CÁC KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Ô TÔ

2 371 2
 • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 10:22

Hệ thống khởi động Hệ thống điều khiển động cơ Hệ thống nạp Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu Hệ thống điện phụ: gạt nước, nâng kính, khóa cửa, điều khiển từ xa Hệ thống điều khiển điều hòa không khí Hệ thống phanh điều khiển điện tử Hệ thống mã hóa khóa động cơ và chống trộm Hệ thống lái điện tử Hệ thống định vị toàn cầu GPS Hệ thống điều khiển xe Hệ thống điều khiển xe Hybrid, v.vĐầu tiên, điện từ bình ắcquy sẽ đi vào hệ thống đánh lửa trên xe ô tô, nơi mà dòng điện cao áp tạo ra tia lửa điện ở bugi. Tuy nhiên, trước khi điều này xảy ra, sẽ có 01 dòng điện nhỏ được dùng để khởi động động cơ. Lúc này, năng lượng tiêu thụ từ bình ắcquy được thay thế bằng năng lượng đến từ máy phát điện. Trong trường hợp bình ắcquy hết điện, máy phát điện có nhiệm vụ lấy sức mạnh động cơ chuyển động năng thành điện năng và chuyển vào bình ắcquy.Khi hệ thống điện trên ô tô đi vào hoạt động, nguồn điện được sử dụng để cung cấp cho các thiết bị khác bao gồm: đèn pha, cửa sổ điện, gạt nước, hệ thống điều hòa không khí, các trang thiết bị giải trí, các hệ thống cảm biến (ABS, EPS, ESC, ECMS). Tất cả đều cần năng lượng điện. 890063-? #2?& '59 45(0 *+ # %++ %# %#+- & ' 8K 6 *+- ##-%+ %#& '@()A=.784B89 234567899    5 4  !0" # !$" L34567899  %#& A95' 0 '@()A=.05BC9 )=65@ *##  %& '@()A= (D4()(54 *?## -## -&E + +& '@()A=.@( 6 86K *+# ## #%%& )684'(')56 *- H  - I&J @(6 ' F# # 32< 45) # A544 A) 0  +&G #!0"# ? 3L< ' 9(A 0 2 2H #!$" #? 2 !2" & 01
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Ô TÔ, CÁC KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Ô TÔ, CÁC KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Ô TÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay