Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

52 45 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ Họ tên sinh viên NGUYỄN THỊ THU Lớp KH13 Hành Chính Học Niên khóa 2012 – 2016 Địa điểm thực tập Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Thời gian thực tập Từ ngày 28/4/2016 đến ngày 20/5/2016 Giảng viên hướng dẫn Th.s Doãn Minh Thắng Cô Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập giảng đường Học viện Hành Quốc Gia, học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế UBND huyện Thanh Thủy (cụ thể phòng Nội vụ,UBND huyện) Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm thực tiễn, nhiều kỹ bổ ích, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán bộ, công chức làm việc UBND huyện Thanh Thủy tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng cô Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, cũngnhư trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU Lời Mở Đầu Trong suốt trình hình thành phát triển hành Việt Nam, quyền cấp xã giữ vai trò vị trí quan trọng Chính quyền cấp xã tảng toàn hệ thống quyền, cấp gần dân nhất, trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý nhà nước tất mặt địa phương, đảm bảo cho chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống Tuy nhiên quyền cấp xã hoàn thành nhiệm vụ cách hiệu lực, hiệu thiếu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ trình độ để hoàn thành nhiệm vụ giao Cũng nhân tố người tổ chức khác, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hạt nhân, nhân tố định đến chất lượng hoạt động quyền cấp sở nói riêng toàn hệ thống hành nói chung Ngay từ xa xưa ông cha ta khẳng định “ hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh nước thịnh mà lên cao; nguyên khí suy nước yếu mà xuống thấp” thời đại ngày Đảng, Nhà nước ta xác định “cán gốc việc, nâng cao chất lượng cán qua đào tạo, bồi dưỡng nhiệm vụ trị quan trọng” Chính việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nâng cao hoạt động quyền cấp sở vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm Một thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở, đặc biệt cán bộ, công chức cấp xã vùng nông thôn, miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò họ Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp sở, nghiêm trọng dẫn đến nhiều sai phạm Do đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh đòi hỏi thực tế khách quan ngày cao nhiệm vụ trọng tâm công tác cán bộ, công chức cấp sở Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 Trong đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua Phòng Nội vụ UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ em có điều kiện tìm hiểu tình hình thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Chất lượng cán bộ, công chức thấp, trình độ lực thực thi công vụ đội ngũ nhiều bất cập so với yêu cầu công việc yêu cầu thực tế đặt Với lí trên, em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” Nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phòng Nội vụ, để từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã taị UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” lấy vấn đề hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phòng Nội vụ huyện làm đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: + + + Phương pháp luận vật biện chứng Phương pháp phân tích sở liệu Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN THANH THỦY CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY Trong trình làm báo cáo, điều kiện thời gian trình độ thân có hạn, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều, báo cáo em chắn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy (cô) giáo Trong trình thực báo cáo này, tìm tòi nghiên cứu thân, em nhận hướng dẫn nhiệt tình thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng cô Nguyễn Hồng Vân Em xin chân thành cảm ơn 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 Giám đốc Học viện Hành Quốc gia việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học Hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng đào tạo Học viện Hành Quốc gia − Mục đích chung • • Tìm hiểu tổ chức, hoạt động thể chế máy nhà nước hành Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc • cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 • vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện − Mục đích thực tập Phòng Nội Vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy • Tìm hiểu việc áp dụng sách pháp luật thực tiễn hoạt động • quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ Uỷ ban nhân dân huyện • Thanh Thủy Nắm quy trình giải công việc phòng Nội vụ UBND • huyện Thanh Thủy Quan sát phối hợp giải hồ sơ công việc với chuyên viên phòng phòng ban khác Uỷ ban nhân dân huyện 1.2 Nội dung thực tập  Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan  thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi  thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành  liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành học Học viện Hành Quốc gia 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập:Phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Thời gian thực tập: thời gian thực tập phòng 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Nội dung thực tập Cán hướng dẫn + Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến Tuần (từ28/03 đến 3/4) quy chế thực tập + Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên Vũ Xuân Nam hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập + Liên hệ với địa điểm thực tập + Tiến hành thực tập Phòng Nội vụ + Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc phòng Nội vụ huyện Tuần 2, + Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán Vũ Xuân Nam (từ 04/4 đến 17/4) hướng dẫn thực tập giao + Nghiên cứu văn liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng chế độ, sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng + Hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao phòng Nội vụ + Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo Tuần 4, cáo thực tập (từ 18/4 đến 29/4) + Liên hệ Phó Trưởng phòng chuyên viên phòng để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 10 Vũ Xuân Nam 2.3 NHẬN XÉT 2.3.1 Những kết đạt Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nội dung trọng tâm đóng vai trò định thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt chương trình tổng thể cải cách hành Vì vậy, UBND huyện cấp ngành đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đạt nhiều kết to lớn Về số lượng Số lượng cán công chức qua đào tạo, bồi dưỡng tăng theo năm, khoá đào tạo bồi dưỡng ngàycàng thu hút cán bộ, công chức tham gia nhằm cao lực Kế hoạch đào tạo đề năm đạt số lớp, đảm bảo đối tượng học, thời gian mở lớp, số người tham gia học lớp đảm bảo tương đối tượng đăng kí học, ý thức chấp hành kỷ luật tốt Về chất lượng đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng thực đem lại kết to lớn, bù đắp thiếu hụt thân cán công chức Nội dung đào tạo bám sát nhu cầu thực tế, công việc chuyên môn Cán bộ, công chức đào tạo bồi dưỡng tiếp thu kiến thức học ứng dụng vào thực tế công việc cách hiệu quả, kiến thức lý luận trị cán củng cố, chuyên môn nghiệp vụ nâng lên Đặc biệt thời đại ngày kiến thức tin học ngoại ngữ cấn thiết, khoá đào tạo bồi dưỡng tin học ngoại ngữ thực đáp ứng nhu cầu công việc Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 38 UBND huyện xây dựng định hướng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cụ thể cho năm Qua đợt tổ chức lớp học, học viên nắm bắt kiến thức công tác quản lý, phục vụ cho trình công tác, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Trong báo cáo kết đào tạo bồi dưỡng tính đến tháng năm 2015 UBND huyện Thanh Thủy tổng kết: “Hiệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán công chức, công chức xã, cán không chuyên trách sở trang bị kiến thức lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, học viên tham gia học tận tụy, tuổi đời khác nhau, trình độ lý luận khác nhau, có ý thức học tập tốt, việc nghe giảng lớp, đồng chí học viên tìm hiểu thêm kiến thức thực tế nghiên cứu tài liệu tham khảo, nên kết học tập học viên đạt kết cao, kết thúc lớp học ngắn hạn 100% học viên có ý thức tham gia học tập tốt, sau học xong học viên đơn vị công tác nắm bắt kiến thức công tác quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ tốt trình công tác, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao” Một số phương pháp giảng dạy có đổi học viên đóng vai trò trung tâm, giảng viên hướng dẫn đưa nhiều tình huống.Phương pháp giảng dạy chuyển sang hướng đối ngoại trực tiếp với học viên, sử dụng phương tiện đại vào công tác giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho học viên tiếp thu giảng tốt hơn, hiệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao Công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngày nâng lên tất mặt, chuyên nghiệp khoa học hơn, việc liên kết với số sở giảng dạy bên UBND huyện Thanh Thủy tự tổ chức cho lớp đào tạo bồi dưỡng riêng, với nội dung, chương trình bố trí thời gian hợp lý Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 39 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng bước đầu đáp ứng cách thiết thựclàm tăng thêm phong trào học tập cán bộ, công chức Cán bộ, công chức coi đào tạo bồi dưỡng vừa nghĩa vụ, vừa quyền lợi Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng sửa chữa, nâng cấp, trung tâm trị huyện đẩy mạnh đầu tư để phục vụ cho công tác giảng dạy Nguồn ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng ngày tăng lên qua năm đem lại hiệu đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ giáo viên cho giảng dạy ngày chuyên môn hoá đáp ứng nhu cầu thực tiễn.Nhìn chung, hầu hết giảng đạt yêu cầu chung nội dung chất lượng thông tin truyền tải tới học viên, việc chuẩn bị giáo án giảng viên chuyên trách thực nghiêm túc, giáo án bám sát với giáo trình chuẩn Trung ương biên soạn có kết hợp bổ sung với tài liệu khác, tạo nên phong phú cần thiết nội dung giảng Trình độ giảng viên ngày nâng cao chuyên môn hóa, đa số giảng viên có phương pháp sư phạm, giảng viên ý tới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với khả tiếp thu đối tượng, có kiến thức sâu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày nâng lên, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, giảng viên nhận thức đắn tầm quan trọng công tác giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, cập nhật thông tin, kịp thời truyền tải cho học viên kiến thức, đảm bảo chất lượng, trình giảng dạy lồng ghép tình hình thực tế địa phương để học viên nắm được” ( Trích báo cáo tổng kết, kết đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tính đến tháng 6/2015) Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 40 2.3.2 Những vấn đề tồn Bên cạnh thành công đạt song công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã vân tồn số hạn chế cần khắc phục Nhận thức cán bộ, công chức vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa cao Một số cán bộ, công chức thiếu ý thức phấn đấu ngần ngại học tập Một phận cán bộ, công chức có tâm lý chạy theo cấp chưa thật trọng chất lượng Đội ngũ cán bộ, công chức đào tạo yếu kém, đông số lượng hạn chế trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp chưa cao kiến thức quản lý đại Mặt khác, trình độ cán bộ, công chức chưa đồng đều, điều gây khó khăn cho trình thực công vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc phối hợp Trình độ tiếng anh tin học cán bộ, công chức nhiều hạn chế, cản trở không nhỏ tới trình quản lí Nhà nước thời kì công nghiệp hóa – đại hóa Mặc dù nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đổi thực tế chưa rõ nét Nội dung giảng thiếu tính thực tế nên chưa thể đem lại hiệu cao Phương pháp giảng dạy thụ động, chủ yếu theo hình thức thầy giảng – trò nghe, chưa để học viên tự học, nghiên cứu tìm tòi Một số giảng viên chưa có đầu tư tốt cho trình chuẩn bị giáo trình, giáo án mà chủ yếu chép giáo trình cách máy móc, khả giảng dạy minh họa hạn chế, không thu hút ý học viên mà ngược lại gây tâm lý chán nản, ức chế Phương pháp giảng số giảng viên gò bó, thiếu linh hoạt Việc đánh giá hiệu công tác người cử đào tạo, bồi dưỡng chưa quan tâm mức Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 41 Do nguồn ngân sách hạn chế nên việc cấp kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cao trước thấp so với nhu cầu Kinh phí phần lớn cán bộ, công chức học chủ yếu tự túc Trong đó, kinh tế thời gian số cán bộ, công chức eo hẹp Việc phối hợp với sở, ngành việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa hợp lý thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để bám sát kế hoạch tháng, quý năm Công tác khảo sát, điều tra, tổng hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước cán quyền sở chưa trọng nên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa đạt kết cao Về sở vật chất, đầu tư nâng cấp nhiên nhìn chung thiếu thốn, hệ thống trường lớp ít, thiếu dụng cụ thực hành, nhiều máy móc lạc hậu không đủ khả đáp ứng nhu cầu học tập Ý thức học viên học thấpxuất hiện tượng học giả, học thuê, nghỉ học, thụ động đào tạo, học viên có tâm lý học để có cấp 2.3.3 Nguyên nhân vấn đề tồn Do sở vật chất đơn vị đào tạocòn thiếu số chương trình, giáo trình chưa tổ chức tập huấn chuyển giao cho giảng viêncho nên chưa đáp ứng nhu cầu học tập đội ngũ cán bộ, công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức huyện Thanh Thủy năm gần đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa thực đồng bộ, chưa xem việc làm thường xuyên quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Một số đơn vị thực việc quy hoạch cán chưa tốt, việc bố trí công tác số nơi kiêm nhiệm, có cán kiêm nhiệm nhiều công việc Do vậy, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng không đầy đủ Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 42 Việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức chưa thực vào lực thực tiễn, trình công tác,hiệu công việc, lực chuyên môn, trình độ lý luận trị, thiếu toàn diện mang tính hình thức, quan cử cán bộ, công chức đào tạo bồi dưỡng thường xem xét, lựa chọn chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, ngạch bậc lương, mối quan hệ Hàng năm, địa phương chưa chủ động việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chưa khắc phục tình trạng cán bộ, công chức cấp xã thiếu tiêu chuẩn so với quy định.Ở số địa phương xuất tình trạng cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo lại bố trí, xếp không chuyên môn đào tạo, chưa kiên quyêt giải chế độ cán bộ, công chức không đạt tiêu chuẩn, lực yếu kém…Do đó, làm ảnh hưởng đến hiệu quản lý nhà nước địa phương Một số cán bộ, công chức lựa chọn lớp học để nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn, học để bổ nhiệm, chuyển ngạch cao học quản lý nhà nước Tình trạng chậm đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng vấn đề đáng quan tâm lẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chưa dựa vào kỹ công việc hay nhu cầu đào tạo Do thiếu phối hợp thường xuyên, chặt chẽ phòng, ban chuyên môn huyện nên dẫn tới tình trạng công việc chung quan đôi lúc chậm giải chồng chéo lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chủ yếu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn kinh phí nhà nước, kinh phí huyện đầu tư cho đối tượng học đội ngũ giảng dạy hạn chế, thêm vào đời sống phận cán bộ, công chức cấp xã khó khăn gây ảnh hưởng lớn tới việc đào tạo, bồi dưỡng phải tự túc kinh phí học Công tác tra, kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng chưa thường xuyên, chế quản lý chung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện phân tán Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 43 [ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY 3.1 GIẢI PHÁP Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quan hành Nhà nước nói chung phòng Nội vụ UBND huyện Thanh Thủy nói riêng ngày đóng vai trò đặc biệt quan trọng Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phòng Nội vụ UBND huyện Thanh Thủy cần phải có hợp tác nhiều phía Về phía quan lãnh đạo Cần tăng cường công tác đạo, kiểm tra thường xuyên công tác đạo tạo bồi dưỡng cán công chức cấp xã, cần ban hành quy định cụ thể địa phương Phòng Nội vụ cần có kế hoạch hoạt động cụ thể, chủ động sở chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn mình, sở tiêu giao tháng, quý, năm mà UBND tỉnh giao cho Tăng cường công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, công chức tổ chức hoạt động máy quan xã Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy cần phối hợp với trường trị cách thường xuyên, liên tục, chặt chẽ để chuẩn bị tốt lớp đào tạo, bồi dưỡng trường Phối hợp với trường trị để mở thêm lớp bồi dưỡng trị Tổ Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 44 chức cho cán công chức theo học lớp nghiệp vụ quản lý nhà nước trường Học Viện Hành Chính Quốc gia, lớp đào tạo trung cấp lý luận trường đào tạo cán Lê Hồng Phong, tổ chức cho cán ,công chức nâng cao trình độ ngoại ngữ,tin học;khuyến khích cán bộ, công chức học tập Xây dựng củng cố ngày hoàn thiện hệ thống sách đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức.Tăng cường cộng tác phòng, ban chuyên môn quan huyện với trình giải công việc theo quy chế tổ chức, hoạt động quan Cần ý đào tạo cán bộ,công chức lãnh đạo, cán quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đào tạo tin học, trình độ ngoại ngữ trình độ lý luận trị cán bộ, công chức có đủ yêu cầu UBND thấp Nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức chưa có trình độ chuyên môn,trình độ trị xã Tiến hành thống kê, rà soát, xếp lại, bố trí lại cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh; công khai cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn không đủ điều kiện để tiếp tục đào tạo, UBND xã xem xét việc giải chế độ theo quy định Mặc dù xã có số sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhiên chưa sát với thực tế cần tạo điều kiện thời gian, vật chất, có sách khuyến khích tích cực nữa, tuỳ trường hợp mà có sách hỗ trợ khác để phát huy tích cực sách đồng thời tránh lãng phí cho Nhà nước quyền địa phương Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trung tâm đào tạo, bồi dưỡng trị huyện để theo kịp với đòi hỏi thực tế đồng thời mở rộng kinh phí đào tạo bồi dưỡng để công tác đạt hiệu cao Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 45 Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 46 Về công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng Đa dạng hình thức phương pháp đào tạo, bồi dưỡng việc áp dụng hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn,định kì cho cán chủ chốt,công chức chuyên môn để cập nhật sách mới,kiến thức,kinh nghiệm công tác giúp họ thực tốt nhiệm vụ Đa dạng hình thức phương pháp tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có thêm nhiều hội, để lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với thời gian, trình độ Nội dung đào tạo cần có thay đổi cho sát với thực tế nữa, theo hướng chuyển sang học tập theo nhu cầu người Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bộ, công chức cần hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi công vụ Chúng ta thường giảng dạy theo nội dung quy định từ nhiều năm trước, mà không chủ động đào tạo theo nhu cầu, đòi hỏi thực tế công việc, không vào vị trí, yều cầu nghiệp vụ đối tượng cán bộ, công chức, nội dung đào tạo nghèo nàn gây tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu Đội ngũ giảng viên đóng vai trò quan trọng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần không ngừng nâng chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức để có đội ngũ giảng viên vừa nhiệt tình, yêu nghề lại vững chuyên môn Cần tạo kết hợp chặt chẽ thầy trò trình đào tạo, bồi dưỡng để vận dụng kiến thức học vào thực tế Về phía cán bộ, công chức Cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng phải xác định tầm quan trọng việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung cập nhật kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ Cần có kết hợp học lý thuyết với thực hành có phát huy kiến thức học Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 47 Tự giác học tập để bổ sung thêm kiến thức, có kết hợp chặt chẽ thầy trò để tạo hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng Một số giải pháp khác Có sách tuyển dụng cán bộ, công chức trẻ, động trọng tới chất lượng tuyển dụng UBND huyện cần có sách thiết thực,ưu đãi, khuyến khích tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc công tác làm việc địa phương Phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, UBND tỉnh nhằm nắm thông tin, tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, định theo phân cấp quản lý công tác tổ chức cán Cải tiến cách thức, lề lối làm việc để tăng cường trách nhiệm cá nhân quan.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực Quy chế dân chủ ởsở nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức đơn vị vai trò,trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, trách nhiệm công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cán công chức hoạt động quản lý hành địa phương 3.2 KIẾN NGHỊ Qua trình tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Thanh Thủy em xin đưa số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng huyện sau: Trước hết cần chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng khắc phục tình trạng thụ động trước Đào tạo, bồi dưỡng phải dựa vào nhu cầu thực tế đặt ra, vừa tránh lãng phí, tránh tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu Điều đặt yêu cầu phòng Nội vụ cần phải quan tâm công tác này, thường xuyên soát đội ngũ Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 48 cán bộ, công chức cách thường xuyên để lựa chọn đối tượng cần đào tạo thực phù hợp Phòng Nội vụ cần tham mưu cho UBND huyện công tác chủ động lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, chi tiết Trước yêu cầu công nghiệp hoá đại hoá, mở rộng quan hệ quốc tế, trước đòi hỏi khoa học kỹ thuật cần tập trung mạnh vào đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tin học tiếng anh Yêu cầu có trình độ tin học tiếng anh trở thành nhu cầu tất yếu phải có cán công chức, thể chấp chủ trương, đường lối, sách Đảng, Nhà nước Ý thức cán bộ, công chức cấp xã công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tố định thành công công tác Do vậy, cần tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao ý thức học tự học cán bộ, công chức, có kết hợp hài hoà người dạy học phát huy hết hiệu kiến thức học UBND huyện cần phải học hỏi kinh nghiệm địa phương khác, để sửa đổi, bổ sung thiếu xót, phát huy mặt tích cực họ thực Cần có kế hoạch mời giáo viên có trình độ chuyên môn sâu huyện để giảng dạy Đổi nội dung, phương pháp dạy học,các chương trình lớp quản lý Nhà nước cung cấp tài liệu sát với thực tế, để trang bị kiến thức cho cán kỹ làm việc tốt hơn, tạo buổi học sinh động, tránh tạo tâm lý nhàm chán, học dạy hình thức Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trung tâm bồi dưỡng trị huyện thường xuyên học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nay, tạo điều kiện cho giáo viên hưởng ưu đãi công tác giảng dạy trường công lập Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 49 PHẦN 3: KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã qua trình đào tạo bồi dưỡng nhân tố tạo nên hiệu hoạt động máy quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng quan Nhà nước, đặt nhiệm vụ mối quan nhiệm vụ thân cán bộ, công chức phải không ngừng tự hoàn thiện thân để theo kịp với kinh tế tri thức Khi có kết hợp quan thân công chức tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng hành nước nhà thực dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, bước đại hoạt động có hiệu lực, hiệu Qua trình thực tập cuối khoá UBND huyện Thanh Thủy em phần hiểu hoạt động thực tế quan Nhà nước, chức nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức quan, vận dụng số kiến thức học, học số kỹ hành chính, đặc biệt giúp em tìm hiểu sâu sắc thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã quan thực tiễn Cùng với kiến thức em ngồi ghế nhà trường qua hai tháng tìm hiểu thực tế UBND huyện Thanh Thủy cung cấp hành trang, giúp em thêm tự tin trường để trở thành người cán bộ, công chức thực thụ tương lai Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng thống kê thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ Báo cáo “kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tính đến tháng 6/2015” UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bảng thống kê nhu cầu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016 – 2021 Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Giáo trình “ Tổ chức nhân hành Nhà nước” - Học viện Hành Luật tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Luật cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2014 Chính Phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức 10 Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày tháng năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 12 Quyết định số 163/QĐ–TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 13 Thông tư số 15/2014/TT- BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 14 Thông tư 03/2011/TT- BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thực số điều Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức 15 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Bộ Tài quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 16 Một số trang web Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 51 Nguyễn Thị Thu – KH13HCH3 52 ... trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức vấn đề quan trọng công tác cán Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. .. tài “ Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phòng... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Đối tượng nghiên cứu: Đề tài Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã taị UBND huyện Thanh Thủy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ , Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ , Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tạiUBND huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay