Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (tiết 1)

3 782 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

Chơng II ứng dụng của đạo hàm Tiết thứ : 21 Bài soạn : sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Ngày soạn : I. Mục đích yêu cầu - H/s ôn lại khái niệm đồng biến, nghịch biến ( tính đơn điệu) của hàm số đã học lớp dới. Thông qua biểu thức xác định tính đơn điệu của hàm số liên hệ với đạo hàm của hàm số. - H/s nắm đợc định lí Lagrăng về sự tồn tại duy nhất giá trị trong khoảng. Đặc biệt nắm đợc định lí điều kiện đủ tính đơn điệu hàm số . Thông qua định lí đó rút ra đợc cách khảo sát sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, xác định đợc các khoảng đơn điệu của hàm số trên một khoảng cho trớc. - H/s nắm đợc ý nghĩa của đạo hàm cấp 1 đối với việc khảo sát tính đơn điệu của hàm số II. Lên lớp 1. ổn định tổ chức Lớp /Kiểm diện 12A9 12B4 Ngày dạy 2. Kiểm tra kiến thức đã học - Nhắc lại khái niệm sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 3. Nội dung bài giảng Nội dung Phơng pháp 1. Nhắc lại định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến Giả sử y = f(x) xác định trên (a ; b) ta nói -Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên (a ; b) nếu x 1 ,x 2 (a ; b): x 1 < x 2 f(x 1 ) < f(x 2 ) -Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên (a ; b) nếu x 1 ,x 2 (a ; b): x 1 < x 2 f(x 1 ) > f(x 2 ) - Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng gọi chung là đơn điệu trên khoảng đó 2. Điều kiện đủ của tính đơn điệu Định lí Lagrăng (sgk) f(b) f(a) f(b) f(a) f '(c)(b a) hay f '(c) b a = = Định lí 2: Cho y = f(x)có đạo hàm trên (a ; b) a) Nếu f (x) > 0 x (a ; b) f(x) đồng biến b) Nếu f (x) < 0 x (a ; b) f(x) nghịch biến - Gợi mở Ta có khi x 2 x 1 thì x 2 - x 1 0 Gọi : x = x 2 - x 1 y = f(x 2 ) - f(x 1 ) khi đó dấu của tỉ số y/x thể hiện đợc tính đồng biến nghịch biến của hàm số ? - Tỉ số này gặp trong biểu thức nào đã học khi x 0 Gợi mở phần ý nghĩa hình học của định lí này. - Sử dụng gợi mở vấn đáp chứng minh phần bảng nháp cho h/s - Để xét tính đơn điệu của hàm số Định lí 3: Sgk <49> Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a ; b). Nếu f(x) 0 (hay f(x) 0). và đẳng thức chỉ sảy ra tại một số hữu hạn điểm trên (a ; b) thì hàm số đơn điệu trên khoảng đó Ví dụ 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến củ hàm số y = x 2 - 2x + 3 * Hàm số đã cho xác định x R Ta có y = 2x - 2 cũng xác định trên R nó dơng khi x > 1 và âm khi x < 1 Ta có chiều biến thiên của hàm số đợc cho trong bảng ghọi là bảng biến thiên x - 1 + y - 0 + y Vậy hàm số đồng biến x ( 1 ; +) và nghịch biến x (- ; 1) Ví dụ 2: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 3 y 3x 5 x = + + . Hàm số xác định x R\{0} y cũng xác định x 0, x R. Dấu của y là dấu của x 2 - 1. Chiều biến thiên đợc cho trong bảng dới đây. x - -1 0 1 + y + 0 - - 0 + y - Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (- ; -1) và (1 ; +). Nghịch biến trên (-1 ; 0) và ( 0 ; 1) ta phải làm nh thế nào ? - Hàm số có đạo hàm giữ nguyên một dấu trên một khoảng ta có thể kết luận gì về sự đồng biến, nghịch biến trên khoảng đó - Theo định lý 2 ta có ? - Gọi h/s nêu dấu của đạo hàm bậc nhất. - Nêu cách biểu diễn sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trên bảng biến thiên - Kết luận sự đơn điệu của hàm số trên các khoảng của bảng biến thiên đã chỉ ra. - Gọi h/s nêu từng bớc, kết quả của từng bớc - Kết luận chiều biến thiên của hàm số - Chú ý cho h/s điểm x = 0 làm cho y không xác định nên trong khi kết luận khoảng đơn điệu không thể chứa điểm x = 0 4. Củng cố bài giảng - Để khảo sát sự biến thiên, tìm khoảng đơn điệu của hàm số ta phải làm theo mấy bớc ?. Không tính đạo hàm có thể xác định đợc khoảng đơn điệu của hàm số hay không ? 5. Dặn dò - VÒ nhµ lµm bµi tËp 1, 2,3, 4 sgk(52-53) . dụng của đạo hàm Tiết thứ : 21 Bài soạn : sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Ngày soạn : I. Mục đích yêu cầu - H/s ôn lại khái niệm đồng biến, nghịch biến. lại khái niệm sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 3. Nội dung bài giảng Nội dung Phơng pháp 1. Nhắc lại định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến Giả sử y
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (tiết 1), Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (tiết 1), Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (tiết 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay