Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới đề thám, thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng (tt)

24 122 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN ANH QUẾ QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN ANH QUẾ KHÓA: 2012 – 2014 QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số : 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ ANH Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo – TS Vũ Anh, người tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Sở ban ngành tỉnh Cao Bằng, UBND thành phố Cao Bằng, phòng Quản đô thị thành phố Cao Bằng Ban Quản dự án đô thị Sở Xây dựng Cao Bằng cung cấp tài liệu, số liệu để thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Sở Xây dựng Cao Bằng, đơn vị công tác, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thời gian thực luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học, đơn vị, thầy, cô giáo cán Trường Đại học Kiến trúc Nội tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành khóa học Trân trọng cảm ơn./ Nội, tháng năm 2015 Nguyễn Anh Quế LỜI CAM ĐOAN Luận văn nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Nội, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Anh Quế MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình A LỜI MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Một số khái niệm B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG 1.1 Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 1.1.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội 1.1.3 Thực trạng quy hoạch sử dụng đất kiến trúc cảnh quan 1.1.4 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 10 1.1.5 Thực trạng công tác quản hệ thống HTKT thành phố Cao Bằng 13 1.2 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám 15 thành phố Cao Bằng 1.2.1 Tổng quan khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng 15 1.2.2 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 17 1.2.3 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 20 1.3 Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng 25 1.3.1 Thực trạng công tác quản kỹ thuật 25 1.3.2 Thực trạng máy tổ chức quản lực quản 28 1.3.3 Thực trạng tham gia cộng đồng quản hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng 1.3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng 30 30 CHƯƠNG II CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, 37 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 2.1 Cơ sở thuyết quản hệ thống HTKT đô thị 37 2.1.1 Vai trò đặc điểm hệ thống HTKT đô thị 37 2.1.2 Các yêu cầu kỹ thuật hệ thống HTKT đô thị 39 2.1.3 Các yêu cầu, nguyên tắc quản hệ thống HTKT đô thị 45 2.1.4 Các yêu cầu, nguyên tắc hình thức thiết lập cấu tổ chức quản hệ thống HTKT đô thị 2.1.5 Vai trò tham gia cộng đồng quản hệ thống HTKT đô thị 2.2 Cơ sở pháp quản hệ thống HTKT Khu đô thị Đề 46 50 51 Thám, thành phố Cao Bằng 2.2.1 Hệ thống văn quy phạm quản HTKT đô thị 51 2.2.2 Các văn quy phạm mô hình quản 54 2.3 Định hướng phát triển hệ thống HTKT thành phố Cao Bằng 54 2.3.1 Định hướng phát triển hệ thống HTKT thành phố Cao Bằng 54 2.3.2 Định hướng phát triển hệ thống HTKT Khu đô thị Đề Thám 56 2.4 Kinh nghiệm quản hệ thống HTKT đô thị Việt Nam giới 2.4.1 Kinh nghiệm giới 59 2.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 60 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GÓP PHẦN QUẢN TỐT HỆ THỐNG HẠ 63 TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG 3.1 Đề xuất số giải pháp kỹ thuật để quản tốt hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng 3.1.1 Quản mạng lưới đường giao thông, xây dựng qua công tác cắm mốc giới 3.1.2 Khớp nối với hệ thống HTKT bên khu đô thị 63 63 67 3.1.3 Tăng cường quản chất lượng xây dựng hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám 73 3.2 Đề xuất chế, sách cấu tổ chức quản 78 3.2.1 Đề xuất bổ sung chế, sách quản hệ thống HTKT đô thị thành phố Cao Bằng 78 3.2.2 Đề xuất mô hình quản hệ thống HTKT đô thị thành phố Cao Bằng 85 3.3 Sự tham gia cộng đồng quản hệ thống HTKT đô thị 90 3.3.1 Sự tham gia cộng đồng giai đoạn thực đồ án quy hoạch 90 3.3.2 Sự tham gia cộng đồng giai đoạn đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng 92 C PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 KẾT LUẬN 95 KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VÀ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Hạ tầng kỹ thuật QLDA Quản dự án QLĐT Quản đô thị KĐTM Khu đô thị TP Thành phố NĐ-CP Nghị định phủ NXB Nhà xuất QCXD Quy chuẩn xây dựng TXCDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng, biểu Tên bảng biểu Bảng1.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Cao Bằng Bảng 1.2 Bảng quy hạch sử dụng đất khu ĐTM Đề Thám Bảng 1.3 Bảng tổng hợp phụ tải điện khu ĐTM Đề Thám Bảng 1.4 Bảng khối lượng thoát nước sinh hoạt Bảng 1.5 Bảng khối lượng thoát nước thải công nghiệp Bảng 2.1 Quy định loại đường đô thị Bảng 3.1 Bảng thống kê vị trí nút giao thông đấu nối Bảng 3.2 Bảng thống kê vị trí nút cấp nước chờ đấu nối Bảng 3.3 Bảng thống kê vị trí nút thoát nước chờ đấu nối DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Hình 1.1 Hiện trạng khu phố thương mại Hình 1.2 Hiện trạng Khu trung tâm hành tỉnh Hình 1.3 Hiện trạng Khu dân cư Hình 1.4 Hiện trạng giao thông đối ngoại thành phố Cao Bằng Hình 1.5 Hiện trạng phân khu lưu vực thoát nước thành phố Cao Bằng Hình 1.6 Hiện trạng cấp điện thành phố Cao Bằng Hình 1.7 Hiện trạng cấp nước thành phố Cao Bằng Hình 1.8 Bộ máy quản HTKT TP Cao Bằng Hình 1.9 Sơ đồ vị trí khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng Hình 1.10 Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đề Thám Hình 1.11 Hiện trạng tuyến giao thông quốc lộ Hình 1.12 Hình 1.13 Hiện trạng San gạt tổng thể khu trung tâm trị Đề Thám Hiện trạng Tuyến cấp điện dọc theo đường tránh Hình 1.14 Sơ đồ máy quản HTKT khu đô thị Đề Thám Hình 1.15 Cưỡng chế trình giải phóng mặt khu đô thị Đề Thám Hình 1.16 Hình ảnh đấu nối trộm nước hộ dân khu tái định cư khu đô thị Đề Thám Hình 1.17 Hình ảnh Tình trạng lấn chiếm vỉa dọc theo tuyến quốc lộ khu đô thị Đề Thám Hình 2.1 Sơ đồ mô hình cấu trực tuyến Hình 2.2 Sơ đồ mô hình cấu chức Hình 2.3 Sơ đồ mô hình cấu trực tuyến - chức Hình 2.4 Một góc đường phố thành phố Đà Lạt Hình 2.5 Bến xe khách, giao thông nội thành thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Sử dụng mốc giới quản HTKT Sơ đồ vị trí đấu nối hệ thống đường giao thôngđồ vị trí đấu nối hệ thống cấp nước khu đô thị Đề Thám Sơ đồ vị trí đấu nối hệ thống thoát nước khu đô thị Đề Thám Vị trí đấu nối cống thoát nước khu đô thị với hệ thống thoát nước chung thành phố Hình 3.6 Sơ đồ quản thi công xây dựng hạng mục công trình HTKT Hình 3.7 Sơ đồ nội dung quản thi công xây dựng công trình HTKT Hình 3.8 Mô hình tổ chức quản HTKT Khu đô thị Đề Thám Hình 3.9 Sơ đồ mô hình tổ chức phòng kỹ thuật Hình 3.10 Sơ đồ quản hệ thống HTKT khu đô thị Hình 3.11 Sơ đồ tham gia cộng đồng giai đoạn quản hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng A LỜI MỞ ĐẦU * chọn đề tài Trong năm gần đây, với tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước, kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng Ðến nay, đô thị Việt Nam khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế, hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch kinh tế, cấu lao động địa phương, vùng nước Cùng với tăng trưởng số lượng chất lượng đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng mới, góp phần đắc lực vào nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, bước cải thiện nâng cao chất lượng sống dân cư đô thị, tạo lập tảng phát triển đô thị bền vững Được quan tâm đạo Chính phủ, Bộ, ngành địa phương với huy động nguồn lực toàn xã hội nên nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thu gom xử chất thải rắn, nghĩa trang đầu tư xây dựng đô thị Mặc dù vậy, năm qua công tác quản đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam nhiều bất cập, chưa trọng, quan tâm cách mức, chưa đáp ứng sở, động lực khai thác, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội đô thị Thành phố Cao Bằng thành phố trực thuộc tỉnh Cao Bằng thành lập theo Nghị Chính phủ số 60/NQ-CP ngày 25/9/2012, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Cao Bằng Trong giai đoạn thực công nghiệp hóa đại hóa, Thành phố Cao Bằng có vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng toàn tỉnh, cửa ngõ phía Bắc giữ vai trò quan trọng trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn tỉnhthành phố thành lập nên tốc độ gia tăng dân số, trình đô thị hoá diễn mạnh mẽ sâu sắc dẫn đến nhu cầu nâng cấp, mở rộng phát triển đô thị hình thành khu đô thị mới, có khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng đầu tư xây dựng với tổng diện tích 1.800 Gồm chức năng: Khu trung tâm hành tỉnh; trung tâm thương mại dịch vụ; trung tâm thể dục thể thao; giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế; phát triển khu đô thị mới; khu lâm viên, công viên xanh Với chức nhằm tạo lập hình ảnh khu đô thị trung tâm phức hợp mới, đại, đồng đa chức Do việc yêu cầu quản xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, đại trước bước tiền đề vật chất quan trọng để phát triển đô thị bền vững đô thị nói chung khu đô thị Đề Thám nói riêng Hiện khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng giai đoạn đầu tư xây dựng, việc quản xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng đạt kết định, đóng góp cho trình nâng cấp, mở rộng phát triển đô thị Thành phố Tuy nhiên, nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có nhiều bất cập, chưa trọng, chưa hợp lý, chưa đạt hiệu Điều đòi hỏi Thành ủy, HĐND UBND thành phố Cao Bằng cấp, ngành, tổ chức có liên quan phải có giải pháp khắc phục vướng mắc, khó khăn tồn Xuất phát từ tình hình trên, tác giả lựa chọn đề tài "Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng" làm luận văn cao học đề tài cần thiết có ý nghĩa thuyết thực tiễn nhằm góp phần làm tốt công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng nói riêng, cho khu đô thị tỉnh Cao Bằng nói chung * Mục tiêu nghiên cứu Quan nghiên cứu đề tài này, luận văn góp phần đánh giá thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng Nghiên cứu sở thuyết thực tiễn để đề xuất số giải pháp, góp phần làm tốt hơn, nâng cao hiệu công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng nói riêng, đô thị tỉnh Cao Bằng nói chung * Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng, gồm: hệ thống giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện Thời gian nghiên cứu: Tới năm 2020 tầm nhìn đến 2030 * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu; - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp; - Phương pháp so sánh đối chứng; - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp chuyên gia * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đưa giải pháp sở khoa học để góp phần việc quản tốt, nâng cao hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị khu vực miền núi - Ý nghĩa thực tiễn: Làm tốt công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng, nhằm xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, đại trước bước tiền đề vật chất quan trọng để phát triển đô thị tránh lãng phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Xây dựng khu đô thị phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, mang đặc thù riêng, khai thác tối đa mạnh khu vực * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn có ba chương: - Chương I: Thực trạng công tác quản hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - Chương II: Cơ sở thuyết thực tiễn công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - Chương III: Đề xuất giải pháp góp phần quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 4 * Một số khái niệm Đô thị hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: - Khái niệm đô thị: Đô thị điểm dân cư tập chung có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế vùng lãnh thổ, có sở hạ tầng thích hợp, có quy mô dân sô, có mật độ dân số, tỷ lệ dân số phi nông nghiệp theo quy định Nghị định số 42/2009/ NĐ CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án định công nhận loại đô thị - Khu đô thị mới: Khu đô thị khu đô thị đồng có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư công trình dịch vụ khác phát triển nối tiếp đô thị có hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới chức xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt [9]; khu đô thị có địa giới hành thuộc tỉnh Quy mô diện tích dự án khu đô thị từ 50ha trở lên, trường hợp diện tích đất dành cho quy hoạch dự án nằm khu quy hoạch đất đô thị bị hạn chế dự án khác đô thị tồn cho phép có quy mô 50ha không 20ha - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp lượng chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử chất thải công trình khác [7] Các công trình giao thông đô thị chủ yếu gồm: Mạng lưới đường, cầu, hầm, quảng trường, bến bãi, sông ngòi, kênh rạch; công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giao thông (cảng hàng không, nhà ga, bến xe, cảng thủy) [7] Các công trình cấp nước đô thị chủ yếu gồm: Các công trình thu nước mặt, nước ngầm; công trình xử nước; hệ thống phân phối nước (đường ống, tăng áp, điều hòa) [7] Các công trình thoát nước đô thị chủ yếu gồm: sông, hồ điều hòa, đê, đập; cống, rãnh, kênh, mương, máng thoát nước; trạm bơm cố định lưu động; trạm xử nước thải; cửa xả vào sông hồ [7] Các công trình cấp điện chiếu sáng công cộng đô thị chủ yếu gồm: nhà máy phát điện; trạm biến áp, tủ phân phối điện; hệ thống đường dây dẫn điện; cột đèn chiếu sáng Các công trình quản xử chất thải rắn chủ yếu gồm: trạm trung chuyển chất thải rắn; khu xử chất thải rắn [7] Các công trình thông tin liên lạc đô thị chủ yếu gồm: tổng đài điện thoại; mạng lưới cáp điện thoại công cộng; hộp đầu cáp, đầu dây [7] Ngoài ra, đô thịhệ thống hạ tầng kỹ thuật khác hệ thống cung cấp nhiệt, hệ thống cung cấp khí đốt, đường ống vận chuyển rác, hệ thống đường dây cáp truyền hình, truyền thanh, cáp internet Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò tảng cho phát triển ngành kinh tế khác Trong đô thị yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển thành công nhiều lĩnh vực kinh tế sở hạ tầng kỹ thuật Đặc biệt xuất đường giao thông kéo theo hình thành phát triển: khu đô thị, khu dân cư hình thành, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất hạ tầng kỹ thuật khác từ hình thành phát triển theo, kéo theo hệ thống dịch vụ công phát triển Do đó, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo sở hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng Nếu sách đắn hợp việc kêu gọi vốn đầu tư khó khăn Sự hình thành phát triển đô thị nói chung phụ thuộc vào quy hoạch phát triển không gian đô thị Quy hoạch phát triển không gian đô thị thực có hiệu hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng trước bước Việc đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật đô thị không đồng có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển quy hoạch chung đô thị Đô thị phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có ý nghĩa quan trọng Sự phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phương thức hình thành khu đô thị có vai trò phân bổ lại mật độ dân cư đô thị, nâng cao mức sống, tiện nghi sinh hoạt cho người dân đô thị có ý nghĩa quan trọng việc quy hoạch phát triển không gian đô thị Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Quản khái niệm rộng bao gồm nhiều lĩnh vực, nhà kinh tế thiên quản sản xuất xã hội, nhà luật học thiên quản nhà nước, nhà điều khiển học thiên quan điểm hệ thống Không có quản chung chung mà gắn với lĩnh vực ngành định [15] Tuy vậy, có nét chung phản ánh chất từ này, Quản gồm hai trình đan kết vào cách chặt chẽ trì phát triển Hay nói cách khác, Quản tác động có tổ chức, có định hướng chủ thể lên khách thể nhằm đạt mục tiêu định trước [15] Dù quản lĩnh vực nào, người quản phải tuân thủ số nguyên tắc quy tắc chuẩn mực, đạo trình quản Một số nguyên tắc quản bản, là: Nguyên tắc mục tiêu; Nguyên tắc thu hút tham gia tập thể; Nguyên tắc kết hợp lợi ích; Nguyên tắc hiệu quả; Nguyên tắc thích ứng, linh hoạt; Nguyên tắc khoa học, hợp lý; Nguyên tắc phối hợp hoạt động bên có liên quan đến quản [15] Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có nội dung rộng lớn bao quát từ quy hoạch phát triển, kế hoạch hóa việc đầu tư, thiết kế, xây dựng đến vận hành, tu sửa chữa, cải tạo nâng cấp theo dõi thu thập số liệu để thống kê, đánh giá kết hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị [13] Việc xây dựng vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đòi hỏi chi phí lớn, việc quản hiệu đem lại gánh nặng cho kinh tế quốc dân, tạo nợ khó trang trải cho ngân sách Nhà nước, gây tác động nguy hại môi trường Vấn đề nâng cao hiệu quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị không xảy nước phát triển, mà thu hút quan tâm nhà hoạch định sách, nhà kinh tế Chính phủ nước phát triển [15] Hệ thống quản hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn phương thức điều hành (phương pháp, trình tự, liệu, sách, định ) nhằm kết nối đảm bảo tiến hành tất hoạt động có liên quan đến quản hạ tầng kỹ thuật đô thị [15] Mục tiêu cung cấp trì cách tối ưu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dịch vụ liên quan đạt tiêu chuẩn quy định khuôn khổ nguồn vốn kinh phí sử dụng Hệ thống quản hạ tầng kỹ thuật đô thị yêu cầu phải có cách tiếp cận tổng hợp sử dụng phương pháp luận hệ thống Khi xử vấn đề quản sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, phải xem xét vấn đề từ khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội trị Quá trình cải tạo xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tuân theo quy hoạch đô thị phê duyệt quan nhà nước có thẩm quyền Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp phường, thị trấn thường giao cho quan chuyên trách quản sử dụng khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Theo cách tiếp cận khác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm hai nhóm: (1) Quản kinh tế kỹ thuật, việc quản thông qua sử dụng định mức, đơn giá, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, quy trình kỹ thuật để quản hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (2) Quản tổ chức, việc quản thông qua thiết kế, vận hành máy tổ chức nhân lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật Hai nhóm chức có quan hệ mật thiết với hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Các chủ sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định hướng dẫn quan quản nhà nước đô thị [15] Nội dung công tác quản khai thác công trình HTKT đô thị bao gồm: Lập lưu trữ hồ sơ hoàn công sau cải tạo xây dựng công trình; Phát hư hỏng, cố kỹ thuật có biện pháp sửa chữa kịp thời; Thực chế độ tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp để trì chức sử dụng công trình theo định kỳ kế hoạch; Hợp đồng cung cấp dịch vụ công cộng (điện, nước, thông tin) với đối tượng cần sử dụng hướng dẫn họ thực quy định hành quy định kỹ thuật THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: (1) Quản tốt hệ thống HTKT khu đô thị nói chung, khu đô thị nói riêng yêu cầu quan trọng liên quan tới đời sống người dân, đồng thời vấn đề cấp bách với quyền đô thị Trước đây, khu đô thị mới, công tác không ý mức, chí bị buông lỏng dẫn đến tình trạng hệ thống HTKT bị hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí lớn, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, gây xúc, bất bình cộng đồng dân cư (2) Dự án khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng dự án trọng điểm lớn trình xây dựng Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết công tác xây dựng quản hệ thống HTKT khu đô thị này, nhằm cải thiện tốt điều kiện sống cư dân khu đô thị, việc nghiên cứu đề xuất tìm giải pháp quản tốt hệ thống HTKT thiết thực cần nghiên cứu (3) Quản hệ thống HTKT hiệu phải đảm bảo tính thống đồng tất thành phần cấu thành hệ thống HTKT phải đảm bảo tính toàn diện theo quy hoạch duyệt, đồng thời phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật quy chuẩn, quy phạm tiêu chuẩn áp dụng giai đoạn thực dự án như: lập dự án quy hoạch, thiết kế, thẩm định, thực thi công xây dựng trình khai thác sử dụng (4) Trong công tác quản hệ thống HTKT, cần thiết phải có phối hợp chặt chẽ quan quản Nhà nước, quan chuyên môn, phối hợp thấu hiểu bên tham gia với quyền cộng đồng dân cư sở tại, tuân thủ nghiêm ngặt văn pháp luật liên quan Nhà nước địa phương, tiêu chuẩn, quy phạm ngành… đồng thời thiếu chọn lọc, học hỏi kinh nghiệm quản địa phương nước nước (5) Tác giả luận văn đề xuất 09 giải pháp đồng để quản có hiểu hệ thống HTKT khu đô thị Đề Thám, bao gồm: (1) Quản mạng lưới đường giao thông, xây dựng qua công tác cắm mốc giới; (2) Rà soát cao độ khớp nối đồng hệ thống HTKT khu đô thị với khu liền kề; (3) Tăng cường Quản chất lượng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (4) Tiếp tục hoàn thiện chế, sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hệ thống HTKT địa bàn thành phố Cao Bằng; (5) Hoàn thiện quy định quản hệ thống HTKT đô thị địa bàn tỉnh Cao Bằng; (6) Tăng cường phân cấp quản HTKT; (7) Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán quản nhà nước phát triển hệ thống HTKT; (8) Đề xuất mô hình quản hệ thống HTKT đô thị thành phố Cao Bằng; (9) Sự tham gia cộng đồng quản hệ thống HTKT Kiến nghị: (1) Đối với Chính phủ: Nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy, tiêu chuẩn, quy định khu đô thị mới, nhiên trình triển khai áp dụng thực tiễn gặp nhiều khó khăn vướng mắc Do vậy, cần có nghiên cứu ban hành thêm để có sở thực cách chặt chẽ, đặc biệt việc xây dựng quản hệ thống HTKT Khu đô thị (2) Đối với UBND tinh Cao Bằng, UBND Thành phố sở, ban ngành có liên quan cần sớm xem xét ban hành áp dụng sách thu hút nguồn vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa để xây dựng quản hệ thống HTKT không cho Khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng mà cho khu đô thị khác tương lai (3) Đối với UBND phường Đề Thám: Cần đẩy mạnh vai trò quản nhà nước UBND phường Đề Thám tổ chức, cá nhân việc đảm bảo chất lượng xây dựng hệ thống HTKT Khu đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng theo quy hoạch, thiết kế phê duyệt đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn hành Bên cạnh đó, UBND phường Đề Thám cần xây dựng điều lệ quản HTKT chung cho toàn khu đô thị để làm sở cho công tác quản phát triển hệ thống HTKT cách đồng bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Ban Quản dự án khu đô thị Đề Thám (2014), Báo kết quản thực nhiệm vụ năm 2014 Kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài chính, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam (2006), Thông tư liên tịch 04/2006TTLT-KHĐT-UBTWMTTQVN-TC hướng hẫn thực Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế giám sát cộng đồng Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXDBNV ngày 16/12/2008 Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ Về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực quản Nhà nước thuộc ngành xây dựng Bộ Xây dựng (2006), Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trìnhTiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006, Nội Bộ Xây dựng (2008), Thoát nước - Mạng lưới bên công trình- Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 7957:2008, Nội Bộ Xây dựng (2010), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD, Nội Bộ xây dựng (2010), Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD, Nội Chính phủ (2005), Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế giám sát cộng đồng, Nội Chính phủ (2006), Nghị định số: 02/2006/NĐ-CP ngày 05/11/2006 ban hành Quy chế khu đô thị mới, Nội 10 Chính phủ (2007), Nghị định số: 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 Thoát nước đô thị khu công nghiệp 11.Chính phủ (2010), Nghị định số: 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Quản không gian xây dựng ngầm đô thị 12.Liên danh: Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị nông thôn, BXD Công ty Arep Ville(2013), Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2030, tầm nhìn 2050 13 Nguyễn Thị Ngọc Dung, Bài giảng Quản hạ tầng kỹ thuật đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Nội, 2012 14 Nguyễn Tố Lăng (2005), Quản đô thị nước phát triển, Bài giảng học viên cao học Quản đô thị, Trường Đại học Kiến trúc nội 15 Phan Trọng Mạnh (2005), Quản hạ tầng kỹ thuật, Nhà xuất Xây dựng, Nội 16 Vũ Thị Vinh (2001), Hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển đô thị bền vững, Tạp chí Xây dựng số 12, Nội 17 Nguyễn Lâm Quảng, Bài giảng môn Khoa học quản cho học viên lớp cao học quản đô thị, Trường đại học kiến trúc Nội – 2012 18 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng, Nội 19 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật Quy hoạch đô thị, Nội 20.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2004), Quyết định số: 3362/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2004 V/v phê duyệt quy hoạch chung thịCao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2004 – 2020 21.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2006), Quyết định số: 295/QĐ-UBND ngày 07 tháng năm 2006 V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị khu dân cư tỉnh Cao Bằng 22.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2007), Quyết định số: 1586/QĐ-UB ngày 12 tháng năm 2007 V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Đề Thám thịCao Bằng 23.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2008), Quyết định số: 2252/QĐ-XD-UB ngày 19 tháng năm 2008 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Đề Thám, thịCao Bằngtỉnh Cao Bằng đồ án quy hoạch kèm theo 24.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2010), Quyết định số: 691/2010/QĐUBND ngày 17 tháng năm 2010 V/v ban hành Quy định quản hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà công sở địa bàn tỉnh Cao Bằng 25.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2010), Quyết định số: 1443/QĐ-UBND ngày 27 tháng năm 2010 V/v phê duyệt vi chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thịĐề Thám, thịCao Bằng 26.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2012), Quyết định số 2142/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 UBND tỉnh Cao Bằng việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 27.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2012), Quyết định số: 357/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 Website 28 Chính phủ Việt Nam: www.Chinhphu.gov.vn 29.UBND tỉnh Cao Bằng: www.Caobang.gov.vn 30.Sở Xây dựng Cao Bằng: www.soxaydung.caobang.gov.vn 31 Sở Tài Nguyên Môi trường Cao Bằng: www.tnmtcaobang.gov.vn 32 UBND thành phố Cao Bằng: www.ubndtp.caobang.gov.vn 33 Sở Xây dựng Lâm Đồng: w3.lamdong.gov.vn 34 Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu: www.soxd.baria-vungtau.gov.vn 35 Ảnh chụp tác giả tháng 5/2015 36 The yeaar in infrastructure:www.bentley.com ... TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG 1.1 Thực trạng công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1.1.1 Vị trí địa lý, ... việc quản lý tốt, nâng cao hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị khu vực miền núi - Ý nghĩa thực tiễn: Làm tốt công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đề Thám, thành phố Cao Bằng, . .. phần quản lý tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Đề Thám thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 4 * Một số khái niệm Đô thị hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: - Khái niệm đô thị: Đô thị điểm dân cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới đề thám, thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng (tt), Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới đề thám, thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng (tt), Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới đề thám, thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay