Tầm quan trọng của vấn đề chuẩn bị hành trang vào tương lai

3 165 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2017, 14:22

Khi bước vào thế kỉ mới tầm quan trọng của con người là số một. Vì từ thời cổ chí kim con người bao giờ cũng là động lực phát triển của lịch sử. Con người đã tạo ra một thế giới từ quá khứ tới hiện tại. thế giới này phát triển như thế nào phần lớn là phụ thuộc vào con người. Bởi con người là một vốn tri thức nên trong thời kì nền kinh tế tri thức thì vai trò của con người ngày càng quan trọng Tầm quan trọng vấn đề chuẩn bị hành trang vào tương lai Dàn bài: Mở bài: Dẫn dắt vào đề Thân bài: * Giải thích: + Hành trang gì? + Thế hành trang chuẩn bị cho tương lai? * Biểu + Bước vào kỉ mới, giới có nhiều thay đổi, có nhiều bước tiến quan trọng, đất nước hội nhập + Thế mạnh dân tộc ta thông minh nhạy bén với + Thế mạnh ưu điểm hệ trẻ * Hạn chế Vẫn chưa thực chủ động tự tin vốn tri thức việc chuẩn bị hành trang bước vào hội nhập * Nguyên nhân + Do đất nước đường phát triển, gặp nhiều khó khăn + chưa chủ động việc tiếp thu bồi dưỡng tri thức cho thân để chuẩn bị hành trang vào tương lai * Phương hướng , giải pháp + Xác định điều tất yếu trình hội nhập, chủ động sáng tạo + Trang bị cho thân vốn sống, vốn tri thức để đáp ứng nhu cầu nước giới + Tiếp tục phát huy mạnh tiềm lực vốn có thân đất nước + Vai trò hệ trẻ, hệ tương lai đất nước công chuẩn bị hành trang bước vào trình hội nhập phát triển => Rút học cho thân Kết bài: Tóm lại ý Đây dàn gợi ý, bạn thay đổi ý cho hợp lý với văn Tiếp theo làm mẫu Bài làm Là người trẻ tuổi với chặng đường mẻ chờ đợi phía trước, chuẩn bị hành trang vào người quan trọng nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan khẳng định: “ Trong hành trang ấy, có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng nhất.” Tại phải chuẩn bị hành trang cho người để hội nhập? Đó sống biến động Khi bước vào thời kì hội nhập, biến động ngày trở nên phức tạp Vì vậy, cần phải chuẩn bị hành trang cho người để hội nhập cần thiết người nhân tố định cho phát triển xã hội, người làm chủ khoa học, công nghệ để đưa đất nước hội nhập vào đời sống toàn cầu hóa Khi bước vào kỉ tầm quan trọng người số Vì từ thời cổ chí kim người động lực phát triển lịch sử Con người tạo giới từ khứ tới giới phát triển phần lớn phụ thuộc vào người Bởi người vốn tri thức nên thời kì kinh tế tri thức vai trò người ngày quan trọng Vậy chuẩn bị hành trang cho người cần để bước vào tương lai? Trước tiên người phải có tâm hội nhập sẵn sàng Cần lắp đầy kiến thức kĩ cần thiết để thích ứng với môi trường toàn cầu hóa Và điều thực cần thiết phải vứt bỏ điểm yếu thay vào điểm mạnh sánh vai với cường quốc năm châu Để hệ trẻ tự tin tham gia hội nhập cần trang bị kiến thức kĩ Cần học thật tốt, rèn luyện kĩ giao tiếp, phẩm chất người để hoàn thiện thân Bên cạnh phải phê phán thái độ bàng quan, thờ với hành động sống xã hội ý thức trang bị cho vốn tri thức kĩ cần thiết làm hành trang vào đời Con người yếu tố quan trọng yếu tố để đất nước hội nhập Gắn liền với có nhân tố khác thời cơ, nguồn tài chính, hệ thống giao thông Là học sinh cần phải học tập tốt đểhành trang vào đời vững chắc, không ngừng phấn đấu để hội nhập vào tương lai không xa Chuẩn bị hành trang vào tương lai quan trọng có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng vậy, cố gắng hoàn thiện thân để bước vào chặng đường mẻ phía trước ... tập tốt để có hành trang vào đời vững chắc, không ngừng phấn đấu để hội nhập vào tương lai không xa Chuẩn bị hành trang vào tương lai quan trọng có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng vậy, cố gắng... phía trước, chuẩn bị hành trang vào người quan trọng nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan khẳng định: “ Trong hành trang ấy, có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng nhất.” Tại phải chuẩn bị hành trang cho... cạnh phải phê phán thái độ bàng quan, thờ với hành động sống xã hội ý thức trang bị cho vốn tri thức kĩ cần thiết làm hành trang vào đời Con người yếu tố quan trọng yếu tố để đất nước hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tầm quan trọng của vấn đề chuẩn bị hành trang vào tương lai, Tầm quan trọng của vấn đề chuẩn bị hành trang vào tương lai, Tầm quan trọng của vấn đề chuẩn bị hành trang vào tương lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay