Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt)

16 108 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 15:47

... chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk cần thi t * Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk * Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối... Thi t kế vẽ thi công QLNN Quản lý nhà nước VBQPPL Văn quy phạm pháp luật HĐXD Hợp đồng xây dựng MỞ ĐẦU * Tên Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH Milk. .. Đối tượng nghiên cứu: Phần th n nhà máy sữa TH Milk - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý chất lượng thi công dự án nhà máy sữa TH Milk giai đoạn chuẩn bị xây lắp th c xây lắp công trình   *
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt), Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt), Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công nhà máy sữa TH milk (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn