Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam thị trấn vũ thư, huyện vũ thư, tỉnh thái bình (tt)

22 171 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 14:34

LỜI CẢM ƠN Luận văn “Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư, Huyện Thư, Tỉnh Thái Bình” hoàn thành nhờ có bảo giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp, quan gia đình Xin trân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc Nội, khoa Sau đại học khoa Quản đô thị trường Đại học Kiến trúc, Lãnh đạo phòng công thương, UBND huyện Thư tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chương trình cao học Luận văn tốt nghiệp Xin trân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học - TS.Nguyễn Văn Nam tận tình hướng dẫn tác giả suốt trình thực hoàn thành Luận văn Xin trân thành cảm ơn toàn thể giáo sư, tiến sỹ toàn thể thầy cô giáo khoa Sau đại học, trường truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp trường Xin trân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn này./ Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Hữu Phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Hữu Phúc MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực ễn ti đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG HA ̣ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM THỊ TRẤNŨVTHƢ 1.1.Khái quát chung huyện Thư – Tỉnh Thái Bình 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 11 1.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng khu đô thị Nam Thị trấn Thư 14 1.2.1 Tổng quan khu đô thị 14 1.2.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Thị Trấn Thư 20 1.3.Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 28 1.3.1.Thực trạng máy tổ chức quản khu đô thị Nam Thị Trấn Thư 28 1.3.2 Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Thị Trấn Thư 30 1.3.3 Thực trạng tham gia cộng đồng công tác quản thực dự án khu đô thị Nam thị trấn Thư 35 1.4 Đánh giá công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 36 1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 36 1.4.2 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 37 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ HỆ THỐNG HA ̣ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THI ̣ NAM THỊ TRẤN THƢ 39 2.1.Cơ sở thuyết quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 39 2.1.1 Các yêu cầu, nguyên tắc hình thức thiết lập cấu tổ chức quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 39 2.1.2 Một số yêu cầu bản kỹ thuâ ̣t đố i với ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t Khu đô thị Nam Thị Trấn Thư 43 2.2.Cơ sở pháp quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 55 2.2.1.Hệ thống văn pháp quy liên quan đến hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 55 2.2.2 Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật huyện Thư đến năm 2020………………………………………………………………………… ….57 2.3 Một số kinh nghiệm thực tế công tác quản hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 59 2.3.1 Kinh nghiê ̣m quản lý của các nước thếiơǵ i 59 2.3.2 Kinh nghiê ̣m quản lý nước 63 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG HA ̣ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ NAM THỊ TRẤN THƢ 67 3.1.Quan điểm công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 67 3.1.1 Quy hoa ̣ch trước mô ̣t bước và thực hiê ̣n theo quy hoa 67 ̣ch 3.1.2 Cân đố i hài hòa lơ ̣i ích giữa các chủ thể: Chính quyền đô thị - chủ đầu tư người dân đô thi 68 ̣ 3.1.3 Kiểm soát, đánh giá, điều tiết dự báo 68 3.1.4 Có tham gia nhà nước quản hạ tầng kỹ thuật đô thị .69 3.2.Một số giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư 71 3.2.1 Quản quy hoạch mạng lưới đường thông qua công tác cắm mốc giới đường hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật 71 3.2.2 Rà soát cốt cao độ khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 72 3.2.3 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch 72 3.3.Giải pháp đổi tổ chức quản để nâng cao hiệu quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Thị Trấn - Huyện Thư 82 3.3.1 Đổi chế chính sách thiết lập máy tổ chức quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 82 3.3.2 Chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị địa bàn huyện Thư 91 3.4 Sự tham gia cô ̣ng đồ ng quá triǹ h quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 91 3.4.1 Sự tham gia cộng đồng việc quản hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam thị trấn Thư 91 3.4.2 Có phố i kế t hơ ̣p giữa ba chủ thể : Chính quyền đô thị- Chủ đầu tư - Người dân đô thi 100 ̣ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 Kết luận 102 Kiến nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt BXD Bộ xây dựng CĐT Chủ đầu tư CP Chính phủ ĐTM Đô thị HTKT Hạ tầng kỹ thuật NĐ Nghị định QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QĐ Quyết định QLDA Quản dự án TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng, biểu Trang Bảng1.1 Bảng quy hoạch sử dụng đất cho khu đô thị Nam thị trấn Thư 16 DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình1.1 Bản đồ địa giới hành huyện Thư- Thái Bình 14 Hình1.2 Sơ đồ vị trí khu đô thị phía Nam thị trấn Thư 15 Hình 1.3 Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu đô thị phía Nam thị trấn Thư 16 Hình 1.4 Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị 18 Hình 1.5 Tuyến đường bên cạnh bờ song 22 Hình 1.6 Hệ thống thoát nước mưa nước thải sinh hoạt 24 Hình 1.7 Hệ thống đường dây điện hệ thống chiếu sáng KĐT 25 Hình 1.8 Sơ đồ thu gom vận chuyển xử rác thải 27 Hình 1.9 Điểm tập trung xử rác thải sinh hoạt 27 Hình 1.10 Sơ đồ cấu tổ chức thực dự án KDT Nam thị trấn Thư 29 Hình 1.11 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý, sử dụng hệ thống HTKT 29 Hình 1.12 Hiện trạng khớp nối giao thông tuyến đường 220B 30 Hình 1.13 Hiện trạng khớp nối giao thông tuyến đường 220C 31 Hình 1.14 Công thoát nước mưa chưa đấu nối với bên 32 Hình 2.1 Ảnh số nhà khu đô thị sinh thái thành phố Jakarta, Indonesia 60 Hình 2.2 Thành phố Jakarta, Indonesia 60 Hình 2.3 Cảnh quan thành phố Singapore 62 Hình 2.4 Cảnh quan khu đô thị sinh thái Punggol Eco TownSingapore 62 Hình 2.5 Một góc khu đô thị Phú Mỹ Hưng 65 Hình 3.1 Bố trí đường ống cấp nước, cáp điện, cáp thông tin tuynel kỹ thuật 78 Hình 3.2 Các nội dung quản thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn 79 Hình 3.3 Sơ đồ quán xây dựng theo quy hoạch khu đô thị giai đoạn thực dự án 80 Hình 3.4 Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị quản thi công xây dựng 80 Hình 3.5 Sơ đồ quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 86 Hình 3.6 Sơ đồ cấu tổ chức ban quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật 87 Hình 3.7 Sơ đồ cấu tổ chức phòng tư vấn khảo sát giám sát KT 87 Hình 3.8 Sơ đồ cấu tổ chức phòng quản trị tòa nhà khu vực 89 Hình 3.9 Sơ đồ tham gia cộng đồng quản hệ thống HTKT 93 Hình 3.10 Sơ đồ tham gia cộng đồng việc quản hiệu HTKT 99 Hình 3.11 Đề xuất sơ đồ phối hợp chủ thể quản HTKT 101 PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong năm gần đây, địa bàn huyện hàng loạt khu dân cư hình thành với hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cung cấp lượng, chiếu sáng, xanh, thu gom xử chất thải rắn… tạo nên bước phát triển xây dựng nhanh góp phần hình thành nên mặt đô thị mới, bước nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân, tạo lập tảng phát triển bền vững Với toàn bô ̣ bô ̣ máy quản lý nhà nước và diê ̣n tić h đấ t tự nhiên huyện Thư nói riêng tỉnh Thái Bình nói chung việc quản lý ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t các khu đô thị mới ta ̣i huyện Thư ngày càng trở lên khó khăn việc đầu tư xây dựng chưa đồng , chắp vá, tự phát, chưa có phối hợp chặt chẽ quan quản nhà nước , chủ đầu tư đơn vị quản , vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật , dẫn đến phải làm làm lại, đào lên lấp xuống nhiều lần Hơn nữa , đa số các khu dân cư mới thực chủ yếu hình thành xen khu dân cư cũ quá trin ̀ h đô thi ̣hóa và nằ m ngoài vùng quy hoa ̣ch chung xây dựng đã đươ ̣c duyê ̣t Viê ̣c đấ u nố i tố t ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t và ngoài hàng rào khu đấ t dự án mới là rấ t khó thực hiê ̣n đươ ̣c vì khu vực có khu dân cư chưa có quy hoa ̣ch, cô ̣ng thêm nữa là bản thân ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t các khu dân cư cũ tiế p giáp khu mới còn chưa có Do đó , viê ̣c xây dựng và phát triể n ̣ thố ng ̣ tầ ng khu đô thi ̣mới địa bàn huyện thường nhỏ lẻ , manh mún cục , chưa phát huy tầ m quan tro ̣ng vố n có của công tác quy hoa ̣ch xây dựng công tác thẩ m duyê ̣t quy hoa ̣ch chi tiế t , kế t hơ ̣p với sự chủ quan,lỏng lẻo của các quan quản dẫn đế n ch ất lượng công tác quản công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thấp gặp nhiều khó khăn Khu đô thị Nam thị trấn Thư - huyện Thư có quy mô diện tích 141 phù hợp với quy hoạch UBND huyện Thư phê duyệt Hiện dự án trình hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật để vào sử dụng, để góp phần cho việc quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nói riêng toàn huyện nói chung tốt hơn, tác giả lựa chọn đề tài“Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư - huyện Thư - tỉnh Thái Bình” làm luận văn cao học Mục đích nghiên cứu Đề xuấ t sốgiải pháp quản hệ thống hạ ầng t kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư nói riêng huyện Thư nói chung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t khu đô thị gồm: + Hệ thống giao thông + Hệ thống cấp nước + Hệ thống thoát nước + Hệ thống cấp điện + Hệ thống chiếu sáng + Hệ thống thu gom xử rác thải + Hệ thống thông tin liên lạc - Phạm vi nghiên cứu : Khu đô thị Nam thị trấn Thư - huyện Thưtỉnh Thái Bình 3 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương phaṕ thu thập tài liệu - Phương pháp kế thừa - Phương pháp điề u tra khảo sa t thự ́ c đia.̣ - Phương pháp phân tích và tổ ng hơ,̣pso sánh; tiế p câ ̣n ̣ thố ng - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đưa giải pháp để góp phần nâng cao lực quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu giai đoạn hoàn thiện xây dựng vận hành - Hoàn chỉnh giải pháp quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm xây dựng khu đô thị hài hoà với thiên nhiên, môi trường, hạ tầng đồng đại, mang đặc thù riêng cho khu vực - Mở rông áp dụng giải pháp cho khu vực khác tương ứng Các khái niệm - Khu đô thị mới: Khu đô thi ̣mới là mô ̣t khu đô thi ̣đồ ng bô ̣ có ̣ thố ng công trình hạ tầng kỹ thuật , hạ tầng xã hội , khu dân cư và các công trình dịch vụ khác phát triển nối tiếp đô thị có hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới chức xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thi ̣đã đươ ̣c quan Nhà nước có thẩ m quyề n phê duyê ̣t ; khu đô thi ̣ mới có địa giới hành chính thuộc tỉnh Quy mô diê ̣n tích của mô ̣t dự án khu đô thi ̣mới từ 50ha trở lên , trường hơ ̣p diê ̣n tích đấ t dành cho quy hoạch dự án nằm khu quy hoạch đất đô thị bị hạn chế dự án khác đô thị tồn cho phép có quy mô 50ha không dưới 20ha 4 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t bao gồ m ̣ thố ng giao thông, thông tin liên la ̣c, cung cấ p lươ ̣ng chiế u sáng công cộng, cấ p nước, thoát nước, xử lý các chấ t thải và các công trình kha[6] ́c Các công trình giao thông đô thị chủ yếu gồm : Mạng lưới đường , cầ u, hầ m, quảng trường , bế n baĩ , sông ngòi , kênh ̣ch; công trình đầ u mố i ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t giao thông (cảng hàng không , nhà ga, bế n xe, cảng thủy) Các công trình cấp nước đô thị chủ yếu gồm : Các công trình thu nước mă ̣t, nước ngầ m ; công trình xử nước ; ̣ thố ng phân phố i nước (đường ống, tăng áp , điề u hòa ) Các công trình thoát nước đô thị chủ yếu gồm : sông, hồ điề u hòa , đê, đâ ̣p; cống , rãnh, kênh, mương, máng thoát nước ; trạm bơm cố đinh ̣ hoă ̣c lưu đô ̣ng ; trạm xử nước thải ; cửa xả vào sông hồ Các công trình cấp điện chiếu sáng công cộng đô thị chủ yếu gồm : nhà máy phát điện ; trạm biến áp , tủ phân phối điện ; ̣ thố ng đường dây dẫn điê ̣n; cô ̣t và đèn chiế u sáng Các công trình quản xử chất thải rắn chủ yếu gồm : trạm trung chuyể n chấ t thải rắ n ; khu xử lý chấ t thải rắ n Các công trình thông tin liên lạc đô thị chủ yếu gồm : tổng đài điện thoại; mạng lưới cáp điện thoại công cộng ; hô ̣p đầ u cáp , đầ u dây Ngoài ra, đô thịhệ thống hạ tầng kỹ thuật khác ̣ thố ng cung cấ p nhiê ̣t , ̣ thố ng cung cấ p khí đố t , đường ố ng vâ ̣n chuyể n rác , ̣ thố ng đường dây cáp truyề n hình , truyền thanh, cáp internet ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đóng vai trò là nề n tảng cho sự phát triể n của ngành kinh tế khác Trong các đô thi ̣yế u tố quan tro ̣ng nhấ t để thúc đẩ y sự phát triể n và thành công của nhiề u liñ h vực kinh tế đó chiń h là sở ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t Đặc biệt xuất đường giao thông kéo theo hình thành phát triển : khu đô thị , khu dân cư hiǹ h thành , khu công nghiê ̣p, khu kinh tế , khu chế xuấ t hạ tầng kỹ thuật khác từ hình thành phát triển theo , kéo theo hệ thống dịch vụ công phát triển Do đó , viê ̣c đầ u tư xây dựng , nâng cấ p , cải tạo sở hạ tầng kỹ thuật đô thị quan tro ̣ng Nế u không có chính sách đúng đắ n và hơ ̣p lý thì viê ̣c kêu go ̣i vố n đầ u tư sẽ khó khăn Sự hin ̀ h thành và phát triể n của đô thi ̣nói chung phu ̣ thuô ̣c vào quy hoạch phát triển không gian đô thị Quy hoa ̣ch phát triể n không gian đô thi ̣ch ỉ đươ ̣c thực hiê ̣n có hiê ̣u quả ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đươ ̣c xây dựng đồ ng bô ̣ và trước mô ̣t bước Viê ̣c đầ u tư sở ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣không đồ ng bô ̣ sẽ có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển quy hoạch chung c đô thị Đô thi ̣càng phát triể nthì ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣càng có ý nghiã quan tro ̣ng Sự phát triể n của các ngành ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣có ảnh hưởng trực tiế p đế n sự phát triể n của nề n sản xuấ t Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuâ ̣t theo phương thức hình thành các khu đô thi ̣mới có vai trò phân bổ la ̣i mâ ̣t đô ̣ dân cư đô thi ̣ , nâng cao mức số ng , tiê ̣n nghi sinh hoa ̣t cho người dân đô thi ̣và có ý nghiã quan tro ̣ng viê ̣ c quy hoa ̣ch phát triể n không gian đô thị - Quản hệ thống ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi : ̣ Quản khái niệm rộng bao gồm nhiều lĩnh vực , nhà kinh tế thiên về quản lý nề n sản xuấ t xã hô ̣i , nhà luật học thiên về quản lý nhà nước, nhà điều khiển học thiên quan điểm hệ thống Không có quản lý chung chung mà bao giờ cũng gắ n với mô ̣t liñ h vực hoă ̣c mô ̣t ngành nhấ t đinh ̣ [7] Tuy vâ ̣y, có nét chung phản ánh đượ c bản chấ t của từ này , Quản gồm hai trình đan kết vào cách chặt chẽ trì phát triển Hay nói cách khác , Quản tác động có tổ chức , có định hướng của chủ thể lên khách thể nhằ m đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu đinh ̣ trước Dù quản lĩnh vực , người quản lý phải tuân thủ mô ̣t số nguyên tắ c là các quy tắ c chuẩ n mực , đạo trình quản Mô ̣t số nguyên tắ c quản , đó là : Nguyên tắ c mu ̣c tiêu; Nguyên tắ c thu hút tham gia tâ ̣p thể ; Nguyên tắ c kế t hơ ̣p các lơ ̣i ích ; Nguyên tắ c hiê ̣u quả ; Nguyên tắ c thích ứng , linh hoa ̣t ; Nguyên tắ c khoa ho ̣c , hơ ̣p lý ; Nguyên tắ c phố i hơ ̣p hoa ̣t đô ̣ng của bên có liên quan đến quản [6] Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có nội dung rộng lớn bao quát từ quy hoa ̣ch phát triể n , kế hoa ̣ch hóa viê ̣c đầ u tư , thiế t kế , xây dựng đế n vâ ̣n hành, tu sửa chữa , cải tạo nâng cấp theo dõi thu thập số liê ̣u để thố ng kê, đánh giá kế t quả hoa ̣t đô ̣ng của ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣ Viê ̣c xây dựng và vâ ̣n hành ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣đòi hỏi những chi phí rấ t lớn, nế u viê ̣c quản lý kém hiê ̣u quả thì đem lại gánh nặng cho kinh tế quố c dân , tạo nợ khó trang trải cho ngân sách Nhà nước, gây những tác đô ̣ng nguy ̣i đố i với môi trường Vấ n đề nâng cao hiê ̣u quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị không chỉ xảy đố i với các nước phát triể n , mà thu hút quan tâm nhà hoạch đinh ̣ chính sách , nhà kinh tế Chính phủ nước phát triển [6] ̣ thố ng quản lý ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣là toà n bô ̣ phương thức điề u hành (phương pháp , trình tự, dữ liê ̣u, chính sách , quyế t đinh ̣ ) nhằ m kế t nố i đảm bảo tiến hành tất hoạt động có liên quan đến quản hạ tầng kỹ thuật đô thị Mục tiêu c ung cấ p và trì mô ̣t cách tố i ưu ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣và các dich ̣ vu ̣ liên quan đa ̣t đươ ̣c các tiêu chuẩ n quy đinh ̣ khuôn khổ nguồ n vố n và kinh phí đươ ̣c sử du ̣ng ̣ thố ng quản lý ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣ yêu cầ u phải có cách tiế p câ ̣n tổ ng hơ ̣p và sử du ̣ng phương pháp luâ ̣n ̣ thố ng Khi xử lý các vấ n đề quản sở hạ tầng kỹ thuật đô thị , phải xem xét vấn đề từ khía cạnh kỹ thuâ ̣t, kinh tế , xã hội chính tr ị Quá trình cải tạo xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tuân theo quy hoạch đô thị phê duyệt quan nhà nước có thẩ m quyề n Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh , thành phố đến cấ p phường, thị trấn thường là giao cho các quan chuyên trách quản lý sử dụng khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Theo mô ̣t cách tiế p câ ̣n khác thì quản lý ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣ bao gồ m hai nhóm : (1) Quản kinh tế kỹ thuật , việc quản thông qua sử du ̣ng các đinh ̣ mức , đơn giá, quy chuẩ n, tiêu chuẩ n, quy pha ̣m kỹ thuâ ̣t , quy trình kỹ thuật để quản hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật ; (2) Quản tổ chức , viê ̣c quản lý thông qua thiế t kế , vâ ̣n hành bô ̣ máy tổ chức nhân lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật Hai nhóm chức này có quan ̣ mâ ̣t thiế t với mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng của ̣ thố ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣ Các chủ sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật phải chấp hành nghiêm chỉnh quy đinh ̣ và sự hướng dẫn của các quan quản lý nhà nước ở đô thi [6] ̣ Nô ̣i dung bản của công tác quản lý và khai thác các công triǹ h sở hạ tầ ng kỹ thuâ ̣t đô thi ̣bao gồ m : Lâ ̣p và lưu trữ hồ sơ hoàn công sau cải tạo xây dựng công trình ; Phát hư hỏng , sự cố kỹ thuâ ̣t và có các biê ̣n pháp sửa chữa kip̣ thời ; Thực hiê ̣n các chế đô ̣ tu , bảo dưỡng, cải tạo nâng cấ p để trì chức sử du ̣ng các công triǹ h theo đinh ̣ kỳ kế hoa ̣ch ; Hơ ̣p đồ ng cung cấ p các dich ̣ vu ̣ công cô ̣ng (điê ̣n, nước, thông tin ) với các đố i tươ ̣ng cầ n sử du ̣ng và hướng dẫn ho ̣ thực hiê ̣n các quy đinh ̣ về hành chin ́ h quy định kỹ thuật ; Phát xử vi phạm chế độ sử du ̣ng và khai thác các công triǹ h sở ̣ tầ n g kỹ thuâ ̣t đô thi ̣ [6] Các chủ sử du ̣ng ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t phải chấ p hành nghiê m chin̉ h các quy đinh ̣ và sự hướng dẫn của các quan quản lý đô thi ̣ Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung chính luận văn có ba chương: Chương 1: Tổng quan công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư Chương 2: Cơ sở khoa học quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư Chương 3: Đề xuất số giải pháp quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Công tá c quản lý ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t khu đô thi ̣mới mang tiń h đă ̣c thù đa ngành và phức ta ̣p Để quản lý tố t ̣ tầ ng kỹ thuâ ̣t khu đô thi ̣mới hế t đòi hỏi mỗi đố i tươ ̣ng liên quan từ giai đoa ̣n chuẩ n bi ̣đầ u tư , , trước đến kết thúc vào hoạt động cầ n nhâ ̣n thức rõ vai trò trách nhiê ̣m , tận tâm công việc, phối kết hợp chặt chẽ trình thực dự án Bộ máy quản phải thay đổi phù hợp với thay đổi khoa học công nghệ xây dựng, vận hành khai thác sử dụng hệ thống - Luận văn đánh giá trạng quản xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam thị trấn Thư nói riêng địa bàn huyện Thư nói chung Xây dựng sở khoa học quản xây dựng cho loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, chiếu sang, hệ thống thông tin liên lac Luận văn đề cập sở pháp quản có văn Trung ương văn huyện Thư ban hành Ngoài kinh nghiệm nước nước quản hệ thống tầng kỹ thuật sở để đưa đề xuất giải pháp quản - Để thực hiệu công tác quản quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Thư nói riêng địa bàn huyện nói chung, tác giả luận văn đề xuất ba nhóm giải pháp chính bao gồm: + Đề xuất mô hình cấu tổ chức quản nhà nước hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, mô hình cấu tổ chức Ban quản dự án hạ tầng kỹ thuật, giải pháp bố trí mô hình quản + Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản xây dựng hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu đô thị Nam thị trấn Thư 103 + Đề xuất hoạt động có tham gia cộng đồng công tác quản quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Kiến nghị - Đối với chính quyền địa phương: + Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu, công nhân có tay nghề giỏi, trọng việc sử dụng công nghệ thông tin công tác quản hạ tầng kỹ thuật - Đối với Chính quyền đô thị (Phòng công thương, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng tài chính kế hoạch,…và chính quyền địa phương): + Quan tâm xem xét sớm áp dụng chính sách thu hút vốn đầu tư cho hệ thống HTKT, chính sách ưu đãi cho đơn vị doanh nghiệp cá nhân tổ chức nhằm thu hút nguồn lực đáng kể góp phần phát triển khu đô thị Nam thị trấn Thư khu đô thị khác + Thường xuyên tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng quản vận hành hệ thống HTKT khu đô thị nói địa bàn huyệnkhu đô thị Nam thị trấn Thư, nhằm kịp thời phát sai phạm có biện pháp xử theo quy định + Đối với cán quản đô thị: Nâng cao chất lượng cán quản đô thị, nhìn nhận vai trò người quản lý, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đô thị có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán quản lý, cán chuyên trách đô thị cấp việc làm cấp bách cần quan tâm, đồng thuận Chính phủ địa phương 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thi,̣ NXB Xây dựng, Nội Nguyễn Ngọc Châu (2001), Quản đô thị, NXB Xây dựng, Nội Trần Trọng Hanh (2007), Công tác thực Quy hoạch xây dựng đô thị, Dự án nâng cao lực Quy hoạch quản môi trường đô thị DANIDA, Trường ĐH Kiế n trúc Hà Nô.̣i Hoàng Văn Huệ(2007), Mạng lưới cấp nước , NXB xây dựng, nội Phạm Trọng Mạnh(2006), Quản hạ tầng kỹ thuật , NXB xây dựng, Nội Phạm Trọng Mạnh (2002), Quản đô thị, NXB xây dựng, Nội Nguyễn Hồng Tiến(2011), Cơ sở xây dựng sách quản phát triển đô thị, NXB Khoa học kỹ thuật, Nội Thị Vinh (2001), Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, NXB Xây dựng, Nội Hoàng Duy Đông (2014), “Quản hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thị trấn huyện lỵ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, Luận văn thạc sỹ Quản đô thị & công trình, Trường Đại học Kiến trúc, Nội 10 Nguyễn Hồng Phương (2015), “Quản hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sỹ Quản đô thị & công trình, Trường Đại học Kiến trúc, Nội 11 Quốc hội ngày 13/11/2008, Luật Giao thông đường (2008), Nội 12 Quốc hội ngày 18/06/2014, Luật Xây dựng (2014), Nội 13 Quốc hội ngày 29/11/2013, Luật Đất đai (2013), Nội 14 Quốc hội ngày 17/06/2009, Luật quy hoạch đô thị (2009), Nội 15 Bô ̣ Xây dựng(2008), Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007, Nội 105 16 Bô ̣ Xây dựng (2008), Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 31/12/2008 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấ p nươ, ́ c Nội 17 Bô ̣ Xây dựng (2001), Tiêu chuẩn thiế t kế chiế u sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001, Nội 18 Chính phủ (2004), Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 về Quy ̣nh quản lý và bảo vê ̣ kế t cấ u hạ tầ ng giao thông đường, bộ Nội; 19 Chính phủ (2005), Quyế t ̣nh số 80/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 về ban hành Quy chế giám sát đầ u tư của cộng đồ;ng 20 Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải xử nước thải ; 21 Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chấ t thải rắ n 22 Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1:2000 khu đô thị phía Nam thị trấnHuyện Thư – Tỉnh Thái Bình trung tâm quy hoạch đô thị - nông thôn lập UBND Huyện Thư phê duyệt định số 2311/QD -UNND ngày 07tháng năm 2010 23 Quyết đinh số 2027/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2007 UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thư giai đoạn đến năm 2020 24 Kinh nghiệm Phú Mỹ Hưng – Đô thị văn đại, Báo Nội 25 Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị: www.vuthu.thaibinh.gov.vn/ www.chinhphu.gov.vn/ www.baoxaydung.vn www.ashui.com ... tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Vũ Thư Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Vũ Thư Chương 3: Đề xuất số giải pháp quản. .. giá công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Vũ Thư 36 1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thị trấn Vũ Thư ... 1.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng khu đô thị Nam Thị trấn Vũ Thư 14 1.2.1 Tổng quan khu đô thị 14 1.2.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Thị Trấn Vũ Thư 20 1.3.Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam thị trấn vũ thư, huyện vũ thư, tỉnh thái bình (tt), Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam thị trấn vũ thư, huyện vũ thư, tỉnh thái bình (tt), Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam thị trấn vũ thư, huyện vũ thư, tỉnh thái bình (tt), Lý do chọn đề tài, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay