Sử dụng thuốc điều trị các bệnh răng miệng ở trẻ em

80 85 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:59

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc để điều trị các bệnh về răng miệng ở trẻ em. Bài giảng của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khoa răng hàm mặt cung cấp những kiến thức cơ bản và hữu trích cho sinh viên và các bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề này SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRI CÁC BỆNH RĂNG MIỆNG TRẺ EM Bộ mơn RTE KHOA RHM ĐHYD.TP HCM Câu hỏi: ĐỂ KÊ ĐƠN THUỐC CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM… ? …BÁC SĨ RHM CẦN CĂN CỨ VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? CÁC YẾU TỐ CẦN BIẾT ĐỂ KÊ ĐƠN THUỐC TUỔI  CĂN BỆNH  CÂN NẶNG       TỔNG TRẠNG TIỀN SỬ BỆNH DỊ ỨNG GIỚI TÍNH KINH TẾ LIỀU LƢỢNG THUỐC ĐANG DÙNG LS-CLS CÁC YẾU TỐ CẦN BIẾT ĐỂ KÊ ĐƠN THUỐC      TÍNH CHẤT DL - ĐƢỜNG VÀO CƠ THỂ MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ KHẢ NĂNG UỐNG THUỐC TRƢỚC ĐÂY CỦA TRẺ SỨC KHỎE TÂM THẦN Y ĐỨC DƢỢC ĐỘNG HỌC PHARMACOKINETICS SỰ HẤP THU THUỐC CỦA CƠ THỂ, phụ thuộc vào : CÁCH DÙNG THUỐC TÍNH HÕA TAN CỦA THUỐC NỒNG ĐỘ THUỐC TẠI NƠI HẤP THU pH NƠI HẤP THU Dịch vị : 1,7 ↓↑ 7,0 ; Nƣớc tiểu : 4,5 ↑↓ 7,5 TUẦN HỒN NƠI HẤP THU BỀ MẶT NƠI HẤP THU Bảng 1: SỰ HẤP THU THUỐC KHI CĨ THỨC ĂN TĂNG HẤP THU GIẢM HẤP THU CHẬM HẤP THU CARBAMAZEPIN DIAZEPAM GRISEOFULVIN PROPRANOLOL AMPICILLIN TETRACYLIN LINCOMYCIN ASPIRIN, SẮT LEVODOPA ACETAMINOPHEN CEPHALOSPORIN DIGOXIN FUROSEMID * Trƣớc g * Sau g SỰ PHÂN BỐ   SAU KHI HẤP THU VÀO MÁU, THUỐC SẼ PHÂN BỐ ĐI KHẮP CƠ QUAN NHỜ SỰ SAI BIỆT NỒNG ĐỘ THUỐC GIỮA MÁU VÀ CÁC MƠ THƠNG QUA HỆ THỐNG ENZYM: + CHỈ HUYẾT TƢƠNG ( H.T ) + TRONG H.T & GIAN BÀO ( G.B ) + TRONG H.T, G.B & TRONG TẾ BÀO CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC  D +R → D.R → R* + D ↓ ↓ TÁC DỤNG ↓ ĐÀO THẢI LIỀU LƢỢNG THUỐC SỬ DỤNG KHƠNG CHỈ PHỤ THUỘC VÀO SỐ LƢỢNG MÀ CÕN HÀM LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG RECEPTOR CĨ TRONG CƠ THỂ NGƢỜI BỆNH ( EHRLICH; LANGLEY ) THUỐC TRONG MÁU TRẠNG THÁI LIÊN KẾT TRẠNG THÁI TỰ DO PROTEIN HUYẾT TƢƠNG, ( Alb, Glo, Lipoprotein ) HỒNG CẦU ĐI ĐẾN NƠI VÀ CHO TÁC DỤNG CÁC CƠ QUAN * TỶ LỆ GẮN THUỐC VÀO PROTEIN HUYẾT TƢƠNG TÍCH LŨY MƠ MỠ Các thủ thuật nha khoa cần – khơng cần phòng ngừa VNTM Tình đặc biệt Đã (đang sd KS): thêm KS khác tốt tăng liều KS dùng Vd: sd KS phòng thấp tim liều thấp, thêm KS nhóm clindamycin, azithromycin, clarithromycin   Đang dùng kháng đơng: Tránh dùng KS tiêm bắp  Chuẩn bị phẩu thuật tim: hồn tất đt miệng trƣớc pt, thay van tim sửa chữa tim bẩm sinh  Thủ thuật bắc cầu ĐMV stent ĐMV: Khơng Chế độ điều trị dự phòng  KS liều đơn (30’-60’ trƣớc thủ thuật): Ngƣời lớn: Amoxillin 2g  Trẻ em: 50mg/kg   Nếu qn, KS sd đến khoảng 2h sau  Dị ứng Amox.: cephalexin, cephalosporin hệ 1st, clindamycin, azithromycin, clarithromycin  Cảnh báo bn khả VNTM chải răng, dùng nk  Cần phải khám rm giữ gìn vs rm THUỐC KHÁNG NẤM Tại chỗ: Nystatin:huyền trọc, ngậm 2-5ml/lần, 4lần/ngày  Toàn thân: Ketoconazole: 40kg: 200mg/ngày Fluconazole: 3-6mg/kg/ngày  THUỐC KHÁNG VIRUS Tại chỗ: Acyclovir (Zovirax) 5%  Toàn thân: Acyclovir (Zovirax) nang 200mg viên/ngày ngày  KHÁNG VIÊM THUỐC KHÁNG VIÊM STEROID & ỨC CHẾ MIỄN DỊCH  Tại chỗ: Triamcinolone acetomide 0,1% (Kenalog) bôi sau bữa ăn & trước ngủ Dexamethasone (Decadron) cồn 0,5mg/ml, ngậm muỗng cà phê phút, lần/ngày, nhổ không nuốt Toàn thân: Dexamethasone (Decadron) Prednisone viên 5mg Azathioprine viên 50mg PHỊNG NGỪA SÂU RĂNG Tác dụng FLUOR: Tăng đề kháng cấu trúc khống Củng cố q trình tái khống Giảm khả gây sâu mảng bám NHU CẦU BỔ SUNG FLUOR THEO TUỔI CHỈ ĐỊNH VÀ LIỀU ĐIỀU TRỊTrẻ 1-3 tuổi, nguồn nƣớc uống < 0.2 ppm fluor: Liều: dd NaF 0.5 mg/ml (0.25 mg fluoride) Chai: 50 ml Cách dùng: 0.5 ml uống trƣớc ngủ • Trẻ > tuổi, nguồn nƣớc uống < 0.2 ppm fluor : Liều: NaF viên 0.25 mg fluoride/viên (0.55 mg NaF/viên) Lọ: 180 viên Cách dùng: nhai viên trƣớc ngủ Khơng ăn uống vòng 30’ sau dùng thuốc TĂNG CƢỜNG FLUOR TẠI NHÀ home use include 0.5% acidulated phosphate fluoride, 1.1% sodium fluoride gel and 0.4% stannous fluoride gel Expectoration is encouraged however no eating or drinking for 30 minutes Depending on the formulation and concentration of the product, application is daily or weekly XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC FLUOR • Đƣa đến bệnh viện • Trong chờ đợi, gây ói cách • Cho uống sữa tiếng để giảm độc ... ĐỂ KÊ ĐƠN THUỐC CHO BỆNH NHÂN TRẺ EM ? …BÁC SĨ RHM CẦN CĂN CỨ VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? CÁC YẾU TỐ CẦN BIẾT ĐỂ KÊ ĐƠN THUỐC TUỔI  CĂN BỆNH  CÂN NẶNG       TỔNG TRẠNG TIỀN SỬ BỆNH DỊ ỨNG... 76 78 80 BẢNG : CÁC LỨA TUỔI Ở TRẺ LỨA TUỔI TUỔI TRẺ SINH NON PREMATURE < 38 TUẦN THAI TRẺ SƠ SINH * TRONG VỊNG THÁNG SAU KHI SINH - 24 THÁNG NEWBORN TRẺ CON ** INFANT, BABY TRẺ EM NHỎ *** YOUNG... THẢI TRỪ THUỐC  HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Ở TRẺ CÀNG NHỎ THÌ KHẢ NĂNG LỌC THUỐC VÀ CƠ LẬP NƢỚC TIỂU KÉM, THUỐC SẼ KÉO DÀI TÁC DỤNG, NẾU THUỐC THẢI TRỪ CHỦ YẾU QUA THẬN SỰ THẢI TRỪ THUỐC PHỔI
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng thuốc điều trị các bệnh răng miệng ở trẻ em, Sử dụng thuốc điều trị các bệnh răng miệng ở trẻ em, Sử dụng thuốc điều trị các bệnh răng miệng ở trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay