Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện tân sơn, tỉnh phú thọ

50 186 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 07:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Họ tên sinh viên : PHAN THỊ THẢO Lớp : KH13HCH3 Niên khóa : 2012 - 2016 Thời gian thực tập : từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập : Văn phòng HĐND - UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ Giảng viên hướng dẫn : Thạc sĩ Doãn Minh Thắng : Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân TN - MT Tài nguyên - môi trường ĐKKD Đăng ký kinh doanh LĐ - TBXH Lao động - Thương binh xã hội NN PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT NỘI DUNG BẢNG TRANG Bảng 1: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn năm 2012 37 Bảng 2: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn năm 2014 năm 2015 38 Bảng 1: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn quý I năm 2016 39 LỜI CẢM ƠN Thực tập trình quan trọng chương trình đào tạo chuyên ngành Học viện nói chung chuyên ngành Hành học nói riêng Với mục đích gắn liền nhà trường với xã hội, với lý luận thực tiễn, hoạt động tổ chức cho sinh viên năm cuối thực tập Học viện đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên, rèn luyện thêm kỹ nghề nghiệp, ý thức phong cách làm việc hành cho cán bộ, công chức tương lai Trong thời gian vừa qua giới thiệu Ban đào tạo Học viện Hành Quốc gia tiếp nhận Uỷ ban nhân huyện Tân Sơn, em thực tập Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện thể nói Văn phòng nơi nhiều hoạt động giúp sinh viên Học viện Hành Quốc gia thực kỹ tham gia học tập trường cách sâu sắc toàn diện Mà cụ thể em tiếp xúc, tìm hiểu thực tế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Được hướng dẫn bảo chu đáo thầy hướng dẫn đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung, anh, chị cán nhân viên Bộ phận tiếp nhận trả kết phận cửa thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, em chọn đề tài cho báo cáo “Hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ” Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy Học viện Hành Quốc gia – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên Thạc sỹ Doãn Minh Thắng - Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Trong trình thực đề tài thân em cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp báo cáo Tuy nhiên, hiểu biết hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến Thầy, bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Phan Thị Thảo PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU Cải cách hành nước ta vấn đề quan nhà nước người dân đặc biệt quan tâm Trong đó, lẽ vấn đề cải cách chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trọng nút tháo nút thắt mối quan hệ người dân quan nhà nước Bộ phận “một cửa” hay gọi với tên quen thuộc Bộ phận tiếp nhận trả kết trực thuộc Văn phòng HĐND UBND huyện, Bộ phận trung gian giải nhiều vấn đề thủ tục hành tất lĩnh vực xã hội số việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân Gần nhất, theo định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương làm rõ tầm quan trọng đơn vị Nhận biết tầm quan trọng đó, trình thực tập em xin vào Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” thuộc Văn phòng UBND huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ tìm hiểu công việc, trình tự làm việc người công chức Qua đợt thực tập, em hi vọng phần tìm hiểu kỹ hơn, sâu số công việc mà nhân viên làm việc Từ chi tiết hóa tầm quan trọng Bộ phận tiếp nhận trả kết - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa Văn phòng UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ” - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động phận “một cửa” Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài này, em vận dụng số phương pháp sau: Phương pháp luận vật biện chứng Phương pháp phân tích sở liệu Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan - Bố cục báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TRẢ KẾT QUẢ THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN 1.1 Mục đích thực tập Thực Quyết định số 1918/QĐ-HVHCQG ngày 30/12/2005 Giám đốc Học viện Hành Quốc gia việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Học viện Hành hệ quy Căn vào kế hoạch đào tạo lớp đại học Hành hệ quy Khóa 13 Hà Nội lãnh đạo Học viện phê duyệt tờ trình ngày 14 tháng 01 năm 2016 Theo kế hoạch thực tập phòng Đào tạo Học viện Hành - Mục đích chung Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức học Học viện Hành - Mục đích Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa UBND huyện Tân Sơn Tìm hiểu việc áp dụng chế “một cửa” thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu tổ chức hoạt động phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn Nắm quy trình nhận trả hồ sơ hành phận Quan sát phối hợp giải hồ sơ hành phòng, ban chuyên môn với phận 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập - Thời gian thực tập: từ ngày 28/3 đến hết ngày 20/5/2016 - Địa điểm thực tập: Tại Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Văn phòng UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Tuần Nội dung báo cáo - Liên hệ với Văn phòng HĐND UBND huyện Tân Sơn - Đến UBND huyện Tân Sơn nhận phòng thực tập Cán hướng dẫn (từ 28/3 đến 1/4) - Gặp người hướng dẫn thực tập tiếp nhận phòng thực tập - Nghiên cứu, chọn tên đề tài cho báo cáo thực tập - Nộp đề tài báo cáo thực tập - Tiến hành thực tập phận “một cửa” - Tìm hiểu nội quy, quy chế làm Tuần việc phận tiếp nhận trả ( từ 4/4 đến 8/4) kết theo chế “một cửa - Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn giao - Nộp đề cương báo cáo thực tập cho giảng viên hướng dẫn - Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế “một cửa”, Tuần “một cửa liên thông” (từ 11/4 đến 15/4) - Nghiên cứu, tìm hiểu liên hệ với cán hướng dẫn để xin số liệu làm báo cáo - Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu phận “một cửa” Tuần - Tìm kiếm tài liệu, hoàn thành sơ (từ 18/4 đến 22/4) lược đề cương báo cáo thực tập - Nộp đề cương chi tiết cho giảng viên hướng dẫn - Hoàn thành tốt công việc cán Tuần hướng dẫn giao (từ 25/4 đến 29/4) - Sửa đề cương theo hướng dẫn giảng viên hướng dẫn - Chỉnh sửa báo cáo thực tập Tuần - Vào sổ, viết giấy tiếp nhận trả (từ 4/5 đến 6/5) kết cho công dân đến đăng ký kinh doanh hộ cá thể Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thuy Dung Nguyễn Thị Thùy Dung NguyễnThị Thùy Dung NguyễnThị Thùy Dung - Nhận nhiệm vụ hướng dẫn làm Tuần đề cương báo cáo (từ 9/5 đến 13/5) - Thực tốt công việc Nguyễn Thị Thùy Dung giao - Hoàn thành báo cáo - Hoàn chỉnh báo cáo thực tập Tuần - Xin ý kiến đánh giá trình Nguyễn Thị Thùy Dung (từ 16/5 đến 20/5 thực tập - Nộp báo cáo 1.5 Những công việc làm trình thực tập Bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn Trong trình thực tập phận “một cửa” huyện Tân Sơn, em thực số công việc cụ thể liên quan, bao gồm: - Hướng dẫn công dân đến phận cửa - Hướng dẫn công dân nhu cầu đăng kí hộ kinh doanh làm thủ tục để đăng kí nhận giấy tờ liên quan - Vào sổ đăng kí kinh doanh - Viết phiếu hẹn - Hướng dẫn công dân nhu cầu cấp lại cải giấy khai sinh làm thủ tục giấy tờ cần thiết - Viết giấy xác nhận thuộc huyện nghèo - Hỗ trợ, phụ giúp anh chị cán phận việc ghi sổ, chuyển hồ sơ, xếp hồ sơ liên quan theo lĩnh vực - Trả kết đăng kí hộ kinh doanh cá thể - Trả kết cấp lại kết cải giấy khai sinh 10 Đảm bảo điều kiện làm việc Bộ phận Tiếp nhận trả kết theo quy định Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả; rà soát, đánh giá tình hình công việc, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kỳ; đề xuất, kiến nghị giải vướng mắc, khó khăn phát sinh trình thực với Chủ tịch UBND huyện  Trách nhiệm Thủ trưởng quan chuyên môn liên quan Bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ lực, phẩm chất kỹ nghiệp vụ tốt làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ quan thẩm quyền tổ chức Phân công cán bộ, công chức, viên chức lập sổ theo dõi, nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận trả kết chuyển đến; giải công việc theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định trả kết theo quy định chế “một cửa”; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện việc giải hồ sơ chậm giải sai quy định pháp luật Trường hợp hồ sơ xử lý chậm so với thời gian quy định, Thủ trưởng quan chuyên môn phải thông báo rõ ràng văn lý chậm trễ để Bộ phận tiếp nhận trả kết thông báo cho tổ chức, cá nhân biết Trong trường hợp hồ sơ liên quan đến nhiều quan, đơn vị quan chuyên môn chịu trách nhiệm phải chủ trì trực tiếp liên hệ làm việc với quan, đơn vị liên quan để giải Khi thủ tục hành sửa đổi, bổ sung, thay thế…bằng văn quan Nhà nước thẩm quyền Thủ trưởng quan chuyên môn liên quan phải thông báo văn nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế…của thủ tục hành cho Bộ phận tiếp nhận trả kết biết để niêm yết, công khai, tổ chức thực trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định 36  Trách nhiệm cán bộ,công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết Cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa” trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hồ sơ, trả kết giải hồ sơ cho tổ chức, công dân; Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan thẩm quyền giải quyết; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể theo mẫu quy định Đối với hồ sơ quy định giải trả kết ngay, lập giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả: Công chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; Đối với hồ sơ quy định thời hạn giải quyết: Công chức lập giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả; thẩm định, trình cấp thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; Đối với hồ sơ đủ thủ tục quy định, Bộ phận tiếp nhận trả kết tiếp nhận hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn Nhưng sau phòng chuyên môn thẩm định nội dung chưa đúng, phải yêu cầu sửa lại, phòng chuyên môn phải hướng dẫn văn nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận trả kết để chuyển cho tổ chức, cá nhân sửa chữa, hoàn thiện lại hồ sơ 2.3 Thực trạng hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Kết hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Tân Sơn năm 2012 Căn định 788/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 UBND tỉnh Phú Thọ việc công bố thủ tục hành chung áp dụng cấp huyện địa bàn tỉnh Phú Thọ 37 Căn vào báo cáo tổng kết năm 2012 Bộ phận cửa Văn phòng UBND huyện Tân Sơn Trong năm 2012, tổng số hồ sơ phận cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn tiếp nhận 1446 hồ sơ Bảng 1: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn năm 2012 STT Lĩnh vực Tư pháp TN - MT ĐKKD Giấy xác nhận LĐ TBXH Xây dựng Số lượng hồ sơ 10 277 64 1049 39 07 Trong trình thực chế “một cửa” đội ngũ cán bộ, công chức giao nhiệm vụ tinh thần trách nhiệm, nắm bắt công việc cần giải quyết, phối hợp giải công việc phận tiếp nhận trả kết với quan chuyên môn dần chặt chẽ, nhịp nhàng, việc giải công việc quan hành với tổ chức công dân kịp thời, chu đáo hơn, tránh phiền hà tiêu cực 2.3.2 Kết hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Tân Sơn từ năm 2014 đến năm 2015 Căn vào định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính Phủ việc ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước tỉnh địa phương Căn vào định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 UBND tỉnh Phú Thọ việc thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước tỉnh Phú Thọ Căn vào báo cáo tổng kết năm 2014, năm 2015 Bộ phận cửa Văn phòng UBND huyện Tân Sơn 38 Trong năm 2014 - 2015, tổng số hồ sơ phận cửa tiếp nhận giải 3050 hồ sơ Bảng 2: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn năm 2014, năm 2015 STT Lĩnh vực Tư pháp NN PTNT Tài Kế hoạch Số lượng hồ sơ 1828 37 23 Giấy xác TN - MT nhận 1155 12 Như vậy, trình thực thủ tục hành quy định địa phương nói chung tỉnh Phú Thọ nói riêng, đặc biệt Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Văn phòng UBND huyện Tân Sơn, cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đồng thời bên cạnh củng cố, nâng cao thêm kiến thức cho cán bộ, công chức Bộ phận cửa 2.3.3 Kết hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Tân Sơn quý I năm 2016 Căn vào quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND huyện Tân Sơn Căn vào báo cáo tổng kết quý I năm 2016 Văn phòng UBND huyện Tân Sơn Tính đến hết quý I năm 2016, tổng số hồ sơ phận cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn tiếp nhận giải 168 hồ sơ Bảng 3: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận huyện Tân Sơn Quý I năm 2016 STT 39 Lĩnh vực Y tế Xây dựng Tư pháp Cải - Hộ tịch Số lượng hồ sơ 04 05 39 24 TN - MT Giấy xác nhận 01 78 ĐKK D 16 Cụ thể sau: - Lĩnh vực Y tế: 04 hồ sơ; trả 01 hồ sơ, 02 hồ sơ chưa đến hạn 01 hồ sơ hạn - Lĩnh vực Xây dựng: 05 hồ sơ; trả 05 hồ sơ 01 hồ sơ trả lại không đủ tiêu chuẩn - Lĩnh vực Tư pháp: công chứng, chứng thực 39 hồ sơ - Lĩnh vực Cải - Hộ tịch: tổng 24 hồ sơ, trả hết Trong kết hôn với nước 01 bộ; 03 trả lại để hoàn thiện hồ sơ - Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 01 chuyển mục đích - Giấy xác nhận: 78 - Đăng ký kinh doanh: 16 hồ sơ, trả 14 hồ sơ hạn 2.4 Nhận xét hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Qua tìm hiểu thực tiễn tiếp xúc trực tiếpvới công việc Bộ phận, thân em nhận số thuận lợi khó khăn người công chức làm việc 2.4.1 Kết đạt trình hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” - chế “một cửa” giải pháp đổi hữu hiệu phương thức làm việc quan hành nhà nước địa phương cấp, nhằm tạo chuyển biến quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức công dân, 40 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức; đồng thời, điều chỉnh bước tổ chức máy đổi mới, cải tiến chế độ làm việc quan hệ công tác quan hành nhà nước - thể nhận thấy kết bước đầu thực chế “một cửa” giảm việc lại người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải thủ tục hành chính, số hồ sơ hành giải hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trong công tác quản lý tài chính, thực chế “một cửa”, xác lập trật tự, kỷ cương quản lý thu phí lệ phí Quy định công khai minh bạch nguyên tắc thu, mức thu, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng loại phí, lệ phí phận “một cửa” quan hành cấp - Thực chế “một cửa” góp phần tăng cường lực, trách nhiệm cán bộ, công chức quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức hành nhằm xây dựng hành nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… - Trang thiết bị Bộ phận trang bị đầy đủ, cán đủ trang thiết bị để làm việc Như đem lại hiệu cao việc tiếp nhận, giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức 2.4.2 Những tồn hạn chế trình hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết Từ thực nghiệm trên, em rút số khó khăn sau Bộ phận tiếp nhận trả kết quả: - Thứ nhất, vấn đề tuyên truyền, giáo dục người dân giải công việc Bộ phận “một cửa”: Việc người dân chưa nhận thức hiểu hết 41 thủ tục muốn giải gây không khó khăn tốn nhiều thời gian cho người công chức lẫn người dân Các thủ tục hồ sơ niên yết Bộ phận “một cửa” nhiên người dân chưa tìm hiểu kĩ nên làm hồ sơ, giấy tờ thiếu phải chạy chạy lại nhiều nơi để hoàn thành Việc phía nhân dân mà phải xem xét lại từ việc phổ biến, tuyên truyền quan nhà nước - Đối với cán bộ, công chức Khả giải công việc công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết nhiều hạn chế Do đào tạo lần trước vào phận làm việc, thêm vào nhiều lĩnh vực, khối lượng văn quy định quy định pháp luật rộng, cán làm việc chưa nắm rõ hết, gây lúng túng giải hồ sơ cho công dân Bộ phận “một cửaỦy ban nhân dân huyện 01 cán làm việc trực tiếp Số lượng cán so với yêu cầu giải công việc công dân, tổ chức Dẫn đến giải công việc khó khăn kiêm hết việc Ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân đa số cán bộ, công chức chuyển biến chậm Một phận cán bộ, công chức làm việc phòng chuyên môn trách nhiệm chưa cao, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn hẹn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài Quan hệ phối hợp giải hồ sơ quan chuyên môn tiến bộ, thiếu đồng bộ, chặt chẽ, ý thức cộng đồng trách nhiệm bên chưa cao, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm giảm tiến độ giải thủ tục hành 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 42 Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phận “một cửa” thủ trưởng quan chưa quan tâm mức, tiến hành lỏng lẻo, hình thức Cán làm việc phận cửa Ủy ban nhân dân huyện thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm Nhận thức cán công chức làm phận tiếp nhận trả kết việc thực chế cửa cửa liên thông chưa đầy đủ Năng lực chuyên môn cán công chức nhiều hạn chế Hệ thống văn quy chế phối hợp phòng ban, quan hành chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình giải thủ tục hành cửa, cửa liên thông Sự phối hợp phòng ban chuyên môn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ “MỘT CỬA” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN 3.1 Một số giải pháp 43 - Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Thủ trưởng quan cần trì, tăng cường công tác kiểm tra, thực chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động triển khai thực chế “một cửa”, nhằm tránh tượng hoạt động hình thức cầm chừng không đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề công cải cách Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc tinh thần, thái độ làm việc, chất lượng giải thủ tục hành phận “Một cửa” Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát từ khâu lập kế hoạch đến tiến hành tổ chức thực hiện, thực quy định công tác báo cáo theo tuần, tháng, quý năm Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực chế “một cửa” Từ đó, ưu khuyết điểm, học kinh nghiệm làm tiền đề xây dựng thực tương lai Trên sở đó, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt; uốn nắn cá nhân thực hiệu quả, biểu không việc nhận thức thực nhiệm vụ Thường xuyên họp giao ban nhằm tiếp thu, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thực tế, từ đề xuất hữu hiệu nhằm đạt kết cao trình thực thi công việc - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kỹ thực thi công vụ, kỹ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận “một cửa”; đảm bảo cho đội ngũ đủ điều kiện để giải tốt công việc tổ chức, công dân; đặc biệt hướng tới chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm 44 Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu thông tin sách, quy định pháp luật cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực tiến hành cải cách, từ kế hoạch kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc người dân Tổ chức tiếp dân, hay trò chuyện cán bộ, công chức thuộc quan, đơn vị người dân nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người cán công chức người dân đời sống kinh tế - xã hội đời sống tình cảm, sở tạo nên cảm thông chia sẻ, tạo nên sở niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước Xây dựng chế độ, sách đội ngũ cán bộ, công chức phải rõ ràng, quyền lợi trách nhiệm đảm bảo gắn kết cách hợp lý thông qua chế độ tiền lương, trợ cấp, ưu đãi, đào tạo, bổ nhiệm - Nâng cao chất lượng sở vật chất phục vụ cho phận cửa Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn Bổ sung nguồn ngân sách cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” “một cửa điện tử” Đảm bảo sở vật chất cần thiết cho hoạt động cán công chức Thực tin học hóa khâu quy trình thủ tục thực theo chế - Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành Rà soát lại thủ tục hành Xóa bỏ loại thủ tục hành rườm rà không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt loại bớt giấy tờ không cần thiết, giá trị pháp lý giá trị pháp lý không cao để giảm bớt phiền hà việc giải thủ tục hành phải đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ Quy định rõ ràng cụ thể minh bạch, công khai hóa loại giấy tờ cần thiết cho việc giải công việc công dân, tổ chức Nghiêm cấm việc tự 45 đặt giấy tờ, thủ tục trái quy định, gây khó khăn, sách nhiễu tổ chức công dân đến giao dịch Xây dựng quy trình tiếp nhận giải hồ sơ thật hợp lý, khoa học, giảm bớt khâu trung gian, đầu mối mang tính ổn định Xác định rõ đầu mối quy trình thực giao dịch hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ xây dựng thích hợp cho loại việc, tùy theo mức độ đơn giản phức tạp khác Từ phân tích rõ thẩm quyền thời gian giải cách khoa học, tránh tình trạng kéo dài việc giải hồ sơ đơn giản, rõ ràng Chuẩn hóa, ban hành đồng công bố công khai loại mẫu biểu, giấy tờ hành cần thiết để giải công việc cho nhân dân Các loại mẫu biểu phải thống thể thức kỹ thuật trình bày; phải đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng Nghiên cứu đưa vào ứng dụng số văn giấy tờ hành thực nhiều chức năng, giải nhiều vấn đề, nhiều loại công việc - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện chế Tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện hoạt động đóng góp ý kiến thái độ, văn hóa, chất lượng dịch vụ phận Huy động sức mạnh xã hội tham gia vào trình cải cách thủ tục hành thông qua hình thức xã hội hóa số hoạt động cung ứng dịch vụ công chứng thực, trợ giúp pháp lý 3.2 Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 46 Qua thời gian thực tập tháng UBND huyện Tân Sơn, em rút nhiều kinh nghiệm trình học tập trình thực tập Đồng thời em đề số kiến nghị sau: Trong trình thu thập, xử lý, giải hồ sơ cần đơn giản hóa thủ tục hành Ủy ban nhân huyện nói riêng phòng ban chuyên môn nói chung để đem lại hiệu công việc giảm bớt gánh nặng cho cán Cần tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phận “một cửa”; tạo điều kiện cho cán làm việc phận “một cửa” giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực cải cách hành nói chung thực “cơ chế cửa”, “một cửa liên thông nói riêng", nâng cao hiệu hoạt động máy quyền để phục vụ kịp thời nhu cầu đáng tổ chức, công dân 47 PHẦN 3: KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập từ ngày 28/3 đến ngày 20/5 tiếp xúc với thực tế phận “một cửa”, em hiểu thêm nhiều thủ tục hành chính, quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa”, cách thức làm việc cán bộ, công chức Những kiến thức mà trước em biết qua lý thuyết Em làm quen, trực tiếp làm việc người công chức thực sự, qua em thật yêu thích ngành nghề củng cố thêm niềm tin vào đường chọn Trong thời gian thực tập, hàng ngày em tiếp xúc với thực tế Công dân nhiều yêu cầu cần giải quyết, nhìn cảnh người xếp hàng nộp hồ sơ, hỏi thủ tục hành trình tự giải em thêm hiểu Chính phủ ta coi trọng vấn đề cải cách Trên thực tế, việc thực chế “một cửa” tạo nhiều thuận lợi cho công dân, công dân lại nhiều, mang hồ sơ đến phòng để xin dấu thay vào nộp yêu cầu chờ ngày nhận kết quả, việc giải yêu cầu thuộc nhiệm vụ cán bộ, công chức hành Nhà nước Cũng qua em cách nhìn khác cán bộ, công chức Nhà nước, hoàn toàn khác với quan liêu, hách dịch, cán nhân viên phận” cửa” làm việc thật nhiệt tình, trách nhiệm, thái độ sách nhiễu, hách dịch với công dân Tuy nhiên nhiều hạn chế, quan trọng hiểu biết nhân dân pháp luật lực cán bộ, công chức….Vì việc thực chế “một cửa” gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mục tiêu cải cách hành nước nhà Do thời gian tới đòi hỏi quam tâm, đầu tư cấp thành phố điạ phương Chính phủ chuyên môn để phận cửa hoạt động mục tiêu, nhiệm vụ góp phần vào công Cải cách hành 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 01/QC-VP quy chế làm việc Văn phòng HĐND UBND huyện website: tanson.phutho.gov.vn Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND huyện Tân Sơn Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Bộ phận “một cửa” qua năm 2012, 2014, 2015 quý I năm 2016 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 UBND tỉnh Phú Thọ việc thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước tỉnh Phú Thọ Một số tài liệu liên quan khác NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 49 Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng; Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Sinh viên thực tập: PHAN THỊ THẢO Sinh viên: PHAN THỊ THẢO tiến hành thực tập phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thời gian từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên - Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Giảng viên Nguyễn Hồng Vân Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Phan Thị Thảo Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 50 ... cán nhân viên Bộ phận tiếp nhận trả kết phận cửa thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, em chọn đề tài cho báo cáo Hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” Văn phòng Uỷ ban nhân. .. 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN CHƯƠNG 3:... Ban đào tạo Học viện Hành Quốc gia tiếp nhận Uỷ ban nhân huyện Tân Sơn, em thực tập Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn, trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" thuộc Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện tân sơn, tỉnh phú thọ , Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện tân sơn, tỉnh phú thọ , Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện tân sơn, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay