CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT

47 100 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 13:40

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT ĐƠN VỊ: THE NATURE VILLAS & RESORT GVHD : Phạm Tường Hưng SVTH : Huỳnh Thị Anh Phương Lớp : 07QK1.2 Chuyên ngành : QTKD Resort Đà Nẵng, ngày tháng năm2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập trường Cao đẳng Thương Mại, Ban giám hiệu nhà trường, khoa thương mại-du lịch tạo điều kiện cho em học tập toàn thể Thầy Cô tận tình giảng dạy truyền đạt khối kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em để làm hành trang vững đầy tự tin bước vào đời Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn tất Quý Thầy Cô Để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp, em vô biết ơn thầy Phạm Tường Hưng người trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt em tiếp cận với thực tế Resort suốt thời gian vừa qua tất lòng chân tình tinh thần trách nhiệm Em xin chân thành gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Resort The Nature, anh chị tổ buồng phòng tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức học mà phát huy khả mình, đồng thời biết nhược điểm mà khắc phục, sửa đổi để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp Cuối lời, với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý Thầy cô, Ban Giám Đốc toàn thể anh, chị Resort The Nature dồi sức khoẻ, thành đạt thăng tiến công việc CÁC TỪ VIẾT TẮT GĐ TT SL CĐ TC : Giám đốc : Tỷ trọng : Số lượng : Cao đẳng : Trung cấp DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết kinh doanh Resort qua năm Bảng 2.2 Cơ cấu nhân theo giới tính trình độ chuyên môn nghiệp vụ Bảng 2.3 Cơ cấu nhân theo độ tuổi DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1.Cơ cấu tổ chức Resort The Nature MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH RESORT 1.1 Đặc điểm lao động resort 1.1.1 Cơ cấu lao động 1.1.2 Quá trình tổ chức lao động a Phân công ca làm việc b.Tổ chức lao động 1.2 Một số vấn đề quản trị nhân kinh doanh resort 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm 1.2.3 Vai trò 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân kinh doanh resort a.Yếu tố bên - Cơ sở vật chất - Chất lượng đội ngũ lao động - Chiến lược kinh doanh resort - Năng lực nhà quản trị b Yếu tố bên - Môi trường vĩ mô - Môi trường ngành 1.2.5 Ý nghĩa công tác quản trị nhân kinh doanh resort 1.3 Công tác quản trị nhân kinh doanh resort 1.3.1 Xây dựng mô tả công việc a Khái niệm b Mục đích c Xây dựng mô tả tiêu chuẩn công việc - phân tích công việc + Quy trình  B1: Mô tả công việc  B2: Xác định công việc  B3: Tiêu chuẩn nhân  B4: Đánh giá công việc  B5: Xếp loại công việc + Các phương pháp phân tích  Phương pháp làm bảng câu hỏi  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp quan sát - Công tác xây dựng bảng mô tả tiêu chuẩn công việc + Xây dựng mục tiêu resort + Lập quy trình công việc xác lập công việc + Lập bảng mô tả công việc + Tiêu chí hoàn thành công việc + Tiêu chí lực đảm nhiệm công việc d Xây dựng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc 1.3.2 Tổ chức tuyển dụng nhân a Mục tiêu tuyển dụng nhân b Căn tuyển dụng nhân c Các nguồn tuyển dụng nhân - Nguồn tuyển dụng bên - Nguồn tuyển dụng bên d.Tiến trình tuyển dụng nhân - B1: Xác định nhu cầu cần tuyển - B2: Thông báo tuyển dụng - B3: Thu nhận , nghiên cứu hồ sơ - B4: Phỏng vấn sơ - B5: Kiểm tra, trắc nghiệm - B6: Phỏng vấn lần - B7: Xác minh, điều tra - B8: Khám sức khỏe - B9: Kí hơp đồng thử việc đóng tuyển 1.3.3 Đào tạo phát triển nhân a Đào tạo nhân : - Khái niệm - Mục đích - Nội dung - Các phương thức đào tạo - Quy trình đào tạo - Đánh giá kết đào tạo + Đánh giá kết sau đào tạo + Đánh giá kết sau thực b Phát triển nhân - Khái niệm - Mục tiêu - Nội dung c Mối quan hệ đào tạo với phát triển nhân 1.3.4 Đánh giá nhân a Đánh giá lực chuyên môn b Sự trung thực c Sự nhiệt tình d Sự tôn trọng e Kỷ luật 1.3.5 Bố trí nhân a Bố trí nhân b Định hướng c Quy trình biên chế nội 1.3.6 Đãi ngộ nhân a Đãi ngộ vật chất - Tiền thưởng - Phụ cấp khác b Đãi ngộ phi vật chất - Đối với thân công việc - Môi trường làm việc - Cơ hội thăng tiến - Mối quan hệ đồng nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT 2.1 Tổng quan The Nature resort 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Mục tiêu chiến lược kinh doanh The Nature resort 2.1.3 Lĩnh vực sản phẩm kinh doanh chủ yếu 2.1.4 Sơ đồ tổ chức chức nhiệm vụ The Nature resort a Sơ đồ tổ chức b Chức nhiệm vụ resort 2.1.5 Kết kinh doanh resort năm qua 2.2 Thực trạng nhân công tác quản trị nhân The Nature resort 2.2.1 Thực trạng nhân a Giới thiệu tổng quan nhân resort b Cơ cấu nhân 2.2.2 Công tác quản trị nhân The Nature resort a Công tác tuyển dụng nhân phận lưu trú - Nội dung tuyển dụng - Hình thức tuyển dụng - Phương thức tuyển dụng - Quy trình tuyển dụng b Bố trí nhân - Lựa chọn công việc nội dung cần đào tạo - Xác định phần công việc, kiến thức cần đào tạo - Sắp xếp công việc, bố trí thời gian, không gian điều kiện đào tạo - Tiến hành đào tạo c Đào tạo nhân - Nội dung đào tạo + Kỹ chuyên môn tác nghiệp + Kỹ giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ, tin học - Phương thức đào tạo + Phối hợp phận khác Resort + Đào tạo định kỳ đào tạo thường xuyên + Mời chuyên gia kèm cặp chỗ + Gởi nhân viên tham gia lớp tập huấn + Gởi nhân viên học tập nhà hàng đại d.Các hình thức đánh giá nhân phận lưu trú - Đánh giá sau đào tạo - Đánh giá kết thực hiên công việc e Đãi ngộ nhân - Đãi ngộ vật chất + Tiền thưởng + Phụ cấp khác - Đãi ngộ phi vật chất + Đối với thân công việc + Môi trường làm việc + Cơ hội thăng tiến + Mối quan hệ đồng nghiệp 2.3 Đánh giá công tác quản trị nhân The Nature resort thời gian qua 2.3.1 Những kết tích cực đạt a Tuyển dụng nhân b Đào tạo phát triển nhân c Bố trí sử dụng nhân d Đãi ngộ nhân 2.3.2 Những tồn cần khắc phục a Tuyển dụng nhân b Đào tạo phát triển nhân c Bố trí sử dụng nhân d Đãi ngộ nhân KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT 3.1 Một số giải pháp mang tính đề xuất 3.1.1 Tuyển dụng nhân 3.1.2 Đào tạo phát triển nhân 3.1.3 Bố trí sử dụng nhân 3.1.4 Đãi ngộ nhân 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với doanh nghiệp 3.2.2 Đối với quan hữu quan 3.3 Kết luận KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG LỜI MỞ ĐẦU Ngày với phát triển không ngừng xã hội nhu cầu người ngày căng nâng cao Chính mà nhu cầu cần nghỉ ngơi , vui chơi ,giải trí người trở nên phổ biến Du lịch khẳng định tầm quan trọng kinh tế toàn cầu nói chung kinh tế quốc gia nói riêng Tuy nhiên, năm gần với sách mở cửa kinh tế thị trường đặt ngành du lịch đứng trước cạnh tranh gay gắt, kinh doanh Resort bị sức ép lớn từ nhiều phía thị trường Muốn tồn phát triển, thân Resort, nhà quản lý Resort, phải tìm giải pháp tích cực để phát triển kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, giữ vững uy tín chỗ đứng thị trường Do đặc thù sản phẩm Resort chủ yếu sản phẩm dịch vụ, nên lao động ngành đặc biệt so với ngành khác tính chất, nội dung công việc Do vậy, biện pháp hữu hiệu để đứng vững thị trường ngành kinh doanh resort phải quản lý nguồn nhân lực cách có khoa học hiệu Qua thời gian thực tập resort THE NATURE em chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp “ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORTresort THE NATURE nơi mà công việc quản trị nhân quan trọng cần thiết Mục tiêu quản trị nhân phải quản lý, sử dụng lao động cách có hiệu nhất, đồng thời đảm bảo sống vật chất tinh thần cho ngừơi lao động, tạo động lực lao động góp phần nâng cao chất lượng hiệu sản xuất Trong chuyên đề này, dựa số liệu thực tế công ty với nhìn nhận mình, em phân tích điểm mạnh, yếu công tác quản trị nhân resort, từ đưa số giải pháp Kết cấu chuyên đề bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận công tác quản trị nhân kinh doanh resort Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân Resort THE NATURE resort Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân THE NATURE resort Qua thời gian thực tập THE NATURE resort hạn chế mặt kiến thức, thời gian tiếp cận công việc nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp em có nhiều thiếu sót, vấn đề nghiên cứu chưa sâu Em mong có đóng góp ý kiến thầy, cô ban lãnh đạo resort chuyên đề em hoàn thiện CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH RESORT 1.1 Đặc điểm lao động resort 1.1.1 Cơ cấu lao động Nguồn lao động resort tập hợp đội ngũ cán nhân viên làm việc resort, góp sức lực trí lực tạo sản phẩm đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cho Đặc điểm tính thời vụ: Lao động resort ngành du lịch có tính biến động lớn thời vụ du lịch Trong vụ khối lượng khách lớn nên đòi hỏi số lượng lao động resort phải lớn, phải làm việc với cường độ mạnh ngược lại thời điểm vụ cần lao động thuộc quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng - Lao động resort có tính công nghiệp hoá cao, làm việc theo nguyên tắc có tính kỷ luật cao Trong trình lao động cần thao tác kỹ thuật xác, nhanh nhạy đồng - Lao động resort khí tự động hoá cao sản phẩm Resort chủ yếu dịch vụ - Do khó khăn cho việc thay lao động resort, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh - Ngoài đặc tính riêng biệt, lao động resort mang đặc điểm lao động xã hội lao động du lịch  Đặc điểm cấu độ tuổi giới tính + Lao động Resort đòi hỏi phải có độ tuổi trẻ vào khoảng từ 20—40 tuổi Độ tuổi thay đổi theo phận resort, *Bộ phận lễ tân: từ 20 –25 tuổi *Bộ phận bàn : từ 20 –30 tuổi *Bộ phận buồng: 25 – 40 tuổi Ngoài phận có độ tuổi trung bình cao phận quản lý từ 40 –50 tuổi Theo giới tính : Chủ yếu lao động nữ, họ phù hợp với công việc phục vụ phận Buồng, Bàn, lễ tân, nam giới thích hợp phận quản lý, bảo vệ, bếp 1.1.2 Quá trình tổ chức lao động a Phân công ca làm việc Phân công lao động hình thức giao việc cho cá nhân hay phận Resort Cần có kết hợp phân công lao động hợp tác lao động, đến vấn đề chuyên môn hóa lao động nhằm nâng cao kỹ năng, kỹ sảo nhân viên để họ thực thao tác nghiệp vụ thành thục tránh sai sót xảy trog trình phục vụ khách Mọi nỗ lực công tác tuyển dụng tạo cho doanh nghiệp đội ngũ lao động có khả thích ứng với công việc giao Song hiệu sử dụng lao động lại phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố phân công lao động có hợp lý không Nếu phân công lao động không hợp lý không phát huy lực họ từ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Resort b.Tổ chức lao động Lao động Resort có nhiều đặc điểm riêng biệt chịu ảnh hưởng áp lực Do trình tổ chức phức tạp cần phải có biện pháp linh hoạt để tổ chức hợp lý Lao động Resort phụ thuộc vào tính thời vụ nên mang tính chu kỳ Tổ chức lao động Resort phụ thuộc vào tính thời vụ, độ tuổi giới tính nên có tính luân chuyển công việc, phận có yêu cầu lao động trẻ mà nhân viên phận có độ tuổi cao, phải chuyển họ sang phận khác cách phù hợp có hiệu Đó vấn đề mà nhà quảnnhân Resort cần quan tâm giải 1.2 Một số vấn đề quản trị nhân kinh doanh resort 1.2.1 Khái niệm Để tìm hiểu quản trị nhân sự, trước tiên ta tìm hiểu nhân Nhân tổ chức bao gồm tất người lao động làm việc cho tổ chức Quản trị nhân hệ thống kiến thức, nguyên tắc phương pháp khoa học đúc kết kiểm nghiệm qua thực tế để thực chức quản lý người, tạo động lực để thúc đẩy hoạt động họ, liên kết, phối hợp hoạt động người, lãnh đạo kiểm tra hoạt động người Quản trị nhân tất hoạt động tổ chức để xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn giư gìn lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc tổ chức mặt số lượng chất lượng Thực chất quản trị nhân nhằm nâng cao đóng góp có hiệu suất người lao động tổ chức để giúp cho tổ chức sử dụng tốt nguồn nhân lực có đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển cá nhân người lao động 1.2.2 Đặc điểm Quản trị nhân bao gồm đặc điểm hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát Hoạch định: Là trình xác định mục tiêu doanh nghiệp đề biện pháp để thực mục tiêu Như chức xây dựng nhằm xây dựng mục tiêu Trong nhiều trường hợp kích thích nhân viên làm việc tinh thần quan trọng kích thích vật chất Nếu biết cách việc kích thích tinh thần thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc tốt hơn, giúp họ hăng say với công việc, không gây cảm giác nhàm chán + Đối với thân công việc: an toàn lao động, có sách khen ngợi cần thiết nhằm giúp nhân viên có thêm nghị lực hoàn thành công việc minh + Môi trường làm việc: thoải mái , thân thiện, sẽ, thoáng mát + Cơ hội thăng tiến: tạo hội thăng tiến cho nhân viên + Mối quan hệ đồng nghiệp: Quản lý tận tình giúp đỡ nhân viên cấp dưới, chia sẻ, động viên với nhân viên bị đau ốm, gặp khó khăn sống 2.3 Đánh giá công tác quản trị nhân The Nature resort thời gian qua 2.3.1 Những kết tích cực đạt a Tuyển dụng Với đặc thù công việc đội ngũ nhân viên resort hầu hết lao động trẻ, nên họ có nhiệt huyết, việc thích nghi công việc công tác thuyên chuyển nhân viên trở nên dễ dàng linh hoạt b Đào tạo phát triển nhân Ngoài quy định nhà nước, resort kỷ luật riêng, nhằm giáo dục cán nhân viên nghiêm chỉnh, tự giác, chấp hành Tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, hầu hết nhân viên resort hòa đồng, vui vẻ Tạo điều kiện để nhân viên có hội thăng tiến công việc c Bố trí sử dụng nhân Bố trí nhân viên phù hợp với lực họ Ví dụ với phận lễ tân bố trí nhân viên có trình độ đại học, giỏi ngoại ngữ có độ tuổi nhỏ 30, chủ yếu nữ d Đãi ngộ nhân Tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, hầu hết nhân viên resort hòa đồng, vui vẻ Chính sách lương thưởng rõ ràng, minh bạch tạo an tâm công toàn thể nhân viên 2.3.2 Những tồn cần khắc phục a Tuyển dụng nhân -Trong resortnhân viên trường chuyên ngành du lịchResort resort phải tiến hành đào tạo -Trình độ đội ngũ nhân viên resort: trình độ ngoại ngữ thấp chưa đáp ứng nhu cầu, nhân viên biết từ ngoại ngữ trở lên b Đào tạo phát triển nhân Việc kỷ luật chưa chặt chẽ, cán quản lý chưa thật nghiêm khắc với nhân viên Trình độ chuyên môn nhân viên vấn đề cần quan tâm kỹ lẫn nghiệp vụ phong cách phục vụ c Bố trí sử dụng nhân Lực lượng nhân viên thường xuyên thiếu vào mùa cao điểm, có nhiều biện pháp khắc phục vấn đề mà nhà lãnh đạo resort quan tâm d Đãi ngộ nhân - Resort chưa có biện pháp nhằm nâng cao mức thu nhập cho người lao động - Đoàn kết giúp đỡ nhân viên với nhiều hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau tìm hiểu phân tích thực trạng công tác quản trị nhân The Nature Villas & Resort, thấy công tác quản trị nhân tương đối tốt Nhân viên hài lòng sách, chế độ resort Ngoài điều kiện làm việc môi trường làm việc không ngừng cải thiện để tạo thuận lợi cho nhân viên, kích thích tính động cho nhân viên Với tiêu chí resort đại gia đình thành viên thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ bầu không khí ấm cúng, đoan kết sẻ chia Mặc dù công tác quản trị nhân resort gặp nhiều khó khăn, với kinh nghiệm, trình độ cao ban quản lý đưa sách, điều chỉnh hợp lý nhằm để nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT 3.1 Một số giải pháp mang tính đề xuất 3.1.1 Tuyển dụng nhân Ban quảnnhân phải có kế hoạch tuyển dụng nhân viên phù hợp với chức danh cụ thể Đổi đổi ngũ lao động theo hướng tăng cường số lao động có chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngoại ngữ kinh nghiệm công tác kinh doanh du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách khách quốc tế Nhìn trình tuyển chọn nhân viên tương đối ổn định thiếu giai đoạn kiểm tra sức khỏe công việc nhân viên Resort thường xuyên tiếp xúc với khách công suất hoạt động liên tục nhiều đòi hỏi nhân viên phải có sức khỏe tốt, dẻo dai nên công tác tuyển chọn bỏ lỡ giai đoạn Cụ thể quy trình tuyển dụng sau: Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng Mỗi phận xác định số lượng nhân viên cần tuyển vào phận đề lên cho ban giám đốc Bước 2: Tiếp nhận phản hồi từ ban giám đốc Bước 3: Thông báo tuyển dụng nhân Dán thông báo Resort để nhân viên viết, quảng cáo internet, thông báo đến trường đại học, cao đẳng trường đào tạo nghề thành phố Đà Nẵng Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ Bước 5: Sàng lọc hồ sơ Chọn hồ sơ hợp lệ loại bỏ hồ sơ không đủ yêu cầu Bước 6: Phỏng vấn kiểm tra tay nghề Liên hệ ứng viên để phóng vấn kiểm tra tay nghề Bước 7: Kiểm tra sức khỏe Ban giám đốc liên hệ với ứng viên trúng tuyển thông qua địa liên lạc cung cấp hồ sơ khám sức khỏe Mặc dù hồ sơ xin việc có giấy chứng nhận khám sức khỏe Resort cần làm công tác yêu cầu tính chất công việc Bước 8: Thử việc Bước 9: Ký kết hợp đồng 3.1.2 Đào tạo phát triển nhân Đào tạo nhân viên mới: giao trách nhiệm cho nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn nhân viên vào làm Resort Như vậy, ca làm việc phải có người làm việc thâm niên có kinh nghiệm để huấn luyện, dẫn cho nhân viên vào nghề tay nghề yếu Để khuyến khích việc phải giao cho họ chức danh để nhân viên có trách nhiệm bồn phận phải huấn luyện nhân viên vào, nhân viên thời vụ hay sinh viên thực tập Hình thức đào tạo: - Ban giám đốc nên mời chuyên gia hướng dẫn nhân viên quy trình phục vụ phận, đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên vào thời điểm vắng khách - Ban giám đốc gửi nhân viên đến Resort lớn để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn Như cần bố trí thời gian làm việc nhân viên hợp lý không tạo tải việc học hỏi thêm nghiệp vụ công việc nhân viên - Các phận tổ chức buổi thảo luận vấn đề thường gặp đề xuất hướng giải cho lần sau - Đối với ngoại ngữ Trung, Nhật, Hàn phần lớn nhân viên chưa biết nên Resort liên hệ với trung tâm để dạy nhân viên mùa vắng khách - Nhân viên đào tạo chuyên ngành, nghiệp vụ ít, nhân viên tuyển dụng chủ yếu từ trường ngoại ngữ phần lớn tiếng anh Do vậy, cần tăng tỷ lệ nhân viên đào tạo cách tạo điều kiện cho họ học lớp nghiệp vụ mùa vắng khách Đối với cán quản lý nên tạo điều kiện để họ tham gia lớp học đào tạo nước Ngoài cần nâng cao kỹ giao tiếp cho nhân viên đón tiếp khách: - Khi giao tiếp không nói mà phải nghe Theo thống kê, giao tiếp ngữ điệu giọng nói ngôn ngữ hình thể chiến 90%, lời nói chiếm 10% Khi giao tiếp, ngữ điệu giọng nói, ngông ngữ ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin qua lại Vì thế, nói chuyện với khách, nhân viên cần nhìn khách với ánh mắt thân thiện, thể quan tâm tôn trọng khách hàng 3.1.3 Bố trí sử dụng nhân Trong thời gian Resort có tiệc hội nghị lớn, đám cưới Resort cần phải có thêm người hỗ trợ cho phận nhà hàng để trình phục vụ diễn suôn Resort liên hệ thêm sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghê có khả làm tiệc Resort để hỗ trợ cho phận nhà hàng bếp Đối với biện pháp này, Resort đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời giảm chi phí phải tuyển dụng nhân viên 3.1.4 Đãi ngộ nhân Như biết nhân tố định đến thành bại doanh nghiệp nguồn nhân lực, việc đưa sách nhằm thu hút giữ chân nhân tài việc khó khăn Đặc biệt thị trường lao động đầy biến động, nhiều doanh nghiệp lớn không ngần ngại thu hút nhân viên việc đưa chế độ lương cao, đưa sách đãi ngộ tốt Resort nên quan tâm đến ngày lễ, có sách tiền thưởng cho nhân viên Bên cạnh Resort hàng năm nên tổ chức kỳ nghỉ, sinh hoạt ngoại khóa cho nhân viên Quan tâm đời sống nhân viên như: Tặng quà gia đình nhân viên lễ, tết; hỏi thăm thân nhân viên gia đình bị ốm đau; tổ chức sinh nhật cho nhân viên theo tháng… Việc giúp cho nhân viên làm việc đạt kết cao hơn, có tinh thần làm việc tốt Ngoài việc kỷ luật nhân viên resort chưa tốt, công tác kỷ luật nới lỏng Vì cần có sách nhằm kỷ luật nhân viên vi phạm với quy định resortthể đưa hình thức phạt tiền, kiểm điểm trước nhân viên, nặng đuổi việc.Việc đưa hình thức kỷ luật nhằm đảm bảo nhân viên nghiêm túc làm việc chấp hành quy định resort Dưới số biện pháp kỷ luật nhân viên: - Đối với nhân viên vị phạm lần đầu mức độ thấp bị cảnh báo khiển trách như: Không tác phong, xử dụng điện thoại làm việc… - Những nhân viên vi phạm việc sau bị thuyên chuyển vị trí công việc: Trong thời gian cảnh báo tái phạm mắc thêm lỗi Bên cạnh xem xét lại mức lương - Những nhân viên sau bị sa thải: Nhân viên bị sa thải tái phạm thuyên chuyển, vi phạm lỗi nghiêm trọng trộm cắp tài sản resort, khách hàng, đồng nghiệp, tiết lộ tài sản bí mật công ty… 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với doanh nghiệp: - Resort nên giám sát chặt chẽ nhân viên hơn, việc lắp đặt camera nhà quản lý, tổ trưởng nên thường xuyên giám sát nhân viên chặt chẽ hơn, việc giúp nhà quản lý phát sai sát nhân viên để kịp thời sữa chữa, giúp nhân viên tâm vào làm việc - Nên xây dựng sách thưởng phạt hợp lý, xử lý nghiêm khác, công hành vi vi phạm nộ quy resort - Resort nên xây dựng lại hệ thống tiền lương, thưởng hợp lý, công không thiên vị nhân viên nào, việc tính lương, thưởng phải dựa thái độ làm việc, khả hoàn thành công việc nhân viên từ thúc đẩy tối đa sức mạnh khả tiềm ẩn nhân viên - Tạo cạnh tranh lành mạnh: resort nên đưa sách khen thưởng rõ ràng, tuyên dương người hoàn thành tốt công việc trước toàn thể nhân viên resort - Đội ngũ nhân viên resort cần giữ ổn định, tránh thay nhân viên thường xuyên - Cần quan tâm đến chất lượng bưa ăn ca nghỉ nhân viên - Đối với công tác đề bạt thăng tiến: ban lãnh đạo phải tạo công để khuyến khích nhân viên Các tiêu chuẩn điều kiện cụ thể vị trí cần phải công bố công khai Những người đề bạt lên vị trí cao phải người giỏi hơn.Khi lập danh sách nhân viên dự thi thăng tiến, cần phải tham khảo ý kiến trưởng phận, để việc lập danh sách xác - Nâng cao tính chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng chỗ: resort cần phải xây dựng quy trình công nghệ chuẩn Trên cở đó, hoạt động phận phải học tập, bồi dưỡng thực theo quy trình - Khách Trung Quốc đến với resort nhiều, nhiều lượt khách quốc tế đến resort nên khuyến khích cho nhân viên buồng, lễ tân học thứ tiếng để phục vụ khách tốt - Luôn tôn trọng khách phải kịp thời giải phàn nàn khách cách nhanh chóng Nếu làm hài lòng khách khoản resort giữ chân khách cũ lôi kéo khách -Một số kiến nghị khác: + Resort nên liên kết với sở đào tạo như: trường đại học, cao đẳng hay trường nghề đào tạo chuyên nghành du lịch để tuyển chọn nhân viên giỏi liên kết đào tạo cho nhân viên + Ở phận lễ tân, mặt Resort nơi tiếp xúc với khách tạo ấn tượng cho khách từ bước vào Resort Chính nơi cần có thẩm mỹ cao, Resort nên trang trí quầy lễ tân cho sang trọng đặt hoa tươi ngày quầy + Ở phòng khách có phiếu thăm dò để khách đóng góp ý kiến cho resort đồng thời hiểu thái độ làm việc nhân viên + Resort cần phải tạo cho nhân viên thích ứng với chế thị trường có thói quen tôn trọng khách hàng xem khách hàng “thượng đế” dù họ khách nước hay khách nước 3.2.2 Đối với quan hữu quan Để ngành du lịch Việt Nam nói chung du lịch Đà Nẵng nói riêng ngày phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước mục tiêu đề Nhà Nước ta cần quan tâm sách thu hút khách việc quảng bá hình ảnh du lịch đất nước đến vớ bạn bè giới - Tạo điều kiện cho sạn vấn đề làm giấy tờ, giấy phép kinh doanh tăng thời hạn sử dụng giấy phép - Nhà nước cần đưa sách liên quan đến sách nghỉ phép nghỉ lễ lao động ngành du lịch như: tăng thêm ngày nghỉ năm cho nhân viên… - Nhà nước cần tạo điều kiện tài chính, thuế khóa để kích thích phát triển ngành kinh doanh lưu trú - Nhà nước nên hoạch định, triển khai thực đánh giá tình hình thực sách nhằm hướng vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phân công lao động hợp lý - Ban hành luật tổ chức thực đánh giá sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân cho doanh nghiệp - Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực sách quản lý lao động để phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm chế độ, sách sử dụng lao động doanh nghiệp Resort - Kịp thời sửa đổi, bổ sung chế độ sách nhằm phát triển nguồn lao động du lịch phù hợp với điều kiện - Xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ cho lao động doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, giúp doanh nghiệp vào để sử dụng, phân công lao động cách hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động người sử dụng lao động 3.3 Kết luận Có thể nói lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định đến phát triển doanh nghiệp Công tác quản trị nhân nghệ thuật nhà quản trị không quảncông việc đơn mà quản lý người, công việc khó khăn Chính thế, từ thực tế tìm hiểu công tác quản trị nhân nhà hàng trực thuộc Resort The Nature mà chương nêu lên đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện nội dung công tác giúp doanh nghiệp tận dụng lợi sẵn có để phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, khắc phục tồn Những đề xuất báo cáo hi vọng góp phần bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị nhân nhà hàng trực thuộc Resort The Nature thúc đẩy nhà hàng ngày phát triển, giúp cho nhà hàng có đội ngũ nhân viên có trình độ lực, đầy nhiệt huyết tận tụy với công việc gắn bó lâu dài với nhà hàng 53 Em tin với sách, chế độ quảnnhân lực, quan tâm mức ban lãnh đạo, nhiệt tình công việc đội ngũ nhân viên thời gian tới nhà hàng thuộc Resort The Nature đạt hiệu cao kinh doanh, đạt tới tầm cao mới, khẳng định vị trí lĩnh vực du lịch Resort KẾT LUẬN CHƯƠNG Với doanh nghiệp để tồn phát triển cần có công tác quản trị nhân sự, với The Nature Villas & Resort Hơn nghành dịch vụ, môi trường làm việc tiếp xúc người với người việc quản trị nhân điều tất yếu khách quan Bởi đội ngũ nhân viên người góp phần tạo sản phẩm doanh nghiệp, hài lòng khách phụ thuộc vào nhân viên Vì để resort có sức cạnh tranh đạt lợi lâu dài cần quan tâm đến công tác quản trị nhân sự, đến nhân viên mình, người làm nên thành công resort ngày hôm KẾT LUẬN Thành công hầu hết công ty ngày phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố tài sản người tài sản vật chất Việc phân công khai thác sử dụng ng ười có hiệu tổ chức đòi hỏi phải có công tác quản trị nhân hợp lý Tuy nhiên, quản trị nhân lĩnh vực khó khăn phức tạp, có trộn lẫn khoa học nghệ thuật quản trị người Làm tốt công tác giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên lao động suất, sáng tạo công việc thúc đẩy bền vững cho doanh nghiệp Trong thời gian gần resort không ngừng nâng cao vị nghành du lịch nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày đóng góp sức vào chiến lược đưa du lịch nước nhà trở thành kinh tế mũi nhọn đất nước Với chất lượng ngày nâng cao, thái độ phục vụ thân thiện, cởi mở cán công nhân viên nơi trở giành lòng tin yêu khách hàng nước Đồng thời với chế độ quản lý khoa học, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, em tin The Nature Villas & Resort thành công thắng lợi đường kinh doanh Qua thời gian thực tập em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Tường Hưng, giáo viên hướng dẫn người nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Bích, giám đốc The Nature Villas & Resort toàn thể anh chị nhân viên resort giúp đỡ em thời gian thực tập Lời cuối em xin chúc quý thầy cô khoa anh chị resort lời chúc sức khỏe thành công công việc, kính chúc quý thầy cô công tác tốt, kính chúc The Nature Villas & Resort phát triển thành đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO www.tailieu.vn Tài liệu tham khảo thầy Phạm Tường Hưng www.google.com Các trang web The Nature resort PHIẾU NHÂN XET VÀ ĐÁNH GIÁ (của giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiêp) I Điểm đánh giá trình thực tập sinh viên Điểm trình Tiêu chí Điểm quy định Đánh giá tính chuyên cần, thái độ, ý thức sinh viên: Liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo lịch trình, nộp báo cáo tổng quan, đề cương chi tiết nộp báo cáo thực tập kế hoạch, đầy đủ thủ tục, có cố gắng, tích cực, chủ động việc thu thập số liệu, tài liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo yêu cầu giảng viên hướng dẫn 2,0 Tổng điểm Điểm chấm 2,0 II Đánh giá chung trình thực tập sinh viên Điểm chấm Bằng số Ngày .tháng năm Giảng viên hướng dẫn Bằng chữ PHIẾU NHÂN XET VÀ ĐÁNH GIÁ (của giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp) I Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổng số trang: + Chương 1: + Chương 2: + Chương 3: Trong đó: trang trang trang - Điểm nội dung BCTTTN: Điểm báo cáo Điểm vấn đáp Tiêu chí Điểm quy định Hình thức trình bày: Đúng theo hướng dẫn quy định, không sai lỗi tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc 1,0 Chương 1: Trình bày sở lý luận đầy đủ, súc tích, phù hợp với đề tài thực tập 1,0 Chương 2: Trình bày tóm lược vấn đề liên quan đến đơn vị thực tập mô tả, phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình liên quan đến đề tài thực tập 3,5 Chương 3: Trình bày tóm lược vấn đề nghiên cứu thực tập, rút kết luận kiến nghị giải pháp để cải thiện phát triển đơn vị theo đề tài thực tập 1,5 Trình bày rõ ràng, mạch lạc nội dung liên quan đến báo cáo 0,5 Trả lời vấn đề giảng viên quan tâm liên quan đến tính trung thực báo cáo 0,5 Tổng điểm Điểm chấm 8,0 II Đánh giá chung chất lượng báo cáo (nội dung hình thức) Ngày .tháng năm Điểm chấm Bằng số Bằng chữ Giảng viên chấm ... nguồn nhân lực cách có khoa học hiệu Qua thời gian thực tập resort THE NATURE em chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp “ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT ” resort THE NATURE nơi mà công. .. nhân kinh doanh resort Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân Resort THE NATURE resort Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân THE NATURE resort Qua thời... THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT 2.1 Tổng quan The Nature resort 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Mục tiêu chiến lược kinh doanh The Nature resort 2.1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI THE NATURE RESORT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay