Một số kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử địa lý lớp 4

19 90 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 10:43

... trình học tập Đó phần kinh nghiệm mà đúc kết trình dạy học từ áp dụng phương pháp dạy học Vì chọn đề tài SKKN: Một số kinh nghiệm thiết kế tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Địa. .. thức tổ chức dạy học môn Lịch sử Địa lí lớp 2 .Thiết kế trò chơi cho nhằm ứng dụng kiến thức, kĩ môn Lịch sử, Địa lí vào giải tình thực tế đời sống hàng ngày, đồng thời hoạt động trò chơi học tập. .. đứng lớp, dự thăm lớp khối 4, thực tế cho thấy: Giáo viên đứng lớp quan tâm đến việc vận dụng Trò chơi học tập vào dạy môn lịch sử địa lý : vận dụng trò chơi học tập vào hoạt động dạy học làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử địa lý lớp 4 , Một số kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử địa lý lớp 4 , Một số kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử địa lý lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay