Tìm hiểu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ủy ban nhân dân huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh

46 94 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH Họ tên sinh viên : Võ Thị Quý Lớp : KH13HCH3 Niên Khóa : 2012 – 2016 Thời gian thực tập : Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập : Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh : Thạc sĩ Doãn Minh Thắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Giảng viên hướng dẫn Nội, tháng năm 2016 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SƠ ĐỒ Stt Bảng Sơ đồ Trang Bảng báo cáo trình thực tập Sơ đồ tổ chức máy huyện Quang, tỉnh Tĩnh 13 Sơ đồ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân 14 Sơ đồ quy trình tiếp công dân 20 Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Chặng đường học tập gắn bó với Học viện Hành chínhQuốc gia gần năm kết thúc Sau thời gian học tập, Học viện tạo cho em hội học, trau dồi thêm kiến thức, kỹ để em chuẩn bị cho hành trang bước vào đời Đặc biệt, Học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh Trong trình thực tập, em có điều kiện để áp dụng kiến thức mà học vào thực tế, học hỏi rút nhiều học, kinh nghiệm quý báu tổng kết lại báo cáo thực tập Để hoàn thành Báo cáo thực tập, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh tạo điều kiện, giúp đỡ cung cấp cho em tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban đào tạo, đến quý thầy, quý cô Học viện Hành nhiệt tình giảng dạy, tận tâm truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá cho em bước vào nghiệp sau tương lai Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Hồng Vân thạc sỹ Phan Tiến Dũng nhiệt tình hướng dẫn, tận tình bảo cho em trình thực tập để em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Võ Thị Quý Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN 1: MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo công tác quan trọng hoạt động Đảng, Nhà nước quan, tổ chức hệ thống trị nước ta Đây cầu nối trực tiếp hữu hiệu để Đảng Nhà nước gần dân hơn.Công tác tiếp công dân thể quan điểm “lấy dân làm gốc”, thực tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước quan, tổ chức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhân dân liên quan đến việc thực chủ trương, đường lối, sách, pháp luật để có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời Làm tốt công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo thể chất Nhà nước dân, dân dân, tăng cường mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo giúp cho Đảng Nhà nước tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế, vấn đề nảy sinh từ sống, từ đề chủ trương, sách đắn, hợp lòng dân Qua để nâng cao hoàn thiện công tác lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý Để hiểu tầm quan trọng công tác này, sau viết xin nói đề tài “Tìm hiểu công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh” Thực trạng kết hoạt động công tác tiếp công dân, từ có giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “Tìm hiểu công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh” lấy vấn đề công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo làm đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan - Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH 1.1 Mục đích thực tập Thực tập cuối khóa nội dung quan trọng khóa học đào tạo cử nhân hành Học viện Hành Quốc gia Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học viện Hành Quốc gia việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành Quốc gia - Mục đích chung: Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức học Học viện Hành Quốc gia Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Mục đích thực tập Trụ sở tiếp dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh: Tìm hiểu việc thực hoạt đông tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động trụ sở tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện Quang Nắm quy trình tiếp công dân, việc nhận giải khiếu nại, tố cáo phận Quan sát phối hợp giải công việc phòng, ban chuyên môn với phận 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Trụ sở tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh Thời gian thực tập: thời gian thực tập ngày 28/3/2016 đến hết ngày 20/5/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Tuần (từ 28/03 đến 03/03) Nội dung thực tập - Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến quy chế thực tập - Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập - Liên hệ với Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Page Cán hướng dẫn Lê Thị Ngọc Chiến Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần 2, (từ 04/4 đến 17/4) Tuần 4, (từ 18/4 đến 01/4) Tuần 6, (từ 02/5 đến 15/5) Tuần (từ 16/5 đến 20/5) Quang, tỉnh Tĩnh việc thực tập - Tiến hành thực tập Trụ sở tiếp công dân - Chọn đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc Trụ sở tiếp công dân - Nhận hoàn thành nhiệm vụ cán hướng dẫn thực tập giao - Lập đề cương báo cáo thực tập - Hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao cho - Liên hệ với Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng cán công chức đểthu thập số liệu viết báo cáo - Chọn đề tài tiếp tục hoàn thiện đề cương báo cáo thực tập - Tiến hành thu thập tài liệu để viết báo cáo - Chỉnh sửa hoàn thành báo cáo sơ lược - Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo sơ lược - Nhận hoàn thành nhiệm vụ cán hướng dẫn thực tập giao - Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn, bảo giảng viên hướng dẫn - Xin ý kiến nhận xét, đánh giá trình thực tập quan thực tập - Nộp báo cáo thực tập Page Lê Thị Ngọc Chiến Lê Thị Ngọc Chiến Lê Thị Ngọc Chiến Lê Thị Ngọc Chiến Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.5 Những công việc làm trình thực tập trụ sở tiếp công dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quang Trong trình thực tập Trụ sở tiếp công dân, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: - Tiếp công dân công dân đến khiếu nại, tố cáo - Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung công dân trình bày vào sổ tiếp công dân - Hướng dẫn công dân đến Trụ sở tiếp công dân để giải công việc - Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân hợp lý - Có trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nội dung hướng dẫn cho họ cử đại diện để trình bày - Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ rõ ràng nội dung mà họ đến để khiếu nại, tố cáo yêu cầu giải - Thực hoàn thành số công việc khác cán hướng dẫn yêu cầu - Giúp phận Hành phục vụ Văn phòng thực công việc vệ sinh, xếp giấy tờ, phương tiện, trang thiết bị, máy móc, nước uống phục vụ hội họp, hội nghị, tiếp khách thăm hỏi làm việc quan Page Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO Công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH 1.1 Lịch sử hình thành Huyện Quang thức thành lập theo Nghị định số 27/2000/NĐCP ngày 04 tháng năm 2000 Chính phủ Quang có vị trí địa lý: 18010’ đến 18032’ vĩ độ Bắc từ 105016’ đến 106040’ kinh độ Đông Toàn địa giới hành huyện Quang hình thành sở điều chỉnh địa giới huyện Đức Thọ, Hương Khê Hương Sơn Cụ thể sau: Huyện Quang thành lập sở xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (thuộc huyện Đức Thọ), Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Quang (thuộc huyện Hương Khê) xã Sơn Thọ (thuộc huyện Hương Sơn) Huyện Quang có 64.615ha diện tích tự nhiên thành lập có 35.877 nhân (hiện có khoảng 29.870 nhân khẩu) gồm 12 đơn vị hành trực thuộc xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Page 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đối với công tác tiếp công dân, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị bố trí cán có lực, phẩm chất, có trách nhiệm làm công tác tiếp công dân theo yêu cầu thực tế Bố trí Trụ sở, địa điểm thuận lợi để tiếp công dân Thực sách, chế độ đãi ngộ đối vớ người tiếp công dân Trang thiết bị Trụ sở tiếp công dân từ bàn ghế máy vi tính hay máy in v.v… trang bị đầy đủ Các thiết bị phòng tiếp công dân xếp gọn gàng, khoa học, đảm bảo thuận lợi tiến hành công việc, song đảm bảo tính mỹ quan Trong phòng tiếp công dân có: Bản nội quy quy định nhiệm vụ, quyền hạn công dân trách nhiệm cán tiếp công dân; có lịch tiếp công dân, lịch ghi rõ thời gian, chức vụ người tiếp công dân, số văn pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo Những điều kiện trang thiết bị đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động công tác tiếp công dân hoạt động Văn phòng Đây công cụ hỗ trợ đắc lực cho người công việc Thứ năm, công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho công dân chấp hành thực quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định phápluật đạt nhiều kết tích cực Công tác tuyên truyền, giải thích,hướng dẫn cho công dân giải vụ việc khiếu nại, tố cáo quan tâm thực đạt nhiều kết tích cực Công tác tập huấn pháp luật tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, trao đổi nghiệp vụ nên tình hình giải khiếu nại huyện Quang có nhiều chuyển biến tốt Có nhiều trường hợp sau giải thích, công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo Hồ sơ giải khiếu nại, tố cáo nhìn chung đảm bảo chất lượng Đặc biệt, vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng xúc kéo dài quan tâm giải đạt kết tích cực Thứ sáu, có phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện giải công việc Page 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân, Trụ sởtiếp công dân Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang có phối hợp chặt chẽ giải khiếu nại, tố cáo Trụ sở tiếp công dân sau tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân nhanh chóng có trách nhiệm chuyển hồ sơcho phòng ban chuyên môn liên quan để giải Bên cạnh tham gia đôn đốc phòng ban khác nhanh chóng giải đơn thư cho nhân dân Vậy nên phần lớn lượng đơn, thư xử lý giải nhanh chóng, đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, hài lòng 2.4.2 Hạn chế Bên cạnh mặt đạt công tác tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh tồn số hạn chế là: Thứ nhất, chất lượng đội ngũ cán làm công tác tiếp công dân nhiều hạn chế Công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo công việc khó khăn, đòi hỏi phải có trình độ, lực, kinh nghiệm, số cán chưa có lực để làm công tác tiếp công dân Đội ngũ cán tiếp dân, giải khiếu nại tố cáo địa phương thiếu, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ Vẫn tượng cán làm nhiệm vụ tiếp công dân tham mưu, giải khiếu nại, tố cáo thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quan tâm đến quyền lợi ích đáng người khiếu nại, tố cáo Nên giải vụ việc chưa khách quan, xác, kịp thời chưa bảo đảm vụ việc giải hợp lý, hợp tình nên công dân không trí, tiếp tục khiếu nại Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân số xã chưa thật quan tâm, thực theo quy định pháp luật, xem nhẹ việc tiếp công dân, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân chưa kịp thời.Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời dẫn đến trình thực thi nhiệm vụ, công vụ để xảy sai sót định Page 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác tiếp công dân chưa trọng quan tâm mức Việc tuyển chọn, bố trí cán làm nhiệm vụ tiếp công dân khó khăn (vì chưa có chế đặc thù để thu hút) Thứ hai, phối hợp phòng, ban để giải khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ Để giải khiếu nại, tố cáo công dân việc phối hợp chặt chẽ quan hay phòng ban với điều quan trọng Trong thời gian qua, công tác quan tâm, nhiên nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ Về mối quan hệ phối hợp, có quan đơn vị, cá nhân có biểu né tránh ngại phối hợp công tác giải khiếu nại, tố cáo Sự phối hợp quan chức bị động, thiếu chặt chẽ, trách nhiệm tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo có trường hợp không rõ ràng Vẫn tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển đơn lòng vòng, giải chưa hết thẩm quyền Sự phối hợp trao đổi thông tin Trụ sở tiếp công dân huyện với Trụ sở tiếp công dân xã, thị trấn chưa thường xuyên Thứ ba, công tác theo dõi, đôn đốc trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thực tốt Công tác theo dõi, đôn đốc trình xử lý đơn thư nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng công dân phải chờ đợi lâu nhận kết giải quan có thẩm quyền Ở số nơicông tác theo dõi, đôn đốc trình xử lý chưa liên lục, chưa quan tâm mức, chí có nơi chuyển đơn lòng vòng, né tránh trách nhiệm giải chuyển đơn đến quan khác mà chưa đôn đốc, theo dõi trình giải để báo cáo cấp Thứ tư, chất lượng giải khiếu nại, tố cáo chưa cao Vẫn tượng có số vụ việc giải khiếu nại, tố cáo thiếu xác, khách quan, dẫn tới việc công dân không đồng tình tiếp tục khiếu nại, tố cáo Mặt khác, chất lượng giải khiếu nại, tố cáo cấp chưa tốt, không đồng tình, ủng hộ người dân Nên dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp Page 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số định giảihiệu lực pháp luật quan có liên quan không tích cực triển khai thực quan định giải biện pháp đạo đôn đốc thực nên làm hạn chế hiệu giải Thủ trưởng số ngành địa phương chưa quan tâm đến việc xử lý kết luận sau giải Vậy nên, có vụ việc có kết luận rõ ràng cấp có thẩm quyền chậm trễ việc xử lý sai phạm, xử lý cán bộ, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp công dân nên người dân thiếu tin tưởng vào việc giải quyền sở mà tiếp tục gửi đơn đến cấp Trung ương quan báo chí Nhiều vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền chậm giải giải thời gian quy định Qua cho thấy chất lượng việc giải vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa cao nhiều hạn chế Thứ năm, hạn chế phía người dân Do trình độ dân trí thấp, nhiều trường hợp đòi lại đất cha ông, đất ruộng, đất vườn v.v… giải theo quy định pháp luật người dân không hài lòng tiếp tục khiếu nại, tố cáo dẫn đến khó khăn việc giải cho người dân Mặt khác, hiểu biết người dân luật khiếu nại, tố cáo nhiều hạn chế nên dẫn đến tình trạng khiếu tố vượt cấp hay chưa hợp lý, chưa phù hợp với quy định pháp luật Ngoài ra, có số người dân có thái độ khích, lợi dụng quyền tự do, dân chủ để gây áp lực với Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xúi giục, lôi kéo, kích động v.v… Thứ sáu, công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo hạn chế Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo đạt kết bước đầu tích cực hạn chế Hình thức tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo chủ yếu nặng hình thức nên chưa thật thu hút, hấp dẫn người dân tham gia tìm hiểu Việc tuyên truyền, phổ biến Page 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo chưa phổ biến rộng rãi vào quần chúng nhân dân mà chủ yếu tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức Hình thức triển khai chưa phong phú, đa dạng chủ yếu tập trung việc mở hội nghị tập huấn Công tác hòa giải sở chưa quan tâm thực mức nên có vụ việc đơn giản phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan Một là, quy trình thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực sách hỗ trợ, tái định cư nhiều sai sót Công tác phối hợp quyền địa phương việc kê khai đền bù, giải tỏa cho nhân dân chưa chặt chẽ, dẫn đến xúc khiếu kiện đông người vượt cấp Đây vấn đề đáng báo động Đặc biệt huyện Quang tiến hành xây dựng đập thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang Đây dự án lớn, nên trình giải phóng mặt gây nên nhiều vấn đề dẫn đến khiếu nại, tố cáo nhân dân đất đai, tiền đền bù.Do đó, làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo Hai là, Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ sung, việc quy định thời gian giải hồ sơ theo thủ tục Cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Tỉnh chưa ban hành Quyết định quy trình chi tiết giải hồ sơ theo thủ tục Cải cách hành loại hồ sơ Do quy định pháp luật lĩnh vực quản lý Nhà nước đất đai chưa đồng dẫn đến việc giải hồ sơ chưa theo thời gian quy định Ba là, nhận thức pháp luật người dân hạn chế Một số người bị đối tượng tiêu cực xúi giục, kích động dẫn đến khiếu nại, tố cáo hay trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người nhằm gây áp lực cho quyền cấp, đòi giải theo yêu cầu không đáng vượt khuôn khổ theo quy định pháp luật b Nguyên nhân chủ quan Một là, số lãnh đạo chưa thực quan tâm công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phản ánh kiến nghị người dân Thường ủy quyền lại cho cán công chức tư pháp, địa để xem xét, giải Vậy nên Page 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhiều trường hợp chưa đảm bảo đầy đủ pháp lý, tính thuyết phục chưa cao dẫn đến có vụ việc hòa giải không thành, làm cho vụ việc khiếu nại vượt cấp tồn đọng kéo dài Hai là, cán công chức làm công tác giải khiếu nại, tố cáo địa phương hạn chế lực, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ dẫn đến ảnh hưởng tói chất lượng công tác hòa giải địa phương gây xúc cho người dân, dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời dẫn đến trình thực thi nhiệm vụ, công vụ để xảy sai sót định Ba là, Công tác quản lý hành Nhà nước lĩnh vực đất đai quan tâm thiếu kiểm tra, giám sát chưa theo kịp với yêu cầu thực tế Một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, công tác quản lý Nhà nước đất đai lỏng lẻo dẫn đến số trường hợp người dân lấn chiếm đất Nhà nước quản lý đặc biệt đất công, tình trạng sử dụng đất sai mục đích diễn dẫn đến làm phát sinh khiếu kiện kéo dài thu hồi đất xây dựng công trình dự án phúc lợi địa bàn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khó xem xét, giải Bốn là, cán thực tiếp công dân chưa thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật tiếp công dân Việc tiếp công dân mang tính hình thức, chiếu lệ, chưa gắn với việc đạo, kiểm tra, đôn đốc giải khiếu nại, tố cáo Trong nhiều trường hợp có tâm lý ngại va chạm, né tránh, có sợ liên đới trách nhiệm Một số cán bộ, công chức có biểu kỳ thị người khiếu nại, tố cáo Năm là, phối hợp quan chức bị động, thiếu tính linh hoạt, chặt chẽ, trách nhiệm tiếp công dân Giải khiếu nại, tố cáo có trường hợp không rõ ràng Trong số vụ việc, quan trung ương, địa phương xem xét, đưa ý kiến thiếu quán, công dân dựa vào ý kiến khác để khiếu kiện gay gắt, kéo dài; Sáu là, việc tiếp công dân chưa gắn với việc xem xét, giải vụ việc Thủ trưởng quan nhà nước Việc tiếp công dân Trụ sở chưa gắn với Page 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải cấp, ngành Vì vậy, hiệu công tác tiếp công dân chưa cao CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG, TỈNH TĨNH 3.1 Một số giải pháp Một là, cấp ủy Đảng, quyền, ngành địa phương cần nhận thức đầy đủ quan tâm đến công tác giải khiếu nại, tố cáo Các cấp ủy Đảng, quyền, ngành địa phương (đặc biệt người đứng đầu) cần nhận thức đầy đủ quan tâm đến việc đạo triển khai Chỉ thị, Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước tổ chức thực tốt công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân Các cấp uỷ Đảng, quyền cần thường xuyên quan tâm đạo thực Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 Thủ tướng Chính phủ, việc chấn chỉnh nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo Các cấp, ngành, địa phương phải nắm tình hình tập trung phối hợp giải kịp thời từ sở từ phát sinh khiếu kiện, hạn chế thấp tình trạng khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp tình hình Bên cạnh cần thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thực tốt Quy chế dân chủ sở tạo đoàn kết, thống nội quan Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Thực tốt công tác cán ngành, địa phương, đơn vị Trong tập trung xây dựng đội ngũ cán sạch, có lực, phẩm chất, tác phong, lối sống lành mạnh, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu Page 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Trụ sở tiếp công dân Đảm bảo cho đội ngũ có đủ điều kiện để giải tốt công việc Mở tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm cán làm công tác tiếp công dân Các tiếp xúc, trò chuyện với công dân để tạo cảm thông, chia sẻ với nhau, tạo nềm tin nhân dân với Đảng Nhà nước Xây dựng chế độ, sách đãi ngộ hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân Gắn quyền lợi với trách nhiệm Ba là, tăng cường đổi công tác tiếp công dân Cần tăng cường thực đổi công tác tiếp dân Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên định kỳ Thực tốt việc phân loại xử lý đơn thư, giải kịp thời khiếu nại, tố cáo công dân Tập trung giải dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo để cán bộ, nhân dân hiểu rõ thực nghiêm túc Phải giải đơn thư theo thẩm quyền Cơ quan có thẩm quyền cấp không làm thay nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp dưới, nên lập đoàn rà soát để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tiếp khiếu, tiếp tố, từ đạo cấp tiếp tục giải dứt điểm vụ việc Bốn là, thực tốt công tác cải cách hành Thực tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước thực tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng nhằm tạo môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo Thực tốt Quy chế dân chủ sở theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước để nhận ủng hộ hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo nhân dân Page 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực, mà lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính… Thực tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, có sách hỗ trợ tái định cư hợp lý Tăng cường phối hợp công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân quan giao chủ trì với cấp, ngành Đặc biệt Uỷ ban kiểm tra Đảng, quan khối nội tổ chức trị - xã hội Sáu là, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ cán làm công tác tiếp công dân Cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức thực thi công vụ, mà đặc biệt đội ngũ cán làm công tác tiếp công dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo Đồng thời sử dụng kết tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân làm tiêu chí để đánh giá cán tiêu thi đua hàng năm phòng, ban, đơn vị địa phương Bảy là, tăng cường tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra để xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo Thành lập đoàn tra liên ngành để tiến hành thẩm tra xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp có biện pháp xử lý triệt để Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng giải công việc đội ngũ làm công tác tiếp công dân Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc địa phương, đơn vị việc thực công tác xử lý sau tra để kịp thời thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước tạo lòng tin nhân dân, đồng thời hạn chế phát sinh đơn thư tái khiếu, tái tố Page 40 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tăng cường công tác kiểm tra Đảng, tra kinh tế - xã hội, tra công vụ để phát xử lý sai phạm nhằm răn đe, phòng ngừa phát sinh sai phạm hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Tám là, thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng Nhằm nâng cao nhận thức cho cán nhân dân, giúp người dânhiểu biết pháp luật khiếu nại, tố cáo để tránh trường hợp khiếu nại, tố cáo không hay khiếu nại, tố cáovượt cấp.Làm cho công dân hiểu tự giác chấp hành định giải cấp có thẩm quyền để chấm dứt khiếu kiện Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân hoạt động giải khiếu nại, tố cáo, đóng góp ý kiến thái độ, chất lượng giải công việc Trụ sở tiếp công dân 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Quang Một là, cần đẩy mạnh công tác hòa giải xã, phường, thị trấn đơn vị sở để hạn chế việc khiếu nại, tố cáo phát sinh Đảng Chính phủ hệ thống trị khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để tranh chấp nhân dân tự hòa giải trước đưa quyền tới Tòa án để giải Đây quy định thực tốt có tác dụng hạn chế khiếu nại, tố cáo từ đầu, ngăn chặn kịp thời, không để mẫu thuẫn phát sinh theo chiều hướng phức tạp Để thực chủ trương cần đạo, hướng dẫn xã, phường, thị trấn nắm vững quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo, phân biệt vụ việc thuộc thẩm quyền giải vụ không thuộc thẩm quyền giải có trách nhiệm hòa giải Page 41 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hai là, thiết lập hệ thống liệu thông tin tiếp công dân, tạo điều kiện để người dân biết trình giải đơn, thư Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Quang nên thiết lập hệ thống liệu thông tin công tác tiếp công dân Tạo điều kiện để người dân biết trình giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua giám sát quan có thẩm quyền giải đơn, thư Nghiên cứu việc trả lời công dân thông qua mạng Internet kết tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Thực tế, thực quy định này, hiệu công tác tiếp dân giải đơn thư, khiếu nại người dân nâng lên nhiều Bởi giảm bớt xúc người dân, tránh tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo xử lý chưa, xử lý khâu nào, kết giải cụ thể Ba là, kiến nghị việc nâng cao hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán thực thi công vụ Đảm bảo chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ khác nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cán làm việc lĩnh vực phận Cán phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân cần nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, hướng dẫn cho người dân nộp đơn quan có thẩm quyền Bên cạnh đó, cần quán triệt tinh thần: nói đôi với làm; làm lần cho chắc; xử lý sai phạm thấu lý, đạt tình giải đơn thư Bốn là, nâng cao cở sở vật chất Trụ sở tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện Quang quan tâm đầu tư sở vật chất Tuy nhiên, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện nên đầu tư thêm kinh phí để trang bị thêm ghế ngồi cho công dân Bởi có trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo đông người chỗ ngồi Page 42 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mặt khác, nơi thực công tác tiếp công dân nên có hòm thư góp ý để công dân nêu lên ý kiến, đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tiếp công dân PHẦN 3: KẾT LUẬN Như vậy, để phát huy chất Nhà nước dân, dân, dân, để tăng cường gắn bó người dân với Đảng Nhà nước công tác tiếp công dân đóng vai trò quan trọng hết Thông qua công tác tiếp công dân để giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân Qua Đảng Nhà nước có điều kiện lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, ý kiến công dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu máy Nhà nước Bên cạnh đó, thực tốt công tác tiếp công dân góp phần khơi dậy tiềm năng, trí tuệ công dân giúp Đảng Nhà nước nói chung, quan Nhà nước nói riêng thu nhận thông tin phản hồi vấn đề nảy sinh sống để từ đề chủ trương, định đắn, hợp lòng dân Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, nhiều hạn chế bất cập trình tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Điều đòi hỏi nỗ lực hoàn thiện mặt quyền địa phương hỗ trợ, quản lý cấp, ngành Trung ương Để công tác tiếp công dân ngày đạt nhiều hiệu hơn, góp phần làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Vậy, Đảng Nhà nước ta cần phải trọng quan tâm đến công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo để góp phần giữ vững an ninh, trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển./ Page 43 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP UBND HUYỆN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĂN PHÒNG Quang, ngày 20 tháng năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Võ Thị Quý Cơ quan thực tập: Ủy ban nhân dân huyện Quang Cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Quang Bộ phận: Trụ sở tiếp công dân Cán hướng dẫn thực tập: Lê Thị Ngọc Chiến Sinh viên: Võ Thị Quý tiến hành thực tập quan từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Cơ quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Đánh giá chung: KT CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Page 44 Lê Thị Ngọc Chiến Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Võ Thị Quý Sinh viên: Võ Thị Quý tiến hành thực tập Trụ sở tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện Quang, tỉnh Tĩnh thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Võ Thị Quý: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Page 45 Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực công tác tiếp công dân giải khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2013và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 Báo cáo kết thực công tác tiếp công dân giải khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2014và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Báo cáo kết thực công tác tiếp công dân giải khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2015và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Báo cáo kết thực công tác tiếp dân giải khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh Quý I năm 2016và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới Chỉ thị 21/CT-UBND công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo cấp sở tỉnh Tĩnh Chỉ thị 35-CT/TW năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Luật khiếu nại, tố cáo năm 2011 Luật tiếp công dân năm 2013 10 Một số trang web: - http://vuquang.hatinh.gov.vn - http://thanhtra.moj.gov.vn - http://vanban.chinhphu.vn - http://luanvan.com Page 46 ... đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Cơ sở lý luận cải cách hành... quy định 2.2 Công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang 2.2.1 Quyết định thành lập trụ sở tiếp công dân Công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo ban đầu thuộc... công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 2.3.1 Kết hoạt năm 2013 Năm 2013, công tác tiếp công dân chuyển qua Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ủy ban nhân dân huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh , Tìm hiểu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ủy ban nhân dân huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh , Tìm hiểu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ủy ban nhân dân huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh , PHẦN 1: MỞ ĐẦU, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH, a. Cơ cấu tổ chức và hoạt động, Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Quang đã tiếp 377 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (cấp huyện tiếp 95 lượt, cấp xã tiếp 282 lượt). Trong đó, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân c, Bên cạnh những mặt đạt được trong công tác tiếp công dân của Trụ sở tiếp công dân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh thì còn tồn tại một số hạn chế đó là:, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay