KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG học SINH GIỎI

1 80 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:56

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG TOÁN Năm học: 2016 – 2017 Chuyên đề SỐ CHÍNH PHƯƠNG CỰC TRỊ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GTTĐ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN DỰNG HÌNH DIỆN TÍCH ĐA GIÁC ĐƯỜNG TRÒN ÔN TẬP Nội dung Buổi Dạng 1: Chứng minh số số phương Dạng 2: Tìm giá trị biến để biểu thức số phương Dạng 3: Tìm số phương Tìm GTLN, GTNN biểu thức chứa biến Tìm GTLN, GTNN biểu thức có quan hệ ràng buộc biến Một số sai lầm giải toán cực trị Vận dụng BĐT Côsi để tìm cực trị Vận dụng BĐT giá trị tuyệt đối để tìm cực trị Phương pháp 1: Nâng lũy thừa Phương pháp 2: Đưa phương trình chứa dấu GTTĐ Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ Phương pháp 4: Phương pháp đánh giá Phương pháp 5: phương pháp hàm số Phương pháp 6: Sử dụng biểu thức liên hợp, trục thức mẫu Luyện tập tổng hợp phương pháp Rút gọn phân thức đại số Giải phương trình chứa dấu GTTĐ 10 11 12 13 14 15 16 Các dạng tập tỉ số lượng giác góc nhọn Bài toán dựng hình Diện tích đa giác phương pháp sử dụng diện tích chứng minh Một số dạng toán đường tròn Làm số đề kiểm tra Xác nhận Ban giám hiệu Ghi 17 18 19 20 21 Người lập kế hoạch Ngô Thị Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG học SINH GIỎI, KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG học SINH GIỎI, KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG học SINH GIỎI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay