biểu mẫu nhật ký lấy mẫu đất

2 91 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 15:05

Xã Cư Knia thuộc huyện Cư Jút được thành lập theo Nghị định số 492001NDCP, ngày 15082001 của Chính phủ, đường ranh giới hành chính ổn định theo chỉ thị 364CTTTg ngày 2871994 của Thủ tướng Chính phủ và được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Đắk Drông, xã Nam Dong huyện Cư Jút; Phía Đông giáp xã Trúc Sơn; Phía Tây giáp xã Đắk Rla huyện Đắk Mil; Phía Nam giáp xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil. Ngày ………tháng ……….năm 2016 NHẬT CÔNG VIỆC Điều tra thổ nhưỡng phục vụ cho công tác quy hoạch chi tiết nông thôn xã Nâm N’Jang Ngày tháng năm: Địa điểm: Người thực hiện: Đại diện quyền địa phương: STT Hình thức lấy mẫu Tọa độ Tên, mã mẫu đất Kinh độ Vĩ độ Thời gian thực lấy mẫu Thời tiết lúc lấy mẫu Ngày đưa mẫu bàn giao Ghi (tại rẫy nhà ai, cố lấy mẫu,….) Ngày ………tháng ……….năm 2016 STT Hình thức lấy mẫu Tên, mã mẫu đất Tọa độ Kinh độ Vĩ độ Thời gian thực lấy mẫu Thời tiết lúc lấy mẫu Ngày đưa mẫu bàn giao Ghi (tại rẫy nhà ai, cố lấy mẫu,….) Buôn Ma Thuột, ngày … tháng ……năm 2016 Người lập nhật Đại diện người làm chứng ... ……….năm 2016 STT Hình thức lấy mẫu Tên, mã mẫu đất Tọa độ Kinh độ Vĩ độ Thời gian thực lấy mẫu Thời tiết lúc lấy mẫu Ngày đưa mẫu bàn giao Ghi (tại rẫy nhà ai, cố lấy mẫu, ….) Buôn Ma Thuột, ngày... bàn giao Ghi (tại rẫy nhà ai, cố lấy mẫu, ….) Buôn Ma Thuột, ngày … tháng ……năm 2016 Người lập nhật ký Đại diện người làm chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu mẫu nhật ký lấy mẫu đất, biểu mẫu nhật ký lấy mẫu đất, biểu mẫu nhật ký lấy mẫu đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay