Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 2015, thực trạng và giải pháp

32 61 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:40

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, thực trạng giải pháp Sinh viên: Lớp: Đoàn thực tập: Niên khóa: Địa điểm thực tập: Thời gian thực tập: Giảng viên hướng dẫn: Hà Thị Thủy KH13HCH3 37 2012 - 2016 UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An Từ ngày 28 tháng đến ngày 20 tháng năm 2016 Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt KT-VH-XH UBND CHXHCNVN Cụm từ đầy đủ Kinh tế - văn hóa – xã hội Ủy ban nhân dân Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Nội dung bảng Trang Xử lý đơn thư Kết xử lý đơn Kết giải đơn 10 11 LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016, em hoàn thành đợt thực tập cuối khóa Thanh tra huyện Quỳ Châu Quá trình thực tập giúp em hiểu sâu kiến thức mà thân trang bị trình đào tạo, đồng thời có hội vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện kỹ công việc, rút học kinh nghiệm bổ ích cho thân hoàn thiện kiến thức chuyên ngành Để có kết đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, công chức Thanh tra huyện Quỳ Châu đặc biệt Chánh tra huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Chỉnh; tra viên, đồng chí Tăng Văn Sơn đồng chí phòng Thanh tra huyện người trực tiếp hướng dẫn công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp xúc với thực tế tháng vừa qua Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Doãn Minh Thắng – Trưởng đoàn thực tập số 37, thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó đoàn thực tập số 37, cô Nguyễn Hồng Vân - Giáo viên hướng dẫn, theo dõi đồng hành em địa phương thực tập Trên nội dung báo cáo “Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015, thực trạng giải pháp” Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đoàn thực tập số 37 Cùng cô cán Thanh tra huyện Quỳ Châu, tận tình hướng dẫn, giúp em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên LỜI MỞ ĐẦU Thực công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, năm qua đất nước ta thu nhiều thành tựu quan trọng tất lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cùng với việc phát triển kinh tế giải vấn đề xúc, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trọng tâm cải cách hành Trong năm qua hoạt động Thanh tra góp phần không nhỏ việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan tổ chức, thông qua nâng cao hiệu quản lý Nhà nước công tác Thanh tra Đặc biệt công tác giải khiếu nại, tố cáo Khiếu nại, tố cáo quyền công dân ghi nhận Hiến pháp năm 2013 nhiều văn pháp luật Khiếu nại, tố cáo hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ quyền lợi Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức công dân Chính mà từ trước đến Đảng Nhà nước ta coi trọng công tác khiếu nại, tố cáo tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực đầy đủ quyền khiếu nại, tố cáo tham gia giám sát hoạt động quan Nhà nước Luật khiếu nại, tố cáo đời tạo điều kiện cho công dân thực quyền khiếu nại, tố cáo, phát huy quyền dân chủ Các cấp ngành nhận thức đầy đủ trách nhiệm công tác giải khiếu nại, tố cáo Sau Luật khiếu nại, tố cáo đời Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều văn đạo việc thực luật để xem xét, giải khiếu nại, tố cáo công dân Trên sở huyện Quỳ Châu bước đổi công tác giải khiếu nại tố cáo Giúp công tác giải khiếu nại, tố cáo đạt hiệu Việc tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng quan hành Nhà nước Trong năm qua Đảng Nhà nước ta có nhiều Chỉ thị, Nghị nhằm tăng cường công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân Với mục đích giúp cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn có hội sâu vào tìm hiểu thực tế sau học tập, nghiên cứu lý thuyết quản lý Nhà nước ghế nhà trường Học Viện Hành Chính tổ chức cho sinh viên thực tập để tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ quan hành Nhà nước từ bổ sung thêm kiến thức, vững vàng trước rời ghế nhà trường Xuất phát từ kiến thức học thời gian thực tập Thanh tra huyện Quỳ Châu em chọn đề tài “ Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, thực trạng giải pháp” PHẦN I: KHÁT QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Mục đích Vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc, giúp sinh viên trình hiểu sâu công việc mà sau làm Bước giúp sinh viên hiểu nắm rõ quy trình xử lý công việc thực tế Yêu cầu Nắm cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ quan nơi thực tập Nắm vững quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quan thực tập Hiểu rõ quy trình thực tra quan thực tập Nắm thủ tục hành thể chế hành quan thực tập Trực tiếp tham gia tra đoàn tra địa phương nơi thực tập để hiểu rõ thực tế thực tra Tìm hiểu kỹ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quan thực tập Thời gian Thời gian thực tập ngày 28/03/2016 kết thúc vào ngày 20/05/2016 Địa điểm Phòng tra huyện Quỳ Châu Địa Phòng tra huyện - UBND huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An Nhật kí thực tập Thời gian Nội dung công việc Cán hướng dẫn -Gặp mặt quan nhân phòng -Phổ biến quy chế thực tập Tuần Tuần 2, -Tìm hiểu cấu tổ chức tra huyện Quỳ Châu Tăng Văn Sơn -Chọn đề tài làm báo cáo, làm số công việc quan giao -Gửi đề cương báo cáo -Làm công việc quan giao -Tìm tài liệu tham khảo, tìm hiểu quy trình tiến hành Tăng Văn Sơn tra - Tham gia số tra Đoàn tra - Tham gia số tiếp công dân tìm hiểu quy trình Tuần 4, giải khiếu nại, tố cáo - Nộp báo cáo chi tiết cho thầy giáo hướng dẫn viết Tăng Văn Sơn thảo báo cáo thực tập - Tiếp tục tham gia tra địa bàn huyện Quỳ Châu Đoàn tra -Tiếp tục tham gia số tra Đoàn tra Tuần 6, tìm hiểu quy trình giải khiếu nại, tố cáo - Đi sâu vào tìm hiểu cách tiến hành tra (những khó khăn, khác biệt lý luận thực tiễn) Tăng Văn Sơn - Hoàn thành báo cáo lần nộp cho giáo viên hướng dẫn Tuần - Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thực tập - Xin ý kiến nhận xét lãnh đạo quan PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP Tăng Văn Sơn CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP Tổng quan huyện Quỳ Châu 1.1 Vị trí địa lý Quỳ Châu huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, có tuyến quốc lộ 48 sông Hiếu chạy qua địa bàn huyện với chiều dài 39km, cách trung tâm thành phố Vinh 150km phía Tây Huyện có 11 xã thị trấn, có nhiều dân tộc sinh sống người Thái, Kinh, Thổ, Thanh,…Quỳ Châu có diện tích tự nhiên 107.306,78ha Với vị trí tiếp giáp sau Phía Tây Tây Bắc tiếp giáp với huyện Quế Phong Phía Tây Nam giáp với huyện Tương Dương Phía Nam Đông Nam tiếp giáp với huyện Quỳ Hợp huyện Con Cuông Phía Bắc Đông bắc tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa Là thung lũng nằm thềm lục địa cỏ núi lửa hoạt động nên Quỳ Châu có địa hình phức tạp, hiểm trở Có nhiều dãy núi lớn, nhỏ như: Pu Quặm (1500m); Pu Huống (1600m) Đặc biệt dãy núi đá tạo nên hang động đẹp như: Hang Bua, Thẳm Ồm, Thẳm Voi có tiềm du lịch lớn Hệ thống sông suối Quỳ Châu dày đặc, mật độ từ 5- 7km/km2 tự nhiên Trong có sông lớn sông Hiếu, bắt nguồn từ biên giới Việt – Lào qua huyện Quế Phong chạy xuyên địa bàn huyện Quỳ Châu theo hướng Tây Bắc Đông Nam, nhánh lớn sông Cả với phụ lưu sông Nậm Hạt, Nậm Giải Nậm Quàng Sông Hiếu thác Đũa cảnh đẹp huyện Quỳ Châu có nguồn cá lớn có khả làm thủy điện phục vụ cho sản xuất, đời sống đồng bào dân tộc 1.2 Kinh tế Quỳ Châu huyện miền núi nhiều khó khăn, sống người dân vất vả, hộ đói nghèo nhiều, nơi có điệu kiện khí hậu, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất canh tác ít, nhân dân dân tộc Quỳ Châu không ngừng đưa giải pháp khắc phục khó khăn, người dân chọn lúa làm lương thực Nền kinh tế huyện phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16,6%, trị ổn định đời sống nhân dân bước nâng lên 1.3 Văn hóa – xã hội Sự nghiệp giáo dục đặc biệt trọng có nhiều thay đổi, đội ngũ cán giáo viên, học sinh có bước phát triển số lượng chất lượng Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục đầu tư, huyện chuẩn quốc gia phổ cập trung học sở Về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình quan tâm, chương trình tuyên truyền thường xuyên tổ chức để giảm gia tăng dân số mức, sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh đầu tư, tay nghề đội ngũ cán Y – Bác sĩ ngày nâng cao Nhờ mà công tác khám chữa bệnh ngày tốt Các phong trào văn hóa- văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp ngày hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày lễ hội tổ chức tốt, tổ chức chiếu video lưu động thôn xóm góp phần phát triển tư tưởng lối sống cho nhân dân Hệ thống giao thông huyện Quỳ Châu hoàn thiện xã có đường giao thông trung tâm xã, có đường liên thôn, liên bản, xã phủ sóng điện thoại di động tất xã có điểm bưu điện văn hóa xã Công tác tra giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng ngành cấp quan tâm nên tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân không nhiều, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí bước kìm hãm Không có khiếu kiện đông người, điểm nóng xảy Dưới lãnh đạo trực tiếp Huyện Ủy, đạo chuyên môn nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳ Châu thực chương 10 đơn(3 đơn khiếu nại, Hướng đơn khiếu đơn tranh dẫn nại chấp, kiến đơn đơn đơn/ vụ việc nghị phản ánh) Chuyển đơn Không Không đơn không đơn Thụ lý Thụ lý Thụ lý 18 đơn đơn đơn Không không Không 18 đơn( khiếu Thụ lý đơn Thụ lý 28 nại đơn, tố đơn( cáo đơn, khiếu nại tranh chấp 22 đơn, tố đất đai cáo đơn) đơn, kiến nghị phản ánh đơn) Không thụ đơn tố cáo lý đơn mạo danh đơn tố cáo 18 Kết giải đơn Giải đơn Năm Năm 2011 Năm 2013 2012 Năm 2014 Năm 2015 thư Giải - Tổng số vụ Tổng giải vụ giải khiếu 22/22 vụ tiếp quyết: 8/8 quyết: quyết: nại nhận thụ lý, vụ tiếp đơn/ vụ đơn/ vụ nhận thụ việc thụ lý, việc thụ lý, đạt 100% Số đơn khiếu lý số Tổng số vụ Tổng đạt số Tổng số giải vụ giải vụ giải quyết: đạt 100% đạt 100% nại 100% -Khiếu nại -Khiếu nại đơn/ vụ việc - sai: giải Khiếu nại đúng: - Khiếu nại sai: đơn/ đơn/4 đơn/2 việc vụ vụ việc - Khiếu sai:19 đơn/ 19 vụ việc - vụ việc nại đúng: vụ việc - Khiếu Khiếu nại đúng: - Khiếu nại có nại sai:3 có sai:1 đơn/3 vụ - đơn/ vụ việc việc nại có -Tổng có sai: vụ giải số - Khiếu định nại có nại sai:2đơn/ thực vụ việc hiện: - Tổng số định Khiếu nại sai: có khiếu - định giải 19 việc Khiếu có có khiếu nại: định - Tổng số định khiếu nại thực hiện: Giải định -Tổng số vụ tố -Tổng số -Tổng số vụ Tổng số tố cáo cáo giải vụ giải giải quyết: đơn/ quyết: vụ việc cáo thuộc đơn/5 vụ đơn/ vụ việc -Tổng số Tố số đơn giải đơn giải quyết: -Tổng số vụ tố việc Tổng quyết: quyết: đơn/ vụ đơn/ vụ việc việc cáo -Tố cáo -Tố cáo thẩm quyền: vụ thuộc thuộc thẩm sai: đơn/ thuộc thẩm đơn/ vụ thẩm quyền: vụ việc việc quyền:3 đơn/ vụ -Tố -Tố cáo đúng: đơn/ vụ việc đơn/ vụ việc việc -Tố việc -Tố cáo vụ việc đúng: vụ cáo đơn/ vụ đơn/ vụ việc việc vụ đơn/3 vụ -Tố cáo có việc cáo thuộc thẩm - Tố cáo -Tố cáo sai: quyền: -Tố cáo sai: sai: đơn/ quyền: có -Không việc - Tố cáo sai: vụ có sai: việc đơn/ vụ - Tố cáo 20 có sai: đơn/ vụ việc -Quyết định xử lý tố cáo thi thụ lý: đơn/2 vụ việc có có việc sai: vụ việc hành: định đơn/ Kiến 14 đơn/ 14 vụ nghị việc tiếp nhận, phản ánh đạt 100% Tranh chấp đơn/3 vụ đấtviệc tiếp nhận, đai đạt 100% vụ việc( vụ tranh chấp tài sản) đạt 14 đơn/ 14 21 đơn/21 vụ việc, đạt vụ 100% việc, đạt 100% 100% đơn/ đơn/ vụ đơn/ vụ việc việc tiếp nhận, nhận, đạt 100% tiếp vụ việc đạt tiếp nhận, 100% đạt 100% 12 đơn/12 vụ việc đơn/8 vụ việc, đạt 100% Qua giải khiếu nại, tố Kết giải cáo trả lại Tiến hành cho người hòa khiếu nại 387,85m2 đất bên giải Tiến hòa hành Tiến hành Tiến hành giải hòa bên minh oan cho người 21 giải hòa bên giải bên Những kết đạt năm qua Việc giải khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan, kịp thời, xác pháp luật Hàng năm giải 90% đến 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh Một số vụ việc phức tạp, kéo dài tra, kiểm tra kết luận xử lý pháp luật Do góp phần ổn định tình hình địa bàn huyện Quỳ Châu, hạn chế “ điểm nóng” xảy ra, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người Thông qua việc giải khiếu nại, tố cáo cấp ngành đơn vị huyện kịp thời uốn nắn sai sót, lệch lạc, yếu quản lý kinh tế - xã hội quản lý hành chính, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung số chế độ sách phù hợp với thực tiễn sống Xử lý nghiêm minh người có sai phạm, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, khôi phục quyền lợi đáng cho công dân Qua phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình, nâng cáo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, củng cố niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Các biện pháp rà soát nắm tình hình khiếu nại, tố cáo xảy sở tăng cường nên nhiều vụ việc giải kịp thời ngăn ngừa điểm nóng phát sinh Đã có phối hợp ngành, quan nhà nước, tổ chức trị xã hội công tác giải khiếu nại, tố cáo Công tác phòng chống tham nhũng đẩy mạnh Việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân hiệu góp phần không nhỏ đến ổn định Quốc phòng, an ninh địa bàn huyện Quỳ Châu, thúc đẩy tăng trưởng KT - XH - VH, giữ vững trật tự kỉ cương hoạt động quản lý nhà nước 22 Một số tồn công tác giải khiếu nại, tố cáo Một số nơi cấp ủy, quyền chưa quan tâm mức đến công tác giải khiếu nại, tố cáo Có lúc, có nơi có biểu coi nhẹ Công tác xử lý đơn thư nhiều nơi chưa kịp thời, lúng túng phân loại, xử lý Do có tượng chuyển đơn không chỗ để đơn vượt cấp Việc thu hồi, xử lý sau tra số chậm, số tra kéo dài; công tác tiếp công dân, giải kiến nghị, phản ánh tranh chấp số quan, đơn vị chưa thường xuyên Công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng chưa sâu rộng, chưa đa dạng hình thức Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp sở chiếm 60% số thuộc ban ngành giải chưa tuân thủ tuyệt đối vào pháp luật, tượng để đơn hạn, giải công văn Mặc dù cấp ngành huyện có nhiều cố gắng năm tồn đọng, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo bị né tránh dẫn đến kéo dài giải không dứt điểm Một số định giải không chấp hành nghiêm chỉnh Thời hạn tra thường kéo dài, vi phạm thời gian theo quy định pháp luật, không đáp ứng yêu cầu khẩn trương, kịp thời công tác quản lý nhà nước Đội ngũ cán làm công tác giải khiếu nại, tố cáo số xã hạn chế lực, phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu chủ động sáng tạo công việc, chưa vững vàng nghiệp vụ nên giải khiếu nại, tố cáo không tìm chứng xác thực dẫn đến kết luận thiếu xác công dân không đồng tình mà tiếp tục khiếu nại, tố cáo Chưa có phối hợp chặt chẽ quan, quyền mặt trận Tổ quốc quan đoàn thể, chưa phát huy vai trò Thanh tra nhân dân Tổ hòa giải sở việc giải khiếu nại, tố cáo hình thức hòa giải, giải hành chính, kinh tế quan hệ dân sở 23 Nguyên nhân tình trạng Những tồn thiếu sót số nguyên nhân chủ yếu: Tình trạng vi phạm pháp luật, tình trạng dân chủ, tiêu cực, tình trạng yếu trình độ lực phẩm chất phận cán Đảng viên sai phạm trình quản lý kinh tế, chưa lắng nghe ý kiến nhân dân, chưa mạnh dạn nhận sửa chữa khuyết điểm, sai phạm, trái lại bảo thủ, tìm cách hợp lý hóa, che giấu khuyết điểm sai phạm Một số nơi nhiều lý do, nguyên nhân khác nên khiếu kiện sử dụng biện pháp để giải vấn đề nội bộ, làm cho tình hình phức tạp, nội đoàn kết, việc giải quan nhà nước có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn Một số cấp ủy, quyền chưa quan tâm đến công tác giải khiếu nại, tố cáo, có tượng né tránh, hữu khuynh làm cho vụ việc kéo dài gây xúc Tình trạng nể nang, sợ cán ảnh hưởng đến phong trào nên không làm rõ sai, quy kết trách nhiệm xử lý kịp thời, nghiêm minh tập thể cá nhân sai phạm Một số cán tham mưu phòng ban, quan UBND xã chưa thực tốt chức quản lý, giám sát hướng dẫn việc thực chế độ sách, có nơi buông lỏng quản lý, không phát sai phạm cấp sở thuộc lĩnh vực quản lý lĩnh vực tài chính, địa xây dựng bản, sách xã hội Hệ thống sách pháp luật chưa hoàn thành, thiếu đồng Quá trình phát triển đô thị hóa, mở rộng thị trấn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày nhiều việc thu hồi đất nhà nước dẫn đến người dân phải di dời chỗ ở, tác động mạnh mẽ chế thị trường tiền tệ hóa giá trị lợi ích thể nhiều lĩnh vực làm cho khiếu kiện gia tăng tích chất phức tạp 24 Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước, sách pháp luật ban hành chưa cấp ngành quan tâm đầy đủ, việc tổ chức thực lại có sai phạm, thiếu công khai dân chủ công bằng, người thực thi công vụ nhiều bỏ qua trình tự thủ tục làm nảy sinh khiếu kiện làm cho việc giải thời gian khó khăn Một số người dân cố chấp, coi thường kỷ cương, không tôn trọng định xử lý quan chức năng, kể kết luận tra xác đáng luật định Cố tình khiếu kiện dai dẳng làm cho tình hình phức tạp Người dân chưa thật hiểu rõ phân biệt khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài khó giải Trưởng đoàn tra chưa chủ động bao quát, nghiệm thu kết thành viên Đoàn tra thời gian tra Đoàn tra chưa dành thời gian nghiên cứu xây dựng dự thảo Báo cáo kết tra trước kết thúc tra mà chủ yếu thực công việc kết thúc tra đơn vị tra 25 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ CHÂU Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cấp, ngành, Chủ tịch xã, thị trấn Chủ tịch UBND cấp, Thủ trưởng ban nghành phải trực tiếp đạo việc giải vụ việc thuộc thẩm quyền địa phương đơn vị để xảy “ điểm nóng” khiếu kiện đông người phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Thường xuyên nghe tình hình khiếu nại, tố cáo phạm vi ngành quản lý để có biện pháp giải kịp thời Hàng tháng phải báo cáo tình hình giải khiếu nại, tố cáo với cấp ủy quan nhà nước cấp Các vụ việc phức tạp trước kết luận phải xin ý kiến quan liên quan cấp để tạo thống cao giải khiếu nại, tố cáo Xác định rõ trách nhiệm cấp quyền sở Đây nơi gần dân nhất, hiểu dân nơi khởi điểm đa số đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài công dân Nâng cao chất lượng, hiệu đoàn tra giải khiếu nại, tố cáo Thành lập đoàn tra phải có chất lượng Lựa chọn trưởng đoàn thành viên phải có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có lĩnh trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác giải khiếu nại, tố cáo Kết luận đoàn tra phải đảm bảo khách quan trung thực xác Cấp kinh phí cho đoàn tra hoạt động, không để đoàn tra phụ thuộc vào sở 26 Tăng cường phối hợp Thanh tra với cấp ngành, đoàn thể việc giải khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đùn đẩy, dây dưa, lòng vòng gây thời gian phiền hà cho công dân Chủ động làm tốt công tác đôn đốc kiểm tra, uốn nắn kịp thời việc thực giải khiếu nại tố cáo Đặc biệt trách nhiệm Thanh tra quan, đơn vị việc giải khiếu nại, tố cáo Tăng cường biện pháp xử lý sau tra Phải công khai kết tra Tổ chức thực nghiêm túc định xử lý sau tra giải khiếu nại, tố cáo Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán máy quan nhà nước cấp Thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm với công việc công tác giải khiếu nại, tố cáo Tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Các ngành, cấp củng cố kiện toàn tổ chức, bổ sung đủ cán làm công tác giải khiếu nại, tố cáo Trang bị đầy đủ điều kiện vật chất để cán hoàn thành nhiệm vụ Khen thưởng động viên kịp thời cán có thành tích, đồng thời kiên xử lý cán vi phạm Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo Phổ biến luật văn giải khiếu nại, tố cáo đến tận người dân Tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật thôn, UBND xã giúp nâng cao hiểu biết người dân Tăng cường phổ biến phương tiện thông tin đại chúng đài phát huyện, xã… 27 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật giải khiếu nại, tố cáo Tăng cường hoạt động tổ chức hòa giải sở hoạt động giám sát Thanh tra nhân dân việc giải khiếu nại, tố cáo sở Tất xóm, phải thành lập tổ hòa giải Mặt trận tổ quốc Liên đoàn lao động phải đạo tra nhân dân hoạt động có hiệu Rà soát hệ thống văn pháp luật ngành, cấp để sửa đổi bổ sung cho phù hợp, bãi bỏ văn lỗi thời, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn sống Ngoài ra, địa phương, quan, tổ chức có liên quan cần chủ động phối hợp giải tranh chấp sở có mâu thuẫn, tranh chấp nội nhân dân thông qua biện pháp hòa giải; tuyên truyền, giáo dục, giải thích sách, pháp luật, nhằm nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp Tăng cường hoạt động giám sát ban tra nhân dân, tổ hòa giải sở để phòng ngừa, hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ sở; phát kiến nghị quyền giải kịp thời thiếu sót, vụ việc tiêu cực; giám sát việc giải khiếu nại, tố cáo quyền sở Khi có vụ việc phát sinh, cần thông tin, báo cáo lên cấp trực tiếp (huyện, tỉnh) để nắm bắt cho ý kiến xử lý đảm bảo quy định từ đầu 28 PHẦN III: KIẾN NGHỊ SAU THỰC TẬP Về phía Học viện Hành Chính Qua tháng thực tập, em thấy chênh lệch lý thuyết thực tế công việc lớn, mà trình thực tập thân em gặp nhiều khó khăn lần đầu tiếp xúc với công việc thực tế Em xin kiến nghị với nhà trường số ý kiến để khóa sau thực tập có hiệu hơn: - Tăng cường đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn, kết hợp thực tế làm quen với công việc quan, đơn vị - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu giáo trình học tập tập huấn giảng viên cách thức giảng dạy mới, môn học chuyên nghành đào tạo - Tăng cường giảng dạy môn học gắn với yêu cầu công việc từ đáp ứng nhu cầu thực tế làm việc - Trong trình giảng dạy nên mời cán bộ, công chức làm việc nhà nước đến nói chuyện, từ giúp sinh viên hiểu sâu công việc học sau làm việc Về phía quan nơi thực tập Trong trình thực tập cô, chú, anh, chị quan tạo điều kiện hướng dẫn thực số công việc quan, vào sổ công văn đến công văn đi, tra đoàn, tạo điều kiện để lấy số liệu làm báo cáo Tuy nhiên quan chưa giao công việc chuyên môn cho làm việc phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo nên em chưa thật hiểu rõ cách thức phân loại đơn thư trình thụ lý Do nên em mong quan thực tập cần hướng dẫn cụ thể cho sinh viên kiến thức chuyên môn sâu vào thực tế KẾT LUẬN 29 Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo công việc phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp quan, cá nhân tất mặt đời sống xã hội điều chỉnh nhiều luật văn quy phạm pháp luật Do nhiệm vụ khó khăn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội mà nhà nước phải đặc biệt ưu tiên để đầu tư cho công tác giải Trong năm gần Đảng Nhà nước ban hành nhiều văn bản, sửa đổi bổ sung luật khiếu nại, tố cáo, thay bổ sung số chế sách cho phù hợp với phát triển xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện tăng cường biên chế, đào tạo cán có sách cho cán giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân nên tình hình khiếu nại, tố cáo ngày giải kịp thời, dứt điểm Qua thời gian thực tập Thanh tra huyện Quỳ Châu với giúp đỡ bác, cô chú, anh chị quan, với nhiệt tình hướng dẫn thiết thực giảng viên Nguyễn Hồng Vân,em tìm hiểu học nhiều kiến thức bổ ích thực tế mà sách chưa triệt để nhắc đến.Thông qua đây, em mạnh dạn phân tích mặt đạt tồn “ công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 “ qua nêu số giải pháp để khắc phục hạn chế nêu Với hạn hẹp thời gian am hiểu nhiều thiếu sót công tác giải khiếu nại, tố cáo Chắc chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp nhận xét thầy cô giáo để báo cáo hoàn thiện có chất lượng TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Điều 30 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định quyền khiếu nại, tố cáo công dân( số 18/2013/L-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2013) Luật khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội Luật tố cáo năm 2011 số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội Luật tố cáo năm 2012 Luật khiếu nại 2012 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều luật khiếu nại Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều luật tố cáo Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT – BTP- TTCP ngày 6-6-2011 hướng dẫn thực trợ giúp pháp lý việc khiếu nại định hành chính, hành vi hành Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh 10 Báo cáo công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2011- 2015 11.http://www.quychau.nghean.gov.vn/wps/portal/huyenquychau BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HVHC QUỐC GIA Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 31 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Hà Thị Thủy Đoàn thực tập số: 37 Lớp: KH13HCH3 Sinh viên Hà Thị Thủy tiến hành thực tập Thanh Tra huyện, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Hà Thị Thủy: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TRƯỞNG ĐOÀN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Doãn Minh Thắng Nguyễn Hồng Vân 32 ... theo dõi đồng hành em địa phương thực tập Trên nội dung báo cáo Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015, thực trạng giải pháp Một lần em xin... cấp huyện giao 2.2.2 Về giải khiếu nại, tố cáo Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước công tác giải khiếu nại, tố cáo; thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo. .. Quỳ Châu em chọn đề tài “ Công tác giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015, thực trạng giải pháp PHẦN I: KHÁT QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Mục đích Vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 2015, thực trạng và giải pháp , Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 2015, thực trạng và giải pháp , Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 2015, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay