mẫu bản tả( lấy mẫu đất phân tích)

3 69 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:56

Xã Cư Knia thuộc huyện Cư Jút được thành lập theo Nghị định số 492001NDCP, ngày 15082001 của Chính phủ, đường ranh giới hành chính ổn định theo chỉ thị 364CTTTg ngày 2871994 của Thủ tướng Chính phủ và được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Đắk Drông, xã Nam Dong huyện Cư Jút; Phía Đông giáp xã Trúc Sơn; Phía Tây giáp xã Đắk Rla huyện Đắk Mil; Phía Nam giáp xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil. VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA TRUNG TÂM NC ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ MT TÂY NGUYÊN Số chung Số đồng: Ngày Thời tiết BẢN TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT Đơn vị: ………………………………………… Địa điểm: Thôn Xã .Huyện Tỉnh Vị trí phẫu diện so với trung đại địa hình: Độ cao tuyệt đối (m): Độ dốc nơi đào phẫu diện (o): Độ dốc chung (o): Toạ độ: Kinh độ : Vĩ độ: GIẢN ĐỒ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH GIẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH NƠI ĐÀO PHẪU DIỆN +Thảm thực vật: ( Thành phần loại cây, thị, mật độ, tình hình sinh trưởng) +Trạng thái mặt đất: (Dấu vết mối, đường nứt nẻ, xói mòn, sỏi đá, đá lộ đầu dấu vết khác) +Độ sâu xuất mạch nước ngầm (cm) +Đá mẹ: +Tên đất địa phương: +Tên đất xác định đồng( ký hiệu) +Tên đất xác định thức(bằng chử) Sơ đồ phẫu diện Tầng đất Độ sâu(cm) Lấy mẫu phân tích 10— 20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100— 110 120 130 MÔ TẢ PHẪU DIỆN Màu sắc, thành phần giới, độ ẩm, mùn, rễ cây, kiến trúc, độ chặt, độ xốp, độ mịn, chất hình thành, mức độ Glay, chất lẫn, hang hốc động vật Mức độ chuyển tiếp tầng pH, CL, SO4, mức độ mặn, mức độ sủi bọt tác dụng dung dịch HCL
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu bản tả( lấy mẫu đất phân tích), mẫu bản tả( lấy mẫu đất phân tích), mẫu bản tả( lấy mẫu đất phân tích)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay