Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại ủy ban nhân dân huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

40 76 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:40

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Họ tên: Nguyễn Văn Hòa Lớp: KH13HCH3 Niên khóa: 2012-2016 Thời gian thực tập: Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập: UBND huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Giảng viên hướng dẫn: Th.S Doãn Minh Thắng, Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng5 năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cách viết tắt Ủy ban nhân dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND Công nghệ thông tin CNTT Cải cách Hành CCHC Công nghiệp hóa CNH Hiện đại hóa HĐH Dự án xây dựng giải phóng mặt DAXD&GPMB Tài nguyên môi trường TN&MT LỜI CẢM ƠN Sau thời gian gần bốn năm học tập giảng đường Học viện Hành chính, học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo (cụ thể Văn Phòng Ủy ban nhân dân huyện) Được hoạc tập làm việc môi trường động đầy sáng tạo trách nhiệm Em làm việc tập thể đoàn kết hòa đồng quan tâm giúp đỡ em Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, đặc biệt đồng chí văn phòng UBND huyện Tam Đảo, đồng chí Lưu Đức Long - chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, đồng chí Trần Thái Sơn chánh văn phòng UBND huyện Tam Đảo, đồng chí Bàng Văn Thành - Phó chánh văn phòng UBND huyện Tam Đảo (cán hướng dẫn thực tập) tạo điều kiện cho em trình thực tập, hướng dẫn bảo tận tình, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng giảng viên - Nguyễn Hồng Vân, nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt để giúp hoàn thành đợt thực tập hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Văn Hòa LỜI MỞ ĐẦU Văn phòng có vai trò, nhiệm vụ quan trọng hỗ trợ cho quan, tổ chức thực nhiệm vụ Văn phòng thực hai chức tham mưu tổng hợp đáp ứng hậu cần cho quan, tổ chức Để thực tốt nhiệm vụ mình, quan tổ chức cấn có văn phòng mạnh, công tác văn phòng phải đủ khả đáp ứng giải công việc cách nhanh chóng, xác, hiệu Đầu tư cho văn phòng nói chung công tác văn phòng nói riêng đẩy nhanh thông suốt hoạt động quản lí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng hoạt động quan nhà nước yêu cầu cấp thiết Trong năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng hoạt động quan nhà nước nhiều bất cập hạn chế, làm ảnh hưởng đến hiệu công việc Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc đầu tư chưa phù hợp, trình độ số cán làm công tác văn phòng chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn Do thời gian tới cần có bước đi, giải pháp chuyển đổi phù hợp để nâng cao hiệu làm việc văn phòng, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng nâng cao hiệu hoạt động quan hành nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí đẩy nhanh tiến trình cải cách hành nhà nước theo hướng đại Với yêu cầu đợt thực tập: tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động máy hành Nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức quan hành nhà nước; vận dụng kiến thức học vào thực tế, bước đầu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lí hành Nhà nước thời gian hai tháng (28/3-20/5/2016) Việc áp dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng triển khai bước đầu, xong hiệu thấp Vì vậy, đề tài: “ Ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng văn phòng Ủy Ban Nhan Dân Huyện Tam Đảo ” nhằm tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động văn phòng nhằm nâng cao hiệu công việc văn phòng để từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phận - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “ Ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc ”, lấy vấn đề hoạt động văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo làm đối tượng - nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm - vi hoạt động văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận vật biện chứng Phương pháp phân tích sở liệu Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm phần MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ NHẬT KÝ THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO Trong trình làm báo cáo,em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, đánh giá thầy (cô) giáo NỘI DUNG Mục đích, nội dung nhật kí thực tập 1.1 Mục đích thực tập Thực Công văn số 117/HCQG-ĐT ngày 27/1/2016 giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành Mục đích chung - Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành Mục đích thục tập văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo - Tìm hiểu việc áp dụng công nghệ thông tin thực tiễn hoạt động văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo Tìm hiểu tổ chức hoạt động văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo Nắm quy trình quản lý, xử lý điều hành văn văn phòng Quan sát phối hợp giải hồ sơ hành phòng, ban chuyên môn với phận Quan sát, tìm hiểu trình soạn thảo phát hành văn văn phòng 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập - Địa điểm thực tập: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo Thời gian thực tập: thời gian thực tập văn phòng 28/3/2016 đến hết ngày 20/5/2016 1.4 Nhật ký thực tập Thời gian Nội dung thực tập Cán hướng dẫn • Tuần (từ 28/3 đến 3/4) Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến quy chế thực tập • Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập • • • Tuần 10/4) Thành Liên hệ với Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc việc thực tập Tiến hành thực tập Văn phòng UBND Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc Văn phòng UBND huyện Tam Đảo (từ 4/4 đến • Bàng Văn Bàng Văn Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán Thành hướng dẫn thực tập giao • Nghiên cứu cách tiến hành soạn thảo văn Tuần • Thực công việc nơi thực tập quan sát thực Bàng Văn tế ( từ ngày 11/4 đến • Tim hiểu cấu tổ chức đơn vị thực tập 17/4) • Tham gia công việc nơi thực tập • Lựa chọn đề tài Thành • Hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao Văn phòng Tuần (từ 17/4 đến 24/4) • Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo Bàng Văn cáo thực tập • Liên hệ với Chánh văn phòng, Phó Thành Chánh văn phòng cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần (từ25/4 đến 1/5) Tuần (từ • Thực hành công việc quan thực tập • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết • Hoàn thành báo cáo sơ lược • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo • cáo thực tập sơ lược Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán ngày 02/5 ngày 08/5) 10/5) Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • (Từ ngày • đến Thành hướng dẫn thực tập giao đến • Tuần Bàng Văn báo cáo ngày Bàng Văn Thành Hoàn thành thảo báo cáo lần Hoàn thiện khía cạnh thực tế lĩnh vực xem xét • Tham gia công việc nơi thực tập • Xin ý kiến giảng viên hướng dẫn Bàng văn Thành • Tuần (Từ hướng dẫn thực tập giao ngày 16/5 Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán đến • ngày 20/5) Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • Bàng văn Thành Nộp báo cáo hoàn chỉnh 1.5 Những công việc làm trình thực tập văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Trong trình thực tập Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Tam Đảo, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: - Sắp xếp phòng họp hội nghị hành hướng dẫn cán hướng dẫn thực tập - Thực hành soạn thảo văn - Soạn thảo văn hướng dẫn cán hướng dẫn thực tập - Phát hành văn bảo cán văn phòng - Chuẩn bị trang thiết bị cho họp Ủy ban thường trực - Hỗ trợ, phụ giúp cô cán văn phòng việc ghi sổ, chuyển văn bản, xếp văn liên quan theo lĩnh vực Tổng quan Ủy ban Nhân dân Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 2.1 Lịch sử hình thành Bản đồ hành huyện Tam Đảo 10 vùng có hội tiếp cận thị trường quốc tế Công nghệ thông tin chìa khoá để mở cánh cổng vào kinh tế tri thức Mạng thông tin môi trường lý tưởng cho sáng tạo, phương tiện quan trọng để quảng bá nhân rộng nhanh vốn tri thức, động lực phát triển, thúc đẩy phát triển dân chủ xã hội, phát triển lực người…CNTT nhanh chóng thay đổi giới cách mạnh mẽ, chuyển đổi có vị lịch sử cách mạng kinh tế - xã hội có ảnh hưởng to lớn đến đời sống người Đối với y tế, việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật CNTT trở thành hình thức phổ biến có tác dụng hỗ trợ kịp thời thiết thực việc chữa bệnh cho nhân dân Ví dụ, dùng công nghệ siêu âm 3D (ba chiều), bác sĩ hội chẩn từ xa (thậm chí từ nhiều nước khác giới) Sử dụng CNTT để hỗ trợ mặt kỹ thuật phương pháp điều trị cho vùng xa trung tâm y tế mang lại giá trị to lớn mặt tinh thần vật chất cho nhân dân Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học cấp, bậc học, mở rộng thêm nhiều loại hình đào tạo đào tạo từ xa, phối hợp liên kết trường, Quốc gia với nhằm đưa chất lượng giáo dục nước ta ngang với nước khu vực giới Chính phủ điện tử sở điện tử hoá hoạt động quản lý nhà nước hình thành ngày trở nên phổ biến Mạng thông tin lớn mạnh nối quan quản lý với đối tượng quản lý, giúp cho trình định thực nhanh chóng, kịp thời xác tiết kiệm thông qua hoạt động giao ban trực tuyến từ Trung ương đến sở theo định kỳ có vụ đột biến xảy Thương mại điện tử xuất hiện, khách hàng tiếp xúc tìm hiểu thông tin công ty dễ dàng nơi nào, lúc công ty nhận phản hồi khách hàng nhanh chóng chiến lược tiếp thị danh mục hàng hoá doanh nghiệp để từ có thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp với thị hiếu thị trường An ninh quốc phòng có thay đổi bản, công nghệ thông tin tạo hệ vũ khí, phương tiện chiến tranh "thông minh", từ xuất hình thái chiến tranh, phương thức tác 26 chiến mới, làm thay đổi sâu sắc học thuyết quân nhiều quốc gia Sự phát triển công nghệ thông tin làm thay đổi cơ cấu kinh tế, phương thức tổ chức sản xuất, cách tiếp cận người tới tri thức, giải trí, phương pháp tư giải công việc mối quan hệ xã hội Sáng tạo giá trị việc làm mới, cách mạng mang lại thị trường nghề nghiệp với đột phá công nghệ có tính thách thức toàn giới Hơn nữa, thân công nghệ thông tin trực tiếp tạo biến đổi lớn lao tất lĩnh vực đời sống xã hội loài người Chưa trình dân chủ hoá lại mở rộng có nhiều điều kiện để thực CNTT vào sống lan toả đến nơi, lĩnh vực, máy tính có mặt khắp nơi, việc kết nối mạng trở nên dễ dàng thuận tiện cho tất người dân Bên cạnh đó, mặt trái công nghệ thông tin, kinh tế tri thức đặt thách thức lớn, cách biệt giàu nghèo, phân hoá bên quốc gia, dân tộc biết nắm bắt khai phá nguồn lợi từ công nghệ thông tin, hạn chế mặt tiêu cực mà đưa lại với quốc gia dân tộc chưa phát triển công nghệ Vì với phát triển vũ bão công nghệ thông tin nay, quốc gia nào, dân tộc nhanh chóng nắm bắt làm chủ công nghệ thông tin khai thác nhiều hơn, nhanh lợi Và từ nảy sinh thách thức lớn nước phát triển nước ta làm để phát huy mạnh CNTT thúc đẩy phát triển xã hội mà không văn hoá truyền thống quý báu dân tộc Sự nghiệp CNH,HĐH nước ta tất yếu phải khai thác tiềm mạnh công nghệ thông tin, thúc đẩy ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, coi điều kiện cần thiết để đạt mục tiêu giai đoạn đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước Nhận thức rõ vai trò CNTT việc góp phần nâng cao hiệu công tác, cải cách hành chính, đổi phương thức, lề lối làm việc 3.2.1.3 Vai trò công nghệ thông tin quản lý hành nhà nuớc 27 Ngày với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Internet, việc ứng dụng thành tựu nghiên cứu công nghệ thông tin vào hoạt động công tác quản lý hành nhà nước đem lại thành công hiệu to lớn Việc dần thay thế, tự động hóa, vi tính hóa thủ tục giấy tờ văn theo cách làm việc hành qua tạo phong cách lãnh đạo mới, cách thức việc đưa định mang tính chiến lược đồng thời hỗ trợ cán bộ, chuyên viên hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ Việc cải cách hiệu công tác quản lý hành đồng nghĩa với quan nhà nước phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp tốt hơn, góp phần đẩy mạnh công đại hóa phát triển đất nước Viện Công nghệ Viễn thông nghiên cứu phát triển thành công Hệ thống Quản lý văn Hệ thống cửa điện tử hỗ trợ hiệu cho nhiều quan đơn vị nhà nước Thứ Giải pháp tối ưu cho công tác điều hành tác nghiệp, quản lý công văn Viện Công nghệ Viễn thông cung cấp giải pháp Hệ thống Quản lý văn nhằm giúp quan, doanh nghiệp tổ chức xã hội soạn thảo, nhận gửi văn cách dễ dàng nhanh chóng nhằm tăng hiệu suất công việc hoạt động quản lý hồ sơ, văn Thêm vào đó, hệ thống giúp tạo môi trường làm việc quán, đơn giản, minh bạch cho phép quan, tổ chức, doanh nghiệp giải công việc cách hiệu Hệ thống Quản lý văn Viện xây dựng hoàn toàn tảng công nghệ mã nguồn mở theo khuyến cáo sử dụng Bộ Thông tin Truyền thông, đảm bảo tính ổn định bảo mật cao, đảm bảo thông tin không bị tiết lộ cho người thẩm quyền, thông tin không bị thay đổi hay phá huỷ vận chuyển môi trường mạng Thứ hai Công cụ đại tăng cường lực phục vụ công dân tổ chức cho quan hành nhà nước 28 Với Hệ thống cửa điện tử, hướng đến mục đích tin học hóa nghiệp vụ xử lý hồ sơ văn bản, giảm thiểu thời gian thụ lý hồ sơ, cung cấp công cụ đại phục vụ khai thác cập nhật thông tin, nâng cao lực quản lý Hệ thống đóng vai trò công cụ hỗ trợ cán bộ, chuyên viên trình thụ lý hồ sơ nhằm nâng cao suất, giảm khối lượng công việc thủ công, cung cấp thông tin xác kịp thời, lúc Ngoài ra, hệ thống giúp tạo điều kiện cho lãnh đạo đơn vị quản lý giám sát tình hình xử lý hồ sơ đơn vị, phòng ban chuyên môn cán nhân viên thuộc đơn vị Qua đưa định hợp lý kịp thời nhằm phục vụ tốt cho công dân, nhà đầu tư doanh nghiệp Hệ thống cửa điện tử Viện xây dựng hoàn toàn tảng công nghệ mã nguồn mở, đảm bảo tính ổn định bảo mật cao 3.2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý UBND huyện văn phòng UBND huyện Tam Đảo 3.2.2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý UBND huyện Tam Đảo Trong thời kỳ số hóa phát triển, công nghệ phát triển hoạt động công nghệ hóa thiết bị công nghệ thông tin Đối với hoạt động quản lý mình, UBND huyện Tam đảo áp dựng phần mềm, trang thiết bị công nghệ đại vào hoạt động quản lý Hiện nay, UBND huyện Tam đảo trang bị khoảng gần 100 máy tính cho tất phận, phòng ban Các máy tính kết nối mang LAN, hệ thống mạng wifi sử dụng phổ biến hoạt động UBND Bên cạnh thì, máy móc đại máy scan văn bản, máy in, máy photo loại máy chuyên dụng cho văn phòng trang bị đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý phục vụ hoạt động chuyên môn Ngoài ra, hoạt động quản lý UBND huyện Tam Đảo thực qua mạng máy tính UBND huyện có phần mềm chuyên dụng hoạt động quản lý UBND huyện có cổng thông tin điện tử riêng mình.Tại cổng thông tin điện tử người dân vào tìn hiểu cấu tổ chức UBND huyên 29 cách công khai Các văn quy phạm pháp luật đăng tải công khai cổng thông tin để công dân tra cứu Cùng với đó, thủ tục hành công khai cổng thông tin điện tử để tra cứu thực Giao diện cổng thông tin điện tử UBND huyện Tam Đảo UBND huyện nâng cấp trang thông tin điện tử huyện lên Cổng thông tin điện tử; xây dựng cổng thông tin điện tử cho xã, thị trấn; triển khai phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý văn hồ sơ công việc; xây dựng dịch vụ hành công trực tuyến mức độ 3; phần mềm báo cáo tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện Trang bị hạ tầng CNTT từ huyện đến xã công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT Trong đó, giai đoạn 2013-2014 hoàn thiện thống áp dụng phần mềm ứng dụng hệ thống cửa điện tử, phần mềm quản lý công văn, công việc, cổng thông tin điện tử … quản lý điều hành UBND huyện Xây dựng cổng thông tin điện tử đáp ứng chế kết nối thể thông tin từ hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp sở liệu dùng chung Từng bước tạo lập kênh thông tin với cán bộ, nhân dân huyện với lãnh đạo Phát triển dịch vụ cần thiết khác phù hợp với thực tế nhu cầu huyện Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách máy tổ chức lề lối làm việc hệ thống quan thuộc UBND huyện sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành nhà nước với chương trình cải cách hành Chính phủ 30 UBND huyện Tam đảo tiến tới thực thủ tục hành theo chế cửa, liên thông Tại thủ tục hành chính, hoạt động người dân nhận trả phận của UBND Bên cạnh đó, công việc đươc cán bộ, công chức phận cửa chuyển tới phòng ban chuyên môn giải thông qua mạng máy tính xử lý thông qua phần mềm chuyên dụng công việc Trang thông tin dịch vụ hành công trực tuyến tích hợp cổng thông tin điện tử huyện Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ thủ tục hành đất đai, xây dựng, kinh doanh, tư pháp Xây dựng dịch vụ hành công trực tuyến mức độ cho phép công dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào dịch vụ như: gửi – tiếp nhận hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nhận thông báo kết xử lý trực tuyến … Bên cạnh đó, giải pháp giúp trình xử lý hồ sơ mạch lạc, theo quy định, tránh sai sót, rút ngắn thời gian xử lý tiết kiệm đáng kể chi phí hành Cuối năm 2015, huyện Tam Đảo xây dựng hoàn thành hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, Portal, hệ thống cửa điện tử, đồng thời có đội ngũ nhân có trình độ tin học, CNTT để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý điều hành, chia sẻ thông tin, bước kết nối với hệ thống mạng tỉnh nhà toàn quốc Có thể nói, hoạt động quản lý mình, UBND huyện Tam Đảo ứng dụng thiết bị, phần mềm cảu công nghệ thông tin quản lý để hoạt động quản lý đạt hiệu cao 3.2.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý văn phòng UBND huyện Tam Đảo Văn phòng UBND huyện Tam Đảo phận quan trọng cấu UBND huyện Tam đảo Để thực tôt cac nhiệm vụ quyền hạn văn phòng UBND huyện Tam Đảo có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đại 31 Tại Văn phòng UBND huyện có trang bị máy vi tính, tất máy tính kết nối mạng internet Trong đó, phòng chuyên viên trang bị chiêc máy tính kết nối mạng LAN, có mạng wifi phòng chuyên viên phòng văn thư, phòng Chánh Văn Phòng Phòng văn thư trang bị máy tính có kết nối mạng Internet cho cán văn thư sử dụng để giúp cho quản lý văn đến văn Riêng chánh văn phòng trang bị riêng máy vi tính có kết nối mạng Internet để quản tổng hợp công việc điều hành văn phòng Bên cạnh đó, Văn phòng có sử dụng thiết bị, máy móc đại máy scan, máy fax hay máy in, máy photo để phục vụ cho hoạt động chuyên môn văn phòng Trong công việc chuyên môn, văn phòng có sử dụng phần mền chuyên dụng để quản lý hoạt động Các phần mềm phần mền quản lý văn bản, phần mền chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chuyên môn Các Phó chánh văn phòng chuyên viên, với cán văn phòng liên lạc trao đổi thông tin làm việc qua máy tính mạng Internet thông qua hệ thống phần mềm máy móc thiết bị riêng văn phòng Các phòng ban chuyên môn lãnh đạo làm việc, ban hành văn bản, ban hành ý kiến đạo cho văn phòng thông qua phần mền quản lý văn phòng Ngược lại, văn phòng chuyển văn đến tới phòng ban chuyên môn, tới lãnh đạo chuyển qua mạng máy tính phần mềm quản lý chuyên dụng 32 Phần mền điều hành văn văn phòng UBND huyện Tam Đảo Các công việc Văn phòng UBND huyện hoàn thành cách nhanh chóng nhờ có giúp đỡ thiết bị công nghệ thông tin đại Các cán bộ, công chức văn phòng biết sử dụng vận dụng tối thiết bị công nghệ thông tin trình làm việc, tạo nên hệ thống làm việc linh hoạt, thống đại 3.2.3 Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động văn phòng 3.2.3.1 Ưu điểm - Mọi hoạt động quản lý, điều hành Văn phòng thực cách - khoa học, mang lại hiệu cao Các thiết bị máy móc khoa học công nghệ cập nhật phù hợp với thay đổi yêu cầu quản lý Các máy vi tính cập nhật phần mền - mới, phù hợp với phát triển chung công việc Đội ngũ cán bộ, công chức dùng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, có kỹ năng, hiểu biết tin học cách sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động chuyê n môn 33 - Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động văn phòng quan tâm, cập nhật đổi UBND có sách để đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức việc sử dụng ưng dụng công nghệ thông tin hoạt động chuyên môn 3.2.3.2 Nhược điểm - Một số máy móc đại chưa sử dụng hợp lý, nhiều thiết bị máy tính chưa cài đặt phần mềm phù hợp theo kịp yêu cầu hoạt - động quản lý Các cán bộ, công chức sử dụng máy móc thiết bị đại tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa thực đạt yêu cầu trình công - nghiệp hóa – đại hóa Các sách ứng dụng công nghệ thông tin cho văn phòng trọng - chưa thực hiệu Các phần mềm cổng thông tin điện tử UBND huyên người dân tham gia, truy cập biết tới Một số kiến nghị giải pháp, nhằm nâng cao hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng UBND huyện Tam 4.1 Kiến nghị - Tăng cường thêm đội ngũ nhân sử dụng thành thạo, có trình độ cao công - nghệ thông tin cho hoạt động UBND huyện Đổi nâng cao thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp - phần mền công nghệ thông tin quản lý để mang lại hiệu cao Cần có quan tâm đạo lãnh đạo cấp; phối hợp quan, đơn vị, phòng, ban, địa phương, tham gia triệt để cán bộ, công chức - toàn huyện, cán chuyên trách CNTT Ứng dụng CNTT phải đôi với CCHC, trình CCHC đặt yêu cầu, đòi hỏi ứng dụng CNTT phải giải quyết, thủ tục hành phải ổn định - ứng dụng CNTT đạt hiệu tốt Cần phải ban hành quy chế, quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống thông tin triển khai; xây dựng quy trình trao đổi; lưu trữ, xử lý 34 văn điện tử; quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; xây dựng đội ngũ cán công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, ổn định công tác, nhằm đảm bảo hệ thống thông tin đầu tư hoạt động liên tục, hiệu 4.2 Giải pháp: - Nâng cao vai trò trách nhiệm cán công chức trình làm - việc Cần phải đề cao vai trò công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông - tin, đồng thời nâng cao hiểu biết cán bộ, công chức công nghệ thông tin Tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức cho công dân cán công chức - hiểu sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trình quản lý Phải có chế trì, bảo dưỡng hạ tầng CNTT đầu tư, thường xuyên rà soát, đầu tư, nâng cấp, nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT; phải có đội ngũ cán có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận hệ thống phần mềm triển khai phát triển cho tương lai hỗ trợ cho người dùng trình vận hành Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân doanh nghiệp lợi ích việc khai thác thông tin từ sản phẩm CNTT hoạt động quan nhà - nước Các chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cán công chức sử dụng công nghệ - thông tin trính hoạt động nghiệp vụ cần trọng nâng cao Nguồn vốn sở vật chất đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cần đảm bảo tốt 35 36 KÊT LUẬN Huyện Tam Đảo huyên miền núi có phần lớn đồng bào dân tộc sinh sống nên việc quản lý quyền nơi quan trọng Bởi vậy, UBND huyện Tam Đảo cố gắng thực tốt nhiệm vụ quyền hạn để hoàn thành tốt công tác quản lý địa bàn huyện Trong trình quản lý hiệu công tác phận văn phòng UBND huyện đóng vai trò quan trọng Văn phòng UBND huyện thực công việc chuyên môn UBND huyện giao Để thực tốt công tác mình, UBND huyện Văn phòng UBND huyện có ứng dụng công nghệ thông tin trình quản lý Có thể khẳng định, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng đời sống trình quản lý nhà nước Nhờ có công nghệ thông tin mà công việc chuyên môn Văn phòng UBND huyện Tam Đảo thực cách khoa học, nhanh chóng hiệu quản Các công tác, đạo phối hợp với phòng ban với quan cấp trên, với lãnh đạo đảm đảo nhờ có ứng dụng công nghệ thông tin trình liên lạc, trao đôit thông tin quản lý… Như vậy, để có hoạt động quản lý đạt hiệu cao, UBND huyện Tam Đảo nói chung Văn phòng UBND huyện nói riêng có vận dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin cách hợp lý Tuy nhiên, đội ngũ nhân thực công việc chuyên môn chưa thực có khả sử dụng công nghệ thông tin thành thạo Thêm vào đó, nhiều công việc quản lý thông qua công nghệ thông tin chưa hiệu độ khó khăn nguồn nhân lực vật lực UBND huyện Tam Đảo trình sử dụng thiết bị công nghệ thông tin Trong tương lại, UBND huyện Tam Đảo có sách định quan tâm trọng đến việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ, quyền hạn mình, góp phần phát triển cho huyện Bên cạnh đó, nghiệp vụ văn phòng 37 quan tâm, trọng Công tác Văn phòng trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt đọng văn phòng để đảm bảo toàn hoạt động UBND huyện Tam Đảo hoạt động nhanh chóng, đại, theo kịp phát triển ngày đại, bắt kịp với công nghệ số trình quản lý nhà nước Góp phần nâng cao tinhd chuyên nghiệp, đại quản lý quan nhà nước Đất nước ta 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Nguyễn Khắc Khoa- Học Viện Hành Chính Quốc Gia, “ Tin học Ứng dụng quản lí hành ”, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004; Tạ Hữu Ánh, ”Công tác hành chính, văn phòng quan nhà nước”, NXB trị quốc gia, Hà Nội, 2002; Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 Chính Phủ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà Nước; Luật công nghệ Thông tin, luật Giao Dịch Điện Tử; Cổng công nghệ thông tin UBND huyện Tam Đảo; Quy chế làm việc UBND huyện Tam Đảo, Văn Phòng UBND huyện Tam Đảo 39 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ThS Doãn Minh Thắng : GV Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Hòa Lớp : KH13-HCH3, Học viện Hành Quốc gia Sinh viên: Nguyễn Văn Hòa tiến hành thực tập Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Th.S Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nguyễn Văn Hòa: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: / GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 40 ... nghiên cứu: Đề tài “ Ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc ”, lấy vấn đề hoạt động văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo làm đối tượng... THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO MỘT SỐ GIẢI PHÁP,... tập văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo - Tìm hiểu việc áp dụng công nghệ thông tin thực tiễn hoạt động văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đảo Tìm hiểu tổ chức hoạt động văn phòng Ủy ban nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại ủy ban nhân dân huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại ủy ban nhân dân huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại ủy ban nhân dân huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay