Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại phường yết kiêu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (tt)

23 147 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 09:34

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐINH NAM TUẤN QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐINH NAM TUẤN KHÓA 2014 - 2016 QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ THÁM NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn xin quan tâm giúp đỡ khoa đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Kiến trúc Nội, tận tình giảng dạy thầy cô suốt khóa học giúp đỡ bạn bè lớp Tôi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Ngô Thám trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá trị để luận văn hoàn thành Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Lãnh đạo, cán phòng Quản đô thị thành phố Hạ Long, phòng Tài nguyên môi trường thành phố Hạ Long, UBND phường Yết Kiêu tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập tài liệu phục vụ luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân, bàn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ thời gian qua Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đinh Nam Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luân văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đinh Nam Tuấn MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng, biểu MỞ ĐẦU chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Các khái niệm CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG 1.1 Khái quát chung phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long: 1.1.1 Vị trí địa vai trò phường Yết Kiêu: 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển: 13 1.2 Thực trạng công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu: 14 1.2.1 Thực trạng quản đất đai: 14 1.2.2 Thực trạng quản hạ tầng kỹ thuật: 19 1.2.3 Thực trạng quản môi trường: 25 1.2.4 Thực trạng quản kiến trúc cảnh quan: 26 1.2.5 Thực trạng máy quản xây dựng theo quy hoạch địa bàn: 37 1.3 Đánh giá tổng hợp, vấn đề trọng tâm cần giải quyết: 40 1.3.1 Phân tích SWOT: 40 1.3.2 Những vấn đề trọng tâm cần giải quyết: 42 CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG 43 2.1 Cơ sở pháp lý: 43 2.1.1 Cơ sở pháp lý: 43 2.1.2 Cơ sở quy hoạch đô thị: 49 2.1.3 Một số sách, chế khuyến khích đầu tư xây dựng: 50 2.2 Cơ sở luận quản xây dựng theo quy hoạch: 52 2.2.1 Quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch 52 2.2.2 Quản xây dựng theo quy hoạch 55 2.3 Những yếu tố có tác động đến quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long 55 2.3.1 Môi trường tự nhiên thực trạng xây dựng đô thị 55 2.3.2 Các để quản xây dựng theo quy hoạch 56 2.3.3 Tổ chức quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch 57 2.3.4 Các nguồn lực tham gia cộng đồng, dân cư 58 2.4 Bài học kinh nghiệm 60 2.4.1 Kinh nghiệm quốc tế 60 2.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 67 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG 72 3.1 Quan điểm mục tiêu 72 3.1.1 Quan điểm 72 3.1.2 Mục tiêu 72 3.2 Nguyên tắc quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long 73 3.2.1 Quản xây dựng theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái 73 3.2.2 Quản xây dựng theo quy hoạch phải cân đối hài hòa lợi ích nhà nước, chủ đầu tư người sử dụng 74 3.2.3 Quản xây dựng theo quy hoạch gắn liền kiểm soát phát triển 75 3.3 Các giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long 76 3.3.1 Giải pháp quản đất đai 76 3.3.2 Giải pháp quản hạ tầng kỹ thuật 77 3.3.3 Giải pháp quản kiến trúc cảnh quan 78 3.3.4 Giải pháp quản vệ sinh môi trường 81 3.3.5 Giải pháp tổ chức máy quản 82 3.4 Lập kế hoạch quản 91 3.4.1 Mục tiêu quản 91 3.4.2 Đối tượng quản 91 3.4.3 Các kế hoạch thực 91 3.5 Giải pháp thông tin tham gia cộng đồng 92 3.5.1 Giải pháp thông tin 92 3.5.2 Sự tham gia cộng đồng 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 98 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQLDA Ban quản dự án BXD Bộ xây dựng CĐT Chủ đầu tư CTXD Công trình xây dựng DAXD Dự án xây dựng GĐ Giai đoạn GT Giao thông GS Giám sát HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTGT Hạ tầng giao thông KĐTM Khu đô thị NĐ - CP Nghị định - Chính phủ NXB Nhà xuất QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QĐ Quyết định TK Thiết kế TT Thông tư TTg Thủ tướng TKBV Thiết kế vẽ UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Vị trí phường Yết Kiêu Hình 1.2 Phường Yết Kiêu trích điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 Hình 1.3 Hồ điều hòa Yết Kiêu Hình 1.4 Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu chức theo giai đoạn quy hoạch thành phố Hạ Long Hình 1.5 Sơ đồ định hướng cấp nước thành phố Hạ Long Hình 1.6 Cầu Bãi Cháy đoạn tiếp giáp Yết Kiêu Hình 1.7 Đường giao thông ven biển Vựng Đâng, Yết Kiêu Hình 1.8 Hiện trạng ngập lụt hồ điều hòa Yết Kiêu Hình 1.9 Tuyến nhánh chưa có điện đường phường Yết Kiêu Hình 1.10 Chợ Hạ Long II Hình 1.11 Thực trạng vệ sinh môi trường phường Yết Kiêu Hình 1.12 Phường Yết Kiêu Hình 1.13 Hồ điều hòa Yết Kiêu Hình 1.14 Pano quảng cáo tự phát địa bàn phường Hình 1.15 Vỉa hè xuống cấp, nhiều rác Hình 1.16 Khu Thành Công, Yết Kiêu Hình 1.17 Khu trước chợ Hạ Long II Hình 1.18 Hiện trạng hồ Yết Kiêu mùa lụt tháng năm 2015 Hình 1.19 Mô hình quản xây dựng địa bàn phường Yết Kiêu Số hiệu hình Tên hình Hình 2.1 Thành phố Kuala Lumpur, Malaysia Hình 2.2 Thành phố Manila, Philippines Hình 2.3 Thành phố Surabaya, Indonesia Hình 2.4 Đô thị Singapore Hình 2.5 Cây xanh Singapore Hình 2.6 Công trình kiến trúc xanh Singapore Hình 2.7 Phối cảnh khu đô thị đảo Đại Phước Hình 2.8 Phối cảnh tổng thể Vinhomes Riverside Hình 3.1 Mô hình giám sát cộng đồng quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Bảng 1.1 Tên bảng biểu Bảng biến động sử dụng loại đất từ năm 2005 2010 MỞ ĐẦU chọn đề tài: Hiện nay, địa bàn thành phố Hạ Long gồm 20 phường lập quy hoạch chung, triển khai việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thực đầu tư xây dựng Trong việc thực nhiệm vụ chiến lược trên, phường Yết Kiêu đô thị trung tâm vùng phía Đông Thành phố Hạ Long, có vị trí quan trọng kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật thành phố Hạ Long, đầu mối giao thông, giao lưu với huyện Hiện địa bàn phường, nói không gian sống phận dân cư cải thiện, môi trường hạ tầng tương đối hoàn chỉnh Là đô thị trung tâm khu vực phía Đông thành phố Hạ Long, hình thành từ năm 1975, bên cạnh ưu điểm, địa bàn phường Yết Kiêu có bộc lộ nhiều hạn chế, mặt trái vấn đề xúc cần có hướng giải Tình trạng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quản xây dựng theo quy hoạch Việc quản xây dựng lỏng lẻo, dẫn đến nhiều sai phạm tự ý thay đổi số ô chức đất, xây dựng vượt chiều cao, ý thức cộng đồng dân cư việc bảo vệ môi trường tham gia xây dựng, công tác quản xây dựng quyền địa phương Chất lượng công trình không gian kiến trúc cảnh quan khu vực chưa trọng thích đáng, thiếu tính bền vững chưa đảm bảo mỹ quan đô thị Vì vậy, để góp phần khắc phục tồn yếu trên, việc chọn đề tài luận văn thạc sỹ nghiên cứu quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long hướng tới phát triển hòa nhập quần thể kiến trúc cảnh quan chung thành phố Hạ Long việc làm cần thiết, phù hợp với điều kiện đặc thù thành phố nhằm hướng tới đô thị bền vững, văn minh, đại Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện cho phường thực việc đầu tư cải tạo xây dựng theo quy hoạch, đảm nhiệm vai trò cực tăng trưởng phía Đông, phục vụ cho nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long hướng tới phát triển bền vững - Phạm vi nghiên cứu: Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long với diện tích tự nhiên 153,78 ha, phù hợp với giai đoạn lập quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu: Trong Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thông tin tài liệu, biểu đồ đồ; - Phương pháp điều tra, khảo sát; - Phương pháp tiếp cận hệ thống; - Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp đề xuất giải pháp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Góp phần hoàn thiện sở khoa học quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch hướng tới phát triển bền vững - Ý nghĩa thực tiễn: + Giúp cho quyền cấp dân cư có nhận thức đầy đủ công tác QLXD theo quy hoạch hướng tới phát triển bền vững; + Các kết nghiên cứu quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long sử dụng phục vụ cho công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long Làm ví dụ cho đô thị khác có điều kiện tương tự, đồng thời góp phần thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bền vững hài hòa hai khu vực Đông, Tây thành phố Hạ Long Các khái niệm Xây dựng theo quy hoạch: Quản xây dựng theo quy hoạch hiểu quản nhà nước đầu tư cải tạo xây dựng công trình đô thị theo quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định pháp luật quy hoạch xây dựng đô thị Nội dung Quản xây dựng theo quy hoạch nội dung quản quy hoạch thể chế hóa theo hai hệ thống Luật Quy hoạch đô thị Luật Xây dựng, bao gồm: - Quản xây dựng theo quy hoạch Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị 2009; Quản xây dựng theo quy hoạch mục 8, Luật Xây dựng 2014 Trong đó, quản quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc khu đô thị thực theo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm: - Giới thiệu địa điểm; - Giấy phép quy hoạch; - Quản phát triển đô thị mới, khu đô thị mới; - Quản cải tạo đô thị theo quy hoạch [21] Nội dung đưa mục tiêu quản nhằm đảm bảo việc thực hiệu nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị 4 Quản quy hoạch xây dựng đô thị: Nội dung khái niệm quản quy hoạch xây dựng đô thị quy định Mục 5, Luật xây dựng 2003, bao gồm: - Công bố Quy hoạch; - Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng; - Nội dung Quản quy hoạch xây dựng, gồm: - Ban hành quy định quy hoạch, sách thu hút đầu tư theo thẩm quyền; - Quản việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng; - Quản mốc giới thực địa; - Quản việc xây dựng đồng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Đình xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng [22] Khái niệm quản xây dựng theo quy hoạch quản quy hoạch xây dựng đô thị hai nội dung phân biệt đối tượng áp dụng hai có mục tiêu quản nhằm đảm bảo việc thực hiệu nội dung quy hoạch gắn với đầu tư phát triển đô thị Cấu trúc luận văn: MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương I: Thực trạng công tác quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long Chương II: Cơ sở khoa học quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long 5 Chương III: Giải pháp quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Phường Yết Kiêu đô thị trung tâm thuộc thành phố Hạ Long, có vị trí vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long Là đô thị lập quy hoạch chung phủ kín 100% quy hoạch phân khu, trình triển khai xây dựng chậm, tiềm ẩn nhiều nguy phát triển không bền vững Việc chọn đề tài nghiên cứu quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu hướng phát triển hòa nhập quần thể kiến trúc cảnh quan chung thành phố Hạ Long việc làm cần thiết, phù hợp với điều kiện đặc thù thành phố nhằm hướng tới đô thị bền vững, văn minh, đại yêu cầu thiết - Đề tài tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản xây dựng phường Yết Kiêu Kết phân tích đánh giá xác định số nhiệm vụ trọng tâm cần giải như: Hoàn thiện sở quản xây dựng theo quy hoạch pháp luật; thu hút đầu tư, sử dụng hợp nguồn lực, cải tạo xây dựng, đảm bảo tài lành mạnh cải thiện chất lượng môi trường đô thị; tăng cường phối hợp cấp; nâng cao lực quản nhà nước quyền phường Yết Kiêu; phát huy vai trò cộng đồng tham gia dân cư; giám sát, tra, kiểm tra xử vi phạm quản xây dựng theo quy hoạch; nhằm giải nguy cơ, khắc phục kịp thời tác động tiêu cực đến phát triển đô thị phường Yết Kiêu - Để giải vấn đề trên, đề tài dựa vào sở khoa học sau: + Cơ sở pháp lý, đồ án quy hoạch số sách, chế cần áp dụng việc quản đầu tư, xây dựng phường; 97 + Cơ sở luận quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch thuyết phát triển bền vững đô thị có mối quan hệ hữu khăng khít; + Những học kinh nghiệm rút từ thực tiễn quản quy hoạch xây dựng đô thị bền vững mô hình đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh chống biến đổi khí hậu; quy hoạch xây dựng đô thị cần gắn kết với môi trường tự nhiên; công tác quản xây dựng đô thị quyền cấp, công tác kiểm soát đô thị qua quản đất đai, quản chất thải rắn tham gia cộng đồng Những học định hướng cho việc lựa chọn mô hình, phương thức quản xây dựng phường Yết Kiêu - Đề tài xác định 04 yếu tố có tác động đến quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu: Môi trường tự nhiên thực trạng xây dựng đô thị; Các để quản xây dựng theo quy hoạch; Tổ chức quản nhà nước xây dựng theo quy hoạch; Các nguồn lực tham gia cộng đồng, dân cư - Đề tài dựa 05 quan điểm, mục tiêu chung 05 mục tiêu cụ thể: + Các quan điểm đạo gồm: Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật quy hoạch; cân đối hài hòa lợi ích thành phần tham gia xây dựng nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị; đảm bảo tính đồng bộ, bền vững tính đại trình phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực tính chủ động quyền phường Yết Kiêu; huy động tham gia cộng đồng, dân cư vào trình quản xây dựng theo quy hoạch dựa nguyên tắc “Dân biết, dân làm dân kiểm tra” + Về mục tiêu: Mục tiêu chung đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch pháp luật; đáp ứng yêu cầu phát triển Trên sở xác định mục tiêu cụ thể nâng cao 98 khả cạnh tranh; đảm bảo chất lượng sống; tài lành mạnh; nâng cao lực quản quyền đô thị - Đề tài xác định 03 nguyên tắc quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu - Trên sở đó, đề tài tập trung vào 04 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long: + Giải pháp quản đất đai; + Giải pháp quản hạ tầng kỹ thuật; + Giải pháp quản kiến trúc cảnh quan + Giải pháp quản môi trường Kiến nghị Trên sở kết nghiên cứu đề tài đề xuất số kiến nghị sau: - Điều chỉnh quy hoạch chung phường Yết Kiêu theo mô hình đô thị sinh thái kiêm kinh tế (Eco2-City); - Ban hành Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc phường; triển khai lập quy hoạch chi tiết khu vực cải tạo xây dựng phát triển đô thị; - Tổ chức thực đúng, đầy đủ nhiệm vụ quản xây dựng theo quy hoạch địa bàn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2000), Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4449:1987, NXB Xây dựng Bộ Xây dựng (2008), Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ loại quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 quy định cắm mốc quản mốc giới theo quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng (2010), Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc đô thị Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 24/2009/TT-BXd ngày 22/7/2009 quy định chi tiết thi hành số nội dung Nghị định số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; quản công trình HTKT; quản phát triển nhà công sở Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/4/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; quản công trình HTKT; quản phát triển nhà công sở Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015), phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long Chính phủ (2007), Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Xây dựng xử vi phạm trật tự xây dựng đô thị 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 việc xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sàn, khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản công trình hạ tầng kỹ thuật, quản phát triển nhà công sở 11 Chính phủ (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng 12 Chính phủ (2010), Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị 13 Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Quản đầu tư phát triển đô thị 14 Chính phủ (2010), Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị 15 Chỉnh phủ (2010), Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 quản không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 16 Đỗ Hậu (2008), Quy hoạch xây dựng đô thị với tham gia cộng đồng (dự án nâng cao lực quy hoạch quản môi trường đô thị hợp tác Bộ Xây dựng Bộ Ngoại giao 17 Hàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan, NXB xây dựng 18 Nguyễn Đình Bồng Đỗ Hậu (2005), Quản đất đai bất động sản đô thị, trường Đại học kiến trúc Nội 19 Nguyễn Tố Lăng (2010), Quản phát triển đô thị bền vững - số học kinh nghiệm, tạp chí Ashui, đăng ngày 22/9/2010 20 Phạm Trọng Mạnh (2005), Quản đô thị, NXB Xây dựng 21 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 22 Quốc hội (2003), Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 23 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 công ty the Boston consulting group ngày 14/1/2015 24 Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu (2011), lịch sử hình thành phát triển phường Yết Kiêu 25 Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (2013), thuyết minh Tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 ... phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long Chương II: Cơ sở khoa học quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long 5 Chương III: Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu,. .. bao gồm: - Quản lý xây dựng theo quy hoạch Mục 5, Luật Quy hoạch đô thị 2009; Quản lý xây dựng theo quy hoạch mục 8, Luật Xây dựng 2014 Trong đó, quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch thuộc... Các kết nghiên cứu quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long sử dụng phục vụ cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long Làm ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại phường yết kiêu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (tt), Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại phường yết kiêu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (tt), Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại phường yết kiêu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay