Hoạt động tiếp công dân của uỷ ban nhân dân xã phúc khánh, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

34 29 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN Trong thời gian gần bốn năm học tập giảng đường Học viện Hành chính, chúng em nhận dạy truyền đạt kiến thức tận tình đầy tâm huyết thầy cô giảng viên Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân hành chính, để sinh viên lần có hội học hỏi, trải nghiệm thực tiễn, học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế tạiỦy ban nhân dân xã Phúc Khánh (cụ thể phận tiếp công dân Uỷ ban nhân nhân xã Phúc Khánh) Kết thúc thời gian thực tập,em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm cùngnhiều kỹ bổ íchđược tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, giảng viên Nguyễn Tiến Dũngvà giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực tập DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 Từ viết tắt CP HĐND HVHCQG MTTQ QH NĐ QĐ QH TT TTCP UBND Cụm từ đầy đủ Chính phủ Hội đồng nhân dân Học viện Hành Quốc gia Mặt trận Tổ quốc Nghị định Quyết định Quốc hội Thông tư Thanh tra Chính phủ Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Nội dung sơ đồ Sơ đồ máy hành xã Phúc Khánh Sơ đồ chức danh công chức cấp xã Trang 12 13 PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU Tiếp công dân công việc quan trọng quan Đảng, Nhà nước đoàn thể nước ta.Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác này, thời gian qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều nghị quyết, thị, văn pháp luật tiếp công dân; quan, tổ chức triển khai, thực có hiệu công tác này.Thông qua tiếp công dân, Nhà nước quan, tổ chức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhân dân liên quan đến việc thực chủ trương, đường lối, sách, pháp luật để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời Việc tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo công dân nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quan hành nhà nước Công tác tiếp công dân thể quan điểm “lấy dân làm gốc”, thực tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân Đây mối quan hệ thiết thực để củng cố lòng tin nhân dân với Đảng Nhà nước Thông qua việc tiếp công dân, quan nhà nước thu thập thông tin cần thiết, hiểu tâm tư nguyện vọng công dân Làm tốt công tác tiếp công dân thể chất Nhà nước dân, dân dân, tăng cường mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân giúp cho Đảng Nhà nước tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế, vấn đề nảy sinh từ sống, từ đề chủ trương, sách đắn, hợp lòng dân Chính công tác tiếp công dân thu kết định; cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể nhận thức đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo, xem nhiệm vụ trị Hiến pháp 1992 khẳng định khiếu nại, tố cáo quyền công dân, quyền sử dụng không hạn chế lĩnh vực nào.Luật khiếu nại, tố cáo cụ thể hóa quyền khiếu nại, tố cáo công dân thành chế định thực thi thực tế Nhận thấy tầm quan trọng việc tiếp công dân, Luật tiếp công dân năm 2013 đời, góp phần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp công dân, góp phần nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực dân chủ đời sống xã hội Hướng dẫn Luật tiếp công dân năm 2013, ngày 26/06/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật tiếp công dân như: việc tiếp công dân quan thuộc Chính phủ, đơn vị nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Ban tiếp công dân; việc bố trí sở vật chất Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân; điều kiện đảm bảo hoạt động tiếp công dân Nghị định quy định rõ việc công khai lịch tiếp dân, kiểm tra trách nhiệm quan chậm giải khiếu nại, tố cáo; sách bồi dưỡng cán tiếp dân Phúc Khánh xã thuộc huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình.Thực Luật tiếp công dân năm 2013 các văn quy phạm pháp luật liên quan, xã Phúc Khánh có kết định việc tiếp công dân Tuy nhiên, Luật tiếp công dân đời, xã Phúc Khánh triển khai thực đến thời điểm gần năm, mặt hạn chế Vì vậy, đề tài tìm hiểu “ hoạt động tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động phận tiếp công dân để từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phận - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “ hoạt động tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” lấy vấn đề hoạt động phận tiếp công dân xã Phúc Khánh làm đề tài nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh - Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: +Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan - Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP CÔNG DÂN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG giám đốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng Đào tạo Học viện Hành - Mục đích chung: Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức đã học Học viện Hành - Mục đích thực tập phận tiếp công dân xã Phúc Khánh: Tìm hiểu việc áp dụng Luật tiếp công dân năm 2013 văn quy phạm pháp luật liên quan thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh Nắm quy trình tiếp công dân phận Quan sát phối hợp giải công việc liên quan đến hoạt động tiếp công dân phận liên quan 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Địa điểm thực tập: Bộ phận tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnhThái Bình Thời gian thực tập: thời gian thực tập phận 28/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Nội dung thực tập Tuần • (từ 28/03 - Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến hướng dẫn Nguyễn Thành Trung quy chế thực tập đến 03/04)• Cán - Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập - Liên hệ với Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh việc thực tập Tuần 2,3 • - Tiến hành thực tập phận tiếp công dân (từ 04/04 • - Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc phận đến 17/04) Nguyễn Thành Trung tiếp công dân xã • - Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao • - Nghiên cứu văn liên quan đến hoạt động tiếp công dân Uỷ ban nhân dân cấp Tuần 4, • (từ 18/04 xã - Hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao phận tiếp công đến 01/05) • Nguyễn Thành Trung dân - Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo cáo thực tập • - Liên hệ với Phó chủ tịch xã công chức làm việc phận tiếp công dân để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần 6,7 • - Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết báo cáo (từ 02/05 • đến 15/05) - Hoàn thành báo cáo sơ lược - Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập sơ lược Tuần • - Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc Nguyễn Thành Trung Nguyễn (từ 16/05 cán hướng dẫn thực tập giao đến 20/05)• Thành Trung - Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • - Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập • - Nộp báo cáo 1.5 Những công việc làm trình thực tập phận tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh Trong trình thực tập phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: - Hướng dẫn công dân đến phận tiếp công dân - Hướng dẫn công dân có nhu cầu giải khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh - Hướng dẫn công dân viết đơn để thực quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh - Hỗ trợ, phụ giúp cán phận việc ghi sổ, chuyển hồ sơ, xếp hồ sơ liên quan theo lĩnh vực - Phụ giúp cán tiếp công dân viết giấy biên nhận tài liệu tiếp nhận cho công dân - Phụ giúp cán tiếp công dân ghi chép lại đầy đủ nội dung công dân trình bày hướng dẫn họ ký xác nhận 10 2.2.3 Số lượng cán công chức phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã bố trí cán bộ, công chức làm việc phận tiếp công dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trực tiếp tiếp công dân ngày tuần trường hợp đột xuất Bên cạnh đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phân công cho Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã công chức Tư pháp – Hộ tịch kiêm nhiệm tiếp công dân thường xuyên vào thứ hàng tuần Số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, độ tuổi từ 45-50 tuổi, đáp ứng yêu cầu công việc; có tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc; có kỹ giải công việc, đảm bảo nhận hồ sơ đầy đủ, xác từ công dân, tổ chức lưu chuyển hồ sơ đến phòng, ban, đơn vị chuyên môn theo quy trình tác nghiệp, đảm bảo tính xác kịp thời 2.2.4 Quy chế hoạt động phận tiếp công dân - Cơ cấu tổ chức hoạt động: Bộ phận tiếp công dân chịu trách nhiệm quản lý Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Các cán bộ, công chức kiêm nhiệm tiếp công dân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn yêu cầu thực tiễn - Chức năng, nhiệm vụ phận tiếp công dân: Tiếp công dân trụ sở Uỷ ban nhân dân xã công dân có kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại, tố cáo việc, đối tượng Cán bộ, công chức tiếp công dân có nhiệm vụ lắng nghe, tiếp nhận tận tình giải thích để giúp công dân đạt nguyện vọng đắn Đồng thời góp phần giải vấn đề nảy sinh đời sống người dân Nếu việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải Uỷ ban nhân dân xã phải nhanh chóng giải việc người dân có kết hợp lý, đắn Trong trường hợp việc không thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân xã phải nhanh chóng chuyển đơn khiếu nại, tố cáo hay phản ánh, kiến nghị giấy tờ liên quan đến quan, tổ chức có thẩm quyền 20 - Nguyên tắc tiếp công dân: Việc tiếp công dân phải tiến hành nơi tiếp công dân quan, tổ chức, đơn vị Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử tiếp công dân Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật - Trách nhiệm cán bộ, công chức phụ trách phận tiếp công dân: + Trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân cấp xã thực nhiệm vụ sau đây: Ban hành nội quy tiếp công dân Bố trí địa điểm thuận lợi điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Phân công người tiếp công dân Trực tiếp tiếp công dân trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 01 ngày 01 tuần thực việc tiếp công dân đột xuất trường hợp: Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm nhiều quan, tổ chức, đơn vị ý kiến quan, tổ chức, đơn vị khác Vụ việc không đạo, xem xét kịp thời gây hậu nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản Nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trị, trật tự, an toàn xã hội Phối hợp chặt chẽ với quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân xử lý vụ việc nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân 21 Tổng hợp tình hình, kết công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ đột xuất với quan, tổ chức có thẩm quyền -Trách nhiệm người tiếp công dân: Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức phù hiệu theo quy định Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ghi chép đầy đủ, xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, sách, pháp luật, kết luận, định giải có hiệu lực pháp luật quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến quan người có thẩm quyền giải Trực tiếp xử lý phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trường hợp cần thiết, lập biên việc vi phạm yêu cầu quan chức xử lý theo quy định pháp luật - Các hành vi bị nghiêm cấm tiếp công dân: Gây phiền hà, sách nhiễu cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Thiếu trách nhiệm việc tiếp công dân; làm làm sai lệch thông tin, tài liệu người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp Phân biệt đối xử tiếp công dân 22 Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân Đe dọa, xúc phạm quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người nơi tiếp công dân Vi phạm quy định khác nội quy, quy chế tiếp công dân - Quyền nghĩa vụ người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền sau đây: a Trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh b Được hướng dẫn, giải thích nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh c Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật người tiếp công dân d Nhận thông báo việc tiếp nhận, kết xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đ Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt có quyền sử dụng người phiên dịch e Các quyền khác theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nghĩa vụ sau đây: a Nêu rõ họ tên, địa xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) b Có thái độ mực, tôn trọng người tiếp công dân c Trình bày trung thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký điểm xác nhận nội dung trình bày người tiếp công dân ghi chép lại 23 d Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân hướng dẫn người tiếp công dân đ Trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nội dung phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh e Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung khiếu nại, tố cáo -Thời gian tiếp công dân: Bộ phận tiếp công dân thực theo đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm việc theo hành vào thứ hàng tuần, tuân thủ nghiêm túc quy định mà cấp đề 2.3 Thực trạng hoạt động phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình 2.3.1 Kết hoạt động trước có Luật Tiếp công dân đời Trước có Luật Tiếp công dân có nhiều văn quy định việc tiếp công dân như: Quy định tiếp công dân Chương V Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 26/2004/QH11 Luật số 58/2005/QH11, chương V Luật khiếu nại số 02/2011/QH13, quy định tiếp công dân văn hết hiệu lực vào ngày 01/07/2014 Khi chưa có Luật tiếp công dân đời, công tác tiếp dân quy định số phần văn quy phạm pháp luật nêu Điều ảnh hưởng tới kết không hoạt động tiếp dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mà địa phương khác, quan, tổ chức khác Không có văn pháp luật quy định cụ thể việc tiếp dân, quan, tổ chức gặp khó khăn thực hiện; văn pháp luật chồng chéo, nhiều quan, đặc biệt cấp sở, tình trạng không nắm vững, nắm hết luật phổ biến, khó khăn người dân tiếp cận với pháp luật 24 Ở xã Phúc Khánh, xã nhỏ tình trạng người dân không nắm luật dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, không quan có thẩm quyền để giải quyết; không nắm luật mà gây tranh chấp không đáng có, đặc biệt đất đai, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình làng nghĩa xóm… Về phía quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền gặp phải khó khăn định trình tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có luật riêng quy định 2.3.2 Kết hoạt động từ có Luật Tiếp công dân đời Năm 2015 thực Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo văn hướng dân thi hành Được quan tâm đạo cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, UBND xã tiến hành đồng nhiều biện pháp, phối kết hợp với MTTQ, đoàn thể trị xã hội, sở thôn làng Công tác tiếp công dân trì nghiêm túc, vụ việc phát sinh xem xét giải kịp thời Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh địa bàn diễn biến phức tạp, phát sinh đơn thư vượt cấp - Kết tiếp công dân: Cán tiếp công dân: + Tiếp thường xuyên: 48 lượt, 63 người Lãnh đạo tiếp công dân: + Tiếp định kỳ đột xuất: 24 lượt, 50 người + Số đoàn đông người: 01 đoàn, 18 người ( nội dung đề nghị giải quyền lợi ruộng tư điền theo định 948/QĐ-UBND UBND tỉnh nhân dân thôn Hương Xá) - Nội dung tiếp công dân: Nội dung tiếp công dân thuộc lĩnh vực tranh chấp đất đai, chế độ sách người có công Đơn đề nghị: Giải tranh chấp đất đai, đơn đề nghị giải quyền lợi ruộng tư điền theo định 948/QĐ-UBND UBND tỉnh nhân 25 dân thôn Hương Xá phải lấy thôn Bản, đơn đề nghị giải quyền lợi người có công + Đơn đề nghị 22 giải 22 + Đơn phản ánh kiến nghị 11 giải 11 + Đơn tố cáo nhận xã đơn, giải người tố cáo tự nguyện rút đơn Đơn tố cáo cấp chuyển đơn có đơn tố cáo lĩnh vực giải đất đai trái thẩm quyền thôn xã, đơn thuộc lĩnh vực giải chế độ sách người có công, giải song người tố cáo chưa đồng ý với kết giải Luật Tiếp công dân đưa vào thực qua năm đầu tiên, kết đạt cho thấy ưu điểm Luật Theo định hướng, kế hoạch Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh năm tới, tiếp tục phát huy, thực tốt công tác tiếp dân để mang lại quyền đảm bảo lợi ích cho người dân, đồng thời thực quản lý nhà nước có hiệu 2.4 Nhận xét hoạt động phận tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình 2.4.1 Những kết đạt Năm 2015, UBND xã bám sát vào quy định Luật tiếp công dân văn quan cấp trên, Luật khiếu nại tố cáo, tranh thủ đạo Đảng ủy nên góp phần kịp thời xúc nhân dân, đăc biệt vụ việc phức tạp tồn Thực nghiêm túc việc trực tiếp công dân lãnh đạo UBND xã vào thứ hàng tuần, phân công cán Tư pháp – Hộ tịch kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp thường xuyên nhận xử lý đơn thư khiếu nại đề nghị phản ánh theo quy định luật Công tác tuyên truyền giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành thực quyền khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết tích cực Nhiều trường hợp sau giải thích, tự nguyện rút đơn khiếu nại tự thảo thuận với việc tranh chấp, xích mích mâu thuẫn gây 26 2.4.2 Hạn chế Công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại tố cáo đạt kết bước đầu nhiên nặng nề hình thức, chưa thật thu hút người tham gia Công tác hòa giải sở đạt hiệu chưa cao việc hòa giải viên tổ hòa giải chưa thường xuyên tập huấn nghiệp vụ hòa giải kiến thức pháp luật Sự phối kết hợp ban ngành đoàn thể việc giải vụ việc chưa thường xuyên Một số vụ việc chưa giải dứt điểm Còn tình trạng công dân đến trụ sở lợi dụng quyền người khiếu nại tố cáo lăng mạ xúc phạm đến người tiếp dân, người giải vụ việc chưa ngăn chặt kịp thời 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước nói chung việc tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo nói riêng chưa vào chiều sâu, vào MTTQ đoàn thể chưa thường xuyên Công tác quản lý nhà nước số lĩnh vực đất đai lỏng lẻo, tình trạng giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công chưa xử lý dứt điểm Nhận thức người dân sách pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại tố cáo nhiều hạn chế, số trường hợp dù hiểu rõ quy định pháp luật, hướng dẫn giải quy định có lý, có tình không công nhận kết giải khiếu kiện kéo dài Các quy định pháp luật thiếu đồng bộ, hướng dẫn thi hành luật chậm, hệ thống văn sách có nhiều thay đổi nên áp dụng nhiều vướng mắc bất cập Nhiều vụ việc có nội dung phức tạp đan xen khiếu nại tố cáo, đề nghị phản ánh công dân thời điểm từ lâu, người khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh không cung cấp đầy đủ , chứng lý gây khó khăn trình thẩm tra xác minh giải 27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH 3.1.Một số giải pháp 3.1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực công tác tiếp công dân, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức không mang lại hiệu Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng công tác tiếp công dân Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực công tác tiếp công dân.Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực tương lai Thường xuyên có họp nhằm tiếp thu, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thực tế, từ có đề xuất hữu hiệu nhằm đạt kết cao trình thực thi công việc 3.1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận tiếp công dân; đảm bảo cho đội ngũ có đủ điều kiện để giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt hướng tới chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin sách, quy định pháp luật công tác tiếp dân để từ có kế hoạch kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc người dân Tổ chức tiếp dân, hay trò chuyện cán bộ, công chức thuộc phận tiếp dân người dân nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người cán công chức người dân đời sống kinh tế - xã hội đời 28 sống tình cảm, sở tạo nên cảm thông chia sẻ, tạo nên sở niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Tiêu chuẩn hóa yêu cầu, thực chuyên môn hóa đội ngũ cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ phận tiếp dân Xây dựng chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức phải rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm đảm bảo gắn kết cách hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp, ưu đãi, đào tạo, bổ nhiệm 3.1.3 Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực công tác tiếp dân Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức 3.1.4 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện chế Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện hoạt động đóng góp ý kiến thái độ, văn hóa, chất lượng phận tiếp dân Bên cạnh đó, phải tăng cường nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến gần với luật, nắm vững hiểu rõ luật.Chỉ có mang lại hiệu cho hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ người dân 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu việc thực hoạt động tiếp công dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh - huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình Tiếp tục quán triệt việc thực nghiêm túc Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo văn hướng dẫn thi hành để cán nhân dân nắm bắt thực Có kế hoạch giải kịp thời, thực nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân.Trong trình giải đảm bảo việc giải khiếu nại, 29 tố cáo quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải tồn đọng kéo dài, vượt cấp Thực công khai, minh bạch quy trình thủ tục văn pháp luật, đặc biệt trọng lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng bản, chế độ sách Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở, tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống Kiện toàn, bổ sung tổ hòa giải sở, để tăng cường vai trò hòa giải sở thôn làng lĩnh vực giải tranh chấp, mâu thuẫn nhân dân, hạn chế thấp số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo Xử lý nghiêm trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo công dân gây an ninh trật tự nơi công sở, có hành vi lăng mạ cán bộ, công chức tổ chức tiếp công dân làm việc hành hàng ngày Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo địa bàn góp phần quan trọng việc ổn định trị trật tự an toàn xã hội Nâng cao phối hợp phận, quan, tổ chức có liên quan.Điều góp phần giải nhanh chóng trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh người dân, để người dân chờ đợi kéo dài Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh cần có biện pháp cụ thể, thiết thực việc đưa pháp luật đến gần với người dân Bởi thực tế nay, tình trạng người dân luật, không nắm luật phổ biến Chính điều khiến cho người dân quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ mình, nhiều trường hợp hành vi hay sai theo quy định pháp luật, gây nhiều trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo không đáng có 30 PHẦN 3: KẾT LUẬN Luật Tiếp công dân năm 2013 đời với văn quy phạm pháp luật liên quan nhằm hướng dẫn chi tiết cụ thể số điều Luật Tiếp công dân, giúp cho quan, tổ chức Đảng Nhà nước thực công tác tiếp dân đạt hiệu Đây đổi góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước ta công tác tiếp dân, đồng thời kỳ vọng nhân dân Luật Tiếp công dân đời khắc phục hạn chế công tác tiếp dân trước Bộ phận tiếp dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh phần thể ưu điểm Luật Tiếp công dân 2013 việc giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh người dân Thông qua đó, góp phần làm cho tham gia người dân vào hoạt động quản lý nhà nước ngày gần hơn, hiệu Tuy nhiên, Luật Tiếp công dân đời có hiệu lực chưa lâu nên công tác tiếp công dân theo quy chế chưa thể phát huy toàn ưu điểm Điều đòi hỏi nỗ lực, cố gắng quan, tổ chức, cán bộ, công chức tiếp dân từ phía người dân việc tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững luật Từ đó, góp phần làm cho công tác tiếp dân Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh hoạt động hiệu theo hướng mà Nhà nước đề ra, đảm bảo quyền lợi người dân hoạt động quản lý nhà nước 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tiếp công dân – Phúc Khánh, 2015 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân Luật Khiếu nại 2011 Luật Tố cáo 2011 Luật Tiếp công dân 2013 Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải tố cáo Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải khiếu nại hành 32 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ PHÚC KHÁNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phúc Khánh, ngày 20 tháng 05 năm 2016 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thúy Hòa Cơ quan thực tập: Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh Bộ phận: Tiếp công dân Cán hướng dẫn thực tập: Nguyễn Thành Trung Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Hòa tiến hành thực tập quan từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016 Cơ quan nhận xét trình thực tập sau: Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định quan, phận thực tập: Về việc thực tập nội dung theo kế hoạch theo yêu cầu cán hướng dẫn thực tập: Đánh giá chung: NGƯỜI HƯỚNG DẪN TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH 33 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng, cô Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thúy Hòa Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hòa tiến hành thực tập phận tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thời gian hai tháng, từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hòa: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 34 ... VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP CÔNG DÂN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG... HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH - HUYỆN HƯNG HÀ TỈNH THÁI BÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHÁNH- HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH... ngày 20/10/2014 Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Hà ban hành quy chế tiếp công dân, Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khánh dựa triển khai thực công tác tiếp công dân Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã 2.2.2 Nơi làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tiếp công dân của uỷ ban nhân dân xã phúc khánh, huyện hưng hà, tỉnh thái bình , Hoạt động tiếp công dân của uỷ ban nhân dân xã phúc khánh, huyện hưng hà, tỉnh thái bình , Hoạt động tiếp công dân của uỷ ban nhân dân xã phúc khánh, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay