bài 12 sự biến đổi chất (hóa học 8)

23 235 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:42

Bài 12 Sự biến đổi chất dạy theo phương pháp mới. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lý. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. CHÀO MỪNG THẦY CƠ DỰ GIỜ THAO GIẢNG MƠN HĨA LỚP 8A1 TUẦN PPCT: 17 BÀI 12 SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ HỌC SINH THẢO LUẬN NHĨM Câu hỏi thảo luận (3 phút) - Cho thí dụ tượng vật lý ? - Nước chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể ngược lại tượng gì? H2O Hình vẽ nói lên điều gì? Hồ nước nóng Hòa tan tách muối ăn khỏi hỗn hợp nước muối Muối ăn Muối kết tinh Đun nóng nước sơi bay Hỗn hợp nước muối suốt Bay Hồ tan vào nước Muối ăn (rắn) Muối ăn kết tinh Muối ăn Hỗn hợp(lỏng) Muối ăn (rắn) Em có nhận xét biến đổi muối trình trên? I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ Câu hỏi thảo luận: (3 phút) - Hòa tan muối ăn (dạng hạt) vào nước dung dịch muối ăn Vậy tượng vật lý hay hóa học? - Thế tượng vật lý? I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ Hiện tượng chất biến đổi mà giữ ngun chất ban đầu gọi tượng vật lý lỏ n g lỏng rắn rắn hơ i i hơ HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ Sự tan Sự dẫn điện, dẫn nhiệt kim loại Sự nước Quả táo bị ngã sang Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu màu nâu gọt bỏ vỏ I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ II HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC HỌC SINH QUAN SÁT THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 1: a) Khi đưa nam châm lại gần hỗn hợp bột lưu huỳnh sắt xảy tượng gì? I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ II HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC Thí nghiệm 1: b) Phần lại cho vào ống nghiệm đun (hoặc bỏ lên đế sứ làm thí nghiệm) Xem phim I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ II HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Quan sát thí nghiệm 2, nhận xét tượng ống nghiệm (2) - Trong hai thí nghiệm ta thấy có tạo chất khơng? - Đó tượng gì? I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ II HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Thế tượng hóa học? Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác gọi tượng hóa học Học sinh phát biểu tượng hóa học? Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác gọi tượng hóa học Luyện tập : Câu Dấu hiệu để phân biệt tượng vật lý với tượng hóa học? Câu Các q trình sau, cho tượng hóa học, đâu tượng vật lý? a) Lưu huỳnh cháy b) Thủy tinh nóng chảy Đó tượng hóa học Đó tượng vật lý c) Nước bay Đó tượng vật lý d) Cây nến cháy Đó tượng hóa học Luyện tập : Câu 3: Trong q trình sau , tượng tượng vật lí ? Hiện tượng tượng hố học ? a, Dây sắt cắt nhỏ thành đoạn tán thành đinh b,Hồ tan axít axetic vào nước dung dịch axít axetic lỗng dùng làm dấm ăn c, Đốt cháy gỗ, củi d,Rượu để lâu khơng khí bị chua e,Dây tóc bóng đèn điện nóng sáng lên dòng điện chạy qua Đáp án: Hiện tượng vật lí (a, b, e ) Hiện tượng hố học (c , d) CHÚC SỨC KHỎE VÀ CÁM ƠN CÁC THẦY CƠ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ LỚP ... TƯỢNG VẬT LÝ Hiện tượng chất biến đổi mà giữ ngun chất ban đầu gọi tượng vật lý lỏ n g lỏng rắn rắn hơ i i hơ HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ Sự tan Sự dẫn điện, dẫn nhiệt kim loại Sự nước Quả táo bị ngã sang...TUẦN PPCT: 17 BÀI 12 SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ HỌC SINH THẢO LUẬN NHĨM Câu hỏi thảo luận (3 phút) - Cho thí... nghiệm ta thấy có tạo chất khơng? - Đó tượng gì? I HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ II HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Thế tượng hóa học? Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác gọi tượng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 12 sự biến đổi chất (hóa học 8), bài 12 sự biến đổi chất (hóa học 8), bài 12 sự biến đổi chất (hóa học 8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay