LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC-Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày theo giai đoạn I, II, III (FULL TEXT)

155 105 2
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 11:36

Nghiên cứu 112 bệnh nhân carcinôm tuyến dạ dày, tuổi trung bình 55,3 ± 11,3, được phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt dạ dày và nạo hạch triệt để, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 1. Tỉ lệ thành công của PTNS cắt dạ dày và nạo hạch điều trị ung thư dạ dày là 94,6%. 2. Tỉ lệ tai biến trong mổ là 1,8%, biến chứng chung sau mổ là 11,6% và tử vong trong vòng 30 ngày sau mổ là 0,9%. Yếu tố phương pháp phẫu thuật (cắt bán phần dưới hay cắt toàn bộ dạ dày) có liên quan đến tỉ lệ tai biến trong mổ và biến chứng sau mổ. 3. Thời gian sống còn trung bình sau PTNS cắt dạ dày và nạo hạch điều trị ung thư dạ dày là 58,9 ± 2,5 tháng. Tỉ lệ sống còn toàn bộ chung sau 1, 3 và 5 năm lần lượt là 94,6%, 88,1% và 73,5%. Tỉ lệ sống còn không bệnh chung sau 1, 3 và 5 năm lần lượt là 93,6%, 82,8% và 74,5%. Tỉ lệ sống còn toàn bộ và không bệnh của giai đoạn I sau 1 và 3 năm là 100%. Tỉ lệ sống còn toàn bộ của giai đoạn II sau 1 và 3 năm lần lượt là 94,4% và 88,5%. Tỉ lệ sống còn không bệnh của giai đoạn II sau 1 và 3 năm lần lượt là 92,1% và 88,5%. Tỉ lệ sống còn toàn bộ của giai đoạn III sau 1 và 3 năm lần lượt là 65,2% và 48,1%. Tỉ lệ sống còn không bệnh của giai đoạn III sau 1 và 3 năm lần lượt là 56,5% và 37%. Các yếu tố giai đoạn bệnh chung và có di căn hạch có liên quan đến thời gian sống còn sau PTNS cắt dạ dày và nạo hạch điều trị ung thư dạ dày. Các yếu tố độ biệt hóa tế bào, kích thước thương tổn, giai đoạn thương tổn và nhóm tuổi (≤ 40 và > 40) không liên quan đến thời gian sống còn. PTNS cắt dạ dày và nạo hạch điều trị ung thư dạ dày khả thi, an toàn và chấp nhận được về mặt ung thư học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ DUY LONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY THEO GIAI ĐOẠN I, II, III LUẬN ÁN TIẾN Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH - 2017 MỞ ĐẦU Ung thư dày bệnh thường gặp Việt Nam Theo điều tra quần thể thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 Bệnh viện Ung bướu, ung thư dày có tần suất 10,4% 100 000 dân, thuộc 10 vị trí ung thư thường gặp nhất, đứng hàng thứ ba nam giới thứ tư nữ giới [13] Theo tài liệu Bệnh viện K năm 2000, ung thư dày đứng hàng thứ hai nam giới sau ung thư phổi hàng thứ ba nữ giới sau ung thưung thư cổ tử cung [1] Theo số liệu Strong [118] năm 2009, 22 000 trường hợp ung thư dày mắc năm 14 000 trường hợp tử vong, nguyên nhân tử vong hàng thứung thư Mỹ Phần lớn người bệnh ung thư dày Việt Nam phát giai đoạn tiến triển Theo Nguyễn Quang Thái [17], khoảng 1/3 bệnh nhân (31%) ung thư khu trú thành dày (giai đoạn T1, T2), số lại giai đoạn tiến xa: di hạch lympho hay di xa Tương tự vậy, theo Nguyễn Minh Hải [8] bệnh nhân ung thư dày phẫu thuật triệt giai đoạn I 22,5% (trong giai đoạn IA chiếm 2,4%), 17,8% giai đoạn II, 46,4% giai đoạn III 13,1% giai đoạn IV Trước đây, mổ mở cắt dày kèm nạo hạch lympho phương pháp điều trị tiêu chuẩn lựa chọn, cải thiện thời gian sống cho người bệnh [8],[12],[25], [39],[42] Phẫu thuật nội soi cắt dày Kitano thực lần đầu vào năm 1994 Nhật Bản [66] Sau đó, nhiều tác giả khác ứng dụng báo cáo kết ban đầu điều trị ung thư dày [38],[67],[122] Tuy nhiên, tranh cãi đường cong huấn luyện, tính khả thi mặt kỹ thuật như: khả nạo hạch lympho hay đặc điểm khác phương diện ung thư PTNS so với mổ mở Đối với ung thư dày giai đoạn sớm, nhiều báo cáo riêng lẻ phân tích gộp chứng minh PTNS có hiệu mổ mở [43],[67],[70],[98] Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân báo cáo Đối với ung thư dày giai đoạn tiến triển, vai trò PTNS tranh cãi Nhiều tác giả Nhật Bản Hàn Quốc cho thấy số lợi ích PTNS Kết phân tích gộp cho thấy PTNS tương đương mổ mở mặt ung thư học có nhiều lợi ích biến chứng hơn, giảm máu, hồi phục nhanh… [32], [62],[63] Ngược lại, tác giả Châu Âu Mỹ chưa nghiên cứu nhiều cỡ mẫu không lớn [27],[28],[59],[104],[118] Đặc biệt, số bệnh nhân ung thư dày thương tổn giai đoạn T4a nghiên cứu Vì vậy, chưa có nhiều báo cáo đề cập đến kết sống theo giai đoạn bệnh định cụ thể PTNS điều trị ung thư dày Ở Việt Nam, thời gian gần đây, PTNS phát triển mạnh, ứng dụng cho nhiều loại phẫu thuật Đối với ung thư dày, có nhiều báo cáo tác giả Nguyễn Hoàng Bắc [2],[3] (năm 2001, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Hải [9] (năm 2006, Bệnh viện Chợ Rẫy), Phạm Như Hiệp [10] (năm 2008, Bệnh viện Trung ương Huế), Triệu Triều Dương [6] (năm 2008, Bệnh viện 108), Đỗ Văn Tráng [21],[22],[23] (năm 2009, Bệnh viện Việt Đức), Lê Mạnh Hà [7] (năm 2013, Bệnh viện Trung ương Huế) Đỗ Trường Sơn [15] (năm 2014, Bệnh viện Việt Đức)… tính khả thi hiệu PTNS cắt dày Bước đầu nghiên cứu cho thấy PTNS có ưu điểm an toàn, giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh … Tuy nhiên, cỡ mẫu nghiên cứu ít, số chưa đề cập kết sống còn, chưa đánh giá kết theo giai đoạn bệnh số bệnh nhân ung thư thương tổn giai đoạn T4a Vì vậy, vấn đề đặt PTNS cắt dày nạo hạch lympho điều trị ung thư dày là: - Về mặt kỹ thuật: có phải phẫu thuật khó, đòi hỏi kỹ cao PTNS, tỉ lệ thành công sao? - Về mặt an toàn: có phải kỹ thuật an toàn, tỉ lệ tai biến mổ, biến chứng tử vong sớm sau mổ nào? - Về mặt ung thư học: khả nạo hạch lympho, tỉ lệ sống sau mổ theo giai đoạn nào? Để trả lời câu hỏi này, thực đề tài “Đánh giá kết phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dày theo giai đoạn I, II, III” nhằm đánh giá tính khả thi, tính an toàn hiệu mặt ung thư học theo giai đoạn PTNS điều trị ung thư dày điều kiện Việt Nam MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỉ lệ thành công PTNS cắt dày nạo hạch lympho điều trị ung thư dày Xác định tỉ lệ tai biến, biến chứng tử vong vòng 30 ngày sau mổ PTNS cắt dày nạo hạch lympho điều trị ung thư dày Xác định tỉ lệ sống không bệnh sống toàn chung sau 1, năm tỉ lệ sống không bệnh sống toàn theo giai đoạn I, II, III sau năm PTNS cắt dày nạo hạch lympho điều trị ung thư dày CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY Ung thư dày nghiên cứu từ hàng trăm năm qua Các phương pháp điều trị khác đề cập đến phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch trị… Tuy nhiên phương pháp có hạn chế định Nhưng, phẫu thuật xem phương pháp điều trị tối ưu lựa chọn cho định điều trị Avicenna (980 – 1037) người báo cáo ung thư dày Tuy nhiên, năm 1761, Morgagni người mô tả chi tiết tổn thương ác tính dày Năm 1879, Péan người mổ cắt dày cho bệnh nhân ung thư dày bệnh nhân tử vong sau mổ ngày Năm 1881, Billroth người mổ cắt dày thành công người Phẫu thuật cắt dày theo Billroth I mang tên ông Năm 1885, sau cắt bỏ phần xa dày bệnh nhân bị ung thư, Billroth đóng mỏm tá tràng mặt cắt dày Để lưu thông dày, ông thực miệng nối dày - ruột non cách nối ruột non vào mặt sau mỏm dày Từ đó, phẫu thuật gọi phẫu thuật Billroth II Năm 1888, Von Eiselsberg người thay đổi kiểu nối Billroth II cách khâu bớt phần mỏm cắt dày nối phần lại mỏm dày với hỗng tràng kiểu tận – bên Nhưng đến năm 1889 Hofmester năm 1919 Finsterer công bố phẫu thuật đó, ngày phẫu thuật mang tên Hofmester – Finsterer Năm 1897, Schlatter người giới thực thành công ca cắt toàn dày điều trị ung thư Năm 1899, Braun tạo thêm miệng nối quai đến quai kiểu bên – bên để lưu thông quai đến dễ dàng Sau miệng nối gọi miệng nối Braun Năm 1906, Cuneo người mô tả dẫn lưu bạch huyết dày ảnh hưởng đến mức độ cắt dày ung thư Năm 1907, Roux cắt dày toàn tái lập lưu thông tiêu hóa theo kiểu chữ Y Năm 1911, Polya cải tiến phương pháp phẫu thuật Billroth II để nguyên mỏm cắt dày nối tận – bên vào quai hỗng tràng, gọi miệng nối Polya Năm 1951, Mc Neer người đề cập đến kỹ thuật nạo vét hạch rộng rãi điều trị ung thư dày sau phẫu tích 92 mẫu tử thi sau cắt dày ung thư Không lâu sau đó, năm 1953 Sunderland mô tả chi tiết hệ thống bạch huyết quanh dày Về phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dày, năm 1994 Kitano báo cáo trường hợp giới [66],[71] 1.2 NHẮC LẠI GIẢI PHẪU DẠ DÀY ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY VÀ NẠO HẠCH Dạ dày phần rộng ống tiêu hóa, nối thực quản tá tràng, nằm phần bụng trên, hoành, kéo dài từ hạ sườn trái xuống qua phải Đây quan di động, nên vị trí phụ thuộc vào tư thể, mức độ đầy dày, mức độ đầy ruột, trương lực thành bụng thể trạng bệnh nhân Thể tích trung bình dày tăng từ 30 ml lúc sinh, đến 1000 ml tuổi dậy 1500 ml người lớn 1.2.1 Hình thể dày Về mặt ứng dụng phẫu thuật, theo Hiệp hội nghiên cứu ung thư dày Nhật Bản [55], để xác định vị trí thương tổn dày theo chiều dọc, dày chia làm vùng cách nối điểm chia phần hai bờ cong lớn nhỏ, theo ký hiệu sau: 1/3 (U: upper), 1/3 (M: middle) 1/3 (L: lower) (hình 1.1) E: Esophagus (thực quản) U: Upper (1/3 trên) M: Middle (1/3 giữa) L: Lower (1/3 dưới) D: Duodenum (tá tràng) Hình 1.1 Phân chia hình thể dày Nguồn: Japanese Gastric Cancer Association, 2011" [55] Để xác định vị trí thương tổn theo thiết diện chu vi, dày chia làm phần: bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, thành trước thành sau Tùy vị trí thương tổn mà xác định quan bị xâm lấn khả di hạch (Hình 1.2) Thành trước Bờ cong lớn Bờ cong nhỏ Thành sau Hình 1.2 Phân chia theo thiết diện chu vi dày Nguồn: Japanese Gastric Cancer Association, 2011" [55] Mạc nối lớn: phẫu thuật cắt dày điều trị ung thư, mạc nối lớn thường cắt bỏ toàn phần Mạc nối lớn phần mạc treo vị sau bị trĩu xuống phát triển xuống ngách gan ruột Hai phúc mạc mạc treo vị dính vào dọc theo bờ cong lớn dày, chạy xuống tỏa khăn dài dày quặt ngược lên bám vào đại tràng ngang mạc treo đại tràng ngang, sau lại tách để bao phủ tá tràng mặt trước tụy tiếp tục chạy lên tới hoành Như vậy, mạc nối lớn bao gồm Ứng dụng phẫu thuật cắt dày triệt phải lấy phúc mạc mặt trước mạc treo đại tràng ngang tụy Mạc nối nhỏ: màng gồm phúc mạc nối từ gan vào bờ cong nhỏ dày vào tá tràng Nó chạy mặt gan theo rãnh ngang liên quan với gan lên dính vào bờ phải thực quản, dọc xuống bờ cong nhỏ dày phần tá tràng D1 Bờ phải mạc nối nhỏ dây chằng gan tá tràng chứa gan gồm ĐM gan riêng, TM cửa ống mật gan 1.2.2 Các mạch máu nuôi dày 1.2.2.1 Động mạch (hình 1.3) Các ĐM cấp máu cho dày có nguồn gốc từ ĐM thân tạng ĐM vị trái, ĐM lách ĐM gan chung xuất phát trực tiếp từ ĐM thân tạng ĐM lách chia nhánh ĐM vị ngắn, ĐM vị sau ĐM vị mạc nối trái ĐM gan chung chia nhánh ĐM gan riêng ĐM vị tá tràng ĐM gan riêng chia nhánh ĐM vị phải ĐM tá tràng ĐM vị tá tràng chia nhánh ĐM môn vị ĐM vị mạc nối phải Các ĐM nối với thành vòng ĐM quanh dày vòng mạch bờ cong nhỏ vòng mạch bờ cong lớn  Vòng ĐM bờ cong nhỏ: tạo ĐM vị trái ĐM vị phải - ĐM vị trái: nhánh nhỏ ĐM thân tạng, lên qua trái đường nằm mạc nối nhỏ đến trụ hoành trái Biến đổi giải phẫu ĐM vị trái: 90% xuất phát từ ĐM thân tạng, 4% từ thân chung vị lách, 3% trực tiếp từ ĐM chủ bụng, 2% từ thân chung vị gan [52] Theo Lê Văn Cường [5], ĐM vị trái người Việt Nam có nguyên ủy: từ ĐM thân tạng (74,1%), từ ĐM chủ bụng (16,1%), từ thân chung vị lách (6,4%) từ thân chung gan vị (3,2%) ĐM vị trái ĐM vị sau ĐM thân tạng ĐM lách Các ĐM vị ngắn ĐM gan riêng ĐM vị phải ĐM gan chung ĐM vị tá tràng ĐM vị mạc nối trái ĐM tá tràng ĐM chủ bụng ĐM vị mạc nối phải ĐM môn vị Hình 1.3 Các ĐM cung cấp máu cho dày Nguồn: Japanese Gastric Cancer Association, 2011 [55] - ĐM vị phải: nhánh nhỏ xuất phát từ ĐM gan riêng đến phần bờ cong nhỏ Nó cho nhiều nhánh môn vị, đồng thời dọc theo bờ cong nhỏ dày nối với động mạch vị trái Biến đổi giải phẫu ĐM vị phải: 50 - 68% xuất phát từ ĐM gan riêng, 28,8 - 40,5% từ ĐM gan trái 3,2% từ ĐM gan chung [52]  Vòng ĐM bờ cong lớn: tạo ĐM vị mạc nối phải ĐM vị mạc nối trái - ĐM vị mạc nối phải: xuất phát từ ĐM vị tá tràng bờ tá tràng D1 mạc nối vị đại tràng song song với bờ cong lớn lên - ĐM vị mạc nối trái: nhánh lớn ĐM lách, đến dày mạc vị đại tràng vị trí dọc theo bờ cong lớn  Các ĐM vị ngắn Khoảng 5-7 ĐM vị ngắn xuất phát từ nhánh tận ĐM lách từ ĐM lách Các ĐM đến phần thân vị phình vị Trong phẫu thuật cắt bán phần nạo hạch D2, ĐM bảo tồn cung cấp máu cho phần dày lại  ĐM vị sau Xuất phát từ ĐM lách lên phần sau thân vị, tâm vị phình vị Sự diện ĐM vị sau thay đổi theo nhiều nghiên cứu từ 36 – 86 % [5],[52] Theo Okabayashi [95], ĐM vị sau diện 97,2 % trường hợp (70/72 trường hợp) xuất phát từ ĐM lách Theo Suzuki [119], ĐM vị sau có 62,3% (38/61) trường hợp Trong số này, có 7/38 trường hợp (18,4%) ĐM vị sau xuất phát từ phần gần ĐM lách, 18/38 trường hợp (47,8%) từ phần 13/38 trường hợp (34,2%) xuất phát từ phần xa ĐM lách Hiểu biết giải phẫu ĐM vị sau giúp tránh biến chứng chảy máu nạo hạch nhóm 10, 11p 11d  Tuần hoàn ĐM thành dày (hình 1.4) Dạ dày quan tưới máu tốt nhất, không cấp máu nhiều ĐM mà có hệ thống mạng mạch nối phong phú bên thành dày Dạ dày tồn thắt tất ĐM trừ ĐM Vì phẫu thuật cắt dày, cần phải cầm máu kỹ mặt cắt để tránh chảy máu sau mổ 1.2.2.2 Tĩnh mạch: TM tên với ĐM đổ trực tiếp vào TM cửa vào TM lách TM cửa dẫn máu gan - TM vị trái (hay TM vành vị) (hình 1.6): đổ trực tiếp vào TM cửa TM lách Có vị trí đổ TM vị trái tỉ lệ hình 1.5 [102] TM vị trái thường không kèm sát với ĐM vị trái nên phẫu thuật phải phẫu tích thắt riêng biệt PHỤ LỤC MÃ NHẬP VIỆN : SỐ THỨ TỰ BA: BỆNH ÁN THU THẬP PTNS ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY I Hành chính: - Họ tên BN: tuổi: giới: □ nam □ nữ - Địa chỉ: - Nghề nghiệp: - Ngày nhập viện: II Lý nhậ p viện: □ đau bụng □ nôn ói □ tiêu phân đen □ khác: □ u bụng □ tình cờ phát K dày III Bệnh sử khám bệnh: - Cân nặng: kg, chiều cao: - Thời gian bệnh: - □ Đau bụng: - □ Nôn ói ngày cm, BMI: tháng vị trí: □ TV năm □ HSP □ đầy bụng, khó tiêu - □ Tiêu máu □ ói máu □ HST □ợ □ sụt cân : □ sờ thấy u bụng - Da niêm: □ hồng hào □ khác: kg/ tháng □ ói thức ăn cũ □ thiếu máu - □ Dấu hẹp môn vị - □ U bụng: vị trí: □ TV Kích thước: □ HSP cm, - □ Hạch cổ: kích thước: □ HST □ khác: □ di động cm - Tiền căn: mổ bụng trên: mổ bụng dưới: bệnh tim: bệnh huyết học năm, chẩn đoán: năm, chẩn đoán: bệnh phổi: ĐTĐ khác: IV Cận lâm sàng : - Nội soi dày: □ u Vị trí: □ tâm vị □ bờ cong nhỏ □ ổ loét □ phình vị bờ cong lớn □ nhiễm cứng □ thân vị □ hang vị □ môn vị toàn dày Kích thước: cm Kết sinh thiết: Độ biệt hóa: □ tốt □ vừa □ □ tế bào nhẫn □ khác: - CT Scan bụng:  Vị trí thương tổn: □ 1/3 □ 1/3 □ 1/3 □ □ □ □ □ thể thâm nhiễm □ Hẹp môn vị  Kích thước thương tổn:  Xâm lấn:  Hạch: vị trí: Khác: cm số lượng: Chẩn đoán CT scan bụng: T N M - XQ phổi: - XN máu trước mổ:  CTM: BC: /mm ; Neu: %; Hct: %; Hb:  CRP:  Albumin:  Ure: Creatinin: Bilirubin: SGOT: SGPT: - Chẩn đoán trước mổ: T: N: M: V Phẫ u thuậ t: Ngày mổ: / / 20 PTV: - Trong mổ: Số trocar: Vị trí U: □ không xác định u mổ □ nội soi dày xác định vị trí u mổ Độ xâm lấn xác định mổ: □ chưa xâm nhiễm mạc □ xâm nhiễm mạc □ xâm nhiễm tụy □ xâm nhiễm mạc treo ĐT ngang □ xâm nhiễm rốn gan Vị trí hạch đại thể: Chẩn đoán giai đoạn mổ: T: Tai biến mổ: N: M: Lượng máu mất: Phương pháp mổ: □ cắt bán phần □ cắt toàn Số hạch nạo vét được: Thời gian mổ: phút Chuyển mổ mở: □ có Đường rạch da: cm Nối vị tràng theo: □ không □ rốn □ HST □ Billroth II □ Roux en Y Truyền máu sau mổ: □ không □ có □ Stapler lượng máu truyền: ml VI Sau phẫu thuậ t: - Thời gian trung tiện sau mổ: - Sốt sau mổ: □ có - Biến chứng sau mổ: ngày; đại tiện sau mổ: □ không ngày số ngày: □ chảy máu □ xì miệng nối □ tắc ruột sớm □ nhiễm trùng vết mổ □ áp xe tồn lưu □ viêm phổi □ liệt ruột □ tụ dịch ổ bụng □ tim mạch: □ khác: - Cận lâm sàng sau mổ:  CTM: BC:  CRP:  Khác: - Điều trị biến chứng: /mm ; Neu: %; Hct: %; Hb: - Số ngày nằm viện: - Giải phẫu bệnh sau mổ: khoảng cách bờ mặt cắt đến u: mặt cắt cm, bờ mặt cắt: □ mô ung thư □ hết mô ung thư di hạch: □ có số hạch di căn: Độ biệt hóa: □ tốt □ không □ vừa □ Độ xâm lấn thành dày: □ niêm mạc □ tế bào nhẫn □ khác: □ niêm □ lớp □ mạc Her 2: □ có □ không VII Theo dõi: Thời gian theo dõi: Hóa trị sau mổ: □ có tháng năm □ không cm số đợt: Thời gian tái phát sau mổ Loại tái phát: Loại di căn: Điều trị: Biến chứng xa sau phẫu thuật: Thời gian sống sau: tháng năm DANH SÁCH BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM HỌ VÀ TÊN BỆNH NHÂN STT SỐ NHẬP VIỆN NGÀY MỔ HIỆN TẠI NGUYỄN VĂN N 10-0001186 05/01/2010 Còn sống NGUYỄN THỊ V 10-0014633 08/06/2010 Còn sống VÕ VĂN H 10-0016918 09/07/2010 Còn sống VŨ THỊ KIM L 10-0018748 20/07/2010 Còn sống NGUYỄN VĂN L 10-0020472 05/08/2010 Tử vong PHẠM VĂN T 10-0022019 20/08/2010 Tử vong TRƯƠNG VĂN M 10-0023621 10/09/2010 Còn sống SET P 10-0028613 29/10/2010 Còn sống PHAN NGỌC O 10-0028921 03/11/2010 Tử vong 10 NGUYỄN THỊ C 10-0029905 15/11/2010 Tử vong 11 NGUYỄN VĂN C 10-0031498 02/12/2010 Mất dấu 12 HỒNG TUẤN P 10-0032231 10/12/2010 Còn sống 13 NGUYỄN THỊ A 11-0000112 31/12/2010 Còn sống 14 NGUYỄN VĂN X 11-0001181 05/01/2011 Còn sống 15 ĐỖ THỊ H 11-0009334 11/04/2011 Còn sống 16 TRẦN THỊ H 11-0009465 14/04/2011 Còn sống 17 HUỲNH VĂN B 11-0013838 01/06/2011 Tử vong 18 ĐÀO XUÂN D 11-0017667 05/07/2011 Mất dấu 19 LÂM THÀNH H 11-0018016 07/07/2011 Còn sống 20 VÕ THÀNH L 11-0017677 08/07/2011 Còn sống 21 ĐẶNG T 11-0018737 18/07/2011 Còn sống 22 HUỲNH THỊ BÍCH H 11-0020548 29/07/2011 Còn sống 23 NGUYỄN ĐÌNH T 11-0023837 31/08/2011 Tử vong 24 NGUYỄN VĂN M 11-0024108 01/09/2011 Còn sống 25 NGUYỄN XUÂN Đ 11-0024167 06/09/2011 Tử vong 26 ĐÀO THỊ N 11-0024790 10/09/2011 Tử vong 27 SEUNG V 11-0025968 23/09/2011 Còn sống 28 NGUYỄN P 11-0027449 05/10/2011 Còn sống 29 VŨ THỊ L 11-0027845 10/10/2011 Còn sống 30 PHAN CÔNG V 11-0029380 26/10/2011 Còn sống 31 VÕ LỆ H 11-0030173 10/11/2011 Còn sống 32 NGUYỄN THỊ H 11-0032621 24/11/2011 Còn sống 33 PHẠM VĂN H 11-0032880 01/12/2011 Còn sống 34 NGUYỄN VĂN N 11-0035335 22/12/2011 Còn sống 35 TRƯƠNG VĂN T 12-0000150 24/12/2011 Tử vong 36 PHẠM THỊ NHƯ H 12-0000625 30/12/2011 Tử vong 37 NGUYỄN P 12-0002158 01/02/2012 Tử vong 38 TRẦN THỊ LỆ T 12-0003109 06/02/2012 Mất dấu 39 NGUYỄN DUY T 12-0003159 07/02/2012 Tử vong 40 NGUYỄN THỊ T 12-0006224 06/03/2012 Còn sống 41 LƯƠNG KHẮC C 12-0006363 07/03/2012 Còn sống 42 LÂM THỊ B 12-0007626 21/03/2012 Còn sống 43 ĐẬU TUẤN M 12-0008263 27/03/2012 Tử vong 44 DƯƠNG THỊ T 12-0009172 09/04/2012 Còn sống 45 TRẦN VĂN P 12-0009771 13/04/2012 Mất dấu 46 NGUYỄN THỊ XUÂN C 12-0012887 16/05/2012 Mất dấu 47 LÂM VĂN L 12-0013228 23/05/2012 Còn sống 48 TRẦN VĂN L 12-0014690 31/05/2012 Tử vong 49 NGUYỄN THỊ U 12-0014388 02/06/2012 Còn sống 50 ĐỖ VĂN N 12-0016288 13/06/2012 Còn sống 51 TRƯƠNG VĂN T 12-0016202 20/06/2012 Còn sống 52 PHAN L 12-0016646 25/06/2012 Mất dấu 53 NGUYỄN HỮU T 12-0017746 27/06/2012 Còn sống 54 NGUYỄN THỊ C 12-0017711 28/06/2012 Còn sống 55 LÊ VĂN M 12-0019416 17/07/2012 Tử vong 56 ĐỖ THỊ N 12-0020807 25/07/2012 Còn sống 57 ĐẶNG THỊ B 12-0022708 13/08/2012 Còn sống 58 BÙI VĂN K 12-0023746 22/08/2012 Mất dấu 59 NGUYỄN ĐÌNH P 12-0029930 25/10/2012 Còn sống 60 SORM SOK R 12-0030697 05/11/2012 Còn sống 61 NGUYỄN D 12-0032540 28/11/2012 Tử vong 62 NGUYỄN DOÃN T 12-0033239 29/11/2012 Tử vong 63 ĐẶNG THỊ N 13-0004255 21/02/2013 Còn sống 64 VŨ THỊ D 13-0005705 07/03/2013 Tử vong 65 PHÙNG XUÂN C 13-0005871 08/03/2013 Còn sống 66 LÊ THANH T 13-0010529 24/04/2013 Còn sống 67 LÊ THỊ M 13-0011940 13/05/2013 Còn sống 68 LÂM QUANG T 13-0013384 17/05/2013 Còn sống 69 NGÔ VĂN H 13-0013043 17/05/2013 Còn sống 70 QUÁCH THỊ T 13-0014327 27/05/2013 Mất dấu 71 HỒ THỊ B 13-0014931 01/06/2013 Còn sống 72 NGUYỄN THẾ L 13-0017112 20/06/2013 Còn sống 73 BÙI VĂN L 13-0024936 27/08/2013 Còn sống 74 NGUYỄN VĂN L 13-0025937 13/09/2013 Còn sống 75 ĐỖ THỊ P 13-0028613 24/09/2013 Còn sống 76 ĐẶNG VIẾT Đ 13-0028704 25/09/2013 Còn sống 77 TĂNG KIM H 13-0030635 15/10/2013 Còn sống 78 PHAN VĂN A 13-0031748 21/10/2013 Còn sống 79 TRƯƠNG HỒNG H 13-0033852 11/11/2013 Còn sống 80 THI THÀNH H 13-0033633 12/11/2013 Còn sống 81 HUỲNH HÙNG A 13-0034283 14/11/2013 Mất dấu 82 ĐÀO VĂN B 13-0033956 19/11/2013 Còn sống 83 HUỲNH THANH C 14-0000675 07/01/2014 Còn sống 84 VÕ THỊ L 14-0007297 03/03/2014 Còn sống 85 LÂM THỊ M 14-0008056 07/03/2014 Còn sống 86 ĐẶNG VĂN H 14-0008228 18/03/2014 Còn sống 87 NGUYỄN MINH T 14-0009964 20/03/2014 Còn sống 88 HỒ ANH T 14-0010587 27/03/2014 Còn sống 89 NGUYỄN VĂN Q 14-0013970 19/04/2014 Còn sống 90 PHẠM THỊ S 14-0014183 21/04/2014 Còn sống 91 NGUYỄN MẠNH K 14-0016233 08/05/2014 Còn sống 92 TRỊNH HỮU P 14-0016628 15/05/2014 Còn sống 93 TRỊNH XUÂN T 14-0016949 15/05/2014 Còn sống 94 PHẠM THỊ C 14-0017624 19/05/2014 Còn sống 95 PHẠM HỮU H 14-0017623 21/05/2014 Còn sống 96 ĐẶNG H 14-0018340 22/05/2014 Còn sống 97 VÕ VĂN L 14-0019011 30/05/2014 Còn sống 98 NGUYỄN THỊ PHI P 14-0019752 03/06/2014 Tử vong 99 VŨ HỮU Đ 14-0023111 27/06/2014 Còn sống 100 NGUYỄN THANH N 14-0024567 03/07/2014 Còn sống 101 NGUYỄN VĂN T 14-0024806 04/07/2014 Còn sống 102 LÊ THỊ T 14-0024969 10/07/2014 Còn sống 103 PHẠM BÍCH T 14-0027256 23/07/2014 Còn sống 104 ĐÀM THỊ MỸ A 14-0027630 04/08/2014 Còn sống 105 NGUYỄN THỊ T 14-0029868 11/08/2014 Còn sống 106 NGUYỄN THÀNH V 14-0034582 10/09/2014 Còn sống 107 TRẦN THỊ L 14-0037280 30/09/2014 Còn sống 108 NGÔ THỊ THANH N 14-0037946 03/10/2014 Còn sống 109 NGUYỄN KHẮC L 14-0039152 13/10/2014 Còn sống 110 LƯƠNG THỊ T 14-0040337 22/10/2014 Còn sống 111 NGUYỄN THỊ L 14-0041409 25/10/2014 Còn sống 112 TRẦN VĂN Đ 14-0048313 15/12/2014 Còn sống Xác nhận Bệnh viện PHỤ LỤC PHÂN CHIA CÁC NHÓM HẠCH DẠ DÀY Nhóm hạch số 1: bên phải tâm vị, bao gồm hạch dọc nhánh lên động mạch vị trái Nhóm hạch số 2: bên trái tâm vị, bao gồm hạch dọc nhánh thực quản tâm vị động mạch hoành trái Nhóm hạch số 3a: bờ cong nhỏ dày dọc theo nhánh lại động mạch vị trái Nhóm hạch số 3b: bờ cong nhỏ dày dọc theo nhánh thứ phần xa động mạch vị phải Nhóm hạch số 4sa: bờ cong lớn bên trái, dọc theo động mạch vị ngắn Nhóm hạch số 4sb: bờ cong lớn bên trái, dọc theo động mạch vị mạc nối trái Nhóm hạch số 4d: bờ cong lớn bên phải, dọc theo nhánh thứ phần xa động mạch vị mạc nối phải Nhóm hạch số 5: môn vị, dọc theo nhánh thứ phần gần động mạch vị phải Nhóm hạch số 6: môn vị, dọc theo nhánh thứ phần gần động mạch vị mạc nối phải xuống đến chỗ hợp lưu tĩnh mạch vị mạc nối phải tĩnh mạch tá tụy trước Nhóm hạch số 7: dọctheo thân động mạch vị trái chỗ xuất phát chỗ chia nhánh lên Nhóm hạch số 8a: dọc động mạch gan chung (nhóm phía trước, trên) Nhóm hạch số 8p: dọc động mạch gan chung (nhóm phía sau) Nhóm hạch số 9: quanh động mạch thân tạng Nhóm hạch số 10: vùng rốn lách, bao gồm hạch phần xa động mạch lách tới đuôi tụy hạch gốc động mạch vị ngắn Nhóm hạch số 11p: dọc theo động mạch lách (phần gần), từ chỗ xuất phát động mạch lách đến điểm chỗ xuất phát đuôi tụy Nhóm hạch số 11d: dọc theo động mạch lách (phần xa), từ chỗ điểm chỗ xuất phát đuôi tụy đến đuôi tụy Nhóm hạch số 12a: dây chằng gan- tá tràng (dọc động mạch gan từ chỗ hợp lưu ống gan phải ống gan trái đến bờ tụy) Nhóm hạch số 12b: dây chằng gan- tá tràng (dọc đường mật từ chỗ hợp lưu ống gan phải ống gan trái đến bờ tụy) Nhóm hạch số 12p: dây chằng gan- tá tràng (dọc tĩnh mạch cửa từ chỗ hợp lưu ống gan phải ống gan trái đến bờ tụy) Nhóm hạch số 13: mặt sau đầu tụy Nhóm hạch số 14v: dọc theo tĩnh mạch mạc treo tràng Nhóm hạch số 15: dọc theo bó mạch đại tràng Nhóm hạch số 16a1: dọc theođộng mạch chủ trụ hoành Nhóm hạch số 16a2: dọc theo động mạch chủ bụng (từ bờ động mạch thân tạng đến bờ tĩnh mạch thận trái) Nhóm hạch số 16b1: dọc theo động mạch chủ bụng (từ bờ tĩnh mạch thận trái đến bờ động mạch mạc treo tràng dưới) Nhóm hạch số 16b2: dọc theo động mạch chủ bụng (từ bờ động mạch mạc treo tràng đến chỗ chia đôi động mạch chủ bụng) Nhóm hạch số 17: mặt trước đầu tụy bao tụy Nhóm hạch số 18: dọc theo bờ thân tụy Nhóm hạch số 19: hoành dọc theo động mạch hoành Nhóm hạch số 20: quanh thực quản bụng Nhóm hạch số 110: quanh thực quản ngực Nhóm hạch số 111: hoành Nhóm hạch số 112: trung thất sau PHỤ LỤC PHÂN CHIA ĐẠI THỂ UNG THƯ DẠ DÀY THEO HIỆP HỘI UNG THƯ DẠ DÀY NHẬT BẢN TYPE Type 0: thể bề mặt 1.1 Type 0-I: dạng lồi (u dạng polyp) 1.2 Type 0-II: dạng bề mặt; chia thành nhóm nhỏ sau: 1.2.1 Type 0-IIa: dạng nhô nông (u gồ cao so với niêm mạc xung quanh) 1.2.2 Type 0-IIb: dạng phẳng (u phẳng so với niêm mạc xung quanh) 1.2.3 Type 0-IIc: dạng lõm nông 1.3 Type 0-III: dạng lõm sâu (kích thước u < mm thường xếp vào type 0-IIa, > mm xếp vào type 0-I) Type I: thể sùi (u có giới hạn rõ với niêm mạc xung quanh) Type II: thể loét không thâm nhiễm (ổ loét với bờ rõ nhô cao) Type III: thể loét thâm nhiễm (ổ loét với bờ nhô cao không rõ ranh giới) Type IV: thể thâm nhiễm lan tỏa (u giới hạn bờ không rõ, không ổ loét, thành dày, cứng, lan tỏa toàn hay phần lớn dày) Type V: không xếp loại (thương tổn không thuộc dạng trên) PHÂN CHIA VI THỂ UNG THƯ DẠ DÀY THEO HIỆP HỘI UNG THƯ DẠ DÀY NHẬT BẢN Type mô học Mã ICD Bướu biểu mô lành tính (adenôm) 8140/0 Bướu biểu mô ác tính Thể thường gặp Carcinôm tuyến nhú 8260/0 Carcinôm tuyến ống 8211/3 Biệt hóa tốt Biệt hóa vừa Carcinôm tuyến biệt hóa Dạng đặc Dạng không đặc Carcinôm tế bào nhẫn 8490/3 Carcinôm tuyến nhầy 8489/3 Thể đặc biệt U carcinoid 8240/3 Carcinôm nội tiết 8401/3 Carcinôm biểu mô đệm lympho Hepatoid adenocarcinoma Carcinôm tuyến vảy 8560/3 Carcinôm tế bào vảy 8070/3 Carcinôm không biệt hóa 8020/3 Carcinôm khác Bướu biểu mô Bướu mô đệm đường tiêu hóa (GIST) 8396/0,1,3 Bướu trơn 8890/0,3 Bướu thần kinh 9560/9580/0 Bướu biểu mô khác Lymphoma Lymphoma tế bào B MALT lymphoma 9699/3 Lymphoma dạng nang 9690/3 Lymphoma tế bào Mantle 9673/3 Lymphoma tế bào B lan tỏa 9680/3 Lymphoma tế bào B khác Lymphoma tế bào T Lymphoma khác U di Thương tổn giống u Polyp tăng sản Polyp tuyến đáy Tuyến niêm lạc chỗ Tụy lạc chỗ Polyp sợi viêm (IFP) Đa polyp dày Đa polyp mang tính gia đình Hội chứng Peutz–Jeghers Đa polyp người trẻ tuổi Bệnh Cowden’s PHỤ LỤC PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN TNM THEO HIỆP HỘI UNG THƯ DẠ DÀY NHẬT BẢN T: u nguyên phát TX: u nguyên phát đánh giá T0: chứng u nguyên phát Tis: carcinôm chỗ; tổn thương lớp niêm mạc, chưa xâm lấn qua màng đáy hay lớp niêm T1: bướu lớp niêm mạc lớp niêm lớp niêm T1a: bướu giới hạn lớp niêm mạc lớp niêm T1b: bướu giới hạn lớp niêm T2: bướu xâm lấn đến lớp T3: bướu xâm lấn đến lớp mạc (mô liên kết mạc) T4: bướu xâm lấn đến lớp mạc hay quan kế cận T4a: bướu xâm lấn đến lớp mạc T4b: bướu xâm lấn quan lân cận N: hạch bạch huyết vùng NX: hạch vùng đánh giá N0: di hạch vùng N1: di - hạch vùng N2: di - hạch vùng N3: di ≥ hạch vùng N3a: di - 15 hạch vùng N3b: di ≥ 16 hạch vùng M: di xa Mx: di xa M0: chưa có di xa M1: có di xa Các vị trí di xa thường ghi nhận như: hạch lympho, gan, phúc mạc, buồng trứng, da, phổi, tủy xương, màng phổi, não, màng não, tuyến thượng thận ... “Đánh giá kết phẫu thuật nội soi điều trị ung thư d y theo giai đoạn I, II, III nhằm đánh giá tính khả thi, tính an toàn hiệu mặt ung thư học theo giai đoạn PTNS điều trị ung thư d y điều kiện... hành lâm sàng điều trị ung thư d y biểu đồ 1.1 1.5.2 Các nguyên tắc phẫu thuật điều trị ung thư d y [56],[94] Cho đến nay, phương pháp điều trị tối ưu ung thư d y phẫu thuật cắt d y Các phương... cắt d y điều trị ung thư d y sau: - Cắt toàn d y - Cắt bán phần d y - Cắt d y bảo tồn môn vị - Cắt bán phần d y - Cắt phần d y - Cắt chỗ 1.5.4.1 Cắt bán phần d y Là phẫu thuật cắt bỏ phần lớn đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC-Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày theo giai đoạn I, II, III (FULL TEXT), LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC-Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày theo giai đoạn I, II, III (FULL TEXT), LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC-Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày theo giai đoạn I, II, III (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay