Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bình thuận năm học 2017 2018 có đáp án

2 182 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:45

Hướng dẫn Bài B Q C E A D O F K a) ta góc ABD = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy tứ giác ABEF hai góc đối 900 nên nội tiếp b) ta góc DBC = góc DAC = góc EBF (góc nội tiếp chắn cung) c) cách 1: góc EFB = góc EAB = góc CKB mà góc EFB góc CKB đồng vị nên EF // CK cách 2: góc DBF = góc EAF suy cung DC = cung DK suy AD vuông góc với CK mà EF vuông góc với CK suy EF//CK d) góc EFB = 600 suy góc EAB = 600 suy cung BC = 1200 suy BC = R Kẻ OQ vuông góc với BC suy BQ = Nên OQ = BQ.cot600 = R R = 2 1 R R2 SBOC= BC.OQ  R  2 SqBOC =  R 21200 3600 2 R  2 R R  Svp cung BC R góc BOQ = 600 ...Hướng dẫn Bài B Q C E A D O F K a) ta có góc ABD = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy tứ giác ABEF có hai góc đối 900 nên nội tiếp b) ta có góc DBC = góc DAC = góc EBF (góc nội tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bình thuận năm học 2017 2018 có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bình thuận năm học 2017 2018 có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bình thuận năm học 2017 2018 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay