1 Nhóm danh chung Thường nhiều vật gần giống số đặc điểm Gần nhau: Sách vở, nhà cửa, chim chuột… Giống nhau: Phố xá, làng xóm, chim chóc, chùa chiền, thuyền bè… * Khả kết hợp - Có khả kết hợp với với từ tất cả, tất thảy, cả… VD: Tất bàn ghế kê ngắn - Có khả kết hợp với danh từ đơn vị VD: Một / đàn / cò trắng bay lượn cánh đồng - Có khả kết hợp với từ số lượng VD: Ba bà cháu u thương a.3.2 Nhóm danh từ loại - danh từ đơn vị Danh từ loại Mang ý nghĩa mờ nhạt khơng biểu thị vật tượng nào: con, cây, cục, cái, bức, chiếc, hòn, tấm….chúng thương đứng trước danh từ chungđể có tác dụng loại biệt hóa, cá thể hóa cho danh từ chung Chẳng hạn: + Cái, - danh từ vật - Khi xa cành Lá khơng màu xanh - Cái bàn ba chân + Con - danh từ động vật Con cò bay lả bay la Bay từ cỏ bay cánh đồng Ca dao + Tấm : - Danh từ vật có bề mặt mỏng, trọn vẹn Tấm ảnh, lịch, thảm, ván… Tấm lòng, áo, thân… + Bức: - Danh từ vật có bề mặt, thường mỏng VD: Bức tranh, ảnh, thư, mành, tường… + Cuốn, : - Danh từ vật có bề mặt mỏng, liên quan đến tri thức VD: Cuốn sách, vở, truyện, lịch, từ điển… Danh từ đơn vị Thường dùng để xác định ý nghĩa đo lường, tính tốn vật như: cân, mét, mẫu, lít… * Khả kết hợp - Khả kết hợp với từ số lượng Khơng có khả kết hợp với danh từ loại đứng vị trí danh từ loại Nếu có kết hợp chuyển sang danh từ vật VD: Cái cân thịt ( - ) Một cân ( + ) cân danh từ vật Danh từ đơn vị chia làm nhóm: + Danh từ đơn vị xác VD : Mét, xăngtimet, mẫu, sào, đồng, xu, yến, tạ, tấn… + Danh từ đơn vị khơng xác VD: Bầy, đồn, tốn, lũ, bọn… Danh từ chất liệu Thường dùng để biểu thị chất liệu: dầu, mỡ, thịt, xăng, nước mắm, xì dầu… * Khả kết hợp: - Khả kết hợp với từ tất cả, tất thảy… VD: Tất xì dầu mua hơm chai - Có khả kết hợp với xuất VD : Đem bình đến phòng học lớp 4A - Khơng có khả kết hợp với từ số lượng VD: Hai vàng ( - ) Ba thịt ( - ) Danh từ người Ý nghĩa: Chỉ quan hệ thân thuộc, nghề nghiệp, chức vụ người xã hội: ơng, bà, cha, mẹ, bác sĩ, cơng nhân, giáo viên, thủ trưởng… * Khả kết hợp: - Có khả kết hợp với tất cả… VD: Tất bạn học sinh có mặt đầy đủ - Có khả kết hợp với từ số lượng VD : Lớp ta có 25 học sinh - Có khả kết hợp với xuất VD: Cái người ấy, cầu mà chi Danh từ động, thực vật * Ý nghĩa: Thường lồi vật thực vật * Khả kết hợp: - Có khả kết hợp với từ tất cả… VD: Tất chim chích bơng bay - Có khả kết hợp với từ số lượng: VD: Ba lợn rừng Tám chanh - Có khả kết hợp với xuất VD: Cái cam q Cái chim khơng chịu hót Danh từ khái niệm Ý nghĩa: Chỉ vật mà ta nhận suy nghĩ khơng phải giác quan VD: Niềm vui, đạo đức, thái độ, nhiệm vụ… * Danh từ riêng: tên gọi riêng loại vật VD: Bác Hồ, Kim Đồng, núi Trường Sơn, Thanh Hóa,… Trong câu, danh từ (đứng kèm theo từ phụ thuộc) làm nhiều chức vụ khác nhau: Làm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ 3.3.1.2 Động từ: a.1 Động từ từ hoạt động, trạng thái vật VD: - Chỉ hoạt động người: ngồi, vẽ, ngủ, chạy, đi, viết… - Chỉ trạng thái vật: lượn, đổ, bay, phi,… - Đặc điểm ngữ pháp bật động từ trạng thái là: động từ hoạt động, hành động kết hợp với từ xong phía sau (ăn xong, đọc xong , ) động từ trạng thái khơng kết hợp với xong phía sau (khơng nói: xong, hết xong, kính trọng xong, ) a.2 Trong Tiếng Việtsố loại động từ trạng thái sau: + Động từ trạng thái tồn (hoặc trạng thái khơng tồn tại): còn, hết, có, + Động từ trạng thái biến hố: thành, hố, + Động từ trạng thái tiếp thụ: được, bị, phải, chịu, + Động từ trạng thái so sánh: bằng, thua, hơn, là, - Một số động từ sau coi động từ trạng thái: nằm, ngồi, ngủ, thức, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đi, đứng, lăn, lê, vui, buồn, hồi hộp, băn khoăn, lo lắng, Các từsố đặc điểm sau: + Một số từ chuyển nghĩa coi động từ trạng thái (trạng thái tồn tại) VD: Bác Bác ơi! (Tố Hữu ) Bác đứng tuổi + Một số từ mang đặc điểm ngữ pháp tính từ (kết hợp với từ mức độ ) + Một số từ vừa coi động từ hành động, lại vừa coi động từ trạng thái - Các động từ sau coi động từ trạng thái (trạng thái tâm lí ) : u, ghét, kính trọng, chán, thèm, hiểu, Các từ mang đặc điểm ngữ pháp tính từ, có tính chất trung gian động từ tính từ - Có số động từ hành động sử dụng động từ trạng thái VD: Trên tường treo tranh đẹp - Động từ trạng thái mang số đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa giống tính từ Vì vậy, chúng làm vị ngữ câu kể: Ai ? 3.3.1.3 Tính từ: c.1 Tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái Ví dụ: - xanh, đỏ, xanh biếc, đỏ thắm (chỉ màu sắc) - vng, tròn, thon (chỉ hình thể) - to, nhỏ,dài, ngắn (chỉ kích thước) - nặng, nhẹ, nhiều, (chỉ khối lượng, dung lượng) - tốt, xấu, thơng minh (chỉ phẩm chất) c.2 Có hai loại tính từ: * Tính từ tính chất chung, khơng có mức độ Ví dụ: xanh, đỏ, dài, tốt * Tính từ tính chất có xác định mức độ có tác dụng gợi tả hình ảnh, cảm xúc Ví dụ: xanh biếc, gầy nhom, chi chít c.3 Phân biệt từ đặc điểm, từ tính chất, từ trạng thái : - Từ đặc điểm : VD : + Từ đặc điểm bên ngồi: cao, thấp, rộng , hẹp, xanh, đỏ, + Từ đặc điểm bên trong: tốt ,ngoan, chăm chỉ, bền bỉ, - Từ tính chất: VD: tốt, xấu, ngoan, hư, nặng, nhẹ, sâu sắc, nơng cạn, sn sẻ, hiệu quả, thiết thực, 10 Như vậy, học sinh Tiểu học, phân biệt (một cách tương đối) từ đặc điểm từ tính chất, giáo viên tạm thời cho rằng: Từ đặc điểm thiên nêu đặc điểm bên ngồi, từ tính chất thiên nêu đặc điểm bên vật, tượng Một quy ước mang tính sư phạm coi hợp lí giúp học sinh tránh thắc mắc khơng cần thiết q trình học tập 2.3.2 Biện pháp Cách phân biệt danh từ, động từ, tính từ dễ lẫn lộn: Để phân biệt danh từ, động từ, tính từ dễ lẫn lộn, ta thường dùng phép liên kết (kết hợp) với phụ từ *Danh từ : - Có khả kết hợp với từ số lượng như: mọi, một, hai, ba, những, các, phía trước (những tình cảm, khái niệm, lúc, nỗi đau, ) - Danh từ kết hợp với từ định: này, kia, ấy, nọ, đó, phía sau (hơm ấy, trận đấu này, tưởng đó, ) - Danh từ có khả tạo câu hỏi với từ nghi vấn “nào” sau (lợi ích nào? chỗ nào? nào? ) - Các động từ tính từ kèm: sự, cuộc, nỗi, niềm, cái, phía trước tạo thành danh từ (sự hi sinh, đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui, ) - Chức ngữ pháp thay đổi cũng dẫn đến thay đổi thể loại: VD: Sạch mẹ sức khoẻ ( (tính từ trở thành danh từ) * Động từ: - Có khả kết hợp với phụ từ mệnh lệnh: hãy, đừng, chớ, phía trước (hãy nhớ, đừng băn khoăn, hồi hộp, ) - Có thể tạo câu hỏi cách đặt sau chúng từ (tính từ khơng có khả này) (đến bao giờ? chờ bao lâu? ) *Tính từ: - Có khả kết hợp với từ mức độ : , hơi, lắm, q, cực kì, vơ cùng, (rất tốt, đẹp lắm, ) * Lưu ý: Các động từ cảm xúc (trạng thái) như: u, ghét, xúc động, kết hợp với từ: rất, hơi, lắm, Vì vậy, băn 11 khoăn từ động từ hay tính từ nên cho thử kết hợp với hãy, đừng, chớ, Nếu kết hợp động từ 2.3.3 Biện pháp Thực hành dạng tập từ loại 2.3.3.1 Dạng tập khắc sâu khái niệm “từ loại”: Ví dụ: Cho từ sau: núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đánh đập Hãy xếp từ thành nhóm theo hai cách: a, Dựa vào cấu tạo (từ đơn, từ ghép, từ láy) b, Dựa vào từ loại ( danh từ, động từ, tính từ) - Ở tập học sinh phải củng cố kiến thức chia từ theo cấu tạo chia từ theo từ loại Các em dễ dàng làm - Nếu xếp theo cấu tạo từ, ta xếp sau: + Từ đơn: vườn, ăn, + Từ ghép: núi đồi, thành phố, đánh đập + Từ láy: rực rỡ, dịu dàng, chen chúc - Nếu xếp theo từ loại, ta xếp sau: + Danh từ: núi đồi, thành phố, vườn + Động từ: chen chúc, đánh đập, ăn + Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, 2.3.3.2 Dạng tập xác định từ loại cho sẵn từ Dạng thường có kiểu tập sau Kiểu 1: Cho sẵn từ u cầu học sinh xác định từ loại từ Kiều 2: Xác định từ loại đoạn thơ văn có sẵn: VD kiểu Xác định từ loại từ sau: niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình u, u thương, đáng u Để xác định từ loại từ này, ta xét ý nghĩa (chỉ đối tượng, hành động hay tính chất) thử khả kết hợp chúng Có thể nói : - niềm vui - u thương - u thương - vui chơi - tình u - đáng u Sau học sinh trình bày: Danh từ vui tươi tình u Động từ niềm vui đáng u Tính từ vui chơi u thương 12 Kiểu 2: Xác định từ loại đoạn thơ văn có sẵn: VD 1: Xác định động từ, danh từ, tính từ hai câu thơ Bác Hồ: “ Cảnh rừng Việt Bắc thật hay Vượn hót chim kêu suỗt ngày” - Ở tập này, học sinh cần phải xác định ranh giới từ xét ý nghĩa khả kết hợp từ xếp “Cảnh / rừng / Việt Bắc / thật / hay Vượn / hót / chim / kêu / suốt /cả /ngày” Danh từ cảnh, rừng, Việt Bắc, vượn, chim, ngày Động từ Tính từ hót, kêu hay VD 2: Xác định động từ, danh từ, tính từ câu sau: Chú chuốn chuồn nước tung cánh bay vọt lên Cái bóng nhỏ xíu lướt nhanh mặt hồ Mặt hồ trải rộng mênh mơng lặng sóng - Ở tập này, học sinh cần phải xác định ranh giới từ xét ý nghĩa khả kết hợp từ xếp Chú/ chuồn chuồn nước/ tung cánh/ bay/ vọt/ lên/ Cái bóng/ chú/ nhỏ xíu/ lướt/ nhanh/trên/ mặt hồ/ Mặt hồ /trải rộng/ mênh mơng/ và/ lặng sóng Danh từ chú, chuồn chuồn, nước, bóng, chú, mặt hồ, mặt hồ Động từ trải rộng, tung cánh, bay, vọt, lên, lướt, nhanh Tính từ nhỏ xíu, mênh mơng, lặng sóng 2.3.3.3 Dạng tập xác định từ loại từ khó phân định ranh giới VD: Tìm tính từ khổ thơ sau: Việt Nam đẹp khắp trăm miền, Bốn mùa sắc trời riêng đất Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây, Non cao gió dựng, sơng đầy nắng chang Xum x xồi biếc, cam vàng 13 Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi - Ở tập học sinh xác định tính từ: đẹp, cao, đầy, xum x, nghiêng, thẳng cách dễ dàng Khi xét đến: “trời riêng”, “xồi biếc”, “nắng chang” em lúng túng khơng biết từ hay hai từ nên nhiều em xác định từ loại sai Vậy giáo viên phải củng cố khắc sâu kiến thức này: cho em biết hai từ đơn tính từ “riêng” “biếc” “chang” 2.3.3.4 Dạng tập xác định từ loại trường hợp dấu hiệu hình thức từ loại khơng rõ: VD: Xác định từ loại từ thành ngữ sau: - Đi ngược, xi - Nước chảy, đá mòn - Nhìn xa trơng rộng - Nước chảy bèo trơi Các từ loại học sinh xác định nhanh rõ ràng xác “đi, về” “chảy”, “trơi”, “nhìn, trơng” động từ; “nước, đá” “nước, bèo” danh từ; “xa, rộng” tính từ Nhưng em lúng túng hay xếp từ “ngược”, “xi” động từ, “mòn” tính từ Vậy giáo viên phải phân tích ý nghĩa từ hướng dẫn học sinh xếp từ “ngược” “xi”, tính từ, “mòn” động từ khơng phải tính từ Danh từ nước, đá, nước, bèo Động từ Tính từ đi, về, chảy, trơi, ngược, xi, xa, rộng nhìn, trơng, mòn Lưu ý: Ở dạng học sinh cho thêm số ví dụ để xác định từ loại 2.3.3.5 Dạng tập xác định từ loại trường hợp chuyển từ loại theo kiểu cấu tạo Ví dụ 1: Xác định từ loại từ sau: - vui, buồn, đau khổ, đẹp - niềm vui, nỗi buồn, đẹp, đau khổ - Ở tập này, học sinh phải nắm từ “vui, buồn, đau khổ” động từ trạng thái Còn từ “đẹp” tính từ 14 Phải nắm quy tắc cấu tạo từ: sự, cuộc, nỗi, niềm kèm với động từ tính từ tạo thành danh từ Đó danh từ khái niệm “niềm vui”, “nỗi buồn”, “sự đau khổ”, “cái đẹp” Ví dụ 2: “Sầu riêng thơm mùi thơm mít chín quyện với hương bưởi, béo béo trứng gà, ngọt mật ong già hạn” a) Hãy tìm tính từ có câu văn b) Nhận xét từ loại: béo, mùi thơm - Ở tập học sinh cần vận dụng kiến thức quy tắc cấu tạo từ ý nghĩa từ để xác định từ loại tìm tính từ là: “thơm”, “béo”, “ngọt”, “già” Nhờ có kết hợp từ: béo, mùi thơm… danh từ Xác định từ loại từ gạch chân : Anh suy nghĩ Những suy nghĩ anh sâu sắc Cơ muối dưa Mẹ em mua hai cân muối Anh ước mơ nhiều điều Những ước mơ anh thật lớn lao + Ở tập học sinh phải dựa vào ý nghĩa từ văn cảnh - Từ “suy nghĩ ”, “muối”, ước mơ” vốn động từ câu 2, 4, khơng động từ nhờ vào kết hợp Các động từ kết hợp với từ “những” nên danh từ Vậy từ “suy nghĩ ”, “muối”, “ước mơ” câu 1, 3, động từ từ “suy nghĩ ”, “muối”, “ước mơ” câu 2, 4, danh từ 2.3.3.6 Dạng tập xác định từ loại tuỳ văn cảnh mà từ loại thay đổi VD1: Xác định từ loại từ “danh dự” câu văn sau: “Ngay thềm lăng, mười tám vạn tuế tượng trưng cho đồn qn danh dự đứng trang nghiêm” - Ở tập học sinh phải dựa vào ý nghĩa từ văn cảnh - Từ “danh dự” vốn danh từ - Trong câu văn: Từ sử dụng để đặc điểm nên ta xếp từ “danh dự” vào từ loại tính từ 15 VD2: Xác định từ loại từ “ngược”, “xi” câu sau: Đi ngược xi Họ ngược Thái Ngun, tơi xi Thái Bình Ở ta thấy : + từ “ngược”, “xi” câu tính từ + từ “ ngược”, “xi” câu động từ 2.3.3.7 Dạng tập xác định chức vụ ngữ pháp từ loại đứng vị trí khác VD: Xác định từ loại từ thật rõ giữ chức vụ ngữ pháp câu a) Chị Loan thật b) Thật phẩm chất đẹp đẽ chị Loan Ở tập này, học sinh dựa vào ý nghĩa từ để xác định “thật thà” tính từ - Ở câu a: từ giữ chức vụ vị ngữ - Ở câu b: từ giữ chức vụ chủ ngữ 2.3.3.8 Dạng tập hướng dẫn học sinh biết vận dụng từ loại để đặt câu Ví dụ : Đặt câu có tính từ làm vị ngữ câu có tính từ làm chủ ngữ - Ở tập học sinh phải nắm vững kiến thức từ loại kiến thức đặt câu đặt sau - Dịu dàng đức tính chị Linh - Bạn Hà có cặp CN VN 2.3.4 Biện pháp Tổ chức trò chơi để củng cố kiến thức từ loại Trò chơi thứ nhất: “Ai nhanh, xác” a- Chuẩn bị: Các băng giấy có ghi sẵn từ Hai bảng phụ có kẻ sẵn cột: danh từ, động từ, tính từ b- Cách tiến hành: Chọn hai đội chơi, đội có em, xếp hai hàng Đặt tên cho hai đội Mỗi em nhặt băng giấy gắn vào cột từ loại Đội nhanh xác thắng Các em khác cổ vũ cho hai đội chơi * Mục đích trò chơi: Củng cố kiến thứ từ loại, rèn nhanh Trò chơi thứ hai: “Ai nhanh , đúng” VD1: “ Điền danh từ” 16 a- Chuẩn bị hai bảng phụ có chép sẵn băng giấy có ghi danh từ cần điền: diều, sóng, tàu, thuyền, mắt Các dòng thơ chép sẵn bảng phụ: ……… cưỡi sóng khơi ……… chao lượn ngang trời hè vui ……… dừng lại sân ga Đầy vơi………… hiền hồ dòng sơng ……… sổ tâm hồn b- Cách tiến hành: Chọn em đội có đội thi Nếu đội gắn danh từ nhanh thắng * Mục đích: Luyện điền nhanh danh từ dựa vào ý nghĩa câu thơ VD2: “Điền động từ” a) Chuẩn bị - Các động từ ghi sẵn vào băng giấy: vỗ, tha, nhuộm, đánh thức, dậy, rải - Ghi vào bảng phụ tờ giấy to đoạn thơ: “ Tiếng chim …… cành Tiếng chim …… chồi xanh … Tiếng chim …… cánh bầy ong Tiếng chim …… nắng … đồng vàng thơm” b) Cách tiến hành: Chọn đội chơi, đội có học sinh Mỗi học sinh điền dòng thơ cho Sau đội cử bạn đọc diễn cảm đoạn thơ, biết nhấn mạnh vào động từ vừa điền Tính điểm đội có phần: - Điền nhanh, - Đọc thơ hay * Mục đích trò chơi: Luyện tập sử dụng động từ chỗ nhằm hồn thiện nội dung đoạn thơ gợi tả tiếng chim buổi sớm cảm nhận cách dùng từ sinh động đoạn thơ hay VD3: “ Điền tính từ” a) Chuẩn bị: Ghi tính từ màu trắng băng giấy: trắng phau, trắng bệch, trắng xố, trắng hồng, trắng nõn, trắng bạc - Viết câu có chỗ trống bảng phụ 17 Giáo viên gắn từ sai ý nghĩa vào chỗ trống (2 bảng gắn từ khác nhau) Tuyết rơi trắng phau màu Vườn chim chiều xế trắng xóa cánh cò Da trắng bệch người ốm o Bé khoẻ đơi má non tơ trắng bệch Sơn len trắng hồng bơng Làn mây trắng nõn bồng bềnh trời xanh b) Cách tiến hành: Chọn đội chơi, đội có em Mỗi em lên sửa câu Nếu thời gian em liên tiếp lên sửa lại hết Đáp án: Tuyết rơi trắng xố màu Vườn chim chiều xế trắng phau cánh cò Da trắng bệch người ốm o Bé khoẻ đơi má non tơ trắng hồng Sơn len trắng nõn bơng Làn mây trắng bệch bồng bềnh trời xanh * Mục đích: Luyện cách dùng tính từ màu trắng với sắc độ khác có tác dụng gợi tả Làm giàu vốn từ màu trắng thường dùng đoạn văn miêu tả 2.4 Kết thực Sau nhận lớp, tơi có ý định áp dụng biện pháp mà nghĩ từ lâu Thời gian đầu, tơi tiến hành cho em làm tập tìm từ loại danh từ, động từ, tính từ mà khơng áp dụng biện pháp đề tài Thời gian tiếp theo, tơi áp dụng biện pháp đề tài để em nhận diện danh từ, động từ, tính từ sau cho em làm tập kiểm nghiệm lại Kết thật đáng phấn khởi, so với lúc chưa áp dụng hiệu làm học sinh đạt cao Từ sở này, em phân tích loại câu xác, tìm chủ ngữ vị ngữ dễ dàng Qua việc cung cấp kiến thức từ loại học sinh thực hành dạng tập xác định sử dụng từ loại họ sinh lớp 4, tơi nhận thấy: Học sinh nắm vững thuật ngữ từ loại Phân biệt từ loại bản: danh từ, động từ, tính từ nhanh, xác, bị nhầm lẫn 18 Biết sử dụng từ loại câu văn chỗ Học sinh tự tin, hào hứng học đến phần Kết mơn học nâng cao Sau bảng thống kê kết ( tháng 3/2017) học sinh lớp 4A, làm số tập thực hành từ loại Tiếng việt có chương trình Tiểu học hành thực đề tài KÕt qu¶ T.S HS 25 -10 ®iĨm 7-8 ®iĨm 5-6 ®iĨm Điểm S.L % S.L % S.L % S.L % 28% 13 52% 20% 0% KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Lớp em cần có kiến thức vững từ loại Tiếng Việt để học tốt năm Là giáo viên tiểu học, tơi lưu ý nghiên cứu nội dung phương pháp truyền thụ, có hệ thống tập giúp học sinh thực hành để củng cố kiến thức Đặc biệt, ln phải lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích em tìm tòi tự rút kết luận cho Có vậy, em nhớ kỹ, nhớ lâu kiến thức khám phá Đặc biệt, tơi ý thời điểm thời lượng tung dạng tập tổ chức trò chơi phù hợp Mạnh dạn đề xuất ý kiến điều chỉnh số nội dung chưa hợp lý bổ sung kiến thức làm nội dung phong phú hơn, chất lượng Giáo viên ln có ý thức tơn trọng nhân cách ý kiến học sinh học Vận dụng hợp lý hình thức khen thưởng kịp thời, nhắm khuyến khích học sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo học tập, kích thích lòng ham học ý thức phấn đấu vươn lên học tập học sinh Xác định từ loại xác cho từ văn tiếng Việt vấn đề quan trọng lĩnh vực xử lý ngơn ngữ tự nhiên Việc xác định hỗ trợ cho việc phân tích cú pháp văn bản, góp phần giải tính đa nghĩa từ trợ giúp hệ thống rút trích thơng tin hướng đến ngữ nghĩa Qua việc cung cấp kiến thức từ loại cho học sinh thực hành dạng tập xác định sử dụng từ loại học sinh lớp 4, tơi nhận thấy: 19 Giáo dục ý thức ham học tập cho học sinh từ đầu ấn tượng quan trọng Yêu cầu, bắt buộc học sinh phải học thuộc phần lí thuyết từ loại Trên sở nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 4, giáo viên phải hệ thống hoá kiến thức, cung cấp thêm số tập khác Đồng thời rèn kỹ xác định, có biện pháp lồng ghép phù hợp với giảng dạy, ôn, luyện tập tập cụ thể Phải tạo tình có vấn đề buộc em phải tự tìm cách tháo gỡ có phát triển lực sáng tạo học sinh Phải dạy cho học sinh tự làm tập tương đối míi, đòi hỏi có tìm tòi sáng tạo cách hiểu Tõ nh÷ng ®iỊu ®· nãi ë trªn t«i cã mét sè kiÕn nghÞ, ®Ị xt nh sau: - §èi víi gi¸o viªn: Mçi ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i t×m tßi ®Ĩ biÕt cách xác định từ loại ngồi kiến thức sách giáo khoa - §èi víi tỉ chuyªn m«n, chuyªn m«n nhµ trêng cÇn tổ chức chun đề từ loại Trên đề xuất sáng kiến tơi Tơi mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp, BGH nhà trường cấp T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hoằng Anh, ngày 25 tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI VIẾT SKKN Tơi xin cam đoan SKKN thân tự viết, khơng chép nội dung người khác 20 Tào Quang Đổng Lê Thị Tâm 21 Tài liệu tham khảo STT Tên tác giả Tên tài liệu tham khảo Nhà XB Năm XB Diệp Quang Ban Hồng Văn Thung Ngữ pháp tiếng Việt/ Tập Giáo dục 1998 Lê Biên Từ loại Tiếng Việt đại Giáo dục 1999 Hồng Đức Huy Sổ tay tiếng Việt cấp Đồng Nai 1993 Lê Phương Nga Dạy học ngữ pháp Tiểu học Giáo dục 2000 22 ... hệ từ Đại từ ngơi Ghi nhớ : - Dựa vào giống đặc điểm ngữ pháp, từ phân thành loại, gọi từ loại - Từ loại loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp ý nghĩa khái qt - Các từ loại Tiếng Việt gồm : Danh từ, ... thuyết từ loại Từ loại lớp từ có chất ngữ pháp phân chia theo ý nghĩa khái qt, theo khả kết hợp với từ ngữ khác thực chức ngữ pháp định câu (Đinh Văn Đức - Ngữ pháp Tiếng Việt - Từ loại) Từ loại. .. niệm phân loại từ nhằm mục đích ngữ pháp, theo chất ngữ pháp từ (Lê Biên - Từ loại Tiếng Việt đại) Trong Từ điển Tiếng Việt - 2008 (trang 1327) định nghĩa Từ loại phạm trù ngữ pháp bao gồm từ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp HS lớp 4 hiểu và phân biệt nhanh từ loại tiếng việt , Một số biện pháp giúp HS lớp 4 hiểu và phân biệt nhanh từ loại tiếng việt , Một số biện pháp giúp HS lớp 4 hiểu và phân biệt nhanh từ loại tiếng việt , NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay