Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

4 1,857 18
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 10:47

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết 1: CÔNG MÀI SẮT NGÀY NÊN KIM I Mục tiêu Kiến thức: Dựa vào trí nhớ tranh HS kể lại đoạn toàn nội dung tập đọc: “Có công mài sắt ngày nên kim” Kỹ năng: Biết phối hợp lời kể với diệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung Thái độ: Trau dồi hứng thú đọc kể chuyện II Chuẩn bị - GV: Tranh - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (1’) - Thầy kiểm tra SGK Bài Giới thiệu: - Tiết tập đọc hôm trước đọc chuyện - công mài sắt ngày gì? nên kim - Em học lời khuyên qua câu chuyện - Kiên trì nhẫn nại thành đó? công VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí → Trong tiết kể chuyện hôm em nhìn tranh kể lại đoạn truyện, sau kể toàn câu chuyện sắm vai theo câu chuyện Phát triển hoạt động (30’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện (ĐDDH: tranh)  Mục tiêu: HS kể đoạn lời theo tranh dựa vào câu hỏi  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - Thầy hướng dẫn HS quan sát tranh cho HS kể theo câu hỏi gợi ý - Ngày xưa cậu bé làm * Kể theo tranh chóng chán Cứ cầm - Thầy: Đặt câu hỏi - Cậu bé làm gì? Cậu đọc sách ntn? sách, đọc vài dòng cậu ngáp ngắn ngáp dài gục đầu ngủ lúc - Lúc tập viết cậu nắn nót chữ đầu viết nguệch ngoạc cho xong chuyện - Vậy lúc tập viết sao? - Lớp nhận xét nội dung cách diễn đạt - HS kể - Lớp nhận xét * Kể theo tranh - Tranh vẽ bà cụ làm gì? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cậu bé hỏi bà cụ điều - HS kể gì? - Hôm bà mài, ngày mai - Bà cụ trả lời nào? bà mài Mỗi ngày cục sắt - Cậu bé tin lời bà cụ nói không? nhỏ lại tí chắn * Kể theo tranh - Bà cụ trả lời nào? ngày thành kim - Lớp nhận xét - Sau nghe bà cụ giảng giải, cậu bé làm gì? - HS nêu - Làm việc kiên trì, nhẫn nại * Kể theo tranh - Lớp nhận xét - Em nói lại câu tục ngữ - Câu tục ngữ khuyên em điều gì? - Hoạt động nhóm - Chốt: “Có công mài sắt ngày nên kim” khuyên làm việc phải kiên trì, nhẫn nại - HS tự kể theo nhóm  Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm - Đại diện lên thi kể  Mục tiêu: HS tiếp nối kể đoạn theo nhóm - HS thực hành  Phương pháp: Kể chuyện - Thầy cho HS kể theo nhóm - Thầy theo dõi chung, giúp đỡ nhóm làm việc - Thầy tổ chức cho nhóm thi kể chuyện - Giọng người kể chuyện  Hoạt động 3: Kể chuyện trước lớp chậm rãi  Mục tiêu: HS kể chuyện kèm với động tác, - Giọng cậu bé ngạc nhiên điệu - Giọng bà cụ khoan thai, ôn  Phương pháp: Sắm vai tồn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thầy giúp HS nắm yêu → Lớp nhận xét cầu tập - Cần người đóng vai: Người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ - Mỗi vai kể với giọng riêng kèm với động tác, điệu → Thầy nhận xét cách kể nhóm Củng cố – Dặn dò (3’) - Động viên, khen ưu điểm, nêu điểm chưa tốt để điều chỉnh - Về tập kể chuyện - Chuẩn bị tả - Cả lớp bình chọn HS, nhóm kể chuyện hấp dẫn ... tiết kể chuyện hôm em nhìn tranh kể lại đoạn truyện, sau kể toàn câu chuyện sắm vai theo câu chuyện Phát triển hoạt động (30’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện (ĐDDH: tranh)  Mục tiêu: HS kể. .. điều - HS kể gì? - Hôm bà mài, ngày mai - Bà cụ trả lời nào? bà mài Mỗi ngày cục sắt - Cậu bé có tin lời bà cụ nói không? nhỏ lại tí chắn có * Kể theo tranh - Bà cụ trả lời nào? ngày thành kim -... nại - HS tự kể theo nhóm  Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm - Đại diện lên thi kể  Mục tiêu: HS tiếp nối kể đoạn theo nhóm - HS thực hành  Phương pháp: Kể chuyện - Thầy cho HS kể theo nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim , Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim , Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn