Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 2015 xã Thụy Việt huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình

84 20 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 08:04

ĐẶT VẤN ĐỀI. Đặt vấn đềĐất đai là nguồn vốn, nguồn nội lực to lớn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 512001 QH10 ngày 25122001 của Quốc hội quy định Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. Trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoáhiện đại hoá, nhu cầu về đất cho các ngành, lĩnh vực sản xuất ngày càng gia tăng và đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, gây áp lực lớn lên nguồn tài nguyên đất. Chính vì vậy, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là một vấn đề hết sức cần thiết và giữ một vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài, nó giúp cho các cấp, các ngành sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tránh được sự chồng chéo gây lãng phí, huỷ hoại môi trường đất, tránh được sự phá vỡ môi trường sinh thái hoặc kìm hãm quá trình phát triển kinh tế của địa phương.Quy hoạch sử dụng đất có vai trò và có chức năng rất quan trọng. Nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất đạt hiệu quả cao. Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lại nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các khu dân cư và các công trình văn hóa phúc lợi một cách hợp lý hơnViệc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn lãnh thổ; là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…vv, và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, ngăn chặn các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Xã Thụy Việt là nằm cách trung tâm huyện khoảng 8 km về phía Tây Bắc, có vị trí địa lý cụ thể như sau:Phía Bắc giáp với Thành phố Hải Phòng;Phía Đông giáp với xã Thụy Văn;Phía Nam giáp với xã Thụy Dương;Phía Tây giáp với xã Thụy Hưng;Thành phố Thái Bình có tổng diện tích tự nhiên là 708,20 ha, số hộ trong xã là 3.363 hộ với 10.974 khẩu người (năm 2015). Trong những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới của tỉnh, huyện, cán bộ và nhân dân xã Thụy Việt với sự cố gắng của mình đã tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, phát triển kinh tế và tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đã và đang xảy ra những bất cập lớn về sử dụng và quản lý đất đai, sẽ nảy sinh những mâu thuẫn và không đồng bộ về sử dụng đất giữa các ngành, giữa các đối tượng sử dụng đất, kìm hãm sản xuất, phá vỡ cảnh quan môi trường.Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công văn số 2778BTNMTTCQLĐĐ ngày 04 tháng 8 năm 2009 về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015). Kế hoạch số 26KHUBND của UBND tỉnh Thái Bình ngày 02102009 về việctriển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015). Căn cứ kế hoạch số 16KHUBND ngày 08062011 của UBND huyện Vũ Th¬ư về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (20112015) của các xã trong huyện; Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013. UBND xã Minh Lãng tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 2015 xã Thụy Việt huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình”. Phạm vi, quy mô của dự án: Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Thụy Việt với tổng diện tích tự nhiên 491,34 ha. Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Thụy Việt. Cơ quan thực hiện: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường Việt Hòa. ĐẶT VẤN ĐỀ I Đặt vấn đề Đất đai nguồn vốn, nguồn nội lực to lớn có ý nghĩa quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001 - QH10 ngày 25/12/2001 Quốc hội quy định "Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu quả" Trong thời kỳ đổi mới, với chuyển biến mạnh mẽ kinh tế theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá, nhu cầu đất cho ngành, lĩnh vực sản xuất ngày gia tăng đặt nhiều vấn đề phức tạp, gây áp lực lớn lên nguồn tài nguyên đất Chính vậy, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vấn đề cần thiết giữ vai trò đặc biệt quan trọng không trước mắt mà lâu dài, giúp cho cấp, ngành xếp, bố trí sử dụng hợp lý, có hiệu nguồn tài nguyên đất đai, tránh chồng chéo gây lãng phí, huỷ hoại môi trường đất, tránh phá vỡ môi trường sinh thái kìm hãm trình phát triển kinh tế địa phương Quy hoạch sử dụng đất có vai trò có chức quan trọng Nó tạo điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất đạt hiệu cao Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ bố trí, xếp lại sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công trình xây dựng bản, khu dân cư công trình văn hóa phúc lợi cách hợp lý Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết địa bàn lãnh thổ; sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước đất đai, làm cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… vv, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất biện pháp hữu hiệu Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, hiệu quả, ngăn chặn tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất, phá vỡ cân môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội Xã Thụy Việt nằm cách trung tâm huyện khoảng km phía Tây Bắc, có vị trí địa lý cụ thể sau: - Phía Phía Phía Phía Bắc giáp với Thành phố Hải Phòng; Đông giáp với xã Thụy Văn; Nam giáp với xã Thụy Dương; Tây giáp với xã Thụy Hưng; Thành phố Thái Bình có tổng diện tích tự nhiên 708,20 ha, số hộ xã 3.363 hộ với 10.974 người (năm 2015) Trong năm qua, với công đổi tỉnh, huyện, cán nhân dân xã Thụy Việt với cố gắng tạo chuyển biến tích cực kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tăng cường sở hạ tầng phục vụ đời sống sản xuất Tuy nhiên trình phát triển xảy bất cập lớn sử dụng quản lý đất đai, nảy sinh mâu thuẫn không đồng sử dụng đất ngành, đối tượng sử dụng đất, kìm hãm sản xuất, phá vỡ cảnh quan môi trường Thực Luật Đất đai năm 2013, công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng năm 2009 việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) Kế hoạch số 26/KH-UBND UBND tỉnh Thái Bình ngày 02/10/2009 việctriển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) Căn kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/06/2011 UBND huyện Vũ Thư việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xã huyện; Thực đạo, hướng dẫn chuyên môn Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vũ Thư nhằm thực tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai theo quy định Luật Đất đai 2013 UBND xã Minh Lãng tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 - 2015 xã Thụy Việt- huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình” - Phạm vi, quy mô dự án: Dự án thực địa bàn xã Thụy Việt với tổng diện tích tự nhiên 491,34 - Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Thụy Việt - Cơ quan thực hiện: Công ty Cổ phần Tài nguyên Môi trường Việt Hòa II Cơ sở lý luận 2.1 Các khái niệm đất đai Theo điều luật đất đai năm 2013: - Quy hoạch sử dụng đấtlà việc phân bổ khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,quốc phong an nin, bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu sơ sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành,lĩnh vực vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành khoảng thời gian xác định - Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiên kỳ quy hoạch sử dụng đất - Bản đồ địa đồ thể đất yếu tố đia lý có lien quan,lập theo đơn vị hành cấp xã,phường,thị trấn,được quan nhà nước có thẩm quyền xác định - Bản đồ trạng sử dụng đất đồ thể phân bổ loại đất thời điểm xác định,được lập theo đơn vị hành - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ lập thời điểm đầu kì quy hoạch,thể phân bổ loại đất thời điểm cuối kì quy hoach 2.2 Căn pháp lý * Căn pháp lý chung * Căn pháp lý riêng - Căn Luật đất đai 2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều, khoản Luật Đất đai - Thông tư 29/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày02/06/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất - Quyết định số 147/QĐ-UBND việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vũ Thư - Nghị số 39/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Thái Bình - Nghị số 01/2012/NQ-HĐND tỉnh việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thái Bình - Bố cục báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) xã Minh Lãng- huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình "bao gồm phần sau: + Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội + Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai + Phần III: Đánh giá tiềm đất đai + Phần IV: Phương án quy hoạch sử dụng đất * Tài liệu tham khảo c Cơ sở thực tiễn Kết luận Kiến nghị III Mục đích, yêu cầu dự án 3.1 Mục tiêu dự án - Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2016) xã Thụy Việt đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng xã, huyện sở tuân thủ quy định pháp luật Tạo công cụ hữu hiệu giúp cấp quyền tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai - Đánh giá toàn diện trạng sử dụng đất biến động đất đai kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liền kề trước Rà soát thực kết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước Xác định tiêu chưa thực phần diện tích bổ sung sử dụng cho mục đích khác nhau; kết phân tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; tiêu khả thực kỳ kế hoạch cuối, tiêu phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2020 - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) xã Thụy Việt đánh giá tổng quát nguồn tài nguyên đất đai có Xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả, bền vững làm sở cho việc chuyển đổi sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu phục vụ tốt cho việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội xã theo tiêu chí nông thôn 3.2 Yêu cầu dự án - Quy hoạch phải xây dựng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu triển kinh tế - xã hội, trình đô thị hóa, công nghiệp hóa địa bàn huyện Thái THụy tỉnh Thái Bình, sở phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015), phù hợp với Nghị Đại hội Đảng Bộ, Nghị Hội đồng nhân dân Nghị BCH Đảng bộ, Nghị UBND xã Thụy Việt - Quy hoạch sử dụng đất xã Thụy Việtlàm sở cho việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, thủy lợi quy hoạch khác địa bàn xã Nội dung dự án cần phải thể rõ: + Xác định rõ diện tích loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sở tiêu sử dụng đất huyện phân bổ; + Xác định diện tích phải thu hồi để thực công trình, dự án; + Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, … từ có giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, bền vững Nhiệm vụ dự án - Điều tra, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội xã Thụy Việt - Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất xã liên quan tới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá trạng sử dụng đất biến động sử dụng đất xã giai đoạn 10 năm trước - Đánh giá tiềm đất đai phù hợp trạng sử dụng đất so với tiềm đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ xã, huyện - Đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước giai đoạn 2006 – 2010 - Xác định mục tiêu, phương hướng sử dụng đất kỳ quy hoạch - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất - Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu - Xác định biện pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường Xác định giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Sản phẩm dự án - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thụy Việt (trong có bảng biểu ) - Bản đồ trạng sử dụng đất xã Thụy Việtnăm 2010 tỷ lệ 1/5.000 (in mầu) - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất xã Thụy Việt đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 (in mầu) PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Xã Thụy Việt nằm cách trung tâm huyện khoảng km phía Tây Bắc, có vị trí địa lý cụ thể sau: - Phía Phía Phía Phía Bắc giáp với Thành phố Hải Phòng; Đông giáp với xã Thụy Văn; Nam giáp với xã Thụy Dương; Tây giáp với xã Thụy Hưng; Trên địa bàn xã có sông Hóa chảy qua nguồn tưới tiêu cho sản xuẩt sinh hoạt nhân dân I.1.2 Địa hình, địa mạo Nằm vùng đồng châu thổ sông Hồng, xã Thụy Việt có địa hình tương đối phẳng với độ dốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 2015 xã Thụy Việt huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 2015 xã Thụy Việt huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2011 2015 xã Thụy Việt huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay