Đại cương về răng trẻ em

25 91 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:58

Tổng quan các kiến thức về răng trẻ em, các loại bệnh thường mắc phải và các cách điều trị cũng như những lưu ý khi chăm sóc răng cho trẻ. Tài liệu thuộc trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, bộ môn răng hàm mặt với những lý thuyết nền tảng nhất về răng trẻ em. Bộ môn Nha Khoa Trẻ Em šChăm s—c miệng cho trẻ em từ sơ cấp đến toˆn diện lĩnh vực dự ph˜ng vˆ điều trị, bao gồm trẻ em c— nhu cầu chăm s—c y tế đặc biệt š Neonate: 0-4 tuần sau sinh š Infant: năm đầuti•n š Toddler: 1-3 tuổi š Child: 3-12 tuổi š Early childhood: 3-6 tuổi š Late childhood: 7-12 tuổi š Teenager: 13-19 tuổi Mục ti•u nkte š Tạo thoải m‡i, giảm đau đớn, điều trị nhiễm tr•ng vˆ phục hồi chức š Lˆm trẻ kh™ng c˜n sợ h‹i, lo lắng vˆ thay đổi hˆnh vi trẻ với nha khoa š Duy tr“ sức khỏe miệng tối ưu dự ph˜ng vˆ gi‡o dục š Tạo dựng th‡i độ t’ch cực vˆ hˆnh vi hướng sk miệng š Ứng dụng c‡c nguy•n lý dự ph˜ng nha khoa từ sinh š Hướng dẫn, tưvấn phụ huynh dựph˜ng vˆ điều trị nha khoa cho trẻ š Chẩn đo‡n vˆ điều trị sớm bịnh lý miệng š Hướng dẫn khớp cắn, điều trị sớm khớp cắn bất thường š Chăm s—c miệng cho trẻ đặc th• (bịnh lý toˆn th‰n, khuyết tật thể x‡c, tinh thầnÉ.) Bịnh lý miệng TE š ECC (early childhood caries, bottle baby tooth decay, baby bottle caires) š Mœt ng—n tay š Chấn thương š Sai khớp cắn ECC ECC š Bœ b“nh kŽo dˆi lœc ngủ với c‡c loại thức uống: sữa b˜, sữa mẹ, sữa bột, nước tr‡i c‰y, nước Dự ph˜ng ECC š Giai đoạn sớm: biểu đốm phấn trắng (chalky white) š Sẫm mˆu dần, c— thể bị lớp bề mặt tạo lỗ š Nhiễm tr•ng hoại tử Mœt ng—n tay šLˆm miệng vơi gạc šKh™ng nhœng nœm vœ giả vˆo đường, mật ong šChải mọc šKh‡m trẻ thường xuy•n šKh™ng để trẻ ngậm b“nh sữa lœc ngủ šĐi kh‡m lœc ph‡t mˆu trắng đổi mˆu Kh’ cụ ngăn th—i quen (Habit Braking Appliances) Kh™ng c— chứng khả dự ph˜ng Mœt Ng—n Tay Kh™ng thiết phải can thiệp sớm lœc mọc vv (5-6 tuổi) A reminder appliance (cribs) to prevent thumb sucking habit chấn thương CHẤN THƯƠNG - vết thương răng-miệng chấn thương đầu mặt - hậu thường gặp gãy Class I Class II Gãy men ngà chưa đến tủy Gãy men: vết gãy thô, nhám Chưa ảnh hưởng ngà Class III gãy đến tủy Class IV Chấn thương hệ chấn thương sữa v/v gây nhiều hậu khó chịu không dự đoán hoàn toàn Sung huyết tủy (Pulpal hyperemia) gãy hoàn toàn thân Xuất huyết nội (Internal hemorrhage) vỡ mao mạch tủy Nội tiêu, ngoại tiêu (Internal or external resorption) trình phá hủy, làm tiêu mô phản ứng tiêu mô (odontoclastic action) Hoại tử tủy (Pulpal necrosis) Sai khớp cắn (Malocclusion ) tủy chết š Giai đoạn hˆm hỗn hợp (Mixed dentition) š Tham khảo CHRM š Mất sớm sữa Chăm s—c NKTE toˆn diện š Bệnh ‡n š Giấy cam kết phụ huynh Chăm s—c NKTE toˆn diện š C‡c dạng điều trị: š Chữa š Chẩn đo‡n vˆ kế hoạch điều trị š điều trị tủy š Thực điều trị š nhổ š Kiểm so‡t hˆnh vi (behavior management) š nha chu š Hướng dẫn ph‡t triển khớp cắn Bệnh ‡n š Ch’nh x‡c, đầy đủ: š Tiền sử y khoa š bịnh lý ch’nh š Tiền sử bịnh š Th—i quen vsrm š Kh‡m miệng: vˆ ngoˆi miệng š Tiểu phẫu thuật LỊCH MỌC RĂNG thán g Răng cửa hàm thán g Răng cửa hàm tr•n š Chẩn đo‡n: cđ h“nh ảnh, phương tiện hỗ trợ (mẫu hˆmÉ.) Giấy Cam kết 20 – 24 tháng Răng cối sữa thứ hai Mọc đủ 20 sữa Chẩn đo‡n, điều trị šGiải th’ch phương ph‡p điều trị Thực điều trị š Gi‡o dục vsrm: nguy•n nh‰n sr, pp vsrm š Ph˜ng ngừa (prophylaxis) š Cấp cứu, khẩn š Điều trị th™ng thường (kh™ng khẩn): đơn giản vˆ phức tạp š D•ng sản phẩm c— florua š D‡n b’t hố-r‹nh (pit and fissure sealant) š Tư vấn chế độ ăn, uống š T‡i kh‡m Oral hygiene instruction (OHI) Lˆm ph˜ng ngừa (Dental prophylaxis) šBột đ‡nh b—ng ph˜ng ngừa šTay khoan khuỷu (chậm) šĐˆi cao su, chổi đ‡nh b—ng (Rubber cup or brushes) D•ng chất c— florua (Appropriate fluoride therapy) Tại chỗ š Ức chế acid g‰y kho‡ng, k’ch th’ch t‡i kho‡ng š Loại: F gel F varnish F mouth wash, toothpaste Toˆn th‰n š F- hấp thu m™ ph‡t triển từ sinh đến 13 tuổi Water dose 0.7 (0.5) -1 ppm Tablets dose 0.25-0.5mg Sử dụng florua (fluoride) *dạng toàn thân: nước uống, thuốc (thực phẩm bổ sung) *dạng chỗ: đặt (bôi) lên *kết hợp Dự phòng chuyên sâu Fluoride Gel and Trays Sử dụng florua (Fluoride) dạng: ● (APF) 1.23% sodium fluoride with 0.1% morthophosphate acid ● (NaF) ● (SnF2) Fluoride varnish Nước xœc miệng vˆ kem chải c— florua chất d‡n b’t hỗ-r‹nh (pit and fissure sealants) Pp dán bít hố-rãnh Chất dán bít (Sealant) có màu trong: -Tự trùng hợp Pp Dán bít hố-rãnh (Pit and fissure sealant application) xoi mòn men, đặt sealant lên hốrãnh trùng hợp Tấm chắn nhựa mặt hốrãnh -Quang trùng hợp Dụng cụ Acid etching gel Prophylactic paste Sealant Tư vấn chế độ ăn, uống Cup and Brush for prophylaxis T‡i kh‡m š th‡ng/lần Kiểm so‡t hˆnh vi (behavior management) C‡c pp kiểm so‡t hˆnh vi š Tell-show-do š Giải tỏa lo lắng, tăng độ tin cậy, tạo mối quan hệ š Mục đ’ch: š Thiết lập li•n kết hiệu với trẻ š lˆm trẻ tự tin vˆ chấp nhận chăm s—c nk š Tạo m™i trường điều trị thoải m‡i š Modeling š Động vi•n, kh’ch lệ (reinforcement) š G‰y nhiễu (distraction) š L•n giọng (voice control) š Òtay che miệngÓ (hand-over-mouth) š Kềm giữ (Treatment immobilization, restraint) š Thuốc (t•, tiền m•, m•) 10 Tell-Show-Do (TSD) Modeling G‰y nhiễu Động vi•n, kh’ch lệ Kềm giữ 11 Kềm giữ Đệm giữ trẻ (papoose board) š Giữ trẻ kh™ng hợp t‡c cần phải tiến hˆnh thủ thuật cần độ ch’nh x‡c cao papoose board G‰y t• bề mặt (topical anesthesia) š Dung dịch, gel, thuốc mỡ lˆm t• ni•m mạc tạm thời G‰y t• š Ti•m ‡p lực (pressure injection) š Phun thuốc ‡p lực lˆm t• bề mặt g‰y t• nhỏ š Ti•m thấm: g‰y t• chọn lọc, khu trœ, thường d•ng cho trẻ lớn š thủ thuật đưa dung dịch thuốc t• vˆo m™ ống ti•m rœt ngược nhằm lˆm giảm hay cảm gi‡c š G‰y t• v•ng: g‰y t• th‰n thần kinh š G‰y t• tr•n mˆng xương (supra periosteal): g‰y t• ngấm chỗ š G‰y t• mũi-khẩu c‡i: g‰y t• m™ c‡i trước tr•n 12 Nitrous oxide š G‰y t• d‰y chằng: ti•m vˆo d‰y chằng š G‰y t• xương: g‰y t• xương ổ (nhờ mức độ xốp) š G‰y t• buồng tủy: lˆm t• tủy Trấn an c˜n ý thức (conscious sedation) š Oxygen vˆ nitrous oxide š Thư gi‹n kh™ng g‰y ngủ š Rất an toˆn, hiệu Conscious Sedation šTablets š Giảm ‰u lo kh™ng lˆm ý thức š nhiều pp šSyrup šKh™ng tri gi‡c G‰y m• š Trấn an đường h™ hấp: N2O với >20% Oxy š TA đường uống: hấp thu toˆn đường ti•u h—a š TA ti•m bắp: trấn an š TA đường hậu m™n: đặt thuốc tọa dược š TA ni•m mạc: đặt thuốc tr•n ni•m mạc š TA da: ti•m M™ š TA tĩnh mạch: š TA da: ti•m da 13 Hướng dẫn khớp cắn ph‡t triển š Thủ thuật kh™ng đau š Chẩn đo‡n h“nh ảnh: ảnh miệng, ngoˆi miệng š Mẫu hˆm š Ph‰n t’ch khoảng š Bộ giữ khoảng (kh’ cụ) š G‰y t• kh™ng đau š Điều trị th—i quen š Hội chẩn CHRM Mẫu hˆm nghi•n cứu vˆ ph‰n t’ch khoảng Stainless Steel Crown Mất khoảng sớm sữa (cối) Giữ khoảng ? • Kẹt tiền cối khoảng 14 šGiữ khoản g š Kh‰u vˆ v˜ng d‰y (band and loop) Space maintainer for the 1st primary Molar area: Band and Loop Indication: • Unilateral or bilateral loss of a primary molar Band and loop space maintainer: Crown and Loop • Restores a grossly decayed abutment tooth • Removal of appliance for adjustments is difficult Bộ GK cho nhiều š Cung lưỡi 15 Distal Shoe space maintainer Indication: • Loss of a primary second molar before the eruption of the first permanent molar Contraindications: • Poor oral hygeine • Medically compromised pt Nance Space Maintainer : TẠI SAO PHẢI CHỮA RĂNG Kh™ng đau CHỮA RĂNGTRẺ EM Kh™ng nhiễm trùn g Tăng trưởng & phát triển bìn h thường Phát triển phát ‰m thích hợp Thẩm mỹ & tự tin SÂU RĂNG ● Mới chớm > Tái khoáng hóa (Incipient > Remineralize) SÂU RĂNGTRẺ EM ● dán bít hố rãnh (Pit and Fissure Sealants) ● Trám composite phòng ngừa (PRR:Preventive Resin Restorations) ● Class I Composites ● Class I Amalgams ● CL II, SSC, Strip Crown trước 16 Chữa š Về CR sữa tương tự CR v/v: š tương tự với k’ch thước kh‡c š C— thể d•ng M‹o ThŽp Kh™ng rĩ Strip Crown Composite Restoration For Primary Anterior Teeth Strip crowns Strip crowns Crown selection Trimming of the crown Positioning of the filled crown Light cure the composite resin composite resin then peel the crown form away and removal of the excess Trial fitting of the crowns Filling the crown with composite 17 trước Stainless steel crowns sau Stainless steel crowns Stainless steel crowns Phục hồi trước vˆ sau 18 Điều trị tủy Pulpotomy (Primary and Permanent teeth) š a Pulpotomy š b Pulpectomy b Pulpectomy= RCT Pulpotomy 19 NỘI NHA Ở TRẺ EM Lấy tủy buồng (pulpotomy) š Che tủy trực tiếp, gi‡n tiếp: đặt thuốc lˆm dịu vˆ điều trị tủy vi•m š Gi‡n tiếp: chưa lộ tủy š Trực tiếp: đặt trực tiếp l•n tủy lộ š Lấy phần hay toˆn tủy buồng tủy Lấy tủy ch‰n (pulpectomy) š Lấy tủy th‰n vˆ ch‰n 20 Điều trị tủy cho chưa trưởng thành Vì chóp chưa đóng Điều trị tủy phải tích cực trẻ Có loại: Đóng chóp Tạo chóp (Apexogenesis) giúp tủy sống tiếp tục hình thành chân tự nhiên Đóng chóp (Apexification) điều trị tủy chết kích thích đóng chóp phát triển cement Tạo chóp Armamentarium for placement of S.S crowns šFrom right to left: šCrown cutting scissors šAdams pliers šJohnson 114 pliers šCrimping pliers (Unitek 800-108) Rubber Dam For Tooth Isolation Đ• cao su š Kiểm so‡t lưỡi vˆ nước bọt š Duy tr“ phẩu trường v™ khuẩn vˆ mở rộng v•ng lˆm việc 21 Instruments for fitting space maintainer band Instruments of RD Band seater band pusher Rubber dam material Rubber dam clamps Rubber dam holders Band remover pliers Rubber dam punch šCHỈNH HÌNH RĂNG MẶT PHÒNG NGỪA VÀ CAN THIỆP 22 Duy tri sức khỏe răng-miệng BỆNH NHA CHU VIÊM NƯỚU VIÊM NHA CHU MẤT XƯƠNG / MẤT RĂNG Điều trị dự phòng (Prophylaxis treatment) bao gồm chăm sóc mô nướu: *viêm nướu đơn giản, mọc răng, thiếu vit C, VN cấp *Viêm quanh suy nha chu (periodontosis) *Herpes simplex virus *Aphthous ulcer *ANUG *Candidiasis Tăng trưởng phát triển liên quan đến NKTE - Nhiều vấn đề miệng kết phát triển bất thường không mọc (đang mọc) - giai đoạn tăng trưởng: thói quen môi trường 23 Thiếu (không răngAnodontia): thường di truyền Răng lớn (Macrodontia): lớn bình thường U (Odontoma): Lưỡi to (Macroglossia): Lưỡi dính (Ankyloglossia): Nứt lưỡi (Fissure tongue): Nhiều (Hyperdontia) Ít (Hypodontia): thiếu bẩm sinh Thiểu sản men Dentinogenesis imperfecta: Amelogenesis imperfecta: Dens in dente: Răng dính, dung hợp (Germinated teeth) Thắng môi bất thường (Abnormal labial frenum) Hàm nhỏ (Micrognathia) Cherubism Nhổ răng-tiểu phẫu thuật Implant Phục hình tạm thời Trẻ có vấn đề đặc thù Cộng đồng Nha khoa trẻ em š Chuy•n ngˆnh đặc th• nha khoa š Chăm s—c vˆ tr“ t“nh trạng miệng tối ưu cho trẻ em 24 š Bộ m™n Nha Khoa Trẻ Em, khoa RHM ĐH Y DƯỢC TP.HCM lˆ nơi đˆo tạo chuy•n ngˆnh nha khoa trẻ em Bộ m™n c— nhi•m vụ: š Đˆo tạo nhiều bậc học kh‡c nhau: trung học, đại học vˆ sau đại học Đồng thời Bộ m™n tham gia đˆo tạo nguồn nh‰n lực y tế theo nhu cầu x‹ hội š Thực c‡c c™ng tr“nh nghi•n cứu thuộc lĩnh vực vˆ ứng dụng l‰m sˆng phục vụ giảng dạy vˆ thực hˆnh š Điều trị phục vụ đối tượng bệnh nhi từ sơ sinhcho đến tuổi vị thˆnh ni•n š C‡c lĩnh vực đˆo tạo, nghi•n cứu vˆ điều trị: š bệnh s‰u răng, ph˜ng ngừa bệnh miệng, kiểm so‡t hˆnh vi, kiểm so‡t ph‡t triển răng, khớp cắn vˆ c‡c vấn đề tăng trưởng ph‡t triển sọ mặt, chỉnh h“nh ph˜ng ngừa vˆ can thiệp, phẫu thật miệng trẻ em, chấn thương răng, chăm s—c miệng cho c‡c đối tượng trẻ đặc biệt thực trấn an tiền m• (sedation) trẻ qu‡ nhỏ, trẻ kh™ng hợp t‡c, trẻ khuyết tật vˆ c‡c trẻ em c— bệnh lý toˆn th‰n bẩm sinh hay di truyền 25 ... khoa trẻ em š Chuy•n ngˆnh đặc th• nha khoa š Chăm s—c vˆ tr“ t“nh trạng miệng tối ưu cho trẻ em 24 š Bộ m™n Nha Khoa Trẻ Em, khoa RHM ĐH Y DƯỢC TP.HCM lˆ nơi đˆo tạo chuy•n ngˆnh nha khoa trẻ em. .. miệng trẻ em, chấn thương răng, chăm s—c miệng cho c‡c đối tượng trẻ đặc biệt thực trấn an tiền m• (sedation) trẻ qu‡ nhỏ, trẻ kh™ng hợp t‡c, trẻ khuyết tật vˆ c‡c trẻ em c— bệnh lý toˆn th‰n bẩm... : TẠI SAO PHẢI CHỮA RĂNG Kh™ng đau CHỮA RĂNG Ở TRẺ EM Kh™ng nhiễm trùn g Tăng trưởng & phát triển bìn h thường Phát triển phát ‰m thích hợp Thẩm mỹ & tự tin SÂU RĂNG ● Mới chớm > Tái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về răng trẻ em, Đại cương về răng trẻ em, Đại cương về răng trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay