Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết

4 165 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 10:44

... viết bảng - Dấu huyền () e * Viết: Bạn - Khoảng chữ o - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn - HS viết bảng thận  Phương pháp: Luyện tập * Vở tập. .. phí + Nét 2: Kết hợp nét cong cong phải nối liền tạo vòng xoắn nhỏ thân chữ - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - GV yêu cầu HS viết 2, lượt -... tập viết: - Vở Tập viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (2 ) - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - HS viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết , Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết , Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn