Thực trạng và giải pháp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

45 54 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Hàng năm, trước kết thúc khóa đào tạo cử nhân hành hệ quy Học viện Hành tổ chức đợt thực tập cho sinh viên cuối khóa trường Mục tiêu để sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế, tiếp xúc, cọ sát học hỏi kinh nghiệm từ nơi thực tập Đồng thời, giúp cho sinh viên trải nghiệm vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công việc Em tham gia đợt thực tập từ ngày 28/3-20/5 phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quỳnh Phụ Tại em làm quen với môi trường làm việc động, với cán trẻ thực có tâm huyết với nghề Qua thời gian thực tập em tiếp thu nhiều kiến thức kinh nghiệm bổ ích cho thân Qua báo cáo thực tập này, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân, phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ, ban lãnh đạo, thầy cô Học viện Hành tổ chức cho chúng em đợt thực tập cuối khóa hỗ trợ tạo điều kiện tài liệu để em hoàn thành báo cáo Các thầy cô đoàn thực tập số 37: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng, cô Nguyễn Hồng Vân bảo tận tình, hướng dẫn, định hướng cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân KSTTHC Kiểm soát thủ tục Hành CCHC Cải cách Hành CCTTHC Cải cách thủ tục Hành PAKN Phản ánh kiến nghị NĐ - CP Nghị định Chính phủ VPCP Văn phòng Chính phủ PHẦN I MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Cải cách hành (CCHC) xem vấn đề mang tính toàn cầu Nhiều quốc gia giới ngày xem cải cách hành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ mặt đời sống xã hội Ở Việt Nam, công đổi toàn diện đất nước bắt đầu từ năm 1986, CCHC lúc thực bước thận trọng thu kết đáng khích lệ Những năm gần đây, đặc biệt Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX (4-2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng hành nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại hóa đưa loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng CCHC, Đảng Nhà nước đạo kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, thiết lập kỷ cương, chống tham nhũng Cho đến nay, công cải cách hành bước vào giai đoạn thứ hai (2011-2020) tiếp tục đẩy mạnh thực hoàn thành mục tiêu mà Chương trình cải cách tổng thể đặt Trong xác định cải cách thủ tục hành khâu đột phá, bởi: - Cải cách thủ tục hành nội dung cải cách hành chính, nội dung phản ánh rõ mối quan hệ nhà nước công dân, đồng thời nội dung có nhiều xúc người dân, doanh nghiệp, có nhiều yêu cầu đổi trình hội nhập kinh tế - Trong điều kiện nguồn lực nhiều khó khăn nên chưa thể lúc thực nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài công, cải cách tiền lương, cải cách máy… - Thông qua cải cách thủ tục hành chính, xác định công việc quan nhà nước với người dân Qua xây dựng máy phù hợp từ lựa chọn đội ngũ cán công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu công việc Trong cải cách thủ tục hành mục tiêu cho thủ tục hành đơn giản, gọn nhẹ, dễ hiểu, dễ thực Chính lý nên điều cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính- việc làm thiết thực để thực cải cách hành Hoạt động kiểm soát thủ tục hành (KSTTHC) triển khai dựa Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Chính phủ KSTTHC Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến KSTTHC Trên tinh thần hướng dẫn Chính phủ, UBND huyện Quỳnh Phụ trọng đến công tác KSTTHC Số lượng thủ tục hành ban hành có thống kê, quản lý chặt chẽ, bước đầu cấp số seri cho thủ tục phục vụ cho công tác rà soát thủ tục hành chính, hầu hết lĩnh vực có kiến nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục hành trước Tuy nhiên, công tác KSTTHC tồn khó khăn, hạn chế Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài “Thực trạng giải pháp công tác Kiểm soát thủ tục hành ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” làm đề tài báo cáo thực tập để tìm hiểu kĩ vấn đề - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu sâu vấn đề thực trạng giải pháp kiến nghị công tác KSTTHC triển khai UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Phạm vi nghiên cứu: Là hoạt động UBND huyện, cán Đầu mối thực KSTTHC huyện Quỳnh Phụ - Phương pháp nghiên cứu: (Trong trình tìm hiểu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau đây) - Phương pháp phân tích - Phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thống kê - Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: Chương I: Tổng quan huyện Quỳnh Phụ, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ phòng Tư pháp Chương II: Thực trạng công tác Kiểm soát thủ tục Hành huyện Quỳnh Phụ Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác Kiểm soát thủ tục Hành UBND huyện Quỳnh Phụ 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 giám đốc Học viện Hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Ban đào tạo Học viện Hành - Mục đích chung: Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành - Mục đích thực tập phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ nhằm: Tìm hiểu tổ chức máy, hoạt động UBND Quỳnh Phụ, phòng Tư pháp Nắm vững chức nhiệm vụ phận Uỷ ban Tìm hiểu công tác kiểm soát thủ tục hành 1.2 Nội dung thực tập - Tìm hiểu cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phận UBND, phòng Tư pháp - Nắm thủ tục hành - Thực số công việc giao thời gian thực tập 1.3 Địa điểm thời gian thực tập - Địa điểm thực tập: phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Thời gian thực tập: Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Địa điểm thực tập: UBND huyện Quỳnh Phụ - phòng Tư pháp Thời gian Tuần (28/3 - 3/4) Nội dung thực tập - Gặp mặt đơn vị thực tập - Làm quen với cán công chức quan Cán hướng dẫn Nguyễn Thị Như Quỳnh - Được phân công thực tập phòng Tư pháp - Lập kế hoạch thực tập chi tiết theo tuần Tuần (4/4 - 10/4) - Tìm hiểu cấu tổ chức máy Uỷ ban nhân dân - Thu thập tài liệu chức năng, nhiệm vụ Nguyễn Thị Như Quỳnh Uỷ ban nhân dân - Tập làm quen với công việc - Tìm hiểu phòng Tư pháp, tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy Tuần phòng Tư pháp (11/4 - 17/4) - Tìm hiểu công việc nhân viên phòng Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thu thập tài liệu liên quan đến phòng Tư pháp - Lập nộp đề cương chi tiết - Hoàn thành nhiệm vụ giao phòng Tư Tuần pháp (18/4 - 24/4) - Tiếp tục theo dõi học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên phòng Tuần (25/4 - 1/5) - Tìm tài liệu kiểm soát thủ tục hành - Tiếp tục thu thập tài liệu bổ sung cho báo cáo Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Như Quỳnh - Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên phòng Thời gian Nội dung thực tập Cán hướng dẫn - Hoàn thiện sơ thảo báo cáo - Tìm hiểu mối quan hệ phòng ban Tuần (2/5 - 8/5) quan - Tìm hiểu mối liên hệ văn phòng với phòng ban khác Tuần (9/5 - 15/5) Tuần Nguyễn Thị Như Quỳnh - Bổ sung dự thảo báo cáo - Tiếp tục theo dõi học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên phòng - Thu thập thêm tài liệu bổ sung báo cáo Nguyễn Thị Như Quỳnh - Nộp dự thảo báo cáo - Hoàn thiện báo cáo thực tập (16/5 - 20/5) Nguyễn Thị Như Quỳnh 1.5 Những công việc làm ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Tập soạn thảo văn - Sắp xếp hồ sơ - Thống kê văn - Tìm hiểu thủ tục hành - Nhập, viết số liệu theo hướng dẫn cán bộ, công chức phòng - Hỗ trợ chuyên viên thực hoạt động phòng Tư pháp PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HUYỆN QUỲNH PHỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ 1.1 Tổng quan huyện Quỳnh Phụ 1.1.1 Vị trí địa lý huyện Quỳnh Phụ Quỳnh Phụ nằm phía đông bắc tỉnh Thái Bình có tọa độ địa lý từ 20030’ đến 20045’ vĩ độ Bắc từ 106010’ đến 106025’ kinh Đông Phía Bắc giáp tỉnh Hải Dương, với ranh giới sông Luộc, phía Nam giáp huyện Thái Thụy, Đông Hưng, phía Đông thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp huyện Hưng Hà Toàn huyện có 38 đơn vị hành cấp xã (gồm thị trấn 36 xã) với tổng diện tích 20.961,4 chiếm 13,5% tổng diện tích tự nhiên tỉnh Thái Bình Thị trấn Quỳnh Côi trung tâm kinh tế hành sầm uất, lâu đời vùng đồng sông Hồng, cách trung tâm tỉnh - thành phố Thái Bình 25km Quỳnh Phụ cửa ngõ nối Thái Bình với vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh thuận lợi có việc giao lưu phát triển kinh tế Với vị trí thuận lợi này, huyện Quỳnh Phụ có thị trường lớn đô thị lớn vùng xuất khẩu, có hội tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật, thu hút vốn đầu tư cho phát triển ngành kinh tế - xã hội huyện 10 thực KSTTHC Xác định khách quan kết cải cách thủ tục hành làm công tác thi đua, khen thưởng hàng năm cá nhân, đơn vị trực thuộc có thành tích tốt Thứ bảy, Uỷ ban nhân dân tiến hành hoạt động kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, toàn diện việc thực kiểm soát thủ tục hành Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp xã, thị trấn nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành để kịp thời hướng dẫn thực công tác kiểm soát thủ tục hành đạt kết tích cực, đáp ứng kỳ vọng người dân Thứ tám, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức tốt việc rà soát cụ thể quy định thủ tục hành theo tiêu chí: cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp tính hiệu thủ tục hành Sửa đổi, bổ sung kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền văn pháp luật có quy định thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành 2.2.4 Hạn chế Từ năm 2011 Uỷ ban nhân dân huyện bắt tay vào triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành địa xã, thị trấn toàn huyện Công tác kiểm soát thủ tục hành huyện bước đầu đạt kết khả quan: thủ tục hành đơn giản gọn nhẹ, việc đóng ghim công khai thủ tục hành tạo dân chủ cho công dân, ủng hộ đồng thuận cao người dân Bên cạnh công tác kiểm soát thủ tục hành huyện tồn hạn chế định - Thứ nhất, phía quyền - Mặc dù thực việc kiểm soát thủ tục hành chặt chẽ, xong thủ tục hành bất di bất dịch, tùy theo giai đoạn khác nhau, dựa tình hình kinh tế - xã hội khác nhau, chủ trương Đảng nhà nước thay đổi, thủ tục hành phải thay đổi Điều phù 31 hợp, xong để triển khai thay đổi liên tục đến cấp sở việc dễ dàng, đòi hỏi lực lượng cán bộ, công chức làm lãnh đạo, cán Đầu mối xã, thị trấn Phòng ban phải nhạy bén linh động công việc - Vấn đề áp dụng công nghệ thông tin kiểm soát thủ tục hành hạn chế Đây hạn chế có ảnh hưởng lớn đến trình giải công việc, cần phải tháo gỡ để nâng cao hiệu hoạt động việc cải cách hành nói chung kiểm soát thủ tục hành nói riêng -`Do hoạt động kiểm soát thủ tục hành thực chủ yếu cán bộ, công chức kiểm soát thủ tục hành theo chế độ kiêm nhiệm, nên không tránh khỏi hạn chế giải công việc Quỹ thời gian bị phân phối nhiều cho công việc khác Hơn nữa, không chuyên trách, cán làm công tác kiểm soát thủ tục hành chủ yếu điều động từ phận khác đào tạo chuyên ngành Trong đó, kiểm soát thủ tục hành đòi hỏi phải năm vững kiến thức hành thủ tục hành chính, cách thức, thể thức theo quy định pháp luật văn Chính nhiều cán lúng túng, gặp nhiều khó khăn khâu rà soát thủ tục hành theo cac tiêu chí mà pháp luật quy định - Thiếu chế kiểm soát tập trung trực tiếp dẫn đến số sai sót giải thủ tục hành chưa thời hạn, tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ - Việc niêm yết thủ tục hành quan, đơn vị chưa thực đầy đủ, nghiêm túc Một số xã, thị trấn chưa niêm yết tiếp nhận phản ánh kiến nghị quy định hành - Một số thủ tục hành quy định chưa sát với thực tế đặt - Hiệu việc kiểm soát TTHC cấp xã chưa cao, nguyên nhân chưa có phối hợp chặt chẽ ngành, lĩnh vực Hầu hết việc kiểm soát cấp xã dừng lại việc báo cáo kết giải TTHC lĩnh 32 vực mặt số lượng - Đối với xã, thị trấn cán bộ, công chức chuyên môn thiếu nhiều bất hợp lý so với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn công việc; mặt khác chế độ tiền lương thấp, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc nhiều bất cập nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát thủ tục hành Bên cạnh đó, chưa có sách cụ thể cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, chưa thu hút, động viên đội ngũ cán có lực phẩm chất tâm huyết với công việc giao - Thứ hai, phía người dân - Do công tác tuyên truyền hạn chế nên người dân chậm nắm bắt thông tin nên dẫn đến tình trạng chậm giải công việc thiếu hồ sơ giấy tờ cần thiết - Tình trạng dân trí thấp làm cho người dân gặp khó khăn trình giải công việc 2.2.5 Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế trình kiểm soát thủ tục hành bắt nguồn từ nguyên nhân khác nhau, tập trung chủ yếu nguyên nhân sau: - Nguyên nhân khách quan: Do hoạt động kiểm soát thủ tục hành công việc mẻ, cần nhiều thời gian hệ thống làm việc chuyên nghiệp, nên gặp nhiều khó khăn trình thực Trình độ dân trí người dân mặt chung thấp nên công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục hành chính, hồ sơ hành hạn chế Đó nguyên nhân gây tình trạng chậm trễ giải công việc Điều ảnh hưởng lớn tới lợi ích người dân ảnh hưởng tới tiến độ giải công việc cán bộ, công chức - Nguyên nhân chủ quan: 33 Do lực, ý thức cán bộ, công chức yếu, việc tiếp nhận hồ sơ đến giải hồ sơ đòi hỏi người cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao Kiểm soát thủ tục hành công việc đòi hỏi chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật thủ tục hành tất lĩnh vực đời sống xã hội Tuy nhiên đội ngũ cán công tác đầu mối hoạt động KSTTHC kiêm nhiệm nhiều công việc, thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưa cho công tác KSTTHC hạn chế Sự đạo cấp thiếu kiên quyết, nhiều việc cần làm triển khai chậm, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, trọng Trên thực tế để tiến hành đợt kiểm tra nhiều thời gian tiền bạc, từ khâu lập kế hoạch, nội dung, phương pháp, lực lượng cán tiến hành kiểm tra… Mặt khác việc cải cách thủ tục hành vấn đề phức tạp, động chạm nhiều đến lợi ích tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức Do đó, nảy sinh tâm lý thụ động, ngại va chạm, chờ đợi cấp Mặc dù xây dựng quy chế làm việc nói rõ mối quan hệ cá nhân, phận, xong nội dung dường chưa thực triệt để, việc phối hợp phận kiểm soát thủ tục hành rời rạc, gây khó khăn cho trình tổng hợp, đánh giá, định hướng cho giai đoạn Do sách đãi ngộ cán thực kiểm soát thủ tục hành chưa có nên không tạo động lực tâm huyết cá nhân công việc 34 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát thủ tục hành ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ Thời gian qua, công tác KSTTHC địa bàn huyện trọng triển khai rộng rãi, từ việc lựa chọn cán đầu mối, tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành đến việc thực chỉnh sửa rà soát thủ tục hành Công tác đạo, tổ chức triển khai thực Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tuân thủ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Tuy nhiên, số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh lãnh đạo số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác KSTTHC, chưa tập trung đạo liệt việc quán triệt quan chưa hiệu quả; chưa cập nhật kịp thời chậm công bố thủ tục hành ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hủy bỏ; chưa niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính; cán bộ, công chức tiếp nhận giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức yêu cầu nộp thêm số thành phần hồ sơ quy định trễ thời hạn giải thủ tục hành theo quy định Từ thực tiễn đó, em xin đóng góp số giải pháp sau: 3.1.1 Tăng cường hoạt động cán đầu mối thực kiểm soát thủ tục hành Các cán đầu mối cần phải tăng cường vai trò mà đảm nhiệm, thực tròn bổn phận công việc giao với người dân Trước hết phải thực đầy đủ chức nhiệm vụ mà giao theo quy định pháp luật Mặt khác, cán đầu mối muốn hoạt động có hiệu theo ý kiến riêng em, cần phải tăng cường thêm số lượng cán bộ, công chức 35 thực Sở dĩ trì nay, so với yêu cầu công việc mà lại thực theo chế độ kiêm nhiệm Đồng thời phải đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán đầu mối cấp huyện cấp xã, trị trấn để họ chủ động, linh hoạt giải công việc giao 3.1.2 Tiếp tục đơn giản hóa công khai thủ tục hành Việc đơn giản hóa, công khai thủ tục hành cần thiết quan nhà nước Đơn giản hóa thủ tục hành giúp cho cá nhân, tổ chức, đơn vị dễ dàng việc tiếp cận thủ tục hành Nhất với trình độ dân trí tương đối thấp người dân, thủ tục hành đơn giản, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho họ nhiều Bên cạnh đó, việc công khai thủ tục hành đảm bảo dân chủ sở, yêu cầu thủ tục hành cấp huyện cấp xã phải công khai phận “ cửa” quan Ngoài ra, phải công khai số điện thoại phòng ban cách thức liên hệ, lịch tiếp dân, sơ đồ quan… Chỉ có công khai vậy, người dân thực quyền nghĩa vụ có lòng tin cán bộ, công chức 3.1.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Một công việc muốn đạt hiệu cao cần phải có trình tự xem xét để rút kinh nghiệm Kiểm soát thủ tục hành không ngoại lệ, muốn kiểm soát tốt, cần phải tiến hành đợt kiểm tra thật sự, có kế hoạch nội dung cụ thể Bên cạnh đó, sở đánh giá quy định thủ tục hành thực giải đơn vị, địa phương gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức không phù hợp, gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung bãi bỏ cho phù hợp; đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung bãi bỏ theo thẩm quyền; tổ chức đánh giá tác động thủ tục hành dự thảo văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành 3.1.4 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 36 Cán bộ, công chức nhân tố định đến chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành Chính thời gian tới huyện cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức có yêu cầu loại giấy tờ quy định, gây sách nhiễu, phiền hà người dân Bên cạnh cần tăng cường đào tạo nâng cao trình độ tin học cho nhân viên, đảm bảo hoàn thành tốt công việc 3.1.5 Hiện đại hóa sở vật chất Hiện UBND huyện xã, thị trấn thiếu số sở vật chất máy móc: máy vi tính, máy fax…mạng văn phòng cần xây dựng tổ chức thực có hiệu hệ thống cấp quyền 3.1.6 Về tài Cần phải đầu tư tài cho cán đầu mối, đảm bảo tài cho hoạt động theo yêu cầu công việc Bên cạnh việc động viên tinh thần cần phải tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức thực kiểm soát thủ tục hành 3.1.7 Tổ chức tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại nhân dân Tiếp xúc với dân công việc nhạy cảm, không làm cho dân hiểu, dân tin thực theo điều bất lợi cho cán bộ, công chức Chính thế, cần phải cử cán có khả giao tiếp, có trình độ chuyên môn tiếp dân Thái độ công chức tiếp dân phải thể thái độ nhã nhặn, tôn trọng Nếu khiếu nại người dân hợp lý đầy đủ hồ sơ phải tiến hành tiếp nhận chuyển đến phận có trách nhiệm giải Ngược lại kiến nghị người dân chưa đủ điều kiện pháp lý để tiếp nhận, cán bộ, công chức phải hướng dẫn tận tình cho họ hiểu chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo yêu cầu Đồng thời phải giải công việc hẹn sau thực việc tiếp nhận, giải hẹn cần phải giải thích rõ lý Có làm tăng uy tín lòng tin người dân vào quan công quyền 37 3.1.8 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Để thực nhiệm vụ cải cách hành nói chung hoạt động kiểm soát thủ tục hành nói riêng vấn đề đặt cần phải làm cho người dân có nhận thức đắn nội dung, quy định chế Đó người dân đến làm thủ tục cần làm cho họ hiểu thực theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định Bởi trình độ dân trí công dân khác nhau, thực tế có nhiều công dân đến quan hành làm thủ tục, hướng dẫn loại giấy tờ cần có thủ tục hành cho không cần thiết nghĩ cán bộ, công chức làm khó Do đó, công tác tuyên truyền cần thực cách nghiêm túc, đầy đủ thường xuyên để giúp người dân tiếp cận dễ dàng với sách, pháp luật nhà nước, giúp cho việc giải công việc quan thuận lợi 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ Cần nghiêm túc phổ biến Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Chính phủ, Quyết định số 945/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, văn đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành đến cán lãnh đạo, công chức, viên chức để thống nhận thức mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trọng công tác kiểm soát thủ tục hành xác định công việc trọng tâm, thường xuyên liên tục đạo điều hành quan, đơn vị Cần thiết lập chế giám sát thường xuyên, có hiệu Đảng viên, cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý công việc người dân Coi trọng việc kiểm tra, giám sát nội quan, kiên không để tình trạng khép kín nội xử lý kiến nghị người dân, thiết lập chế giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành quan nhằm nâng cao chất lượng hiệu công việc 38 Công khai đầy đủ, cụ thể thủ tục hành chính, thẩm quyền trách nhiệm quan, cán bộ, công chức để nhân dân thực giám sát Cần nhanh chóng thiết lập đồng khuôn khổ thể chế thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra công vụ hoạt động máy hành để phòng ngừa phát hiện, kịp thời kiên xử lý vi phạm Xây dựng kế hoạch thực công tác kiểm soát thủ tục hành quan, đơn vị Thường xuyên rà soát văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có quy định thủ tục hành thực quan, đơn vị, đề xuất sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ, bãi bỏ phù hợp; Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị quan có thẩm quyền quy định hành không phù hợp, thiếu đồng bộ, dễ nảy sinh tiêu cực gây phiền hà giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức Nâng cao đại hóa trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành Tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức thực kiểm soát thủ tục hành Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công dân, tổ chức thấy lợi ích việc kiểm soát thủ tục hành chính, coi yếu tố quan trọng việc thực quy chế dân chủ sở, từ hoạt động kiểm soát thủ tục hành tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp khách quan tạo điều kiện cho trình cải cách thủ tục hành đẩy mạnh Lắng nghe, tiếp thu ý kiến sẵn sàng tiếp nhận kiểm tra, giám sát phê bình nhân dân Tăng cường, khuyến khích nhân dân có kiến nghị sửa đổi thủ tục hành Qua động viên nhân dân tham gia sâu rộng, thực chất 39 vào hoạt động trị - xã hội Khi nhận văn lấy ý kiến góp ý văn quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, phải nghiên cứu kỹ cho ý kiến đầy đủ có trách nhiệm để hoàn thiện hệ thống pháp luật thật vào sống đạt mục tiêu quản lý nhà nước mà không tạo gánh nặng hành cho cá nhân, tổ chức Niêm yết công khai trụ sở địa quan, Email, số điện thoại chuyên dùng phòng Tư pháp huyện, cán đầu mối nơi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành theo quy định 40 PHẦN 3: KẾT LUẬN Hiện nay, nước ta tiến hành cải cách sâu rộng kinh tế xã hội có cải cách thủ tục hành Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành đơn giản hóa thủ tục hành thực kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành điều kiện thuận lợi để hội nhập với giới, thực thắng lợi mục tiêu mà Đảng nhà nước đề “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sở tăng cường nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Thực tế hoạt động kiểm soát thủ tục hành công việc sớm, chiều mà công việc lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh tế, xã hội, gắn liền với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Với Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, kiểm soát thủ tục hành có ý nghĩa thiết thực quan, tổ chức người dân Hiệu mà kiểm soát thủ tục hành mang lại giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận với thủ tục hành nhà nước Việc đơn giản hóa công khai thủ tục hành giúp cho người dân giải công việc nhanh chóng thuận lợi Thông qua đó, người dân vừa tham gia vào công việc nhà nước (kiến nghị) vừa giám sát hoạt động cán bộ, công chức nhà nước, phù hợp với chủ trương dân chủ sở Đảng nhà nước ta Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế Không học hỏi chuyên môn nghiệp vụ Hành mà em học kỹ giao tiếp, kỹ xử lý tình cán công chức quan Đó thực học quý giá chúng em Trên toàn nội dung báo cáo: “Thực trạng giải pháp công tác kiểm soát thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo đoàn thực tập 37 cô, cán phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành năm 2015 Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Bình Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ Công văn số 5957/BTP-KSTTHC ngày 19/8/2013 Tư pháp việc triển khai thực thị Thủ tướng Chính phủ công tác kiểm soát thủ tục hành thay đổi Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành tỉnh Thái Bình năm 2016 Quyết định số 2409/UBND tỉnh Thái Bình việc thông qua danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện tỉnh Thái Bình Quyết định 07/UBND tỉnh Thái Bình hoạt động cán đầu mối thực nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành địa bàn tỉnh Thái Bình Website: http://thutuchanhchinh.vn 10 Website: mvp.thaibinh.gov.vn UBND HUYỆN QUỲNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 42 PHỤ Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG TƯ PHÁP Quỳnh phụ, ngày tháng năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Đoàn Thị Diễm Cơ quan thực tập: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ Cơ quan: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ Cán hướng dẫn thực tập: Nguyễn Thị Như Quỳnh Sinh viên: Đoàn Thị Diễm tiến hành thực tập quan từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Cơ quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Đánh giá chung: NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Họ tên, chữ ký) TRƯỞNG PHÒNG (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng : Giảng viên Nguyễn Hồng Vân 43 Sinh viên thực tập: Đoàn Thị Diễm Sinh viên: Đoàn Thị Diễm tiến hành thực tập phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Đoàn Thị Diễm: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 44 45 ... UBND huyện giao CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ 2.1 Những vấn đề Kiểm soát thủ tục hành 2.1.1 Thủ tục hành - Khái niệm thủ tục hành Thủ tục hành chính ... chuyên viên thực hoạt động phòng Tư pháp PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG... phí, công sức đối tượng quan thực thủ tục hành - Kiểm soát thủ tục hành thực dự thảo quy định thủ tục hành tiến hành thường xuyên, liên tục trình tổ chức thực thủ tục hành - Quy trình thực kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình , Thực trạng và giải pháp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình , Thực trạng và giải pháp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay