de thi KSCL dau nam mon toan 9 co ma tran va dap an

2 92 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:59

THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TOÁN Thời gian 90 phút (không kể phát đề) Câu 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ x2-6x-9+9y2 b/x2 – 11x +30 Thực phép tính (2 điểm) a) 16 25 + 196 : 49 2 b) ( − 1) + (1 − ) c) 12 + 27 + 75 − 48 d) 24 + + − Câu : (2 điểm) Giải phương trình: a/3(x – ) = x - d) (2x – 1)(x + 2) = x+3 x−2 + =2 x b/ x + c) 5x – = 17 x + 12x - =1 e) x - x - 2x − x−2 Tìm x cho giá trị biểu thức không lớn giá trị biểu thức Câu 3: (2 điểm) Một người xe máy từ xã Đồng Nai Đồng Xoài lúc đầu đoạn đường khó người với vận tốc 30 km/h đoạn đường lại đoạn đường rễ người với vận tốc 60km/h hết biết quãng đường khó nửa đường rễ tính quãng đường từ xã Đồng Nai Đồng Xoài Một ô tô xuất phát từ A đến B dài 170 km, lúc xe máy theo chiều ngược lại với vận tốc nhỏ vận tốc ô tô 15 km/h Biết sau hai xe gặp Tính vận tốc xe Câu : (3 điểm) Cho tam giác ABC AB = 2cm; AC = 4cm Qua B dựng đường thẳng cắt đoạn thẳng AC D cho ABˆD = ACˆB a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACB b) Tính AD, DC c) Gọi AH đường cao tam giác ABC, AE đường cao tam giác ABD Chứng tỏ S ABH = S ADE Câu 5: (1 điểm) E= a+b a −b Cho a>b> 2a2 +2b2 = 5ab Tính giá trị biểu thức : Cho số thực a, b, c Chứng minh a2 +b2 +c2 ≥ ab + bc +ca
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi KSCL dau nam mon toan 9 co ma tran va dap an, de thi KSCL dau nam mon toan 9 co ma tran va dap an, de thi KSCL dau nam mon toan 9 co ma tran va dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay