DE KHAO SAT DAU NAM TOAN 8

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:48

TRNG THCS GIANG SN KHO ST CHT LNG U NM Nm hc 2016-2017 Mụn thi : TON Thi gian lm bi : 60 phỳt , Khụng k thi gian giao THI CHNH THC Bi (3 im): a) Thu gn ri tỡm bc ca n thc sau : b) Cho hai a thc A = (2 xy )3 x yz ữ A( x) = x x x + x x + B ( x) = x x x x x 1) Thu gn v ri sp xp theo ly tha gim dn ca bin 2) Tớnh Bi (2 im): a) Tỡm bit: x y = ; y z = v x y = 16 2x + = b) Tỡm bit : Bi (4im): Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, cú AB = cm, AC = cm Gi AM l ng trung tuyn (M BC), trờn tia i ca tia MA ly im D cho AM = MD a) Tớnh d di BC b) Chng minh AB = CD, AB // CD ã ã BAM > CAM c) Chng minh d) Gi H l trung im ca BM, trờn ng thng AH ly im E cho AH = HE, CE ct AD ti F Chng minh F l trung im ca CE Bi 5(1im): a) Chng t rng 12n + 30n + 22 l phõn s ti gin 32 42 100 b) Chng minh rng : + + + +
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KHAO SAT DAU NAM TOAN 8, DE KHAO SAT DAU NAM TOAN 8, DE KHAO SAT DAU NAM TOAN 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay