ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI

16 18 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 08:06

KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI1.Phân tích sự tương thích giữa trường nhiệt độ và trường khí áp vùng nhiệt đới trong tháng 1 và tháng 7.Trả lời:•Tháng 7:Mùa hè ở BBC: Cùng với hoạt động biểu kiến của mặt trời lên BBC thì bề mặt BBC được đốt nóng mạnh mẽ, hình thành các áp thấp nóng lục địa (điển hình là áp thấp Nam Á) và áp thấp Bắc Phi. Dải AC CND bị chia cắt bởi các áp cao này. Trong đó AT Nam Á với địa hình là những cao nguyên có bề mặt là đất đá và rừng cây có kha nang hấp thụ NLBX mặt trời rất tốt. Kk nóng, dãn nở và Bốc hơi lên tạo nên 1 áp thấp rộng lớn với Pmin ~ 995mb trung tâm ở Pakistan. Trong khi đó NBC đang là mùa đông đo nhận đc NLBX từ mặt trời ít bề mặt bị lạnh đi hình thành nên các Trung tâm AC lạnh lục địa ( AC lạnh lục địa Châu Úc). Các AC lạnh lục địa này xen kẽ các AC CND trên đại dương. Tạo thành 1 dải khí áp khá liên tục. vào mùa hè ở BBC, khi áp Thấp Nam Á bị đốt nóng mạnh mẽ, mở rộng phạm vi và cường độ > đẩy rãnh lên đến vĩ độ khá cao (25N) tại kv Châu á.Các đại dương ở do nhận đc NLBX mặt trời rất lớn ,Hệ thống AC CND trong t7 ở cả có cường độ mạnh nhất • Tháng 1:Mùa đông ở BBC: + Đang là thời kì mùa đông nên BBC nhận đc NLBX nhỏ do lúc này Mặt Trời đã cđ biểu kiến xuống NBC. Bề mặt lục địa bị lạnh đi do bức xạ nên hình thành các AC lạnh Lục Địa. Điển hình là AC lạnh lục địa Siberia. Đây là 1 AC nhiệt lực có trung tâm ở hồ Baican. Vào mùa đông hồ này bj đóng băng và với hệ số albedo lớn thì nó phản xạ hầu hết NLBX mặt trời đến > hình thành nên 1 vùng có nhiệt độ thấp với Pmax~ 1070mb. KK lạnh từ AC này chi phối cả Kv C.A vào mùa đông.+ vào mùa đông ở BBC, tất cả các AC CND và 1 phần của AC Nam TBD đều tồn tại ở phía Đông của Dduong.Nam bán cầu đang là thời kì mùa hè:+ các AT nóng trên lục địa chia cắt hệ thống AC CND trên biển. Bề mặt lục địa KV Châu Úc Và Nam Mĩ bị đốt nóng mạnh mẽ do vậy hình thành nên các áp thấp nóng trên kv Châu Úc Và nam Mĩ.++ rãnh XĐ lúc này hiện diện tại NBC với vị trí thấp nhất là 17S tại kv Châu úc.Biên độ dao động ngày của khí áp trên vùng nhiệt đới lục địa trong mùa khô là lớn nhất do có sự chênh lệch giữa nhận đc NLBX từ mặt trời lớn vào ban ngày và phát xạ nhiệt vào ban đêm. KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI • - - - • - Phân tích tương thích trường nhiệt độ trường khí áp vùng nhiệt đới tháng tháng Trả lời: Tháng 7: Mùa hè BBC: Cùng với hoạt động biểu kiến mặt trời lên BBC bề mặt BBC đốt nóng mạnh mẽ, hình thành áp thấp nóng lục địa (điển hình áp thấp Nam Á) áp thấp Bắc Phi Dải AC CND bị chia cắt áp cao Trong AT Nam Á với địa hình cao nguyên có bề mặt đất đá rừng có kha nang hấp thụ NLBX mặt trời tốt Kk nóng, dãn nở Bốc lên tạo nên áp thấp rộng lớn với Pmin ~ 995mb trung tâm Pakistan Trong NBC mùa đông đo nhận đc NLBX từ mặt trời bề mặt bị lạnh hình thành nên Trung tâm AC lạnh lục địa ( AC lạnh lục địa Châu Úc) Các AC lạnh lục địa xen kẽ AC CND đại dương Tạo thành dải khí áp liên tục vào mùa hè BBC, áp Thấp Nam Á bị đốt nóng mạnh mẽ, mở rộng phạm vi cường độ -> đẩy rãnh lên đến vĩ độ cao (25N) kv Châu Các đại dương nhận đc NLBX mặt trời lớn ,Hệ thống AC CND t7 có cường độ mạnh Tháng 1:Mùa đông BBC: + Đang thời kì mùa đông nên BBC nhận đc NLBX nhỏ lúc Mặt Trời cđ biểu kiến xuống NBC Bề mặt lục địa bị lạnh xạ nên hình thành AC lạnh Lục Địa Điển hình AC lạnh lục địa Siberia Đây AC nhiệt lực có trung tâm hồ Bai-can Vào mùa đông hồ bj đóng băng với hệ số albedo lớn phản xạ hầu hết NLBX mặt trời đến -> hình thành nên vùng có nhiệt độ thấp với Pmax~ 1070mb KK lạnh từ AC chi phối Kv C.A vào mùa đông + vào mùa đông BBC, tất AC CND phần AC Nam TBD tồn phía Đông Dduong Nam bán cầu thời kì mùa hè: 1 - – – – • • • + AT nóng lục địa chia cắt hệ thống AC CND biển Bề mặt lục địa KV Châu Úc Và Nam Mĩ bị đốt nóng mạnh mẽ hình thành nên áp thấp nóng kv Châu Úc Và nam Mĩ ++ rãnh XĐ lúc diện NBC với vị trí thấp 17S kv Châu úc Biên độ dao động ngày khí áp vùng nhiệt đới lục địa mùa khô lớn có chênh lệch nhận đc NLBX từ mặt trời lớn vào ban ngày phát xạ nhiệt vào ban đêm Khái niệm, cấu trúc hoạt động ITCZ Trả lời: Khái niệm: Dải hội tụ nhiệt đới (intertropical convergence zone) dải tương đối hẹp đặc trưng hội tụ đới tín phong Bắc Nam bán cầu Cấu trúc: Hoạt động: Trong tháng 4, vùng xích đạo tồn ITCZ kép (phụ lục 4), tín phong từ hai bán cầu tiếp cận xâm nhập vào vùng xích đạo, chúng gần cân bằng: tín phong bán cầu Bắc chưa rút lui hẳn tín phong bán cầu Nam chưa vượt lên phía bắc Hình phản ánh tháng chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa hè bán cầu Bắc Sang tháng 5, ITCZ kép thay hệ thống đệm khu vực xích đạo từ Ấn Độ Dương qua nam Biển Đông tới Tây Bắc Thái Bình Dương (phụ lục 5) Tín phong bán cầu Nam vượt xích đạo lên bán cầu Bắc, thay tín phong phía nam áp cao Ả Rập áp cao vịnh Bengal Đới gió tây này, phần thổi qua Ấn Độ Myanmar để hội tụ vào rãnh thấp Nam Á, thổi sang phía đông để đới gió vượt xích đạo nam Biển Đông hội tụ với tín phong bán cầu Bắc từ rìa tây nam áp cao Thái Bình Dương tạo thành ITCZ chạy từ Tây Thái Bình Dương đến nam Biển Đông Sang tháng 6, hoàn lưu khu vực không thay đổi nhiều so với tháng 5, ngoại trừ số điểm đáng ý (phụ lục 6): (1) áp cao Thái Bình Dương có xu hướng dịch chuyển dần lên phía đông bắc với mạnh lên đới gió mùa tây nam làm cho ITCZ phía nam Biển Đông dịch dần lên phía đông bắc, qua phía nam 2 • • • • quần đảo Philippines liên thông với nhánh tây bắc-đông nam rãnh gió mùa (MST) ven biển Trung Bộ Đến tháng 7, áp thấp Nam Á áp thấp phía đông Trung Quốc mạnh đến cực điểm, áp cao Thái Bình Dương tiếp tục dịch chuyển lên phía đông bắc tới vùng biển phía đông Trung Quốc; cho nên, gió mùa tây nam mạnh thêm, thổi qua bán đảo Đông Dương, Biển Đông gặp tín phong bán cầu Bắc vùng biển phía đông Philippines (phụ lục 7) Vì ITCZ không liên thông với nhánh tây bắc-đông nam MST mà bị đẩy lên phía đông bắc, rời khỏi Biển Đông vùng biển Philippines Vào tháng 8, gió mùa tây nam trở nên ổn định, không tiến triển thêm nữa, áp cao Thái Bình Dương tiếp tục dịch chuyển phía đông bắc, trục áp cao lên tới vĩ tuyến 300N (phụ lục 8) Sự dịch lên áp cao tạo điều kiện cho gió mùa tây nam mạnh thổi xa phía đông ITCZ tiếp tục lùi xa phía đông, song vùng biển khơi quần đảo Philippines Sang tháng 9, gió mùa tây nam bắt đầu suy thoái, tranh hoàn lưu thay đổi rõ rệt điều thể rõ nét có liên thông ITCZ phía đông Philippines với hệ thống MST Nam Á Tuy vậy, điều quan trọng xuất tháng mực 1000mb, gió mùa tây nam khống chế khu vực Nam Á Đông Nam Á, hội tụ mạnh vào MST ITCZ phần phía đông lục địa Trung Quốc xuất hoàn lưu xoáy nghịch Hoa Đông (có vị trí trung tâm vào khoảng 370N; 1150E) Xoáy nghịch có ý nghĩa quan trọng cấu hoàn lưu mùa đông, bắt đầu nảy sinh từ lòng gió mùa tây nam bán cầu Bắc Sang tháng 10, KKL từ áp cao Sebiria phía đông, hợp lưu với hoàn lưu áp cao Hoa Đông tín phong từ áp cao Thái Bình Dương, tạo thành đới gió đông bắc mạnh, rộng lớn thổi từ vùng biển phía đông Trung Quốc xuống phía tây nam, qua duyên hải phía đông phần lục địa phía nam Trung Quốc, qua phía bắc quần đảo Philippines, tới Biển Đông bán đảo Đông Dương Trên mực 850mb hoàn lưu đông bắc từ áp cao Hoa Đông hợp lưu với tín phong bán cầu Bắc thổi tới bao trùm Biển Đông bán đảo Đông Dương Tín phong đông bắc mạnh đẩy MST xuống phía nam 3 • – – • • • • – 1) − − − 2) thực trở thành ITCZ qua khoảng vĩ tuyến 10 0N Điều đáng ý hoạt động mạnh mẽ gió đông, đông bắc phía bắc gió mùa tây nam phía nam Biển Đông làm tăng cường độ hội tụ thường tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành xoáy thuận ITCZ khu vực Biển Đông phía đông quần đảo Philippines Đến tháng 11, lớp khí tầng thấp (từ mực 1000 đến 850mb), gió mùa mùa đông kết hợp với tín phong đông bắc xâm nhập xuống phía nam, tiếp tục đẩy ITCZ xuống vùng cận xích đạo Trên mực 850mb, ITCZ bị đẩy xuống vùng lại hình thành ITCZ kép hai phía xích đạo, phản ảnh cân hai đới gió đén từ hai bán cầu kết thúc thời kì hoạt động ITCZ bán cầu Bắc Khái niệm, tiêu chí xác định khu vực gió mùa thành phần gió mùa Nam Á Trả lời: Khái niệm: gió mùa hoàn lưu KQ phạm vi rộng lớn bề mặt TĐ, gió thịnh hành mùa đông mùa hè có xu hướng gần ngược Những tiêu chí xác định khu vực gió mùa: Hướng gió thịnh hành tháng phải lệch góc lớn 1200 Tần suất trung bình hướng gió thịnh hành tháng phải lớn 40% Tốc độ gió tổng hợp trung bình hai tháng phải lớn m/s Sự luân phiên hoàn lưu xoáy thuận với xoáy nghịch xảy tháng tháng hai năm liên tiếp, vùng có kích thước kinh/vĩ độ, phải nhỏ lần Những thành phần gió mùa Nam Á: Áp cao Mascarene : Là áp cao thuộc hệ thống ACCN nằm khu vực Nam ẤĐD có tâm đảo Mascarene (300S, 500E) Có trị số khí áp trung bình tháng tâm vào khoẳng 1024mb Trong thời kì mùa hè BCB, tín phong SE từ áp cao di chuyển vượt xích đạo khu vực Đông Phi tạo thành dòng xiết Đông Phi ( Dòng xiết Somali) Dòng xiết vượt xích đạo Đông Phi : 4 − − − 3) − − − 4) − − − − − − 5) − − Còn gọi dòng xiết tầng thấp Đông Phi Dòng xiết Somali Là dòng chảy vượt qua xích đạo tầng thấp thời kì gió mùa mùa hè Dòng xiết phận gió mùa Bắc Bán Cầu Rãnh gió mùa phía Bắc Ấn Độ : Là rãnh khí áp nóng tầng thấp, phần của rãnh XĐ toàn cầu mùa hè BCB Rãnh gió mùa có cực tiểu khí áp có trị số khoảng 995mb vùng Tây Pakistan, kéo dài từ Tây Bắc Phi đến biển Đông Toàn rãnh bao gồm áp thấp nóng lục địa mùa hè Bắc Phi, Ả rập cao nguyên Tây Tạng Áp cao Tây Tạng + 5) Dòng xiết gió đông nhiệt đới : Áp cao Tây Tạng áp cao tồn tầng đối lưu ( 300mb- 150mb) vùng phía Bắc Ấn Độ , phía hệ thống rãnh gió mùa ( nơi hút gió) bề mặt đất Vùng áp cao hoạt động cao nguyên Tây Tạng từ tháng đến tháng Vào mùa hè từ tháng đến tháng 9, rìa phía Nam áp cao Tây Tạng tồn dòng xiết từ Đông sang Tây gọi Dòng xiết gió Đông nhiệt đới Dòng xiết gió Đông nhiệt đới tổn mực 200 – 100 mb , đới từ 50 – 200 N kéo dài từ 1300E – 200W có vị trí cường độ ổn định vùng Nam Á Bắc Phi Trung tâm dòng xiết nằm độ cao 150mb khoảng vĩ tuyến 100N-150N Tốc độ lớn dòng trung tâm lên tới 50m/s đến 75m/s Nguyên nhân hình thành áp cao Tây Tạng dòng xiết tồn nguồn nhiệt Himalaya-Tây Tạng Mây + 7) Mưa gió mùa: Là thành phần quan trọng gió mùa Ấn Độ Trong thời kì gió mùa hoạt động, khu vực từ bờ biển phía tây vịnh bengal tới bắc vịnh Ả grập tồn mây dày đặc Những hình synop thuận lợi cho việc hình thành bão khu vực Tây bắc Thái Bình Dương Trả lời: 5 − − • • • Khái niệm:XTNĐ nhiễu động quy mô vừa phát sinh vùng biển nhiệt đới, với tốc độ gió vùng gần trung tâm tối thiểu cấp Được đặc trưng đường đẳng áp khép kín, gần tròn Có hoàn lưu kiểu xoáy thuận Hình synop thuận lợi cho việc hình thành bão khu vực TBTBD XTNĐ hình thành từ ITCZ: Từ tháng 5-9, ITCZ kéo dài từ phần phía đông Philippine qua Biển Đông thường nối liền với vùng áp thấp nóng phía tây Trục sống áp cao Thái Bình Dương thường nằm 25300N thần phía bắc ITCZ, từ 1100E trở ra, tầng mực 850mb, gió có hướng từ NE-E (đôi từ E-SE), tốc độ gió đạt từ 5-10m/s Phần phía nam ITCZ gió có hướng từ SW-W, tốc độ đạt từ 3-5m/s Sự tồn gió hai phía rãnh điều kiện động lực thuận lợi cho phát sinh xoáy thuận ban đầu XTNĐ hình thành từ nhiễu động dạng sóng rìa áp cao TBD: Trên khu vực Biển Đông phần tây bắc Thái Bình Dương từ vĩ độ 100-200N dải thấp Dải thấp nối liền với vùng áp thấp nóng phần tây nam lục địa Trung Quốc Áp cao Thái Bình Dương dịch chuyển sang phía tây, đạt mức độ phát triển nhất, bắt đầu suy yếu lùi phía đông Trục sống áp cao khoảng 30-320N Từ rìa phía tây nam sống áp cao Thái Bình Dương, nhiễu động sóng đông hình thành có trục rãnh khoảng 1200E, thường nằm đảo Đài Loan Phía trước rãnh bờ lục địa phía nam Trung Quốc có gió đông bắc, phía sau rãnh gió đông nam, phía nam trục dải thấp có gió tây nam Từ phần phía trước sóng đông áp thấp hình thành biển phát triển thành XTNĐ XTNĐ hình thành từ nhiễu động nhiệt đới XTNĐ di chuyển từ TBTBD đến phía bắc: XTNĐ phần tây bắc Thái Bình Dương di chuyển lên phía bắc đến phía nam Nhật Bản Dải thấp nhiệt đới nối liền XTNĐ tây Thái Bình Dương qua bắc Philippine Biển Đông nối liền với vùng thấp nóng tây nam Trung Quốc Trên dải thấp vùng Biển Đông hình thành áp thấp nhỏ đóng kín Đôi có trường hợp rãnh thấp từ lục địa di chuyển từ bờ Đông Á nam Nhật Bản Trục rãnh có dạng kinh hướng Áp cao Thái Bình Dương xa kinh tuyến1300E Đặc biệt tầng thấp 850mb, phía nam Trung Quốc ta phân tích áp cao nhỏ di 6 • • – – • • • • chuyển xuống phía dông nam vùng nhiễu động Biển Đông phát triển lên thành XTNĐ XTNĐ hình thành từ áp cao: Ba áp cao hình thành ba vùng: Philippine, Đông Dương nam Trung Quốc Nếu vùng Biển Đông tồn áp thấp tương tác động học áp cao, áp thấp Biển Đông phát triển thành XTNĐ Ở mặt đất phía đông quần đảo Philippine sống áp cao Thái Bình Dương khống chế, trục sống từ 300N hạ dần xuống phía nam đến 200N Cùng lúc lãnh thổ Đông Dương phần nam Trung Quốc tồn áp cao Hình gặp XTNĐ hình thành biển Đông có tác động không khí lạnh: Áp cao lạnh kèm theo front lạnh từ nam lục địa Trung Quốc di chuyển xuống Miền Bắc Việt Nam Ở mặt đất, front lạnh xuống đến 220N yếu tan đi, KKL chưa xâm nhập sâu vào vùng nhiệt đới Rãnh thấp từ lục địa Trung Quốc di chuyển phía đông đến bờ Đông Á Nhật Bản trì cường độ sâu thêm Trục áp cao TBD nằm theo vĩ hướng khoảng 250N phạm vi ảnh hưởng đến 1300E Định nghĩa, tiêu xác định gió mùa, trình bày nhân tố hình thành giómùa Trả lời: Định nghĩa: gió mùa hoàn lưu KQ phạm vi rộng lớn bề mặt TĐ, gió thịnh hành mùa đông mùa hè có xu hướng gần ngược Chỉ tiêu xác định gió mùa: Hướng gió thịnh hành tháng phải lệch góc lớn 1200 Tần suất trung bình hướng gió thịnh hành tháng phải lớn 40% Tốc độ gió tổng hợp trung bình hai tháng phải lớn m/s Sự luân phiên hoàn lưu xoáy thuận với xoáy nghịch xảy tháng tháng hai năm liên tiếp, vùng có kích thước kinh/vĩ độ, phải nhỏ lần 7 – • • • a Các nhân tố hình thành gió mùa: Sự đốt nóng khác theo mùa: Do hoạt động biểu kiến mặt trời, đồng thời chế độ nhiệt khác lục địa đại dương nên có biến đổi khí áp theo mùa lớn Sự biến đổi làm cho gradient khí áp đổi hướng theo mùa dẫn đến có đổi hướng gió thịnh hành theo mùa Những trình ẩm: Trong mùa hè không khí nóng ẩm nước bốc lên từ bề mặt đất nóng, nước vào khí ngưng kết giải phóng lượng làm cho không khí nóng lên Sự đốt nóng mạnh mẽ lục địa làm tăng khác biệt khí áp lục địa đại dương nước có khí Những trình ẩm làm tăng cường gió mùa Sự quay trái đất: Do trái đất tự quay tạo nên lực Coriolis nên dòng khí gió mùa có quĩ đạo cong Vì vậy, không khí từ khu vực áp cao có xu xoáy hình trôn ốc vào khu vực áp thấp Sự khác biệt hướng lực Coriolis hai bán cầu làm cho gió đổi hướng vượt qua xích đạo Trình bày đặc điểm thời tiết dông Trả lời: Sự phóng điện dông Sự phóng điện dông có quan hệ chặt chẽ với trạng thái đối lưu Điện trường đạt tới hàng trăm kv/m mây dông, thời gian nhiễm điện kéo dài khoảng 10 phút, phóng điện mây dông đạt cực đại phát triển thẳng đứng mây cực đại Sau có phóng điện mây từ 5-35 phút có phóng điện mây mặt đất, phóng điện đạt cực đại dông suy yếu phóng điện mây giảm Mưa gió có tương quan lớn với cường độ phóng điện dông Vì vậy, tượng phóng điện dấu hiệu quan trọng để sớm xác định cảnh báo tình trạng nguy hiểm dông b Trường mưa Đặc trưng mưa dông tuân theo xếp tháp mây dông, đồng thời phản ánh giai đoạn phát triển chúng Thực tế, 8 tồn tháp mây dông đơn lẻ Thông thường, dông tồn bao gồm nhóm từ ba tháp mây dông trở lên Mỗi tháp mây dông biểu thị đặc trưng mưa Ban đầu, mưa từ tháp mây dông trưởng thành giới hạn phạm vi 35 km2 Sau đó, tháp mây dông phát triển vùng mưa mở rộng với mở rộng theo phương ngang vùng có dòng giáng, vùng có quan hệ mật thiết với vùng mưa Nhưng mặt đất, không khí lạnh dòng giáng mở rộng xuống đến mặt đất, mưa rơi trực tiếp xuống mặt đất Như vậy, vùng mở rộng không khí lạnh mưa vùng có không khí lạnh lớn vùng mưa Trong giai đoạn tan rã tháp mây dông, vùng mưa thu nhỏ lại vùng không khí lạnh tiếp tục mở rộng phía Vùng có lượng mưa lớn vùng trung tâm tháp mây dông thời gian mưa đạt cường độ lớn khoảng từ 2-3 phút sau bắt đầu mưa thường trì nặng hạt vòng từ 5-15 phút sau mưa giảm dần Tuy nhiên, thời gian trì mưa dông không đồng nhất, thường từ vài phút vài giờ, phụ thuộc vào cường độ tháp mây dông đơn lẻ, vào số lượng tập hợp tháp mây dông trữ lượng nước chứa mây Vì vậy, trường mưa dông thường không liên tục phân bố lượng mưa không đồng đều; có tâm mưa với lượng mưa vượt trội hẳn so với khu vực xung quanh c Trường gió bề mặt Vào đầu giai đoạn phát triển dông, mặt đất có dòng không khí vào hình thành vùng hội tụ ngang yếu Trong đó, cao, dòng thăng tiếp tục phát triển Ngoài thay đổi trường tĩnh điện đặc trưng tín hiệu mặt đất báo trước khả xuất dông Khi mây dông phát triển đến giai đoạn có dòng giáng mạnh (giai đoạn phát triển hoàn chỉnh) gió mặt đất lại có đặc trưng hoàn toàn khác: gió mạnh giật chúng thổi từ vùng dòng giáng Đây tượng tố dông Không khí lạnh từ mây dông giáng xuống mặt đất thổi ngoài, đẩy không khí nóng xung quanh xa trượt lên Một vùng bất liên tục mỏng trường gió trường nhiệt thiết lập front lạnh nhỏ 9 (hình 5.9) Vùng bất liên tục di chuyển phía với không khí lạnh dòng giáng mở rộng Trong dông di chuyển chậm dòng gần có phương bán kính Nhưng hầu hết trường hợp, dông di chuyển nhanh nên dòng thường không đối xứng Tốc độ gió phía trước, theo hướng chuyển động dông, có giá trị lớn so với phía khác, đồng thời tượng tố thường xuất phía trước dông Vùng bất liên tục, xác định giới hạn không khí lạnh ra, đặc trưng quan trọng tượng thời tiết gắn liền với di chuyển qua dông Khi có dông phát triển đến giai đoạn trưởng thành di chuyển qua trạm trước tiên xuất gió giật với tốc độ gió tăng mạnh đồng thời với nhiệt độ giảm sau có mưa rào trút xuống d Trường nhiệt độ không khí bề mặt Đợt gió giật giảm nhiệt độ đột ngột ghi giản đồ máy kí hai đặc trưng quan trắc đồng thời mặt đất dông tới gần Vùng có nhiệt độ giảm thường lớn nhiều so với vùng có mưa Vùng có nhiệt độ giảm mạnh vùng trung tâm mưa vùng trung tâm dòng giáng Nhiệt độ đạt giá trị cực tiểu sau khoảng 15-20 phút kể từ nhiệt độ bắt đầu giảm Vùng có nhiệt độ giảm tiếp tục lan xa tới 25-35 km phía trước đám mây dông Mức độ giảm nhiệt độ xác định cách rõ ràng phía trung tâm Gradient nhiệt độ theo phương ngang lớn tạo thành sau dòng giáng vừa tới mặt đất với cực đại lên đến hàng chục độ km Khi không khí lạnh mở rộng phạm vi phía giá trị gradient nhiệt độ giảm dần; lúc này, vùng có nhiệt độ cực tiểu trì chỗ dòng giáng lạnh xuống tới mặt đất ban đầu lại có tháp mây dông trưởng thành với dòng giáng tâm mưa phát triển xuất vùng khác nêm không khí lạnh e Trường khí áp bề mặt Ngay từ thời kỳ đầu giai đoạn mây tích, người ta quan trắc giảm áp bề mặt Sự giảm khí áp quan sát thấy 10 10 giản đồ khí áp kí Thông thường, giảm khí áp trì khoảng 30 phút với mức độ giảm áp không vượt 1mb Sự giảm áp tầng thấp xuất ảnh hưởng tổng hợp không khí chuyển động thẳng đứng có gia tốc, dãn nở cột không khí trình giải phóng tiềm nhiệt ngưng kết đặc biệt hội tụ không khí tầng thấp không đủ bù cho phân kỳ cao Trong giai đoạn phát triển hoàn chỉnh tháp mây dông, tượng không khí lạnh giáng xuống tới mặt đất bên đám mây dông lan toả xung quanh, nói trên, làm cho khí áp bề mặt tăng lên đột ngột dấu hiệu đặc trưng giai đoạn Dấu hiệu đặc trưng ghi nhận trên giản đồ khí áp ký “móc dông” “Móc dông” phân thành hai dạng “vòm khí áp” (hình 5.10a) “mũi khí áp” tuỳ thuộc vào tốc độ tăng áp Trường hợp có “mũi khí áp”, mức độ tăng áp lên tới mb g Trường độ ẩm không khí bề mặt Hiện tượng thường ghi nhận đường ẩm kí từ mạng lưới trạm quan trắc bề mặt có dông qua trạm giảm nhanh độ ẩm tương đối lúc mưa mạnh, sau độ ẩm tương đối tăng lên nhanh chóng gần đạt đến trạng thái bão hoà Trong nhiều trường hợp, độ ẩm lại hạ xuống tới khoảng từ 60-70% cách đột ngột lúc mưa mạnh lại tăng trở lại đến gần trạng thái bão hoà Dao động độ ẩm tương đối (được gọi “phễu độ ẩm tương đối” hình 5.11) có quan hệ chặt chẽ với vùng mưa tất nhiên, xuất vùng phân kỳ gió mặt đất, vùng có dòng giáng thổi ngoài, mức độ thể thường rõ ràng Nhiệt độ giảm, vừa giảm đến giá trị nhỏ (như trên) lại tăng lên khoảng 10C kèm theo xuất phễu độ ẩm tương đối Sự dao động độ ẩm tương đối quan trắc cho thấy, dòng giáng không đủ khả để trì trạng thái bão hoà xuống có lượng nước mưa lớn Điều giải thích sau: Thứ nước không khí ngưng kết giọt nước mưa lạnh cách dễ dàng; thứ hai có chậm pha trình bốc từ giọt nước mưa 11 11 cung cấp đủ nước để độ ẩm tăng lên không khí xuống mực thấp - - - • Theo em tháng chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa hè, nước ta chịu ảnh hưởng hệ thống thời tiết nào? Nêu đặc điểm hệ thống thời tiết Trả lời: Thời gian (t4) áp thấp Nam bắt đầu hoạt động Kv Nam Á vơi trung tâm lãnh thổ Ấn Độ + Áp thấp nóng phía Tây dần mạnh lên cường độ phạm vi gây nắng nóng cho tỉnh Miền Trung + + Các tỉnh phía Tây Bắc chịu ảnh hưởng mạnh sớm Hiệu ứng phơn lúc tồn áp thấp nóng( kp AT NA), nhiên áp tấp k tồn đc lâu, kk lạnh AT bị nén lại gây nóng Bắt đầu từ khoảng tháng nhiệt độ khu vực tăng cao Hệ thống Áp cao cận nhiệt đới chủ yếu ảnh hưởng đến tỉnh Nam Bộ gây nắng nóng Khoảng t3,t4 với chuyển động biểu kiến mặt trời ITCZ dịch chuyển lên BBC lên phía Nam nước ta gây mưa cho kv tồn nhiễu động ITCZ, kết hợp với Tín Phong gió ĐB Bắt đầu từ tháng 3, áp cao lạnh lục địa Siberia suy yếu cách rõ rệt lệch Đông so với thời kì đông, lúc nửa Trung tâm áp cao nằm đại dương, nửa nằm lục địa, thời gian sau AC lệch hẳn biển Do lệch Đông nên dòng kk lạnh qua biển bị biến tín mạnh trở nên giàu ẩm -> gây ht nồm ẩm, mưa phùn Ở miền Bắc áp cao lạnh lục địa Siberia hoạt động mạnh trở lại, kk lạnh tràn nước ta, phía trước kk nóng ẩm, bất ổn định  gây mưa, mưa to dông, cho tỉnh Bắc Bộ bắc Trung Bộ Hoặc rãnh gió Tây cao phát triển xuống thấp gây mưa đá ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THỜI TIẾT: 12 12 - - - - - Áp thấp Nam Á: áp thấp bán vĩnh cửu Vào mùa hè, không khí nóng xung quanh nhiều, dãn nở bốc lên cao, gây nên giảm áp tầng thấp vùng hình thành vùng áp thấp nóng rộng lớn, có trung tâm Afganistan, gọi áp thấp Nam Á Áp cao cận nhiệt đới ( ACCND TB Thái Bình Dương) trung tâm khí áp quan trọng ảnh hưởng đến thời tiết nước ta + Vào Từ tháng 2- tháng áp cao lấn sang phía tây ,thời gian đầu lưỡi áp cao di chuyển sang hội tụ với gió mùaTây Nam gây mưa rào dông, thời kì khống chế áp cao TBD gây thời tiết nắng nóng kéo dài không mưa cho khu vực Phía Nam, áp cao suy yếu dịch chuyển phía đông, gió mùa tây nam hoạt đông trở lại, tạo lên khu vực hội tụ gió từ áp cao TBD gió mùa tây nam,tạolên mưa ràovà dông khu vực ITCZ : vùng nhiệt đới, nửa tầng đối lưu tồn dải tương đối hẹp có hội tụ tín phong bán cầu hay tín phong bán cầu vơí bán cầu sau vượt xích đạo đổi hướng tín phong bán cầu với đới gió tâ xíc đạo mở rộng Tạo nên hội tụ khối lượng theo phương ngang thăng lên, đối lưu phát triển tạo thành đới mây dày đặc có hướng Đông – Tây đay dải thời tiết xấu Trên ITCZ tồn nhiễu động nơi phát sinh Bão ( 80% bão TBD có liên quan đến ITCZ) Theo em tháng chuyển tiếp từ mùa hè sang mùa đông, nước ta chịu ảnh hưởng hệ thống thời tiết nào? Nêu đặc điểm hệ thống thời tiết Trả lời: Các trung tâm ảnh hưởng: Sang tháng áp thấp Nam suy yếu, lúc lục địa châu Á bắt đầu lạnh đi, khí áp tăng lên, rãnh gió mùa dịch chuyển phía xích đạo Sự chuyển rãnh xuống phía nam + mạnh lên gió mùa Đôg Bắc tầng thấp, không khí lạnh xâm nhập xuống hầu khắp TQ, bán đảo Đông Dương ảnh hưởng đến nước ta Đặc trưng thời tiết: + Xoáy nghịch Siberia tiếp tục mạnh lên trở nên vĩnh cửu vào mùa Đông, đợt không khí lạnh từ áp cao xâm nhập xuống phía nam lãnh thổ nước ta , chí Thái lan 13 13 + Trên cao đới gió Tây Cận nhiệt đới phát triển xuống đến vĩ độ thấp, tạo lớp nghịch nhiệt cao, hạn chế phát triển trình đối lưu • ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG THỜI TIẾT: - ACCND TBD: Đây trung tâm khí áp quan trọng ảnh hưởng đến thời tiết VN + Trong tháng - lưỡi áp cao bao trùm khu vực Phía bắc Trung Bộ thời điểm đầu gây mưa ,dông Sau áp cao bao trùm toàn khu vực ,cho thời tiết tốt , nắng nhẹ , sau lưỡi dịch chuyển gây mưa ,dông nhỏ khu vực Đây dòng dẫn đường cho bão đổ vào nước ta + Trong tháng từ mùa Hè sang mùa Đông, áp cao TBD di chuyển dịch xuống phía Nam thu hẹp lại phía Đông để nhường chỗ cho AC lạnh lục địa - AC lạnh lục địa Siberia: + Là áp cao lạnh lục địa có tâm Hồ Bai – Can Là áp cao nhiệt lực bán vĩnh cửu, Áp cao chủ yếu di chuyển lệch tây cường độ giảm rõ rệt, đến tháng áp cao lại tiếp tục mạnh lên dịch chuyển phía đông ITCZ: lúc diện KV Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Gây mưa lớn đồng thời dòng dẫn Bão vào kv  Thời kì chuyển tiếp thời kì thời tiết có nhiều biến động hệ thống thời tiết luân phiên chi phối diễn biến phức tạp Thời kì chuyển tiếp từ mùa Đông sang mùa hè, thời tiết diễn biến phức tạp, ổn định có nhiều tượng thời tiết nguy hiểm so với mùa chuyển tiếp từ Hè sang Đông Theo em tháng mùa hè, nước ta chịu ảnh hưởng hệ thống thời tiết nào? Nêu đặc điểm hệ thống thời tiết Trả lời: - Áp thấp Nam Á hình thành phát triển mạnh vê phạm vi cường độ hoạt động + AT ảnh hưởng đến nước ta hình thời tiết rìa phía Nam áp thấp nóng phía Tây Kết hợp với đk địa hình cho hiệu ứng phơn gây khô, nắng nóng cho Tỉnh miền Trung ( từ Huế trở ra, đặc biệt tỉnh phía Tây Nghệ An, Tây Hà Tĩnh ) 14 14 - - - - + AT Nam Á gây cho KV Tây Nguyên tượng mưa rào dông vào chiều tối Đặc biệt sườn đón gió ITCZ : + Theo Hđ biểu kiến Mặt Trời vào tháng 7, ITCZ xuất MB Bắc Trung Bộ Đồng thời Bão đổ Bộ vào Tỉnh MB tháng + tháng 7,8 ITCZ cho miền Bắc thời tiết mưa ngâu Do ITCZ tồn đám mây tích Sc,Cu,Cb loại mưa kéo dài mưa k lớn ITCZ lúc đơn giản hội tụ gió mùa TN ( tín phong BCN vượt XĐ) tín phong BBC có nguồn gôc lục địa khô + Thời kì đầu mùa hè, ITCZ xuất phía Nam nước ta, với XT ITCZ kéo ITCZ di chuyển lên phía bắc Sự hội tụ Tín Phong gió mùa TN nóng ẩm bất ổn định gây mưa cho Nam Bộ mưa quý mà Nam Bộ trải qua thời kì khô nóng kéo dài Với mưa lớn gây Lũ ( lũ tiểu mãn) MST hình thành Sự hội tụ gió mùa Tây Nam giàu ẩm vào rãnh AT Nam Á Chủ yếu gây mưa rào dông cho KV từ Bắc Bộ tới Trung Trung Bộ, tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng AC Masscaren trung tâm tác động đến đường bão vào mùa hè, gió mùa TN đẩy bão Dc lên phía Bắc đổ vào kv Bắc Bộ Vào mùa hè phía Tây TN bão mạnh có sựu hội tụ hoàn lưu bão với gió TN Theo em tháng mùa đông, nước ta chịu ảnh hưởng hệ thống thời tiết nào? Nêu đặc điểm hệ thống thời tiết Trả lời: Vào mùa Đông nước ta chịu ảnh hưởng hệ thống thời tiết: Áp cao lạnh lục địa Siberia có trung tâm KV hồ Bai – can ( Vùng viễn Đông nước Nga) phát triển mạnh Từ Rìa phía Nam AC, kk lạnh lấn sâu xuống phía Nam, bao trùm KV TQ ảnh hưởng đến nước ta Áp cao ảnh hưởng đến nước ta tháng mùa đông ( T9 – T4, đb T11 – T1) + Đầu mùa: Tâm AC nằm Phía Tây, trục lưỡi AC nằm lục địa TQ, KK lạnh dc xuống nước ta theo đường lục địa biến 15 15 tính nhiệt ẩm ít, không khí lạnh khô -> thời tiết khô hanh cho kV Bắc Bộ Tại Siberia nhiệt độ thấp (-30 độ), nhiên Dc xuống nước ta, kk lạnh bị suy yếu dần phía Nam lục địa TQ có dãy núi gần vĩ hướng, xảy hiệu ứng phơn nên nhiệt độ đc tăng thêm + KV Nam Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng KK lạnh gió mùa ĐB từ hoàn lưu xoáy nghịch thổi đến KV + AC Siberia ảnh hưởng đến nước ta hình thời tiết KK lạnh Tăng cường Gió mùa ĐB gây mưa diện rộng đặc biệt tỉnh thuộc KV Đông Bắc Bộ ven biển Trung Bộ gây nên giảm nhiệt độ, rét đậm rét hại cho tỉnh miền Bắc, nhiều nơi vùng núi phía Bắc xuất băng giá, sương muối  Nhìn chung AC Siberia cho nước ta mùa đông lạnh, mưa - AC Siberia AC nhiệt lực bán vĩnh cửu AC có xu hướng di chuyển từ Tây – Đông cuối mùa Đông AC lệch sang phía Đông Trong nhiều trường hợp front Tĩnh Hoa Nam xuất áp thấp phát triển xuống MB VN cho thời tiết nắng nóng dị thường Bắc Bộ - Front lạnh gây nhiễu động mạnh gây mưa cho KV ven biển Trung Nam trung bộ, đợt mưa lớn kéo dài gây lụt cho Kv vào tháng 11,12 - Khi Rãnh gió Tây cao dịch chuyển xuống kết hợp với front lạnh gây mưa đá - Khu vực Nam Bộ lúc bị chi phối mạnh tín phong từ AC CND TBD thời tiết khô, nóng - Khoảng tháng 11, ITCZ diện Trung trung Bộ Nam Bộ gây mưa 16 16 ... khí áp vùng nhiệt đới lục địa mùa khô lớn có chênh lệch nhận đc NLBX từ mặt trời lớn vào ban ngày phát xạ nhiệt vào ban đêm Khái niệm, cấu trúc hoạt động ITCZ Trả lời: Khái niệm: Dải hội tụ nhiệt. .. cao Tây Tạng tồn dòng xiết từ Đông sang Tây gọi Dòng xiết gió Đông nhiệt đới Dòng xiết gió Đông nhiệt đới tổn mực 200 – 100 mb , đới từ 50 – 200 N kéo dài từ 1300E – 200W có vị trí cường độ ổn định... không khí lạnh e Trường khí áp bề mặt Ngay từ thời kỳ đầu giai đoạn mây tích, người ta quan trắc giảm áp bề mặt Sự giảm khí áp quan sát thấy 10 10 giản đồ khí áp kí Thông thường, giảm khí áp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI, ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI, ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG NHIỆT ĐỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay