Bài tiểu luận Mô hình toán nước dưới đất

43 89 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:26

MỤC LỤCCHƯƠNG:I GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL MODFLOW21. Giới thiệu chung:21.1 Yêu cầu đối với phần cứng, phần mềm cơ bản:21.2. Cài đặt Visual MODFLOW (VM):21.3 Thiết lập máy in41.4. In tài liệu61.5. Cách thức bố trí71.6. Giải quyết một số trục trặc9CHƯƠNG: II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH101.Giới thiệu101.1. Mô tả vấn đề101.2. Mô tả vị trí101.3. Mô hình khái niệm112. Thiết kế mô hình và nhập số liệu122.1. Xây dựng lưới của mô hình122.2Nhập các đặc tính và điều kiện biên của mô hình152.2.1. Nhập thông số tầng chứa nước152.2.2. Vào điều kiện biên của mô hình152.2.3.Ép giếng khoan183. Chạy Modflow và Modpath194. Xem kết quả chạy mô hình205.Chạy mô phỏng một lỗ khoan xử lý:226. Xem các ảnh hưởng của lỗ khoan xử lý.247. Làm mịn lưới mô hình287.1. Làm mịn lưới287.2. Chạy mô hình với lưới đã được làm mịn297.3. Xem kết quả chạy mô hình307.4. Tăng lưu lượng khai thác318. Hiệu chỉnh mô hình trạng thái không ổn định, không khai thác328.1. Nhập các lỗ khoan quan sát328.2. Chạy mô hình trạng thái ổn định, không khai thác.348.3. Xem kết quả chạy mô hình. Để xem kết quả thực hiện349. Hiệu chỉnh mô hình ổn định, có khai thác359.1. Nhập lỗ khoan xử lý359.2. Hiệu chỉnh mô hình có bơm khai thác37 Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý MỤC LỤC Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý CHƯƠNG:I GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL MODFLOW Bộ phần mềm Visual MODFLOW bao gồm hệ phần mềm nhiều môdul phụ trợ Phần mềm ModFlow dùng để tính toán trữ lượng, chất lượng phân bố dòng chảy Phần mềm ModPath có chức tính toán hướng tốc độ đường dòng chúng vận động hệ thống tầng chứa nước Phần mềm MT3D phối hợp với ModFlow có chức tính toán bình lưu, phân tán phản ứng hoá học khác vật chất hoà tan hệ thống dòng chảy Bản phần mềm gốc Nilson Guiguer, Thomas Franz, Patrick Delaney Serguei Shmakov viết, sau bổ sung phát triển nhà Địa chất thuỷ văn Igor Evsikov, Petr Sychev, Alex Sapojnikov, Douqlas Graham, Sean Wilson, Igor Maystruk, Konstantin Tchoumak Jim Graham Phiên hãng Waterloo Hydrogeologic Inc cung cấp Giới thiệu chung: 1.1 Yêu cầu phần cứng, phần mềm bản: Để chạy hình Modflows, bạn cần có cấu hình với nhớ tối thiểu 16-MB of RAM Màn hình SVGA Những phần mềm phải cài đặt máy tính bạn : Microsoft Windows 95 trở lên NT, MicroStations for Windows 1.2 Cài đặt Visual MODFLOW (VM): Hiện Việt Nam xuất số phiên phần mềm Modflows nên khó trình bày hết Chúng giới thiệu phiên VM 2.8.2 & VM 3.0 Cài đặt cho WINDOW Hoạt động VM (Visual Modflow) đòi hỏi Virtual Memory (bộ nhớ thực) Bộ nhớ đặt lại để chạy chương trình VM Có thể thực điều Program Manager (quản lý chương trình) Kích vào Main, kích vào Control Panel Chọn nút Virtual Memory từ thực đơn Bộ nhớ thực phải đủ lớn (VD : 60000 KB) Nếu không, nên chọn chuyển đổi vào cỡ Bây cài đặt VM Khởi động Visual MODFLOW Môi trường làm việc VM bao gồm thực đơn : Main, Input, Run Output Ngoài có hệ thống Setup Help Trên Main menu gồm thực đơn sau : [File] - chọn đặc tính file thoát khỏi VM [Input] - vào Input Module để sửa chữa liệu sẵn có VM [Run] -vào Run Module để sửa chữa chuỗi số liệu thời gian số liệu chạy [Output] - vào Output Module để hiển thị kết số [Setup] - chọn phương án mong muốn thiết bị truyền số [Help] - hình trợ giúp thông tin VM Con chuột Microsoft bạn chương trình sử dụng sau : Nút chuột trái nút kích bình thường Khi giữ chuột đỉnh hộp đầu vào rê chuột, làm sáng lên tính chất Nút chuột phải có tính khác tùy thuộc hoàn cảnh Ví dụ dùng để đóng polygons hay kết thúc dòng thực thao tác thuộc tính, Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý đường biên Nó dùng vẽ phác thảo đường lưới, dùng để định vị hàng cột đường lưới tọa độ xác định Các phím chữ số dùng đầu vào liệu yêu cầu Tất phím khác không cần thiết Sau khởi động VM, hình Main Screen xuất Để tiếp tục, bạn kích [File], sau kích [Open] để mở file có sẵn, kích [New] muốn tạo tệp liệu mới, [ Import] để nhập sở liệu MODFLOW tồn Hình 1.1 Sơ đồ hình đầu vào Trên hình có phần sau: Top Menu Bar (thanh thực đơn) : tùy chọn phụ thuộc vào mục Side Option Bar (thanh tùy chọn) : bao gồm quang cảnh lựa chọn chức cho hình thời module Cube Navigator (ba chiều) : cung cấp hình minh họa chiều đơn giản hoá với đường chéo để định vị không gian Coordinates Area (vùng tọa độ) : xác định vị trí thời điểm nháy tọa độ hình vị trí ô lưới có điểm nháy Các phím chức bao gồm : (Help) - trợ giúp tùy chọn 3D sau (Save) - lưu trữ (Map) - vẽ đồ : cửa sổ chọn file xuất Bạn chọn file đồ dạng DXF để nhập, thay đổi đồ cửa sổ Overlay hộp thoại (Zoom In) - chiếu cận cảnh Dùng nút chuột trái để mở rộng cửa sổ tiêu cự toàn hình Khi bấm nút chuột phải, cửa sổ xuất cho phép bạn xác định tọa độ mép đồ thị cho cửa sổ đồ thị cỡ tương ứng (Zoom Out) - thay đổi tiêu cự hình ảnh hình theo phạm vi mầu (Pan) - quay : dùng nút trái chuột kích lần vào hình rê tới vị trí mới, kích lần (Vert Exag) : cho phép phóng đại theo trục thẳng đứng (Overlay) - suất cửa sổ Overlay giúp bạn thay đổi đặc Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý điểm đồ thị đồ (Main Menu) - trở hình Đóng hình Trong cửa sổ Overlay, đặc tính khác đường lưới, lỗ khoan quan sát, vùng hệ số dẫn bật tắt Khi ấn [F9] kích chuột vào nút [F9] đáy hình, cửa sổ Overlay xuất Bạn kiểm tra chéo liệu, bổ sung di chuyển đặc tính từ đồ thị để đọc dễ dàng (hình 1.2) Hình 1.2 Cửa sổ Overlay Cửa sổ Overlay hình Input bao gồm tất đặc tính Overlay hình Output, trừ đặc tính tính toán, đối tượng đường Các đồ thay đổi từ cửa sổ Overlay Nút [Settings ] cho phép bạn sửa đổi tính chất hiển thị số đặc điểm Overlay Các đặc tính mẫu vùng, tính thấm vùng hệ số thấm hiển thị vùng liền nét đường viền Màu đồ DXF tùy chọn đặc tính tính toán phân biệt màu vectơ vận tốc thiết lập với nút [Settings ] Thứ tự Overlay xuất danh sách định thứ tự vẽ Overlay hình Thứ tự vẽ ngược so với thứ tự danh sách (Ví dụ: điểm đầu danh sách đứng cuối hình) Danh sách Overlay thay đổi, dùng nhóm nút phía bên tay phải hộp thoại Overlay Control 1.3 Thiết lập máy in Khi bạn chọn [File] hình Main, Input Output, thực đơn File xổ xuống bao gồm tùy chọn, [Select Device ] Khi bấm [Select Device ] từ thực đơn biên, xuất cửa sổ (hình 1.3) Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 1.3 Khi dùng nút tùy chọn bạn thay đổi cách xếp phần cứng lúc trình tạo mẫu Bạn cài đặt nhiều máy in File dạng DXF Postcript (PS) Nếu bạn tìm máy in hộp chọn máy in, VM cung cấp thiết bị bổ sung chung cho máy in kim 24 kim Nếu bạn dùng máy in danh sách, lưu trữ file bạn với tên file DXF PS xuất sang ACAD, Corel Draw thiết bị đồ họa khác Các tùy chọn khác dùng để thiết bị đầu sáng lên danh sách thiết bị đầu cài đặt Để thay đổi đích đầu ra, chọn: [Connect ] thực đơn xuất cửa sổ hình 1.4 Hình 1.4 Để thay đổi định dạng đầu ra, vị trí, kiểu giấy chọn [Setup ] cửa sổ hình 1.5 xuất Khi thiết lập xong, chọn [OK] Hình 1.5 Nếu thiết bị đầu mà bạn mong muốn ngăn Installed Output Devices (thiết bị đầu cài đặt) cửa sổ Select Device (thiết bị chọn) kích [Add] thực đơn cửa sổ chuyển thành hình 1.6 Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 1.6 Cuộn list Output Devices (danh sách thiết bị đầu ra) bạn thấy thiết bị cần tìm, chọn (Install ) Xuất liệu sang file dạng file DXF Postscript Đôi bạn muốn xuất liệu sang file DXF Postscript để xử lý thêm chương trình CAD AutoCAD, VM cho phép bạn làm điều cách “in” sang file DXF sau: Từ Main Menu, chọn [File] chọn [Select Device ] Từ hình chọn thiết bị hình 1.3, kích [Add] để bổ sung thêm thiết bị đầu sang VM Dùng cuộn để cuộn danh sách thiết bị đầu xuống bạn thấy dạng DXF Kích vào dạng DXF hộp danh sách Dạng DXF bổ sung vào danh sách thiết bị đầu cài đặt đầu thực đơn Làm sáng dạng DXF danh sách thiết bị đầu cài đặt kích nút [Set as Current Output Device] (coi thiết bị đầu thời) để biến dạng DXF thành dạng đầu thời Kích [Close] để đóng cửa sổ 1.4 In tài liệu VM cho phép bạn in kiểu mẫu mà bạn xem Từ hình Main, Input, Output, chọn [File] chọn [Print], cửa sổ hình 1.7 xuất hiện, yêu cầu liệu văn cho khác tiêu đề đồ thị Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 1.7 Nút [Select] phía bên phải cho phép bạn thực bước chọn máy in trình bày mục 1.3 Khi lệnh thay đổi Full Image (hình ảnh trọn vẹn) còn, ghi tiêu đề không in + Một số thủ thuật Đồ thị in sang file (mục 1.3) từ DOS Windows, bạn có nhiều thời gian in mạng bạn có đủ tất công tác in ấn trước bạn khỏi VM cách hữu ích Sau [Zoom In] nhấn chuột phải để chọn cửa sổ vẽ đồ thị phù hợp 1.5 Cách thức bố trí Sau kích nút [Setup] xổ xuống thực đơn hình 1.8 Hình 1.8 Phương tiện số học: VM cho phép người sử dụng lựa chọn phương tiện số học khác (có thể dùng ngôn ngữ FORTRAN cho tính toán khoa học) cho MODFLOW, MODPATH, MT3D Zone Budget Sau chọn [Setup] từ thực đơn cửa sổ Numeric Engines (phương tiện số học) xuất hình 1.9 Hình 1.9 Cửa sổ có danh sách phương tiện số học cho MODFLOW, MODPATH, MT3D, Zone Budget Chọn mũi tên bên phải hộp MODFLOW Numeric Engines hiển thị phương tiện MODFLOW sẵn có Hình 1.10 Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 1.10 Phương tiện USGS MODFLOW Waterloo Hydrogeologic phương tiện ngầm định bao gồm tính bổ sung để vẽ đường đẳng mực nước quan sát tính toán Phương tiện Environmental WorkBench soạn thảo đầu với dạng tương ứng với thiết bị Environmental WorkBench (1 phần mềm hình dung không gian chiều) Phương tiện cuối cùng, USGS MODFLOW với 10000000X mảng, coi phương tiện chuẩn Waterloo Hydrogeologic, trừ chuyển đổi với mảng X lớn để giải vấn đề lớn Hiện có tùy chọn phương tiện cho MODPATH Zone Budget MT3D có phương tiện dùng MT3D1.1 MT3D 1.86 Bộ nhớ thực VMTEMP Nếu bạn dùng cài đặt DOS bạn chuyển đổi cách đặt Virtual Memory Swap file Path VMTEMP Path, dùng cửa sổ hình 1.11: Hình 1.11 Minimum Memory (bộ nhớ tối thiểu) xác định rõ số RAM tối thiểu cần có để khởi động VM Tuy nhiên, tốt bạn nên có 8KB nhớ có sẵn Maximum Memory (bộ nhớ tối đa) xác định rõ số RAM tối đa mà VM MODFLOW dùng hoạt động Nếu bạn có hệ thống 32 MB lớn hơn, hiệu suất hoạt động tăng Virtual Memory Size (cỡ nhớ thực) xác định rõ tổng không gian trao đổi mà VM sử dụng hoạt động Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm giải vấn đề nhớ công thức sau hữu ích để tính giá trị: virtual size = 60 byte * Ncells \ 1024 bytes per kbyte Trong Ncells tổng số ô hình bạn SWap file Path (đường dẫn file trao đổi) xác định rõ vị trí file trao đổi (Ví dụ: a xác định cần định vị thư mục thư mục Vmod.vmc \Vmodflow) Nếu bạn chạy mạng truy nhập đĩa khác, bạn đổi tên file trao đổi để thể vị trí đĩa (Ví dụ: bạn muốn đổi sang đĩa d:\, soạn \ gõ d: \ vùng không gian cung cấp VMTEMP Path xác định rõ thư mục nơi VM tạo file tạm thời Chạy VRES.EXE Chỉ bạn dùng cài đặt DOS bạn sử dụng Run VRES.EXE Một chương trình có tên Vres.exe chép sang ổ đĩa cứng trình cài đặt Khi kích Run VRES EXE chương trình hoạt động làm xuất cửa sổ hình 1.12 Bạn chọn giải pháp điều khiển tương ứng Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 1.12 1.6 Giải số trục trặc - Chạy MODFLOW VM + Đôi bạn muốn chạy MODFLOW VM Muốn vậy, bạn cần khởi tạo hệ thống Virtual Memory trước chạy MODFLOW bạn dễ bị mắc lỗi “DOS\4 GW Pro fesssional error (1307): Not Enough Memory “ (Lỗi chuyên môn DOS\ 4GW (1307): không đủ nhớ + Để giải quyết, bạn phải thiết lập môi trường biến để hướng vào File khởi tạo cách dùng lệnh MS-DOS tương tự : set dos gvm = a c: \ modflow \ vmod.vmc + Nếu bạn cài đặt VM vào thư mục khác, tùy theo thư mục bạn phải thay đổi đường dẫn - Đôi lúc, sau bạn chạy MODFLOW hoàn thành công việc, bạn muốn xem đầu VM, bạn nhận thông tin báo lỗi “ hình Not Run” (mô hình không chạy) Để giải quyết, bạn cần phải biên tập file VMF cho lựa chọn liệu mình, đổi dòng lệnh từ “Mô hình Not run” thành “ hình Run” Dòng lệnh báo cho VM biết file giải pháp thời cập nhật phù hợp với file mẫu thời - Dùng VM với EMM 386.EXE DOS 6.0 cung cấp + Chúng ta biết có chỗ hỏng nghiêm trọng EMM386.EXE MS-DOC 6.0: lỗi liên quan đến việc tính sai số lượng nhớ có sẵn, lỗi liên quan đến việc xếp HMA (High Memory Area - vùng nhớ nhanh) thành biểu trưng lỗi liên quan đến việc phân bố nhớ EMS + Nếu bạn mắc lỗi chuyên môn DOS\4GW bạn sử dụng EMM.386 EXE đề ngày 3-10-93 lúc 6:00:00 muộn hơn, bạn nên thực bước sau giải vấn đề: - Tránh dùng tùy chọn EMM 386 FRAME = NONE bạn dùng Định dạng EMM386 với tùy chọn NOEMS NOVCPI Chuyển tuyên bố DEVICEHIGH CONFIG.SYS thành tuyên bố DEVICE rời lệnh LH (Load High) khỏi AUTOEXEC.BAT - Chạy Windows Thay DMM386 với thiết bị quản lý nhớ khác, QEMM-386, 386 Max phiên cũ EMM386 - Chỉ chạy với HIME.SYS Những phiên sau EMM386 xử lý tốt hơn, gợi ý cần thiết Học viên: Đào Hải Đăng Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Nếu bạn dùng thiết bị quản lý nhớ khác QEMM, 386 Max bạn cần thiết bị quản lý nhớ định cấu hình máy tính bạn phù hợp với VM CHƯƠNG: II XÂY DỰNG HÌNH DÒNG CHẢY VÀ HIỆU CHỈNH HÌNH Giới thiệu Vị trí lập hình công ty cung ứng nhiên liệu Sunrire Bản đồ vị trí công ty cung ứng nhiên liệu Sunrire vùng lân cận trình bày Error! Reference source not found Hình 2.1 Vị trí công ty cung ứng nhiên liệu Sunrire vùng lân cận 1.1 tả vấn đề Khoảng năm trước giám đốc công ty thấy lượng dầu bán không tương ứng với thể tích dầu mua để bán Ban đầu người ta nghi ngờ nhân viên ăn cắp dầu công ty Nhưng cuối công ty phát rò rỉ nguyên nhân thiếu hụt dầu Một kế hoạch khảo sát chi tiết tiến hành để xác định mức độ nhiễm bẩn Công tác khảo sát bao gồm hoạt động sau : Khoan vài lỗ khoan để xác định đặc điểm địa chất Tiến hành múc nước thí nghiệm lỗ khoan để xác định đặc tính thủy lực đất đá Tiến hành bơm thí nghiệm để tính toán thông số ĐCTV Quan sát mức nước thành phần hóa học thời gian tháng 1.2 tả vị trí Công trình Sunrise có kích thước 3000x3000ft nằm tầng chứa nước bề dày 100ft với cao độ đáy mái 100 200ft thông số tầng chứa nước sau: Kx=Ky=10ft/d; Kz=1ft/d Ss=0.0005 1/ft; Sy=0.2 Ef.por=0.2; Tot.por=0.2; lượng bổ cập 15in/yr Mực nước không đổi phía tây hình 196.5ft Các thông số dòng sông phía Đông công trình sau: Cao độ mực nước 175ft; cao độ đáy sông 160ft, bề dày đáy sông 10ft, độ dẫn nước đáy sông 10ft/d; bề rộng dòng sông 10ft Thời gian hình 20 năm (7300days) Học viên: Đào Hải Đăng 10 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.28 Kết lưu lượng bơm chưa đủ để hút rẻ quạt nhiễm bẩn chưa ngăn cản nhiễm bẩn di chuyển khỏi khu vực UST AREA Ví lưu lượng lỗ khoan cần phải gia tăng phải loại bỏ lỗ khoan Để xem mặt cắt vùng UST AREA [View Row] Di chuyển chuột vào hình, màu đỏ xuất dòng di chuyển chuột lên xuống Chọn dòng 16 kích chuột trái Một lớp hình mỏng xuất hình Để phóng to thực [F8-Vert Exag.] Type : 20 Mặt cắt hình trong Error! Reference source not found Học viên: Đào Hải Đăng 29 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.29 Làm mịn lưới hình Trong bước xem xét ảnh hưởng việc làm mịn lưới hình vùng lân cận giếng khai thác 7.1 Làm mịn lưới [Input] [F5-Zoom In] [Edit Grid] (từ menu bên trái) [Edit Row] Refine by Kích chuột dòng có vị trí Y = 2200 ft, sau lại kích chuột dòng có vị trí Y = 2700 ft hình nhân đôi số dòng hai vị trí nói Bây thêm vaìø đường lưới gần lỗ khoan xử lý Add (trong hộp hội thoại Rows) Kích chuột vị trí hình, hộp hội thoại Add Horizontal Line (thêm đường nằm ngang) xuất Add single line at Type: 2430 [OK] Lặp lại lần để thêm đường lưới vị trí Y =2445, 2455 2470 ft Cuối xóa bỏ đường lưới qua lỗ khoan xử lý Delete (kích chuột vào dòng Y=2450) [Close] (để chấp nhận điều chỉnh lưới hình) Tiếp theo làm tương tự cho cột [Edit Grid] (từ menu bên trái) [Edit Columns] Refine by Kích chuột trái cột có vị trí X=1900 ft, sau lại kích chuột dòng có vị trí X=2400 ft hình nhân đôi số cột hai vị trí nói Bây thêm vài đường lưới gần lỗ khoan xử lý Add (trong hộp hội thoại Rows) Kích chuột vị trí hình, hộp hội thoại Add Vertical Line (thêm đường thẳng đứng) xuất Add single line at Type: 2130 [OK] Lặp lại lần để thêm đường lưới vị trí X =2145, 2155 2170 Cuối xóa bỏ đường lưới qua lỗ khoan xử lý Delete (kích chuột vào dòng X=2150) [Close] (để chấp nhận điều chỉnh lưới hình)  [F6-Zoom Out] Lưới hình làm mịn Hình 2.30 Học viên: Đào Hải Đăng 30 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.30 Bởi làm mịn lưới hình, dùng mực nước ban đầu từ lần chạy hình trước (do tập tin HDS không tương thích với kích thước lưới mới) Vì mực nước ban đầu phải nhận từ nguồn khác Đây lý bạn phải tạo tập tin sun_ini.asc bước trước Properties (từ menu cùng) Initial Head [Yes] (để lưu số liệu lưới mới) [Import] (từ menu bên trái) Một hộp hội thoại Import Head from ASCII file xuất liệt kê tập tin sẵn có thu mục C:\Mohinh_baria\Sunrise Sunrise_ini.asc Một hộp hội thoại Nearest Neighbour xuất Vào số liệu sau: Nearest Neighbour [OK] Một hộp hội thoại Import Tolerance xuất Kích chuột vào OK để chấp nhận giá trị mặc định Bây chạy hình để xem làm mịn lưới thay đổi kết [F3-Save] [F10-Main Menu] 7.2 Chạy hình với lưới làm mịn Run [OK] Bạn thấy thông báo tập tin HDS chứa số cột không thích hợp Visual MODFLOW thông báo bạn thay đổi lưới hình mực nước bạn xác định trước (từ tập tin sunrise.hds) không thích hợp với lưới hình bạn [OK] Học viên: Đào Hải Đăng 31 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý MODFLOW Initial Heads Use Specified Heads Bây chạy hình với lưới làm mịn Run [Translate& Run] (để chạy MODFLOW MOTHPATH) Khi chạy xong, kích Exit để trở Main Menu 7.3 Xem kết chạy hình Output Trên hình đồ đẳng mực nước cho bước thời gian giai đoạn đầu (T=547,5 ngày) Chú ý đồ không khác nhiều so với đồ với lưới thô Phóng to khu vực xung quanh lỗ khoan xử lý để xem việc làm mịn lưới ảnh hưởng với mực nước đường dịch chuyển nhiễm bẩn [F5- Zoom In] [Time] 7300 [OK] Mực nước tương tự với mực nước hình Error! Reference source not found Chú ý đường đẳng mực nước gần với lỗ khoan mịn giá trị đường đẳng mực nước 165 ft Trong lần chạy trước giá trị 175 ft Hình 2.31 Pathlines View Row (kích chuột vào dòng 20) Các đường dịch chuyển phần tử nhiễm bẩn tương tự Error! Reference source not found Kết làm mịn lưới ảnh hưởng đáng kể đến đường dịch chuyển nhiễm bẩn Học viên: Đào Hải Đăng 32 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.32 Đường dịch chuyển nhiễm bẩn với lưới làm mịn Bây trở lại hình [View Layer] 7.4 Tăng lưu lượng khai thác Bước cuối phần tăng lưu lượng khai thác tới 250 USgpm để hút hết không cho rẻ quạt nhiễm bẩn di chuyển khỏi vùng UST AREA [F10-MainMenu] Input Wells Pumping Wells [Edit Well] Đặt chuột lên biểu tượng lỗ khoan kích chuột trái Mộ hộp hội thoại Well Edit xuất với số liệu hữu Thay lưu lượng bơm lỗ khoan từ -100 USgpm (6,2 l/s) thành -250 US gpm Học viên: Đào Hải Đăng 33 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.33 [OK] (để chấp nhận thay đổi lỗ khoan xử lý) [F10-Main Menu] [Yes] Run OK] Run [Translate &Run] (để chạy MODFLOW MODPATH) Khi chạy xong, kích vào Output hình thể đường đẳng mực nước bước giai đoạn đầu (T=547,5 ngày) [F5-Zoom In] Pathlines [Time] 7300 ( để xem kết vào cuối năm thứ 20) Học viên: Đào Hải Đăng 34 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.34 Đường dịch chuyển phần tử nhiễm bẩn tăng lưu lượng khai thác Kết với lưu luợng khai thác 250 USgpm hút thành công phần tử nhiễm bẩn ngăn cản không cho rẻ quạt nhiễm bẩn di chuyển khỏi vùng UST (Error! Reference source not found.) Đến kết thúc phần xây dựng hình Nếu bạn có thời gian thử xem xét hạ thấp làm phần trước [F10-Main Menu] Hiệu chỉnh hình trạng thái không ổn định, không khai thác 8.1 Nhập lỗ khoan quan sát Input Wells Head Observation Wells [Add Obs.] Di chuyển chuột vào hình kích chuột trái để nhập lỗ khoan quan trắc vào hình Mộ hộp hội thoại Well Edit xuất hiện, nhập thông tin Error! Reference source not found [OK] (để chấp nhận giá trị vừa nhập) Một biểu tượng màu xanh xuất lỗ khoan quan sát nhập vào Học viên: Đào Hải Đăng 35 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.35 Nhập số liệu cho lỗ khoan quan sát OW-1 Vì có tất 18 lỗ khoan quan trắc, thời gian nhập lỗ Visual MODFLOW cho phép nhập tập tin ASCII (.TXT) lỗ khoan quan trắc với định dạng giống Error! Reference source not found Bảng Mực nước quan trắc, trạng thái ổn định, không khai thác Học viên: Đào Hải Đăng 36 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý [Import Obs] Một hộp hội thoại Import Observation Wells xuất nhắc bạn chọn tập tin TXT chứa thông tin lỗ khoan quan trắc Sun_obs1.txt [Open] Visual MODFLOW nhắc bạn lỗ khoan OW-6 tồn [Yes] Các thông tin để hiệu chỉnh cho điều kiện trạng thái ổn định, không khai thác hoàn thiện Bây phải chạy lại hình trạng thái ổn định, không khai thác để số liệu quan trắc hòa nhập vào hình 8.2 Chạy hình trạng thái ổn định, không khai thác [F10-Main Menu] [Yes] (để lưu thông tin phần tử theo dõi nhiễm bẩn) Run (từ menu hình) Steady State [OK] [Run] [Translate&Run] Khi hình chạy xong, ấn [Exit] để trở Main Menu 8.3 Xem kết chạy hình Để xem kết thực Output [Graph] Một hộp hội thoại Calibration Plots xuất All well groups [Apply] Một đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc với thống kê hiệu chỉnh phía (Error! Reference source not found.) Giá trị mực nước tính toán vẽ dọc theo trục bên trái, giá trị mực nước quan trắc vẽ dọc theo trục đáy Các điểm đại diện lỗ khoan quan trắc Một chồng khít lý tưởng số liệu tính toán số liệu quan trắc nằm đường thẳng nghiêng 45o Nếu điểm nằm coa đường này, hình tính toán mực nước cao ; điểm nằm đường này, hình tính toán mực nước thấp Học viên: Đào Hải Đăng 37 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.36 Đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc File Exit [F10-Main Menu] Hiệu chỉnh hình ổn định, có khai thác Trong phần xem xét ảnh hưởng hệ số thấm lượng bổ cập điều kiện trạng thái ổn định có bơm khai thác 9.1 Nhập lỗ khoan xử lý Trong bước giả sử lỗ khoan xử lý ban đầu lỗ khoan cấp nước hoạt động liên tục năm khứ với lưu lượng 35 gpm (2l/s) Mực nước quan trắc (có tính đến ảnh hưởng lỗ khoan cấp nước này) nêu Error! Reference source not found Bảng Mực nước quan trắc, trạng thái ổn định, có khai thác Học viên: Đào Hải Đăng 38 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Wells Pumping wells [F5-Zoom In] [Edit well] Di chuyển chuột tới lỗ khoan xử lý hữu (dòng 26, cột 16) ấn chuột trái Một cửa số Edit Well xuất Thay đổi thông tin thành sau : Stop Time (days) : 7300 Pumping Rate (US gpm) : -35 (2,2 l/s) Tiếp theo bạn nhập lỗ khoan quan sát với mực nước bảng Wells Head Observation Wells [Yes] (để lưu số liệu lỗ khoan cấp nước) [Import Obs] Sun_obs2.txt [Open] Bạn nhắc xác nhận thay lỗ khoan quan trắc All [F3-Save] [F10-Main Menu] Run [OK] Run [Translate&Run] Khi hình chạy xong, ấn Exit để trở Main Menu  Output Một đồ đẳng mực nước hình đây: Học viên: Đào Hải Đăng 39 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.37 [Graph] Khi hộp hội thoại Calibration Plots Tích chuột vàoAll well groups [Apply] Một đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc hình đây: Hình 2.38 Đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc, trạng thái ổn định, có khai thác File Exit để trở lại hình Output 9.2 Hiệu chỉnh hình có bơm khai thác Bây điều chỉnh giá trị hệ số thấm lượng bổ cập để xem thông số ảnh hưởng đến kết [F10- Main Menu] Input Properties Conductivity [Database] Thay giá trị K sau (giảm K hình) Kx (ft/day) : Ky (ft/day) : Kz (ft/day) : 0.5 Học viên: Đào Hải Đăng 40 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Bằng trực giác, giảm K tạo hạ thấp lớn gần lỗ khoan cần có gradien thủy lực dốc để nhận lượng nước Giảm K hạ thấp mực nước, mực nước tính toán thấp mực nước quan trắc hình trùng khớp mực nước tính toán mực nước quan trắc Bạn cần làm cho mực nước đạt tới trùng khớp tốt ví dụ trường hợp bạn phải tăng lượng bổ cập không giảm Boundaries Recharge [Edit Property] Kích chuột vào hộp Recharge [in/year] vào giá trị sau: Recharge [in/year]: 20 [OK] Bây chạy lại hình với thông số [F10-Main Menu] [Yes] Run [OK] Run [Translate & Run] (để chạy MODFLOW MODPATH) Khi chạy xong ấn [Exit] để trở Main Menu Output hình thể đường đẳng mực nước hình Hình 2.39 Đường đẳng mực nước, trạng thái ổn định, có khai thác [Graph] Khi hội hội thoại Calibration Plots xuất hiện: All well groups Apply So sánh đồ thị mực nước hình tính toán mực nước quan trắc lần chạy với lần chạy trước Có thể nhận thấy đa số mực nước hình tính Học viên: Đào Hải Đăng 41 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý toán cao mực nước quan trắc, có vài điểm trùng khít (Error! Reference source not found ) Hình 2.40 Đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc, trạng thái ổn định, có bơm khai thác với thông số Visual MODFLOW cho phép bạn chọn lỗ khoan quan sát cụ thể để vẽ đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc Để xem số liệu hiệu chỉnh lỗ khoan quan trắc gần lỗ khoan khai thác, bạn thực bước sau : File Exit Để trở lại hình Output Visual Modflow Sau phóng to vùng xung quanh lỗ khoan khai thác [Select] [Box] Dùng chuột vẽ hộp xung quanh lỗ khoan quan sát (kích chuột trái để neo điểm ban đầu hộp, sau kéo hộp xung quanh lỗ khoan quan trắc kích chuột lần để đóng hộp) Các lỗ khoan quan sát bên hộp chuyển sang màu xanh dương, chúng chọn [Graph] Khi hội hội thoại Calibration Plots xuất hiện, đồ thị mực nước hình tính toán mực nước quan trắc tự động hình 2.41 Học viên: Đào Hải Đăng 42 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.41 Đồ thị mực nước tính toán mực nước quan trắc lỗ khoan quan trắc chọn, trạng thái ổn định, có bơm khai thác với thông số Vậy hình trạng thái ổn định không cho kết Học viên xin cảm ơn thầy giáo PGS.TS Phạm Quý Nhân TS Tạ Thị Thoảng hướng dẫn em trình làm tiểu luận Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2017 Học viên Đào Hải Đăng Học viên: Đào Hải Đăng 43 Lớp: CH2AT ... lưới mô hình)  [F6-Zoom Out] Lưới mô hình làm mịn Hình 2.30 Học viên: Đào Hải Đăng 30 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận Mô hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.30 Bởi làm mịn lưới mô hình, ... Đào Hải Đăng 25 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận Mô hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý Hình 2.24 [OK] Mô hình tính toán mực nước hạ thấp bước Bây đến lúc chạy mô hình Run (MODFLOW MODPATH phải... 10ft Thời gian mô hình 20 năm (7300days) Học viên: Đào Hải Đăng 10 Lớp: CH2AT Bài tiểu luận Mô hình toán nước đất Nhân GVHD: PGS.TS Phạm Quý 1.3 Mô hình khái niệm Bước tập xây dựng mô hình khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận Mô hình toán nước dưới đất, Bài tiểu luận Mô hình toán nước dưới đất, Bài tiểu luận Mô hình toán nước dưới đất, GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL MODFLOW, 3 Thiết lập máy in, XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH, Thiết kế mô hình và nhập số liệu, 2 Nhập các đặc tính và điều kiện biên của mô hình, Chạy mô phỏng một lỗ khoan xử lý:, Xem các ảnh hưởng của lỗ khoan xử lý., Làm mịn lưới mô hình, Hiệu chỉnh mô hình trạng thái không ổn định, không khai thác, Hiệu chỉnh mô hình ổn định, có khai thác

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay