Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10

5 1,967 14
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

Phiếu biên soạn Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan Ngời biên soạn : Họ và tên : Khiếu Văn Đoạt Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trờng THPT Phạm Văn Nghị Nam Định Môn : Địa Lý Lớp : 10 Số trang của phiếu :05 Chơng :III Mã Tên chơng : Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí Chủ đề Mã Tên chủ đề: Bài 7,8,9,9(T 2 ),11,12,13,15,16,17,18,19 Kỹ năng : Địa Lý Mã Tên kỹ năng: TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ 1 Phần dẫn : Từ nhân ra ngoài,cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự có các lớp : A, Nhân , lớp man ti, vỏ lục địa và vỏ đại dơng. B, Nhân , lớp Manti , vỏ lục địa , vỏ đại dơng. C, Nhân , Lớp manti,vỏ đại dơng , vỏ lục địa. D, Nhân , vỏ lục địa , vỏ đại dơng, lớp Manti. Đáp án : A Nhận biết 2 Phần dẫn : Lóp vỏ đại dơng khác với lớp vỏ lục địa ở điểm : A, Không có tầng đá trầm tích. B, Không có tầng granit. C, Có một ít tầng granit. D, Có một ít tầng trầm tích. Đáp án : C Thông hiểu 3 Phần dẫn : Vận động theo phơng thẳng đứng không phải là nguyên nhân tạo ra : A, Lục địa và hải dơng. B, Hiện tợng uốn nếp. C, Hiện tợng biển tiến và biển thoái. D, Hiện tợng macma dâng lên trong vỏ trái đất. Đáp án : B Nhận biết 4 Phần dẫn : Địa hào đợc hình thành do : A, Các lớp đá có bộ phận trồi lên. B, Các lớp đá có bộ phận sụt xuống. C, các lớp đá uốn thành nếp. D, Các lớp đá bị nén ép. Đáp án : B Nhận biết 5 Phần dẫn : Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực ? A, Khí hậu (nhiệt độ, gió, ma .). B, Nớc (nớc chảy, nớc ngầm, băng hà, sóng biển .). C, Năng lợng của sự phân huỷ chất phóng xạ. Thông hiểu 1 TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ D, Sinh vật (động thực vật và con ngời). Đáp án: C Phần dẫn : Trong số dới đây, địa hình nào không phải là địa hình cacxtơ ? A, Các đảo trong vịnh Hạ Long. B, Động Phong Nha. C, Núi Bà Đen (Tây Ninh). D, Cánh đồng Tam Thanh (lạng Sơn). Đáp án : C 7 Phần dẫn : Đồng bằng châu thổ là dạng địa hình đợc hình thành bởi quá trình : A, Xâm thực. B, Tích tụ. C, Bào mòn. D, Vận chuyển vật liệu xâm thực. Đáp án :B Thông hiểu 8 Phần dẫn : Địa hình phi- o là sản phẩm của : A, Tác động của nớc. B, Tác động của gió. C, Tác động của sóng biển. D, tác động của băng hà. Đáp án : D Nhận biết 9 Phần dẫn: Từ bề mặt đát trở lên khí quyển có 5 tầng , thứ tự là : A, Tầng đối lu,tầng bình lu,tầng giữa, tầng ion, tầng ngoài. B, Tầng đối lu, tầng bình lu, tầng giữa, tầng ngoài , tầng ion. C, Tầng đối lu , tầng bình lu, tầng ion, tầng giữa , tầng ngoài. D, Tầng bình lu, tầng giữa , tầng đối lu, tầng ion, tầng ngoài. Đáp án : A Nhận biết 10 Phần dẫn : Các khối khí chính trên trái đất có tên là : A, Bắc cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo . B, Bắc cực, Nam cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo. C, Nam cực , ôn đới , chí tuyến ,xích đạo. D, Cực ,ôn đới, chí tuyến, xích đạo . Đáp án: B Thông hiểu 11 Phần dẫn : Loại gió nào sau đây không đợc gọi là gió địa phơng : A, Gió biển và gió đất. B, Gió núi và thung lũng . C, Gió mùa. D, Gió fơn. Đáp án : C Thông hiểu 2 6 Vận dụng TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ 12 Phần dẫn : Về mùa đông gió mậu dịch ở bán cầu bắc có hớng : A, Đông bắc. B, Đông nam. C, Tây bắc - Đông nam. D, Đông nam - Tây bắc. Đáp án : A Nhận biết 13 Phần dẫn :Mây sẽ tạo thành ma, khi : A, Kích thớc lớn đến mức độ nhất định. B, Trọng lợng lớn đến mức độ nhất định. C, Sự ngng đọng hơi nớc đã đến mức bão hoà. D, Kích thớc đủ lớn để thắng đợc cái luồng không khí thẳng đẩy lên. Đáp án : D Vận dụng 14 Phần dẫn : Khu vực có ma nhiều thờng nằm ở . A, Sâu trong các lục địa. B, Miền có gió mậu dịch. C, Miền có gió mùa. D, Miền có gió địa phơng. Đáp án : C Vận dụng 15 Phần dẫn: Nhân tố quyết định đến chế độ nớc sông là : A, Địa thế, địa chất. B, Cây cỏ. C, Hồ đầm. D, Chế độ ma và nhiệt độ. Đáp án : D Vận dụng 16 Phần dẫn : ở khúc sông hẹp , nớc chảy : A, Chậm B, Nhanh . C, Bình thờng D, rất chậm . Đáp án : B Nhận biết 17 Phần dẫn : Thuỷ triều lớn nhất khi: A, Mặt trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời. B, Mặt Trăng ở vị trí thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất. C, Trái Đất ở vị trí vuông góc với Mặt Trăng và Mặt Trời. D, Mặt Trăng ở vị trí thẳng góc với Trái Đất. Đáp án : B Vận dụng 18 Phần dẫn : Nơi có khí hậu ẩm, ma nhiều là : A, Bờ Đông của lục địa ở đai chí tuyến. B, Bờ Tây của lục địa ở đai chí tuyến. C, Bờ Đông của lục địa ở vùng cực. Vận dụng 3 TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ D, Bờ Tây của lục địa ở ôn đới. Đáp án : A 19 20 Phần dẫn : Đất đợc hình thành từ đá badan thờng có đặc điểm : A, Nghèo chất dinh dỡng và chua. B, Giàu chất dinh dỡng và ít chua. c, Nghèo chất dinh dỡng và ít chua. D, Giàu chất dinh dỡng và chua. Đáp án: B Phần dẫn : Đối với đất, địa hình không có vai trò trong việc: A, Làm tăng sự xói mòn. B, Làm tăng sự bồi tụ. C, Thay đổi thành phần cơ giới của đất. D, Tạo ra các vành đai đất. Đáp án :C Thông hiểu Nhận biết 21 Phần dẫn : Sinh quyển là: A, Nơi sinh sống của thực vật và động vật. B, Là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống. C, Là quyển của Trái Đất, trong đó thực vật và động vật sinh sống. D, Nơi sinh sống của toàn bộ sinh vật. Đáp án : B Thông hiểu 22 Phần dẫn : Đặc điểm nào sau đây không phải của rừng nhiệt đới ẩm ? A, Nhiều tầng tán. B, Nhiều dây leo chằng chịt. C, Khá thuần nhất về thành phần loài. D, Thực vật phát triển rất mạnh. Đáp án :C Nhận biết 23 Phần dẫn :Nguyên nhân tạo ra sự phân bố thảm thực vật và đất theo vĩ độ là : A, Quan hệ nhiệt và ẩm. B, ánh sáng và ẩm. C, Độ cao. D, Lợng ma. Đáp án : A Vận dụng 24 Phần dẫn :Đặc điểm nào dới đây không thuộc đất và sinh vật đới đài nguyên ? A, Thực vật chỉ có rêu, địa y và một số cây bụi thấp. Nhận biết 4 TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ B, Có nhiều bò sát, ếch nhái. C, Đất rất lạnh, ẩm. D, Có nhiều đầm lầy. Đáp án : B 25 Phần dẫn : Đất pheralit đỏ vàng thờng không đợc hình thành trong điều kiện : A, Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. B, Khí hậu nhiệt đới gió mùa. C, Khí hậu cận xích đạo. D, Vùng rất khô hạn của nhiệt đới và cận nhiệt. Đáp án: D Vận dụng 26 Phần dẫn : Cây có lá rộng thờng đợc sinh trởng ở loại đất có đặc tính : A, Tầng mỏng,nghèo chất dinh dỡng,thừa ẩm. B, Tầng dày, tính chất vật lý tốt,độ ẩm tốt. C, Tầng mỏng,nghèo chất dinh dỡng,độ ẩm bình thờng. D, Tầng dày,tính chất vật lý tốt,thiếu ẩm. Đáp án: Vận dụng Ngày 5 tháng 1 năm 2008 Ngời biên soạn Khiếu Văn đoạt 5 . Phiếu biên soạn Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan Ngời biên soạn : Họ và tên : Khiếu Văn Đoạt Chức. 2 ),11,12,13,15,16,17,18,19 Kỹ năng : Địa Lý Mã Tên kỹ năng: TT Nội dung câu hỏi và đáp án Mức độ 1 Phần dẫn : Từ nhân ra ngoài,cấu tạo bên trong của Trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10, Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10, Câu hỏi trắc nghiệm ĐL 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn