Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ và câu lớp 3

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 14:35

MỤC LỤC Đề mục Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh 2 3 3 2.2 nghiệm Các trò chơi ô chữ thiết kế tổ chức thực hiệu 2.3 2.4 3.1 3.2 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 14 14 14 15 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Như biết, chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng, phân môn Luyện từ câu chiếm vị trí quan trọng chương trình, có nhiệm vụ làm giàu vốn từ cho học sinh trang bị cho em số kiến thức từ, câu Từ câu có vai trò đặc biệt quan trọng hệ thống ngôn ngữ nói viết em sau Phân môn luyện từ câu lớp có dạng mở rộng vốn từ với lượng lớn Các tập mở rộng vốn từ vừa giúp học sinh lớp hình thành kiến thức cần thiết từ qua chủ điểm vừa rèn kĩ giao tiếp cách sinh động Một nội dung quan trọng việc rèn kỹ sử dụng Tiếng Việt bậc Tiểu học giúp học sinh biết sử dụng từ cách phù hợp viết, đặc biệt Tập làm văn Dùng từ đúng, phù hợp với nội dung văn cảnh, giúp em thể ý văn sáng sủa, rõ ràng, mặt khác giúp người đọc hiểu nội dung văn, câu văn cách dễ dàng, xác Vì vậy, muốn dạy tốt phân môn Luyện từ câu lớp người giáo viên cần vận dụng nhiều phương pháp hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Trong trò chơi học tập trò chơi đưa vào lớp học nhằm biến việc học tập lớp thành chơi, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức rèn kĩ dễ dàng hơn, hào hứng Khi vui chơi, không khí cổ vũ sôi tập thể, học sinh phát huy khả vốn có mình, làm cho trình nhận thức trở nên dễ dàng, hiệu Trò chơi học tập lúc đáp ứng hai nhu cầu học sinh - nhu cầu vui chơi nhu cầu học tập Trò chơi học tập tạo nên hình thức " học mà chơi, chơi mà học " khuyến khích Tiểu học việc tổ chức trò chơi học biện pháp hữu hiệu giúp học sinh học tập tiếp thu kiến thức tốt Từ lí cộng với kinh nghiệm đứng lớp, thường xuyên áp dụng trò chơi vào tiết học Luyện từ câu Tôi thấy trò chơi thật có hiệu cao học, lại dễ tổ chức, dễ thực hiện, tiết học lại sôi gây hứng thú cho học sinh Vì chọn nghiên cứu đề tài : " Thiết kế trò chơi ô chữ dạy Luyện từ câu lớp 3" làm đề tài nghiên cứu với mong muốn luyện tập buổi hai hấp dẫn đạt hiệu cao 1.2.Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu nội dung dạy học mở rộng vốn từ luyện tập từ chương trình luyện từ câu lớp để hiểu nội dung chương trình xếp nội dung từ học Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên tài liệu có liên quan phục vụ cho việc dạy học Từ thiết kế ô chữ từ cho phù hợp để đạt hiệu cao 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp thiết kế trò chơi ô chữ dạy Luyện từ câu lớp 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điều tra giáo dục - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Nội dung dạy học luyện từ câu trước hết xây dựng vốn từ mà học sinh cần lĩnh hội nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kĩ ngôn ngữ giáo dục nhân cách Chương trình Sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học xác định phạm vi vốn từ theo cấp học Việc cung cấp mở rộng vốn từ cho học sinh tổ chức theo chủ điểm Hệ thống chủ điểm giúp trình phát triển vốn từ học sinh dễ dàng gắn liền với ngữ cảnh có tính hệ thống: từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng Bên cạnh vốn từ, kĩ tìm hiểu nghĩa từ sử dụng phù hợp với mục đích hoàn cảnh giao tiếp nội dung dạy học quan trọng phần dạy học luyện từ câu Toàn nội dung từ lớp có 15 ứng với 15 chủ điểm Nội dung xếp dạng tập từ sau: - Loại tập giúp học sinh mở rộng vốn từ theo chủ điểm; - Loại tập giúp học sinh nắm nghĩa từ; - Loại tập giúp học sinh quản lí phân loại vốn từ; - Loại tập giúp học sinh luyện tập sử dụng từ Để giúp học sinh làm tốt tập nắm vững kiến thức luyện từ câu để vận dụng tốt người giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với đặc điểm học sinh, giúp học sinh hứng thú học tập học tập có hiệu Trò chơi học tập hình thức hoạt động đông đảo học sinh hứng thú tham gia lớp học Trò chơi học tập môn Tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho em học sinh thực hành rèn luyện kĩ nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tiếp thu kiến thức môn học cách tự giác, sáng tạo Tham gia vào trò chơi học tập, học sinh rèn luyện, phát triển trí tuệ, thể lực nhân cách, đáp ứng mục tiêu môn học Trò chơi học tập góp phần đổi phương pháp dạy học phân môn Luyện từ câu Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu, hình thành rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn học sinh Trò chơi học tập phần lớn xem thủ thuật, biện pháp củng cố kiến thức mà học sinh vừa học tiết học Tuy nhiên, trò chơi học tập tổ chức tất khâu tiến trình tiết học sau số học, học sinh có kiến thức tổng hợp Tôi thiết nghĩ trò chơi học tập phương tiện có ý nghĩa việc góp phần đổi phương pháp dạy học luyện từ câu nhằm phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Về phía học sinh: Ngay từ đầu năm học, nhận lớp, tiến hành khảo sát chất lượng học luyện từ câu học sinh lớp Tôi thấy em dừng lại mức hoàn thành tập sách giáo khoa Kiến thức luyện từ câu nắm chưa sâu Học sinh chưa hiểu nghĩa từ cách chắn Từ việc sử dụng từ để viết câu, viết đoạn văn em chưa tốt Học sinh viết câu văn lủng củng, chưa rõ nghĩa Sở dĩ học sinh chưa thật hứng thú học môn Luyện từ câu, chưa tích cực tự giác tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động - Về phía giáo viên: Các thầy cô giáo hầu hết tích cực đổi phương pháp dạy học Luyện từ câu Thực tế, có nhiều thầy cô giáo áp dụng hình thức tổ chức dạy học hiệu Có nhiều cô giáo thành công tổ chức trò chơi học tập tưởng chừng đơn giản tập sách giáo khoa thực hình thức trò chơi đến trò chơi giáo viên tự thiết kế chuyên gia, tác giả sách giáo khoa biên soạn Song có thầy cô giáo không thành công sử dụng phương pháp Có tiết, giáo viên tiến hành 4; trò chơi vận động; học sinh liên tục vỗ tay reo hò cổ vũ, không thời gian để em lắng đọng đầu óc mà ngẫm nghĩ, nhận xét, suy luận ghi nhớ Lại có nhiều trò chơi mà có vài em chơi em khác hò reo cổ vũ, nghĩa có vài em học mà thôi… Trước thực tế đó, trăn trở phải làm để tổ chức trò chơi học tập giúp học sinh hứng thú học Luyện từ câu học tập có chất lượng nghiên cứu, tìm tòi thiết kế số trò chơi ô chữ để dạy Luyện từ câu lớp sau: 2.3 Các trò chơi ô chữ thiết kế tổ chức thực hiệu quả: Sau học xong chủ điểm đó, để củng cố lại kiến thức vừa học, giáo viên đưa ô chữtừ ngữ có liên quan đến chủ điểm vừa học Giáo viên chọn từ hàng dọc từ ngữ có nghĩa gần nghĩa với chủ điểm, sở chọn từ hàng ngang với gợi ý từ gợi ý nghĩa từ, hoạt động tương ứng vật CHỦ ĐIỂM : TRƯỜNG HỌC Ô chữ: Hoạt động Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ ngữ trường học tìm nhanh từ ngữ hoạt động trường - Học sinh thêm yêu gắn bó với trường Gợi ý: Các từ hàng ngang từ hoạt động quen thuộc học sinh nhà trường Ngoài chữ từ hàng dọc, giáo viên đưa thêm chữ đầu hàng ngang trường hợp học sinh gặp khó khăn học sinh chọn hàng ngang để giải ô chữ không thiết phải chọn V H S O Ạ K H T H Đ L V N T G Đáp án: Các từ ngữ hàng ngang là: vui chơi, kéo co, sinh hoạt sao, học tập, hát đồng ca, lao động, vẽ tranh, trồng CHỦ ĐIỂM MĂNG NON Ô chữ: măng non Mục tiêu: - Tìm nhanh từ tính nết tốt trẻ em; - Củng cố mở rộng vốn từ ngữ trẻ em; - Rèn trí thông minh, khả phân tích, khái quát nhanh nghĩa từ Chuẩn bị: Phần mềm powerpoint để trình chiếu ô chữ hoặc: kẻ giấy rôki loại to để hoạt động lớp in phiếu học tập tới hs ( phần chuẩn bị để thực giải ô chữ giống nhau) Dựa vào từ hàng dọc ô chữ tìm từ hàng ngang, hàng ngang là từ đức tính tốt trẻ em Gợi ý: từ hàng ngang số 1, 4, ghi " Điều Bác Hồ dạy" học sinh gặp khó khăn giải ô chữ, giáo viên gợi ý chữ M Ă N G N O N Đáp án: từ hàng ngang là: khiêm tốn, chăm chỉ, siêng năng, dũng cảm, ngoan ngoãn, đoàn kết, cần cù CHỦ ĐIỂM THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ô CHỮ: THÀNH PHỐ Mục tiêu: Củng cố từ mở rộng vốn từ ngữ thành thị, nông thôn cho học sinh đồng thời rèn trí thông minh khả phản ứng nhanh Gợi ý : Từ ngữ hàng ngang từ ngữ vật nông thôn thành phố, em dựa vào chữ từ hàng dọc gợi ý để tìm nhang từ ngữ hàng ngang Cửa hàng lớn bán thực phẩm hàng hoá đủ loại, người mua tự vào chọn hàng quầy toán Nơi người tạm Nơi gia đình Vườn công công cộng, người thường đến thư giãn, vui chơi Nơi để học tập Nơi người lại Tủ giá quây quanh người bán hàng Người ta trồng nhiều làm xanh, đẹp phố T H À N H P H Đáp án: Các từ hàng ngang là: siêu thị, khách sạn, nhà cửa, công viên, trường học, đường phố, quầy hàng, cối Ô CHỮ: NÔNG THÔN Gợi ý: Hãy tìm bí mật hàng ngang, hàng ngang từ ngữ vật có nông thôn Chỗ đào sâu để lấy nước mạch Loài lương thực có bắp Tên gọi khác đồng ruộng Nơi người lại Con vật nuôi để cày ruộng Nhà dân làng đến cúng tế, hội họp hay bầu cử Gần nghĩa với xóm làng Khu đất xung quanh nhà khu đất rộng trồng ăn N Ô N G T H Ô N Đáp án: Các từ hàng ngang là: giếng nước, ngô đồng, cánh đồng, đường làng, trâu, đình làng, thôn xóm, vườn CHỦ ĐIỂM CỘNG ĐỒNG Ô chữ: Cộng đồng Mục tiêu: - Rèn kĩ đoán nhanh từ biết nghĩa; - Củng cố nghĩa từ mở rộng vốn từ ngữ cho hs đồng thời rèn trí thông minh khả phản ứng nhanh Gợi ý: Hãy tìm từ hàng dọc ô chữ với gợi ý từ hàng ngang theo thứ tự từ hàng ngang từ có tiếng cộng tiếng đồng có nghĩa chung người cộng đồng Những người chí hướng Những người làm việc Những người tuổi Những người học khoá Những người đội ngũ Những người độ tuổi từ đến tuổi Cùng nghĩa với đồng niên Những người nghề C N G Đ N G Đáp án: Các từ hàng ngang là: đồng chí, cộng sự, đồng niên, đồng khoá, đồng đội, nhi đồng, đồng nghiệp Ô CHỮ ĐỒNG CA Gợi ý: Các từ hàng ngang từ có tiếng cộng tiếng đồng có nghĩa chung hoạt động cộng đồng Cùng ý với Cùng ý với tình Cùng lòng Cùng diễn thể dục Cùng làm chung việc Cùng phát tiếng N G Đ C A Đáp án: Các từ hàng ngang là: đồng ý, đồng tình, đồng lòng, đồng diễn, cộng tác, đồng CHỦ ĐIỂM : LỄ HỘI Ô chữ: Hội vui Mục đích: - Củng cố hệ thống hoá từ ngữ lễ hội - Rèn kĩ tìm nhanh từ ngữ trò chơi lễ hội hội Gợi ý: Dựa vào gợi ý chữ có hàng dọc, em tìm tên số hội thường tổ chức lễ hội ngày hội lớn Hội có trổ tài diều đủ loại Hội có tham gia đô vật Hội tổ chức sông Hội thường tổ chức tây nguyên Hội có góp công ngựa Hội dịp để liền anh, liền chị đua tài H I V U I Đáp án: Các hội nhắc đến ô chữ là: thả diều, hội vật, bơi trải, đua voi, đua ngựa, hội lim Ô CHỮ : HOẠT ĐỘNG Gợi ý: Mỗi hàng ngang số hoạt động trò chơi thường tổ chức lễ hội hội em dựa vào gợi ý để tìm tên hoạt động trò chơi Gà chọi, đá, mổ Trống, dây chão, hai đội Xe đạp, đích Vua, xe, tốt Giá đu, nam nữ niên 10 Mâm lễ, đầu Chú tễu Hương, hoa H O Ạ T Đ N G Đáp án: Các từ ngữ hàng ngang là: chọi gà, kéo co, đua xe đạp, chơi cờ tướng, đánh đu, đội lễ, múa rối nước, cúng phật CHỦ ĐIỂM : BẢO VỆ TỔ QUỐC Ô chữ: Anh hùng Mục tiêu: - Củng cố hệ thống hoá từ ngữ bảo vệ tổ quốc - Rèn khả ghi nhớ anh hùng dân tộc giáo dục truyền thống dân tộc Gợi ý: Mỗi hàng ngang có ghi tên anh hùng, em dựa vào gợi ý để tìm tên anh hùng Triệu Việt Vương Nữ tướng cưỡi voi đánh giặc Anh hùng áo vải Lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam 11 Nhân dân tôn ông Bố Đại Vương Đại phá quân Nguyên sông Bạch Đằng Đại phá quân Tống sông Như Nguyệt A H H Ù N N G Đáp án: Các anh hùng là: Triệu Quang Phục, Trưng Trắc, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh, Phùng Hưng, Trần Quốc Tuấn, Lí Thường Kiệt CHỦ ĐIỂM SÁNG TẠO Ô chữ: Sự sáng tạo Mục tiêu: - Mở rộng tích cực hoá vốn từ sáng tạo - Rèn kĩ tìm nhanh từ trí thức Gợi ý: Từ hàng ngang từ người trí thức, em dựa vào chữ từ hàng dọc dựa vào hoạt động, đặc đểm ngừơi trí thức để tìm đáp án Nghiên cứu lịch sử Thiết kế nhà Chế thuốc chữa bệnh Làm báo Vẽ đồ hoạ nhà cửa Hiểu biết rộng 12 Sáng tác thơ Sáng tác âm nhạc dạy học S Ự S Á N G T Ạ O Đáp án: Các từ hàng ngang là: nhà sử học, kĩ sư xây dựng, dược sĩ, nhà báo, kiến trúc sư, nhà thông thái, nhà thơ, dược sĩ, giáo viên 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: - Qua thời gian đưa trò chơi ô chữ tiết dạy ôn tập từ Học sinh thực tìm từ cách chắn Từ việc ứng dụng viết câu viết đoạn văn em dần khắc phục thiếu sót sử dụng từ không mà trước em thường mắc phải - Tạo không khí thi đua sôi giưã tổ, nhóm cá nhân lớp học Không khí lớp học sôi nổi, hào hứng, học sinh tự giác học tập Hiệu đôi bạn học tập phát huy cách tối đa qua cách làm việc theo cặp - Khả giao tiếp, lực tự học học sinh đựơc phát huy cách triệt để Trước kia, học sinh nhút nhát, em ngại tìm từ theo chủ đề, sau giải ô chữ em bớt tự ti chủ động làm mạnh dạn học tập - Tạo điều kiện cho học sinh thể khả vận dụng kiến thức vào việc thực hành rèn luyện phát triển sáng tạo trình học tập 13 - Học sinh ham thích học môn Luyện từ câu Các em mạnh dạn, tự tin, chủ động tìm hiểu, nắm bắt chiếm lĩnh kiến thức KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu thực sáng kiến kinh nghiệm này, thân nhận thấy đưa hình thức trò chơi vào học luyện từ câu trường tiểu học cần thiết Bởi sử dụng trò chơi học tập không giúp học sinh nắm vững củng cố nội dung kiến thức cách nhẹ nhàng mà giúp học sinh phát triển lực duy, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, khả diễn đạt mạch lạc, tạo hứng thú học tập, tạo niềm vui lòng say mê yêu thích học tiếng việt Từ rèn luyện đức tính chăm chỉ, tự tin, động, sáng tạo, góp phần rèn luyện cho học sinh đức tính, phẩm chất phong cách làm việc người lao động Sau tham gia chơi, tất học sinh phấn chấn, vui vẻ bước vào học cách hứng thú, làm cho chất lượng học khác đạt hiệu Để tổ chức hiệu trò chơi dạy Luyện từ câu, thấy cần vận dụng tốt vào khâu chuẩn bị, hướng dẫn tổ chức cho em chơi trò chơi cách thường xuyên, em thực tốt, dạy sôi nổi, hứng thú đạt hiệu rõ rệt Tôi hy vọng thành công qua đề tài: " Thiết kế trò chơi ô chữ phân môn Luyện từ câu lớp 3" góp phần thắng lợi việc nâng cao chất lượng dạy học Qua đề tài rút số kinh nghiệm sau: - Giáo viên cần nghiên cứu chương trình để nắm bắt nội dung cách chắn có hệ thống Nghiên cứu nội dung kiến thức sở sử dụng phương pháp hình thức tổ chức cho phù hợp đối tượng học sinh lớp - Khi thiết kế tổ chức trò chơi học tập phải đảm bảo yêu cầu: Mỗi trò chơi học tập phải góp phần vào việc thực mục tiêu dạy học; phải chuẩn bị chu đáo phù hợp với đối tượng học sinh; phải tổ chức cho tất học sinh nhóm tham gia; không để thời gian chơi kéo dài, ảnh hưởng đến việc học làm trẻ hứng thú; quan tâm, khích lệ, động viên, tránh làm cho học sinh không hoàn thành nhiệm vụ chơi - Xây dựng hệ thống câu hỏi, cách thực cho tập cần dự kiến tình nảy sinh để giải cho thấu đáo - Chủ động tình huống, gợi cho học sinh suy nghĩ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, tạo thói quen tự học, tự tìm tòi kiến thức 14 - Cần tạo cho học sinh có hứng thú học tập, tìm tòi sáng tạo tập hình thức trò chơi gợi mở trí thông minh em học sinh, kích thích học sinh say mê môn học - Trong giảng dạy nghiên cứu người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ tránh nôn nóng chưa thấy kết tìm cách khắc phục điểm yếu, điểm chưa phù hợp để lựa chọn phương pháp tối ưu - Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, lực chuyên môn phục vụ đáp ứng yêu cầu giáo dục 3.2 Kiến nghị - Nhà trường: quan tâm tạo điều kiện sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện để dạy buổi/ ngày - Đưa đề tài hội thảo chuyên đề tổ chuyên môn để phân tích thống phương pháp tối ưu nhất, phù hợp với nhận thức học sinh trường - Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trường tiểu học Đông Thọ - Giáo viên: xây dựng thái độ, động học tập đắn xây dựng phong trào thi đua học tập tốt học sinh Thường xuyên theo dõi khả tiếp thu học sinh để điều chỉnh, lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp tạo môi trường học tập thoải mái, động viên khen ngợi học sinh kịp thời Mặc dù cố gắng thời gian nghiên cứu chưa nhiều, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên phạm vi sáng kiến kinh nghiệm xây dựng số trò chơi góp phần đổi phương pháp, nâng cao hiệu dạy học dựa đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp Tuy vậy, việc làm giúp nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho thân để tham gia công tác giảng dạy tốt Qua thực tế giảng dạy, thấy việc tổ chức loại hình "Trò chơi ô chữ" dạy học luyện từ câu cần thiết loại hình có hiệu dạy học cao đòi hỏi người giáo viên phải biết đưa lúc, chỗ, lạm dụng kết ngược lại Trên sáng kiến kinh nghiệm" Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ lớp 3" thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi hạn chế Tôi mong góp ý bạn đồng nghiệp hội đồng khoa học cấp Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận nhà trường P.Hiệu trưởng Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác 15 Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Dậu Nguyễn Thị Hoa 16 ... chức trò chơi học tập giúp học sinh hứng thú học Luyện từ câu học tập có chất lượng nghiên cứu, tìm tòi thiết kế số trò chơi ô chữ để dạy Luyện từ câu lớp sau: 2 .3 Các trò chơi ô chữ thiết kế tổ... thực tốt, dạy sôi nổi, hứng thú đạt hiệu rõ rệt Tôi hy vọng thành công qua đề tài: " Thiết kế trò chơi ô chữ phân môn Luyện từ câu lớp 3" góp phần thắng lợi việc nâng cao chất lượng dạy học Qua... cho việc dạy học Từ thiết kế ô chữ từ cho phù hợp để đạt hiệu cao 1 .3 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp thiết kế trò chơi ô chữ dạy Luyện từ câu lớp 1.4 Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ và câu lớp 3 , Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ và câu lớp 3 , Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ và câu lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay