Bài tập tiếng anh 9 thí điểm - Lưu Hoằng Trí

255 3,607 116
  • Loading ...
1/255 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 09:12

Tải đáp án tại đây: https://goo.gl/W1zR1W Sách Bài tập Tiếng Anh 9 (có đáp án) dùng kèm với “Tiếng Anh 9” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sự hợp tác của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson, và dành cho học sinh lớp 9 ớ bậc Trung học Phổ thông. Sách gồm các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc. viết trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi cùa học sinh lóp 9. Bài tập dành cho mỗi đon vị bài học bao gồm: Phonetics (Ngữ âm), Vocabulary Grammar, Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writing (Viết), Hai bài kiêm tra: Test 1 Test 2 (mồi bài kiêm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triẽn các kĩ năng trên). Các bài “Test Yourself” giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức, và rèn luyện các kĩ năng sau mồi 3 đơn vị bài học. Các bài tập trong “Bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm Không đáp án” đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ dề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 9” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. Minh Phạm Blog | www.minhpham.info
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng anh 9 thí điểm - Lưu Hoằng Trí, Bài tập tiếng anh 9 thí điểm - Lưu Hoằng Trí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay