ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

47 68 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:44

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢIHọ và tên sinh viên: Nguyễn Minh TriệuLớp : DLV06MHọ và tên GVHD : Đoàn Thị Oanh1. Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo các số liệu dưới đây: Nguồn tiếp nhận nước thải loại : B (QCVN 14:2008BTNMT) Công suất thải nước : 5000 m3ngày đêmChỉ tiêu chất lượng nước thải :Chỉ tiêuĐơn vị đoGiá trịNhiệt độ0C25pH11BOD5mgl350CODmgl500TSmgl150SSmgl50NNH4mgl52. Thể hiện các nội dung nói trên vào : Thuyết minh. Bản vẽ sơ đồ công nghệ vẽ chi tiết công trình chính ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Họ tên sinh viên : Nguyễn Minh Triệu Lớp : DLV06M Họ tên GVHD : Đoàn Thị Oanh Đề xuất sơ đồ công nghệ tính toán công trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo số liệu đây: - Nguồn tiếp nhận nước thải loại : B (QCVN 14:2008/BTNMT) - Công suất thải nước : 5000 m3/ngày đêm Chỉ tiêu chất lượng nước thải : Chỉ tiêu Đơn vị đo Nhiệt độ Giá trị C 25 - 11 BOD5 mg/l 350 COD mg/l 500 TS mg/l 150 SS mg/l 50 N-NH4 mg/l pH Thể nội dung nói vào : - Thuyết minh - Bản vẽ sơ đồ công nghệ - vẽ chi tiết công trình Sinh viên thực Giảng viên hướng dẫn CHƯƠNG I: ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Chọn tồn lưu lượng cho trình tính toán là: 5000(m3/ngàyđ) Lưu lượng trung bình ngày: = 5000(m3/ngàyđ) Lưu lượng trung bình = 5000/24 = 208,3 (m3/h) Lưu lượng trung bình giây: = 208,3*1000/3600 =57.9 (l/s) Hệ sô không điều hòa theo bảng TC 7957 có Ko max = 1,69, Ko = 0,59 Lưu lượng lớn nhất: = × = 1,69 * 208.3 = 352 (m3/h) Lưu lượng nhỏ nhất: = × = 0,59 * 208.3 = 122,9 (m3/h) Lưu lượng giây lớn nhất: = / (60*60) = 352/3600 = 0,098 (m3/s) = 98(l/s) Lưu lượng giây nhỏ nhất: = / (60*60) = 122,9 /3600 = 0,034 (m3/s) = 34(l/s) Chỉ tiêu Nhiệt độ Đơn vị đo Giá trị QCVN 14:2008/BTNMT So Sánh (Cột B) C 25 - - - 11 5-9 Không đạt BOD5 mg/l 350 50 Vượt lần COD mg/l 500 - - TS mg/l 150 - - SS mg/l 50 100 Đạt yêu cầu N-NH4 mg/l 10 Đạt yêu cầu pH CHƯƠNG II: ĐỀ SUẤT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 2.1 Căn lựa chọn dây chuyền xử lý Dựa vào số yếu tố sau: - Công suất trạm xử lý, Nguồn tiếp nhận - Mức độ cần thiết xử lý nước thải - Thành phần đặc tính nước thải - Tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận tương đương - Khả đáp ứng thiết bị cho hệ thống xử lý - Chi phí xây dựng, quản lý, vận hành bảo trì - Điều kiện mặt bằng, đặc điểm thủy văn, địa chất nơi xây dựng Phương án 1: Nước thải Song chắn rác Bể lắng cát (đứng) Máy Nghiền rác Sân phơi cát Bể trộn Bể điều hòa Bể lắng (đứng) đợt I Máy thổi khí Sân phơi bùn Bể Aeroten Bùn Bể lắng (đứng) đợt II Tuần hoàn Trạm Clo Bể khử trùng Nguồn tiếp nhận Đem chôn lấp làm đất nông lâm nghiệp Thuyết minh công nghệ: Nước thải vào qua song chắn rác có đặt máy nghiền rác, rác nghiền đưa đến bể Metan, cặn lại nước thải tách loại rác lớn tiếp tục đưa đến bể lắng cát Sau thời gian, cát lắng từ bể lắng cát ngang đưa đến sân phơi cát Nước sau qua bể lắng cát đưa đến bể điều hòa để đảm bảo cho công trình xử lý ổn định trước đưa vào bể lắng đứng đợt I, chất thô không hoà tan nước thải giữ lại Cặn lắng đưa đến sân phơi cát nước sau lắng đưa tiếp đến bể Aeroten để xử lý sinh học.Sau bùn hoạt tính lắng bể lắng II thành phần không tan giữ bể lắng II đưa tới bể nén bùn để làm giảm độ ẩm bùn Sau bùn tiếp tục đưa tới bể Metan Qua bể lắng ngang đợt II, hàm lượng cặn BOD nước thải đảm bảo yêu cầu xử lý xong Trong nước thải chứa lượng định vi khuẩn gây hại nên ta phải khử trùng trước xả nguồn Sau công đoạn nước thải xả nguồn tiếp nhận Toàn lượng bùn cặn trạm xử lý đưa máy ép bùn bang tải Bùn cặn sau chuyển đến trạm xử lý CTR Phương án 2: Nguồn nước thải SCR Hố thu gom Bể điều hòa Máy cấp khí Lắng Hồ sinh học Bể lắng bùn Bể khử trùng Sân phơi bùn Bùn thải Hóa chất khử trùng Nước thải sau xử lý đem chôn lấp xử lý chất thải nguy hại Thuyết minh công nghệ: Nước thải thu gom tới song chắn rác loại bỏ tạp chất khô (vải, lilon ) sau nước thải đưa tới hố thu gom sau nước đưa sang bể điều hòa máy bơm Nước đến bể điều hòa nhờ có trình khuấy trộn kết hợp với thổi khí sơ bộ, nước thải điều hòa lưu lượng với nồng độ chất ô nhiễm BOD, COD, SS Tiếp nước thải bơm qua bể lắng I để loại bỏ cặn thô nặng lại gây trở ngại cho công đoạn xử lý sau Nước thải từ bể lắng I tới hồ sinh học, hồ sinh học hệ thống hồ nối tiếp gồm hồ kị khí hồ tùy tiện, lượng BOD5, COD, tổng photpho loại bỏ với hiệu suất cao Sau hồ sinh học nước đưa tới bể tiếp xúc khử trùng dung dịch clo nhằm tiêu diệt vi khuẩn trước thải nguồn tiếp nhận Bùn từ bể lắng phần đưa tới bể lắng bùn tới sân phơi cát để giảm thể tích độ ẩm, giúp thuận lợi cho việc sử lý bùn Nước từ bể lắng bùn đưa đến sau song chắn rác để xử lý Cuối nước thải sau xử lý xả môi trường Bảng 1: So sánh phương án: Phương án * Ưu điểm - Quy trình đơn giản dễ vận hành - Có kết hợp chức xử lý nước thải với mục đích khác như: điều hòa nước mưa, môi trường thủy sản, dự trữ nước tưới cho nông nghiệp - Cấu tạo đơn giản - Giá thành vận hành thấp * Nhược điểm - Tốn diện tích lớn - Muốn hồ hoạt động bình thường phải giữ pH nhiệt độ tối ưu - Có mùi hôi thối - Chỉ sử dụng cho quy mô nhỏ, vùng nông thôn 10 0,527× 34,6 = 18,23(mg/l)) - Hiệu cần xử lý: Theo BOD5 hòa tan: E= Hiệu xử lý toàn phần E= - Thể tích bể Aerotank Vbể = (CT từ trang 127 - giáo trình XLNT - Lâm Minh Triết) Trong đó: Q = 5000 m3/ngđ Y: Hệ số sản lượng bùn Y = 0,6 mg VSS/mg BOD5 θc: Thời gian lưu bùn công trình: θ = Chọn θc = 10 ngày S0: Hàm lượng BOD5 đầu vào: S0 = 189,525(mg/l) S: Hàm lương BOD5 nước thải đầu ra: S = 50 (mg/l) X: Nồng độ bùn hoạt tính X = 2000 (mg/l) Kd: Hệ số phân hủy nội bào Kd = 0,06 ngày-1 ⇒Vbể=1308,047m3 33 chọn Vbể =1309m3 - Chọn chiều cao bể: H = Hi + Hbv = + 0,5 = 3,5 (m) Trong đó: Hi : chiều cao hữu ích,chọn Hi = (m),(theo trang 128 – giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) Hbv: chiều cao bảo vệ, chọn Hbv = 0,5 (m),(theo trang 128 – giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) - Diện tích mặt bể: F= V Hi = = 436,3 m2, chọn F = 437m2 -Chọn đơn nguyên + Diện tích mặt bể : F1= =109,25 (m2) + Chọn chiều rộng bể B = 9(m) + Chọn chiều dài bể L = 12,5 (m) + Thể tích thực bể: Vt = B × L × H = 9× 12,5 × 3,5 = 393,75(m3) - Thời gian lưu nước t = θ = × 24 = 6,288(h)=0,262(ngày) (CT từ trang 128 – giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) - Tính toán lượng bùn dư ngày + Tốc độ trướng bùn hoạt tính Yb = = = 0,375 (CT từ trang 119 – giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) 34 - Lượng bùn hoạt tính sinh ngày: PX = Q × (S0 - S) × Yb = 5000 × (189,525- 50) × 0,375 × 10-3 = 291,6 (kg/ng/đ) (CT từ trang 119 - Bài giảng KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) - Tổng lượng cặn sinh ra: Pc = = 448 (kg/ngày) (CT từ trang 119 – Bài giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) - Lượng bùn thải bỏ ngày Pxả = Pc – Pra Trong đó: Pra = SSra ×Q = 50× 5000 × 10-3 PXả = 448- 5000× 50 × 10-3= 198 (kg/ngày) - Lượng bùn xả hàng ngày Qxả = (CT từ trang 145 - Giáo trình XLNT - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga) Trong đó: V =262m3 X = 2000 (mg/l) Qr = Q = 5000 (m3/ngày đêm) Xt: Nồng độ chất rắn bay có bùn tuần hoàn lại bể XT = (1 - 0,35) × 2000 = 1300 (mg/l) (Theo trang 129 – giảng KTXLNT – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn) 35 Xr: Nồng độ VSS khỏi bể Xr = a × SSra = 0,75× 50 x 10-3 = 0,0375 (mg/l) Qxả = QXả= = 40,16 (m3/ngày đêm) - Xác định lượng bùn tuần hoàn lại: + Hệ số tuần hoàn bùn α = 0,22 – 1, chọn α = 0,75 (theo giáo trình XLNT đô thị khu công nghiệp – Lâm Minh Triết) + Lượng bùn tuần hoàn: Qth = Q ×α = 5000 × 0,75 = 3750 (m3/ngđ) - Kiểm tra tiêu làm việc bể Aertank: === 0,36 (kg BOD5/kg MLVSS.ngày) Trong đó: 0,262: thời gian lưu nước tính đơn vị ngày ⇒ Tỉ lệ F/M = 0,36 nằm giới hạn cho phép bể Aerotank xáo trộn hoàn toàn F/M = 0,2÷ 0,6 (kg BOD5/kg MLVSS/ngày) * Tính toán lượng oxi cần cho bể Aerotank Lượng oxi cần thiết điều kiện tiêu chuẩn: OCo = - 1,42× Px (CT từ trang 130 - Bài giảng KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) + Trong đó: f: số chuyển đổi từ BOD5 sang BOD20 = 0,55 ( trang 130 giáo trình Lâm Vĩnh Sơn) 36 1,42: hệ số chuyển đổi từ tế bào sang COD Px: Lượng bùn hoạt tính sinh ngày Px = 52,3(kg/ngđ) ⇒ OCo = - 1,42×198= 987,25 (kg O2/ngđ) - Lượng oxi cần thiết điều kiện thực tế là: OCt = OC0× (CT từ trang 130 - Bài giảng KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) Trong đó: Cs: Nồng độ oxi bão hòa nước 20oC Cs = 9,08 (mg/l) C: Nồng độ oxi trì bể C = 1,5÷ (mg/l); chọn C = T = 25oC (tự chọn), to nước thải X: Hệ số điều chỉnh lượng oxi ngấm vào nước thải X = 0,6÷ 0,94, chọn α = 0,7 (theo trang 30 – giáo trình XLNT – Thạc sỹ Lâm Minh Triết) ⇒ OCt = OCo× = 987,25× = 1606,504 (kg/ngày) - Lượng không khí cần thiết Qkk = OCt OU × fa (CT từ trang 130 - Bài giảng KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) Trong đó: 37 fa: hệ số an toàn, fa 1,5 ÷ 2, chọn fa = 1,5 (Theo giáo trình tính toán thiết kế công trình XLNT - Trịnh Xuân Lai) OU: Công suất hòa tan oxi vào nước thải thiết bị phân phối tính theo oxi cho 1m3k2 OU = Ou× h [Với Uu: phụ thuộc hệ thống phân phối khí chọn hệ thống phân phối bọt khí nhỏ mịn Tra bảng 7-1 sách thiết kế tính toán công trình XLNT - Trịnh Xuân Lai ⇒ Ou = (g O2/m3.m)] h: độ ngập nước thiết bị phân phối khí, chọn h = 2,8m ⇒ OU = Ou× h = × 2,8 = 19,6 (g O2/m3) ⇒ Qkk = × 1,5 = 22293,4 (m3/ngày)= 0,26(m/s) - Thời gian thổi khí : t= L a − Lt a × (1 − Tr ) × δ (CT từ mục 8.17.1 trang 69 – TCVN 7957:2008) Trong đó: La,Lt :là BOD5 nước thải trước sau đem xử lý La = 189,525(mg/l), Lt = 50 (mg/l) a : liều lượng bùn chọn – (g/l), chọn a = (g/l) (Theo mục 8.17.1 trang 69 – TCVN 7957:2008) Tr: độ tro bùn, Tr = 0,35 aerotank thổi khí kéo dài (Theo mục 8.17.1 trang 69 – TCVN 7957:2008) 38 δ δ : tốc độ oxy hóa trung bình theo BOD5, = ( mg/g.h) (Theo mục 8.17.1 trang 69 – TCVN 7957:2008) t = = 11,9 (h) * Tính toán máy cấp khí: + Theo tính toán bể điều hòa, ta có: Qkk = Vbể× a = 262 × 0,012 = 3,144 (m3/p') a - lưu lượng khí xáo trộn; a = 0,01÷ 0,015 m3/m3p' Chọn a = 0,012 Chọn ống khuếch tán khí nhựa PVC, có lưu lượng khí = 250 l/p'.cái ⇒ Số ống khuếch tán khí: n= = 12,576(cái) Chọn n = 13 (cái) Bố trí hệ thống sục khí: Chọn hệ thống cấp khí cho bể gồm ông chính,4 ống nhánh với chiều dài ỗng 7m, đặt cách 1m2 - Đường kính ống dẫn khí Tính theo đơn nguyên Qkk= 11146,7(m3/ngày)=0,13(m/s) D= × Q kk π ×V (CT từ trang 131 - Giáo trình KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) V: vận tốc chuyển động không khí mạng lưới ống phân phối V = 10 ÷ 15 (m/s) Chọn V = 10 (m/s) 39 (Theo tính toán thiết kế công trình XLNT - TS Trịnh Xuân Lai) ⇒ D = = 0,13(m) = 130(mm) Chọn D ∅ 130mm - Đường kính ống nhánh dẫn khí xQ kk n × Vxπ Dn = Dn= = 0,064 (m) = 64(mm) Chọn Dn∅ =64(mm) Chọn dạng đĩa xốp đường kính 170mm, diện tích bề mặt F= 0,02(m2) Cường độ khí 200l/p đĩa =3,3(l/s) - Số đĩa phân phối bể là: Qkk N= 3,3 × 10 −3 = = 39,4(đĩa) Chọn N = 40(đĩa) Số lượng đĩa 40 cái,chia làm hàng,mỗi hàng 10 đĩa Phân bố cách sàn bể 1,2 m tâm đĩa cách 0.7m - Đường kính ống dẫn tuần hoàn bùn Db = (CT từ trang 132 - Bài giảng KTXLNT - Th.S Lâm Vĩnh Sơn) Trong đó: Qth: lượng bùn tuần hoàn 240 (m3/ngđ) Vb: vận tốc bùn chảy ống điều kiện bơm (Vb = - m/s) Chọn Vb = 1,5 (m/s) ⇒ Db = 40 = 1,53× 10-3 (m) = 1,53 (mm) Chọn Db = ∅ mm - Hiệu xử lý BOD đạt 95% COD đạt 95% ⇒ Còn lại: COD = = 10,7(mg/l) ( đạt tc) BOD = = 7,5(mg/l)( đạt tiêu chuẩn ) Bảng 2.8: Các thông số thiết kế bể aerotank thổi khí kéo dài TT Tên thông số Giá trị Đơn vị 12,5 M Chiều dài bể (L) Chiều rộng bể (B) M Chiều cao bể (H) 3,5 M Thời gian lưu nước (θ) 6,288 Thời gian lưu bùn (θc) 10 Ngày Đường kính ống dẫn khí 130 Mm Đường kính ống dẫn khí nhánh 64 Mm Số lượng đĩa 40 Đĩa Số đơn nguyên Đơn nguyên Bể lắng đợt đứng đợt -Nhiệm vụ: + Lắng nước phần trên, loại bỏ lớp cặn lơ lửng từ bể Aerotank + Nước thải sau qua bể aerotank, tự chảy bể lắng, lượng cặn thu đáy bể -Chọn bể lắng đứng: Q = (m3/ngđ ) = 57,9(m3/h) 41 Diện tích mặt bể lắng đứng : F= Q × (1 + α ) × Co C t × VL Trong đó: + Q lưu lượng nước thải 57,9m3/h α + hệ số tuần hoàn lấy băng 0,75 + Co nồng độ bùn hoạt tính bể aerotank (mg/l) + Ct nồng độ bùn dòng tuần hoàn (7000-15000) chọn 10000 mg/l (tr136 _ TKXLNT Lâm Vĩnh Sơn) + VL vận tốc lắng bề mặt phân chia phản ứng (mg/l) ) Trong Vmax = 7(m/h); K = 600 ( tr136 – KTXLNT Lâm Vĩnh Sơn) (m2) Nếu kể buồng phân phối trung tâm: Fbể =1,172,375= 79,6 (m2) Chọn đơn nguyên:F1bể= =39,8(m2), chọn F1 bể = 40m2 Xây dựng bể lắng tròn radian, đường kính bể chọn D= (m) Đường kính buồng phân phối có đường kính từ 0,25 – 0,3 đường kính bể ( tr153 – tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải _ Trịnh Xuân Lai ) Chọn =0,25 d = 0,25D = 0,25= (m) 42 Diện tích buồng phân phối trung tâm (m2) -Diện tích vùng lắng bể là: SL = 28,7– 3,14 = 25,56 m2 -Tải trọng thủy lực: (m3/m2.ng) -Vận tốc lên nước bể: (m/h) - Máng thu đặt vòng tròn đường kính 80% đường kính bể Dmáng = 0,8 x = 6,4 ( m) - Chiều dài máng thu nước: L = Dm x π = 6,4 x 3,14 = 20(m) - Tải trọng thu nước m dài ống: (m3/m2.ng) - Tải trọng bùn: ( kg/ m2h ) Kích thước bể +Chọn chiều cao bể: H = 4m +Chiều cao dự trữ: h1 = 0,3 m +Chiều cao nước bể = 3,7m Trong đó: + Chiều cao phần nước trong: h2 = 1,5 m + Chiều cao phần chóp đáy bể có dộ dốc 2% tâm h3 = 0,02 x R = 0,06 (m) 43 + Chiều cao chứa bùn hình trụ: h4 = H – h1 – h2 – h3 = – 0,3 – 1,5 – 0,06 = 2,14(m) + Thể tích phần chứa bùn: Vb = Fbể x h4 = 79,6 x 2,14 = 170,34 (m3) +Nồng độ bùn trung bình bể: Ctb = C L + C t 10000 + 5000 = = 7500g / m = 7,5kg / m 2 + Lượng bùn chứa bể lắng: Gb = Vb * Ctb = 170,34 x 7,5 = 1277,5 (kg) d) Thời gian lưu nước bể lắng Dung tích bể lắng: V= H= 3,7 = 294,52 (m3) Nước vào bể lắng: QL = (1+α)Q = (1+0,75)57,9 = 101,325 (m3/h) Thời gian lắng: ( h) Bảng 2.9: Thông số xây dựng bể lắng đứng đợt TT Các thông số Đơn vị Giá trị Diện tích tổng cộng F (m2) 79,6 Đường kính bể lắng D (m) Chiều cao xây dựng m 4 Đường kính máng thu (m) 6,4 Bể khử trùng 44 Sau giai đoạn xử lí: học, sinh học,…, song song với việc làm giảm nồng độ chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn quy định số lượng vi trùng giảm đáng kể đến 90 – 95% Tuy nhiên, lượng vi trùng cao việc khử trùng điều cần thiết Để thực việc khử trùng nước thải, sử dụng biện pháp clo hóa, ôzon hóa, khử trùng tia hồng ngoại UV Việc khử trùng clo tương đối đơn giản, rẻ tiền hiệu chấp nhận nên sử dụng nhiều công trình xử lí − Lượng clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải tính: Ya= [4-trang 168] Trong đó: Q: lưu lượng tính toán nước thải, Qtbh = 208,3 m3/h a: liều lượng hoạt tính lấy theo điều 8.28.3 TCVN 7957:2008, a= 3g/m3 Ứng với lưu lượng trung bình giờ: + +  Ytb = = = 0,62 kg/h[4-trang 169] − − Lượng Clo cần dùng cho ngày: 0,62 24 = 14,88 kg/ngày Chọn thời gian tiếp xúc 30 phút, thể tích bể: W = Q x t = 208,3 x 30/60 = 104,15 m3 − Chọn chiều sâu lớp nước bể h = 2m Diện tích bề mặt bể: F === 52 m2 Chiều cao bể : H = + 0,5 = 2,5m (0,5m chiều cao an toàn) − Chọn chiều dài bể L = m  Chiều rộng bể: L = = 6,5 m + Vậy kích thước bể là: L x B x H = 6,5 x x 2,5= 130 m − Chiều dài vách ngăn 2/3 chiều rộng: 2/3 x 6,5 = 4,3m  Chọn bể có vách ngăn (4 ngăn), bề dày vách ngăn 200mm − Vậy chiều rộng ngăn là: = 1,48 m − Bảng 2.10 : Các thông số thiết kế bể khử trùng STT Tên Đơn vị 45 Giá trị Chiều dài bể khử trùng m Chiều rộng bể khử trùng m 6,5 Số ngăn khử trùng Ngăn 4 Chiều rộng ngăn m 1,48 Chiều cao ngăn phản ứng m 2,5 Bề dày vách ngăn m 0.2 Sân phơi bùn Tính toán thiết kế sân phơi bùn theo Giáo trình xử lý nước thải- Trần Đức Hạtrang 141 − Lượng cặn dẫn đến sân phơi bùn Wch = qmax – Wn = 39 – 27,3 = 11,7 m3/ngđ − Diện tích hữu ích sân phơi bùn F = = = 890 m2 − Bùn phơi sau tháng xúc dùng cho mục đích khác Tính toán sân phơi bùn cho tháng F1 = F/3 = 890/3 = 297 m2 − − Chọn sân phơi gồm ô với diện tích 297 m2 Kích thước ô L x B = 20m x 15m 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Bộ xây dựng, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957 : 2008 – Thoát nước - mạng lưới công trình bên – tiêu chuẩn thiết kế (2) Bộ tài nguyên môi trường, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14 : 2011 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp (3) Lâm Minh Triết, Xử Lí Nước Thải Đô Thị Công nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (4) Trần Đức Hạ, Xử Lí Nước Thải Đô Thị, NXB Khoa học kĩ thuật 47
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay