Danh sách quy định pháp luật trong Nuôi trồng thủy sản

3 73 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:52

Đơn vị: Chi cục Thủy sản Quảng Ninh Bộ phận: Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản DANH SÁCH CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Trước ngày 1/4/2016) STT SỐ/KÝ HIỆU I Luật 17/2003/QH11 79/2015/QH13 II Quản lý giống Thủy sản III IV QUY ĐỊNH NĂM BAN HÀNH Quốc Hội Quốc Hội 26/11/2003 19/6/2015 16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh vật nuôi 16/VBHN-BNNPTNT Về quản lý giống thủy sản Điều kiện sản xuất, kinh doanh số ngành nghề thủy sản 59/2005/NĐ-CP Quản lý Nuôi trồng Thủy sản Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam 3824/QĐ-BNN-TCTS (VIETGAP) Ban hành số quy định điều kiển sản xuất giống, nuôi tôm chân 456/QĐ-BNN-NTTS trắng Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phương thức quản lý 51/2014/TT - BNNPTNT sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 17/2014/TT-BNNPTNT Quy định phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi 38/2012/TT-BNNPTNT Về danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch Quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học hóa chất UB thưởng vụ Quốc hội Bộ NN&PTNT Chính phủ 24/03/2004 Về quản lý thức ăn chăn nuôi Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 66 Nghị định 29/2015/TT-BNNPTNT 08/2010/NĐ-CP Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng chăn nuôi, nuôi 23/2015/TT-BNNPTNT trồng thủy sản Chính phủ 5/2/2010 Bộ NN&PTNT 4/9/2015 Bộ NN&PTNT 22/6/2015 08/2010/NĐ-CP Luật thủy sản 2003 Luật thú y 2015 CƠ QUAN BAN HÀNH Bộ NN&PTNT 15/4/2014 4/5/2005 6/9/2014 Bộ NN&PTNT 4/2/2008 Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT 27/12/2014 20/6/2014 2/8/2012 V Hỗ trợ Nuôi trồng thủy sản Quy định số chế tài khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ địa bàn tỉnh Quảng 3799/2010/QĐ-UBND Ninh 1066/2015/QĐ-UBND 3501/QĐ-UBND 2216/2014/QĐ-UBND 2901/QĐ-UBND VI VII Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017 Đề án phát triển giống thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 Quy định mức hỗ trợ giống trồng vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai dịch bệnh địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2016 Kiểm tra xử phạt Nuôi trồng Thủy sản Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thủy sản 103/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thú ý, giống vật nuôi, thức ăn 119/2013/NĐ-CP Quy định việc kiểm tra sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 45/2014/TT – BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận sở sản xuất kinh doanh nông lam thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Tiêu chuẩn Quy chuẩn nuôi trồng thủy sản 3276/QĐ-BNN-KHCN UBND tỉnh Quảng Ninh 15/12/2010 UBND tỉnh Quảng Ninh 21/4/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh 17/11/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh 6/10/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh 5/12/2014 Chính Phủ 12/9/2013 Chính phủ 9/10/2013 Bộ NN&PTNT 3/12/2014 Bộ NN&PTNT QCVN 02-15: 2009/BNNPTNT QCVN 0207:2009/BNNPTNT QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT Ban hành định mức tạm thời áp dụng cho chương trình khuyến ngư Cơ sở sản xuất giống thủy sản- Điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm Điều kiện vệ sinh thú y Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm 24/10/2008 Bộ NN&PTNT 2009 Bộ NN&PTNT 2009 Bộ NN&PTNT 2011 Bộ NN&PTNT 2011 Bộ NN&PTNT 2014 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 QCVN 02-14: 2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y bảo vệ môi trường Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống QCVN 38:2011/BTNMT thủy sinh Cá nước - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9586:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú TCVN 9964:2014 Tôm thẻ chân trắng- Tôm giống- Yêu cầu kỹ thuật TCVN10257:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra cá rô phi TCVN 10300:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá giò cá vược TCVN 10301:2014 Thức ăn hỗn hợp cho Tôm thẻ chân trắng TCVN 10325:2014 TCVN 8399-2012 Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8398 -2012 Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9389:2014 Giống tôm xanh - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10462:2014 Cá nước mặn - Giống cá song chấm nâu, cá giò - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10463:2014 Cá nước - Giống cá chim trắng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10464:2014 Cá nước mặn - Giống cá chim vây vàng- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 10465:2014 Giống ba ba - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9388:2014 Cá nước ngọt- Giống cá - Yêu cầu kỹ thuật VIII Quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh V/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, xây dựng quy hoạch đến năm 2015 àv 2770/QĐ-UBND định hướng đến năm 2020 V/v phê duyệt báo cáo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 1717/QĐ-UBND 2020 2576/QĐ-UBND Bộ NN&PTNT 2009 Bộ TN&MT 2011 Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2012 2012 2014 2014 2014 2014 2014 Bộ NN&PTNT 2014 UBND tỉnh Quảng Ninh 16/9/2010 UBND tỉnh Quảng Ninh 9/7/2013 V/v phê duyệt báo cáo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản UBND tỉnh Quảng Ninh mặn, lợ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 26/9/2014 ... tra xử phạt Nuôi trồng Thủy sản Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thủy sản 103/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thú ý, giống vật nuôi, thức ăn 119/2013/NĐ-CP Quy định việc... bảo an toàn thực phẩm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm Điều kiện vệ sinh thú y Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện... sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 45/2014/TT – BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận sở sản xuất kinh doanh nông lam thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Tiêu chuẩn Quy chuẩn nuôi trồng thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sách quy định pháp luật trong Nuôi trồng thủy sản, Danh sách quy định pháp luật trong Nuôi trồng thủy sản, Danh sách quy định pháp luật trong Nuôi trồng thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay