Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng

204 78 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:44

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng LỜI CẢM ƠN  Trong giai đoạn phát triển nay, nhu cầu xây dựng hạ tầng sở trở nên thiết yếu nhằm phục vụ cho tăng trưởng nhanh chóng vững đất nước, bật lên nhu cầu xây dựng, phát triển mạng lưới giao thơng vận tải Với nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường thuộc trường Đại học Duy Tân, năm qua với dạy dỗ tận tâm thầy giáo khoa, em ln cố gắng học hỏi trau dồi chun mơn để phục vụ tốt cho cơng việc sau này, mong góp phần cơng sức nhỏ bé vào cơng xây dựng đất nước Trong khn khổ đồ án tốt nghiệp với đề tài giả định thiết kế cầu qua sơng H55 (chỉ thiết kế thi cơng số hạng mục) phần giúp em làm quen với nhiệm vụ thiết kế cơng trình giao thơng thực để sau tốt nghiệp trường bớt bỡ ngỡ cơng việc Được hướng dẫn kịp thời nhiệt tình thầy giáo ThS Nguyễn Hồng Vĩnh đến em hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên thời gian có hạn, trình độ hạn chế lần vận dụng kiến thức để thực tổng hợp đồ án lớn nên chắn em khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong q thầy thơng cảm dẫn thêm cho em Cuối cho phép em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo ThS Nguyễn Hồng Vĩnh thầy khoa xây dựng tận tình hướng dẫn em hồn thành đồ án Đà nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Xn Hiếu Trang:1 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng MỤC LỤC PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ 30% CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG NỘI DUNG ĐỒ ÁN I.Các số liệu ban đầu Điều kiện tự nhiên khu vực tuyến Điều kiện xã hội khu vực tuyến Điều kiện khai thác cung cấp loại vật liệu, máy móc, bán thành phẩm, cấu kiện đúc sẵn, đường vận chuyển Phân tích cần thiết phải đầu tư dự án II Đề suất giải pháp kết cấu Đề xuất giải pháp kết cấu Phân tích phương án thiết kế sơ Kiểm tra phương án để thiết kế sơ (3 phương án) CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN I: CẦU DẦM BTCT DƯL 4X31M 2.1 Tính tốn số lượng phận cầu cầu 2.2 Tính tốn khối lượng phận cầu cầu 2.3 Tính tốn khối lượng cho mố 2.4 Tính tốn khối lượng dẫn gối kê đầu cầu 2.5 Tính tốn số lượng cọc cho mố trụ cầu 2.6 Tính tốn kiểm tra kết cấu nhịp 2.6.1 Tính tốn hệ số phân bố tải trọng dầm dầm ngồi 2.6.2 Xác định nội lực tác dụng lên dầm dầm biên 2.6.3 Kiểm tốn dầm theo TTGH CHƯƠNG III:THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN HỢP BTCT (Kết cấu gồm nhịp 40m) 3.1 Lựa chọn tiết diện dầm chủ 3.2 Tính tốn khối lượng phận cầu 3.3 Tính tốn khối lượng mố, trụ 3.4 Tính tốn số lượng cọc cho mố trụ cầu 3.5 Tính tốn kiểm tra kết cấu nhịp 3.5.1 Tính tốn hệ số phân bố tải trọng dầm dầm ngồi 56 3.5.2 Xác định nội lực tác dụng lên dầm dầm biên 3.5.3 Kiểm tốn dầm theo TTGH CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU GIÀN THÉP (Kết cấu gồm nhịp 62m) TÍNH TỐN CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH 4.1 Tính tốn khối lượng kết cấu nhịp 4.2 Tính tốn khối lượng mố, trụ trang 9 10 10 11 11 11 12 13 17 17 19 21 23 24 34 34 35 37 43 43 44 45 48 56 57 59 64 64 64 67 Trang:2 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 4.3 Tính tốn xác định số lượng cọc cho mố,trụ 68 4.3.1 Tính tốn áp lực thẳng đứng tác dụng lên đáy bệ cọc mố trụ cầu 4.3.2 Tính tốn xác định số lượng cọc cho mố, trụ 71 CHƯƠNG V: SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN 5.1 Theo điều kiện kinh tế 5.2 Theo điều kiện thi cơng chế tạo 5.3 Theo điều kiện khai thác sử dụng 5.4 Theo điều kiện kiến trúc PHẦN II:THIẾT KẾ KỸ THUẬT 50% CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ DẦM CHỦ KẾ BIÊN BTCT ƯST CHỮ I, L=31m 6.1.Số liệu thiết kế 6.2.Mặt cắt điển hình dầm chủ I 31(m) 6.3.Các hệ số dùng tính tốn 6.3.1.Hệ số xe 6.3.2.Phân bố hoạt tải theo mơ men 6.4 Xác định nội lực mặt cắt đặc trưng 6.4.1.Xác định tĩnh tải dầm chủ 6.4.2.Xác định nội lực mặt cắt đặc trưng 6.4.3 Đường ảnh hưởng mơ men lực cắt sơ đồ xếp tải lên đường ảnh hưởng mặt cắt đặc trưng 6.5.Tổ hợp nội lực tĩnh tải tác dụng lên dầm theo TTGH cường độ 1,TTGHSD 6.5.1.Mơ men tĩnh tải tác dụng lên dầm 6.5.2 Lực cắt tĩnh tải tác dụng lên dầm 6.6 Tổ hợp nội lực tĩnh tải tác dụng lên dầm theo TTGH cường độ1,TTGHSD 68 79 79 79 80 81 82 83 83 84 84 84 84 86 86 87 87 90 90 90 91 6.6.1 Tổ hợp mơ men hoạt tai gây 91 6.6.2 Tổ hợp lực cắt hoạt tải gây 91 6.7 Tổ hợp nội lực tĩnh tải hoạt tải tác dụng lên dầm theo TTGHCD1 TTGHSD mặt cắt đặc trưng 92 6.8 Tính tốn bố trí thép 93 6.8.1 Chọn số lượng thép DƯL cho dầm chủ 93 6.8.2Bố trí cốt thép DƯL cho dầm chủ 93 6.8.3 Tọa độ trọng tâm bó thép DUL tính từ đáy dầm mặt cắt tính tốn 97 6.9 Kiểm tốn dầm chủ 97 6.9.1 Tính đặc trưng hình học dầm chủ 97 6.9.1.1 Giai đoạn 97 6.9.1.2 Giai đoạn ( Sau bơm vữa đạt cường độ) 98 6.9.1.3.Giai đoạn ( Bê tơng đơng cứng) 100 6.9.2 Tính mát ứng suất 101 Trang:3 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 6.10 Kiểm tốn TTGH cường độ 6.10.1 Kiểm tốn cường độ uốn 6.10.2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép ứng suất trước 6.10.3 Tính cốt đai kiểm tốn cắt trạng thái giới hạn Cường độ I 6.10.4Kiểm tốn dầm theo TTGH sử dụng 6.10.5 Giới hạn ứng suất bê tơng 6.11 Kiểm tra điều kiện biến dạng 6.11.1.Tính độ vồng dự ứng lực 6.11.2.Tính độ võng trọng lượng dầm chủ 6.11.3.Tính độ võng mặt cầu, dầm ngang, đan,lan can tay vịn,gcb 6.11.4.Tính độ võng trọng lượng lớp phủ mặt cầu 6.11.5.Độ vồng dầm sau căng cáp 6.11.6.Độ võng dầm khai thác tải trọng thường xun 6.11.7.Độ võng dầm khai thác tác dụng hoạt tải tơ CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ KỸ THUẬT MỐ A 7.1 Số liệu thiết kế 7.1.1 Số liệu chung 7.1.2 Số liệu kết cấu phần 7.1.3 Số liệu mố 7.2 Kích thước mố A 7.3.Xác định tải trọng lên mố 7.3.1 Tĩnh tải phần cầu 7.3.2 Tĩnh tải mố 7.3.2.1 Tính nội lực tĩnh tải thân mố (DC) tác dụng lên mố 7.3.2.2 Tính nội lực hoạt tải tác dụng lên mố 7.3.2.3 Lực hãm xe (BR ) 7.3.2.4 Lực ma sát (FR ) 7.3.2.4 Lực ly tâm (CE ) 7.3.2.5 Tải trọng gió (WS, WL) 7.3.3 Nội lực trọng lượng đất đắp:EV 7.3.4 Nội lực áp lực đất EH, LS 7.3.4.1 Áp lực ngang đất EH 7.3.4.2 Áp lực ngang hoạt tải tác dụng lên sau mố 7.4 Tổ hợp lực tác dụng lên mố 7.4.1 Tổ hợp nội lực mặt cắt A-A 7.4.2 Tổ hợp nội lực mặt cắt B-B 7.4.3 Tổ hợp nội lực mặt cắt C-C 7.4.4 Tổ hợp nội lực mặt cắt D-D 107 107 110 111 118 118 121 121 122 122 122 122 122 122 124 124 124 124 124 125 126 126 127 127 129 129 130 130 130 133 133 134 134 135 135 137 139 140 7.4.5 Tổ hợp nội lực mặt cắt E-E 141 7.4.6 Tổ hợp nội lực mặt cắt E-E.2 142 Trang:4 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 7.4.7 Tổ hợp nội lực mặt cắt E-E.3 7.4.8 Tổ hợp nội lực mặt cắt F-F 7.5 Kiểm tốn mặt cắt B-B 7.5.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn theo phương 144 7.5.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.5.3 Kiểm tra nứt 7.6.Kiểm tốn mặt cắtC-C 7.6.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.6.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 150 7.6.3 Kiểm tra nứt 151 7.7 Kiểm tốn mặt cắt D-D 7.7.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.7.2.Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.7.3 Kiểm tra nứt 7.8 Kiểm tốn mặt cắt E-E.1 7.8.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.8.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.8.3 Kiểm tra nứt 7.9 Kiểm tốn mặt cắt E-E.2 7.9.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.9.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.9.3 Kiểm tra nứt 7.10 Kiểm tốn mặt cắt E-E.3 7.10.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.10.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.10.3 Kiểm tra nứt 7.11 Kiểm tốn mặt cắt F-F 7.11.1 Kiểm tra cấu kiện chịu uốn 7.11.2 Kiểm tra cấu kiện chịu cắt 7.11.3 Kiểm tra nứt 7.12.Kiểm tốn mặt cắt đáy móng 7.12.1 Tính tốn móng cọc 7.12.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 7.12.3 Kiểm tra cường độ đất làm việc móng 7.12.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 7.12.5 Tính tốn đài cọc 7.12.5.1 Tính tốn đài cọc theo điều kiện chọc thủng 7.12.5.2 Tính tốn theo điều kiện chịu uốn Trang:5 142 143 143 147 148 149 149 151 152 153 154 154 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161 162 163 163 164 164 165 165 166 168 170 171 171 172 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 7.12.6 Tính tốn mơmen vận chuyển cọc 7.12.6.1 Tính tốn mơmen treo cọc vào giá búa 173 7.12.6.2 Tính tốn khả chịu lực cọc PHẦN III: THIẾT KẾ THI CƠNG 20% CHƯƠNG VIII: THIẾT KẾ THI CƠNG MỐ A 8.1 Số liệu thiết kế 8.1.1 Số liệu chung 8.1.2 Số liệu kết cấu phần 8.1.3 Số liệu mố 8.1.4 Kích thước mố 8.2 Sơ lược đặc điểm xây dựng 8.2.1 Đặc điểm mố A 8.2.2 Điều kiện thi cơng 8.2.2.1 Địa chất 8.2.2 Điều kiện thi cơng 8.2.2.1 Địa chất 8.6.2.2 Thủy văn 8.2.2.3 Điều kiện cung cấp vật liệu 8.2.2.4 Nguồn nhân lực máy móc 8.2.2.5 Khí hậu 8.2.2.6 Thời gian thi cơng 8.2.2.7 Dự kiến phương án thi cơng 8.3 Trình tự thi cơng mố A 8.4 Kỹ thuật thi cơng mố A 8.4.1 Cơng tác chuẩn bị 8.4.1.1 Lán trại kho bãi 8.4.1.2 Ngun vật liệu 8.4.1.3 Nhân lực máy móc 8.4.1.4 Làm đường cơng vụ, san dọn mặt 8.4.1.5 Cơng tác sản suất cọc 8.4.2 Cơng tác đóng cọc 8.4.2.1 Định vị tim mố (dùng máy + nhân cơng) 8.4.2.2 Định vị tim cọc mố A 8.4.3 Đào đất hố móng máy đào kết hợp với nhân cơng 8.4.4 Đập vỡ đầu cọc ,vệ sinh hố móng 8.4.5 Lắp dựng cốt thép ,ván khn đổ bê tơng bệ mố 8.4.6 Lắp dựng cốt thép ,ván khn đổ bê tơng thân mố,tường cánh lần 8.4.6 Lắp dựng cốt thép ,ván khn đổ bê tơng tường đỉnh,tường cánh lần 8.4.6 Cơng tác hồn thiện 8.5 Tính tốn ván khn Trang:6 172 173 175 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 179 179 179 179 180 180 180 181 181 182 185 186 186 187 187 187 187 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 8.5.1 Tính tốn ván khn thi cơng bệ 8.5.2 Tính tốn ván khn thi cơng thân mố 8.5.3 Tính tốn ván khn thi cơng tường đỉnh 8.5.4 Tính tốn ván khn thi cơng tường cánh CHƯƠNG IX: THIẾT KẾ THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP 9.1 Giới thiệu chung 9.2 Đặc điểm lao lắp dầm chủ BTCT đúc sẵn 9.3 Các điều kiện để lựa chọn phương án thi cơng 9.4 Các phương án thi cơng 9.4.1 Phương án 1:Dùng trục long mơn 9.4.2 Phương án 2:Dùng dầm dẫn giá long mơn 9.4.3 Phương án 3:Dùng tổ hợp mút thừa loại nhỏ 9.5 Ưu nhược phương án chọn 9.5.1 Phương án 1:Dùng cần trục long mơn 9.5.2 Phương án 2: Dùng dầm dẫn giá long mơn 9.5.3 Phương án 3: Dùng tổ hợp mút thừa loại nhỏ 9.6 So sánh lựa chọn phương án 9.7 Trình tự thi cơng chi tiết lao lắp dầm tổ hợp mút thừa 9.8 Tính tốn tổ hợp lao dầm 9.8.1 Kiểm tra lật theo phương dọc cầu 9.8.2 Kiểm tra lật theo phương ngang cầu 9.8.3 Tính cáp treo dầm TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang:7 188 192 193 195 197 197 197 197 198 198 198 199 199 199 200 200 200 201 201 202 203 204 205 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ 30% NỘI DUNG: -PHƯƠNG ÁN 1: CẦU DẦM BTCT ƯST NHỊP ĐƠN GIẢN 4X31M -PHƯƠNG ÁN 2: CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP 3X40M -PHƯƠNG ÁN 3: CẦU DÀN THÉP 2X62M Trang:8 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG Đề tài: THIẾT KẾ CẦU QUA SƠNG H55 I.Các số liệu ban đầu Điều kiện tự nhiên khu vực tuyến: 1.1 Giới thiệu chung: Sơng H55 nằm vùng đồng trung thuộc tỉnh Quảng Trị 1.2 Điều kiện địa hình: Mặt cắt ngang sơng đối xứng, thuận tiện cho việc bố trí kết cấu nhịp có dạng đối xứng Bề mặt địa hình lòng sơng khơng phẳng có vũng sâu bãi bồi chạy dọc theo bờ sơng, cao độ địa hình lòng sơng thay đổi khoảng từ +12m đến ± 0.0m 1.3 Địa chất: Trong q trình khảo sát tiến hành khoan thăm địa chất khu vực cơng trình qua có đặc điểm sau: - Lớp 1: Á cát - Lớp 2: Á sét - Lớp 3: Sét dày ∞ 1.4 Thuỷ văn: Các số liệu đo đạc thủy văn sau: - Mực nước cao : + 12 m - Mực nước thơng thuyền: + 10 m - Mực nước thấp :+4m 1.5 Khí hậu: Khu vực xây dựng tuyến thuộc vùng khí hậu hay thay đổi, nhiệt độ trung bình quanh năm khoảng 26oC Vào mùa hè nhiệt độ cao lên tới 39 oC Giai đoạn từ tháng tới tháng nắng kéo dài, có mưa mực nước sơng hạ thấp, nên thuận lợi cho việc thi cơng cầu Vào mùa đơng thường có gió mùa đơng bắc làm nhiệt độ giảm thường có mưa kéo dài, nhiệt độ trung bình 15-22oC Độ ẩm khoảng 90% Ngồi yếu tố nói kiện tự nhiên lại khơng ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng cầu Trang:9 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 1.6 Quy mơ, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: - Quy mơ: cầu xây dựng với quy mơ vĩnh cửu - Tải trọng thiết kế: Tải trọng HL93; đồn người 4,3KN/m2 - Khổ độ cầu: ∑L = 117 m - Khổ cầu: K = + x m - Sơng thơng thuyền cấp: Cấp V - Tiêu chuẩn thiết kế: 22 TCN 272 – 05 1.7 Phạm vi nghiên cứu đồ án: - Thiết kế sơ ( lập dự án khả thi ) : 30 % - Thiết kế kỹ thuật : 50 % - Thiết kế thi cơng : 20 % Điều kiện xã hội khu vực tuyến: Dân cư vùng phân bố tương đối đồng đều, mật độ dân cư tương đối lớn Ở gần vị trí xây dựng cầu, nhà dân tập trung hai bên tương đối nhiều Do q trình thi cơng cần có biện pháp để đảm bảo mặt trật tự an ninh cho khu vực xây dựng cầu đảm bảo Điều kiện khai thác cung cấp loại vật liệu, máy móc, bán thành phẩm, cấu kiện đúc sẵn, đường vận chuyển: 3.1 Điều kiện khai thác, cung cấp ngun vật liệu: Vật liệu sử dụng cho cơng trình vùng cung cấp thuận lợi như: đất đắp, đá, cát, xi măng… 3.2 Điều kiện cung cấp máy móc: Đơn vị thi cơng có đầy đủ loại máy móc phục vụ cho việc thi cơng cầu như: Máy khoan cọc nhồi,máy đóng cọc, cần cẩu, máy đào, máy ủi, ơtơ vận chuyển bê tơng, máy bơm bê tơng, máy đầm bê tơng loại máy móc cần thiết khác Đảm bảo q trình thi cơng tiến hành đồng liên tục, đảm bảo tiến độ thi cơng đề 3.3 Điều kiện cung cấp nhân lực: Khu vực có số lượng người dân nằm độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn Người dân thường chịu khó, ham học hỏi đào tạo tốt, có khả tiếp nhận nhanh tiến khoa học kỹ thuật Phía thi cơng có đội ngũ cơng nhân, cán kỹ thuật có trình độ cao, có khả làm việc mơi trường khắc nghiệt thời tiết với suất cao 3.4 Điều kiện cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt: Trang:10 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng q R H H=4ho R q Pmax1 p=f(t) (a) Pmax2 (b) (c) Sơ đồ áp lực bê tơng tác dụng lên ván khn (a): Áp lực bêtơng giả định (b): Áp lực bêtơng khơng đầm rung (c): Áp lực bêtơng có đầm rung + Gọi H: chiều cao áp lực lớp bê tơng tác dụng lên ván khn: H = 4.h0 + Với: h0: Chiều cao đổ bê tơng 1h + 4: Thời gian (tính theo giờ) kể từ lúc trộn bê tơng đến lúc bê tơng bắt đầu ninh kết Ta có: h0= N/F=(12.6*2)/(3.5*11)=0.6 (m), (Dùng máy trộn bêtơng) + F: Diện tích đổ bê tơng + N: Năng suất máy trộn N=12.6 m3/h ⇒ H = 4.h0 = 4x0.6 = 2.4 (m) * Xác định áp lực ngang bê tơng tươi lên ván khn: tt R H= 2.4m H= 2.4m R q tt Pmax Pmax Biểu đồ áp lực tính tốn,tiêu chuẩn P ttmax =n.(q+ γ R) ** Trong đó: + n : hệ số vượt tải n=1.3 + q : lực xung động đỗ bê tơng q = kN/m2 + R : bán kính tác dụng đầm dùi R = 0.7m + γ : dung trọng riêng bê tơng tươi γ = 25 kN/m3 tt => P max = 1.3x(2+25x0.7) = 25.35 kN/m2 * Tính ván khn: Trang:190 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Ta thấy thép ván khn số 11 làm việc bất lợi Do ta cần tính tốn cho ván khn số 11 Do ván khn số 11 có khoảng cách sườn ngang sườn đứng giống ván khn số kiểm tra phần bệ mố nên khơng cần kiểm tra 8.5.3 Tính tốn ván khn thi cơng tường đỉnh: - Sử dụng ván khn lắp ghép thép có chiều dày 5mm - Kích thước tường đỉnh: V=0.3x10x2.08 = 6.24 (m3) - Các nẹp đứng ngang thép hình L50x50x5 - Các căng thép φ12mm đặt ví trí giao sườn tăng cường đứng sườn tăng cường ngang VK13 50 50 50 30 100 THẸP BN δ =5 10 25 10 50 LỖΦ 14 a =300 50 44 108 54 50 25 10 THẸP GỌC L 50x50x5 44 54 10 VK12 50 50 200 50 50 THẸP GỌC L 50x50x5 LỖΦ 14 a =300 THẸP BN δ =5 200 * Xác định chiều cao lớp bê tơng tác dụng lên ván khn: Ván khn chịu áp lực bê tơng tươi, cường độ thay đổi phụ thuộc vào hiều yếu tố độ sệt, trọng lượng khung cốt liệu, phương pháp đầm đổ bê tơng q R H H=4ho R q p=f(t) (a) Pmax1 (b) Pmax2 (c) Sơ đồ áp lực bê tơng tác dụng lên ván khn (a): Áp lực bê tơng giả định (b): Áp lực bê tơng khơng đầm rung (c): Áp lực bê tơng có đầm rung + Gọi H: chiều cao áp lực lớp bê tơng tác dụng lên ván khn: H = 4.h0 + Với: h0: Chiều cao đổ bê tơng 1h + 4: Thời gian (tính theo giờ) kể từ lúc trộn bê tơng đến lúc bê tơng bắt đầu ninh kết Ta có: h0= N/F=(12.6*2)/(3.5*11)=0.6 (m), (Dùng máy trộn bêtơng) Trang:191 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng + F: Diện tích đổ bê tơng + N: Năng suất máy trộn N=12.6 m3/h ⇒ H = 4.h0 = 4x0.6 = 2.4 (m) * Xác định áp lực ngang bê tơng tươi lên ván khn: R H= 2.4m H= 2.4m R q tt tt Pmax Pmax Biểu đồ áp lực tính tốn, tiêu chuẩn P ttmax =n.(q+ γ R) ** Trong đó: + n : hệ số vượt tải n=1.3 + q : lực xung động đỗ bê tơng q = kN/m2 + R : bán kính tác dụng đầm dùi R = 0.7m + γ : dung trọng riêng bê tơng tươi γ = 25 kN/m3 tt => P max = 1.3x(2+25x0.7) = 25.35 kN/m2 * Tính ván khn: Ta thấy thép ván khn số 12 làm việc bất lợi Do ta cần tính tốn cho ván khn số 12 Do ván khn số 12 có khoảng cách sườn ngang sườn đứng giống ván khn số kiểm tra phần bệ mố nên khơng cần kiểm tra 8.5.4 Tính tốn ván khn thi cơng tường cánh: - Sử dụng ván khn lắp ghép thép có chiều dày 5mm - Kích thước tường cánh: V=0,5x((1x1,5+ 1,5 + 4,8 x3 )+1x4,8)) = 7,89 (m3) - Các nẹp đứng ngang thép hình L50x50x5 - Các căng thép D = 12mm đặt ví trí giao sườn tăng cường đứng sườn tăng cường ngang Trang:192 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp VK6 50 15 40 40 18 30 50 150 30 30 50 THẸP GỌC L 50x50x5 THẸP BN δ =5 THẸP BN δ =5 10 THẸP GỌC L 50x50x5 44 54 THẸP BN δ =5 44 10 55 110 LỖΦ 14 a =300 108 30 100 55 150 VK7 THẸP GỌC L 50x50x5 54 25 10 50 THẸP BN δ =5 10 25 44 10 50 LỖΦ 14 a =300 50 10 VK9 THẸP GỌC L 50x50x5 44 54 108 54 50 50 48 150 VK8 50 50 a =300 THẸP BN δ =5 96 30 50 50 150 LỖΦ 14 a =300 15 25 10 10 25 50 30 100 50 30 30 30 15 50 50 THẸP BN δ =5 48 14 150 50 LỖΦ 14 a =300 THẸP GỌC L 50x50x5 20 50 THẸP GỌC L 50x50x5 VK5 134 108 VK4 THẸP GỌC L 50x50x5 30 50 15 VK2 Khoa Xây Dựng 54 54 164 54 LỖΦ 14 a =300 THẸP BN δ =5 * Xác định chiều cao lớp bê tơng tác dụng lên ván khn: Ván khn chịu áp lực bê tơng tươi, cường độ thay đổi phụ thuộc vào hiều yếu tố độ sệt, trọng lượng khung cốt liệu, phương pháp đầm đổ bê tơng q R H H=4ho R q p=f(t) (a) Pmax1 (b) Pmax2 (c) Sơ đồ áp lực bê tơng tác dụng lên ván khn (a): Áp lực bê tơng giả định (b): Áp lực bê tơng khơng đầm rung (c): Áp lực bê tơng có đầm rung Gọi H: chiều cao áp lực lớp bê tơng tác dụng lên ván khn: H = 4.h0 Với: h0: Chiều cao đổ bê tơng 1h 4: Thời gian (tính theo giờ) kể từ lúc trộn bê tơng đến lúc bê tơng bắt đầu ninh kết Ta có: h0= N/F=(12.6*2)/(3.5*11)= 0,6 (m), (Dùng máy trộn bêtơng) F: Diện tích đổ bê tơng N: Năng suất máy trộn N=12,6 m3/h ⇒ H = 4.h0 = 4x0.6 = 2,4 (m) * Xác định áp lực ngang bê tơng tươi lên ván khn: Trang:193 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng tt R H= 2.4m H= 2.4m R q tt Pmax Pmax Biểu đồ áp lực tính tốn,tiêu chuẩn tt P max =n.(q+ γ R) Trong đó: n hệ số vượt tải n=1.3 q lực xung động đỗ bê tơng q = kN/m2 R bán kính tác dụng đầm dùi R = 0.7m γ dung trọng riêng bê tơng tươi γ = 25 kN/m3 => P ttmax = 1.3x(2+25x0.7) = 25.35 kN/m2 * Tính ván khn: Ta thấy thép ván khn số làm việc bất lợi hơn.Do ta cần tính tốn cho ván khn số Do ván khn số có khoảng cách sườn ngang sườn đứng giống ván khn số kiểm tra phần bệ mố nên khơng cần kiểm tra CHƯƠNG IX THIẾT KẾ THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP 9.1 GIỚI THIỆU CHUNG: - Tồn nhịp cầu dầm bê tơng cốt thép ứng suất trước Cầu gồm nhịp: 31+31+31+31 (m) Mỗi nhịp gồm có dầm chủ - Dầm chủ đúc sẳn, căng kéo bải đúc tiến hành lao nhịp Bãi đúc dầm thể đầy đủ bình đồ nhà kho vật liệu, nhà tạm cho cơng nhân ở, để máy móc - Bản mặt cầu liên tục nhiệt thi cơng sau lao lắp xong dầm chủ Ta tiến hành lắp dựng cốt thép ván khn đổ bê tơng mặt cầu Trang:194 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 9.2 ĐẶC ĐIỂM LAO LẮP CÁC DẦM CHỦ BTCT ĐÚC SẴN: - Các dầm chủ bê tơng cốt thép ứng suất trước lắp ghép thường nặng nề việc lao lắp khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải cẩn thận nhẹ nhàng Cấu kiện bê tơng cốt thép ứng suất trước kết cấu chịu lực theo sơ đồ định khơng đồng chiều khác nhau, q trình xếp dỡ, vận chuyển lao lắp phải cẩn thận Bê tơng vật liệu dòn, lao lắp ý khơng để cấu kiện va chạm mạnh bê tơng phải đủ cường độ qui định - Thiết bị cẩu lắp phải đảm bảo thao tác nhanh gọn đẩy mạnh tiến độ thi cơng tốt di chuyển dể giàng cấu kiện phía Cần kiểm tra an tồn thiết bị trước lao lắp - Cơng việc lao cầu lắp ghép bao gồm giai đoạn chính: + Giai đoạn 1: Chuẩn bị trường làm giàn giáo, chuẩn bị bãi để dầm đường vận chuyển, sữa chữa khuyết tật sai lệch, lắp thử, kiểm tra thiết bị kích kéo cần trục + Giai đoạn 2: Bố trí giá lắp để buộc cẩu dầm, lao lắp phiến dầm vào vị trí cần trục giá lao, điều chỉnh liên kết mối nối, hồn thiện mặt đường cầu - Khi buộc nâng dầm cần đặc biệt ý vị trí buộc phải xác, lực trọng tải thiết bị phải bảo đảm cẩu trọng lượng phiến dầm Khi cẩu phải chiều chịu lực cấu kiện, tuyệt đối khơng quay lật tuỳ tiện 9.3 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CƠNG: Khi chọn phương án thi cơng ta vào điều kiện sau: + Chiều dài, trọng lượng chiều cao dầm + Mức độ nơng, sâu cầu + Chiều cao mực nước thi cơng + Thiết bị thi cơng mà đơn vị có - Căn vào điều kiện mà ta đưa phương án thi cơng cho hợp lý, tận dụng tốt máy móc thi cơng, triệt để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hạ giá thành cho phương án thi cơng 9.4 CÁC PHƯƠNG ÁN THI CƠNG: 9.4.1 Phương án 1:Dùng trục long mơn Cần trục long mơn đựơc lắp vạn di chuyển dọc cầu đường ray đặt cầu tạm Kết cấu nhịp vận chuyển xe gng vị trí Được giá long mơn đưa lên hạ xuống gối Trang:195 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng MNTC Cầu tạm vạn Dầm lao Hình 1: Cần trục long mơn Cần trục long mơn vạn Trụ cầu 9.4.2 Phương án 2:Dùng dầm dẫn giá long mơn - Giàn baily ghép lại làm dầm dẫn, bắt qua đỉnh mố trụ Trên giàn baily ta đặt tà vẹt gổ, tà vẹt đặt ray di chuyển Giá long mơn lắp đường đầu cầu dùng cẩu chữ A dựng lên Sau dùng xe bướm chạy dầm dẫn đưa giá long mơn dặt lên trụ cầu - Dầm lao kéo đến đầu cầu qua đường ray, chạy vị trí nhịp cần lao Khi vào vị trí, hệ thống palăng xích đặt xà ngang nâng dầm lên sàn ngang đặt vào vị trí Lao theo thứ tự từ biên vào Đến dầm cuối ta đặt tạm lên bên kéo dầm dẫn tiến hành hạ xuống vị trí Sau trình tự ta lao cho nhịp lại MNTC 8 Hình 2: Dầm dẫn giá long mơn Dầm lao Giá long mơn Ray để đẩy dầm Pa lăng xích Tà vẹt gổ Ròng rọc treo dầm Giàn baily Trụ cầu Trang:196 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Giá bướm 9.4.3 Phương án 3:Dùng tổ hợp mút thừa loại nhỏ Tổ hợp gồm dàn liên tục nhịp, đầu hẫng có kích điều chỉnh độ võng giàn lao từ bờ Sau cố định đầu giàn mút thừa, ta tiến hành vận chuyển dầm bê tơng cốt thép dự ứng lực từ bờ xe gng Khi phiến dầm bê tơng đến vị trí, dùng ròng rọc pa-lăng xích nâng dầm lên vận chuyển dầm ra, sau đưa dầm sang ngang để hạ xuống gối Muốn giàn ổn định kéo sang nhịp khác cần có phải đặt đối trọng Sau lắp hết dầm nhịp, ta lại tiến hành bước 9.5 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHỌN 9.5.1 Phương án 1:Dùng cần trục long mơn * Ưu điểm: + Ổn định q trình vận chuyển lao lắp + Thi cơng dầm vượt nhịp lớn * Nhược điểm: + Việc lắp ráp giá long mơn phức tạp + Vì xây dựng cầu tạm (giàn giáo) kéo dài thời gian tăng giá thành + Thời gian thi cơng lâu + Cản trở việc thơng thương thời gian thi cơng 9.5.2 Phương án 2: Dùng dầm dẫn giá long mơn * Ưu điểm: + Ổn định q trình vận chuyển lao lắp + Có thể thi cơng dầm vượt nhịp lớn + Thi cơng khơng phụ thuộc vào mực nước sơng * Nhược điểm: + Việc lắp ráp giá long mơn phức tạp lắp dựng nhiều lần + Lắp ráp dầm dẫn phức tạp + Thời gian thi cơng lâu 9.5.3 Phương án 3: Dùng tổ hợp mút thừa loại nhỏ * Ưu điểm: + Lao dầm nặng, chiều dài nhịp lớn + Tính ổn định thi cơng cao + Thi cơng khơng phụ thuộc vào mực nước sơng + Thi cơng nhanh * Nhược điểm: + Việc lắp ráp thao tác di chuyển giàn phức tạp Trang:197 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng + Lắp ráp dầm dẫn phức tạp 9.6 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN: Qua việc phân tích ưu nhược điểm phương án đưa ta có nhận xét chọn phương án thi cơng sau: 9.6.1 Phương án 1: Căn vào điều kiện thực tế lòng sơng có lớp đất phía ổn định nên việc dựng cầu tạm cho cần trục phức tạp tốn kém, việc lắp ráp giá long mơn dẫn đến có nhiều nặng Ngồi sơng có u cầu thơng thương đường thuỷ thời gian thi cơng.Nên dùng cần trục long mơn lao lắp đơi khơng thích hợp phải xây dựng cầu tạm sẻ kéo dài thời gian thi cơng tăng giá thành xây dựng cầu Vậy ta loại bỏ phương án 9.6.2 Phương án 2: Dựa vào điều kiện thực tế việc lắp ráp giá long mơn dầm dẫn dẫn đến có nhiều vạn Việc lắp ráp kết cấu phụ khác cẩu chữ A, xe bướm dẫn đến rắc rối mặt thi cơng chật hẹp, thời gian thi cơng kéo dài, dầm dẫn phải kéo nhiều lần nên phức tạp Vậy ta loại bỏ phương án 9.6.3 Phương án 3: Phương án có nhiều ưu điểm trội hợp lí so với hai phương án thi cơng nhanh, ổn định q trình lao lắp, chắn tốn nhiều kết cấu phụ trợ, lao dầm nặng an tồn Mặt khác việc lao lắp dầm dùng tổ hợp mút thừa dùng phổ biến rộng rải tính bật so với phương án khác ⇒ Vậy ta chọn phương án làm phương án thi cơng hợp lý 9.7 TRÌNH TỰ THI CƠNG CHI TIẾT LAO LẮP DẦM BẰNG MÚT THỪA: Chuẩn bị trường làm giàn giáo, chuẩn bị bãi để dầm đường vận chuyển Lắp dựng hệ thống trượt dọc, tổ hợp lao dầm mố trụ Tổ hợp gồm: Dàn liên tục nhịp Di chuyển tổ hợp lao cầu vị trí mố, lao tổ hợp sang nhịp cố định tổ hợp Dùng xe gng để vận chuyển dầm từ kho chứa vị trí mố phía sau dàn Sau dùng xe gng có gắn palang xích nâng dầm lên kéo phía trước đầu dầm sau đến vị trí xe gòng thứ dùng xe gng có gắn palang xích nâng nâng hẳn dầm lên tiếp tục di chuyển tiếp Khi di chuyển dầm đến vi trí cần lắp, di chuyển tổ hợp ngang ray đặt trụ nhịp đến vị trí gối cầu thi hạ dầm xuống Tương tự ta lao lắp xong hết dầm nhịp Lao lắp nhịp - – tương tự giống lao nhịp Trang:198 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Sau lao xong kết cấu nhịp tiến hành tháo dỡ tổ hợp lao cầu hệ thống ray tà vẹt, lắp dựng ván khn đổ bê tơng mặt cầu Thi cơng mối nối, lan can tay vịn, đá vĩa lớp mặt cầu Hồn thiện cầu 9.8 TÍNH TỐN TỔ HỢP KHI LAO DẦM : Cấu tạo tổ hợp lao dầm: 2250 3750 ÂÄÚ I TR NG HỈÅÏNG LAO DÁƯ M DN LIÃN TỦ C HAI NHËP ĐẤ T ÁSÉ T ĐẤ T SÉ T (dà y vôcù ng) 110 CÂÂD:+13.0m 160 120 700 150 60 230 60 350 +3.08 m 7:1 14C C BTCT 40x40cm LDK =14m, f,c =30Mpa 150 +8.60m ĐẤ T ÁCÁ T 150 100 250 30 258 100 DÁƯ M ÂANG VÁÛ N CHUØ N RA VËTRÊLAO 340 -5.40m 18C C BTCT 40x40cm LDK =15m, f,c =30Mpa -11.92m Lao lắp dầm tổ hợp mút thừa: Kiểm tra độ ổn định lao tổ hợp: - Theo sơ đồ làm việc tổ hợp giàn mút thừa loại lớn, ta thấy có khả tổ hợp lao bị lật theo phương dọc cầu ngang cầu: - Tổ hợp bất lợi kê lên trụ Khi tổ hợp có khả bị lật quanh điểm A - Khi sàng ngang dầm biên dùng tổ hợp ray trượt kết hợp với kích Khả xảy lật điểm O - Dàn chịu tác dụng lực gió theo phương ngang gây lật đổ tổ hợp lao xuống 9.8.1 Kiểm tra lật theo phương dọc cầu: 2250 3750 ÂÄÚ I TR NG HỈÅÏNG LAO DÁƯ M DN LIÃN TỦ C HAI NHËP ĐẤ T ÁSÉ T ĐẤ T SÉ T (dà y vôcù ng) 150 110 CÂÂD:+13.0m 160 120 60 230 60 700 +8.60m 350 +3.08 m 150 ĐẤ T ÁCÁ T 7:1 150 100 258 250 30 100 DÁƯ M ÂANG VÁÛ N CHUØ N RA VËTRÊLAO 340 2250 3750 Q DCd P2 P3 150 110 CÂÂD:+13.0m 160 120 60 230 60 700 +8.60m 150 100 258 250 30 100 P1 350 150 7:1 +3.08 m 340 Sơ đồ tính lật theo phương dọc cầu Trang:199 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng - Điều kiện ổn định: Mg Ml ≥ 1,3 Trong đó: Mg : Tổng mơmen giữ Ml : Tổng mơmen gây lật tính tốn lớn - Trọng lượng dàn 1m dài q = (kN/m) - Trọng lượng chân dàn 1m dài lấy gần P1 = P2 = 0.2 (kN/m),P3 = 2.5 (kN/m) Mơmen gây lật: Ml = q × 37.52 × + P3 × 37.5 + β.Wo.F h + q: Trọng lượng phân bố giàn Ta lấy q= (T/m) + β: hệ số chắn gió : β = 0.4 ( hệ mặt phẳng ) + Wo: Cường độ gió tiêu chuẩn: Wo= 0.2 (T/m2) + h : Chiều cao giàn , h =7(m) 2 + F: Diện tích phần chắn gió : F= × × 4.5 × 2.5 + × 3.0 × 4.5 = 24.75(m2) Ml = × 37.52 × + 2.5 × 37.5 + 0.4x2x24.75x = 3678.68(kN.m) Mơmen giữ : Mg = qx22.52/2 + P1x22.5 + Qđtx23 = 5x22.52/2 + (0.2x2.5)x22.5 + Qđtx23= 1277+ Qđt.23 (kN.m) => Mg Ml = 1277 + Qđt × 23 ≥ 1.3 => Qđt = 152 (kN) = 15 (T) 3678.68 Vậy chọn Qđt = 15 (T) 9.8.2 Kiểm tra lật theo phương ngang cầu: * Khi lao dầm: 1080 520 630 250 P,W,F 60 50 TVẺ T GÄÙ (40x20x200) cm 100 200 200 200 200 100 200 75 75 Sơ đồ tính lật theo phương ngang cầu - Điều kiện ổn định: Mg Ml ≥ 1,3 Trang:200 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng * Trong đó: + Mg : Tổng mơmen giữ + Ml : Tổng mơmen gây lật tính tốn lớn Trọng lượng dàn 1m dài q = (kN/m) Trọng lượng chân dàn 1m dài lấy gần P1 = P2 = 0.2 (kN/m), P3 = 2.5 (kN/m) - Mơmen giữ : Mg = qx60 x2.8 + (P1+P2 +P3)x5 + Qđtx2.5 = 5x60x2.8+ (0.2x2.5+0.2x2.5+4.5x2.5)x5.6 + 150x2.8= 1328.60(kN.m) - Tổng mơ men gây lật h Ml = βxWoxF1x +Pdầmx1.1 Với : + β : hệ số chắn gió : β = 0.4 ( hệ mặt phẳng ) + Wo: Cường độ gió tiêu chuẩn: Wo= 0.2 (T/m2) + F1: Diện tích phần chắn gió : F1= 2.5x60+ × × 4.5 × 2.8 = 168.90( m2) Pdầm = 571 (kN) Trọng lượng dầm chủ (đã tính sơ bộ) Suy Ml = 0.4x 0.2x168.90x +571x1.1 = 633.59 (kN.m) => Mg Ml = 1328.60 = 2.1 ≥ 1.3 633.59 => Vậy điều kiện lật đảm bảo 9.8.3 Tính cáp treo dầm: Vị trí treo dầm vị trí gối cầu cách đầu dầm 0,3m Sơ đồ tính l=30.4m DCd d.a.h Rg ω = 15 Lực dọc cáp treo dầm phản lực gối trọng lượng dầm gây ra: Rtt =1.25 gd ** Trong đó: R : Lực dọc cáp treo dầm gd : Tải trọng dầm giai đoạn cẩu lắp dầm; gd = 16.4 (kN/m) ω : Diện tích đường ảnh hưởng Trang:201 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Rtt = 1.25x16.4x15.2= 311.60 (kN) Chọn cáp treo dầm thép cường độ cao, có fpu = 1.86.103 MPa Diện tích cáp treo dầm: R tt 311.60 Ft = = = 1.67 (cm2) f pu 1.86 × 102 Chọn bó cáp gồm 15 sợi φ5 có diện tích: F = 2.95(cm2) > FA = 1.67 (cm2) Vậy, ta chọn bó cáp gồm 15 sợi φ5 để cẩu lắp dầm - ***** - TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giao Thơng Vận Tải Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, NXB Giao Thơng Vận Tải, Hà Nội, 2005 [2] Bộ Giao Thơng Vận Tải Giải thích tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, NXB Giao Thơng Vận Tải, Hà Nội, 2005 [3] GS.TS Nguyễn Viết Trung, PGS.TS Hồn Hà, Th.S Đào Duy Lâm Các ví dụ tính tốn dầm cầu chữ I, T, Super T bê tơng cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 – 05; Nhà xuất Xây Dựng; 2005 [4] PGS.TS Nguyễn Viết Trung Cơng nghệ đại xây dựng cầu bê tơng cốt thép; Nhà xuất xây dựng.2004 [5] PG.TS Nguyễn Viết Trung Ví dụ tính tốn mố trụ cầu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05; Nhà xuất Giao thơng vận tải.2005 [6] PGS.TS Nguyễn Viết Trung, TS Hồng Hà, Th.S Đào Duy Lâm, Các ví dụ tính tốn cầu bê tơng cốt thép theo tiêu chuẩn 22TCN272-01, Tập I; Nhà xuất xây dựng.2004 [7] PGS.TS Nguyễn Viết Trung, KS Phạm Huy Chính Các cơng nghệ thi cơng cầu; Nhà xuất xây dựng.2003 [8] GS.TS Vũ Cơng Ngữ, Th.S Nguyễn Thái Thí nghiệm đất trường vào ứng dụng phân tích móng Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật [9] Lê Đức Thắng , Bùi Anh Định , Phan Trường Phiệt Trang:202 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Nền Móng,nhà xuất giáo dục -1998 [10] Lê Đức Thắng Tính tốn móng cọc; Trường đại học Xây Dựng.1998 [11] Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Minh Thu Mố trụ cầu; Nhà xuất giao thơng vận tải; Hà Nội 2002 [12] Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm Thi cơng cầu bê tơng cốt thép; Nhà xuất xây dựng Hà Nội 1995 [13] Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm , Phạm Duy Hòa Thi cơng móng trụ mố cầu; Nhà xuất xây dựng Hà Nội 1997 [14] Lều Thọ Trình Cơ học kết cấu tập 2, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2001 Trang:203 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Trang:204 ... việc xây dựng cầu Trang:9 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng 1.6 Quy mơ, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: - Quy mơ: cầu xây dựng với quy mơ vĩnh cửu - Tải trọng thiết kế: Tải trọng HL93; đồn... 2x62=124 m Phân tích phương án thiết kế sơ bộ: Trang:11 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng Nói chung phương án đưa có tính khả thi phương án có số đặc điểm riêng * Phương án 1: Với độ tỉnh khơng... 204 205 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ 30% NỘI DUNG: -PHƯƠNG ÁN 1: CẦU DẦM BTCT ƯST NHỊP ĐƠN GIẢN 4X31M -PHƯƠNG ÁN 2: CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP 3X40M -PHƯƠNG ÁN 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng, Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng, Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Khoa Xây Dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay