Bài 17.Một số chức năng khác

14 580 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN. Môn: Tin học 10 Tiết 47 1. Định dạng kiểu danh sách. Các đặc trưng định dạng ký tự cơ bản: • Phong chữ. • Kiểu chữ. • Cỡ chữ. • Màu sắc. Công việc ngày thứ hai, 15/9: 1.Học trên lớp. 2.Lao động giúp gia đình. 3.Đá bóng. 4.Làm bài tập ở nhà. Danh sách liệt kê dạng kí hiệu. Danh sách liệt kê dạng số thứ tự. a. Danh sách liệt kê dạng kí hiệu: Khái niệm: Danh sách liệt kê dạng kí hiệu thường dùng để liệt kê các thành phần như nhau(có thể thay đổi vị trí cho nhau). VD: Các cách để lưu văn bản trong word, có ba cách:  Chọn File ->Save  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S  Nháy chuột vào nút lệnh Save có hình đĩa A trên thanh công cụ chuẩn. b. Danh sách liệt kê dạng số thứ tự: Khái niệm: Danh sách liệt kê dạng số thứ tự thứ tự liệt kê có vai trò nhất định, thường dùng số thứ tự để đánh dấu(không thể thay đổi vị trí cho nhau). VD: Danh sách xếp hạng cuối năm của lớp 10A: • Phạm Minh Hải. • Nguyễn Thị Ngọc Mai. • Trần Văn Đào. c. Các cách thực hiện: B1: Khối văn bản cần định dạng. B2:Chọn Format ->Bullets and Numbering. Hộp thoại xuất hiện. B3: Chọn kiểu định dạng. B4: Chọn OK. Cách 1 : B1: Khối văn bản cần định dạng. B2: Sử dụng các nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên thanh công cụ định dạng. Bullets Numbering Chú ý: Để loại bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng( hoặc ). Cách 2: 2. Ngắt trang và đánh số trang. a. Ngắt trang: Một số trường hợp ngắt trang không hợp lý :  Dòng cuối của đoạn văn đứng đầu trang(dòng cụt).  Dòng đầu một đoạn văn đứng cuối trang(dòng mồ côi).  Dòng tiêu đề của một mục mới đứng cuối trang. Chúng ta phải ngắt trang bằng tay. Cách thực hiện? B1: Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang. B2: Chọn lệnh Insert Break… rồi chọn Page break trong hộp thoại Break. B3: Nháy chuột vào nút OK Các bước thực hiện việc ngắt trang : Chú ý: có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter để ngắt trang tại con trỏ văn bản. b. Đánh số trang: Các bước để Word tự động đánh số trang: B1: Chọn Insert  Page Numbers. B2: Chọn các thông số: Position: Vị trí số trang(đầu trang(Header), cuối trang(Footer). Alignment: Cách căn lề. Show number on first page: hiển thị hoặc không hiển thị số trang ở trang đầu tiên. B3: Chọn OK. 3. In văn bản: a.Xem trước khi in Có hai cách sau: • Cách 1: Chọn lệnh File -> Print Preview; • Cách 2: Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ. [...]... in ngay toàn bộ văn bản Chọn máy in In toàn bộ In trang hiện thời Số bản in In các trang cụ thể In phần được chọn Hộp thoại Print Các chức năng về soạn thảo văn bản trong bài này gồm có: Định dạng danh sách kiểu kí hiệu và kiểu số thứ tự Ngắt trang và đánh số trang cho văn bản In văn bản Công việc về nhà: • Học bài • xem trước bài 18: “CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO . phần được chọn Số bản in Hộp thoại Print Các chức năng về soạn thảo văn bản trong bài này gồm có:  Định dạng danh sách kiểu kí hiệu và kiểu số thứ tự. . bản. b. Đánh số trang: Các bước để Word tự động đánh số trang: B1: Chọn Insert  Page Numbers. B2: Chọn các thông số: Position: Vị trí số trang(đầu trang(Header),
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17.Một số chức năng khác, Bài 17.Một số chức năng khác, Bài 17.Một số chức năng khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay