Cải tiến và nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn tự động trong nuôi tôm công nghiệp

21 69 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 14:38

MÔ TẢ GIẢI PHÁP Tên giải pháp: Cải tiến nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn tự động nuôi tôm công nghiệp Giải pháp kỹ thuật biết: Ứng dụng máy bắn thức ăn nuôi tôm công nghiệp Trong 20 năm trước, ngành nuôi tôm thương phẩm trở thành nguồn thu Thailand mang lại 10 tỷ bath/năm Người nuôi chuyển từ nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng, công việc cho ăn hình thức sử dụng nhiều công lao động Ở ao nuôi nhỏ, công nhân dọc bờ ao cho tôm ăn Những ao nuôi lớn hơn, công nhân sử dụng thêm thuyền nhỏ ăn Ở tất sở nuôi, thức ăn cho vào vó ao nuôi thường có 04 vó, nhân công phải kiểm tra thức ăn lại vó sau cữ cho ăn để điều chỉnh lượng cho ăn hàng ngày tuỳ thuộc vào kích cỡ tôm Những phương pháp cho ăn tiếp tục cải tiến theo thời gian nhằm làm cho việc cho tôm ăn trở nên dễ dàng để giám sát đánh giá suất tốt Một việc sử dụng máy bắn thức ăn nuôi tôm công nghiệp thay đổi quan trọng việc cho tôm ăn Đã ứng dụng công nghệ vào thay cho sức người nuôi tôm công nghiệp Máy cho ăn ứng dụng lĩnh vực nuôi tôm, máy cho ăn phát triển kiểm chứng vài năm gần Mẫu máy cho ăn cải tiến để mang lại kết tốt Vài sở lớn trung bình sử dụng máy cho ăn để thay công lao động, kết ứng dụng máy cho ăn cho thấy tốt nhiều so với việc cho ăn phương pháp thủ công Ở số sở nuôi tôm có kích cỡ đồng đều, tốc độ tăng trưởng tốt hệ số thức ăn thấp trước nhiều Máy cho ăn giúp cho người nuôi giảm thiểu chi phí sản xuất 2.1 Kích thước thích hợp máy cho ăn ao nuôi Máy cho ăn thích hợp với ao nuôi lớn, chúng thiết kế để phân phối thức ăn bán kính 10m Nếu máy cho ăn lắp đặt ao nuôi nhỏ, thức ăn bị rơi xuống đất ao nuôi bờ ao, thức ăn rơi vào vùng trung tâm ao nuôi, nơi gom tụ chất bẩn tôm ăn khu vực Lượng thức ăn góp phần làm tích tụ chất thải ao nuôi Một máy cho ăn cho ăn khoảng 150.000 – 200.000 tôm Nếu mật độ thả nuôi 100 – 150 con/ m2 hai máy cho ăn vừa đủ cho ao nuôi có diện tích 3.000 m2 Nếu mật độ thả nuôi 200 con/ m2 với ao nuôi 3.000 m2 bạn cần phải có 03 máy ăn Các kiểm chứng ban đầu cho thấy rằng, sử dụng hai máy cho ăn ao nuôi có diện tích 3.000 m2 với mật độ 100 – 150 con/m2 tôm nuôi phát triển tốt Điều mật độ thả thấp thúc đẩy tăng trưởng nhanh 2.2 Lắp đặt máy cho ăn Máy cho ăn nên lắp đặt cầu nhỏ, cách bờ trung tâm ao khoảng chừng 8-10m nơi sâu ao, thức ăn không rơi xuống khu vực gần bờ khu vực gom tụ chất bẩn Máy cho ăn không nên lắp đặt gần với quạt nước dòng chảy nước – tạo bở hệ thống quạt – trôi thức ăn tôm không ăn Ống phun thức ăn phải cách mặt nước khoảng 60 – 80 cm Nếu ao nuôi cần có 02 máy cho ăn chúng nên lắp đặt song song với cách 25 - 30m Nếu ao nuôi dài hẹp máy cho ăn nên lắp đối diện hai đầu bờ ao Máy cho ăn nên hoạt động lúc thức ăn phân bố đủ thời điểm 2.3 Điều chỉnh cho ăn dùng máy cho ăn Máy cho ăn nên sử dụng tôm sau 30 ngày tuổi trở Một số người nuôi bắt đầu sử dụng máy cho ăn họ bắt đầu tiến hành đánh giá sức khoẻ kích cỡ tôm nuôi thông qua vó, họ ước lượng xác lượng tôm có ao thông qua tính toán xác lượng thức ăn ngày nhằm tránh dư thừa thức ăn ao Người nuôi cần nhớ rằng, cỡ viên thức ăn lớn phun xa viên thức ăn có kích cỡ nhỏ Máy cho ăn điều chỉnh bảng điện Một nút bảng điện có thề cài đặt thời gian phun thức ăn từ khoảng 0,2 – 1,2 giây từ giây vài giây tuỳ theo loại máy Một nút khác dùng để cài đặt thời gian ngưng hai lần cho ăn từ 0,5 phút – 03 phút Có số sở cài đặt máy cho ăn phun thức ăn 01 giây, ngừng 01 phút hoạt động liên tục 24 giờ, sau người nuôi tiến hành kiểm tra vó gần mà không cần chờ cho máy ngưng hoạt động tôm ngừng ăn Ở số sở khác người nuôi cài đặt thời gian lần cho ăn 10 giây, ngừng 02 phút cho ăn từ 6h00 – 20h00 07h00 – 19h00 kể từ tôm bắt đầu ăn mạnh có ánh sáng mặt trời đầy đủ hàm lượng oxy cao môi trường nước 2.4 Kiểm tra sàng ăn Việc sử dụng sàng ăn lắp đặt máy cho ăn có chút khác biệt phương pháp cho ăn tay Chỉ có 02 sàng ăn sử dụng cho máy cho ăn Sàng ăn thứ cố định cách máy cho ăn khoảng 1.5 – m thứ hai cách máy cho ăn khoảng từ – m Các sàng ăn không đặt sát đáy mà phải cách đáy ao khoảng 10 – 15 cm, sàng ăn phải đặt nơi mà thứ ăn phun tới nhiều Người nuôi phải kiểm tra sàng ăn định kỳ để xem thừa thức ăn vó không Nếu thức ăn thừa máy cho ăn cần điều chỉnh lại khoản thời gian ngưng hai lần dài phải giảm thời gian phun thức ăn máy Nếu thức ăn thừa nhiều vó thời tiết không tốt trời u ám, nhiều mây, mưa máy cho ăn nên dừng khoảng thời gian vài giờ/ngày Người nuôi thường kiểm tra sàng ăn 02 giờ/lần, nhiên có trường hợp kiểm tra vài lần/ngày Lý tưởng không nên có thức ăn dư vó người nuôi cần kiểm tra tăng trưởng tôm khoảng thời gian -1 ngày điều chỉnh tỷ lệ cho ăn Nhằm tránh thừa thức ăn, sở nuôi tôm sú, tôm đạt 25 gam/con (40 con/kg), tổng lượng thức ăn hàng ngày cân nhắc mức cao không tăng lên thu hoạch Đối với tôm chân trắng, lượng thức ăn cao thực tôm đạt 17 gam/con chúng đạt 03 tháng tuổi 2.5 Ưu điểm nhược điểm Trong trình triển khai thực cho tôm ăn máy nhóm nghiên cứu (tác giả) đánh giá ưu điểm nhược điểm máy bắn thức ăn tự động nuôi tôm cụ thể sau: a) Ưu điểm - Sử dụng máy cho ăn tự động giúp tiết kiệm lượng thức ăn làm giảm chi phí so với việc cho ăn thủ công Phương pháp cho ăn truyền thống, sử dụng tay để rải thức ăn, thường khó kiểm soát lượng thức ăn thừa, gây ô nhiễm môi trường nước đáy ao - Hạn chế việc tiếp súc với nước ao nuôi công nhân ngày, giảm lây lan dịch bệnh - Dễ dàng điều chỉnh lượng thức ăn khoảng cách lần cho ăn nhằm thực việc rải thức ăn đạt hiệu cao (tôm ăn đủ, thức ăn thừa tích tụ đáy ao) - Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tôm rút ngắn thời gian nuôi Tôm phát triển đồng nên giảm độ chênh lệch kích cỡ tôm thu hoạch - Giảm biến động tiêu chất lượng nước ô xy hòa tan, amoniac, nitric… làm giảm khu vực kỵ khí ao làm giảm tích tụ chất thải, thức ăn dư thừa Cải thiện chất lượng nước giúp hạn chế dịch bệnh, làm giảm nguy tôm chết - Lợi nhuận gia tăng tiết kiệm chi phí nhân công giá thành sản xuất b) Nhược điểm - Thùng chứa thức ăn sử dụng thùng nhựa (dễ bị oxi hóa nhanh) thùng sắt dễ (bị ảnh hưởng nước mặn nhanh chóng) Nắp đặt chưa cố định, chưa chắn dễ bay thời gian cho thức ăn vào thùng Do thức ăn bị ảnh hưởng tác động mưa gió gây ảnh hưởng tới chất lượng thức ăn, dễ bị ẩm mốc - Chưa có hệ thống ô che máy gây dễ bị nước mưa vào máy thức ăn dư thừa tích tụ máy - Hệ thống điều khiển sử dụng hệ thống độ xác chưa cao, khó điều chỉnh, dễ gây kẹt, hỏng - Ống bắn thức ăn ngắn không văng xa được, tôm ăn tập trung chỗ dẫn đến ăn ít, ăn nhiều làm ảnh hưởng đến kích cỡ không đồng sau thu hoạch - Hệ thống van khóa máy bắn thức ăn chưa có, khó vận chuyển sửa chữa hỏng Mục đích giải pháp dự thi: - Nâng cao chất lượng, khắc phục nhược điểm máy bắn thức ăn lần đầu, nhằm cải tiến máy bắn thức ăn đem lại hiệu kinh tế, giảm chi phí sức người, ổn định môi trường, giảm yếu tố dịch bệnh lây nhiễm ao nuôi Giới thiệu giải pháp dự thi: a Nguyên lý giải pháp: Trong sở nuôi tôm, chi phí thức ăn chiếm khoảng 50% tổng chi phí vụ nuôi, cao mức sở quản lý thức ăn không tốt Khi đánh giá hiệu việc quản lý sở nuôi tôm, tính toán thông số suất, kích cỡ tôm thu hoạch, thời gian nuôi hệ số chuyển đổi thức ăn Để vụ nuôi có suất sản lượng cao người nuôi phải cần có biện pháp quản lý ao nuôi cách khoa học đại, bảo đảm vụ nuôi an toàn, đặc biệt phải tránh dịch bệnh, chi phí thấp trì chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu theo quy định Nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn nâng cao suất ao nuôi, giảm chi phí thức ăn, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm nhân công giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận đảm bảo an toàn thực phẩm nuôi tôm b Cấu tạo máy bắn thức ăn STT Thiết bị Động Chiều dài ống cho ăn Cao độ ống phun thức ăn Ống cho ăn Thùng chứa thức ăn Bảng điều khiển Hình 1: Cấu tạo máy bắn thức ăn c Biện pháp nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn Trong thời gian qua sở nuôi tôm địa bàn Móng Cái tỉnh Quảng Ninh bắt đầu sử dụng máy bắn thức ăn Nhưng qua thực tế dụng máy bắn thức ăn có ưu nhược điểm Từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015 qua điều tra nghiên cứu hộ nuôi Chúng nghiên cứu cải tiến máy bắn thức ăn để nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn hạn chế nhược điểm máy bắn thức ăn cũ cho phù hợp Những nội dung cải tiến máy bắn thức ăn sau: (1) Thay thùng chứa thức ăn thùng nhựa thùng Inox có khuy mở đóng, khóa chốt cài; (2) Bổ sung ô che cho động cơ; (3) Kéo dài ống cho ăn; (4) Thay hệ thống điều chỉnh sang hệ thống điều chỉnh số điện tử; (5) Bổ sung khóa ghép máy bắn thức ăn với trụ d Kết giải pháp: Sau tiến hành cải tiến máy bắn thức ăn đưa vào sản xuất từ cuối vụ năm 2014 đến đầu vụ năm 2015 số hộ nuôi đánh giá tích cực sở người tham gia sản xuất (Ví dụ : hộ ông Bùi Ngọc Liêm, phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái) (1) Thay thùng nhựa, sắt thùng Inox có khuy mở đóng, khóa chốt cài Bảng 1: So sánh thùng nhựa, thùng sắt với thùng Inox Stt Nội dung Thùng nhựa, thùng sắt Thùng Inox (480.000đ) (1.000.000đ) Giá thành Độ bền Không cao dễ bị nhanh Rất cao chịu tác hỏng tác động môi Tối động môi trường Tối đa sử dụng năm đa sử dụng 10 năm Sử dụng Khó sử dụng, vệ sinh không Dễ sử dụng, vệ sinh nhanh Thức ăn Bảo quản không đảm bảo Bảo quản thức ăn tốt - Thùng chứa thức ăn sử dụng Inox có độ chắn, độ bền cao không bị ôxi hóa thùng nhựa không bị han thùng sắt - Thùng chứa thức ăn sử dụng Inox dễ vệ sinh bảo quản - Thùng chứa thức ăn sử dụng Inox bảo quản thức ăn cho ăn đảm bảo Hình 2: Thùng chứa t/ăn làm nhựa Hình 3: Thùng chứa t/ăn làm Inox Bảng 2: So sánh nắp đậy thùng thức ăn tự chế với Nắp đậy thùng Inox có tay mở khuy đóng mở Stt Nội dung Nắp đậy thùng thức ăn tự chế Tự có Nắp đậy thùng Inox có tay mở khuy đóng mở Giá thành 500.000- 1.000.000 đ Độ bền Không cao(Dễ bị nhanh Rất cao hỏng tác động môi Chịu tác động môi Dễ bị bay gió, bão) trường Hạn chế tác động mưa, gió bủi bẩn vào thùng Sử dụng Khó sử dụng, vệ sinh Dễ sử dụng, vệ sinh nhanh không sẽ Thức ăn Bảo quản không đảm Bảo quản thức ăn tốt hạn chế bảo bệnh ẩm mốc Nắp đậy trước dùng nắp phao, xốp nắp vặn; sử dụng thường khó sử dụng Dưới tác động mưa, gió thường bay; nước mưa bụi bẩn ảnh hưởng thức ăn thùng Dẫn đến thức ăn không đảm bảo, dễ ẩm mốc tăng khả mắc bệnh cho tôm Hình 4: Sử dụng nắp đậy thùng t/ăn phao có vật giữ - Cải tiến nắp đậy sử dụng nắp Inox hàn với thùng khóa nối bên có tay mở phía trước có khuy đóng mở Tác dụng: + Hạn chế tác động mưa, gió bụi bẩn tới thức ăn bên + Dễ sử dụng cho thức ăn vào thùng chứa + Độ bền cao, chắn + Thức ăn cho ăn đảm bảo hạn chế dịch bệnh cho tôm Hình 5: Nắp đậy thùng t/ăn Inox (2) Bổ sung ô che động Bảng 3: So sánh ô che động với có ô che động Stt Nội dung Không có ô che động Có ô che động Thức ăn Hệ số thức ăn chưa cao Hệ số thức ăn cao ( thức ăn (thức ăn thường rơi xuống cho ăn triệt để) động cơ) Đông Chưa đảm bảo (dễ bị kẹt Đảm bảo cho tốt, bảo vệ động nước mưa thức ăn) tác động mưa, bụi thức ăn Sử dụng Cần vệ sinh hàng ngày Không cần vệ sinh Hình 6: Máy bắn thức ăn chưa có ô che động - Trước sử dụng máy bắn thức ăn chưa có ô che thường có nhược điểm sau: + Thức ăn cho tôm ăn gần kết thúc giai đoạn số thức ăn cuối rơi xuống động vòng quay máy chậm dần + Bên cạnh động hướng lên bị mưa, bụi thường ảnh hưởng tới trục gây kẹt máy hỏng động - Sử dụng máy bắn thức ăn có ô che: Ô che làm Inox hàn cố định với trục quay - Khi đưa vào thực tế dụng ô che động có tác động tích cực sau: + Thức ăn cho ăn từ ống cho ăn không rơi vào động + Ô che động bảo vệ động tác dụng chắn mưa, gió hạn chế gió bụi vào động Hình 7: Máy bắn thức ăn có ô che động (3) Ống cho ăn Bảng 4: So sánh ống cho ăn kiểu cũ với ống cho ăn cải tiến Stt Nội dung Nắp đậy thùng thức ăn tự chế 3-5 m Nắp đậy thùng Inox có tay mở khuy đóng mở Bán kính 5-7 m Tôm nuôi Kích cỡ chưa đồng đều, Kích cỡ đồng đều, tốc độ sinh tốc độ sinh trưởng chưa trưởng nhanh cao 10 Bệnh Dễ xảy bệnh cọ Hạn chế bệnh cọ sát sát tôm vào ăn tôm vào ăn Thức ăn Hệ số thức ăn chưa cao; Hệ số thức ăn tương đối thấp; dư thừa lượng thức lượng dư thừa thức ăn không ăn; đáng kể Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, để máy bắn thức ăn cho tôm ăn hiệu máy bắn thức ăn cho tôm ăn phạm vi rộng (nghĩa bán kính máy bắn thức ăn rộng) để tôm bắn mồi nhiều Do tiến hành thay ống cho ăn 5- 10 cm ống dài 20 cm Khi tiến hành đưa vào thử nghiệm cho thấy sử dụng ống cho ăn dài thức ăn theo hướng cố định; phạm vị cho ăn rộng (bán kính 5-7m); nhằm hạn chế dịch bệnh; cọ sát tôm vào ăn, tôm nhanh lớn; phát triển đồng hơn, tránh lượng thức ăn dư thừa Hình 8: Ống cho ăn kiểu cũ Hình 9: Ống cho ăn cải tiến 11 (4) Thay hệ thống điều chỉnh thức ăn từ sang điện tử Bảng 5: So sánh hệ thống điểu chỉnh với thống điểu chỉnh điện tử Stt Nội dung Nắp đậy thùng thức ăn tự Nắp đậy thùng Inox chế có tay mở khuy đóng mở Chi phí 1.000.000 – 2.000.000 đ 1.500.000 -3.000.000 đ Thời gian Độ xác sai lệnh Độ xác cao Ít chịu tác cho ăn tác động gió, mưa động gió, mưa người người điều chỉnh điều chỉnh Sử dụng Tương đối khó điểu chỉnh; Dễ điểu chỉnh; an toàn cho độ an toàn cho người sử người sử dụng; dễ thay dụng chưa cao; khó thay phận phận bên Bảo quản Khó trình vệ sinh Dễ dàng vệ sinh bảo quản bảo quản Thời gian Tối đa 03 năm sử dụng Tối đa 05 năm Bộ phận quan trọng máy bắn thức ăn điều chỉnh thức ăn bao gồm thời gian mở máy, lượng thức ăn cho ăn Do cần độ xác cao, trước máy bắn thức ăn đưa sử dụng hệ thống điểu chỉnh Nhưng để khu vực ao nuôi tác dụng gió mưa ảnh hưởng tới hệ thống điều chỉnh thức ăn dẫn đến độ sai lệch cao Làm thời gian cho ăn lúc dài lúc ngắn; thức ăn cho ăn lúc nhiều lúc làm cho hệ số thức ăn cao, dẫn đến tăng chi phí giá thành cho sản phẩm nuôi, ảnh hưởng đến suất sản lượng nuôi Hình 10: Hệ thống điều chỉnh 12 - Để hạn chế sai lệch hệ thống điều chỉnh thức ăn Chúng đặt hàng, cải tiến hệ thống điều chỉnh sang hệ thống điều chỉnh điện tử Qua đánh giá vào thực tế, chi phí cao hệ thống điều chỉnh giải hạn chế hệ thống điều chỉnh sau: + Hệ thống điều chỉnh nhỏ gọn, đơn giản; + Độ xác cao, chịu tác động mưa, gió; + Dễ sử dụng cân chỉnh thời gian cho ăn; + Thay phận bên hộp điều chỉnh; + An toàn cho người sử dụng; + Dễ dàng bảo quản, vệ sinh Hình 11: Hệ thống điều chỉnh điện tử 13 (5) Bổ sung khóa ghép máy bắn thức ăn với trụ Bảng 6: So sánh không bổ sung khóa ghép với bổ sung khóa ghép Stt Nội dung Nắp đậy thùng thức ăn tự chế Nắp đậy thùng Inox có tay mở khuy đóng mở Chi phí 0đ 100.000 đ Sử dụng Khó trình nắp đặt Dễ dàng trình nắp sử chữa thay đặt sử chữa thay Bảo quản Khó bảo quản, vệ sinh Dễ dàng bảo quản vệ sinh; khắc phục vấn đề bão, khắc phục vấn đề bão, áp áp thấp, dịch bệnh ảnh thấp, dịch bệnh ảnh hưởng hưởng Ở Miền bắc nói chung Quảng Ninh nói riêng vào vụ nuôi tôm thường xảy áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng bão làm gây thiệt hại lớn tới nghề nuôi trồng thủy sản Dẫn đến máy bắn thức ăn bị ảnh hưởng gây hỏng hóc thiệt hại - Để khắc phục vấn đề thiên tai sử chữa máy bắn thức ăn bị hỏng hóc thuận tiện Chúng nghiên cứu bổ sung khóa ghép máy bắn thức ăn với trụ Bộ phận khóa đơn giản, phần cuối ống cố định máy thức ăn ta làm hàn với ống rộng φ2 ta đục lỗ để làm khóa chốt Tuy phận đơn giản có ưu điểm sau: bảo quản máy bắn thức ăn tốt hơn; dễ tháo nắp bị hỏng hóc bão, áp thấp ảnh hưởng Hình 12: Khóa ghép máy bắn thức ăn với trụ Hình 12: Khóa ghép máy bắn thức ăn với trụ 14 Hình 13: Máy bắn thức ăn ao nuôi tôm Đánh giá giải pháp: a Tính mới: Giải pháp dự thi:  Lần thực Quảng Ninh  Đang có tính Quảng Ninh  Được thiết kế theo tài liệu bên mà công nghệ chưa vào Quảng Ninh  Mang tính kết hợp kỹ thuật ngành b Khả áp dụng: - Triển khai với trình độ kỹ thuật thị trường vật tỉnh  Cần số chủng loại vật nhập không thông dụng  Cần có số điều kiện kỹ thuật  Có tính áp dụng đơn  Có tính áp dụng sản xuất loại nhỏ thời vụ  Có tính áp dụng quy mô công nghiệp c Hiệu quả: 1- Kỹ thuật: Đã áp dụng khoa học công nghệ thay sức người, giảm chi phí giá thành Thay lỗi công nghệ cũ cải tiến công nghệ để mang lại hiệu cao Là sở để sản xuất máy bắn thức ăn công nghiệp với giá thành thấp hiệu cao Thùng chứa cám bầu cám không bị nước mưa xâm nhập 2- Kinh tế: 15 Máy bắn thức ăn nuôi tôm cải tiến giữ nguyên nguyên lý hoạt động, việc cải tiến phận quan trọng máy là: (1) Thùng chứa thức ăn inox thay cho thùng nhựa, (2) cải tiến ống bắn thức ăn dài hơn, (3) hệ thống điều khiển tự động thay cho điều khiển (4) bổ sung khoá ghép với trụ Về chi phí đầu ban đầu lớn hơn, nhiên tuổi thọ máy kéo dài hơn, độ văng xa hạt thức ăn xa nên diện tích tương đối lớn giảm số lượng máy bắn ao Đặc biệt hệ thống điều khiển điện tử, cần nhập thông số xác người nuôi (ông chủ cán kỹ thuật), thời gian bắn thức ăn, khoảng thời gian lần bắn thức ăn theo độ tuổi tôm, thời tiết, khí hậu, môi trường ao nuôi theo mong muốn, máy bắn thức ăn cải tiến thực cách xác, qua làm cho hệ số chuyển đổi thức ăn mức hợp lý vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng cho tôm phát triển vừa tránh việc dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường (việc để làm ô nhiễm môi trường thiệt hại kép mà người nuôi phải hứng chịu hệ số chuyển đổi thức ăn cao bên cạnh rủi ro cao việc tăng chi phí xử lý khắc phục môi trường ao nuôi chưa kể đến tình trạng tôm chết hàng loạt gây thiệt hại cho ao nuôi) Hiệu kinh tế giải pháp tính toán (biểu đây) cho vụ nuôi, nhiên theo phân tích hoàn toàn khẳng định hiệu kinh tế mà giải pháp mang lại Nó giảm chi phí nhân công (bình thường ao nuôi tôm với diện tích 3.000-5000m2 cần đến công nhân cho ăn, sử dụng máy bắn thức ăn tự động cần người nhân công Cốt lõi vần đề đảm bảo chất lượng, không làm hàm lượng vi khoáng thức ăn thời gian ăn tôm thời gian hạt thức ăn bị ngâm nước hợp lý Sự sinh trưởng, tốc độ lớn đồng đàn tôm mang lại doanh thu cao hiệu kinh tế giải pháp Hiệu kinh tế người nuôi tôm mong muốn hướng đến Bảng tính toán sơ cho ao có diện tích 3.000 m 2: mật độ 80 con/ m2 bố trí máy bắn thức ăn nuôi điều kiện bình thường xử lý nước, chế phẩm thức ăn nhau: TT Nội dung Máy cũ Thùng nhựa, ống thức ăn ngắn; ô che động cơ; điều khiển cơ; khoá ghép năm 90 ngày Kết cấu Độ bền Thời gian 16 Máy cải tiến Thùng inox, ống thức ăn dài; bổ sung ô che động cơ; điều khiển khiển tự động; bổ sung khoá ghép 10 năm 90 ngày Hệ số chuyển đổi thức ăn 1.1 – 1,4 (1,25) 1-1,2 (1,1) Tỷ lệ sống 80% 80% Cỡ tôm 65 con/kg 50 con/kg Tổng khổi lượng 3.000 kg 3.840 kg Số lượng thức ăn sử dụng 3.750 kg 4.224 kg Giá tôm/kg 100.000 đ 130.000 đ 10 Tổng thu 300.000.000 đ 500.000.000 đ 11 Doanh thu 150.000.000 đ 300.000.000 đ 12 Khối lượng thức ăn tiết kiệm kg 576 kg 13 Doanh thu lãi thức ăn 0đ 15.552.000 đ 3- Xã hội: Từ hiệu kinh tế phân tích phần trên, rõ ràng mang lại hiệu xã hội rõ rệt: - Khi giải pháp mang lại hiệu kinh tế cho người nuôi tôm thúc đẩy nghề nuôi tôm phát triển, nhu cầu máy bắn thức ăn nhiều thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển theo (cơ khí, điên tử,…điện lực) - Hiệu kinh tế cao, nghề nuôi tôm phát triển làm cho kinh tế dịa phương phát triển kéo theo ngành dịch vụ khác phát triển, giá trị gia tăng cao hơn, Nhà nước thu thuê cao - Ý thức bảo vệ môi trường người nuôi cao hơn, góp phần tạo nghề nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững 4- Mức độ triển khai:  Nội dung giải pháp có đủ thông số kỹ thuật chủ yếu khả thi  Đã thử nghiệm thành công (có phụ lục minh chứng phần sau) từ vụ năm 2014 vụ năm 2015  Đã sản xuất thử quy mô nhỏ từ tháng 9/2014 – 5/2015 Phụ lục minh họa:  Bản gốc quyền Sáng chế, giải pháp hữu ích, Kiều dáng công nghiệp  Quy trình  Mô hình, vật mẫu  Nhận xét chuyên gia ngành  Nhận xét ngành chức liên quan  Hợp đồng kinh tế ký kết  Phiếu nhận xét khách hàng Hạ Long, ngày 15 tháng năm 2015 Đại diện nhóm tác giả Phạm Thị Đà 17 MỘT SỐ HÌNH ẢNH 18 Hình 14: Cấu tạo hoàn chỉnh máy bắn thức ăn 19 Hình 15: Đáng giá cải tiến máy bắn thức ăn đưa vào sử dụng hộ ông Bùi Ngọc Liêm, phường Hải Hoà – Móng Cái 20 Hình 16: Kiểm tra thực tế máy bắn thức ăn cải tiến hộ nuôi ông Bùi Ngọc Liêm, phường Hải Hoà – Móng Cái 21 ... tôm vào ăn tôm vào ăn Thức ăn Hệ số thức ăn chưa cao; Hệ số thức ăn tương đối thấp; dư thừa lượng thức lượng dư thừa thức ăn không ăn; đáng kể Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, để máy bắn thức ăn. .. Cao độ ống phun thức ăn Ống cho ăn Thùng chứa thức ăn Bảng điều khiển Hình 1: Cấu tạo máy bắn thức ăn c Biện pháp nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn Trong thời gian qua sở nuôi tôm địa bàn Móng... thực cho tôm ăn máy nhóm nghiên cứu (tác giả) đánh giá ưu điểm nhược điểm máy bắn thức ăn tự động nuôi tôm cụ thể sau: a) Ưu điểm - Sử dụng máy cho ăn tự động giúp tiết kiệm lượng thức ăn làm giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải tiến và nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn tự động trong nuôi tôm công nghiệp, Cải tiến và nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn tự động trong nuôi tôm công nghiệp, Cải tiến và nâng cao chất lượng máy bắn thức ăn tự động trong nuôi tôm công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay