bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã cư knia huyện cư jut

1 81 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:45

Xã Cư Knia thuộc huyện Cư Jút được thành lập theo Nghị định số 492001NDCP, ngày 15082001 của Chính phủ, đường ranh giới hành chính ổn định theo chỉ thị 364CTTTg ngày 2871994 của Thủ tướng Chính phủ và được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Đắk Drông, xã Nam Dong huyện Cư Jút; Phía Đông giáp xã Trúc Sơn; Phía Tây giáp xã Đắk Rla huyện Đắk Mil; Phía Nam giáp xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.
- Xem thêm -

Xem thêm: bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã cư knia huyện cư jut, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã cư knia huyện cư jut

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay