Phieu danh gia hieu qua cong viec

65 120 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:49

Đánh giá (xác định giá trị công việc) là một quá trình thu thập thông tin, phân tích tính chất, nội dung và yêu cầu của công việc, thường được thể hiện qua Bản mô tả công việc. Trên cơ sở đó, các chức danh công việc được đánh giá, so sánh tương quan với nhau trên cùng một hệ thống các tiêu chí, làm cơ sở xếp hạng chức danh công việc và thiết kế thang, bảng lương. Mẫu số: 04 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC (Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh điền thông tin) A THÔNG TIN CHUNG Tên người thực hiện: Chức danh (Ghi đầy đủ, rõ ràng tên chức danh/ vị trí công việc thực hiện): Đơn vị (Ghi từ phận tương đương trở lên): B ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC Cá nhân người thực lãnh đạo đơn vị vào hướng dẫn (Phần C) để đánh giá giá trị công việc cách độc lập, khách quan Yếu tố Cá nhân tự đánh giá Cấp độ Điểm Lãnh đạo đơn vị đánh giá Cấp độ Điểm Trình độ tay nghề cần đào tạo Kinh nghiệm làm việc Phức tạp công việc Điều kiện môi trường làm việc Tổng điểm C HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC I MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP Khái niệm Đánh giá (xác định giá trị công việc) trình thu thập thông tin, phân tích tính chất, nội dung yêu cầu công việc, thường thể qua Bản mô tả công việc Trên sở đó, chức danh công việc đánh giá, so sánh tương quan với hệ thống tiêu chí, làm sở xếp hạng chức danh công việc thiết kế thang, bảng lương Mục đích Nhằm xác định giá trị công việc, phân nhóm xếp hạng chức danh công việc tổ chức, làm sở trả lương công hỗ trợ nội dung quản trị khác phân tích cấu tổ chức, đánh giá thực công việc, tuyển dụng đào tạo… Nguyên tắc Phương pháp  Nguyên tắc đánh giá: - Đánh giá vị trí công việc đánh giá người đảm nhận công việc; - Xem xét đến yêu cầu thực tế công việc đòi hỏi để đánh giá lực, thành tích, khuyết điểm, học vấn, thâm niên… có người lao động  Phương pháp đánh giá: - Sử dụng phương pháp chấm điểm yếu tố công việc (Point – Factor Method); - Theo đó, có 04 yếu tố lao động lựa chọn để đánh giá giá trị công việc cho nhóm lao động trực tiếp SXKD Mỗi yếu tố chia thành cấp độ chi tiết khác nhau, tương ứng với điểm số định; II HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC Trình độ chuyên môn cần đào tạo theo yêu cầu công việc - Yếu tố đo kiến thức, kỹ mà công việc đòi hỏi người thực cần phải đào tạo để thực công việc - Căn vào yêu cầu, đòi hỏi khách quan công việc để đánh giá trình độ đào tạo, trình độ đào tạo có người lao động Cấp độ Diễn giải Điểm Công việc thực nhiệm vụ, kỹ tương đối đơn giản, đòi hỏi người thực phải qua đào tạo sơ cấp tháng 10 CNKT/sơ cấp (nghề, nghiệp vụ) từ tháng đến 12 tháng 15 Công việc thực nhiệm vụ, kỹ đòi hỏi người thực phải qua đào tạo từ 12 tháng trở lên 20 • Khi đánh giá yếu tố cần xem xét: - Lựa chọn cấp trình độ tối thiểu theo yêu cầu thực công việc; - Đánh giá yếu tố cần kết hợp với việc đánh giá yêu cầu kiến thức, kỹ năng; - Xem xét đến yêu cầu thực tế công việc đòi hỏi, thực tế tuyển dụng sử dụng lao động công ty, đặc biệt lưu ý không đánh giá trình độ, cấp thực tế người lao động có Kinh nghiệm làm việc - Yếu tố yêu cầu kinh nghiệm tích lũy mà công việc đòi hỏi nhằm đặt hiệu mong muốn, đo theo thời gian làm việc thực tế mà người lao động cần có để thực công việc theo yêu cầu; - Cần lưu ý yêu cầu thời gian tích luỹ kinh nghiệm tối thiểu cần thiết tương ứng với trình độ đào tạo phù hợp để người lao động thực công việc mức độ chấp nhận Như vậy, không đánh giá thâm niên công tác người lao động thực công việcđánh giá theo độ dài thời gian đủ để người lao động sau có trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc thực công việc Cấp độ Diễn giải Điểm Công việc đơn giản, người lao động làm mà không cần phải có kinh nghiệm trước cần làm thử, làm quen việc thời gian ngắn (dưới năm) làm Công việc yêu cầu từ năm đến năm kinh nghiệm 15 Công việc yêu cầu từ năm đến năm kinh nghiệm 25 Công việc đòi hỏi từ năm kinh nghiệm trở lên 30 • Khi đánh giá yếu tố cần lưu ý: - Thời gian kinh nghiệm làm việc tối thiểu theo yêu cầu công việc Khi đánh giá cần xem xét đến thực tế công việc đòi hỏi kinh nghiệm gì, thời gian kinh nghiệm bao lâu, thời gian thâm niên làm việc người lao động - Chỉ đánh giá yêu cầu thời gian kinh nghiệm tối thiểu, tối đa; - Khi đánh giá yếu tố cần kết hợp với yếu tố “Trình độ đào tạo” để lựa chọn cấp độ phù hợp, theo yêu cầu công việc Phức tạp công việc - Yếu tố đánh giá tính chủ động, độc lập mức độ đa dạng, phức tạp việc xử lý thông tin, tình phát sinh, đưa phương án giải để hoàn thành công việc theo yêu cầu Cấp độ Diễn giải Điểm Công việc tương đối đơn giản người lao động làm cần làm thử làm Áp dụng xác hướng dẫn, quy định cụ thể thực công việc mà cần giám sát chặt chẽ hàng ngày người quản lý trực tiếp công việc xảy vấn đề phát sinh chưa quy định chưa có hướng dẫn cụ thể Công việc yêu cầu người lao động cần phải làm thời gian ngắn giám sát, hướng dẫn trực tiếp từ quản lý trực tiếp làm Công việc đòi hỏi người lao động cần nắm rõ, áp dụng xác quy trình thực hiện, hướng dẫn, quy định cụ thể để thực công việc; người lao động phải tự xử lý vấn đề phát sinh để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định có sẵn 12 Công việc đòi hỏi người lao động qua đào tạo tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn, có chứng nghề kỹ thuật/sơ cấp từ tháng trở lên; Công việc yêu cầu người lao động cần nắm rõ, vận hành thành thạo thao tác thực công việc quy tắc sử dụng trang thiết bị, máy móc; người lao động phải tự xử lý vấn đề phát sinh không quy định có sẵn 18 Công việc đòi hỏi người lao động qua đào tạo chuyên ngành từ cao đẳng trở lên; hiểu rõ áp dụng linh hoạt thao tác, trang thiết bị máy móc để thực công việc; Thường xuyên phải đối mặt xử lý vấn đề tương đối phức tạp, phát sinh dịch vụ, khách hàng, giải pháp công nghệ,….dưới trợ giúp từ người quản lý trực tiếp 24 Công việc đỏi hỏi người lao động qua đào tạo chuyên ngành từ đại học trở lên, hiểu rõ áp dụng linh hoạt thao tác, trang thiết bị phục vụ công việc; có khả làm việc với khách hàng nước ngoài, độc lập xử lý vấn đề đa dạng, phức tạp, chịu nhiều tác động yếu tố biến thiên, bất định đa dạng dịch vụ, khách hàng, giải pháp công nghệ 30 • Khi đánh giá yếu tố cần xem xét: - Tính chủ động, độc lập thực công việc; - Mức độ phức tạp tình huống, vấn đề phát sinh đòi hỏi phải phân tích, đánh giá xử lý: Có công việc tính chất lặp lặp lại, giống theo quy trình cụ thể (có không quy định thành văn bản), có công việc thường xuyên phát sinh vấn đề mới, vận dụng linh hoạt hướng dẫn, quy định, phải thu nhập, xử lý thông tin, tham vấn ý kiến đưa phương án giải quyết; - Sự sẵn có tính cụ thể, chi tiết hướng dẫn, quy định, quy trình thực công việc; - Tần suất phát sinh vấn đề phức tạp mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, kế hoạch kết kinh doanh; - Đánh giá theo yêu cầu công việc đòi hỏi, khả người thực công việc Điều kiện môi trường làm việc - Môi trường làm việc xem xét rủi ro bất tiện môi trường vật lý xung quanh, xem xét chất công việc phân công qui định an toàn yêu cầu Mặc dù biện pháp phòng ngừa an toàn giảm mối nguy hiểm bất tiện định thực tế, tình thực tế đặt yêu cầu bổ sung người lao động thực qui định kỹ thuật an toàn - Yếu tố đánh giá mức độ yếu tố không thuận lợi môi trường làm việc Cấp độ Diễn giải Điểm Điều kiện làm việc thoải mái, văn phòng tiêu chuẩn thông thường, yếu tố độc hại 10 Môi trường làm việc nhà có tiếng ồn, bụi, thiếu không gian làm việc, thiếu ánh sáng có mùi… 15 Môi trường làm việc thường xuyên lưu thông đường, chịu nhiều tác động thời tiết, bụi; tiếng ồn; nhiệt độ… 20 Mẫu số: 05 Phiếu số: ……/… (Do Tư vấn ghi) PHIẾU XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC (Dành cho chức danh phận kho) A THÔNG TIN CHUNG Tên người thực hiện: Chức danh (Ghi đầy đủ, rõ ràng tên chức danh/ vị trí công việc thực hiện): Đơn vị (Ghi từ phận tương đương trở lên): B XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC I THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt chức trách công việc cách ngắn gọn, thể hiện: vị trí, chức năng, phạm vi trách nhiệm (là ai? đâu? làm gì?) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mô tả chi tiết nội dung công việc TT Nhiệm vụ Nội dung công việc thực cụ thể Mô tả quyền hạn trách nhiệm công việc chức danh 3.1 Quyền hạn Mô tả quyền hạn giao để thực công việc sử dụng nguồn lực tài chính, nhân sự, hoạt động, hay đại diện ký kết văn bản, định để thực nhiệm vụ,… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.2 Trách nhiệm (Mô tả yêu cầu trách nhiệm chức danh nhằm thực tốt công việc): Trách nhiệm trình thực kết công việc: Thể trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát trình thực công việc cách trực tiếp hay gián tiếp kết công việc cuối ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trách nhiệm quản lý giám sát: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trách nhiệm tài sản tài chính: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mô tả mối quan hệ công tác a Mối quan hệ công tác nội phòng/ban ST T Với vị trí/ chức danh công việc khác phòng/tương đương Nội dung công việc b Mối quan hệ công tác với phòng/ban tương đương khác đơn vị STT Với vị trí/ chức danh công việc phòng/tương đương khác Nội dung công việc c Mối quan hệ công tác với quan bên ST T Với vị trí / chức danh công việc quan khác Nội dung công việc II ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Tiêu chí, tiêu đánh giá hiệu công việc kết thực công việc Mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá chất lượng công việc (khối lượng công việc, chất lượng công việc) tương ứng với vị trí đảm nhận 1.1 Khối lượng công việc Thống kê chi tiết sản lượng xuất, nhập tồn kho cần theo dõi tiêu giao, kết đạt tháng năm 2016, từ xác định tỷ lệ hoàn thành công việc năm TT Dịch vụ Sản lượng nhập Sản lượng xuất Mức độ tồn kho(Hi) Điểm Điểm (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) EMS Mức độ hoàn thành tính theo công thức: Hi = × 100% Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D 1.2 Chất lượng công việc TT - Tiêu chí đo lường chất lượng công việc Về thực quy trình làm việc Kiểm tra chứng từ xuất nhập kho Theo dõi sản lượng tồn kho đối chiếu với định mức tồn kho theo quy định Tỷ trọng cho tiêu chí (Di) 30% 15% 15% Điểm (Ai) Điểm (Ai) (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) TT Tiêu chí đo lường chất lượng công việc Mức độ an toàn hàng hóa kho Sắp xếp hàng hóa công ty theo quy định Số lượng hàng hóa bị Số lượng hàng hóa lưu trữ vượt mức thời gian quy định Tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy an toàn kho Điểm trung bình = Di x Ai Tỷ trọng cho tiêu chí (Di) 50% Điểm (Ai) Điểm (Ai) (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) 10% 20% 20% 20% Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D 1.3 Thái độ làm việc TT Tiêu chí đo lường thái độ làm việc Tỷ trọng cho tiêu chí (Di) Chấp hành nội quy, quy chế Công ty 40% Tinh thần trách nhiệm 30% Tinh thần đồng đội 30% Điểm (Ai) Điểm (Ai) (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) Điểm trung bình = Di x Ai Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D III Các sai phạm thực công việc mức độ sai phạm TT Các sai phạm thực công việc tháng …………………… Mức độ sai phạm/ mức độ kỷ luật tháng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN …………………… CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN D BẢNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ TT I II 1.1 1.2 1.3 1.4 Tiêu chí đánh giá Khối lượng công việc Mức độ hoàn thành số bưu Phần trăm hoàn thành gửi kiểm hóa tháng số bưu gửi kiểm hóa tháng thứ i đạt 75% so với tiêu giao Chất lượng công việc Về việc tuân thủ quy trình thực công việc Cân bưu gửi, nhằm đối chiếu Không cân khối lượng thực tế với khối trọng lượng, đối chiếu lượng ghi nhãn BP, khối lượng bưu gửi thừa/thiếu, hỏng/vỡ chuyển sang nhân viên phụ trách lập biên Không kiểm Mở bưu gửi, kiểm tra hàng tra hàng hóa đầy đủ, hóa xác Quẹt mã vạch, nhập thông tin Không nhập bưu gửi: loại hàng, mã loại thông tin bưu gửi hàng, khối lượng, giá trị hàng vào phần mềm kê khai lên phần mềm kê khai Luôn bọc gói, Bọc/gói lại hàng hóa, dán dán niêm phong sai băng dính niêm phong quy cách Thang điểm đánh giá Phần trăm hoàn thành số bưu gửi kiểm hóa tháng thứ i đạt từ 75% đến 90% so với tiêu giao Phần trăm hoàn thành số bưu gửi kiểm hóa tháng thứ i đạt từ 90% đến 100% so với tiêu giao Phần trăm hoàn thành số bưu gửi kiểm hóa tháng thứ i đạt từ 100% đến 110% so với tiêu giao Phần trăm hoàn thành số bưu gửi kiểm hóa tháng thứ i đạt trêm 110% so với tiêu giao Hiếm cân trọng Đôi cân trọng, đối Thường xuyên cân Luôn cân trọng lượng, đối chiếu khối chiếu khối lượng bưu trọng lượng, đối chiếu lượng, đối chiếu khối lượng bưu gửi gửi khối lượng bưu gửi lượng bưu gửi Hiếm kiểm tra hàng hóa đầy đủ, xác Hiếm nhập thông tin bưu gửi vào phần mềm kê khai Đôi kiểm tra hàng Thường xuyên kiểm hóa đầy đủ, xác tra hàng hóa đầy đủ, xác Đôi nhập thông tin Thường xuyên nhập bưu gửi vào thông tin bưu gửi phần mềm kê khai vào phần mềm kê khai Luôn kiểm tra hàng hóa đầy đủ, xác Luôn nhập thông tin bưu gửi vào phần mềm kê khai Thường xuyên bọc Đôi bọc gói, dán Hiếm bọc gói, dán Không bọc gói, dán niêm phong niêm phong sai quy niêm phong sai quy gói, dán niêm phong sai quy cách cách cách sai quy cách CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT Tiêu chí đánh giá 2.1 III Thời gian kiểm hóa bưu gửi Về việc tuân thủ thời gian kiểm hóa theo quy định công ty Thang điểm đánh giá Không đảm Hiếm đảm bảo Đôi đảm bảo thời Thường xuyên đảm Luôn đảm bảo bảo thời gian kiểm hóa thời gian kiểm hóa gian kiểm hóa theo bảo thời gian kiểm hóa thời gian kiểm hóa theo quy định theo quy định quy định theo quy định theo quy định Số biên lập áp Số biên đươc lập thuế không quy định áp thuế không quy định tháng từ 10 trở lên Số bưu gửi bị hỏng/ vỡ Số bưu gửi bị hỏng/ kiểm hóa vỡ tháng từ 10 trở lên Thái độ làm việc Chấp hành nội quy, quy chế Không có ý thức chấp Công ty hành quy định chung Công ty, vi phạm có tính hệ thống thường xuyên, phải có người giám sát, nhắc nhở việc chấp hành quy định Số biên đươc lập áp thuế không quy định tháng từ đến 10 Số bưu gửi bị hỏng/ vỡ tháng từ đến 10 Số biên đươc lập áp thuế không quy định tháng từ đến Số bưu gửi bị hỏng/ vỡ tháng từ đến Số biên đươc lập áp thuế không quy định tháng từ đến Số bưu gửi bị hỏng/ vỡ tháng từ đến Số biên đươc lập áp thuế không quy định tháng Số bưu gửi bị hỏng/ vỡ tháng Chưa chấp hành tốt Nghiêm chỉnh chấp quy định Công hành quy định ty, bị cấp nhắc Công ty nhở vi phạm không lần quy định Công ty Chủ động cao việc chấp hành quy định Công ty (mọi trường hợp, hoàn cảnh), phù hợp với hình ảnh chung Công ty Gương mẫu, động viên có ảnh hưởng tốt đến người việc chấp hành quy định Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT Tiêu chí đánh giá Tinh thần trách nhiệm Tinh thần đồng đội Không có tinh thần trách nhiệm, thiếu tính tự giác làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn đơn vị Tinh thần trách nhiệm chưa cao, bị cấp nhắc nhở không lần trách nhiệm thực công việc Không có tinh thần đồng đội, thường xuyên nhân tố gây đoàn kết làm ảnh hưởng đến kết công việc đơn vị đơn vị khác Công ty Tinh thần đồng đội yếu, miễn cưỡng hợp tác có yêu cầu thường xuyên kêu ca, phàn nàn có yêu cầu hợp tác Thang điểm đánh giá Có tinh thần trách nhiệm công việc, không bị cấp nhắc nhở Toàn diện tự giác công việc, có tinh thần trách nhiệm cao không với công việc thân mà công việc chung đơn vị Toàn diện tự giác công việc, có tinh thần trách nhiệm cao không với công việc thân mà công việc chung đơn vị, gương mẫu động lực cho thành viên khác Hợp tác tốt đơn Là thành viên tốt, Chủ động động vị với đơn vị thể nhiệt tình lực cho nhân viên khác có yêu cầu hợp tác, chia sẻ khác công việc, trách nhiệm với đồng chủ động tìm kiếm nghiệp hợp tác thành công tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN H Phiếu số: ……/… (Do Tư vấn ghi) Mẫu số: 05 PHIẾU XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC (Dành cho chức danh nhân viên thu gom) A THÔNG TIN CHUNG Tên người thực hiện: Chức danh (Ghi đầy đủ, rõ ràng tên chức danh/ vị trí công việc thực hiện): Đơn vị (Ghi từ phận tương đương trở lên): B XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC I THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt chức trách công việc cách ngắn gọn, thể hiện: vị trí, chức năng, phạm vi trách nhiệm (là ai? đâu? làm gì?) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mô tả chi tiết nội dung công việc TT Nhiệm vụ Nội dung công việc thực cụ thể Mô tả quyền hạn trách nhiệm công việc chức danh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN 3.1 Quyền hạn Mô tả quyền hạn giao để thực công việc sử dụng nguồn lực tài chính, nhân sự, hoạt động, hay đại diện ký kết văn bản, định để thực nhiệm vụ,… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.2 Trách nhiệm (Mô tả yêu cầu trách nhiệm chức danh nhằm thực tốt công việc): Trách nhiệm trình thực kết công việc: Thể trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát trình thực công việc cách trực tiếp hay gián tiếp kết công việc cuối ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trách nhiệm quản lý giám sát: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trách nhiệm tài sản tài chính: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mô tả mối quan hệ công tác a Mối quan hệ công tác nội phòng/ban ST T Với vị trí/ chức danh công việc khác phòng/tương đương Nội dung công việc b Mối quan hệ công tác với phòng/ban tương đương khác đơn vị STT Với vị trí/ chức danh Nội dung công việc CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN công việc phòng/tương đương khác c Mối quan hệ công tác với quan bên ST T Với vị trí / chức danh công việc quan khác Nội dung công việc II ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Tiêu chí, tiêu đánh giá hiệu công việc kết thực công việc Mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá chất lượng công việc (khối lượng công việc, chất lượng công việc) tương ứng với vị trí đảm nhận 1.1 Khối lượng công việc Thống kê chi tiết sản lượng thu gom tiêu giao, kết đạt năm 2016, từ xác định tỷ lệ hoàn thành công việc năm TT Dịch vụ Chỉ tiêu giao Sản lượng thu gom thự tế Mức độ hoàn thành (Hi) Điểm Điểm (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) Sản lượng thu gom Mức độ hoàn thành tính theo công thức: Hi = Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D 1.2 Chất lượng công việc CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT Tiêu chí đo lường chất lượng công Tỷ trọng Điểm Điểm việc cho (Ai) (Ai) tiêu chí (Cá nhân tự (Lãnh đạo đánh giá) đánh giá) 2.1 Thời gian thu gom Mức độ an toàn bưu gửi Thu gom đúng, xác địa thu (Di) 15% 45% 5% 2.2 2.3 gom Thu gom đủ bưu gửi Số bưu gửi hỏng, vỡ, không tình 10% 18% 2.4 trạng ban đầu so với phiếu nhận hàng Số bưu gửi so với phiếu giao nhận 12% hàng Nắm rõ địa hình đường 10% Mức độ an toàn lái xe 10% Thái độ phục vụ khách hàng 20% Điểm trung bình = Di x Ai Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D 1.3 Thái độ làm việc TT Tiêu chí đo lường thái độ làm việc Tỷ trọng cho tiêu chí Điểm (Ai) Điểm (Ai) (Cá nhân tự đánh giá) (Lãnh đạo đánh giá) (Di) Chấp hành nội quy, quy chế Công ty 40% Tinh thần trách nhiệm 30% Tinh thần đồng đội 30% Điểm trung bình = Di x Ai Cách xác định điểm theo bảng “Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D III Các sai phạm thực công việc mức độ sai phạm TT Các sai phạm thực công việc tháng …………………… Mức độ sai phạm/ mức độ kỷ luật tháng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN C HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN PHIẾU KHẢO SÁT Câu Chức danh: Ghi đầy đủ, rõ ràng tên chức danh/vị trí công việc thực hiện.Ví dụ: CN khai thác hàng hóa liên tỉnh, CN khai thác hàng nhập… Câu Tên người thực hiện: Ghi đầy đủ họ tên hồ sơ cá nhân Câu Đơn vị: Ghi đầy đủ tên từ cấp phòng tương đương trở lên Câu Mô tả tóm tắt chức trách công việc Mô tả tóm tắt chức trách công việc cách ngắn gọn, thể hiện: vị trí, chức năng, phạm vi trách nhiệm chức danh (là ai? đâu? làm gì?) Ví dụ: Chức trách CN khai thác hàng liên tỉnh : Là công nhân khai thác hàng hóa liên tỉnh, thuộc Trung tâm khai thác nước khu vực Hà Nội Thực quy định, quy trình khai thác hàng hóa nước nói chung khai thác hàng hóa, bưu gửi liên tỉnh nói riêng theo qui định Câu Mô tả chi tiết nội dung công việc Các nhiệm vụ/công việc Mô tả chi tiết nhiệm vụ/công việc mà anh/chị giao chủ trì thực hiện, ước tính thời gian thực bình quân nhiệm vụ/công việc theo ngày tuần tháng quí năm( công việc xác định thời gian thực bình quân cột, cụ thể: - Cột “nhiệm vụ”: Liệt kê đầy đủ nhiệm vụ mà chức danh phải thực - Cột “công việc cụ thể” : Một số nhiệm vụ bao gồm nhiều công việc khác nhau, liệt kê hết công việc vào cột “công việc cụ thể” để xác định thời gian làm việc bình quân cho công việc TT Nhiệm vụ Nội dung công việc thực cụ thể Nhận hàng hóa từ phận vận chuyển - Kiểm đếm hành hóa - Đối chiếu mã vạch với vận đơn - Cân trọng lượng hàng hóa - Xếp lên xe chuyển khu vực khia thác Mở túi - Cắt cổ túi, kiểm đếm số lượng bưu gửi túi - Dốc túi Phân hướng - Phân hướng bưu gửi so theo khu vực bắc, Trung, Nam CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT Nhiệm vụ Nội dung công việc thực cụ thể - Phân hướng bưu gửi chi tiết theo đường thư liên tỉnh; - Buộc cổ túi, gắn ấn phẩm theo quy định Đóng túi - Nhập số liệu, mã hàng hóa, bưu gửi theo tuyến đường thư, in vận đơn Giao túi liên tỉnh - Kiểm đếm số túi, trọng lượng với phận vận chuyển, ký vận đơn, giao vận chuyển + Các chức danh khác xác định tương tự Câu Mô tả quyền hạn trách nhiệm công việc chức danh Quyền hạn: Mô tả quyền hạn giao để thực công việc quyền hạn sử dụng nguồn lực tài chính, nhân sự, hoạt động, hay đại diện ký kết văn bản, định để thực nhiệm vụ.… (các quyền hạn ghi vào phiếu gạch đầu dòng) Ví dụ: Đối với Trưởng Bưu cục: Kiểm tra, giám sát việc thực quy định, quy trình nghiệp vụ đối vớiCN khai thác thuộc thuộc phạm vi quản lý - Kiểm tra, đề xuất bảo lưu ý kiến đánh giá việc thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỷ luật lao động CN khai thác thuộc phạm vi quản lý - Yêu cầu CN khai thác phải thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỷ luật lao động mà đơn vị Công ty ban hành Trách nhiệm: Trách nhiệm trình thực kết công việc: Mô tả cụ thể trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát trình thực công việc chức danh cách trực tiếp hay gián tiếp chịu trách nhiệm kết công việc cuối Ví dụ Đội trưởng đội khai thác liên tỉnh có trách nhiệm: + Thực kiểm tra, giám sát việc khai thác hàng hóa ,bưu gửi theo quy định hành quy trình nghiệp vụ CN khai thác thuộc phạm vi quản lý + Chịu trách nhiệm số lượng chất lượng hàng hóa khai thác ca trước: Giám đốc Trung tâm Trách nhiệm tài sản tài chính: Mô tả cụ thể trách nhiệm tài sản tài trình thực công việc Ví dụ CN khai thác có trách nhiệm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN + Quản lý sử dụng công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị trog ca làm việc giao cho cá nhân; + Đảm bảo không làm hàng hóa ca làm việc Câu Mô tả mối quan hệ công tác a) Mối quan hệ công tác nội Đội/Tổ khai thác hàng hóa: Ghi rõ mối quan hệ công việc chức danh với chức danh khác Đội/Tổ để thực công việc Ví dụ: (1) CN khai thác có mối quan hệ với: Các vị trí công việc khác Đội/tương đương STT Nội dung công việc CN khai thác Cùng khai thác chung số tuyến đường thư Đội trưởng/Tổ trưởng Cập nhật thông tin quy định mới, thống kê sản lượng khai thác ca; báo cáo số hàng hóa phải lập biên … … b) Mối quan hệ công tác với phận khác đơn vị: Mô tả mối quan hệ thực công việc với chức danh khác phận khác Trung tâm Ví dụ: CN khai thác có mối quan hệ: STT Vị trí công việc/ Đội/tương đương Nội dung công việc Đội vận chuyển - Giao nhận hàng hóa, thông báo số hàng hóa bị chuyển nhầm hướng Các phận kháckhác - n … c) Mối quan hệ công tác với quan bên ngoài: Ghi rõ mối quan hệ trình thực công việc với quan bên Câu Tiêu chí, tiêu đánh giá công việc kết thực công việc CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN Cách xác định điểm cho tiêu chí theo bảng ” Hướng dẫn chấm điểm tiêu chí” phần D Câu Các sai phạm mức độ sai phạm thực công việc Mô tả chi tiết sai phạm thực nhiệm vụ giao mức độ sai phạm Ví dụ: Đối với CN khai thác TT Các sai phạm thực công Mức độ sai phạm/ mức độ kỷ luật việc 05 bưu gửi khai thác lạc hướng -Bị trừ 200.000 đ vào lương tháng 01 bưu gửi bị vỡ có giá trị triệu - Bị khiển trách biên - Bị trừ 500.000 đ vào lương …………………… CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN D BẢNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ TT Tiêu chí đánh giá I Sản lượng vận chuyển Sản lượng thu gom II Chất lượng công việc Thời gian thu gom 2.1 2.2 2.3 2.4 Thang điểm đánh giá Sản lượng thu gom tháng thứ i đạt 75% so với tiêu giao Sản lượng thu gom tháng thứ i đạt từ 75% đến 90% so với tiêu giao Sản lượng thu gom tháng thứ i đạt từ 90% đến 100% so với tiêu giao Về việc tuân thủ thời gian thu gom theo yêu cầu Không đảm Hiếm đảm bảo bảo thời gian thu gom thời gian thu gom theo theo yêu cầu yêu cầu Mức độ an toàn bưu gửi Không phát Hiếm phát đúng địa địa Phát đúng, xác địa Sản lượng thu gom tháng thứ i đạt từ 100% đến 110% so với tiêu giao Sản lượng thu gom tháng thứ i đạt trêm 110% so với tiêu giao Đôi đảm bảo thời Thường xuyên đảm Luôn đảm bảo gian thu gom theo yêu bảo thời gian thu gom thời gian thu gom theo cầu theo yêu cầu yêu cầu Đôi phát địa Thường xuyên phát địa Đôi giao đủ bưu gửi Số sản phẩm hỏng/vỡ từ đến Thường xuyên giao đủ bưu gửi Số sản phẩm hỏng/vỡ tháng từ đến Luôn phát địa thu gom Thu gom đủ bưu gửi Số sản phẩm hỏng/ vỡ tháng so với phiếu giao nhận với khách hàng Số sản phẩm thất lạc/ tháng so với phiếu giao nhận với khách hàng Nắm rõ địa thu gom Mức độ an toàn lái xe Không giao đủ Hiếm giao đủ bưu bưu gửi gửi Số sản phẩm hỏng/ vỡ Số sản phẩm hỏng/vỡ từ 10 trở lên từ đến 10 Luôn giao đủ bưu gửi Số sản phẩm lạc hướng tháng Có sản phẩm thất Có từ đến sản Có từ đến sản Có sản phẩm thất Không có sản phẩm lạc/ tháng phẩm thất lạc/ phẩm thất lạc/ lạc/ tháng thất lạc/ trong tháng tháng tháng Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Tương đối đồng ý Hoàn toàn đồng ý Luôn xảy Thường xuyên vi Đôi vi phạm luật Hiếm vi phạm luật Không vi CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT III Tiêu chí đánh giá nạn lái xe, vi luật phạm luật an toàn giao an toàn giao thông thông Thái độ phục vụ khách Rất không đồng ý Không đồng ý hàng tốt Thái độ làm việc Chấp hành nội quy, quy chế Không có ý thức chấp Chưa chấp hành tốt Công ty hành quy định quy định Công chung Công ty, vi ty, bị cấp nhắc phạm có tính hệ thống nhở vi phạm thường xuyên, không lần phải có người giám sát, quy định Công ty nhắc nhở việc chấp hành quy định Tinh thần trách nhiệm Không có tinh thần trách nhiệm, thiếu tính tự giác làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn đơn vị Tinh thần trách nhiệm chưa cao, bị cấp nhắc nhở không lần trách nhiệm thực công việc Thang điểm đánh giá an toàn giao thông an toàn giao thông Đồng ý Tương đối đồng ý Nghiêm chỉnh chấp hành quy định Công ty Chủ động cao việc chấp hành quy định Công ty (mọi trường hợp, hoàn cảnh), phù hợp với hình ảnh chung Công ty Gương mẫu, động viên có ảnh hưởng tốt đến người việc chấp hành quy định Công ty Có tinh thần trách nhiệm công việc, không bị cấp nhắc nhở Toàn diện tự giác công việc, có tinh thần trách nhiệm cao không với công việc thân mà công việc chung đơn vị Toàn diện tự giác công việc, có tinh thần trách nhiệm cao không với công việc thân mà công việc chung đơn vị, gương mẫu động lực cho thành viên khác phạm luật an toàn giao thông Hoàn toàn đồng ý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TT Tiêu chí đánh giá Tinh thần đồng đội Không có tinh thần đồng đội, thường xuyên nhân tố gây đoàn kết làm ảnh hưởng đến kết công việc đơn vị đơn khác Công ty Thang điểm đánh giá Tinh thần đồng đội Hợp tác tốt đơn yếu, miễn cưỡng vị với đơn vị hợp tác có yêu cầu khác có yêu cầu thường xuyên kêu ca, phàn nàn có yêu cầu hợp tác Là thành viên tốt, thể nhiệt tình hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp Chủ động động lực cho nhân viên khác công việc, chủ động tìm kiếm hợp tác thành công tập thể ... lượng vận chuyển II Chất lượng công việc Thời gian giao nhận chuyến xe Về việc tuân thủ thời gian Không đảm giao nhận chuyến xe theo quy bảo thời gian giao định công ty chuyến xe theo quy định công... đến 110% so với tiêu giao Khối lượng vận chuyển tháng thứ i đạt trêm 110% so với tiêu giao Hiếm đảm bảo thời gian giao chuyến Đôi đảm bảo thời xe theo quy định công gian giao chuyến xe ty theo... theo tuyến đường giao quản bưu gửi theo tuyến gửi theo tuyến đường theo tuyến đường giao bưu gửi theo tuyến lý đường giao quản lý giao quản lý quản lý đường giao quản lý Thời gian phát bưu gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu danh gia hieu qua cong viec, Phieu danh gia hieu qua cong viec, Phieu danh gia hieu qua cong viec

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay